Page 7

hoezo hart voor heino?

verdieping nog wel een duidelijk herken-

Duurzame exploitatie

om wel direct zo professioneel mogelijk

bare plek krijgen. Op de begane grond zal

Tot slot wordt er op de benedenverdieping

van start te gaan. Het businessplan geeft

verder de Wereldwinkel een plaats krijgen

een grote zaal gecreëerd die onderdak zal

ons vertrouwen dat met het gekozen

en er is ruimte gereserveerd voor een

bieden aan het nog op te richten Film-

concept een positieve exploitatie voor het

leestafel, een info- en dienstenbalie, een

huis. Tevens is de ruimte te benutten voor

Dorpshuus mogelijk moet zijn’, stellen Van

foyer en vergaderruimtes. ‘Verder is het

cursussen en workshops en kan het ver-

der Schaaf en Lindeboom die overtuigd

de bedoeling dat er een Heino’s Informatie

enigingsleven er gebruik van maken. Op

zijn dat het Dorpshuus kan uitgroeien tot

Punt komt. Die moet gedeeltelijk de rol

de eerste etage van het Dorpshuus komt

een voorziening voor alle leeftijden. ‘Het

van de vroegere VVV overnemen. We zijn

Gastouderbureau 4Kids. De bedoeling is

is gewoon mooi om te zien dat we in het

blij en trots dat de vrijwilligers van de VVV

dat een beheerder wordt aangesteld die

dorp zoveel enthousiasme en energie ont-

bereid zijn om de bemensing mede voor

zo’n tien tot vijftien uur in de week betaald

vangen als er over het Dorpshuus wordt

hun rekening te nemen.’

werk kan verrichten, maar er wordt ook

gesproken.

gerekend op een deel vrijwillige inzet. ‘Onze plannen zijn er in alles op gericht

Informatieavond

Ed van der Schaaf en Frits Lindeboom zijn in hun nopjes met het pand van de Rabobank, een beeldbepalend gebouw in hartje Heino.

De Stichting Dorpshuus Heino nodigt alle inwoners van Heino uit voor een informatieavond op 15 mei waarbij de plannen uit de doeken worden gedaan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het pand van de Rabobank.

7

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement