Page 34

hoezo koninginnedag in heino? ‘In the Attic’ moet hoogtepunt in het programma van Oranjefeest worden

Pinkpopsfeer tijdens Koninginnedag in Heino ons geïnspireerd om voor het eerst

is voor het plaatselijke Oranje Co-

tijdens Koninginnedag met twee

mité aanleiding geweest om voor

podia te werken zodat de bands

het eerst in de geschiedenis een

elkaar kunnen afwisselen. Qua

Koninginnenacht (‘De nacht van

programmering hebben we ze

Willem en Maxima) te organiseren.

vrijgelaten. De enige voorwaarde

Deze vindt plaats bij Oortwijn en

is dat de bands een link met Heino

het programma is grotendeels in

hebben en dat het repertoire voor

handen van Feestbeest Jerick. ‘Als

een breed publiek herkenbaar is’,

dit experiment aanslaat, kan het

vertellen René Oosterlaar (voorzit-

misschien een traditie worden’,

ter), Nicolien Bekkink (secretaris)

stellen de drie.

en Pascal Eijkelkamp (PR) van het

Als in Heino ‘In the Attic’ wordt georganiseerd, barst het café bijna uit zijn voegen. De organisatie van deze muziekavonden, waarbij meerdere bands een kans krijgen om voor (een groter) publiek te spelen, kan dus tevreden zijn. Maar je moet de lat altijd iets hoger durven te leggen en daarom is men dit jaar een gesprek aangegaan met het Oranje Comité Heino. Met als resultaat dat ‘In the Attic’ één van de hoogtepunten in het programma van Koninginnedag 2013 gaat worden.

Oranje Comité Heino.

Alle activiteiten van Koninginnedag

Los van ‘In the Attic’ gaat 30 april

2013 vinden plaats in de Cana-

2013 sowieso de boeken in als een

dastraat en op het plein tussen

bijzondere viering van Koninginne-

Oortwijn en de Marskramer. De dag

‘De laatste jaren hebben we iedere

dag. Met het oog op de kroning van

wordt afgesloten met een spette-

keer een goede band gehad, maar

Willem Alexander, die veel mensen

rend optreden van de Heinose DJ

we wilden een keer wat anders

ongetwijfeld via televisie willen vol-

Chiel. Voor meer informatie over

proberen. De formule van ‘In the

gen, begint het programma pas om

het programma: www.oranjefeest-

Attic’ heeft zich bewezen en heeft

15.00 uur. En de troonswisseling

heino.nl.

Kids vieren feest met Dikdakkers Aangezien het programma van Ko-

volgend jaar gewoon weer op het

ninginnedag dit jaar pas om 15.00 uur programma staat. Toch blijft er nog

34

klap op de vuurpijl staat om 15.30 uur de Dikdakkers Kidz Show gepland.

begint, is de optocht met versierde

voldoende vertier voor de kinderen.

fietsen helaas komen te vervallen.

Zo is Scouting Heino weer vertegen-

Wie alvast wil oefenen met de liedjes

Het Oranje Comité Heino benadrukt

woordigd en is er in de Canadastraat

en dansjes kan terecht op de website

echter dat dit onderdeel

een grote kinderrommelmarkt. En als

www.dikdakkers.nl.

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement