Page 33

hoezo zonne-energie in heino? Heino’s bedrijf maakt professionaliseringsslag met showroom en webshop

Dijkman Energy Systems biedt inkijk in wereld van duurzaamheid

L.J. Costerstraat 27J Heino 06 - 33 69 58 55 info@dijkmanenergysystems.nl www.dijkmanenergysystems.nl

De showroom van Dijkman Energy Systems gaat op zaterdag 11 mei voor het eerst open.

Dennis Dijkman heeft de naam ‘Dijkman Energy Systems’ niet in een opwelling bedacht. Dat wordt wel duidelijk uit de verhuizing naar de zichtlocatie aan de L.J. Costerstraat 27J op het Heinose bedrijventerrein Blankenfoort. Waar het bedrijf zich voorheen uitsluitend op de verkoop en montage van zonnepanelen en –boilers richtte, kan nu dankzij een eigen showroom een breder inzicht in de wereld van duurzaamheid worden geboden. Nieuwsgierig? Op zaterdag 11 mei staat de opening gepland en dit geldt tevens als inloopdag.

naar mogelijkheden om

De eigenaar omschrijft de uitbreiding van

Tussen 9.00 en 17.00 uur is er

elders in het dorp een

zijn bedrijfsactiviteiten als een welover-

een inloopdag. Vanaf maan-

showroom te vestigen.

wogen besluit en een verantwoorde

dag 13 mei is de showroom op

De ogen zijn hem nog

investering. Het kan tevens worden gezien

werkdagen geopend tussen

meer open gegaan

als een volgende stap in de professio-

9.00 en 17.00 uur en op zater-

nadat een open dag

nalisering van het relatief jonge bedrijf.

dag tussen 9.00 en 16.00 uur.

aan De Weerd veel

Hetzelfde geldt voor de nieuwe website

Een bezoek in de avonduren is

belangstelling ople-

met webshop die vanaf eind april in de

mogelijk, maar dit kan alleen op

verde. ‘Zonne-energie

lucht zal zijn en een mooi verlengstuk is

afspraak.

en andere vormen van

van de showroom.

duurzaamheid zijn mo-

Niet alleen worden op de website diverse

menteel bijzonder hot.

producten en montagemogelijkheden

Dat was voor ons reden

getoond; ook is er informatie over aan-

om een showroom te

trekkelijke financierings- en subsidiemo-

openen met fulltime

gelijkheden. ‘Zo geeft het kabinet tot 31

Dijkman is erg tevreden over zijn grote

bezetting. Onze medewerker Marijke Dijk

december vijftien procent subsidie op de

werkplaats aan De Weerd in Heino. Deze

kan elk moment van de dag uitleg geven

aanschaf en montage van zonnepane-

is bijzonder geschikt voor de corebusi-

over zonnepanelen, zonneboilers en over

len en tot 1 maart 2014 geldt een BTW-

ness van Dijkman Energy Systems,

de diverse montagemogelijkheden, maar

percentage van zes procent op arbeid.

namelijk de verkoop en montage van

bijvoorbeeld ook over warmtepompen,

Bovendien is bij de provincie een duur-

zonnepanelen. Wel zocht hij al langer

LED-verlichting en palletkachels.’

zaamheidslening aan te vragen.’

Marijke Dijk is het zonnetje in huis in de nieuwe showroom.

‘Zonne-energie en andere vormen van duurzaamheid zijn momenteel bijzonder hot.

33

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement