Page 29

hoezo advies in heino?

Samen kom je tot een beter advies

0570 - 50 85 55 ma t/m vrij 8.00 – 22.00 uur za en zon 9.00 – 17.00 uur info@salland.rabobank.nl

Bij Rabobank Salland staat dagelijks een team financieel adviseurs klaar om klanten advies te geven over hypotheken, vermogen of andere financiële zaken. Vijf daarvan, Henk Evers, John Gereke, Ronald Vaatstra, Stefan Rijstenberg en Nathalie Slot, zijn hiervoor in Raalte en omgeving het vaste aanspreekpunt.

“Een bewuste keuze,” vertelt Nathalie

eerste, vrijblijvend, gesprek kunnen we al

Rabobank Salland heeft nu een aantrekke-

Slot. “Klanten hebben op deze manier

veel vertellen. Daarna volgt een even-

lijke actie voor huisbankierklanten: korting

steeds contact met dezelfde adviseur.

tuele vervolgafspraak.” Als mensen een

op de hypotheekrente. “Bovendien krijgen

Zeker prettig bij een vervolggesprek.”

huis willen kopen of een ander financieel

starters nog een extra korting,” verduide-

Klanten kunnen op de kantoren in Raalte

advies nodig hebben, geeft de Rabobank

lijkt Ronald Vaatstra. “Jong of oud, ieder-

of Deventer vijf dagen per week terecht

een goed en helder advies. “Wij zijn er om

een die voor het eerst een woning koopt,

voor een financieel adviesgesprek. Ook

samen met de klant dromen te verwezen-

komt daarvoor in aanmerking.”

een afspraak in de avond of aan huis is

lijken,” aldus Henk Evers. “We helpen de

mogelijk. Stefan Rijstenberg: “Als je con-

klant om een goede keuze te maken voor

tact met ons opneemt kun je vaak direct

nu én voor de toekomst.” Met een eigen

of anders de volgende dag bij ons terecht.

online hypotheekdossier op www.salland.

Lang wachten is er niet bij.” Een fijn idee.

rabobank.nl kan de klant zelf de afspraak

Wie net een woning op het oog heeft wil

met de adviseur voorbereiden. Met deze

tenslotte zo snel mogelijk weten wat de

eigen voorbereiding krijgt de klant tot €

mogelijkheden zijn.

600,- korting op het adviestarief. Snel,

Henk Evers

Samen thuis in Salland. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Nathalie Slot

thuis en gemakkelijk. “Veel klanten doen

Meer weten?

De adviseur geeft de klant inzicht in de

dit, want het is zo verdiend,” aldus Henk

Kijk op www.salland.rabobank.nl of maak

financiële zaken die komen kijken bij het

Evers.

een afspraak met één van onze adviseurs

kopen van een huis. John Gereke: “Bij een

www.salland.rabobank.nl

via telefoonnummer (0570) 50 85 55.

Stefan Rijstenberg

Ronald Vaatstra

John Gereke

29

hoezoheino? april 2013  
hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement