Page 24

voorjaar 2013

‘Ik zou het al leuk vinden als ik beter kan worden dan mijn vader’ Dennis Koopman

24

al weer op het programma. Het is een

van om aan de start te staan van een

tafel. ‘Dat ben je nu al. Ik hou je niet meer

intensieve tijd en dan probeert hij ook nog

heuse MotoGP (de Champions League

bij’, is het antwoord van vader Hans die de

via krachttraining om sterker te worden.

van de motorsport, rb), maar Dennis blijft

stijl van zijn zoon wel enigszins vindt lijken

‘Dat heb ik echt nodig, want met mijn 50

wel realistisch. ‘Dan moet je wel wat kun-

op die van voormalig topcoureur Randy

kilo valt het niet mee om een motor om te

nen. Het zal niet meevallen om dat doel te

Mamola. Dennis heeft zelf een ander idool

gooien en in balans te blijven. Ik probeer

bereiken. Lukt het niet, dan is het plezier

voor ogen. Helaas moet hij dan wel in

er verder ook echt voor te leven. Op tijd

in de motorsport zeker niet weg. Vooral de

de archieven duiken om beelden te zien,

rusten en vooral ’s morgens goed eten,

snelheid en het inhalen geeft een enorme

want zijn held Marco Simoncelli kwam in

zodat je er de hele dag tegenaan kan.’

kick. Dan krijg je echt een adrenaline-

oktober 2011 helaas om het leven tijdens

Het moge duidelijk zijn dat het motor-

stoot. Ik zou het al leuk vinden als ik beter

de Grand Prix van Maleisië…

racen zijn leven voor een groot deel be-

kan worden dan mijn vader’, zegt hij met

heerst. Natuurlijk droomt hij er ’s nachts

een knipoog naar de overzijde van de

hoezoheino? april 2013  
hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement