Page 23

hoezo topsport in heino?

Op de tafel in de woonkamer liggen

wedstrijden in de 100cc

twee paar racehandschoenen. Die van

op het programma en

Dennis zijn stevig en geven een goede

moest hij vooral het

bescherming, die van Hans zijn eigenlijk

racen op de kleinere

een lachertje. ‘Het geeft wel aan hoe het

circuits (zoals bij

materiaal zich in de loop der jaren heeft

Wijthmen) onder de knie

ontwikkeld. De motorsport is momenteel

zien te krijgen. Dennis

bijzonder veilig. Dat hij pas 15 jaar oud

bleek een natuurtalent,

is, zegt me eigenlijk niet zoveel. Als ik zie

want in zijn openings-

welke capriolen jonge kerels soms met

race behaalde hij

auto’s uithalen, dan ben ik blij dat hij op

zonder enige ervaring

een motor zit en niet op de openbare weg

al een zesde plaats. Om

komt. Het voordeel van een circuit is dat

dat in de wedstrijden

je geen aandacht nodig hebt voor het ver-

daarna te laten volgen

keer. Je hoeft alleen maar voor je kijken.’

door meerdere podium-

Ineens houdt Hans zijn mond. ‘Je komt

plaatsen. Aan het eind

tenslotte voor een interview met Dennis’,

van vorig seizoen kreeg

zegt hij. Het is inderdaad tijd om zoonlief

hij de kans om in Assen

aan het woord te laten, maar het is mooi

een Ten Kate Moriwaki

om te zien dat de passie voor de sport

GP3 motor te testen. De

en de betrokkenheid bij de prestaties

jonge Heinoër maakte

van zijn zoon zo diep zit. Het laatste zal

daar zoveel indruk dat

alles te maken hebben met het feit dat de

hij direct een contract

jonge Heinoër te boek staat als een groot

kreeg aangeboden bij

talent. We spreken hem aan de vooravond

Eveno Racing in Grams-

van een nieuw raceseizoen in de Honda

bergen.

Moriwaki GP3 Junior Cup (tot 21 jaar) en

Ook in het seizoen 2013

hoewel hij pas voor het vierde jaar serieus

racet hij voor Eveno

maal op de grond ligt, kun je er toch niets

racet, barst hij van de ambities. ‘Ik moet

Racing, maar Dennis komt tevens onder

meer aan doen’, klinkt het nuchter uit de

opboksen tegen jongens die ouder zijn en

de vleugels van de ervaren Ernst Dubbink

mond van het 169 centimeters tellende

soms al zeven à acht jaar racen, maar ik

die twee Nederlandse titels op zijn naam

racetalent die op school alle medewerking

moet mijn doelen scherp stellen. Dit jaar

heeft staan. ‘De 100cc races waren prima

krijgt om te trainen, zowel in binnen- als

wil ik kampioen worden, zodat ik de over-

om het vak te leren, maar in het afgelopen

buitenland. ‘Het betekent wel dat ik thuis

stap kan maken naar de Moto3.’

jaar heb ik gemerkt dat het echte werk is

af en toe iets meer moet doen, maar dat is

begonnen. Nu is het serieus en wordt het

niet erg. Ik doe het met plezier, omdat het

Natuurtalent

allemaal veel professioneler aangepakt.

me de kans geeft met mijn toekomst als

Het moge duidelijk zijn dat Dennis Koop-

Vorig jaar was ik in deze klasse een ge-

professioneel motorcoureur bezig te zijn.’

man niets liever wil dan professioneel

middelde rijder, dit seizoen is het zaak om

motorcoureur worden. ‘Het is de enige

te laten zien dat ik bij de top hoor. Om dat

Adrenalinestoot

sport waar ik op dit moment voor leef.

laatste stapje te maken, is het nodig om

Als we Dennis spreken, is hij net terug van

Vroeger heb ik ook wel gevoetbald en dat

nog fanatieker te zijn, slimmer te racen

een trainingskamp in het Spaanse Aragon.

vond ik hartstikke leuk. Ik kon het ook wel

en nog meer durf te tonen. Eigenlijk komt

‘Het was lekker weer’, zegt hij met een

aardig goed, maar door verhuizing is er de

het er gewoon op neer dat ik een stukje

grijns als we hem vragen naar zijn erva-

klad ingekomen. Nu is het alleen nog de

harder zal moeten rijden. Dat het letterlijk

ring aldaar. ‘Zonder gekheid, in Spanje

motorsport die telt.’

gaat met vallen en opstaan, dat hoort

kun je fantastisch op hoogte trainen en

Op 12-jarige leeftijd zet hij de eerste

erbij. Natuurlijk ben ik bij de eerste val-

vooral ook werken aan de bochtentech-

voorzichtige schreden op het pad van de

partij wel even geschrokken, maar het is

niek.’ De koffer is amper uitgepakt of

racerij. De eerste drie jaren stonden er

onderdeel van het leerproces. Als je een-

de volgende training (‘op Assen’) staat

23

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement