Page 20

voorjaar 2013

Jazz bij Theater Podium slaat goed aan: vervolg in 2014 De drie Jazz-zondagmiddagen bij het Podium in Heino werden door de organisatie vooral gezien als proefperiode. En ook al moet de derde voorstelling van 28 april nog plaatsvinden, nu al is bekend dat het jazzinitiatief een vervolg krijgt volgend jaar.

wisten wat ze konden verwachten tijdens

april mannelijk vocaal verwachten. Dan

zo’n jazzmiddag… en ze vonden het erg

speelt Combo Erik Raayman samen met

leuk. Ook ‘meer ervaren’ jazzliefhebbers

zanger Herman Nijkamp. Raayman is een

waren vol lof; ze vonden hier in Heino

ervaren all-round muzikant die een stevige

een goede jazzsfeer hangen. En dat was

hang heeft naar het kleine en het essen-

natuurlijk precies onze bedoeling!” Bij de

tiële. Daan Utermark: “Jazz is zo divers,

organisatie was ook stichting Live Music

dat we bewust keuzes moesten maken bij

Heino betrokken. Er werd door de organi-

de programmering. Nu krijgen bezoekers

satoren bij de opzet van de jazz-middagen

steeds een ander facet van de jazz te

steeds bewust gekozen voor een meer

horen. Dat hoeft niet altijd ‘ingewikkeld’

‘huiselijke’ setting. Bezoekers zitten dus

te zijn. Denk maar aan het jaarlijkse North

Informeel

niet in een formele theateropstelling maar

Sea Jazz, daar treden ook Sting en Caro

Zowel Theater Podium

kunnen aan statafels luisteren of voor

Emerald op. Heel toegankelijk dus. En

Heino als het bestuur

een zitje kiezen en tijdens het optreden

datzelfde geldt nu ook voor de optredens

van de Maalderij, waarin

gewoon even een drankje halen.

bij Jazz-Podium.”

vinden het een goede

Geen gepiel

Leuk zaaltje

zaak om door te gaan

Voor deze proefperiode werd bewust

Daan Utermark en de andere vrijwilligers

met Jazz-Podium. “Be-

gezocht naar acts uit de nabije regio en

van Jazz-Podium wilden graag in deze

zoekers van de optre-

toegankelijke jazz. Geen ‘eindeloos gepiel

regio jazz-artiesten een podium bie-

dens waren erg enthou-

op een saxofoon’ was de maatstaf bij de

den. “Meestal blijft het toch bij achteraf

siast over de informele,

keuze van de optredende acts. Toeganke-

zaaltjes. Heel jammer. Ik ben erg blij dat

gezellige sfeer,” vertelt

lijke muziek dus, en dat blijkt goed aan te

we volgend jaar een vervolg krijgen. Dan

Daan Utermark, vrijwil-

slaan. Ook werd weloverwogen geko-

wordt de Jazz echt opgenomen in het

liger bij Theater Podium

zen voor afwisseling. Zo was de eerste

programma van Theater Podium Heino.

Heino over de eerste

jazzmiddag met Blue Voice instrumentaal,

Behalve jazz blijft Podium daarnaast

goedbezochte jazz-

stond tijdens het tweede optreden met

ondermeer cabaret, klassieke muziek,

middagen. “Er waren

0-38 vrouwelijk vocaal centraal en kunnen

toneel en kindertheater bieden.” De

mensen die niet precies

bezoekers van de derde jazzmiddag op 28

zondagmiddag werd uitgekozen als goed

het Podium gezeteld is,

Wat is jazz? Dat jazz nog wel eens vragen oproept van ‘wat is dat nou precies voor muziek’ is niet heel vreemd. Al zo’n kleine honderd jaar wordt deze vraag namelijk gesteld. Het is ook de vraag waarmee de befaamde Joachim Berendt zijn Jazzbuch uit 1953 opent. Hoewel de zwarte pioniers van rond de eeuwwisseling zich daar absoluut niet druk over maakten, begon het eigenlijk al bij het ontstaan van het woord ‘jazz’, dat oorspronkelijk eenzelfde soort stopwoord was als het tegenwoordige ‘fuck’. Neergeschreven als ‘jass’ dook het op bij de eerste plaatopname uit 1917 in New York door de Original Dixieland Jass Band. Leider/kornettist Nick La Rocca verklaarde zichzelf ook meteen maar de ‘uitvinder’ van deze nieuwe muziek.

20

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement