Page 19

hoezo bewindvoering in heino?

Vaardigheden en kennis inzetten voor de medemens Sinds oktober 2011 is eigenaar Antoine Beugel gestart met Spectrum Bewindvoering in Heino. Antoine vindt een aantal zaken belangrijk: locale betrokkenheid, persoonlijke aandacht en samenwerken.

met gedragsproblemen en

klanten, indien daartoe in staat, ook zelf

werkloosheid.”

te laten nadenken. Bijvoorbeeld: een duur

L.J. Costerstraat 1 Heino 0572 - 70 02 00 info@spectrumbewindvoering.nl www.spectrumbewindvoering.nl

tv-abonnement of kleding willen kopen? “Bewindvoering kan heel

Dan vraag ik: wat vind je belangrijk? Ik

klinisch, maar dat ligt me

laat hun de keuze, dat maakt iemand

niet. Ik geloof heilig in een

bewust van zijn beslissingen.”

persoonlijke benadering. “Een bewindvoerder kun je zien als een

Wil af en toe in de auto kunnen stappen

“Het budgetplan stabiliseren is mijn

soort persoonlijke boekhouder, die op

en naar de klant toegaan. Afstand moet

hoofdtaak. Wanneer er financiële rust is,

verzoek van cliënt, familie of zorginstelling

dan geen probleem zijn. Vandaar dat we

lopen andere dingen ook beter.” Daar-

is aangesteld door de rechtbank om zo

ons richten op de nabije regio.” Ook sa-

naast helpt hij mensen met schulden.

de financiële zaken te behartigen,” vertelt

menwerking is een belangrijk aspect, niet

“Schulden ontstaan in de regel doordat er

hij. “Dit geldt in de regel voor mensen

alleen met de cliënt zelf -“Er is regelmatig

teveel wordt uitgeven of als er te weinig

die zelf hun financiën (tijdelijk) niet meer

contact met de cliënt over de financiën”-

binnenkomt. Daarin moet eerst structuur

kunnen beheren. Zoals mensen die een

maar ook met familie, mentoren, zorgin-

worden aangebracht.” Zo regelt Antoine

fysieke of geestelijke beperking hebben,

stellingen en hulpverleningsorganisaties.

bijvoorbeeld allerlei subsidies, toeslagen

wanneer iemand het overzicht kwijt is

“Je hebt dan een drie-eenheid. Dat samen

en kwijtscheldingen. “Allemaal voorzie-

of ouderen. Ook kampen jongeren vaker

op gesprek gaan geeft de cliënt een fijn

ningen om de inkomsten te vergroten die

met geldproblemen, vaak in combinatie

gevoel. Daarnaast streef ik ernaar om mijn

in de oude situatie zijn blijven liggen.” Als bewindvoerder vervult hij meerdere rollen, die van financiële man maar soms ook van hulpverlener. “Ik doe dit werk vooral om mijn kennis en vaardigheden in te zetten voor de mensen die het nodig hebben. Op een laagdrempelige en persoonlijke manier waarbij iedereen zich prettig voelt.”

Spectrum Bewindvoering is aangesloten bij branchevereniging BPBI.

De medewerkers van Spectrum Bewindvoering: Erick Oordt, Yvonne van der Steege, Roy Borgman (zittend) en eigenaar/bewindvoerder Antoine Beugel

19

hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement