Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine februari 2010

"Samenwerkingsfederalisme" is rookgordijn N-VA en EVA: puntjes op de i Een Vlaamse toekomst voor de Vlaamse Rand

Jan Jambon: niet te spreken over federaal wanbeleid MAGAZINE VAN DE


GE K N I P T Cijfer van de maand

325 325 miljard euro of 98 % van het bruto binnenlands product. Dat is de hoogte van de staatsschuld op het einde van 2009. België stevent in sneltempo af op meer dan 100 %, een psychologische drempel. De staatsschuld is torenhoog, terwijl de regering bijna ‘fier’ was op een begrotingstekort van ‘slechts’ 21 miljard of 5,9 % van het bbp.

Nou moe

Miss België, de Brugse Cilou Annys (18), gooide in een interview voor P-Magazine sterke argumenten pro België op tafel. Zoals: “De Wever eet zo graag frieten, dat is iets typisch Belgisch. Als hij wil dat ons land uiteenvalt, moet hij dan ook maar de Belgische frietjes laten”. Het toppunt was dat de miss zich ook nog eens moest verontschuldigen want de Franstalige pers was ‘en choc’ omdat ze samen met Bart De Wever op de cover van het ‘mannenblad’ stond … en op de Belgische vlag. Doe dan al eens belgicistisch. Ondank is ’s werelds loon.

De spot op ...

Goed bezig Volksvertegenwoordiger Maya Detiège (sp.a) is goed bezig. Of beter: haar puppy Mona is goed bezig. Maya bracht Mona mee naar de Kamercommissie Volksgezondheid. “Een cadeautje voor Onkelinx”, zei ze. Ondertussen draaide al een tv-camera om dit parlementaire werk vast te leggen.

Geknipt

Een parlementsvoorzitter die vindt dat hij nogal rijkelijk wordt betaald, wekt internationale belangstelling. Zo raakte Jan Peumans op de voorpagina van de Colombiaanse krant ‘El Tiempo’.

2

“…. in plaats daarvan (een grote staatshervorming, red.) spreekt men nu van samenwerkingsfederalisme en minister De Crem heeft al aangetoond wat dat inhoudt: plat op de buik gaan voor de Franstaligen bij de legerbesparingen. N-VA heeft er weer wat kiezers bij”. Lezersbrief in Het Laatste Nieuws, 14/1/2010


U I T GE S PR O K E N

De lat op de grond

Als je de lat op de grond legt is het niet moeilijk

Onder Van Rompuy waren de ‘oplossingen’ over asiel

het Olympisch minimum te halen. Dat is wat de

en migratie en het energiedossier ook al grote succes-

regering-Leterme II met veel zwier doet, in

sen. Niet omdat ze voor de bevolking iets ten goede ver-

navolging van de vorige regering-Van Rompuy.

anderden, integendeel, maar omdat de akkoorden er waren, gestuurd door een Franstalige meerderheid. Wat

De Vlaamse minderheid (CD&V en Open Vld) kan op die

even van de agenda is, is in België per definitie een

manier de Belgische successen aaneenrijgen. Een gigan-

succes.

tisch begrotingstekort van 5,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) werd met zegebulletins ver-

Het is logisch dat de N-VA in die omstandigheden liever

kocht. België doet beter dan Griekenland, wat een pres-

wacht met een staatshervorming, hoe erg we die ook

tatie. De staatsschuld verhoogt wel zienderogen, weldra

nodig hebben. De voorbije ‘successen’ indachtig, kan

tot meer dan 100 %, maar die zal ook weer vanzelf ver-

iedereen zich wel voorstellen hoe een staatshervorming

dwijnen zeker.

door de federale CD&V-staatslieden er zou uitzien. Jaren zouden we nodig hebben om dat ‘succes’ weer recht te

Besturen moet een doel hebben: problemen oplossen,

trekken, als reparatie ooit nog mogelijk zou zijn. Dat lie-

de samenleving vooruit stuwen, het algemeen belang

ver niet.

dienen. In de filosofie van CD&V en Open Vld is besturen een doel op zich: “Als we maar aan de bestuurstafel zitten”. België krijgt palliatieve zorgen tot de verkiezingen van 2011. Als de patiënt dan nog leeft zal dat weer een groot succes worden genoemd.

Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

M E D E D E L I N GE N Bent u al lid van de N-VA? De werving van nieuwe N-VA-leden loopt als een trein: we konden al meer dan 500 nieuwe leden inschrijven! Ook 75 % van de N-VA-leden heeft reeds zijn of haar lidmaatschap hernieuwd. Bent u daar niet bij? Stort dan vandaag nog uw lidgeld met behulp van het overschrijvingsformulier dat u werd toegestuurd. Is het overschrijvingsformulier zoekgeraakt? Vraag dan de juiste overschrijfgegevens aan via leden@n-va.be.

3


BREEDBEELD

Begrotingsput en schuldenberg: de federale regering zit erbij en kijkt ernaar Na de ‘rustige vastheid’ van Van Rompuy is het nieuwe motto van de federale regering ongetwijfeld ‘après nous le déluge’. Dat mag in het Frans, want de federale regering, met de Open Vld op kop, buigt met haar begrotingsaanpak het hoofd voor Di Rupo en de PS. Die willen niet weten van besparen, zodat er de komende jaren nauwelijks iets zal worden gedaan aan het duizelingwekkende begrotingstekort en de dramatische stijging van de staatsschuld. “De federale regering zit erbij en kijkt ernaar”, zegt N-VA-fractieleider Jan Jambon in een gesprek met de redactie. De federale regering wil het begrotingstekort pas tegen 2013 terugdringen tot 3 %. Dat is dus eigenlijk werk voor de volgende regering. Jan Jambon: “Inderdaad, de noodzakelijke besparingen worden gewoon doorgeschoven naar de volgende federale regering. Di Rupo dicteerde midden vorig jaar reeds de wet: ‘De budgettaire problemen zijn niet het einde van de wereld. (…) Besparen en besparen, dat gaan niet de sleutelwoorden zijn 4

van deze begroting’ (DS, 14 september 2009). Dus zal de staatsschuld volgend jaar zelfs toenemen tot boven de 100 % van het bbp. De rol die Open Vld hierin speelt, smaakt bijzonder wrang. De overschotten van de vette economische jaren werden onder Verhofstadt volledig opgesoupeerd. Nu levert de partij met Guy Vanhengel zelf de minister van Begroting. Die stelt eerst vast dat België virtueel failliet is maar doet daar vervolgens niets aan. Zelfs de adviezen van de Europese Commissie, die de federale regering met aandrang heeft gevraagd om het begrotings-


tekort sneller weg te werken, worden gewoon aan de laars gelapt. Daarmee zakt België alsmaar dieper in de Europese lijst van financieel ongezonde landen. Men kan zich alleen nog verdedigen door te zeggen dat België het beter doet dan Roemenië en Bulgarije. Tja. En met onze torenhoge staatsschuld zijn we de op twee na slechtste leerling, na Italië en Griekenland.” Zelfs het streefdoel van een begroting in evenwicht in 2015 klopt niet?

Jan Jambon: “Maak de deelstaten verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg en laat ze zélf de belastingen innen waarmee ze die bevoegdheden kunnen financieren.”

Jan Jambon: “De federale begroting is volledig op drijfzand gebouwd. Ze gaat er immers vanuit dat de federale overheid in 2015 nog altijd een tekort zal boeken van 1,2 % maar dat de gemeenschappen en gewesten, dus ook Vlaanderen, dat tekort zullen compenseren. Men weet goed genoeg dat dit niet zal gebeuren. Wallonië gaat ‘proberen’ tegen 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken en Brussel zal tot in 2020 de tekorten blijven opstapelen. Vlaanderen zal geen overschotten boeken nadat het in 2011 een evenwicht bereikt. En de steden en gemeenten zullen al blij zijn als ze hun tekorten weggewerkt krijgen.” 5


BREEDBEELD Pieter de Dappere werd Pieter de Slappere Een beetje tragisch is het. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) was de enige minister van de federale regering die structureel wilde besparen. De knieval moest wel volgen. Het herstructureringsplan voor defensie was gestoeld op een logica van behoeften en efficiënt gebruik van de aanwezige infrastructuur, en op communautaire en taalevenwichten. Het kernkabinet had in oktober het plan al goedgekeurd, maar dat werd waardeloos toen vicepremier Didier Reynders (MR) even langskwam. Er moesten ‘elementen van flexibiliteit’ in worden aangebracht. Ook de andere Franstalige regeringspartijen, PS en cdH, eisten aanpassingen. En aangezien er in de regering-Leterme II zelfs geen Vlaamse meerderheid is, is de wil der francofonen wet.

Patrick De Groote: “Defensie moet besparen en snoeien, behalve in Wallonië”.

Hervormingsplan De kazerne in Bastenaken blijft open en wordt een 'historisch depot', waar 100 militairen blijven. In Aarlen blijven er 400 militairen in het vormingscentrum van de landcomponent. In de oorspronkelijke plannen zou Aarlen terugvallen op 250 man. Dat waren de aanpassingen die minister De Crem moest slikken om zijn hervormingsplan voor het leger definitief goedgekeurd te krijgen. De Crem hield wekenlang vol dat er geen letter aangepast zou worden … Niet dus. N-VA-Kamerlid Patrick De Groote: “De boodschap van MR en PS was duidelijk: defensie mag besparen en snoeien, behalve in Wallonië.”

Knieval voor de Franstaligen De N-VA trok haar steun aan De Crem terug. Maar niet alleen de N-VA is ontgoocheld. “Dit is de slechtste beslissing die men had kunnen nemen”, zei Emmanuel Jacob van de legervakbond ACMP. “Er was een leefbaar en coherent plan, waar nu uit plat politiek opportunisme een schakel uit weg is gehaald. Nu moet alles opnieuw bekeken worden”. Vakbondsman Jacob noemt het historisch depot in Bastenaken “een schandalige vorm van bezigheidstherapie”. De Crem boog voor Franstalig cliëntelisme. Of zoals N-VA-fractievoorzitter Jan Jambon het in de Kamer uitdrukte: "U was Pieter de Dappere, u bent nu Pieter de Slappere".

Dat is dan die zogenaamde ‘verrottingsstrategie’ die Vlaanderen vanuit bepaalde hoeken hard wordt aangewreven ... Jan Jambon: “Je moet het maar durven. Vlaanderen voert net de strafste besparingsoperatie door van alle regeringen. Er valt ons niets te verwijten. Op twee jaar tijd snijden we ongeveer 8 % van het Vlaamse budget weg. We maken degelijk werk van een afslanking van het overheidsapparaat. Zoals gezegd zullen we geen overschotten boeken nadat onze begroting in evenwicht is. Dat heeft echter niets met verrotting te maken maar integendeel met een investering in de economie en het welzijn van onze gezinnen. Denk bijvoorbeeld maar aan een Vlaamse kinderbijslag.” Met de liberalen in de federale regering zou je toch denken dat er goed bespaard zou worden? Jan Jambon: “Niets blijkt dus minder waar. Men heeft vooral nieuwe inkomsten gezocht, want het woord ‘besparen’ staat 6

niet in het federale woordenboek. Meer nog, de belastingen worden verhoogd, bijvoorbeeld via hogere accijnzen op diesel. En dat voor een regering met liberalen! Open Vld wou wel besparen, zowel op de sociale zekerheid als op de overheid, maar stootte op een ‘non’ van Milquet en Di Rupo. Leterme en Vanhengel zitten erbij en kijken ernaar. De N-VA staat overigens niet alleen met die kritiek. Tal van onafhankelijke organisaties en media hebben het begrotingsbeleid van de federale regering met de grond gelijk gemaakt.” In de Vlaamse regering zitten geen liberalen … Jan Jambon: “En kijk eens wat een contrast! Een federale regering mét liberalen laat de begroting ontsporen, stapelt de schulden verder op, doet niets aan het logge overheidsapparaat en verhoogt de belastingen. En een regering zonder liberalen – de Vlaamse regering – brengt de begroting volgend jaar al opnieuw in evenwicht, werkt aan een slanker overheidsapparaat en investeert in de economie en in onze gezinnen.” Lees verder op pagina 8


Pensioenprobleem niet om mee te lachen Eerst komt er een groenboek, dat daarna een witboek zal worden. Dat is zowat de kern van de boodschap van minister van Pensioenen Michel Daerden (PS). Als we die - tussen het olijke gelach en gegrijns door - tenminste goed hebben begrepen. Met het pensioenprobleem valt echter niet te lachen, zelfs niet als dat tot de normale stijl van de minister zou behoren. De wettelijke pensioenen in België behoren tot de laagste van Europa. Voor velen zijn aanvullende privépensioenen noodzakelijk om een minimale levenskwaliteit veilig te stellen.

nog een eurocent in gestopt. De begrotingstekorten voor de komende jaren wettigen geen nieuwe hoop. Einde 2009 zat er bijna 17 miljard euro in kas, een habbekrats. De huidige regeringspartijen zien geen brood meer in het idee van Vande Lanotte. "Men kan er nooit genoeg geld instoppen om de pensioenen te betalen", zei de huidige begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld).

Incompetent of onethisch? Enkele maanden geleden zei minister van Pensioenen Daerden nog dat er “tot 2015 geen fundamenteel probleem is om de pensioenen te betalen”. De olijke minister stelde zijn prognoses nu een beetje bij. "De pensioenen koHabbekrats men op korte termijn niet in geSommige buurlanden hebben PS-minister van Pensioenen Michel vaar, maar er moet wel worden structurele maatregelen genomen Daerden: misplaatste olijkheid. geheroriënteerd zodat ze in de niet om de betaalbaarheid van de penzo verre toekomst, in 2030 of 2040, sioenen te garanderen. In België is daar niets van te gewaarborgd kunnen blijven", zei hij onlangs op de merken. Franstalige radio Bel-RTL. Hij suggereerde ook dat het Er bestaat wel een Zilverfonds, het paradepaardje van volstaat om toch maar meer geld in het Zilverfonds te de vroegere sp.a-minister van Begroting Johan Vande pompen. “Ofwel meent de minister wat hij zegt en dan Lanotte. Dat Zilverfonds, opgezet in 2001, is op sterven is hij incompetent, of anders meent hij het niet en dan na dood. Het fonds zou gestijfd worden met begrotings- is zo'n uitspraak uitermate onethisch”, reageerde Peter overschotten, maar de jongste jaren is er nauwelijks Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Ook werkgevers en media niet mals voor federale beleid De werkgeversorganisaties reageerden vernietigend op het federale begrotingsbeleid. “Dit is aspirinepolitiek die daadkracht mist”, zo liet Voka optekenen in Het Belang van Limburg (14 oktober 2009). “De regering laat enorme kansen liggen om structureel in te grijpen”, stelde het VBO in dezelfde krant, of nog: “De begroting toont een gebrek aan ambitie” (Unizo). Ook de media zelf waren niet mals. “De regering geeft de bevolking de valse hoop dat ze het wanbeleid niet mee moet betalen. Ondertussen stijgt de factuur voor de bevolking steeds verder. De belastingen gaan omhoog terwijl de Belg hiervoor steeds minder in ruil krijgt en steeds meer uit eigen zak betaalt”, stelde An Goovaerts in Trends. Jan Segers van Het Laatste Nieuws schreef op 15 oktober 2009: “Dat 1,1 miljard euro het absolute maximum was wat deze regering menselijkerwijze kon besparen, is ongeloofwaardig en, bekeken door de ogen van twintigers en dertigers, wraakroepend.”

7


BREEDBEELD Leterme gaf amper anderhalf jaar geleden nochtans toe dat je in België geen fatsoenlijke begroting meer kunt opstellen zonder een grote staatshervorming. Jan Jambon: “We hebben ondertussen noch een fatsoenlijke federale begroting, noch een staatshervorming. Dat laatste blijft nochtans het speerpunt van wat er volgens de N-VA moet gebeuren: maak de deelstaten verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg en laat ze zelf de belastingen innen waarmee ze die bevoegdheden kunnen

financieren. Zo plaats je elke deelstaat voor haar verantwoordelijkheid om de middelen efficiënt te besteden. Voor het overige blijven we hameren op een drastische sanering van het federale overheidsapparaat. We willen het nut van bepaalde overheidsparticipaties bekijken en we vragen de federale regering om te stoppen met uitgaven te doen op domeinen waarvoor ze niet bevoegd is. Dat is gewoon een kwestie van de wet na te leven. Maar dat is in dit land al veel gevraagd natuurlijk.”

Vlaamse begroting op blauw drijfzand De Vlaamse begroting van 2009, opgesteld door toenmalig minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open Vld), oogde mooi, dat kan niemand ontkennen. Helaas was de realiteit heel wat minder fraai. Dat werd maar al te duidelijk toen huidig minister van Begroting Philippe Muyters in het najaar een begrotingscontrole deed. De N-VA-fractie had er in het parlement vaak op aangedrongen bij Van Mechelen om die begrotingscontrole veel vroeger op het jaar te doen, maar met de verkiezingen in het vooruitzicht durfde hij dat niet. Al snel bleek dat de begroting van 2009 op flink wat drijfzand was gebouwd. Van Mechelen ging in zijn begroting voor 2009 uit van inkomsten alsof er geen crisis was, terwijl elke Vlaming toen reeds de storm van de komende crisis zag hangen. Philippe Muyters: “De ontvangsten bleken 1,837 miljard euro lager dan voorzien door de vorige regering. Nooit eerder was er zo’n verkeerde raming van de ontvangsten. Bovendien werden ook de uitgaven onderschat: vooral de renovatiepremie kende een veel groter succes dan verwacht.” Ondanks de historische inschattingsfout heeft Vlaanderen het begrotingstekort in 2009 toch nog kunnen beperken tot 1,2 miljard. Dat is slechts mogelijk geweest door effectief de knip op de portefeuille te houden. De begroting voor 2010 dringt het tekort terug tot een half miljard. Ook daarvoor blijven ernstige inspanningen nodig.

Philippe Muyters: “Nooit eerder was er zo’n verkeerde raming van de ontvangsten dan onder de vorige minister van Begroting, Open Vld'er Dirk Van Mechelen.”

8

Muyters: “Ik zal niet dezelfde fout maken als Van Mechelen. Bij de begrotingscontrole in maart zal ik stipt alle rekeningen en ramingen bekijken. Indien nodig zal ik niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen.” Op die manier haalt Vlaanderen het vooropgestelde begrotingsevenwicht in 2011. Diezelfde ernst ontbreekt volledig bij de andere overheden in dit land.


V I N GER A A N D E P O L S

Samenwerkingsfederalisme: ter plaatse rust De politiek is een goede voedingsbodem voor nieuwe woorden of neologismen, vooral als ze de werkelijkheid moeten verhullen. Premier Yves Leterme (CD&V) lanceerde er zo eentje: samenwerkingsfederalisme. Na het voluntarisme van Verhofstadt hebben we weer een groot ideaal zonder betekenis. Samenwerkingsfederalisme betekent echter niets anders dan ‘ter plaatse rust’ en is de voortzetting van de rustige vastheid van Letermes voorganger Van Rompuy. Samenwerkingsfederalisme zou ineens nodig zijn om de crisis te bestrijden. Wat heeft de Belgische regering de voorbije jaren dan eigenlijk gedaan? Het begin van wat de kredietcrisis wordt genoemd dateert al van 2007 en reeds in 2008 moest de regering van Leterme ingrijpen om Fortis te redden. En nu, in 2010, zou plots alles – ook de meest noodzakelijke hervormingen – moeten wijken voor de crisis?

jaar nog vooropstelde, staat haaks op zijn beleid van vandaag. Die metamorfose is teleurstellend voor de zes miljoen Vlaamse kiezers aan wie Leterme beloofd had grote hervormingen door te voeren. Nu Leterme al die ambities heeft opgeborgen, krijgen we dus meer van hetzelfde: een desastreuze begroting, een staatsschuld boven 100 procent, een gigantische collectieve regularisatie, een slechte deal met Suez.

Geen bocht maar rechtsomkeer Gunstigere omstandigheden Nochtans hebben we voor een economische heropleving Kers op de taart was de uitspraak van de nieuwe juist wel hervormingen nodig. Ook een staatshervorBelgische staatsman als zou hij vernomen hebben dat ming. Leterme en heel zijn de Vlaamse regering zelf geen CD&V hebben jarenlang niets vragende partij meer zou zijn Eerst vond Leterme dat een grote staatshervorming nodig was om de crisis aan te anders gezegd: ze vonden dat voor een staatshervorming. een grote staatshervorming pakken, maar nu wil hij de staatshervorming Voor alle duidelijkheid: de niet aanpakken omdat het crisis is. nodig was om de crisis aan te N-VA stelt alleen vast dat de pakken. Maar nu beweren ze federale regering niet eens het tegendeel en gaan ze de staatshervorming niet aaneen democratische meerderheid heeft aan Vlaamse pakken omdat het crisis is … dat is geen bocht meer, kant. Het heeft geen enkele zin heeft om in zo'n constelmaar een rechtsomkeer! latie te gaan onderhandelen. We wachten dus beter tot de omstandigheden veel gunstiger zijn. Vlaamse ambities Daarvoor zullen de kiezers in 2011 eerst de kaarten Leterme heeft duidelijk goed geleerd van zijn voorganmoeten herverdelen. Kiezen zij voor het programma gers: als je in dit land premier wil worden, moet je eerst van de toenmalige Vlaamse minister-president, het proalle Vlaamse ambities overboord gooien en je vervolgramma dat nu alleen nog door N-VA voortgezet wordt, gens beperken tot wat Di Rupo (PS) en Milquet (cdH) of kiezen zij voor dat van de nieuwbakken Belgische goed vinden. Het programma dat Yves Leterme vorig staatsman? 9


GE M A N D AT E ER D

De Vlaamse Rand heeft een Vlaamse toekomst De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de verfransing van de faciliteitengemeenten, de niet-benoemde burgemeesters, … De Vlaamse Rand rond Brussel is nooit uit het nieuws. De N-VA is, in tegenstelling tot vele andere partijen, altijd rechtlijnig geweest in haar standpunten over het behoud van Nederlandstalige karakter van de Rand. Geert Bourgeois is als minister bevoegd voor de Vlaamse Rand. Minister Bourgeois, uit een recent onderzoek blijkt dat het wettelijk zo moet, maar ook omdat het psychologisch de Vlaamse Rand onder druk staat. Steeds minder zeer belangrijk is. De politieke claim van sommige jonge gezinnen zouden Nederlands als eerste taal Franstaligen om stukken van Vlaanderen bij Brussel in te gebruiken. Dat is niet echt hoopgevend? lijven moet stoppen. Dat leidt alleen maar tot nodeloze Geert Bourgeois: “De trends die in onderzoek naar voren spanning en energieverlies. De komende federale verkiekomen zijn al jaren duidelijk. Daarom heeft de N-VA ervoor zingen moeten niet alleen op een ordentelijke manier, maar gezorgd dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor ook en vooral op een grondwettelijke manier kunnen de Vlaamse Rand. In mijn beleidsnota zet ik maximaal in plaatsvinden.” op integratie en op kennis van het Nederlands, en op het behoud van het Vlaamse verenigingsleven. Welke taal de Sommige Franstaligen verwijten de N-VA bekrompenmensen in de privésfeer spreken is hun zaak. Maar het heid en eisen de rechten op van de meerderheid. openbare leven in Vlaanderen verloopt in het Nederlands. Geert Bourgeois: “Onze houding heeft niets te maken met De boodschap die ik wil brengen is duidelijk: de Vlaamse ondemocratisch gedrag of bekrompenheid. Voor alle duideRand is en blijft Vlaams en dielijkheid: Brussel noch de intergenen die er komen wonen nationale gemeenschap en de “De tienduizenden Vlamingen die zich in moeten dat weten. Wie in Franstaligen die in de Vlaamse Wallonië vestigen, spreken met de officiële instanties en in het verenigingsleven Frans. Vlaanderen komt wonen heeft Rand wonen of komen wonen, Ze passen zich aan. Wij vragen net hetzelfde er alle baat bij zich in te burgezijn onze vijand. Als open aan de Franstaligen in Vlaanderen.” ren. Integratie is emancipatie.” gemeenschap onthalen wij iedereen die zich in de Rand vestigt gastvrij. Maar we vraOndertussen is BHV nog altijd niet gesplitst. gen wel respect voor het feit dat die Rand, inclusief de zes Geert Bourgeois: “Aan de N-VA zal het niet liggen. Wij zijn gemeenten met taalfaciliteiten, tot het Vlaamse Gewest en het niet die telkens tergende belangenconflicten inroepen het Nederlandse taalgebied behoort. Wij vragen dus om de democratische stemming over de splitsing uit te stelrespect voor het Vlaamse karakter van de Rand én een len. Het onderzoek over de verfransing bewijst eens te inspanning om zich in Vlaanderen te integreren. Zoals we meer dat de splitsing van BHV er snel moet komen. Omdat vorige maand in de Canvas-reeks ‘Arm Wallonië’ nog kon10


GE M A N D AT E ER D den zien: de honderdduizenden Vlamingen die zich in de 19de eeuw in Wallonië gevestigd hebben, leerden en spraken Frans of Waals en ze integreerden zich. De tienduizenden Vlamingen die zich vandaag vestigen over de taalgrens in Wallonië vragen ook geen enkele faciliteit en spreken met de officiële instanties en in het verenigingsleven Frans. Ze passen zich aan. Wij vragen net hetzelfde aan de Franstaligen in Vlaanderen.” Hebt u op korte termijn Geert Bourgeois: “We blijven ijveren voor het recht om in eigen streek te kunnen blijven belangrijke projecten op stawonen. Vlaamse jongeren mogen niet worden weggejaagd omdat ze de dure gronden en pel staan in verband met de huizen niet meer kunnen betalen.” Vlaamse Rand? Geert Bourgeois: “In Drogenweggejaagd omdat ze de dure gronden en huizen niet bos zullen we het Felix de Boeckmuseum uitbouwen tot een meer kunnen betalen. Daarvoor hebben we Vlabinvest, Felix-site waarvan ook de hoeve waar de schilder woonde een fonds dat jonge gezinnen goedkopere huizen aanbiedt. en de omliggende boomgaard deel uitmaken. De integratie En er is het Grond-en Pandendecreet. Marc Demesmaeker van kunst, erfgoed en natuur moet resulteren in een toerisliet daarin het luik ‘wonen in eigen streek’ opnemen.” tisch centrum dat de vierde aantrekkingspool is in de Groene Gordel, naast het Kasteel van Gaasbeek, de Plantentuin van Meise en het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Samen met vzw De Rand en de provincie Vlaams-Brabant wil ik ook een campagne opzetten om de bedrijven te sensibiliseren om steeds Nederlands te gebruiken op de werkvloer. Maar ik vind het ook belangrijk dat de Vlamingen in de Rand Nederlands blijven gebruiken en niet, uit een soort van overdreven hoffelijkheid, automatisch overschakelen naar een andere taal. Tegelijkertijd moeten we gastvrij en hoffelijk blijven. Overal in de wereld wordt van nieuwe bewoners verwacht dat ze in het openbare leven de streektaal spreken. Dat wordt als normaal beschouwd. Wel, wij vragen niet meer.” De Vlaamse jeugd heeft het niet makkelijk in de Vlaamse Rand. Geert Bourgeois: “Ik trek dit jaar 500 000 euro uit voor de aankoop en inrichting van lokalen voor een Vlaams jeugdhuis in Sint-Genesius-Rode. In de andere faciliteitengemeenten oefen ik druk uit op de gemeentebesturen om voor jeugdhuizen te zorgen. Want eigenlijk is dat hun taak. We blijven ook ijveren voor het recht om in eigen streek te kunnen blijven wonen. Vlaamse jongeren mogen niet worden

Hoe zit het nu met de schepenen van Vlaamse Aangelegenheden? Geert Bourgeois: “Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hebben veel colleges een schepen belast met de ‘portefeuille’ Vlaamse Aangelegenheden. Ik roep de andere gemeentebesturen in de Vlaamse Rand op om ook een schepen aan te duiden met deze bevoegdheid. Om die schepenen te steunen zal vzw De Rand, in samenwerking met mijn kabinet en mijn administratie, tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een handboek samenstellen dat een overzicht geeft van de materies die onder hun bevoegdheid vallen en dat het juridische kader invult met ‘goede praktijk’-voorbeelden.” Plant u iets naar aanleiding van het Europese voorzitterschap in de tweede helft van 2010? Geert Bourgeois: “Ik zou het Europees Voorzitterschap graag aangrijpen om aan de buitenlandse journalisten die permanent of tijdelijk in ons land zijn en aan de expats een positief verhaal te vertellen, een verhaal dat ze niet kennen uit de Franstalige pers die eenzijdig en dus niet correct bericht over ons beleid in de Vlaamse Rand.”

11


HET HALFROND Blijven strijden voor MYRHHA N-VA-Kamerlid Flor Van

in september 2009 tijdens een vergadering heeft besproken. De

Noppen en fractieleider in

minister wist dus wel degelijk dat Aquiris ermee dreigde om bij

het Vlaams parlement Kris

aanhoudende problemen met zand en puin het waterzuiverings-

Van Dijck blijven strijden

station te sluiten. “Als Huytebroeck - met al wat we nu weten -

voor federale steun voor het

nog altijd niet wordt verplicht om op te stappen, kunnen we het

MYRHHA-project van het

begrip ‘ministeriële verantwoordelijkheid’ even goed uit de Van

SCK. Ook experten van de

Dale schrappen”, reageert Brussels parlementslid Paul De

OESO stellen in een rapport:

Ridder (N-VA), die het dossier zal blijven opvolgen. Ook opval-

“MYRRHA is een zeer innovatief en opwindend project, uniek in

lend is de totale afwezigheid van Groen! in dit hele debat. “Zijn

de wereld”. Met MYRRHA plant het SCK de bouw van een inter-

ministerpostjes voor Ecolo en Groen! dan echt belangrijker dan

nationale onderzoeksinfrastructuur, met een nieuwe testreactor

het milieu? Onbegrijpelijk!”, aldus De Ridder.

als kloppend hart. Onderzoek naar afvalbeheer en medische toepassingen voor de behandeling van kankers staan bovenaan de agenda. Dat moet het studiecentrum toelaten de komende 40 jaar een absolute wereldspeler te blijven. Het advies van de OESO is duidelijk: het SCK moet zo snel mogelijk de kans krijgen om het gedetailleerde ontwerp verder af te werken. Net daarvoor heeft het in 2010 een extra budget van 12 miljoen euro nodig. Daarna moet het licht op groen worden gezet voor de structurele financiering van het hele project. “Minister Magnette kan nu niet anders dan de gevraagde 12 miljoen euro inschrijven in de begroting voor 2010. Elke andere beslissing zou zijn slechte wil in dit dossier nogmaals bevestigen”, zegt Van Noppen. Bij de begrotingscontrole van april 2010 heeft de federale regering de kans om de nodige budgetten te voorzien. Dit nog langer uitstellen, is onverantwoord.

Wie vandaag bij de aanschaf van een eigen woning wil genieten van een klein beschrijf, moet een woning kopen met een laag Kadastraal Inkomen. Maar het KI is al lang geen goede waardemeter meer. Daarom wil de Vlaamse regering het klein beschrijf omvormen tot een huiskorting. Vlaams parlementslid Liesbeth Homans (N-VA) wil die hervorming aangrijpen om van de toekomstige huiskorting een instrument tegen de stadsvlucht te maken. “Vandaag mag het KI van een huis niet hoger zijn dan 745 euro wil een koper kunnen profiteren van verminderde registra-

Zenne-soap

12

Huiskorting tegen stadsvlucht

tierechten”, zegt Homans. “Als je weet dat het gemiddeld KI van De soap rond de Zen-

een woning in de steden Antwerpen, Gent en Mechelen respectie-

nevervuiling

blijft

velijk 1 045 euro, 900 euro en 845 euro bedraagt, maken kopers

voortduren. Onlangs

van stedelijke woningen zo goed als geen kans op deze financië-

nog kwam de zoveel-

le tegemoetkoming.” Daarbovenop komt het feit dat de kadastra-

ste leugen van Brus-

le inkomens, die in 1975 werden vastgelegd, vandaag lang niet

sels

minister van

overal de realiteit weerspiegelen. Daarom vindt Homans het een

Leefmilieu Evelyne

goede zaak dat er naar alle waarschijnlijkheid zal afgestapt wor-

Huytebroeck (Ecolo)

den van het KI als waardemeter. Bovendien roept ze de Vlaamse

bovendrijven. Huytebroeck heeft namelijk altijd verklaard dat

regering op om bij het opstellen van de nieuwe criteria voor de

ze op geen enkel moment had kunnen zien aankomen dat Aquiris

huiskorting voldoende oog te hebben voor de specifieke situatie

het waterzuiveringsstation zou stilleggen. Maar ondertussen is

in de steden. Zo kan men overwegen om ook de factor ouderdom

gebleken dat de raad van bestuur van Aquiris - waarin ook een

en ligging (stedelijk gebied) te integreren. Alleen zo kan de huis-

vertegenwoordiger van het kabinet Huytebroeck zetelt - dit reeds

korting ook een rol spelen in het omkeren van de stadsvlucht.


I N M I D D E L S I N E UR O PA Puntjes op de i "De 'extreem-linkse' N-VA heeft zichzelf in het Europees parlement uitgeroepen tot waakhond die erop toeziet dat 75 miljoen Turken zo snel mogelijk vrije toegang tot de EU krijgen." Deze en andere gelijkaardige nonsens werden recent door het Vlaams Belang verspreid. Sinds onze partij deel uitmaakt van de Europese Vrije Alliantie zoekt het VB de spreekwoordelijke stok om een hond mee te slaan. De EVA-verkozenen hebben sinds 1999 een samenwerkingsprotocol met de Groenen omdat de EVA-groep te klein is om als zelfstandige fractie in het Europees parlement te zetelen. De N-VA om deze reden schaamteloos in het rijtje van communisten en linkse radicalen plaatsen is tendentieus, intellectueel oneerlijk en bovendien manifest onjuist. Het protocol tussen de Groenen en EVA bepaalt bijzonder duidelijk dat beide groepen elkaars eigenheid en autonomie respecteren. Wij kunnen onze eigen standpunten bepalen en eigen politieke lijnen uitzetten en we beschikken over eigen personeel en middelen. Het slaat dan ook nergens op om uitspraken van de Groenen te linken aan de N-VA.

Zo wordt geopperd dat de N-VA nu ook voorstander zou zijn van een toetreding van Turkije tot de EU. Niets is minder waar natuurlijk: het Europa van morgen heeft geen behoefte aan een verdere uitbreiding maar wel aan een verdieping. Intussen wordt de samenwerking tussen de N-VA en EVA verstevigd. De aftredende raad van bestuur van EVA heeft op 13 januari de N-VA eenparig aanvaard als lid. Eric Defoort zal op de algemene vergadering van 26 maart in VenetiĂŤ, waar Jan Jambon de N-VA vertegenwoordigt, voorgesteld worden als nieuwe voorzitter van EVA, in opvolging van Nelly Maes. Frieda Brepoels zal als Europees parlementslid steeds aanwezig mogen zijn op alle raden van bestuur. Ook heeft Jong N-VA een aanvraag ingediend om lid te worden van Jong EVA. Zo zie je maar: eind goed, al goed. De N-VA is ook Europees weer helemaal thuis gekomen. www.friedabrepoels.eu

V ER R E K I J K ER Zuid-Soedan houdt referendum over onafhankelijkheid mistische godsdiensten. Volgend jaar mogen we ons Reeds voor de onafhankelijkmisschien aan de geboorte van heid van Soedan in 1956 kwam een nieuw land verwachten. het zuiden in opstand en vanaf Dan wordt in Zuid-Soedan een de jaren zeventig kreeg de referendum over onafhankelijkstrijd een meer uitgesproken heid georganiseerd. religieus karakter. Niettemin Het gebied was decennialang strijden ook moslims in het zuiverwikkeld in een burgeroorlog den tegen het noorden. De met het noorden. In 2005 werd strijd gaat immers evenzeer een vredesovereenkomst beover het bezit van water, landreikt tussen de regering in bouwgrond en ‌ olie. Khartoem en de Sudan People's Liberation Movement (SPLM). De onafhankelijkheidsstrijd gaat ook over De situatie blijft er erg delicaat. Dat akkoord hield onder meer het bezit van water, landbouwgrond en olie. Zo is er nog steeds geen overeenkomst over de precieze in dat het zuiden een autonome afbakening van de olierijke grensgebieden en de verderegio zou worden. Soedan was in de 19de en 20ste eeuw een Brits- ling van de welvaart. Het geweld onder burgers is het Egyptische kolonie met een sterke etnische en religieu- voorbije jaar weer opgelaaid. De ontwikkeling van een ze diversiteit. Terwijl het noorden voornamelijk islami- leefbare staat is cruciaal geworden voor het welzijn tisch is, overheersen in het zuiden christelijke en ani- van de Zuid-Soedanezen.

13


OP DE BARRICADEN

Gesmaakt N-VA-feest zet nieuwe jaar in Samen met bijna duizend leden en sympathisanten zette de N-VA het nieuwe jaar goed in op zaterdag 30 januari in zaal Stuurboord in Antwerpen. Op het programma stonden onder meer een toast op het nieuwe jaar, een nieuwjaarstoespraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever, drankjes en hapjes, een gezellige fuif en een rustig praatcafé.

Voorzitter Bart De Wever laat er in zijn toespraak geen twijfel over bestaan: Vlaanderen moet wakker blijven. “Vroeger zei ik altijd: Vlaanderen is in goede vorm, maar in een slechte staat. Helaas moet ik vandaag zeggen dat we niet alleen in een slechte staat zijn, maar ook onze goede vorm verliezen.”

Vele sympathisanten trotseerden de winterse sneeuwbuien om erbij te kunnen zijn. Weg van de dansvloer is het rustig bijpraten aan de sfeervol gedekte tafels of in de hippe lounge.

14

Na de toespraak is het tijd om het succesvolle verkiezingsjaar 2009 feestelijk uit te wuiven en het werkjaar 2010 hoopvol in te zetten. Gast-DJ minister Philippe Muyters, alias DJ Phil, zet de toon terwijl collega-minister Geert Bourgeois voor één keer het been niet stijf houdt.

De dansvloer kan rekenen op een stevige bezetting. “Slaap lekker want jij is lastig”, klinkt Diggy Dex featuring Eva De Roovere door de luidsprekers. Het nummer is opgedragen aan de Open Vld, slapend in de federale regering maar lastig omdat het zich niet in de Vlaamse regering kon wringen.


OP DE BARRICADEN Afdelingsactie N-VA Geraardsbergen voerde actie tegen de vervuiling van de Dender. De voorbije decennia vloeide er al veel vervuild water van Wallonië naar Vlaanderen. De zinkverontreiniging die eind 2009 voor heel wat deining zorgde, was de spreekwoordelijke druppel. N-VA Geraardsbergen voerde daarom actie aan de Denderbruggen en deelde er pamfletten uit. Die roepen het stadsbestuur op om alles in het werk te stellen om de daders in Wallonië te laten opsporen en te doen opdraaien voor de kosten.

Een actieplan voor 2010-2012 Van alle partijen die opkwamen bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni, riep de N-VA het minst weerstand op bij de kiezers: slechts 12 % zou onder geen beding N-VA stemmen. Bovendien heeft 31 % van de kiezers overwogen om op N-VA te stemmen. Dat blijkt uit het postelectorale onderzoek van TNS/Dimarso, waarvan de conclusies begin dit jaar verschenen in Knack. Een en ander betekent dat de partij nog een enorm groeipotentieel heeft. Om dat potentieel aan te spreken en om de positie van de N-VA op de politieke kaart nog sterker te verankeren en te verdiepen, werkte het partijbestuur een actieplan uit dat zowel inhoudelijke als vormelijke wegwijzers aanbiedt op de weg naar de federale verkiezingen in 2011 en de lokale verkiezingen in 2012. Zo zullen de verkozenen in de parlementaire fracties zich meer en

meer gaan toespitsen op specifieke maatschappelijke thema’s. Daarnaast zal een breder spectrum van doelgroepen worden aangeboord. Magazine en webstek in nieuw jasje Op vormelijk vlak werken wij het komende jaar aan de vernieuwing van onze communicatiekanalen. In de eerste helft van het jaar krijgen dit ledenmagazine, de elektronische nieuwsbrieven én de nationale webstek dan ook een nieuw jasje. Vorming voor lokale afdelingen Op lokaal niveau plannen we bovendien een reeks provinciale vormingsactiviteiten voor de lokale N-VA-afdelingen. Een eerste reeks opleidingen zal de huis-aan-huisbladen onder de loep nemen met onder meer sessies omtrent copywriting, fotografie en distributie van de bladen.

Luc Sevenhans achtste Kamerlid van N-VA De Kamerfractie van de N-VA is met de toetreding van Luc Sevenhans voortaan acht leden sterk. Als jonge snaak van 16 jaar werd Luc lid van de Volksunie in Brasschaat. Jan Jambon spoorde hem aan actief te worden bij de VU-jongeren. Na zijn VU-periode werd Luc Sevenhans in 1989 gemeenteraadslid voor het Vlaams Blok en vanaf 1997 ook Kamerlid. Hij werd een expert in defensie. Velen vonden Luc een atypische Vlaams Belanger. Het liep helemaal fout in de discussie over Oost-Congo, waarin Luc Sevenhans pleitte voor een humanitaire interventie ten bate van de lokale burgerbevolking. Daar wilde het VB echter niet van horen. Die ethische botsing leidde tot een breuk. Vanaf februari 2009 zetelde Luc daarom verder als onafhankelijk Kamerlid. Zijn keuze om eind 2009 aan te sluiten bij de N-VA-fractie werd democratisch goedgekeurd na een debat in het N-VA-partijbestuur en na toetsing met het afdelingsbestuur van de N-VA in Brasschaat. Daarbij werden geen voorwaarden gesteld of beloften gedaan. 15


J O N GE L E E U WE N Werkgroep Nieuw-Vlaamse Perspectieven Enkele maanden terug vatte Jong N-VA het idee op om stevig werk te maken van een inhoudelijke uitdieping. Een inhoudelijke werking is namelijk een van de fundamenten van een politieke jongerenorganisatie. Prompt werd een werkgroep “Nieuw-Vlaamse Perspectieven” opgericht, onder leiding van nationaal secretaris Lieven De Rouck. Na enkele bijeenkomsten rond verschillende actuele thema’s, worden de eerste resultaten van deze werkgroep stilaan zichtbaar.

Van volksraadplegingen tot stemplicht Vooreerst werd er gedebatteerd rond de problematiek van de volksraadplegingen. Kenners Bart Lambrecht, medewerker van Vlaams parlementslid Sophie De Wit en auteur van een thesis rond dit thema, en Bart Engelen, onderzoeker aan het HIW, kwamen hun visie op de feiten geven en de voor- en nadelen van volksraadplegingen toelichten.

Nationaal Secretaris Lieven De Rouck leidt de werkgroep “Nieuw-Vlaamse Perpectieven” in goede banen. Een tweede debat ging over de voor- en nadelen van stemplicht (of liever: opkomstplicht). Jef Jaenen, medewerker van N-VA-Kamerlid Ben Weyts, kwam een nota voorstellen waarin hij de argumenten voor en tegen beide systemen afwoog. Ook hier ontspon zich een mooie discussie.

Het tweede debat van de werkgroep ging over de vooren nadelen van de stemplicht.

Jong N-VA wil hier nog eens een warme oproep doen aan haar leden: iedereen die interesse heeft in de inhoudelijke werking van Jong N-VA is steeds welkom op de werkgroep NieuwVlaamse Perspectieven. Voor meer info hou je best de webstek in de gaten!

Standpuntnota’s Jong N-VA is best tevreden met het succes van de werkgroep. Want het moet gezegd, de eerste bijeenkomsten ervan waren niet enkel kwalitatief sterk, maar scoorden ook kwantitatief verrassend goed. Een en ander moet natuurlijk een finaliteit krijgen, zodat de output van deze werkgroep ook zichtbaar wordt. Daarom is het de bedoeling om deze twee debatten, samen met de standpuntnota over het Israëlisch-Palestijns conflict, te finaliseren met een standpunt op de Nationale Raad van 27 februari. Iedereen is daar uiteraard van harte welkom.

Jong N-VA Liefdadigheidsstraat 39 - 1210 Brussel jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30

www.jongnva.be

A GE N D A Jo n g N - VA 06/02/2010 12/02/2010 20/02/2010 27/02/2010 27/02/2010

16

14 uur 20 uur 10 uur 11 uur 13.30 uur

Ledenvergadering Jong N-VA West-Vlaanderen Opstartvergadering Jong N-VA Antwerpen Zuidrand (AZURA) Ontmoetingsdag voor lokale voorzitters en secretarissen Nationale Raad Vormingsraad

Roeselare Mortsel Brussel Brussel Brussel


M E ER WA A R D E Het oude Rome: een adequate metafoor De naam dokter Hendrik Verbrugge doet in N-VA-kringen zeker een belletje rinkelen. Verbrugge is als burgervader van het Limburgse Alken immers een van de CD&V-burgemeesters die na de breuk van het kartel openlijk durfde te stellen dat alleen de N-VA in woord en daad trouw was gebleven aan het verkiezingsprogramma van het kartel en dat hij bijgevolg niet anders kon dan oproepen om voor de N-VA te stemmen. Het was een staaltje van intellectuele eerlijkheid en moed dat helaas zeer zeldzaam is geworden in de politiek. Naast arts en politicus is Hendrik Verbrugge ook geschiedschrijver. Tien jaar geleden debuteerde hij met een boek over keizer Karel V, “Keizer Karel: testament van een Habsburger” (Lannoo). Recenter publiceerde hij twee werken over de Romeinse tijd: “Slechts één woord van de macht verwijderd” en “Mutus, alias Theophilus” (beide bij Roularta Books). Bart De Wever bespreekt beide boeken. Een griezelig adequate metafoor De twee boeken brengen een fictief verhaal tegen de achtergrond van een concrete historische periode. Het eerste boek beschrijft hoe twee Romeinse senatoren de kans hebben om Commodus, zoon van de legendarische keizer Marcus Aurelius, op te volgen als keizer. Ze spreken af dat geen van beiden de opvolging zal aanvaarden. De uitoefening van macht heeft immers maar zin mits de zekerheid dat er broodnodige bestuurlijke hervormingen zouden worden doorgevoerd in het zieke keizerrijk. Eén van beide mannen breekt echter de afspraak en bezwijkt voor de verlokking van de troon. Het zal hem slecht vergaan want na korte tijd wordt hij omgebracht.

Als je weet dat Verbrugge dit boek schreef vóór de breuk tussen N-VA en CD&V is het bijna griezelig hoezeer het leest als een voorspellende metafoor van wat er met de afspraken tussen beide partijen en met de kopman van het kartel zou gebeuren. Wandeling langs de wieg van onze beschaving Met het oudere “Mutus” schreef Verbrugge wat hij zelf noemt een “autobiografictie”. Een figuur tot wie Lucas zich richt in zijn evangelie wordt door de auteur fictief tot leven gewekt, met name als een Griekse slaaf die in de eerste eeuw carrière maakt als topambtenaar aan het keizerlijk hof en op die manier op de eerste rij zit bij alle belangrijke gebeurtenissen. Zoals in de TV-serie 'Rome' wordt op die manier een concreet historisch verhaal op een leuke manier verteld. De lezer wandelt mee langs de wieg van onze beschaving: het keizerlijk bestuur, de geschiedenis van het Jodendom en de ontwikkeling van het prille christendom. Hendrik Verbrugge, Slechts één woord van de macht verwijderd, 140 blz., en Mutus, alias Theophilus, 142 blz., Roularta Books, telkens 17,90 euro

5 x 2 gratis Met plezier verloten wij onder onze lezers vijf keer de twee besproken boeken. Om kans te maken, stuur je het antwoord op de volgende vraag voor 26 februari naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel: “Hoe heette de moeder van Commodus, de zoon van Marcus Aurelius?”

Winnen het boek “Israël-Palestina”: Bea Clement (Ruddervoorde), Koen Fonteyn (Londerzeel), Frany Gregoor (Munsterbilzen), Jo Valgaeren (Mol), Rob Verstraete (Oostkamp).

17


O P STA P M E T . . .

Gedeputeerde Bart De Nijn Mechelaar Bart De Nijn is een van de zes vertegenwoordigers in de deputatie van de provincie Antwerpen. In zijn portefeuille: veiligheid, huisvesting en personeel. We volgen Bart op dinsdag 19 januari, een doordeweekse werkdag. 7.15 uur: De wekker loopt af. Over een half uur moet ik al vertrekken … gauw een douche, een kop koffie, een boterham en een ochtendzoen voor Geert, mijn vrouw. 9.00 uur: Ik heb een afspraak met minister Geert Bourgeois op zijn kabinet, samen met en op vraag van een aantal verantwoordelijken van de Vlaamse brandweervereniging. Slechts 24 kilometer scheiden huize De Nijn in Mechelen van het kabinet van minister Bourgeois in Brussel, maar door de files tijdens de ochtendspits duurt de rit deze keer bijna anderhalf uur. 9.30 uur: De brandweerlui doen hun beroep alle eer aan en zijn wél op tijd. De brandweer wordt zowel gemeentelijk aangestuurd, dus onder Vlaamse voogdij, als federaal door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik breng alle partijen bij mekaar omdat ik als gedeputeerde onder meer bevoegd ben voor veiligheid. De opleiding van politie en brandweer, maar ook van onder meer ambulanciers en veiligheidscoördinatoren, wordt door de provincie georganiseerd. Antwerpen investeert deze legislatuur heel wat in het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) en vooral in het nieuwe opleidingscentrum Campus Vesta. 11.30 uur: Terug op mijn kantoor in Antwerpen neem ik met mijn toeverlaat Hilde en mijn kersverse medewerkster Lin de briefwisseling door. We overlopen de 18

afspraken van deze week. Voor ’s middags haal ik een broodje: vandaag wordt het een snelle hap op kantoor. De attente onthaalbediende heeft al een dienblad klaargezet. 13.00 uur: Afspraak met Leo, de afgevaardigd bestuurder van Campus Vesta, ter voorbereiding van de volgende raad van bestuur. 15.00 uur: Ook het personeelsbeleid behoort tot mijn bevoegdheden. Ik bespreek de deputatiestukken daarover met Peter, het HRM-departementshoofd, en Nico, de afdelingschef werving en selectie. Aansluitend heb ik een bespreking met Geert Antonio, mijn inhoudelijk medewerker, over de andere stukken voor de volgende deputatie en de bouwberoepen. 19.00 uur: Mijn schoonmoeder is pas overleden en ik wil haar nog gaan groeten in het mortuarium. Ze ligt mooi opgebaard. Het is niet de eerste keer dat ik hier kom, maar zo’n bezoek is telkens weer een beklijvend moment. 20.00 uur: Het is zoonliefs beurt om voor eten te zorgen en … hij bestelt pizza. Lekker, dat wel, maar ik heb vandaag dus geen echte maaltijd gehad. Dat is niet goed want dan snoep ik tussendoor en dat komt de lijn niet ten goede. 20.30 uur: De vergadering van de Mechelse CD&V/ N-VA-fractie is afgelast. Dat geeft me de gelegenheid thuis wat bij te lezen en er te zijn voor mijn familie in deze rouwperiode. Het laatste deel van de avond breng ik voor de TV door. “Âllo, âllo” is op de buis (and I’ll say this only once). Ik blijf kijken en kruip toch weer te laat in bed.


VA N L I E D E K ER K E

De politieke hocus pocus van Anciaux en Lambert Politiek zit soms in een onverwacht hoekje. Dat bleek toen Ben Crabbé in Blokken vroeg: Van hoeveel partijen is Bert Anciaux lid geweest? De quizmaster moest het antwoord spieken en de kandidaten wisten het ook niet (meer).

Wie deze slalommende ex-VU’ers bezig ziet, kan niet anders dan walgen van zoveel kontendraaierij. Op de vraag van Alloo waarom Vl.Pro plots besloot links-liberaal te worden, antwoordt Anciaux: “Omdat iedereen vond dat de partij een ideologie nodig had.” En dat was even slikken voor Bert. Maar niet voor lang. Want … “toen men mij vertelde dat links-liberaal ook anti-liberaal betekende, kon ik daarmee leven.” Van een ideologische hocus pocus gesproken! Mijn god! Waar is de tijd dat de zelfstandigheidsgedachte dé ideologische grondslag voor de Vlaams-nationale partij vormde? En dat Het juiste antwoord leek vier te zijn. Wie een beetje geheugen vanuit deze overtuiging de bevrijding uit het Belgische keurslijf met heeft, weet beter. Maar geen geouwehoer! Of het nu om vier of om succes werd geforceerd! vijf partijen gaat, het maakt niets meer uit sinds de ‘golden boy’ In de lente van 1964 publiceerde de Volksunie een brochure uit Neder-Over-Heembeek heeft laten weten dat hij "bij sp.a echt is geschreven door Frans Van der Elst. Daaruit dit citaat: “Wij willen thuisgekomen” . dat, wanneer binnen afzienbare tijd het verenigd Europa tot stand Wie eveneens beweert eindelijk op zijn plek te zitten, is Geert zal gekomen zijn, het Vlaamse volk daar vrij en onafhankelijk zijn Lambert die net voor de jaarwisseling met zijn Sociaal Liberale plaats kan innemen. Dat het Vlaamse volk kan beslissen over de Partij bij Groen! onderdak vond. In welk kooitje de groenen de eigen sociale, economische en culturele problemen. Dat het bevrijd sociaalliberalen van Lambert zullen parkeren, mag geen probleem weze van de ongelukkige taaltwisten en zich volledig kan wijden zijn. Het handige aan de SLP was haar aan de uitbouw van een moderne, geWie deze slalommende ex-VU’ers hoog meerkeuze-gehalte, de partij heette zonde, democratische maatschappij.” bezig ziet, kan niet anders dan sociaal te zijn maar ook links-liberaal en Een halve eeuw later is veel daarvan walgen voor zoveel kontendraaierij. progressief liberaal mocht soms ook. Het bereikt, maar helemaal verlost van de stak allemaal zo nauw niet. Nogal wiedes voor een club die in tien Belgische tentakels zijn wij nog lang niet. En al zijn de taaltwisten jaar tijd al haar principes heeft verkwanseld. van nu nog schijntjes van vroeger, toch moet onder gerechtelijke dwang en Europese tijdsdruk een koninklijk loodgieter B-H-V naar De afvallingskoers is mooi te volgen op de websites van achtereende Grondwet verknippen. Een beetje onhandigheid volstaat om de volgens Spirit, VlaamsProgressieven en SLP; partijen die het recht vlam in de communautaire pan te jagen. Zeker nu uit recente peiopeisten een erfgenaam van de VU te zijn maar zich niet schroomlingen blijkt dat steeds meer en meer kiezers uitgebreider bevoegdden om het Vlaams-nationale gedachtegoed tot smakeloze verhaheden voor gemeenschappen en gewesten willen en dat 21 procent len weg te polijsten. Dermate verworden dat haar boegbeelden nu volksgenoten Vlaamse onafhankelijk verkiest boven het huidige overal inzetbaar zijn. Vermomd als bleekblauwe of rood gepiggeharrewar. menteerde of groene fluim mag je tegenwoordig overal binnen. In het boek De pijn van een politicus (*) vertelt Bert Anciaux aan De heren Anciaux en Lambert beweren eindelijk politiek thuisLuk Alloo over het einde van de VlaamsProgressieven. Op een dag gekomen te zijn. Ze kunnen er de bonzen van hun respectievelijke vragen Geert Lambert en Els Van Weert hem Vl.Pro op te doeken, partijen meteen vragen waarom 58 procent Vlamingen nog steeds zodat iedereen in vriendschap uit elkaar kan gaan. Daarop zegt 64 procent van de Belgische belastingen betalen. En waarom Anciaux: “Het was een nobele doelstelling, maar ik kon dat niet zoveel Vlaamse gulheid geen waardering krijgt van hun Franstalige omdat ik niet opnieuw een partij wilde laten mislukken.” zusterpartijen. Lees wat er staat: omdat ik niet opnieuw een partij wilde laten mislukken. Als bekentenis telt dit wel! En over zijn overstap naar sp.a: “Eigenlijk verander ik voor de eerste keer van partij. Spirit was een organische voortzetting van VUID21. Vl.Pro een naamsverandering. De overstap naar de sp.a is (*) In de ramsj voor 5 euro. ingrijpender. Maar ik ben geen windhaan, geen kameleon. De overstap is bewust en met volle overtuiging.” Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij om de maand zijn kijk op actualiteit en maatschappij.

19


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

L I D M A AT

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238 V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel

Shana Goossens

Maandelijks behalve in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X Februari 2010

Nieuw-Vlaams Magazine

De beelden van de verwoestende aardbeving die vorige maand haar geboorteland Haïti trof, grepen Shana (25) erg aan. Ze roept iedereen op om de heropbouw van Haïti te steunen.

snel op eigen benen te staan had ik het sociaal niet altijd even makkelijk, met enkele omzwervingen in het Antwerpse tot gevolg. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van een paar echte vrienden, zoals Minneke De Ridder. Zij bood me onderdak in moeilijke tijden en bracht me in contact met de jeugdafdeling van N-VA Ranst. Op die manier kon ik tonen dat ook kleurlingen Shana is geboren in Port-au-Prince als Natacha Vlaanderen een warm hart toedragen en een uitBien-Aimé. Haar eerste levensjaren bracht ze in gesproken mening hebben. Ik nam actief deel de voormalige Franse kolonie door met haar bio- aan de Vlaamse drumband Kempenland, volgde logische ouders, Perez Bien-Aimé en Miracia vergaderingen en zette me in voor een aantal Jean-Louis. “In februari 1986 werd ik ter adoptie N-VA-activiteiten. De warmte en liefde die ik daar afgestaan aan mijn ouders uit Bonheiden. Zelf voelde is van onschatbare waarde.” herinner ik me dus niets meer van Haïti. Wel Toen Shana het nieuws over de humanitaire weet ik uit de officiële adoptiedocumenten dat ramp in Haïti vernam, heeft ze veel gehad aan mijn echte moeder overleden is. Mijn natuurlijke die innige vriendschap. “Je beseft dat je machtevader kon de eindjes niet meer aan elkaar kno- loos staat als je de beelden ziet die ons bereiken pen vermits ik nog zussen en broers had. Ik werd vanuit de Caraïben. Je eigen problemen verdwijaan een klooster afgestaan en het vervolg is nen in het niets. Maar bovenal stel ik me meer gekend.” In Vlaanderen heeft Shana nog twee dan ooit de vraag: ‘Zouden ze nog leven?’ Ik broers, Nicolas en Yannick, die beiden geadop- besef dat het misschien te laat is maar ik hoop teerd werden uit respectievelijk België en nog steeds de juiste mensen te vinden die me Indonesië. Momenteel woont Shana in Boechout kunnen helpen met mijn zoektocht. Ik prijs me nabij Lier, samen met haar vriend Ben. enorm gelukkig in Vlaanderen, maar toch bloedt Haar ganse jeugd bracht Shana door in de regio dat exotische deeltje van mijn hart bij het zien Mechelen. Op 18-jarige leeftijd ging ze op kot in van zoveel leed. Daarom wil ik iedereen oproeLier waar ze verkoop studeerde. Na haar studies pen om ook een bijdrage te doen voor de heropkwam ze in de verkoopssector terecht. “Door zo bouw van Haïti. Het zou me enorm deugd doen!” De aardbeving die Haïti op 12 januari trof heeft heeft naar schatting tweehonderdduizend mensen het leven gekost. Tweehonderdvijftigduizend mensen zijn gewond en twee miljoen dakloos, op een totale bevolking van negen miljoen. Vele miljoenen euro's zijn nodig om de meest

20

dringende noden van de bevolking te lenigen. Samen met heel wat Vlaamse organi-

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio en TVinstituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Eindredactie: Nele Hiers, Xavier Lesenne. Medewerkers: Ellen Devriendt, Hans Govaerts, Chris Michel, Wouter Patho, Tinne Stukkens, Roger Van Houtte, Maurits van Liedekerke, Valerie Van Peel, Erwin Verbeken. Coördinatie: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. Foto's: VPRTI, Studio Dann, Filip Claessens, Miel Pieters, Daniel Suy, Guido Vloeberghs, Belga Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer 435-0259701-15 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op maandag 1 februari 2010.

saties roept ook de N-VA op om een steentje bij te dragen voor de heropbouw van het land. U kunt de acties van Haïti Lavi 1212 steunen op het rekeningnummer 000-0000012-12 of via internet schenken op www.1212.be.

Nieuw-Vlaams Magazine (februari 2010)  

Ledenblad van de N-VA

Advertisement