Page 1

Hoe kan u helpen?

Laat het gras maar groeien Gemillimeterde gazons zijn niet echt aantrekkelijk voor bijen. Niet dat u uw gazon tot op kniehoogte moet laten groeien. Maar misschien hebt u hier en daar in uw tuin wel een hoekje waar het gras wat langer mag groeien.

Kruiden en groenten: bijen zijn er dol op U haalt veel plezier uit uw moes- of kruidentuin? De bijen ook! Geef de groenten in uw moestuin de kans om mooi tot bloei te komen. De bijen zullen u dankbaar zijn. Ze vertoeven even graag tussen de kruiden van uw kruidentuintje. Wilde hoekjes en kantjes Soms laat u de natuur best gewoon haar gang gaan. Als u in uw tuin de mogelijkheid hebt om een hoekje of kantje in te planten met insectenvriendelijke gewassen en te laten ‘verwilderen’, geeft u hommels en bijen de kans om zich uit te leven met wat de natuur hen aanbiedt. Zulke hoekjes hoeven niet onverzorgd te zijn en kunnen perfect ingepast worden in de tuin.

Gebruik geen pesticiden Alle mogelijke vormen van pesticiden en herbiciden zijn slecht voor bijen. Daarenboven worden insecten alsmaar meer ongevoeliger voor deze producten. Er bestaan op de markt ook biologische bestrijdingsmiddelen. En het kan ook zonder. Tips vindt u op www.durftuinierenzonder.be. Bijen z ijn gek op de g roe in uw m ntjes oestuin

an uw hoekje v aan in le k een g g Laat in tuur haar gan a n e d in tu

Weetje !

Zweefvliegen maken handig gebruik van het kleurenpatroon en uitzicht van een wesp of bij. Maar u kan ze gemakkelijk onderscheiden, omdat ze maar één paar vleugels hebben. Bijen hebben twee paar vleugels.

Een bije , handig nhotel: en leuk

goedkoop

ssen, jke gewa em li e d n ie r Bijenv okusblo bonte kr zoals de

Meer weten?

Nieuw-Vlaamse Alliantie Koningsstraat 47 bus 6 1000 Brussel tel. 02 219 49 30 info@n-va.be www.n-va.be/bijen

Maak een bijenhotel Bijenhotels zijn ideaal om solitaire bijen en tal van andere vliegende insecten een ‘thuis’ te geven. Bovendien zijn ze gemakkelijk zelf te maken. Let wel dat er een dakje op staat. U hangt het bijenhotel het best dicht bij planten en struiken, zodat de bijen voldoende voedsel hebben. Tips voor het maken van bijenhotels vindt u op www.natuurpunt.be. Zaai bijenvriendelijke gewassen Sommige planten en bloemen bevatten heel wat nectar en stuifmeel en zijn dus ideale soorten voor bijen en hommels. We helpen u alvast op weg. In enkele gemeenten deelt de N-VA bloembollen uit van de bonte krokusbloem, een favoriet van de bijen en veel gebruikt door imkers.

V.U.: Piet De Zaeger, Koningsstraat 47/6, 1000 Brussel

Hoe kan u helpen?

Bijen zijn geen bijzaak

Tips en weetjes voor een bijenvriendelijke omgeving


De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varraomijt bedreigt de bijen.

Weetje !

De N-VA ijv erde in het Eu ropees Parlement vo or een verbod op neonicotinoïden , die in bepaa lde pesticiden zitt en en nefast zijn voor bijen. Er komt nu een beperkt verb od, zodat de neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden in de periodes da bijen actief zi jn op landbouw t gewassen.

iciden pest de n in an inoïde senen v aan icotor er bijen Neon en de h tast

Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie. Uit recent onderzoek blijkt dat 52 procent van de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn! In ons land alleen betekenen bijen een economische waarde van bijna 500 miljoen euro.

Draag uw steentje bij voor de bij ! De N-VA neemt in de verschillende parlementen de bijenproblematiek ter harte. Dat resulteerde al in een Vlaams bijenactieplan en een bijenresolutie. We spreken ook alle gemeenten aan om specifieke maatregelen te nemen. Ook u kan heel wat doen voor de bijen. In deze folder vindt u alvast een resem eenvoudige tips om het leven van de bijen aangenamer te maken.

In grote delen van de wereld zijn bijen de belangrijkste natuurlijke bestuivers van heel wat land- en tuinbouwgewassen. De massale bijensterfte vormt dus een grote bedreiging voor de wereldwijde land- en tuinbouw. In bepaalde streken van China moeten de appelbomen zelfs manueel bestuifd worden, omdat alle bijen er zijn verdwenen. Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan deze zorgwekkende evolutie.

De N-VA pakt ook in uw gemeente uit met een bijenactieplan. Met enkele kleine, eenvoudige maatregelen kan het gemeentebestuur net als iedereen zijn steentje bijdragen.

Er zijn meerdere oorzaken voor de bijensterfte. In de eerste plaats neemt de biodiversiteit in Vlaanderen af. Er zijn minder bloeiende bloemen en planten, en dus ook minder voedsel voor de bijen. Een tweede factor is de moeilijk te bestrijden varroamijt. Dat is een parasiet die de bijenvolken sterk verzwakt. Maar ook het gebruik van pesticiden speelt een grote rol. Veel van die bestrijdingsmiddelen bevatten neonicotinoïden, een stof die zelfs bij lagen dosissen inwerkt op de hersenen van de bijen. Hierdoor geraken ze gedesoriënteerd.

lanten en en p m e o l b oeg Niet gen oeg voedsel gen Weetje ! t ie n = De meeste bije n die in uw tu in rond zoemen, zijn solitaire of wilde bijen. Ze leven dus alleen. De h oningbij daaren tegen leeft in ‘volken’ en is het meest ge kend voor haa r honingproduct ie.

Weetje !

Bijen zijn veelal zachtaardige beestjes. Ze steken enkel wanneer ze geplaagd worden en zich bedreigd voelen. Bijen worden rustig van sigaretten- of sigarenrook, maar geraken opgewonden van zoete geuren zoals parfum.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur zich engageert om de komende jaren haar bermen en braakliggende percelen later op het jaar en minder frequent te maaien. Met deze ‘minder-wiedpolitiek’ krijgen bijen een grotere keuze aan wilde planten en bloemen. De gemeente kan ook zoveel mogelijk percelen inzaaien met bijenvriendelijke gewassen. Dit zijn bloemen en planten met heel wat nectar en stuifmeel. Ze zijn dus ideaal voor onze bijen. En waarom als gemeentebestuur geen bijen- en bloesemdag organiseren? Elke tuin, tot zelfs enkele bloembakken op een terras, kan men bijenvriendelijk inrichten.


De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varraomijt bedreigt de bijen.

Weetje !

De N-VA ijv erde in het Eu ropees Parlement vo or een verbod op neonicotinoïden , die in bepaa lde pesticiden zitt en en nefast zijn voor bijen. Er komt nu een beperkt verb od, zodat de neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden in de periodes da bijen actief zi jn op landbouw t gewassen.

iciden pest de n in an inoïde senen v aan icotor er bijen Neon en de h tast

Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie. Uit recent onderzoek blijkt dat 52 procent van de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn! In ons land alleen betekenen bijen een economische waarde van bijna 500 miljoen euro.

Draag uw steentje bij voor de bij ! De N-VA neemt in de verschillende parlementen de bijenproblematiek ter harte. Dat resulteerde al in een Vlaams bijenactieplan en een bijenresolutie. We spreken ook alle gemeenten aan om specifieke maatregelen te nemen. Ook u kan heel wat doen voor de bijen. In deze folder vindt u alvast een resem eenvoudige tips om het leven van de bijen aangenamer te maken.

In grote delen van de wereld zijn bijen de belangrijkste natuurlijke bestuivers van heel wat land- en tuinbouwgewassen. De massale bijensterfte vormt dus een grote bedreiging voor de wereldwijde land- en tuinbouw. In bepaalde streken van China moeten de appelbomen zelfs manueel bestuifd worden, omdat alle bijen er zijn verdwenen. Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan deze zorgwekkende evolutie.

De N-VA pakt ook in uw gemeente uit met een bijenactieplan. Met enkele kleine, eenvoudige maatregelen kan het gemeentebestuur net als iedereen zijn steentje bijdragen.

Er zijn meerdere oorzaken voor de bijensterfte. In de eerste plaats neemt de biodiversiteit in Vlaanderen af. Er zijn minder bloeiende bloemen en planten, en dus ook minder voedsel voor de bijen. Een tweede factor is de moeilijk te bestrijden varroamijt. Dat is een parasiet die de bijenvolken sterk verzwakt. Maar ook het gebruik van pesticiden speelt een grote rol. Veel van die bestrijdingsmiddelen bevatten neonicotinoïden, een stof die zelfs bij lagen dosissen inwerkt op de hersenen van de bijen. Hierdoor geraken ze gedesoriënteerd.

lanten en en p m e o l b oeg Niet gen oeg voedsel gen Weetje ! t ie n = De meeste bije n die in uw tu in rond zoemen, zijn solitaire of wilde bijen. Ze leven dus alleen. De h oningbij daaren tegen leeft in ‘volken’ en is het meest ge kend voor haa r honingproduct ie.

Weetje !

Bijen zijn veelal zachtaardige beestjes. Ze steken enkel wanneer ze geplaagd worden en zich bedreigd voelen. Bijen worden rustig van sigaretten- of sigarenrook, maar geraken opgewonden van zoete geuren zoals parfum.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur zich engageert om de komende jaren haar bermen en braakliggende percelen later op het jaar en minder frequent te maaien. Met deze ‘minder-wiedpolitiek’ krijgen bijen een grotere keuze aan wilde planten en bloemen. De gemeente kan ook zoveel mogelijk percelen inzaaien met bijenvriendelijke gewassen. Dit zijn bloemen en planten met heel wat nectar en stuifmeel. Ze zijn dus ideaal voor onze bijen. En waarom als gemeentebestuur geen bijen- en bloesemdag organiseren? Elke tuin, tot zelfs enkele bloembakken op een terras, kan men bijenvriendelijk inrichten.


De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varraomijt bedreigt de bijen.

Weetje !

De N-VA ijv erde in het Eu ropees Parlement vo or een verbod op neonicotinoïden , die in bepaa lde pesticiden zitt en en nefast zijn voor bijen. Er komt nu een beperkt verb od, zodat de neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden in de periodes da bijen actief zi jn op landbouw t gewassen.

iciden pest de n in an inoïde senen v aan icotor er bijen Neon en de h tast

Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie. Uit recent onderzoek blijkt dat 52 procent van de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn! In ons land alleen betekenen bijen een economische waarde van bijna 500 miljoen euro.

Draag uw steentje bij voor de bij ! De N-VA neemt in de verschillende parlementen de bijenproblematiek ter harte. Dat resulteerde al in een Vlaams bijenactieplan en een bijenresolutie. We spreken ook alle gemeenten aan om specifieke maatregelen te nemen. Ook u kan heel wat doen voor de bijen. In deze folder vindt u alvast een resem eenvoudige tips om het leven van de bijen aangenamer te maken.

In grote delen van de wereld zijn bijen de belangrijkste natuurlijke bestuivers van heel wat land- en tuinbouwgewassen. De massale bijensterfte vormt dus een grote bedreiging voor de wereldwijde land- en tuinbouw. In bepaalde streken van China moeten de appelbomen zelfs manueel bestuifd worden, omdat alle bijen er zijn verdwenen. Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan deze zorgwekkende evolutie.

De N-VA pakt ook in uw gemeente uit met een bijenactieplan. Met enkele kleine, eenvoudige maatregelen kan het gemeentebestuur net als iedereen zijn steentje bijdragen.

Er zijn meerdere oorzaken voor de bijensterfte. In de eerste plaats neemt de biodiversiteit in Vlaanderen af. Er zijn minder bloeiende bloemen en planten, en dus ook minder voedsel voor de bijen. Een tweede factor is de moeilijk te bestrijden varroamijt. Dat is een parasiet die de bijenvolken sterk verzwakt. Maar ook het gebruik van pesticiden speelt een grote rol. Veel van die bestrijdingsmiddelen bevatten neonicotinoïden, een stof die zelfs bij lagen dosissen inwerkt op de hersenen van de bijen. Hierdoor geraken ze gedesoriënteerd.

lanten en en p m e o l b oeg Niet gen oeg voedsel gen Weetje ! t ie n = De meeste bije n die in uw tu in rond zoemen, zijn solitaire of wilde bijen. Ze leven dus alleen. De h oningbij daaren tegen leeft in ‘volken’ en is het meest ge kend voor haa r honingproduct ie.

Weetje !

Bijen zijn veelal zachtaardige beestjes. Ze steken enkel wanneer ze geplaagd worden en zich bedreigd voelen. Bijen worden rustig van sigaretten- of sigarenrook, maar geraken opgewonden van zoete geuren zoals parfum.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur zich engageert om de komende jaren haar bermen en braakliggende percelen later op het jaar en minder frequent te maaien. Met deze ‘minder-wiedpolitiek’ krijgen bijen een grotere keuze aan wilde planten en bloemen. De gemeente kan ook zoveel mogelijk percelen inzaaien met bijenvriendelijke gewassen. Dit zijn bloemen en planten met heel wat nectar en stuifmeel. Ze zijn dus ideaal voor onze bijen. En waarom als gemeentebestuur geen bijen- en bloesemdag organiseren? Elke tuin, tot zelfs enkele bloembakken op een terras, kan men bijenvriendelijk inrichten.


Hoe kan u helpen?

Laat het gras maar groeien Gemillimeterde gazons zijn niet echt aantrekkelijk voor bijen. Niet dat u uw gazon tot op kniehoogte moet laten groeien. Maar misschien hebt u hier en daar in uw tuin wel een hoekje waar het gras wat langer mag groeien.

Kruiden en groenten: bijen zijn er dol op U haalt veel plezier uit uw moes- of kruidentuin? De bijen ook! Geef de groenten in uw moestuin de kans om mooi tot bloei te komen. De bijen zullen u dankbaar zijn. Ze vertoeven even graag tussen de kruiden van uw kruidentuintje. Wilde hoekjes en kantjes Soms laat u de natuur best gewoon haar gang gaan. Als u in uw tuin de mogelijkheid hebt om een hoekje of kantje in te planten met insectenvriendelijke gewassen en te laten ‘verwilderen’, geeft u hommels en bijen de kans om zich uit te leven met wat de natuur hen aanbiedt. Zulke hoekjes hoeven niet onverzorgd te zijn en kunnen perfect ingepast worden in de tuin.

Gebruik geen pesticiden Alle mogelijke vormen van pesticiden en herbiciden zijn slecht voor bijen. Daarenboven worden insecten alsmaar meer ongevoeliger voor deze producten. Er bestaan op de markt ook biologische bestrijdingsmiddelen. En het kan ook zonder. Tips vindt u op www.durftuinierenzonder.be. Bijen z ijn gek op de g roe in uw m ntjes oestuin

an uw hoekje v aan in le k een g g Laat in tuur haar gan a n e d in tu

Weetje !

Zweefvliegen maken handig gebruik van het kleurenpatroon en uitzicht van een wesp of bij. Maar u kan ze gemakkelijk onderscheiden, omdat ze maar één paar vleugels hebben. Bijen hebben twee paar vleugels.

Een bije , handig nhotel: en leuk

goedkoop

ssen, jke gewa em li e d n ie r Bijenv okusblo bonte kr zoals de

Meer weten?

Nieuw-Vlaamse Alliantie Koningsstraat 47 bus 6 1000 Brussel tel. 02 219 49 30 info@n-va.be www.n-va.be/bijen

Maak een bijenhotel Bijenhotels zijn ideaal om solitaire bijen en tal van andere vliegende insecten een ‘thuis’ te geven. Bovendien zijn ze gemakkelijk zelf te maken. Let wel dat er een dakje op staat. U hangt het bijenhotel het best dicht bij planten en struiken, zodat de bijen voldoende voedsel hebben. Tips voor het maken van bijenhotels vindt u op www.natuurpunt.be. Zaai bijenvriendelijke gewassen Sommige planten en bloemen bevatten heel wat nectar en stuifmeel en zijn dus ideale soorten voor bijen en hommels. We helpen u alvast op weg. In enkele gemeenten deelt de N-VA bloembollen uit van de bonte krokusbloem, een favoriet van de bijen en veel gebruikt door imkers.

V.U.: Piet De Zaeger, Koningsstraat 47/6, 1000 Brussel

Hoe kan u helpen?

Bijen zijn geen bijzaak

Tips en weetjes voor een bijenvriendelijke omgeving


Hoe kan u helpen?

Laat het gras maar groeien Gemillimeterde gazons zijn niet echt aantrekkelijk voor bijen. Niet dat u uw gazon tot op kniehoogte moet laten groeien. Maar misschien hebt u hier en daar in uw tuin wel een hoekje waar het gras wat langer mag groeien.

Kruiden en groenten: bijen zijn er dol op U haalt veel plezier uit uw moes- of kruidentuin? De bijen ook! Geef de groenten in uw moestuin de kans om mooi tot bloei te komen. De bijen zullen u dankbaar zijn. Ze vertoeven even graag tussen de kruiden van uw kruidentuintje. Wilde hoekjes en kantjes Soms laat u de natuur best gewoon haar gang gaan. Als u in uw tuin de mogelijkheid hebt om een hoekje of kantje in te planten met insectenvriendelijke gewassen en te laten ‘verwilderen’, geeft u hommels en bijen de kans om zich uit te leven met wat de natuur hen aanbiedt. Zulke hoekjes hoeven niet onverzorgd te zijn en kunnen perfect ingepast worden in de tuin.

Gebruik geen pesticiden Alle mogelijke vormen van pesticiden en herbiciden zijn slecht voor bijen. Daarenboven worden insecten alsmaar meer ongevoeliger voor deze producten. Er bestaan op de markt ook biologische bestrijdingsmiddelen. En het kan ook zonder. Tips vindt u op www.durftuinierenzonder.be. Bijen z ijn gek op de g roe in uw m ntjes oestuin

an uw hoekje v aan in le k een g g Laat in tuur haar gan a n e d in tu

Weetje !

Zweefvliegen maken handig gebruik van het kleurenpatroon en uitzicht van een wesp of bij. Maar u kan ze gemakkelijk onderscheiden, omdat ze maar één paar vleugels hebben. Bijen hebben twee paar vleugels.

Een bije , handig nhotel: en leuk

goedkoop

ssen, jke gewa em li e d n ie r Bijenv okusblo bonte kr zoals de

Meer weten?

Nieuw-Vlaamse Alliantie Koningsstraat 47 bus 6 1000 Brussel tel. 02 219 49 30 info@n-va.be www.n-va.be/bijen

Maak een bijenhotel Bijenhotels zijn ideaal om solitaire bijen en tal van andere vliegende insecten een ‘thuis’ te geven. Bovendien zijn ze gemakkelijk zelf te maken. Let wel dat er een dakje op staat. U hangt het bijenhotel het best dicht bij planten en struiken, zodat de bijen voldoende voedsel hebben. Tips voor het maken van bijenhotels vindt u op www.natuurpunt.be. Zaai bijenvriendelijke gewassen Sommige planten en bloemen bevatten heel wat nectar en stuifmeel en zijn dus ideale soorten voor bijen en hommels. We helpen u alvast op weg. In enkele gemeenten deelt de N-VA bloembollen uit van de bonte krokusbloem, een favoriet van de bijen en veel gebruikt door imkers.

V.U.: Piet De Zaeger, Koningsstraat 47/6, 1000 Brussel

Hoe kan u helpen?

Bijen zijn geen bijzaak

Tips en weetjes voor een bijenvriendelijke omgeving

Folder: Bijen zijn geen bijzaak  

De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you