Page 1

TP02 E. KumiËiÊa 29b TP03 Gardinovec, Gardinovec 183 TP07 Hrastovljan 89d TP13 Varaædin, Supilova bb TP15 Dekanovec, F. andraπeca 14 TP22 GoriËan, Murska 2 TP29 Sveti Petar, JalπiÊeva 68 TP34 Donji Kraljevec, Ludbreπka 2 TP36 Kotoriba, Murska 24 TP37 Miklavec, Miklavec 45 TP42 Kapela bb TP43 Peklenica, Glavna 13 TP45 »alinec bb TP46 Varaædin, Dravska 15

MARKETI

I ove jeseni iznenaujuÊe dobr

DJ. HRANA »OKOLINO 200g

TRAJNO MLIJEKO 0,9%mm 2L

e cijene b

RIÆA ZLATO POLJE 800g

TP47 Varaædin, JalkoveËka 100b TP48 Palovec, Glavna 13 TP49 Varaædin, Ul. hrvatskih branitelja 13 TP50 Varaædin, Aleja kralja Zvonimira TP61 Reka, Stjepana RadiÊa 74 TP62 Peteranec, BraÊe RadiÊa 5 TP70 Sveti Juraj u Trnju, S.J. u Trnju 12 TP73 Donji Vidovec, Matije Gupca bb TP74 Mali Bukovec, V. Nazora bb TP81 Podturen, Glavna 18 TP86 Drnje, Ulica kralja Tomislava 22 TP87 Legrad, Ulica kralja Tomislava 5 TP88 –elekovec, Ulica kralja Kvakana 1 TP89 Starigrad, Starogradska ulica 2 Koprivnica

ez konk

urenci

»OKOLADA ZA KUHANJE 380g

98

9kn

99

79

9kn

48

PODRAVSKI ©PEK JEGER

88

44kn/kg

8kn

SIR VARAÆDINEC

39kn/kg

PURE∆A HRENOVKA 1000g

JAJA L 10/1

49kn/kg KOBASICA 200g (ljuta, blaga)

99

10kn TIROLSKA

99

35kn/kg 18kn CEKIN POSEBNA

59

19kn/kg

88

8kn

88

88

KRANJSKA KOBASICA

je

88

39kn/kg

97

17kn

PURE∆I PARIZER 500g

68

8kn

Akcijske cijene vrijede od 25.10. do 10.11.2013. god.

JEGER SLJEME 600g

88

15kn


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

REZANCI 400g (πiroki)

TJESTENINA ©PAGETI 500g

RIBANA KA©ICA S JAJIMA 400g

IRIDA OSLI∆ BEZ GLAVE 500g

ULJE SUNCOKRET 1L

47

7kn

BE»KA JUHA 62g

49

3kn

48

8kn

PIKANT ZA GRAH 70g

98

14kn

PIKANT ZA KOSANI ODREZAK 70g JETRENA

PA©TETA 100g

66

6kn 4kn

29

48

TEKU∆I JOGURT 1KG 2,8%, 0,5% HRENOVKE WUDY KLASIK 1000g

4kn

98

18kn

VIVIS KREM SIR 200g

99

8kn

98

15kn

PILE∆A PA©TETA 100g

29

4kn 13kn

99

LOVOR LIST 10g

PAPAR ZRNO 50g

48

GALA »AJNA KOBASICA 300g

2kn

97

1kn

9kn

KIS. VRHNJE KANTICA 12%

48

CEKIN HRENOVKA 100g

59

8kn

19

3kn 99 53kn/kg

BARANJSKA DOMA∆A KOB.

KITRO MARKETI

99

4kn


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

BOBI FLIPS 40g

39

2kn

CHIPSY DINI 30g (keËap, kikiriki

NESQUICK KAKAO 200g

CROCO MIX 500g

19

2kn

87

9kn

38

8kn

HARMONY MIX 120g NAPOLITANKE S LJE©NJAKOM 450g

PRIMOLA (jagoda)

98

9kn

98

11kn

ROLADA 300g (Ëokolada, jagoda)

CIPIRIPI »OKOLADA 80g

59

4kn

69

3kn

47

7kn

NAPOLITANKA »OKOLADA 100g

79

2kn

EUROKREM BLOK 90g

»OKOLADA RIKI 200g

NOIR MINT 100g

98

89

2kn

49

3kn

9kn

I DALJE NAJJEFTINIJA KUPNJA U VA©EM GRADU


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

BARCAFFE CLASIC 375g

88

19kn »AJ BOROVNICA, BRUSNICA, ©UM. VO∆E

BONUS KAVA 250g VAKUM

VINO VINKO CRNO 2L

99

11kn

99

18kn

99

10kn SIRUP 1L (multivitamin, naranËa-breskva)

SIRUP BOBICA 1L (naranËa, visnja-jab.)

VENUS 1L

SOK LA VITA 100% 1L (bre-jab, jab)

88

88

12kn

59

11kn

88

5kn

KITRO MARKETI

16kn


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

DETER. BIOAKTIV 3kg

OLIVER GREEN 9kg

98

28kn ORNEL 1L (lavanda, sunny day, fIower dream, blue fantasy

88

44kn »ARLI 1L

98

88

10kn

9kn

LENOR 2L

ULO©CI NATURELLA

LAHOR 100g

89

2kn

22

99

kn

38

8kn

KITRO...vaπ najbolji susjed


MARKETI

Senzacionalne cijene i ponuda!

TOALETNI PAPIR 8/1 2sl.

©AMPONI 400ml (normalna, protiv prhuti, za sve tipove)

99

6kn

88

12kn

98

14kn

4kn

98

KOCKE ZA POTPALU 48/1

TOALETNI PAPIR 8+2 gratis, 3sl. breskva

99

3kn

59

13kn MA» SA SVJETLOM I ZVUKOM

99

16kn

2kn TOALETNI PAPIR EXCLUSIVE 8+2 3sl.

59

MIKROFON

79

PAPIRNATE MARAMICE 3sl. 10/1

»ARAPE SOLO 15 DEN VEL. 3,4,5

8kn

HRANA ZA MA»KE 100g (piletina, govedina)

97

19kn

KOCKE 9 KOMADA

88

12kn

Cijene su izraæene u kunama. Za eventualne tiskarske pogreπke ne preuzimamo odgovornost, fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Hvala πto kupujete kod nas - vaπ KITRO

Katalog (25.10-10.11.2013.)  
Katalog (25.10-10.11.2013.)  

TP 2,3,13,15,29,34,36,37,42,43,45,46, 47,48,49,50,70,73,74,86,87,88

Advertisement