Page 1

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE – 2008|3

SZ A BOL C S - SZ AT M Á R-BER EGI

SZEMLE

TÁ R S A DA L O M • T U D O M Á N Y • M Ű V É S Z E T 2008 | 3 • BENE JÁNOS • ÉRI ISTVÁN • FERENCZINÉ ÁCS ILDIKÓ • JÓNA GYÖRGY • KORMOS GYULA • KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA • KULCSÁR JÓZSEF • KUN ISTVÁN • LÁSZLÓ GÉZÁNÉ • MARIK SÁNDOR • MOHÁCSI ENDRE • NÉMETH PÉTER • TATAI ZOLTÁN • SZ. TÓTH GYULA írásai

borító I.

Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2008/3. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you