Page 1


Charakteristika vody Význam vody Vylučovanie vody Nedostatok vody Príjem vody Druhy vody


 neoddeliteľná súčasť všetkých organizmov  je súčasťou všetkých telesných tekutín  nachádza sa v každej živej bunke  ľudské telo obsahuje cca. 60%  regulácia vody v organizme prebieha pomocou  minerálnych látok (Na, K, Cl)


     

nevyhnutná pre život prepravuje látky nutné na stavbu buniek rozpúšťa živiny odvádza z tela škodlivé látky reguluje telesnú teplotu je prostriedkom na udržiavanie hygieny


 močom ( 1 – 1,5 l denne)  potením (cca. 0,5 l denne)  vydychovaním (asi 0,3 l denne)  stolicou (0,1 – 0,2 l denne)


 zahusťovanie telesných tekutín  dehydratácia -pokles vody v organizme o 10%  smrť -pokles vody nad 20%


 pitím nápojov (2 až 4 l v závislosti na aktivite človeka)  v potrave ( cca. 1 l denne)  odporúča sa hlavne pitie pitnej vody z vodovodu


Pitná voda  zbavená nečistôt hygienicky nezávadná (vhodná na denné použitie)

Úžitková voda  v potravinárstve sa nepoužíva (na polievanie záhrad na chladenie)


Destilovaná voda  zbavená minerálnych látok

Mäkká voda  nízky obsah minerálnych látok

Tvrdá voda  vyšší obsah minerálnych látok (vhodnejšia na každodenne pitie)

Minerálna voda  vysoký obsah minerálnych látok (nie je vhodne dlhodobé pitie jedného druhu)


Ďakujem za pozornosť

Voda  
Voda  
Advertisement