Page 1

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU


AMBLEM LOGO

1.0 Logotype 1.1 Logo’nun Kullanımı 1.2 Logo Renkli Kullanımları 1.3 Logo’nun Yanlış Kullanımları

RENKLER

2.0 Kurum Kimliği Renkleri

YAZI FONTU

3.0 Kurum Kimliği Yazı Karakteri 3.1 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri

BASILI MALZEMELER

4.0 Kartvizit 4.1 Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı 4.2 Pencereli Diplomat Zarf 4.3 Penceresiz Diplomat Zarf 4.4 Torba Zarf 4.5 Faks Mesaj Formu 4.6 Kapaklı Dosya 4.7 Bloknot 4.8 Sticker / Post-it

İÇİNDEKİLER

KURUM İÇİ BELGELER

5.0 Harcama Talep / Teslim Ödeme Formu 5.1 Kırtasiye Malzemesi Talep formu 5.2 Gıda Deposu Teslim Formu 5.3 Taşıt Görevlendirme Belgesi 5.4 Fatura 5.5 İrsaliye 5.6 Tahsilat Makbuzu

SUNUM MALZEMELERİ

6.0 Tepsi içi Kağıt 6.1 Ekmek Arası Döner Sandwich Kağıdı 6.2 Sarma Kağıt 6.3 Tam Piliç Paket 6.4 Patates ( Büyük ) 6.5 Patates ( Küçük ) 6.6 Soğuk İçecek Kap 6.7 Sıcak İçecek Kap 6.8 Çorba Kapı 6.9 Kapak Karton Kapak 6.10 Personel Yaka Kartı 6.11 Personel T-Shirt 6.12 Peçete 6.13 Araba Kokusu 6.14 Yemek Menüsü


AMBLEM LOGO 1.0 Logotype 1.1 Logo’nun Kullanımı 1.2 Logo Renkli Kullanımları 1.3 Logo’nun Yanlış Kullanımları


1.0 Logotype Logo kurum kimliğni oluşturan temel grafik öğelerin başınnda gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar yanda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.

40 a 19,8 a

2,5 a

19,8 a

2,5 a

0,58 a

0,58 a

7a

16 a 13 a

0,4 a

10 a


1.1 Logo’nun Kullanımı 40 a Logo kurum kimliğinin temelini oluşturmaktadır. Logo’nun dikey kullanımına dair oranlar yanda belirtilmiştir. Amblem ve logotype’ın birlikte kullanılması gerekmektedir.

16 a

Logo beyaz zemin üstünde belirlenen ölçülerde küçültülerek kullanılmalıdır.

20 a 10 a 8a

4a


1.2 Logo’nun Renkli Kullanımı Logo zeminli kullan›m örne¤i yanda verildiği gibidir. A

x 1 cm

B

C

x 1 cm

A Logo’nun önerilen zeminsiz kullanım biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih edilmeli. B Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Kırmızı zeminde dişi kullanım biçimi. C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Yeşil zeminde dişi kullanım biçimi.

D

E

D Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Turuncu zeminde dişi kullanım biçimi. E Zorunlu hallerde kurumsal renk olan Mavi zeminde dişi kullanım biçimi.


1.3 Logo’nun Yanlış Kullanımı

Logosu önceki sayfalarda tanımlanan oran, renk, yatay ve dikey kullanım biçimleri dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında logo’nun başka bir kullanım şekli yoktur. Yanda yanlış kullanım biçimleri verilmiştir. Kurum Kimliği Kitabı içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar “doğru” olarak kabul edilemez.


RENKLER 2.0 Kurum KimliÄ&#x;i Renkleri


2.0 Kurum Kimliği Renkleri Pantone 368 C

Pantone 485 EC

Pantone 2925 C

Pantone 138 EC

C: 86.55 M:27.2 Y:69.14 K: 10.75

Logo kurum kimliğni oluşturan temel grafik öğelerin başınnda gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar yanda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.


YAZI FONTU 3.0 Kurum Kimliği Yazı Karakteri 3.1 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri


3.0 Kurum Kimliği Yazı Karakteri

A BCDEFGHIJ KLM NO PRSTUVWX YZ abcdefghijklm noprsfltuvwxyz 1234567890

Şeker Ekspres kurum kimliği yazı karakteri Especial Key Font ailesidir.


3.0 Kurum Kimliği Yazı Karakteri Calibri Regular

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLM NOPRSTUVWXYZ abcdefghijklm noprsfltuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLM NOPRSTUVWXYZ abcdefghijklm noprsfltuvwxyz 1234567890

Calibri Bold

Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJKLM NOPRSTUVWXYZ abcdefghijklm noprsfltuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLM NOPRSTUVWXYZ abcdefghijklm noprsfltuvwxyz 1234567890

Şeker Ekspres kurum kimliği yazı karakteri Calibri ailesidir. Calibri karakteri ailesi menü ve ürün gösterimli alanlarda kullanılmalıdır.


BASILI MALZEMELER 4.0 Kartvizit 4.1 Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı 4.2 Bloknot 4.3 Penceresiz Diplomat Zarf 4.4 Diplomat Zarf Penceresiz 4.5 Torba Zarf 4.6 Faks Mesaj Formu 4.7 Kapaklı Dosya 4.8 Sticker / Post-it


4.0 Kartvizit 25 mmm

Zeki ERS襤N

10.6 mm

Firma Sahibi

1.4 cm

5 cm

Adres .... devam覺.... Tel : 0200 000 0000 Faks : 0200 000 0000 E-Posta: info@mail.com www.adres.com 5.4 mm

8 cm

Zeki ERS襤N Firma Sahibi

Adres .... devam覺.... Tel : 0200 000 0000 Faks : 0200 000 0000 E-Posta: info@mail.com www.adres.com


4.1 Antetli Kağıt 21 cm 1 cm

Liman AVM. No:23/1 Bandırma/Balıkesir

12.7 mm

29.7 cm

1.2 cm 2 cm

8.5 cm

4.6 cm


14 cm

14 cm

6 mm

1.2 cm

4.2 Bloknot

2.1 cm 6 mm

21 cm

21 cm

35 mm 1 cm 1 cm

1 cm 82.5 mm


4.3 Diplomat Zarf

1.5 cm

31 mm

13.1 mm

0.5 cm

11 cm

6.3 cm

2.8 cm

8 mm

22 cm

1.4 cm


4.4 Diplomat Zarf Penceresiz

1.5 cm

31 mm

11 cm

13.1 mm

0.5 cm

8 mm

22 cm

1.4 cm


4.5 Torba Zarf

47 mm

19.9 mm

1.5 cm

35 cm

1.3 cm

26 cm


4.6 Faks Mesaj Formu 20 cm 3.1 cm

1.6 cm 13.1 mm

Şirket Adı Adres Adres Devam Tel : 0000 000 0000 Faks : 0000 000 0000 E-posta: info@mail.com web adres

Alıcı > to

Tarih > Date//

Dikkatine > Attn.

Say no > Ref no

Bilgi için >C.C.

Fax no > Fax no

Gönderen > From

Kapak dahil, adeti > Number of pages including cover page

14 cm

Açıklama > Description

10 cm

1.9 cm

faks mesaj› fax message

2.1 cm

4.5 cm

12.3 cm

1.3 cm


4.7 Kapakl覺 Dosya 22.5 cm

22.5 cm

32 cm

48 mm

23.1 mm 1.3 cm

22.5 cm

22.5 cm

Zeki ERS襤N

Firma Sahibi

GENEL

MERKEZ

I

32 cm


4.8 Sticker 12 cm

10 cm

3.8 cm

www.adres.com

Sticker

7.5 cm

www.adres.com

2 cm

5 cm

7.5 cm

5 mm

7.5 cm

www.adres.com.tr

7.5 cm

4.3 mm

3 mm

Post-it


KURUM İÇİ BELGELER 5.0 Gıda Deposu Teslim Formu 5.1 Taşıt Görevlendirme Belgesi 5.2 Fatura 5.3 İrsaliye 5.4 Tahsilat Makbuzu


5.0 Gıda Deposu Teslim Formu 20 cm

Gıda Deposu Teslim Formu, 90 gr I. hamur kağıda basılmalıdır.

GIDA DEPOSU TESLİM FORMU Malzeme Teslim Tarihi Tarih ...... / ...... / 20....

SIRA

MİKTAR

MALZEMENİN CİNSİ

14 cm

Yukarıda Cinsi ve Miktarı yazılı malzemeyi teslim aldım. Stoğa İşleyen .......................................... ..........................................

Teslim Eden .......................................... ..........................................

Teslim Alan .......................................... ..........................................

ONAY .......................................... ..........................................

Baskı renkleri: Pantone 144C Pantone 285C Siyah Belgenin baskıya hazır hali, ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.


5.1 Taşıt Görevlendirme Belgesi 20 cm

Taşıt Görevlendirme Belgesi, 90 gr I. hamur kağıda basılmalıdır. TAŞIT GÖREVLENDİRME BELGESİ

14 cm

ŞÖFÖRÜN ADI, SOYADI

:

.....................................................................................................................................................................

GÖREVE ÇIKIŞ TARİHİ

:

.....................................................................................................................................................................

GÖREV DÖNÜŞ TARİHİ

:

.....................................................................................................................................................................

GİDİLECEK YER / MEVKİİ

:

.....................................................................................................................................................................

TAŞIT PLAKA NO

:

.....................................................................................................................................................................

BAŞLANGIÇ KM’Sİ

:

.....................................................................................................................................................................

DÖNÜŞ KM’Sİ

:

.....................................................................................................................................................................

GÖREVLİ OLARAK SEYAHAT EDECEK HEYETİN LİSTESİ SIRA

GÖREVİ

ADI SOYADI

Görevlendiren Yetkili Tarih / İmza

Garaj Amiri

İdare Amiri

Tarih / İmza

Tarih / İmza

Baskı renkleri: Pantone 144C Pantone 285C Siyah Belgenin baskıya hazır hali, ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.


5.2 Fatura

İl Kodu:

Seri: A Sıra No Fatura Tarihi F.Sevk Tarihi

Sayın .......................... .................................... .................................... ....................................

......./......./....... ......./......./.......

Müşteri V.D. ......................................... Müşteri V.D. .......................................

Cinsi

Mik.

Fiyat

Tutar

Toplam EKSİK TESLİM EDEN

EKSİKSİZ TESLİM ALAN


5.3 İrsaliye İRSALİYE Sıra İl Kodu: Tarih

SERİ - A

:......./......./.......

Fiili Sevk T. :......./......./....... Fatura No :......./......./....... Müşteri V.D. ......................................... Müşteri V.D. .......................................

Açıklama

TESLİM EDEN

Adet

B. Fiyat

Tutar

TESLİM ALAN


5.4 Tahsilat Makbuzu Tahsilat Makbuzu Adres............................. .................................... Tel : V.D. Vergi No:

Tarih:

Nakit

Firma Adı:

Çek Senet Toplam Banka

Yalnız:

Şube

Çak No.

Vade

Tutar

Kaşe ve İmza


SUNUM MALZEMELERİ 6.0 Tepsi içi Kağıt 6.1 Ekmek Arası Döner Sandwich Kağıdı 6.2 Sarma Kağıt 6.3 Tam Piliç Paket 6.4 Patates ( Büyük ) 6.5 Patates ( Küçük ) 6.6 Soğuk İçecek Kap 6.7 Sıcak İçecek Kap 6.8 Şapka 6.9 Personel Yaka Kartı 6.10 Personel T-Shirt 6.11 Tabak Kağıt


6.0 Tepçi İçi Kağıt

ış Kızarm Ekpres Cheese B urger

Patates

Kemalpaşa Ta tlısı

dviç öner San Ekspres Piliç D

AFİYET ŞEKER OLSUN Izga Karışık

ra

Şeker Döner Kebap Pilav Üs tü Tavuk

l Piliç Şinitze


6.1 Ekmek Arası Döner Sandwich

www.sekerekspres.com

Ön Arka Aynı olacak. 23cm*12cm Döner Sandwich Kağıt 0.5 cm Bleed


6.2 Sarma Kağıt

Ön olacak. 41cm*30cm Hamburger Sarma Kağıdı 0.5 cm Bleed


6.3 Tam Piliç Paket

Ön Arka Aynı olacak. 15.2cm*31cm Kızarmış Piliç Poşet 0.5 cm Bleed


6.4 Patates (B端y端k)


6.5 Patates (Küçük)


6.6 Soğuk İçecek Kap


6.7 Sıcak İçecek Kap


6.8 Şapka


6.9 Personel Yaka Kart覺

Ali Demir KASA


6.10 Personel T-Shirt


6.11 Tabak Kağıt

Ön olacak. 29.7cm*30cm Tabak Üstü Kağıt 0.5 cm Bleed

Şeker Piliç Kurumsal Kitapçık  

Şeker Piliç, Piliç Ekspres, Şeker Ekspres

Advertisement