Page 1

Toimintakertomus 2014


1. Yleistä MYYRMÄKI-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton Myyrmäen suuralueella toimiva poliittisesti sitoutumaton asukasverkosto alueella asuville, työskenteleville, opiskeleville, harrastaville, asioiville tai muuten itsensä Myyrmäkeläisiksi kokeville. Elävä, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö on aina fyysisen ja sosiaalisen ympäristön summa. MYYRMÄKI-liike on pyrkinyt omilla toimenpiteillään tuomaan väriä katukuvaan ja brändäämään kaupunginosaa Myyr York Street Art Cityksi. Tämän rinnalla kymmenillä erilaisilla kaupunkitapahtumilla on rakennettu yhteisöllisyyttä myyrmäkeläisten keskuuteen. MYYRMÄKI-liikkeen toiminta on osanottajille ilmaista. Toiminta tavoittaa eri taustaryhmistä lähtöisin olevia asukkaita jotka pääsevät yhdessä rakentamaan omaa kaupunginosaa. Jokainen omien edellytystensä puitteissa. Mukaan tuleminen ei esimerkiksi edellytä sitoutumista koko vuodeksi. Erityisen tärkeänä on pidetty muun muassa romani ja maahanmuuttajavähemmistöjen saamista mukaan vaikka mitään toimintamuotoja ei erityisesti pyritä kohdistamaan yksittäisille ryhmille. Tavoitteena on luoda edellytyksiä monimuotoiselle kansalaistoiminnalle, jossa MYYRMÄKI-liike ei ole kaiken järjestäjä vaan pikemminkin erilaisen toiminnan mahdollistaja. Tästä syystä erityistä huomiota on kiinnitetty toimivan yhteistyöverkoston rakentamiseen alueen eri toimijoiden kesken. MYYRMÄKI-liike pyrkii aktiivisesti osallistumaan myös kaupunginosan kehittämiseen. Olemme olleet mukana Myyrmäen keskustan suunnittelussa järjestämällä asukasfoorumeja, pitämällä yhteyttä johtaviin virkamiehiin, päätöksentekijöihin sekä paikallisiin kiinteistöjen omistajiin.


2. Myyr York Street Art City Myyr York Street Art City hankkeessa Myyrmäestä tehdään Helsingin seudun katutaidekaupunginosa sekä eurooppalaisittain merkittävä katutaidekohde. Toimintavuoden aikana käynnistettiin Myyr York Street Art City yleissuunnitelman laatiminen. Hankkeessa ovat aktiivisesti mukana kuntatekniikan keskus sekä Vantaan Taidemuseo. Kaupallisina partnereina ovat Tikkurila Oyj, Pekkaniska Oy sekä Stark Oy Alikulkutunnelit Myyrmäen suuralueen oppilaitosten kanssa maalattiin yhteensä yhdeksän alikulkutunnelia. Tunneleiden maalauksessa oli mukana Kilterin koulu, Martinlaakson koulu, Martinlaakson lukio sekä Vaskivuoren lukio. Jatkossa yhteistyötä laajennetaan muihin suuralueen oppilaitoksiin. Avoin graffitiseinä MYYRMÄKI-liike ylläpitää talkoovoimin vanhan terveysaseman tontilla Myyrmäessä sijaitsevaa avointa graffiti- ja taideseinää. Kyseessä on Helsingin seudun toiseksi pisin avoin graffitiseinä, jolla on maalaajia lähes päivittäin ympäri vuoden. Vuoden aikana on kartoitettu seinän naapurikiinteistöjen kokemuksia, jotka ovat olleet lähes yksinomaan positiivisia. Meidän katu MYYRMÄKI-liike oli mukana Vantaan Taidemuseon kanssa toteuttamassa taidemuseolla 26.9.2014 7.2.2015 avoinna ollutta Meidän katu -näyttelyä jossa katutaide kohtasi museon kokoelmat. MYYRMÄKI-liikkeen roolina oli tuoda hankkeeseen mukaan paikalliset katutaiteilijat sekä osallistua näyttelyn markkinointiin.


Aseman katutaidekohteen valmistelu

Katutaidekartta

MYYRMÄKI-liike oli mukana Myyrmäen aseman perusparannuksen valmistelussa sekä toteutuksessa. Aseman remonttia suunniteltiin yhdessä arkkitehtien ja tilakeskuksen kanssa MYYRMÄKI-liikkeen järjestämissä asukasfoorumeissa, joissa toivottiin asemalla muun muassa kahvilaa sekä seiniä elävöittävää katutaidetta.

Toteutetuista katutaidekohteista laadittiin kartta, jota jaettiin yleisölle muun muassa Meidän katu näyttelyn yhteydessä Taidemuseolla sekä Myyrmäessä lokakuussa 2014 järjestetyillä hyvinvointimessuilla.

MYYRMÄKI-liikkeen vastuulle jäi aseman sisäseinien katutaidetöiden tuottaminen. Työn toteuttajaksi valittiin Multicoloured Dreams ryhmä, jonka kanssa laadittiin syksyn aikana suunnitelmat. Maalausten toteutus tapahtuu keväällä 2015.

Vuoden aikana käynnistettiin seniorikansalaisille suunnattu K65 graffititoiminta.

Tilakeskuksen kanssa neuvoteltiin lisäksi toimintamalli, jossa aseman vanhaa lippuhallia voidaan käyttää remontin valmistuttua pienimuotoisten tapahtumien, konserttien, asukasiltojen pitopaikkana. Kerrostalomuraali Sato Oyj:n kanssa neuvoteltiin alustavasti ison seinämuraalin toteuttamisesta vuoden 2015 kahdeksan kerroksisen kerrostalon päätyyn Virtakujalla. Hanke toteutettaisiin julkisella kilpailulla jossa finalisteista järjestetään yleisöäänestys.

K65 katutaideryhmä


3. Kaupunkitapahtumat

Siivouspäivä

Monimuotoisilla kaupunkitapahtumilla on merkittävä rooli MYYRMÄKI-liikkeen toiminnassa sekä pyrkimyksessä tehdä Myyrmäestä vetovoimaisempi, viihtyisämpi ja turvallisempi kaupunginosa.

Perinteiset Siivouspäivän yhteiskirppikset järjestettiin Myyrmäenraitilla toukokuun kolmantena lauantaina 24.5. sekä elokuun viimeisemä lauantaina 30.8. Yhteiskirppareille osallistui yhteensä noin 7 000 ihmistä sekä noin 400 myyjää.

Kirpputorit

Aseman kirppis

Osallistuminen MYYRMÄKI-liikkeen kirpputoreille on myyjille ilmaista, mutta periaatteena on, että jokainen tuo oman pöydän, rekin tai viltin jolle asettaa myytävät tavarat esille.

MYYRMÄKI-liike tarjosi kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella mahdollisuuden ympäri vuoden jatkuvaan kirpputoritoimintaan Punamultatorilla Myyrmäen aseman edustalla joka keskiviikko ja lauantai. Asemalla oli keskimäärin 10 - 20 myyjää.

Puistokirppikset

Ulkoilmaelokuvat

Asukkaille avoimia puistokirppiksiä järjestettiin Jokiuomanpuistossa kesän 2014 aikana kolmesti 8.6.2014, 6.7.2014 ja 17.8.2014. Puistokirppiksille osallistui yhteensä noin 12 000 ihmistä ja yli 700 myyjää.

Punamultatorilla vietettiin 5. - 7. syyskuuta perinteistä ulkoilmaelokuvafestaria. Yhdessä Risto Jarva Seuran kanssa näytettiin kolme Risto Jarvan pitkää elokuvaa, joita on kuvattu Vantaalla: Yhden miehen sota, Bensaa suonissa ja Onnenpeli. Tapahtuma oli osa Risto Jarvan syntymän 80-vuotis juhlallisuuksia.


Illallinen Myyrmäenraitilla Elokuussa (20.8.) pilotoitiin uutta konseptia, Illallinen Myyrmäenraitilla tapahtumaa, jossa alueen asukkaat kutsuttiin illallistamaan yhteisen pöydän ääreen. Ideana oli kattaa Myyrmäenraitille pitkä pöytä, jonne asukkaat tulivat viettämään iltaa omien ruokien ja juomien kanssa. Sateisesta päivästä huolimatta tapahtumaan osallistui noin 100 henkeä. Ravintolapäivä MYYRMÄKI-liike järjesti järjesti Vantaan kaupunkijuhlien kanssa samanaikaisesti järjestetyn toukokuun ravintolapäivän (17.5.) yhteydessä yhteistapahtuman jossa Paalutorille koottiin useita ravintolapisteitä. Toppahousutanssit MYYRMÄKI-liike tuki ToppahousuLadyjen järjestämiä ystävänpäivän toppahousutansseja 14.2. Punamultatorilla. Tapahtumaan osallistui runsaat pari sataa asukasta. Earth Hour tapahtuma MYYRMÄKI-liike oli yhdessä Vantaan kaupungin ja Vantaankosken seurakunnan kanssa järjestämässä ilmastonmuutoksen uhista muistuttavaa Earth Hour tapahtumaa Myyrmäen paalutorilla 29.3.2014.


4. Myyrmäen näyttämö MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on ollut melkein toiminnan alusta lähtien saada synnytettyä Myyrmäkeen vierailunäyttämö, joka palvelisi kiertäviä ammattiteattereita, paikallisia harrastajaryhmiä sekä Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukion opiskelijoita. Näyttämöä suunniteltiin pitkään vanhaan elokuvateatteriin Kiinteistö Oy Myyrinpuhokseen, mutta hankkeesta päätettiin luopua lokakuussa 2014 kiinteistön pääomistajan pitäessä kiinteistön purkamista ensisijaisena vaihtoehtona. Tämän jälkeen näyttämölle lähdettiin etsimään vaihtoehtoisia tiloja, jotka saattaisivat löytyä joko Colosseumin korttelista Kilterinmäeltä tai Paalutorin pohjoispuolelle nousevista uudisrakennuksista.

5. Kansalaistoiminnan resurssit MYYRMÄKI-liikkeen yhtenä tavoitteena on monimuotoisen kansalaistoiminnan edistäminen Myyrmäen suuralueella. Sen sijaan että liike itse järjestäisi mahdollisimman paljon toimintaa, näemme tarkoituksenmukaisena aktivoida asukkaita sekä heidän muodostamia yhteisöjä toimintaan. Lainavälineet MYYRMÄKI-liike on koonnut kaupunkitapahtumien järjestämiseen soveltuvaa kalustoa, jota lainataan myös muille alueen toimijoille. Kalustosta löytyy muun muassa toripöytiä, äänentoistolaitteita, sähkökaapeleita työmaakeskuksineen, ulkoilmaelokuvakangas, sekä kalansilmäobjektiivilla varustettu datatykki.


Aseman tapahtumatila Vantaan kaupungin tilakeskuksen kanssa on sovittu, että MYYRMÄKI-liike hallinnoi aseman remontin valmistumisen jälkeen aseman lippuhallin käyttövuoroja. Lippuhalli on tila, jossa asukkaat voivat järjestää pienimuotoisia tapahtumia, asukastilaisuuksia, konsertteja, kokouksia, näyttelyitä sekä toiminnan esittelytilaisuuksia. Lippuhalli varustetaan äänentoistolaitteilla, valkokankaalla, näyttelysermeillä sekä 40 hengen istumapaikoilla. Myyrmäen monttu Myyrmäen vanhan terveysaseman tonttia kiertää nyt Helsingin seudun toiseksi pisin graffitiseinä. Koska Myyrmannin laajennus tontille ei tule toteutumaan ainakaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti aivan lähiaikoina, MYYRMÄKI-liike esitti loppuvuodesta 2014 kaupungille, että tontti kunnostetaan väliaikaiseksi tapahtumatilaksi joka soveltuu muun muassa konserttien, kesäteatterin, lastentapahtumien sekä vaikkapa kirppisten pitopaikaksi. Asukastila MYYRMÄKI-liike on ollut Kalliolan setlementin tukena suunniteltaessa uudentyyppistä asukastilaa Myyrmäkeen. Liike antoi asiasta RAY:lle hanketta puoltavan lausunnon. Pop up tapahtumakoulutus MYYRMÄKI-liike järjesti yhdessä Vantaan Järjestöringin kanssa 23.4.2014 Myyrmäessä pop up tapahtumien järjestämistä koskevan koulutuksen, joka oli suunnattu kaikille vantaalaisille toimijoille. Tutustuminen Myyrmäen alueen toimintatiloihin MYYRMÄKI-liike järjesti 16.4.2014 asukkaille ja järjestöille suunnatun kaupunkikävelyn, jossa käytiin lävitse kaikki Myyrmäen alueella sijaitsevat asukastoimintaan soveltuvat tilat.


6. Kaupunkisuunnittelu MYYRMÄKI-liike on osallistunut aktiivisesti Myyrmäen alueen suunnitteluun antamalla kaupungille lausuntoja, järjestämällä asukasfoorumeja sekä laatimalla oman esityksen Myyrmäen keskustan kehittämisestä. Myyrmäen keskustan kehittämisen lähtökohdat MYYRMÄKI-liike toteutti Myyrmäen aluetoimikunnan tuella prosessin, jossa hahmoteltiin yhdessä asukkaiden kanssa Myyrmäen keskustan kehittämisen lähtökohtia. Prosessin yhteydessä tehtiin julkaisu keskustan suunnittelun nykytilasta sekä tavoitteista sekä laadittiin päättäjille ja rakentajille suunnattu muistio Myyrmäen aluekeskuksen kehittämismahdollisuuksista. Suunnitelmien yhteydessä laadittiin alustavia suunnitelmia muun muassa Myyrmäen kulttuurikeskustasta, Uimahallin takana olevan urheilukentän kunnostamisesta asukkaiden arkiurheilupaikaksi, Myyrmäen oman ”kaapelitehtaan” eli avoimen kulttuurikeskuksen toteuttamisesta Colosseumin kortteliin sekä esittävän taiteen estradin saamisesta Myyrmäkeen.

Tilaisuuteen osallistui muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Cityconin maajohtaja Marko Ahokas sekä HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen. Keynote puhujana oli arkkitehti SAFA Matti Tapaninen Urban Helsinki ryhmästä.

Asemaseutujen kehittäminen

Metropoliselvittäjät Myyrmäessä

Päättäjien tapaamiset

MYYRMÄKI-liike tarjosi puitteet, kun pääkaupunkiseudun kuntajakoa selvittäjät Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo järjestivät yhdessä Vantaan Sanomien kanssa asukaskuulemisen Myyrmäessä 24.9.2014.

MYYRMÄKI-liike pyrki vuoden aikana tapaamaan kaupungin päättäjiä sekä johtavia virkamiehiä. Myyrmäessä vierailivat muun muassa kaupunginjohtaja Kari Nenonen, apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen sekä elinkeinojohtaja Jose Valanta.

MYYRMÄKI-liike oli yhdessä Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden, Vantaan Innovaatioinstituutin ja TEKESin kanssa rakentamassa asemaseutujen kehittämiseen paneutuvaa pilottihanketta.

Keskustakilpailu Kaupunki päätti loppuvuodesta, että Myyrmäen keskustasta järjestetään erillinen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. MYYRMÄKI-liike toimitti oman taustamuistionsa kaupunkisuunnittelulle huomioitavaksi kilpailuohjelmaa laadittaessa. Lisäksi MYYRMÄKI-liike päätti järjestää heti alkuvuodesta 2015 informaatiotilaisuuden rakennusliikkeille. Asukasfoorumi keskustan kehittämisestä Myyrmannin laajennushankkeen kaaduttua MYYRMÄKI-liike järjesti 24.4.2014 asukasfoorumin ”Muutama kortteli aitoa kaupunkia Myyrmäen keskustaan” Myyrmäen keskustan kehittämisestä.

Kaupunginjohtaja Kari nenonen tutustumassa Myyrmäkeen


7. Organisaatio MYYRMÄKI-liike on Myyrmäessä asuvia, työskenteleviä, opiskelevia, harrastavia, asioivia tai muuten itsensä myyrmäkeläisiksi kokevia yhdistävä löyhä asukasverkosto. Avoimet miitit MYYRMÄKI-liikkeen päätöksenteko tapahtuu kerran kuukaudessa järjestettävissä avoimissa miiteissä joissa päätetään tulevasta toiminnasta sekä sovitaan työnjaosta. Miittejä on pyritti kierrättämään eri yhteistyökumppaneiden tiloissa, jolloin on samalla pystytty tutustumaan alueella tapahtuvaan toimintaan. Tiliorganisaatio MYYRMÄKI-liikkeen tiliorganisaationa toimii Myyrmäen näyttämö ry, jonka nimi päätettiin myöhemmin muuttaa Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry:ksi. Toimisto MYYRMÄKI-liikkeen toimisto on vuokratiloissa vanhassa kukkakaupassa Kiinteistö Oy Myyrinpuhoksessa osoitteessa Jönsaksentie 6. Toimiston yhteydessä sijaitsi vanha elokuvateatteri, johon kaavailtiin Myyrmäen näyttämöä. Tuosta hankkeesta päätettiin luopua syksyllä 2014 kiinteistön pääomistajan suunnitelmien vuoksi. Yhteistyökumppanit MYYRMÄKI-liikkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa naapurikaupunginosien asukasyhdistykset Martinlaakson asukasyhdistys ry, Marja-Verkko ry, Malminkartanon asukasyhdistys ry ja Kannelmäki-liike. MYYRMÄKI-liikkeen tapahtumissa on lisäksi käynyt alustajia Kallio-liikkeestä ja kalustoyhteistyötä on tehty Roihuvuori Seuran kanssa.

Kaupungin puolelta yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Asukaspalvelut, Myyrmäen aluetoimikunta, kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka, kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut. Erityisen läheinen yhteistyösuhde on ollut Vantaan taidemuseon kanssa. Katutaideprojektin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Myyrmäestä lähtöisin oleva Street Art Vantaa ryhmä sekä Multicoloured Dreams ryhmä. Kalliolan Setlementin kanssa on suunniteltu Myyrmäen tulevaa asukastoimintaa. Kiinteää yhteistyötä on tehty myös Myyrmäen Huollon, Citycon Oyj:n omistaman kauppakeskus Myyrmannin, R3 Maahanmuuttajanuorten Tuki ry:n, Vantaankosken seurakunnan sekä Liesikappelin kanssa. Katutaideprojektin tukijoina ovat toimineet Tikkurila Oyj, Pekkaniska Oy sekä Starkki Oy. Cityvarasto on tarjonnut MYYRMÄKI-liikkeelle kaluston säilyttämiseen tarvittavat varastotilat veloituksetta.


8. Talous MYYRMÄKI-liikkeen toiminta rakentuu vapaaehtoistyön varaan. Kaupunki on tukenut toimintaa 15 000 euron avustuksella merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien järjestöjen momentilta. Yksittäisiin hankkeisiin on saatu Myyrmäen aluetoimikunnan tukea. Myyrmäen näyttämö ry on saanut omaan kulttuuritoimintaansa kaupungilta kulttuurijärjestöille osoitettua tukea. Muu rahoitus on kerätty etupäässä Myyrmäen alueella toimivilta yrityksiltä. Lisäksi on aktiivisesti haettu säätiöiden ja rahastojen myöntämiä avustuksia. Katutaidehankkeiden materiaali- ja tuotantokustannuksia sekä taiteilijoiden palkkioita on maksettu suoraan kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen budjeteista. MYYRMÄKI-liikkeen rooli on tällöin ollut lähinnä hankkeiden kuratointi. VARSINAINEN TOIMINTA Hankkeet + 610,59

Tuotot Tuotantokulut

- 3 125,00

Vuokrat

- 2 500,00

- 5 625

Kansalaistoiminnan tuki ja kaupunkitapahtumat Kulut Toimisto

- 4 332,87

Viestintä

- 3 792,05

Tapahtumakalusto

- 4 444,99

Viranomaisluvat

-

Muut kulut

- 3 155,46

112,00 - 15 837,37

VARAINHANKINTA Kumppanuusmaksut Muut tuotot Kaupungin toiminta-avustus Tilikauden alijäämä

4 400,00 517,50 15 000,00

+ 19 917,50 - 934,28


9. Viestintä MYYRMÄKI-liikkeen viestinnän painopiste on ollut sosiaalisessa mediassa sekä hyvien mediasuhteiden ylläpidossa. Liikkeellä on käytössä tilit Facebookin lisäksi Twitter, Instagram, Pintarest ja LinkedIn palveluissa. Lisäksi on pidetty kiinteää yhteyttä pääkaupunkiseudun asioista kirjoittaviin kaupunkitoimittajiin. Facebook Facebook on ollut vuoden aikana ehkä liiankin keskeisessä roolissa liikkeen sisäisessä viestinnässä sekä uusien aktiivien rekrytoinnissa. MYYRMÄKI-liikkeen fb-sivuilla oli vuoden lopussa yli 4 000 tykkääjää. Julkisten sivujen lisäksi toimintaa oli organisoitu avoimien sekä suljettujen facebook ryhmien välityksellä. Verkkosivut MYYRMÄKI-liikkeellä on yhdessä Myyrmäki-Seuran kanssa verkkosivut osoitteessa www.myrtsi.fi. Sivujen ylläpitovastuu on MYYRMÄKI-liikkeellä. Verkko-

sivujen merkitys viestinnässä on kuitenkin koko ajan pienentynyt ja ne ovat lähinnä tiedonhaku- ja resurssien varausalusta. Satunnaisia surffareita verkkosivut eivät enää tavoita sosiaalisen median tavoin.

Ilmoitustaulut

Kiinnostuneille on tarjottu mahdollisuus tilata sähköpostitse MYYRMÄKI-liikkeen uutiskirje, jota on lähetetty noin kerran kuukaudessa.

Vuoden aikana on valmisteltu perinteisten ilmoitustaulujen tuomista Myyrmäen keskustaan. Ensimmäiset taulut on tarkoitus pystyttää Myyrmäen aluetoimikunnan tuella vuoden 2015 aikana kun Myyrmäen aseman ja Punamultatorin remontit valmistuvat. Lisäksi on seurattu mielenkiinnolla Metropolia ammattikorkeakoulun hanketta digitaalisten ilmoitustaulujen pilotoinnista Myyrmäessä.

Vantaan Sanomien kumppanuus

Humans of Myyr York

MYYRMÄKI-liikkeellä on sopimus kumppanisivuista Vantaan Sanomien verkkosivujen yhteydessä, mikä on mahdollistanut uutisten kirjoittamisen suoraan Vantaan Sanomien sivujen yhteyteen.

MYYRMÄKI-liikkeen käynnistämä Humans of Myyr York on hanke, jossa valokuvaaja Olli Berg on kuvannut katukuvassa tavallisia myyrmäkeläisiä, jotka kuvan yhteydessä kertovat pienen tarinan itsestään. Sivusto on osa Myyrmäen identiteetin rakentamista.

Sähköpostilista


10. Arviointi toiminnan onnistumisesta ja tulevaisuudennäkymistä Kulunut vuosioli syksyllä 2012 perustetun MYYRMÄKI-liikkeen toinen kokonainen toimintavuosi. Ehdottomiin onnistumisiinon laskettava ihmisten tavoittaminen. Yli 4 000 tykkääjäällä Myyrmäki liikkeen sivu on suurin kaupunginosasivu Vantaalla ja tykkääjien määrä ylittää jopa kaupungin virallisen sivun ja Vantaan Sanomien sivun tykkääjämäärät. Kaupunkitapahtumista erityisesti kirppikset ovat tavoittaneet hyvin yleisöä. Puistokirppikseen on parhaimmillaan osallistunut reilusti yli 5 000 ihmistä. Katutaideprojekti on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja alueen oppilaitokset ovat olleet siinä innolla mukana. Katutaideprojektilla on ollut omalta pieneltä osaltaan myös selkeä merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä kun nuorille on tarjottu mahdollisuus laillisten katutaideteosten tekemiseen. Katutaideokset ovat pääsääntöisesti säilyneet myös sotkemattomina. Projekti on tunnut Myyrmäelle myös runsaasti positiivista julkisuutta ja alueesta on joissakin mediamaininnoissa puhuttu tulevana trendikaupunginosana Toiminta on tarjonnut asukkaille väylän osallistua oman asuinalueensa suunnitteluun ja asukkaat ovat kokeneet että ainakin kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka ovat kuunnelleet MYYRMÄKI-liikkeen kautta tullutta palautetta. Monet liikkeen esittämät hankkeet ovat olleet konkretisoitumassa. Asukkailta on tullut kiitosta siitä, että vihdoinkin he voivat kokea ylpeyttä omasta asuinalueestaan.

Selkeitä kehittämiskohteita on edelleen toiminnan organisoinnissa sekä toimintamallin kehittämisessä. Eri toimijoiden välinen tiedonkulku ei ole ollut aina sujuvaa ja hankkeet kuten vaikkapa katutaide, näyttämö, kaupunkitapahtumat ovat jääneet toisistaan irrallisiksi. Yksittäisten aktiivien mielenkiinto on kohdistunut itselle tärkeän hankkeen edistämiseen jolloin kokonaisuuden koordinointi on jäänyt turhan harvojen henkilöiden harteille. Vaikka MYYRMÄKI-liikkeen vahvuus on vapaaehtoistoiminnassa toiminnan pyörittäminen yksinomaan vapaaehtoisvoimin muodostuu haastavaksi. Palkattua koordinaattoria tarvittaisiin erityisesti isojen monivuotisten hankkeiden koordinointiin, kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön turvaamiseen, kokonaisvaltaisen viestinnän toteuttamiseen sekä asianmukaisen hallinnon turvaamiseen. Esimerkiksi asukasnäkökulman välittäminen kaupunginosan kehittämiseen edellyttää usein osallistumista virka-aikaan järjestettäviin tapahtumiin, mikä on vapaaehtoisille haastavaa. Toiminnan rahoituspohjan tulisi olla tukevampi. Nykyisellään resursseja kuluu turhan paljon rahoituksen hankkimiseen eri lähteistä. Tämä tosin on luonnollinen vaihe vasta kolmatta vuotta toimivalle ja nopeasti kasvaneelle yhteisölle. Viestintä on myös liikaa yhden ulkomaisen yrityksen omistaman kanavan, eli Facebookin varassa. Facebookin rinnalle tulisi rakentaa muita yhtä vahvoja viestintäkanavia. Riski korostuu MYYRMÄKI-liikkeen kaltaisen avoimen verkoston kohdalla, jolla ei ole varsinaisia jäseniä eikä siten myöskään jäsenrekisteriä yhteystietoineen. Esimerkiksi sähköpostikirjeen tilaajina on vain noin 10 % Facebook -sivun tykkääjistä.


MYYRMÄKI-liikkeen julkaisusarja M 2:2015 MYYRMÄKI-liike PL 21 (Jönsaksentie 6) 01601 VANTAA Puh: 046 522 7902 info@myrtsi.fi www.myrtsi.fi www.facebook.com/Myyrmakiliike

Toimintakertomus 2014  

MYYRMÄKI-liikkeen toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2014  

MYYRMÄKI-liikkeen toimintakertomus 2013

Advertisement