__MAIN_TEXT__

Page 1

MYYRMÄKI-liike 2014

”80-luvun lopulla maalasin graffitteja autotarvikeliikkeiden vannehopealla. Nyt on onneksi tarjolla useita laadukkaita maaleja juuri tähän tarkoitukseen.” Humans of Myyr York


Puistokirppikseen Jokiuomanpuistossa elokuun 2013 alussa osallistui 417 myyjää sekä liki 5 000 asukasta.

Sisältö Myyrmäestä löytyvät lukuisat juuret................... 3 Myyrmäestä trendikäs edelläkävijä.............................................. 4 Verkostomainen toimintamalli...................................................... 5 Kaupunkikulttuuri.......................................................................... 7 - Graffiti- ja streetart - Kaupunkitapahtumat Muutama kortteli keskustaa.................................................... 10 - Myyrmäen taideasema - Myyrmäen näyttämö Kansalaistoiminnan tukeminen................................................ 12 Syrjäytymisen ehkäisy................................................................ 13 Vaikuttaminen............................................................................ 14 Viestintä...................................................................................... 18 Talous........................................................................................... 19 Katsaus vuoden 2013 toimintaan.............................................. 20 -2-


Myyrmäestä löytyvät monet juuret Myyrmäki on kymmenille tuhansille ihmiselle iso ja tärkeä osa elämää. Koti, työpaikka, oppilaitos, ystävät, harrastukset ja palvelut löytyvät täältä. Myyrmäki on ollut meille mukava, viihtyisä, virikerikas sekä turvallinen paikka elää ja varttua. Suuralueella asuu yli 50 000 asukasta, eli keskisuuren suomalaisen kaupungin verran. Tämän päivän Myrtsi on myös kansainvälinen paikka. MYYRMÄKI-liike on eri ikäisten Myyrmäen suuralueella asuvien, opiskelevien, työskentelevien ja harrastavien avoin sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton verkostomaisesti toimiva yhteisö. Malliesimerkikki uudentyyppisestä asukasaktivismista. Myrtsistä löytyvät monet juuret. Ensimmäiset meistä muuttivat alueelle kampakeraamisella kaudella yli 7 500 vuotta sitten. Täältä on lähtenyt rundille lukuisia menestyneitä muusikoita ja bändejä. Myyrmäkeläiset ovat ansioituneet melkein kaikissa palloilulajissa. Vaskivuoren lukio on tuottanut kymmenittäin tähtiä musiikin, teatterin ja tanssin pariin. Myyr York on ollut katutaiteen ja graffitien edelläkävijä jo yli parin vuosikymmenen ajan. Myyrmäki on viimeisen vuoden aikana ollut esillä niin kaunokirjallisuudessa kuin kotimaisen elokuvan kuvauspaikkana. Menestyksen varjopuoli pitää sisällään myös henkistä pahoinvointia sekä syrjäytymistä, mikä näkyy siinä, että Myyrmäki on kärkisijoilla muun muassa lastensuojelutapauksissa tai poliisin hälytystilastoissa. Sosiaalisessa kehittämisessä Myyrmäki on kuitenkin jäänyt muiden kaupunginosien katveeseen.

”Harjoittelen täällä saksofonin soittamista naapureideni toivomuksesta.” Humans of Myyr York

Myyrmäestä löytyvät oikean kaupungin tunnusmerkit: kirkko, tori, taidemuseo, konserttisali, elokuvateatteri, kauppakeskus, monipuolinen urheilupuisto, oppilaitoksia ala-asteelata korkeakouluun sekä luonnollisesti ruutukaava. Kaupunginosan puhkeaminen kukkaan on enää pienestä kiinni. MYYRMÄKI-liike on rakentamassa sitä. -3-


Myyrmäestä on mahdollista tehdä pienellä trendikäs edelläkävijä! Myyrmäellä on täydet edellytykset kehittyä trendikkääksi edelläkävijäkaupunginosaksi, tulevien vuosien ”Kallioksi” tai ”Punavuoreksi”. Helsingin Sanomien NYT-liitteen elokuussa 2013 haastattelemat edellämainituissa kaupunginosissa toimivat ravintoloitsijat arvioivat seuraavan trendikaupunginosan löytyvän jostakin lähiöistä, koska kantakaupungin vuokrataso on noussut liian korkeaksi luovalle yrittäjyydelle. Myyrmäen vetovoiman kasvua tukee olemassa olevat infra ja palvelut. Myyrmäestä löytyvät muun muassa Helsingin seudun ehkä monipuolisimmat liikuntatilat sekä musiikki- ja viihde-elämän tähtiä liukuhihnalta tuottava Vaskivuoren lukio. Nuoremman ikäkluokan osuutta katukuvassa tulee lisäämään Metropolia ammattikorkeakoulun päätös keskittää yksi kolmesta kampuksestaan Myyrmäkeen. Muutaman vuoden päästä täällä opiskelee liki 4 000 korkeakouluopiskelijaa. Myyrmäen asuntokannasta löytyy keskimääräistä enemmän pieniä asuntoja, yksiöitä ja kaksioita, mikä edesauttaa nuoremman sukupolven asettumista kaupunginosaan. Viime vuosina on ollut havaittavissa myös monen Myyrmäestä maailmalle ponnistaneen paluu kotimaisemiin. Myyrmäen tulevaisuuden kannalta avainasemassa on elävän kaupunkiympäristön lisääminen sekä - 4-

-2-

Myyrmäen omien vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Myyrmäki voisi tulla tunnetuksi värikkään katutaiteen keskuksena joka tarjoaisi kasvuympäristön luovan talouden start upeille. Vetovoimaisen kaupunginosan tulee elää lähes vuorokauden ympäri. Alueella sijaitsevat työpaikat ja oppilaitokset tuovat vireyttä päisväsaikaan, jolloin merkittävä osa asukkaista on töissä alueen ulkopuolella. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntatilat yhdessä kaupunkitapahtumien kanssa tuovat vireyttä iltoihin. Asukkaiden viettäessä yhä enemmän vapaa-aikaa omalla asuinalueella ravintolagendre tulee monipuolistumaan. Olutkuppiloiden rinnalle nousee yhä enemmän klubeja, konserttipaikkoja sekä monipuolisia ruokaravintoloita. Myyrmäki-talosta, tulevasta Myyrmäen näyttämöstä sekä aseman perusparannuksen yhteydessä toteutettavasta katutaidekohteesta on mahdollista rakentaa Myyrmäkeen vetovoimainen kulttuurikeskusta, jonka myötä Vantaa olisi mahdollista saada myös riippumattoamia kulttuuritiloja yhdistävät Trans Europe Halles järjestön kartalle. Myyrmäen kehitys on monilta osin asukkaiden meidän käsissä, mutta edellyttää tahtoa ja pientä panostusta myös kaupungin päättäjiltä. Ilmakuva taustalla: Vantaan kaupungin mittausosasto 2013


Verkostomainen toimintamalli

Toimintamalli MYYRMÄKI-liikkeen toimintamallin keskeisiä piirteitä ovat:

Eri ikäisten yhdistäjä MYYRMÄKI-liikkeen toiminnassa on mukana eri ikäisiä myyrmäkeläisiä nuorista eläkeläisiin, mutta perinteisistä asukasliikkeistä poiketen ydinryhmä muodostuu ruuhkavuosien keskellä elävistä nuorista aikuisista.

Matalan kynnyksen avoimuus Kuka tahansa myyrmäkeläiseksi itsensä kokeva voi osallistua toimintaan sekä järjestäjänä että osallistujana omien voimavarojensa puitteissa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua konkreettisesti oman asuinympäristön kehittämiseen.

Myönteisyys MYYRMÄKI-liike tarjoaa kanavan myönteiseen yhteisöllisyyteen oman asuinalueen kehittämisessä pyrkimättä tarpeettomaan vastakkainasetteluun Vantaan eri osien välillä.

Sitoutumattomuus

Organisaatio MYYRMÄKI-liike on uuden tyyppinen, rekisteröimätön sekä verkostomaisesti toimiva asukasliike, jolla ei ole hallitusta tai puheenjohtajaa. Liikkeen toiminnasta päätetään kuukausittain kokoontuvissa avoimissa miiteissä, joihin kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Miittien välillä toimintaa suunnitellaan Facebook ryhmien välityksellä. Käytännön toiminta on organisoitu toimintaryhmiin, jotka organisoivat mm. katutaidetapahtumia sekä graffitiseinän ylläpitoa, kirpputoreja sekä muita kaupunkitapahtumia, Myyrmäen näyttämöä, asukastapaamisia, viestintää tai vaikkapa Myyrmäen terveysasemalla käynnistyvää uudentyyppistä kerhotoimintaa. MYYRMÄKI-liikkeen muodollisena tiliorganisaationa toimii Myyrmäen näyttämö ry, mutta vuoden 2014 aikana selvitetään mahdollisuudet saada esimerkiksi Myyrmäki Seura ry:stä tiliorganisaatio, jolloin näyttämö voisi keskittyä Myyrmäkeen toteutettavan teatteritilan hallinnointiin.

MYYRMÄKI-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton paikallinen toimija joka arvostaa myös asukkaiden poliittista aktiivisuutta. Liike tekee yhteistyötä alueella toimivien kristillisten ja islamilaisten yhteisöjen kanssa.

Syrjäytymisen ehkäisy Osallistuminen vaikkapa pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestelyihin kasvattaa tervettä omanarvon tuntoa sekä ehkäisee mahdollista syrjäytymisvaaraa.

Yhdenvertaisuus MYYRMÄKI-liike tarjoaa erilaisista taustoista sekä elämäntilanteista tuleville myyrmäkeläisille mahdollisuuden toimia yhdessä toisiinsa tutustuen.

Yhteistyö Tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse. vaan yhteistyössä alueella jo toimivien tahojen kanssa rohkaisemalla ja tukemalla asukkaiden muodostamia yhteisöjä. -5-


Elävä tori ja pöhinä kivijalkaliikkeissä ovat kaupungin tunnusmerkkejä Torikauppiaat pitävät Paalutoria Helsingin kantakaupungin torien rinnalla liki ainoa läpi viikon vireänä pysyvänä torina pääkaupunkiseudulla. Paalutorilta löytyy lähes päivittäin hedelmiä, marjoja, juureksia ja vihanneksia, leipää, kukkia sekä tekstiilejä. Vain kalakauppias puutrtuu. Vireän torikaupan edellytykset luonnollisten kulkureittien varrella tulee turvata myös Myyrmannin laajennushankkeen sekä tulevan Myyrmäen keskustan remontin yhteydessä. Viime syksynä julkaistussa tutkimuksessa todettiin jalan tai pyörällä saapuvien asiakkaiden osuuden olevan Helsingin seudulla kaikista suurin kauppakeskus Myyrmannin.

-6-

Kevyellä liikenteellä saapuvat asiakkaat pitävät torikaupan elävänä, mutta muodostavat samalla kestävän kasvupohjan kivijalkakaupalle. Myyrmäen keskustasta joutuukin etsimällä etsimään katutasossa sijaitsevia vapaita myymälätiloja. Myyrmäkeä tiivistettäessä uusilla asuinrakennuksillatulee kivijalkamyymälöiden määrää kasvattaa keskustassa sekä sinne vievien kevyenliikenteen väylien varrella. Samalla tulee huolehtia siitä, että kaikkia vanhoja toimitilakiinteistöjä ei pureta uusien kerrostalojen tieltä, sillä ruohonjuuritason luova yrittäjyys: kahvilat, erilaiset käsityöläispuodit, kirpparit, studiot sekä start upit tarvitsevat edullisia tiloja ensimmäisiksi toimitiloiksi.

”Olen myynyt perunoita sekä muita juureksia yli 40 vuotta, ensin Louhelan torilla ja viimeiset 20 vuotta Myyrmäessä. Paalutori on yksi harvoja päivittäin toimivia toreja Helsingin kantakaupungin ulkopuolella.” Humans of Myyr York


Elävän kaupunkikulttuurin rakentaja Maailmalla yleistynyt julkisten tilojen elävöittäminen ja yhteisöllisyyden sekä ihmisten kohtaamisen lisääntyminen on jalkautunut myös Vantaalle ja Myyrmäkeen. Uudeksi urbanismiksi nimetyssä kaupunkisuunnittelun suuntauksessa luodaan viihtyisiä kaupunkiympäristöjä erityisesti yhteisöllisyyden ja paikallisuuden korostamisen kautta. MYYRMÄKI-liike on aktiivisesti levittänyt alueelle katutaidetta, graffiteja sekä erilaisia kaupunkitapahtumia. Vireän kaupunkikulttuurin hyödyt muodostuvat viihtyisämmän asuinympäristön rakentumisesta, myyrmäkeläisten vaikutusmahdollisuuksien kasvusta, asukkaiden aktiivisesta osallistumisesta passiivisen seuraamisen sijaan, kaupunkilaisten kasvavasta kanssakäymisestä sekä uusien kaupunkilaisia hyödyntävien palveluiden ja n ratkaisujen kehittämisestä.

e umi t h a Kaikki tämä vahvistaa itap n k myyrmäkeläisten idenn pu ine u uussa k m i a t titeettiä ja arvostusta h ä K ää hu ille kauest t s j e j r - omaa asuinaluettaan e jär sen kaik jä innos I-liik uk tä ki

Yhteistyö asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten, kaupunkiaktiivien sekä muiden aluetta käyttävien välillä johtaa voimavarojen tehokkaampaan käyttöön. Erilaiset kaupunginosatapahtumat ja koko kaupunkia sekä maata koskevat tapahtumat kuten, Siivousja Ravintolapäivä, ovat houkutelleet uusia kävijöitä kaupunkeihin ja aktivoineet kaupungeissa asuvia yhteiseen toimintaan.

MYYRMÄKI-liike on ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestänyt muun muassa graffiti- ja katutaidetapahtumia, kirppiksiä (Aseman kirppis, Puistokirppikset ja SiiÄK kohtaan, mikä vähen- vouspäivä), ulkoilmaelokuvia sekä tukenut es lut s i M u o R m k ä Y en est MY tää ilkivaltaa, lisää avoim mien järj asukkaiden muodostamien ryhmien pieni4 1 0 u 2 t h a asukkaiden turvallip a it muotoisia tapahtumia. punk e. suuden tunnetta sekä kasvattaa l l i e n tu Myyrmäen vetovoimaa asuinalueena sekä Toivomme, että Vantaan kaupunki lähtee yritysten sijoittumispaikkana. omalta osaltaan mahdollistamaan uuden kaupunkikulttuurin syntyä myös Vantaalla Yksilön voimavarat saadaan parhaiten hyödynnettyä yhteistyön kautta sosiaalisena madaltamalla pienimuotoisten tapahtumien pääomana, joka on välittömästi yhteydessä järjestämiseen liittyviä esteitä. terveyteen ja koettuun hyvinvointiin.

”Maalaan rakkauden tunnustusta tulevalle vaimolleni. Kyseessä ovat siis polttarit” Humans of Myyr York

Asukkaiden toinen toisilleen yhdessä järjestämät tapahtumat ovat usein järjestelyjen osalta ja tyyliltään helpommin lähestyttäviä ja kevyemmin toteutettuja kuin vaikkapa kaupungin järjestämät.

Lisätietoja uuden kaupunkikulttuurin mahdollisuuksista löytyy Prototype Helsingin Oppaasta kaupunkiaktivismiin. -7-


Graffiti- ja katutaidetoiminta Myyrmäelle on tunnusomaista vahva graffiti- ja katutaideperinne, jonka vaalimista MYYRMÄKI-liike jatkaa. Vuoden 2014 aikana: •

Jatketaan vanhan terveysaseman tontilla olevan graffiti- ja taideseinän ylläpitoa sekä etsitään kaudelle 2014/2015 talviolosuhteisiin soveltuva katettu vapaan maalaamisen kohde.

Maalataan yhdessä alueen oppilaitosten, StreetArt Vantaan ja paikallisten graffitikonkareiden kanssa 5 - 8 uutta alikulkutunnelia.

Käynnistetään seniorikansalaisille suunnattu K65 -graffitiryhmä, joka toteuttaa kesällä 2014 yhden kohteen.

Muutetaan Myyrmäen asema perusparannushankkeen yhteydessä eurooppalaisittain merkittäväksi katutaidekohteeksi yhdessä Multicolouredreams ryhmän kanssa.

Toteutetaan yhteistyössä StreetDanceSM2014 tapahtuman kanssa tapahtuma Paalutorille osana Vantaan kaupunkijuhlia.

Etsitään uusia kohteita katutaiteelle mm. sähkökaapeista sekä kerrostalojen päätyihin toteutettavista muraaleista.

Keskustellaan Vantaan Taidemuseon kanssa on mahdollisuudesta järjestää taidemuseossa graffiti- ja katutaidenäyttely museon varsinaisen näyttelytoiminnan ollessa tauolla keskustan mahdollisen remontin ajan

Järjestetään kahdesti vuodessa Myyr York Street Art Ensemble vuorovaikutustapahtuma kaupungin, alueen kiinteistöjen ja katutaidetoimijoiden kesken.

-8-

piä

udun pisim

se Helsingin i s k y n o ä

idesein ffiti- ja ta ita. a r g n e ä Myyrm en kohte aalaamis m n a a p a v

Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen avasi graffitiseinän syyskuussa 2013 yhdessä asuntoministeri Pia Viitasen kanssa.


Kaupunkitapahtumat Myyrmäessä Siivouspäivän kirpparit keräsivät Myyrmäenraitille tuhansia ihmisiä elokuussa 2013.

e ylpenä

ÄKI-liik

MYYRM

ut

ario Palm

n komis

ti Kassila

jan” Mat

A LOKUVIN alon välissä

po ”naapurin

ILMnAasEeman ja Myyrmäki-t ULKO Myyrmäe

esittää

tatorilla

Punamul

. La 28.9 5 klo 20:1

. Pe 27.9 5 klo 20:1 imikunta

n alueto

Myyrmäe

araus

• Sääv aisuutta

. Su 29.9 5 klo 20:1 VAPAA

PÄÄSY!

tukee til

Lauantaitanssit

Ulkoilmaelokuvat

Joka viikkoiset lauantaitanssit aseman sekä Myyrmäkitalon välissä Punamultatorilla tuovat lavatanssien perinteen urbaaniin lähiöympäristöön kesäkaudella 2014. Kesän kohokohdan muodostavat juhannustanssit keskikesän juhlaa kaupungissa viettäville.

Risto Jarvan syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta, minkä kunniaksi Punamultatorilla näytetään ulkoilmanäytöksenä elokuussa kolme Risto Jarvan Vantaalla kuvattua pitkää elokuvaa.

Kirppikset 2014 •

Siivouspäivän yhteiskirppikset Myyrmäenraitilla La 24.5.2014 ja La 30.8.2014 klo 9 - 16.

-9Myyrmäki Film Festival

Taiteiden yö leviää elokuussa Myyrmäenraitille, Punamultatorille sekä Paalutorille. Perinteiseksi tarkoitettua tapahtumaa pilotoidaan loppukesästä 2014

Myyrmäen näyttämöksi muuttuvassa vanhassa Kino Myyrmäen salissa katsotaan viikonlopun maratonissa elokuvia joita katsoimme siellä teatterin toimiessa vuosina 1974 1984.

Kesän Puistokirppikset Jokiuomanpuistossa Su 8.6., Su 6.7. ja Su 17.8.2014 yhteistyössä Helsingin seudun kattavaa Puistokirppisten sarjaa.

Illallinen Myyrmäenraitilla

Louhela Jam

Aseman kirppis, asukkaille ilmainen mahdollisuus tulla myymään Punamultatorille Myyrmäen aseman edustalle keskiviikkoisin klo 12 - 20 sekä lauantaisin klo 9 - 16.

Kesäkauden päätteeksi myyrmäkeläiset kutsutaan illallistamaan Myyrmäenraitille katetun pitkän pöydän ääreen.

Tuetaan Louhela Jam -konsertin järjestelyjä Jokiuomanpuistossa kesäkuun 1. sunnuntaina.

Myyr Yorkin taiteiden yö

-9-


Muutama kortteli kaupunkimaista keskustaa Kaupunkikeskusta Myyrmäki ansaitsee muutaman korttelin verran aitoa kaupunkikeskustaa, joka jakautuu pieniin umpikortteleihin, joita reunustavat kivijalkaliikkeet. Vireillä oleva Myyrmannin kauppakeskuksen laajentumishankkeen lisäksi keskustaa tiivistävät korttelit ovat katutasoa lukuunottamatta pääosin asuntorakentamista. Toteutuvia hankkeita ovat ainakin Paalutorin pohjoispuolella olevan maanpäällisen pysäköintipaikan sekä radan itäpuolella olevan Liesitorin pysäköintilaitoksen hyödyntäminen asuntorakentamiseen. Myyrmäen lukuisille toreille sekä aukioille haetaan omat profiilit. Paalutoria kehitetään ensisijassa torikaupan keskuksena, jossa on mahdollista toteuttaa suurempia tapahtumia. Aseman vieressä sijaitsevasta Punamultatorista kehitetään pienten kaupunkitapahtumien pitopaikka, myyrmäkeläinen kansalaistorina. Erityisesti Punamultatoria tulisi tietoisesti profiloida, sillä alue on nykyisellään epämääräinen tila, josta asukkaat pyrkivät mahdollisimman nopeasti pois. Pelkkä nykyisten katukivien ja kaupunkikalusteiden uusiminen ei riitä. Mittakaavaltaan Punamultatori vastaa hienosti mannermaista piatsaa. Mikäli nykyiset asemasillan alla olevat liityntäpysäköintipaikat saadaan sijoitettua tuleviin pysäköintilaitoksiin, sillan alle jäävästä pylväskujasta olisi mahdollista kehittää pienimuotoinen katukauppabasaasi. MYYRMÄKI-liike on yhdessä kaupungin, Vantaan Innovaatioinstituutin ja TEKESIN Fiksu kaupunki ohjelman kanssa kehittämässä aseman ympäristön liiketoimintamahdollisuuksia erillisessä pilottihankkeessa. - 10 -

Myyrmäen taideasema MYYRMÄKI-liike on tehnyt yhdessä Multicolourdreams katutaideryhmän kanssa kaupungille esityksen, missä Myyrmäen asemasta kehitettäisiin elokuussa 2014 alkavan perusparannuksen yhteydessä eurooppalaisittain vetovoimainen katutaidekohde, jota verrataisiin Berliinin, Wienin sekä Barselonan tunnettuihin katutaidekohteisiin. Ansioituneiden katutaiteilijoiden toteuttama työ näkyisi sekä aseman sisä- ja ulkopinnoissa sekä asemasillassa. MYYRMÄKI-liike järjesti vuoden 2013 aikana yhdessä perusparannusta suunnittelevan arkkitehdin kanssa kolme asukasfoorumia, joissa aseman tulevaa ilmettä ideoitiin yhdessä asukkaiden kanssa. Näiden tilaisuuksien antina aseman ala-aulaan on suunniteltu asemahalliin avautuva viihtyisä kahvila, jonka pitäjä valvoisi epävirallisena ”asemapäällikkönä” järjestystä koko asemahallissa. Aseman sisä- ja ulkoseinät peittyisivät laadukkaaseen katutaiteeseen. Lisäksi kaupunki on tuomassa asemalle liukuportaita, jotka karsittiin rakennusvaiheessa 1974 kustannussyistä.


Myyrmäen näyttämö sijaitsee vanhassa Myyrinpuhoksen liikekiinteistössä aseman vieressä

Myyrmäen näyttämö Vanhat myrtsiläiset muistavat Kino Myyrmäen elokuvateatterin, jossa katsoimme elokuvia vuosina 1974 - 1985. Tämän jälkeen tila oli Helluntaiseurakunnan kappelina yli 25 vuotta. Myyrmäen näyttämö ry:n suunnitelmissa on hankkia tila alueen asukkaiden teatteri, konsertti sekä tapahtumatilaksi. Myyrmäen alueelta puuttuu nykyisin inhimillisen kokoinen esittävän taiteen estradi. Martinius-sali sekä Energia Areena ovat toimivia esiintymislavoja suosiotaan jo kasvattaneille tähdille. Paikalliset teattereiryhmät, kuorot sekä uraansa aloittelevat artistit kaipaavat intiimimpää salia. Hyväkuntoinen 194 paikkainen sali palvelisi samalla myös Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukion opiskelijoiden keikkapaikkana.

Kellaritasolle sijoittuvan teatterisalin lisäksi tilaan kuuluu katutasossa sijaitseva noin 70 neliön monitoimtila, lämpiö sekä MYYRMÄKI-liikkeen toimisto. Tila tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan monipuolistamiseen, sekä paikallisen sykkeen parantamiseen.

MYYRMÄKI-liikkeen ja Myyrmäen näyttämö ry:n tavoitteena on kerätä tilan tarvitsema rahoitus kevään 2014 aikana. Periaatteena on, että puolet kiinteistökuluista olisi julkista rahaa, sekä toinen puoli paikallisten yritysten tukea. Teatteritekniikkaa koskevan remontin rahoitus kerättäisiin yhteistyössä Vantaan Sanomien kanssa toteutettavalla joukkorahoituskampanjalla. Näyttämön toimintatuotoilla katettaisiin toimintakulut.

Myyrmäen näyttämön käyttäjiä olisivat • • •

Vierailevat ammattiteatterit sekä muut kiertävät taiteilijaryhmät Paikalliset harrastajateatterit, orkesterit sekä muut esiintyvät ryhmät Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukion opiskelijat, joille näyttämö olisi keikkapaikka lähellä koulua.

Myyrmäen näyttämö ry on alustavasti kutsuttu mukaan riippumattomia eurooppalaisia kulttuuritiloja yhdistävään Tran Europe Halles organisaatioon. Yhdessä kaupungin kanssa tulee vuoden aikana selvittää mahdollisuudet muodostaa Myyrmäki-talosta, Myyrmäen näyttämöstä sekä Myyrmäen taideasemasta yhteinen kulttuurikeskus, joka voisi olla TEH organisaation jäsen. - 11 -


Kansalaistoiminnan tukeminen

”Vedän mediataidetta työpajalla syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tervetuloa myös valokuvanäyttelyyni Kaapelitehtaalle. Minulla MYYRMÄKI-liikkeen perimmäisenä tavoitteena ei ole tehdä itse mahdollisimman monia ei ole itselläni Facebook tiliä, mutta olen silti uusia asioita, vaan pikemminkin mahdollistaa uuden kaupunkikulttuurin, kansalaistoimin- kiinnostunut näkemään kuvat”

nan sekä luovan talouden yritystoiminnan syntymistä Myyrmäkeen. Liike toimii joustavana katalysaattorina paikallisten toimijoiden sekä toiminnan mahdollistavista säädöksistä, luvista sekä resursseista päättävien kaupungin ja muiden viranomaisten välillä. Ideapaperi Myyrmäen vapaa-ajantilojen tehokkaammasta käytöstä

Koulutus kaupunkitapahtumien järjestäjille

Myyrmäen näyttämö ry:n syksyllä 2013 hylätyn avustushakemuksen yhteydessä todettiin, että Myyrmäessä on poikkeuksellisen runsaasti vapaa-ajan tiloja. Teoriassa tämä pitää paikkansa, mutta käytännön tarkastelu osoitti että kansalaistoimijoiden vapaassa käytössä on lähinnä kauppakeskuksen tai Myyrmäki-talon 3. kerroksessa sijaitsevat kokoushuoneet. Asukkaiden luonnollisten kulkureittien varrella sijaitsevat katutason tilat on varattu pankille, ravintolalle sekä muille kaupallisille toimijoille. Kilterin koulun auditorion käyttämistä teatteritilana rajoittaa tilan käyttö koulutyöhön arkisin kello 8 - 16 välillä. Illan esityksiä pitäisi kuitenkin päästä rakentamaan jo aamusta.

MYYRMÄKI-liike järjestää keväällä 2014 koko kaupungin toimijoille koulutuksen erityisesti pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestämisestä sekä kaupunkiaktivismista. Kurssilla käydään monipuolisesti lävitse käytännön järjestelyjä, markkinointia, lupasäätelyä sekä käytettävissä olevia avustuksia ja välineitä. Kurssin materiaali lisätään myös tietopankiksi www.myrtsi.fi verkkosivuille.

Humans of Myyr York

Julkiset ilmoitustaulut ja sähköinen tapahtumakalenteri

Vantaalle rakennettiin 1980-luvulla kattava julkisten ilmoitustaulujen verkosto. Luontaiset kulkuMYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on yhteistyössä reitit ovat kuitenkin muuttuneet vuosikymmenien mm. Myyrmäkeen asukastiloja kaavailevan Kalli- saatossa ja vanhat ilmoitustaulut ovat jääneet olan Setlementin kanssa laatia suunnitelma ole- syrjään. MYYRMÄKI-liike tuo aluetoimikunnan massa olevien tilojen tehokkaammasta käytöstä, tuella isot nelisivuiset ilmoitustaulut Paalutoirille mahdollisesti puuttuvien tilojen järjestämisestä sekä Punamultatorille. sekä katutason kansalaisyhteiskunnan yhteispal- Verkkosivuille tuodaan myös sosiaalisessa medivelupisteen saamiseksi Myyrmäen keskustaan. assa ja mobiililaitteissa jaettavissa oleva mahdolPisteestä koordinoitaisiin ja neuvottaisiin mm. lisimman laajasti suuralueen tapahtumat kattava kansalaisyhteiskunnan käytettävissä olevien tapahtumakalenteri. resurssien, tilojen, välineiden, avustusten, tarvitResurssipankki tavien lupien jouhevaan hyödyntämiseen. Resurssipankkiin kerätään tapahtumien järjestäKaupunkikävely käytettävissä oleviin misessä tarvittavaa kalustoa sekä mm. ohjeita ja toimitiloihin. esimerkiksi pelastussuunnitelmien malleja alueen MYYRMÄKI-liike järjestää kansalaistoimijoille toimijoiden yleiseen käyttöön. suunnattuja kaupunkikävelyjä joissa tutustutaan kansalaisyhteiskunnan käytettävissä alueella olevia toimitiloja.

Punamultatorista tapahtumatori Myyrmäki-liike ajaa aktiivisesti Punamultatorin kehittämistä pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen soveltuvaksi tapahtumatoriksi.

Suvantopolun kenttä asukkaiden ja perheiden arkiliikuntapaikaksi Rakennetaan malli, jossa kenttä kunnostetaan osin talkoovoimin.


Syrjäytymisen ehkäisy MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on saada eri elämäntilanteessa olevat asukkaat järjestämään yhdessä mieluisaa toimintaa. Toimintamalli jossa ketään ei rasiteta kohtuuttomalla taakalla eikä kenenkään edellytetä sitoutuvat vuoden mittaisiin toimikausiin mahdollistaa tehtävien jakamisen suurelle joukolle kunkin henkilökohtaisten resurssien puitteissa. Tämä tarjoaa kaikille mahdollisuuden löytää itsestään uusia kykyjä sekä sitä kautta vahvistaa tervettä itsetuntoa. Vaikka toiminnan yhtenä selkeänä tavoitteena on myös syrjäytymisen ehkäisy toiminta järjestetään siten, että se ei leimaa ketään. Esimerkiksi kirppiksiltä voi löytyä viereisiltä myyntipöydiltä nuoria hipstereitä, vakaumuksellisia kierrättäjiä sekä lisätoimeentuloa hakevia pienituloisia.

Seurustelu-, peli- ja sanomalehtikerho terveysasemalle

”Tulen usein koulun jälkeen ossulle. Joskus

voin joutua tappeluun kun iso porukka tulee aukomaan minulle päätä. He eivät tiedä että harrastan parkouria ja pääsen ketterästi ja nopeasti karkuun.” Humans of Myyr York

MYYRMÄKI-liike pilotoi aluetoimikunnan tuella yhdessä Myyrmäen terveysaseman kanssa terveysaseman tiloissa toteutettavaa vapaamuotoista kerhotoimintaa, johon myös terveysaseman henkilöstö osallistuisi oman ajankäyttönsä puitteissa. Mallilla pyritään ehkäisemään muun muassa pelkästään henkilökohtaisten sosiaalisten kontaktien vähäisyyden seurauksena tehtäviä varauksia lääkärien ja hoitajien vastaanotoille.

Nuorten vapaamuotoinen palloilukerho Pilotoidaan yhdessä Myyrmäki-Seuran kanssa mallia, jossa syrjäytymisvaarassa olevielle nuorille järjestetään kerhotoimintaa, jossa tutustutaan eri palloilu- ja urheilulajeihin ilman että nuorilta tai vanhemmilta edellytetään sitoutumista.

Työkeskustoimintaa Pelastusarmejan kanssa Tutkitaan mahdollisuutta pilotoida yhdessä Pelastusarmejan kanssa kuntouttavaa työtoimintaa nyt toimettomina Myyrmäen keskus- 13 tassa aikaansa viettäville.


Vaikuttaminen Myyrmäkeä koskevaan päätöksentekoon MYYRMÄKI-liike pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon pitämällä säännöllisesti yhteyttä virkamiehiin, paikallisiin päätöksentekijöihin sekä alueella vaikuttaviin yrityksiin. Johtavia virkamiehiä ja poliittisia päätöksentekijöitä kutsutaan kaupunkikävelylle Myyrmäkeen.

Aluetoimikunta kumppanina Keskeinen kumppani on Myyrmäen aluetoimikunta, jonka järjestämiin asukastilaisuuksiin osallistutaan aktiivisesti. Aluetoimikunnan helmikuussa järjestämä tilaisuus Myyrmäen keskustan kehittämisestä tukee MYYRMÄKI-liikkeen hanketta laatia vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa Myyrmäen keskustalle kehittämissuunnitelma.

Myyrmäen keskustan kehittämissuunnitelma MYYRMÄKI-liike laatii yhteistyössä asukkaiden, kaupungin sekä alueella toimivien yritysten sekä kansalais- ja asukasliikkeiden kanssa Myyrmäen keskustan kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on tuoda alueelle pari korttelia kaupunkimaista keskustaa, joka pitää sisällään Punamultatorin tapahtumatorin sekä Myyrmäen aseman kehittämisen vetovoimaiseksi katutaidekohteeksi.

Myyrmäen kulttuurikeskusta Edistetään hanketta yhdistää Myyrmäki-talo, Myyrmäen näyttämö sekä Myyrmäen katutaideasema yhtenäiseksi kulttuurikohteeksi, joka toimisi Tran Europe Halles järjestön vantaalaisena jäsenenä. Hankkeeseen kytketään myös Myyrmäen vapaa-aikatilojen kehittämisestä tehtävä ideapaperi.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen tutustui Myyrmäen kehittämiseen sekä MYYRMÄKI-liikkeen toimintaan marraskuussa 2013. Mukana ”isännöimässä” tällä kertaa Veikko Väisänen, Kasperi Nordman, Klaus Kojo, Petteri Niskanen sekä Pentti Hokkanen.

- 14 -

Myyrmäen asemanseudun liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen MYYRMÄKI-liike on mukana Vantaan kaupungin, Vantaan Innovaatioinstituutin sekä TEKESIN Fiksu kaupunki -ohjelman yhteishankkeessa, jossa pyritään kehittämään Myyrmäen asemanseudun liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Matalan kynnyksen toimintamalli kaupunkitapahtumien järjestämiseen Pyritään edistämään yhteistyössä kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa kevennettyä toimintamallia pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestämiseen.


”Suomalaiset asiakkaani Isomyyrin kahvilassa tykkäävät syödä sambusoita usein juhlien yhteydessä tarjottavia kolmion muotoisia piirakoita.” Humans of Myyr York

Paikallisen yritystoiminnan tukeminen Elävä kaupunginosa edellyttää elinvoimaista yritystoimintaa. Ilman yrityksiä ja työpaikkoja voidaan puhua pelkästä nukkumalähiöstä. Työpaikkojen suuri määrä turvaa myös monipuolisten kaupallisten palveluiden säilymisen alueella työntekijöiden käyttäessä päivisin lounasravintoloita, partureita, suutareita sekä pienliikkeitä. MYYRMÄKI-liike katsookin, että Myyrmän nykyistä työpaikat mahdollistavaa toimitilakantaa ei tule purkaa asuntorakentamisen alta. Pienyritykset, luovan talouden yritykset sekä ”start upit” tarvitsevat monipuolista toimitilakantaa. Myyrmäen keskustan nykyiset rakennusten kivijaloissa olevat liiketilat ovat lähes poikkeuksetta käytössä. Tiivistettäessä keskustaa uudella asuntorakentamiselle, kerrostalojen kivijalkoihin on perusteltua toteuttaa liiketiloja. Tämä tukee myös periaatetta saada Myyrmäkeen muutaman korttelin verran aitoa kaupunkikeskustaa. MYYRMÄKI-liike esittää kaupungille, että Myyrmäkeen perustettaisiin luovan talouden yritystoimintaa tukeva yrityshautomo. Kaupallisten palveluiden edellytys on että alueen asukkaat suosivat paikallisia yrityksiä. MYYRMÄKI-liike selvittää mahdollisuuksia mahdollisuuksia rakentaa sosiaalisen mediankanavien varaan järjestelmää, jossa paikalliset liikkeet voisitvat tarjota alueen asukkaille erilaisia etuja. Järjestelmää pilotoidaan maaliskuussa 2014 tarjoamalla MYYRMÄKI-liikkeen Facebook-sivun faneille mahdollisuutta ostaa Kino Myyrin elokuvalippuja edullisempaan hintaan. Vuoden aikana pyritään keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä Vantaan Yrittäjien kanssa.

- 15 -


www.facebook.com/Myyrmakiliike www.facebook.com/humansofmyyryork http://339128.tbits.me

Viestintä

twitter.com/Myyrmakiliike

plus.google.com/117767681017121973315/

http://instagram.com/myyrmaki

http://www.pinterest.com/myyrmakiliike/

”Haavoituin Vuosalmella heinäkuussa 1944. Muistan kun Eversti (myöh. jalkaväenkenraali) Adolf Ehrnrooth käski meidät lypsämään 500 evakossa ollutta lehmää Hyvää Ystävänpäivää! Olen tänään menossa Oulunkylän Kuntoutussairaalaan tapaamaan ja auttamaan ystäviäni.” Humans of Myyr York

Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli MYYRMÄKI-liikkeen viestinnässä. MYYRMÄKI-liikkeen varsinaisella Facebook-sivulla on jo noin 3 000 fania, mikä tekee sivusta toiseksi suosituimman Helsingin seudun asukayhdistysten sekä -liikkeiden joukossa. Fb-sivulta löytyy lisäksi virta, johon kerätään automaattisesti Myyrmäkeä käsitteleviä päivityksiä sekä uutisia sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuilta. Varsinaisen sivun lisäksi MYYRMÄKI-liikkeen eri toimintaryhmillä on omia Facebook-ryhmiä, joiden välityksellä tulevaa toimintaa valmistellaan yhdessä. Myyr York Stream: http://339128.tbits.me Humans of Myyr York on positiivista huomiota herättänyt Facebook-sivu, jossa valokuvien sekä lyhyiden tarinoiden avulla esitellään myyrmäkeläisten arkea. MYYRMÄKI-liikkeen perinteiden verkkosivusto löytyy osoitteesta www.myrtsi.fi. MYYRMÄKI-liikkeellä on lisäksi Vantaan Sanomien kanssa kumppanuussopimus, joka mahdollistaa tiedotteiden suoran julkaisemisen lehden verkkosivuille. Olemme tuomassa aluetoimikunnan tuella perinteisiä neliseinäisiä ilmoitustauluja Paalutorille sekä Punamultatorille. Lisäksi olemme kannustaneet Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita digitaalisen erityisesti pyöräilijöille suunnatun ilmoitustaulun pilotin toteuttamisessa Myyrmäenraitilla.

- 16 -


”Asumme vieresisessä kaupunginosassa, mutta täällä Myyrmäessä tarvitsemamme palvelut ovat yleensä helposti saavutettavissa” Humans of Myyr York.

Vaikuttavuus Vuodelle 2014 asetettuja tavoitteita: •

Facebook sivujen nykyinen tykkääjämäärä noin 3 000 fania pyritään nostamaan vuoden aikana tuhannella uudella fanilla.

MYYRMÄKI-liikkeen toimintaan ja tapahtumiin osallistui vuoden 2013 aikana n. 10 000 asukasta. Vuoden 2014 aikana pyritään tavoittamaan vähintään 15 000 asukasta.

Tavoitteena on että vähintään 250 ihmistä osallistuu vuoden 2014 aikana MYYRMÄKI-liikkeen toiminnan konkreettisiin järjestelytehtäviin.

Graffitiprojektin osalta pyritään toteuttamaan vähintään 6 alikulkutunnelia ja saamaan vähintään 3 uutta oppilaitosta mukaan projektiin.

Myyrmäen näyttämöllä järjestetään vuoden 2014 aikana remontin jälkeen vähintään neljä tapahtumaa viikossa. Tavoitteena on että näyttämöllä vierailee vuoden aikana vähintään 3 500 ihmistä.

MYYRMÄKI-liikkeen toiminnasta kerrotaan paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa viikoittan.

Myyrmäen kulttuurikeskusta toteutuu

Punamultatori sekä aseman ympäristö rauhoittuu monipuolisten kaupunkitapahtumien myötä.

Myyrmäen vetovoima asuinalueena ja yritysten sijoituspaikkana vahvistuu

Löydämme ensimmäisiä merkkejä siitä, että Myyrmäkeä on ryhdytti pitämään trendikkäänä kaupunginosana - 17 -


Talous

(tiivistelmä)

Kulut

Tulot

MYYRMÄKI-liike Kaupunkitapahtumat Koulutustoiminta Viestintä Muut toimintakulut Materiaalikulut Hallinto Kalusto

7 500,00 eur 2 500,00 eur 5 000,00 eur 2 500,00 eur 2 500,00 eur 1 500,00 eur 5 000,00 eur

Julkiset avustukset Säätiörahoitus Joukkorahoitus Yrityskumppanit Toimintatulot

Yhteensä

26 0000 eur

Yhteensä

Myyrmäen näyttämö ry Palkat sivukuluineen Vuokrat Teatteritekniikka Toimintakulut Muut kulut

50 000,00 56 000,00 50 000,00 1) 21 500,00 12 000,00

Yhteensä

169 500 eur

1) Investointi

”Ystäväni neuvoi minulle 20 vuotta sitten hyvän lääkkeen unettomuuteen.” - 18 -

Humans of Myyr York

70 000,00 eur 10 000.00 eur 50 000,00 eur 25 000,00 eur 15 000,00

170 0000 eur

2) keskeiset Vantaan kaupunki, OKM 3) Teatteritekniikan rahoittamiseen yhdessä Vantaan Sanomien kanssa

2) 3

)


Poimintoja vuoden 2013 toiminnasta

Myyrmäen asemalla keväällä järjestetyissä asukasfoorumeissa suunniteltiin yhdessä myrtsiläisten ja arkkitehdin kanssa aseman tulee remonttia

Myyrmäenraitilla touko- ja elokuun lopulla järjestetty Siivouspäivän yhteiskirpputori veti raitille tuhansia myrtsiläisiä.

Jokiuomanpuistossa järjestettiin Puistokirppikset kesä ja elokuussa osana pääkaupunkiseudun asukasliikkeiden yhteistä sarjaa. Jälkimmäisellä kerralla elokuun alussa paikalle tuli 417 myyjää sekä liki 5 000 kävijää. Kevään ja kesän aikana maalattiin yhdessä paikallisten oppilaitosten sekä paikallisten graffiti- ja katutaideaktiivien kanssa neljä alikulkutunnelia. MYYRMÄKI-liikkeen ja Myyrmäki-Seura ry:n yhteisten verkkosivujen toteutus käynnistettiin aluetoimikunnan tuella. Samoin toteutettiin vuodenvaihteessa 2012/-13 Vantaan Sanomien välissä joka talouteen alueella jaettu lehti.

Graffitiseinän myötä Myyrmäen keskustaan saatiin myös HSY:n vaarallisten jätteiden keräyspiste.

Asuntoministeri Pia Viitanen avasi MYYRMÄKI-liikkeen ylläpitämän avoimen graffiti- ja taideseinän syyskuun alussa vanhan terveysaseman tontilla- Yli 120 metriä pitkä seinä on yksi Helsingin seudun suurimpia. Syyskuussa näytettiin Matti Kassilan mustavalkoiset Komisario Palmu elokuvat ulkoilmanäytöksiänä Punamultatorilla. Lokakuusta lähtien asukkailla oli mahdollisuus pitäää kirppispöytää ilmaiseksia aseman edustalla Punamultatorilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Skill Yoursef ryhmän kanssa toteutettu Martinlaaksonpolun alikulkutunneli oli Kööpenhaminassa ehdolla KPH Award palkinnon saajaksi. - 19 -


Kumppanit ”Välitunneilla pojat yrittivät antaa meille lumipesuja ja heiteltiin pehmeitä lumipalloja.” Humans of Myyr York

Vantaan kaupunki Myyrmäen aluetoimikunta Vantaan Taidemuseo Street Art Vantaa Multicoloured Dream Myyrmäki-Seura ry. R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Vantaan järjestörinki ry Yhteismaa ry. Siivouspäivä Ravintolapäivä Puistokirppikset -rinki Vantaan Sanomat Myyrmäen Huolto Oy Juutiprint Ky Citycon Oyj / Myyrmanni Kiinteistö Oy Myyrinpuhos Vantaankosken seurakunta Liesikappeli

Yhteystiedot

Jönsaksentie 6 PL 21 • 01601 VANTAA Klaus Kojo (040) 583 9973 klaus@myrtsi.fi Petteri Niskanen (0400) 908020 petteri@myrtsi.fi

Profile for MYYRMÄKI-liike

Myyrmakiliike 2014  

Toimintasuunnitelma 2014

Myyrmakiliike 2014  

Toimintasuunnitelma 2014

Profile for myyrmaki
Advertisement