Page 1

MYYRMÄKI -liike 2017


Yleistä MYYRMÄKI-liike on syksyllä 2012 perustettu verkostomainen asukasliike, joka edustaa Vantaalla ns. neljännen sektorin asukastoimintaa. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki Myyrmäessä asuvat, opiskelevat, työskentelevät, harrastavat tai muuten itsensä myyrmäkeläisiksi tuntevat. Liike tarjoaa mahdollisuuden osallistua omien mahdollisuuksien puitteissa asuinympäristön rakentamiseen. Kaikille avoin toiminta yhdistää eri sosiaaliryhmiä sekä erilaisista taustoista tulevia, eri ikäisiä ihmisiä tarjoten jokaiselle mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan. Vuoden 2017 aikana tehtävät ratkaisut tulevat muuttamaan Myyrmäen ilmettä vahvasti. Kaupunki valitsi vuoden 2015 lopulla Myyrmäen keskustakorttelin toteuttajaksi suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun pohjalta Hartelan ehdotuksen, jonka laatimista Myyrmäki-liike oli ollut mukana sparraamassa. Parhaillaan kaupunki on laatimassa Myyrmäen kaavarunkoa, jonka myötä Myyrmäen keskusta tulee saamaan uuden entistä urbaanimman ilmeen. Metropolia ammattikorkeakoululla valmistuu Myyrmäkeen lähivuosina uusi liki 4 000 opiskelijan kampus, jonka myötä Myrtsin katukuva nuorentuu näkyvästi. Kaupungin ja ammattikorkeakoulun tavoitteena on kehittää Myyrmäkeen Suomen yritysmyönteisin kampus. Metropolian kampus tulee liittymään kiinteästi myös Eläkevakuutusyhtiö Elon omistuksessa olevan Colosseumin kiinteistön kehittämiseen. Myyrmäkeen toteutetaan myös useampia uusia opiskelija-asuntokohteita. Samaan aikaan varttuneemmalta väestöltä tulee vapautumaan runsaasti pieniä asuntoja, mikä tarjoaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden asettua Myyrmäkeen asumaan. Myyrmäki-liike on saanut Uudenmaan liitolta merkittävän AIKO avustuksen, jonka turvin on avattu uutta yritystoimintaa palveleva yhteisöllinen Coworking Myyr York tila sekä käynnistetään luovan alan yrityshautomotoiminta. Opetusja kulttuuriministeriö on tukenut ensimmäistä kertaa Myyr York Street Art Cityn asukaslähtöisen kultturitoiminnan kehittämistä. Perustoiminnan rahoitus on kuitenkin riippuvaista Vantaan kaupungin kansalaistoimintaan ja kulttuuritoimintaan myöntämistä avustuksista. Elävä, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö on aina fyysisen ja sosiaalisen ympäristön summa. MYYRMÄKI-liike on pyrkinyt omilla toimenpiteillään tuomaan väriä katukuvaan ja brändäämään kaupunginosaa Myyr York Street Art Cityksi. Tämän rinnalla kymmenillä erilaisilla kaupunkitapahtumilla on rakennettu yhteisöllisyyttä myyrmäkeläisten keskuuteen. Myrtsiläiset voivatkin kokea ylpeyttä omasta asuinalueestaan. Seuraavilla sivuilla kerromme mitä Myyrmäessä tapahtuu vuonna 2017. Tule mukaan nauttimaan Myyr Yorkin ilmapiiristä!


Sisältö Yleistä.......................................................................... 2 Elävän kaupunkikulttuurin edelläkävijä................. 4 Katutaiteen kaupunginosa....................................... 6 Myyrmäen avoin graffitiseinä.................................. 8 Seinähullu Vantaa...................................................... 10 Katutaidematkailu...................................................... 11 Tapahtumien kaupunginosa...................................... 12 Kaupunkitapahtumia Myyrmäessä 2017................. 14 Avoimet tapahtumatilat Myyrmäessä..................... 16 Uuden yrittäjyyden kaupunginosa.......................... 18 Coworking Myyr York................................................ 19 Tulevaisuuden kaupunginosa.................................. 20 Kaupunginosan brändääminen................................ 21 Myyrmäki-liikkeen organisaatio............................... 22 Myyrmäen näyttämöhanke........................................ 23 Matalan kynnyksen toimintamalli........................... 24 Vaikuttamistyö............................................................ 25 Kansalaistoiminnan tuki............................................ 26 Viestintä........................................................................ 27 Kumppanit.................................................................... 28


Elävän kaupunkikulttuurin edelläkävijä Julkisten tilojen elävöittäminen ja yhteisöllisyy­ den sekä ihmisten kohtaamisen lisääntyminen on jalkautunut Vantaalle ja Myyrmäkeen. Uudeksi urbanismiksi nimetyssä suuntauksessa luodaan viihtyisiä kaupunkiympäristöjä erityi­ sesti yhteisöllisyyden ja paikallisuuden koros­ tamisen kautta. MYYRMÄKI-liike on aktiivisesti levittänyt alueelle katutaidetta, graffiteja sekä lukuisia erilaisia kaupunkitapahtumia. Elävän kaupunkikulttuurin hyödyt näky­ vät viih­­tyisämmän asuinympäristön rakentu­mi­ ses­sa, myyrmäkeläisten vaikutus­mahdol­li­ suuk­ sien kasvussa, asukkaiden aktiivisessa

osallistumisesta, kaupunkilaisten kasvavasta koettuun hyvinvointiin. kanssakäymisessä sekä uusien kaupunkilaisia hyödyntävien palveluiden ja ratkaisujen Asukkaiden toinen toisilleen yhdessä kehittämisessä. järjestämät tapahtumat ovat usein järjestelyjen osalta ja tyyliltään helpommin lähestyttäviä Kaikki tämä vahvistaa myyrmäkeläisten ja kevyemmin toteutettuja, kuin vaikkapa identiteettiä ja arvostusta omaa asuinaluettaan kaupungin tai isojen festivaalitoimijoiden kohtaan, mikä vähentää ilkivaltaa, lisää järjestämät tapahtumat. asukkaiden turvallisuuden tunnetta sekä kasvattaa Myyrmäen vetovoimaa asuinalueena Yhteistyö asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten sekä yritysten sijoittumispaikkana. Yksilön kaupunkiaktiivien sekä muiden aluetta käyttä­ voimavarat saadaan parhaiten hyödynnettyä vien välillä johtaa voimavarojen tehokkaampaan yhteistyön kautta sosiaalisena pääomana, käyttöön. Erilaiset kaupunginosatapahtumat joka on välittömästi yhteydessä terveyteen ja


Mush ja koko kaupunkia sekä maata koskevat tapahtumat kuten, Siivous- ja ravintolapäivä, ovat houkutelleet uusia kävijöitä kaupunkeihin ja aktivoineet kaupungeissa asuvia yhteiseen toimintaan. Myyrmäestä on viidessa vuodessa kehittynyt erilaisten tapahtumien kaupunginosa, jossa tapahtumajärjestäjille on tarjolla Vantaan parhaimmat puitteet.

8.-9.9.2017

Syyskuun alussa ilmoille rävähtävä Myyrmäen oma Slush, eli Mush "törmäyttää" Myyrmäen alueen toimijat toisiinsa tavalla jonka uskomme synnyttävän uusia innovaatioita. Mush tulee olemaan vuoden sykähdyttävin lähiötapahtuma, joka päivittää 70 -luvun lähiön tälle vuosituhannelle. Mush järjestetään syyskuun alussa Colosseumin kiinteistön valtavissa tiloissa. Tapahtuman ohjelma jakautuu neljään päälinjaan:

• elinvoima, yrittäjyys ja innovaatiot • kaupunkiympäristö, täydennysrakentaminen • osallisuus, kansalaisaktivismi • arki, kansalaistoiminta

Mushin illanvietto järjestetään kiinteistön valtavalla sisäpihalla jossa harva asukas on päässyt toistaiseksi vierailemaan. Mush kutsuu mukaan alueen kaikki toimijat:

• yritykset • oppilaitokset • rakennusliikkeet • järjestöt • julkisen hallinnon • sijoittajat • kiinteistöyhtiöt • asukkaat • opiskelijat • työntekijät

Mush tulee olemaan tiukkaa asiaa, rentoa yhdessäoloa, terävää debattia, uusia tuttavuuksia ja innovaatioita. Mush on Myyrmäki.


Katutaiteen kaupunginosa Myyrmäestä on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana myös aito katutaidekaupunginosa, joka vahvistuu entisestään kun Street Art Vantaan ja Vantaan Taidemuseo Artsin Seinähullu Vantaa tuo Myyrmäen ympäristöön useita uusia seinämuraaleja.

MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on ollut brändätä yhteistyökumppaneiden kanssa Myyrmäkeä vetovoimai­ seksi katutaidekaupunginosaksi, jossa kohtaavat luo­ vuus, viihtyisä ja turvallinen elinympä­ ristö, yrityksille vetovoimainen sijaintipaikka sekä rento meininki. Myyrmäen suuralueelta löytyy jo nyt Suomen oloissa Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry hallinnoi MYYR­MÄKI- ainutlaatuinen kokoelma eri tekniikoilla toteutettuja liikkeen katutaidetoimintoja sekä koordinoi yhdessä katutaideteoksia. Vantaan Taidemuseo Artsin ja Street Art Vantaan kanssa yhteisen Myyr York Street Art City hankkeen Vuoden aikana pilotoidaan toimintamallia joka auttaa katutaideosuutta. paikallisia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä hankkimaan katutaidetta omiin kiinteistöihinsä. Loppuvuodesta

toteutetaan Myyrmäki-liikkeen ja yhteistyökumppaneiden toimesta useampi iso muraali, Martinlaakson aseman katu­ taidekokonaisuus sekä lukuisia pienempiä kohteita. Myyrmäki-liike tuottaa itse Myyrmäen Taiteiden yön yhteyteen yhden isomman teoskokonaisuuden. Tämän lisäksi kesän 2017 aikana kunnostetaan aikaisempina vuosina maalattuja alikulkutunneleita.


Alikulkutunnelit

Ikäihmisten graffitiryhmä

Myyrmäen suuralueen alikulkutunnelit ovat perinteisesti olleet yhteisötaiteelle varattuja kohteita, joita on toteutettu yhdessä alueen asukkaiden ja oppilaitosten kanssa. Tähän mennessä maalattuja alikulkutunneleita alueelta löytyy jo 15 kappaletta.

Graffiti ja katutaide on perinteisesti mielletty nuorten harrastukseksi, mutta Myyr Yorkin katutaidehankkeen parissa on käynnistetty senioriväestölle suunnattu omaa graffitiryhmä, joka osallistui syksyllä 2016 Jäähyväiset Martinkeskukselle tapahtumaan. Ryhmän toimintaa jatketaan vuoden 2017 aikana ainakin yhdellä kohteella.

Niiden toteutusta jatketaan yhteistyössä alu­ een oppilaitosten kanssa. Yhteistyön piiris­sä on jo Myyrmäen, Martinlaakson ja Hämeenkylän koulut. Näiden lisäksi mukaan pyritään saamaan Kaivokselan ja Rajatorpan koulut. Vuoden aikana toteutetaan 3 - 5 uutta tunnelia.

Opastajina toimivat kokeneet katutaiteilijat, joiden käden jälki näkyy jo useissa oaikallisissa kohteissa.

Vanhoja vuosina 2013 - 2016 maalattuja tunneleita korjataan vuoden aikana. Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry ylläpitää tietokantaa maalatuista ja maalaamattomista tunneleista sekä neuvottelee kunta­tek­niikan keskuksen kanssa vuosittain maalausohjelmaan otettavista tunneleista.

Valtion omistamat sillat ja tunnelit Toistaiseksi katutaidekaupunginosa on ulottunut ainoastaan kaupungin omistamiin rakenteisiin. Vuoden aikana käydänn ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa neuvottelut valtion omistuksessa olevien ratasiltojen, Hämeenlinnantien, Vihdintien sekä Kehä III:n tunneleiden saamisesta mukaan hankkeeseen.

Kaivokselan asukkaat järjestivät spontaanit avajaisjuhlat elokuussa 2016 valmistuneen Viva Granlundin alikulkutunneliin tekemän muraalin kunniaksi


Myyr Yorkin avoin graffitiseinä Myyrmäki-liike vastaa Iskoskujalla sijaitsevan vuodesta 2013 toimineen Myyrmäen graffiti- ja taideseinän ylläpidosta. Seinä sijaitsee nykyisellä paikalla tilakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella siihen saakka kunnes tontilla käynnistyvät rakennustyöt. Myyrmannin laajennushankkeen kaaduttua keväällä 2014 tontille ei kohdistu mitään konkreettista hanketta, joten seinä on nykyisellä paikalla vähintään kolme seuraava vuotta.

kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella seinälle on tuotu vaarallisten jätteiden kontti joka palvelee seinän lisäksi Myyrmäen asukkaita myös muiden vaarallisten jätteiden keräyspaikkana.

Yhteensä liki 120 metriä pitkä graffitiseinä on pääkaupunkiseudun pisimpiä vapaan maalaamisen kohteita, joka vetää maalaajia koko Etelä-Suomen alueelta. Seinä on myös yksi ensimmäisiä jonka jätehuolto on järjestetty lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY

Graffuseinään liittyy myös Myyrmäen montun itälaidalla sijaitseva noin 40 metriä pitkä betoniosa.

Graffitiseinän rakenteita joudutaan vahvistamaan vuoden 2017 aikana vaihtamalla loput alkuperäiset levyt uusiin. Samalla graffuseinästä tehdään noin 60 metrin matkalta kaksipuolinen.

Seinällä järjestetään eri toimijoiden toimesta vuoden aikana runsaasti työpajoja sekä muuta ohjattua toimintaa sekä erilaisia muita tapahtumia.


Myyrmäen kolme katutaideasemaa Myyrmäen suuralueen kolmesta juna-asemasta Myyrmäestä, Louhelasta sekä Martinlaaksosta kuoriutuu vuoteen 2018 mennessä kolme eri tyylistä katutaideasemaa. Myyrmäen asema maalattiin vuosina 2015 - 2016 (Multicoloured Dreams, Un Kolor Distinto ja Mr Dheo & Salla Ikonen). Työ viimeistellään pohjoisseinän ja opasteiden osalta 2017. Street Art Vantaa toteuttaa Martinlaakson asemalle kesällä 2017 musiikkiaiheisen teoksen ja Louhelan asema maalataan viimeisenä kesällä 2018.

Kuntarajat ylittävä yhteistyö Yhteistyössä Kannelmäki-liikkeen kanssa pyritään rakentamaan Pohjois-Haagasta Kannelmäen ja Myyrmäen kautta Martinlaaksoon ulottuvaa katutaidevyöhykettä, jonka keskipisteenä toimisi graffitiin ja katutaiteeseen erikoistuva Vantaan Taidemuseo Artsi. Katutaidekaupunkien verkosto Vuoden aikana pyritään käynnistämään yhdessä Artsin ja Street Art Vantaan kanssa katutaidekaupunkien verkosto. Myyrmäki-liike esittää että Artsi voisi Suomen ainoana katutaiteeseen erikoistuneena taidemuseona toimia verkoston koordinaattorina.

Asemat toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen, tilakeskuksen, Vantaan taidemuseo Artsin sekä Street Art Vantaan kanssa.

Katutaide yhteiskunnallisen keskustelun välineenä Katutaide ei ole pelkästään visuaalinen elementti kaupunkitilassa vaan sillä voi olla aktiivinen rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuten alla oleva Vantaan Taidemuson Artsin kokoelmiin luovutettu "Hävetkää" teos osoitti. Oikella oleva prinsessa Leiaa (Tähtien sota) esittävä teos herätti keskustelua siitä onko Myyrmäessä liikaa katutaidetta. Vantaan Sanomien kyselyssä 90 % vastasi että ei ole liika.


Myyrmäen Paalutorilla sijaitseva Vantaan Taidemuseo Artsi on Suomen ainoa graffitiin, katutaiteeseen sekä performanssitaiteeseen erikoistunut taidemuseo. Artsi kunnioittaa 100 vuotta juhlivaa Suomea vallattomasti koko vuoden kestävillä bileillä! Vallaton – Rascal muodostuu neljästä itsenäisestä kattauksesta, jotka vaihtuvat vuodenaikojen rytmissä. Artsi on keskeinen yhteistyökumppani melkein kaikille Myyrmäessä toteutettavilla kulttuurihankkeille. Uuden ilmeensä mukaisesti Paalutorin varrella sijaitseva Artsin kuutio maalattiin kesällä 2016 yhdeksi Suomen suurimmista julkisiin rakenneuksiin toteutetuksi graffititeokseksi. Seinähullu Vantaa on Suomen kulttuurirahaston tuella toteutettava Street Art Vantaan ja Vantaan Taidemuseo Artsin suurhanke, jossa Myyrmäkeen, Martinlaaksoon, Hakunilaan, Koivukylään ja Länsimäkeen toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 yhteensä 12 uutta seinämuraalia. Street Art Vantaa on Jesse Pasasen, Jenni Väisäsen, Essi Ruuskasen ja Maikki Rantalan urbaanin taiteen projekti. He unelmoivat värikkäämmästä Vantaasta ja tekevät töitä katutaiteen ja muraalitaiteen määrän ja laadun edistämiseksi yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden, koulujen, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Taide asuu täällä! Kansainvälisesti he tekevät yhteistyötä eri muraalihankkeiden ja Vantaan ystävyyskaupunkien kanssa. Seinähullu Vantaan taiteilijavalinnoista Myyrmäen suuralueelle kesällä 2017 toteutettavista muraaleista vastaa Street Art Todayn perustaja ja urbaanin taiteen kuraattori Peter Ernst Coolen. Street Art Today on Amsterdamissa toimiva katutaideagentuuri, joka

työskentelee maailmanlaajuisesti merkittävien katutaiteilijoiden ja alan projektien kanssa yhteistyössä. Parhaillaan Street Art Today pystyttää Amsterdamin vanhalle telakka-alueelle maailman suurinta kaupunki- ja katutaiteen museota, joka avautuu kesällä 2018. Taiteilijat on kutsuttu hankkeeseen hyödyntäen Peterin Ernst Coolenin vuosikymmenten kokemusta alalla, Street Art Todayn hyviä suhteita taiteilijoihin ja Street Art Vantaan paikallistuntemusta. "Olemme etsineet todellisia seinähulluja, jotka eivät pihtaile taidettaan." Kansainvälisten tekijöiden lisäksi hankkeeseen haetaan kevään 2017 aikana kotimaisia muraalitaiteilijoita. Seinähullu Vantaan vetäjät sekä Street Art Vantaa työskentelevät Coworking Myyr York tilasta käsin.


Katutaidematkailu

Katutaidematkailu on yksi maailmalla vahvasti kasvava trendi. Lähes kaikista maailman metropoleista löytyy ohjattuja katutaidekierroksia. Myös Myyrmäkeä on kehitetty katutaidematkailun näkökulmasta viimeisen parin vuoden ajan. Katutaidekohteista on laadittu esite, kartta sekä mobiilisovellutus. Näiden lisäksi on pilotoitu opastettuja katutaidekierroksia. Värikkäällä katutaiteella on myös iso painoarvo kaupunginosan brändäämisessä. Teosten myötä Myyrmäen maine sekä omien asukkaiden että ulkopuolisten silmissä on kohentunut. Moni asukas on kokenut että vihdoinkin Myyrmäessä on jotain mistä voi olla ylpeä.

Katutaidekierrokset Myyrmäen suuralueelta löytyy liki 50 katutaidekohdetta, joista suurin osa on sijoitettavissa puolentoista tunnin kävelykierroksen varrelle. Myyrmäki-liike järjestää sekä matkailijoille että paikallisille asukkaille suunnattuja opastettuja katutaidekierroksia. Myyr Yorkin katutaidekaupunginosaa tarjotaan kaupungille yhdeksi paikallisen matkailumarkkinoinnin kohteeksi koska esimerkiksi Euroopan metropoleissa erilaiset opastetut kävelyretket graffiti- ja katutaidekohteisiin ovat erittäin suosittuja. Myyr York Street Art Cityä markkinoidaan myös myös erilaisten elokuvien ja muotikuvausten kuvauspaikaksi, tuottamalla tätä palvelevaa markkinointimateriaalia.

Myyrmäen katutaidekohteet on koottu esitteeseen, taskukokoiseen karttaan sekä mobiilisovellukseen suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Esitettä ja karttaa levitetään Helsingin seudun matkailuneuvonta pisteisiin, hotelleihin sekä ravintoloihin. Lisäksi Myyrmäki oli esillä MATKA2017 messuilla. Mobiilisovellus on ladattavissa kaikkiin yleisimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin. Lisäksi karttaa voi tarkastella verkkopohjaisesti.

Ryhmä Helsingissä toimivia suurlähettiläitä tutustumassa Myyrmäen katutaidekaupungin­ osaan tammikuussa 2017.

MATKA2017 messuille osallistuneet kansainväliset sekä kotimaiset matkailubloggarit vierailivat Myyr York Street Art Cityssä tammikuussa 2017, minkä seurauksena Myyrmäki pääsi esille kymmenissä seuratuissa blogeissa ympäri maailmaa.


Tapahtumien kaupunginosa Erilaisilla tapahtumilla on nykyisin iso merkitys kaupunkien ja kaupunginosien markkinoinnissa. Tapahtumien kautta rakennetaan kaupunginosan mainetta sekä houkutellaan alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Elinvoimaisessa kaupunginosassa tapahtuu jatkuvasti. Suuret konsertit, messut ja urheilutapahtumat houkuttelevat alueelle matkailijoita. Pienemmillä usein toistuvilla tapahtumilla on taas iso merkitys asukkaiden kiinnittymisessä sekä uusien asukkaiden kiinnostuksen heräämisessä. Myyrmäki-liike on pyrkinyt määrätietoisesti rakentamaan Myyrmäestä tapahtumien kaupunginosaa. Edellytykset tälle ovat hyvät. Myyrmäen urheilupuisto tarjoaa hyvän alustan urheilutapahtumien lisäksi erilaisille konserteille ja messuille. Myyrmäki-liike järjestää vuosittain itse kymmenkunta tuhansia ihmisiä tavoittavaa tapahtumaa minkä lisäksi liike tukee aktiivisesti alueen muita toimijoita niiden omien tapahtumien järjestämisessä. Nykyisin Vantaan elävän musiikin yhdistys VELMUN hoteissa järjestettävä Louhela Jam järjestetään tänä vuonna 25. kerran. Tapahtuma on Vantaan pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty musiikkifestari. Myyrmäki-liike ylläpitää vanhan terveysaseman tontille

toteutettua tapahtumapuistoa - Myyrmäen monttua. Siellä järjestetään muun muassa 15. toukokuutta perinteinen Vantaa-päivän konsertti sekä elokuun puolivälissä jo kolmatta kertaa MM Fest maailmanmusiikkitapahtuma. Tämän lisäksi monttu toimii estradina lukuisille pienemmille onserteille ja muille tapahtumille. Myyrmäki-liikkeen omista tapahtumista perinteisesti suosituimpia ovat olleet yhdessä Myyrmäki-Seuran kanssa järjestettävä Why So Myrtsi - Myyrmäen oma taiteiden yö sekä Pustoja Siivouspäivän kirppikset. Tämän lisäksi 2017 järjestetään ensimmäistä kertaa Myyrmäen oma Slush eli Mush, tapahtuma jonka tavoitteena on törmäyttää Myyrmäen alueen toimijoita sekä markkinoida Myyrmäkeä sijoittumispaikkana alueen ulkopuolisille. Muita Myyrmäen isoista tapahtumajärjestäjistä mainitsemisen arvoinen on ainakin Vaskivuoren lukio jonka perinteiset musikaalit, näytelmät sekä tietokonepelitapahtuma Lamerfest ovat keränneet mittavat fanijoukot.


Why so Myrtsi - Myyrmäen oma Taiteiden yö Myyrmäki-liikkeen ja Myyrmäki-Seuran yhdessä järjestämä Myyrmäen oma Taiteiden yö järjestetään aina viikko Helsingin Taiteiden yön jälkeen. Tänä vuonna tapahtumapäivä on 31.8.2017. Tapahtuman ohjelman tuottavat alueen asukkaat sekä alueella toimivat yhdistykset, yritykset sekä julkiset toimijat yhdessä. Myyrmäenraitille, Paalutorille, aseman ympäristöön, Myyrmanniin, Isomyyriin sekä Myyrmäen montulle avautuu runsaat 50 itsenäistä tapahtumapistettä. Tänä vuonna myös nuorisopalveluiden Nuori Vantaa tapahtuma toteutetaan osana Taiteiden yötä.


Kaupunkitapahtumia Myyrmäessä 2017 Myyrmäessä järjestetään vuosittain eri toimijoiden toimesta ainakin seuraavat avoimet kaupunkitapahtumat. Vihreillä merkityissä tapahtumissa Myyrmäki-liike on kokonaan tai osittain järjestelyvastuussa. Tammi - toukokuu Toppahousutanssit 14.2. ToppahousuLadyjen toimesta Punamultatorilla ystävänpäivänä järjestettävät perinteiset Toppahousutanssit ystävänpäivänä 14.2. ovat hyvä esimerkki toiminnasta, jossa tapahtuman vetovastuussa oli joukko paikallisia isoäitejä jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet järjestäneet julkisia tapahtumia.

Kesäkuu

Elokuu

Louhela Jam -musiikkifestari 4.6.2017 Jokiuomanpuistossa koulujen päättymistä seuraavana sunnuntaina Nykyisin Vantaan Elävänmusiikin yhdistys Velmun vetovastuulla järjestettävällä tapahtumalla on yli 20 vuoden perinteet.

lllallinen Myyrmäenraitilla 17.8.2017 on tapahtuma jota pilotoitiin ensimmäistä kertaa kesällä 2014 kun hieman vajaat sata myyrmäkeläistä saapui illallistamaan yhteisen pöydän ääreen. Sadepäivästä huolimatta kokemukset olivat niin rohkaisevia, että tulevan kesän tavoitteena on kattaa raitille 500 hengen pöytä, joka ulottuu Vaskivuorentien alikulkutunnelilta Virtatien alikulkutunnelille. Tapahtuman ideana on, että MYYRMÄKI-liike tarjoaa pöydät, pöytäliinat sekä taustamusiikin. Jokainen paikalle saapuva tuo mukanaa omat ruuat ja juomat.

Vallaton liike 6.-9.6.2017 Jokiuomnpuistossa alkukesästä järjestettävä tapahtuma jossa mm. Street Art Vantaa on mukana. Power Cup 8.-10.6 Nuorten lentopalloturnaus Energia Areenalla

Myyrmäen kasityömarkkinat 8.4.2017 Etevät eukot järjestävät käsityöharrastajille suunnatut markkinatkahdesti vuodessa huhtikuussa ja lokakuussa

Puistokirppis 11.6.2017 Myyrmäkiliikkeen perinteinen puistokirppis Jokiuomanpuistossa. Tänä vuonna kirppistelyn lomassa myös letkeää musiikkia.

Pappien pesula 13.4.2017 Vantaankosken seurakunnan tapahtuma Myyrmäen asemalla, jossa papit pesävät ohikulkijoiden jalkoja.

Kirja-asema 12.-16.6.2017 Myyrmäen kirjaston järjestämä teemaviikko Myyrmäen aseman lippuhallissa

Tanssin päivän gaala 29.4.2017 Energia Areenalla järjestettävästä tapahtumasta vastaa kaupungin kulttuuritoimi.

Juhannustanssit 23.6.2017 Toppahousutanssien perinnettä jatkaen

Vantaa-päivän konsertti 15.5.2017 Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry tuottaa kaupungin toimeksiannosta Länsi-Vantaan konsertin yhdessä Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmun kanssa. Siivouspäivä 27.5.2017 Perinteinen Siivouspäivän kirppis levittäytyy kilometrin mittaiselle Myyrmäenraitille. Monttumessu 25.5.2017 Vantaankosken seurakunnan tapahtuma Myyrmäen montulla

Vantaa Cup 29.6. - 2.7.2017 Vantaan Jalkapalloseura VJS:n järjestämä junioriturnaus Myyrmäen ympäristössä.

MMFest maailmanmusiikkitapahtuma 18.-19.8.2017 Perinteinen maailmanmusiikkitapahtuma järjestetään Myyrmäen montulla nyt kolmatta kertaa. Puistokirppis 20.8.2017 Myyrmäkiliikkeen perinteinen puistokirppis Jokiuomanpuistossa. Tänä vuonna kirppistelyn lomassa myös letkeää musiikkia. Kulttuurirundi kehäradalla 26.8.2017 Kulttuuritoimen koordinoima rundi pysähtyy myös Myyrmäen asemalla. Mukana ainakin Mamia Companyn esitys. Siivouspäivä 26.5.2017 Perinteinen Siivouspäivän kirppis levittäytyy kilometrin mittaiselle Myyrmäenraitille.

Heinäkuu Puistokirppis 9.7.2017 Myyrmäkiliikkeen perinteinen puistokirppis Jokiuomanpuistossa. Tänä vuonna kirppistelyn lomassa myös letkeää musiikkia.

Why so myrtsi? – Myyrmäen oma taiteiden yö 31.8.2017 toteutetaan aina viikko Helsingin taiteiden yön jälkeen. Tapahtuman juuret ovat vuodesta 1972 järjestetyssä Myyrmäki-päivässä joka palasi kesällä 2015 ohjelmaan liki parin vuosikymmenen tauon jälkeen uudella konseptilla. Myyrmäen oma taiteiden yö koostuu esikuvansa mukaisesti paikallisten yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen toteuttamista ohjelmapisteistä.


Syys-lokakuu Mush 8.-9.9.2017 Colosseumilla järjestettävä Myyrmäen oma Slush henkinen tapahtuma jossa törmäytetään alueen asukkaita ja toimijoita sekä markkinoidaan Myyrmäkeä sijoittumispaikkana. Myyr York Outdoor Film Festival, 15.-17.9.2017 viikonlopun mittainen Myyrmäen oma ulkoilmaelokuvafestari on toteutettu syyskuun alussa Punamultatorilla jo vuodesta 2013. Myyrmäen kasityömarkkinat 7.10.2017 Etevät eukot järjestävät käsityöharrastajille suunnatut markkinatkahdesti vuodessa huhtikuussa ja lokakuussa. Joulukuu Myyrmäen joulutori 8. - 23.12.2017 Perinteinen joulutori avautuu pariksi viikoksi ennen joulua aseman edustalle. Lisäksi valmisteilla on myös seuraavat tapahtumat joilla ei vielä ole päätettyä ajankohtaa Myyr York Food on ruokakulttuuritapahtuma, jossa Helsingin seudun kiertävät ruokarekat kokoontuvat pari kertaa vuodessa Myyrmäen Paalutorille. Myyrmäki laulaa Yhteislaulutilaisuudet Myyrmäen montulla kerran kuukaudessa touko–elokuussa. Myyrmäen ravintolaviikot Myyrmäen suuralueen ravintoloiden yhteistempaus Myyr York Skidi Lastenfestarit Myyrmäen montulla toteutettava lastentapahtuma

Kirpputorit

Siivouspäivä

Puistokirppikset

Punamultatorilla Myyrmäen aseman edustalla keskiviikkoisin ja lauantaisin järjestettävä Aseman kirppis on ympärivuotinen tapahtuma, johon on osallistunut parhaimmillaan noin 50 myyjää. Tarvittaessa myyntialue jatkuu kävelytietä myöten ratasillan alta kohti Rajatorpantietä.

Siivouspäivään osallistutaan touko- ja elokuussa (20.5. ja 26.8.2017) Myyrmäenraitilla järjestettävällä Kesäiset kirpputorit ovat MYYRMÄKI-liikkeen kilometrin mittaisella yhteiskirppiksellä. MYYRMÄKItapahtumista parhaiten yleisöä tavoittanut -liike on nyt neljättä vuotta mukana Siivouspäivän toimintamuoto. Puistokirppiksillä sunnuntai-iltapäivisin järjestelyissä ja Myyrmäenraitin yhteiskirppis on on vieraillut parhaimmillaan 5 000 - 10 000 ihmistä. vakiinnuttanut asemansa yhtenä Siivouspäivän suurimmista myyntipisteistä. MYYRMÄKI-liikkeen kirppiksillä on periaatteena, että myyntipaikat ovat ilmaisia, mutta jokainen tuo oman Uimahallin edustalta Myyrmäenraitilta löytyy pöydän, rekin tai viltin. Tapahtumien luonteeseen Siivouspäivänä myös kierrätyspiste, jossa kerätään sisältyy enemmän sosiaalista kanssakäymistä kuin mm. käyttökelpoisia kodintavaroita, sähkö- ja tiukkaa kaupankäyntiä. Kirppareilta löytyykin rinta elektroniikkaromua sekä vaatteita ja tekstiilejä. rinnan kierrätysaktiiveja, lisätoimeentuloa hakevia sekä hipstereitä. Aseman kirppis

Jokiuomanpuistossa kolme kertaa kesässä 11.6., 9.7. ja 20.8.2017. Kesäiset Puistokirppikset Jokiuomanpuistossa ovat MYYRMÄKI-liikkeen ylivoimaisesti suosituin tapahtuma. Paikanpäällä on parhaimmillaan ollut yli 400 myyjää sekä liki 10 000 kirppisvierasta. Sunnuntai-iltapäivään sijoittuva puistokirppis tarjoaa kirppiksen lisäksi puitteet piknikille tai pelihetkelle hienossa Jokiuomanpuistossa. Kirppisten yhteyteen kehitellään pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aseman kirppiksellä noudatetaan samaa periaatetta kuin muissakin MYYRMÄKI-liikkeen kirppistapahtumissa. Myyntipaikka ei maksa mitään, mutta jokainen tuo oman pöydän, rekin tai viltin. Aseman kirppis punamultatorilla ympäri vuoden maananataisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 8:00 20:00 välisenä aikana.


Avoimet tapahtumatilat Myyrmäessä

MYYRMÄKI-liike hallinnoi muutamaa asukkaille ilmaista ja avointa tapahtumatilaa: Myyrmäen monttua ja Myyrmäen aseman lippuhallia, joiden käyttövuorot on varattavissa Myyrmäki-liikkeen verkkosivujen välityksellä. Molempia tiloja voi käyttää ilmaiseksi asukkaille avoimien ja pääsymaksuttomien tilaisuuksien järjestämiseen. Näiden lisäksi Coworking Myyr York yhteisöllisessä työtilassa voi järjestää tilan profiiliin soveltuvia tapahtumia.

Myyrmäen monttu Myyrmäen vanhan terveysaseman monttu kunnostettiin toissa kesänä väliaikaiseksi tapahtumapuistoksi Myyr­mä­ en montuksi. Kaupunki vastasi montun maanrakennu­ stöistä sekä siirtonumermesta. MYYRMÄKI­-liike vastaa montun kalustosta sekä ylläpidosta. Montun reunoja kiertää nurmi, jonne asukkaat voisivat kokoontua viettämään kesäpäiviä ja seuraamaan montulla järjestettäviä tapahtumia. Montun pohjalta löytyisi esiintymislava sekä pari merikonttia joista toinen toimisi lavan aputilana ja toinen pop up kahvilana. Konteista löytyisi muun muassa festaripöytiä ja -penkkejä, äänentoistolaitteet, iso valkokangas ulkoilmaelokuvia varten sekä muuta pienimuotoisten tapahtumien järjestelyissä tarvittavaa kalustoa. Myyrmäen monttu on avoin tapahtumatila, jossa kuka tahan­ sa voi järjestää asukkaille avoimia ja ilmaisia tapahtumia. Tilojen erillainen väliaikaiskäyttö on yksi kaupunkisuun­ nittelun ympärillä käytävässä keskustelussa parhaillaan pinnalla olevista aiheista. Tyhjillään oleville kiinteistöille pyritään löytämää väliaikaista käyttöä ennen mahdollista uudisrakentamista. Näin menettelemällä kaupunkikuvaa pyritään pitämään elävänä ja houkuttelevana. Monttu on tapahtumatilana näillä näkymin 3-4 seu­raa­ vaa vuotta, jonka jälkeen tontille rakennetaan. MYYR­ MÄ­KI-liikkeellä on kaupungin kanssa sopimus tilan yllä­ pidosta. Tila olisi kaikkien asukkaille ilmaisten tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneiden varattavissa. Varaus­ kalen­ teri löytyy MYYRMÄKI-liikkeen verkko­ sivuil­ ta ja konttien avain olisi haettavissa sovitusta paikasta. Montulla on tarkoitus pilotoida kevennettyä lupame­ nettelyä tapahtumien osalta.

Tapahtumamontun kalusto: • esiintymislavakontti • pop up kahvilakontti varusteineen - jääkaappi - mikroaaltouuni - kahvinkeitin - vedenkeitin - astioita - termoskannuja • varastokontti • äänentoisto (vahvistin, kaijuttimet ja 2 kpl mikrofoneja) • ständit kaijuttimille ja mikrofoneille • voimavirtajatkojohdot (6 x 20 m) • työmaakeskukset ( 2 kpl) • jatkojohtoja (valovirta) • työkaluja ja akkuporakone • aggrekaatti (2300 W) • ulkoilmaelokuvakangas (6 x 8 m) • festaripöytiä penkkeineen (20 kpl) • Teltta (4 x 6 m) • Teltta (3 x 3 m) 2 kpl • Ensiapureppu • 240L jäteastiaa (2 kpl) • maitokärryt • ruohonleikkuri (2 kpl) • haravat, lapiot, lumikolat, petkele, rautakanki ja roskapihdit • tapahtumavaloja, ledvaloja, koristevaloja • A-Ständi tussitaululla • Huomiotolppia • pihapelejä (sulkapallo, mölkku, petankki, jalkapallo) • lautapelejä

Käyttövuorojen varaukset www.myrtsi.fi/tilat


Myyrmäen asema

Lainavälineet

Myyrmäki-liikehallinnoi tilakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella myös Myyrmäen aseman lippuhallia joka soveltuu pienimuotoisten tapahtumien, konserttien, asukstilaisuuksien ja näyttelyjen pitopaikaksi.

Myyrmäki-liikkeeltä on lainattavissa tapahtumakalustoa myös liikkeen hallinnoimien tilojen ulkopuolella järjestettäviin kaupunkitapahtumiin

Asemalle on mahdollista saada kevyet ständit taide- ja valokuvanäyttelyiden ripustukseen. Myyrmäen asemalla sijaitsee kaikkien soitettavissa oleva julkinen piano. Asemalla tulee kuitenkin välttää tilaa vieviä tapahtumia arkisin ruuhka-aikaan klo 7:00 - 9:00 ja 15:00 - 17:00 Myös aseman lippuhallin käyttövuorot on varattavissa MYYRMÄKI-liikkeen verkkosivujen kautta.

Myyrmäen aseman kalusto kannettava äänentoistolaite • PA-setti langattomilla mikrofoneilla *) • klaffituoleja 20 kpl • jakkaroita 20 kpl • pöytiä 3 kpl • näyttelysermejä 6 kpl *) • dataprojektori *) • valkokankaat (4 x 3 m) ja (1,5 x 1,5 m) • jatkojohtoja • termoskannuja *) Toimitetaan paikanpäälle mikäli erikseen varauksen yhteydessä tilattu

Käyttövuorojen varaukset www.myrtsi.fi/tilat

• PA-laitteistot (2 kpl) • kannettava äänentoistolaite • megafoni (2 kpl) • teltta (4 x 6 m) • taltta 2 kpl (3 x 3 m) • festaripöydät penkkeineen 20 kpl • katokselliset toripöydät 12 kpl • voimavirtakaapelit työmaakeskuksineen • jatkojohdot • aggrekaatti 2300 W • ulkoilmaelokuvakangas • ensiapureppu • maitokärryt • tapahtumavaloja, koristevaloja • dataprojektori • valkokangas (4 x 3 m kehykselä) • termoskannuja • videokamera jalustalla • kuvausvalot jalustalla • laminointilaite A4/A3 • painepesuri

Coworking Myyr York MYYRMÄKI-liike ylläpitää Citycon Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kauppakeskus Iso Myyrissä sijaitsevaa 254 m2 suuruista yhteisöllistä työtilaa jonka yhteydessä toimii Uudenmaan liiton rahoituksella toimiva luovien alojen yrityshautomo. Tilasta löytyy työtilojen lisäksi tapahtumatila, 2 kpl neuvottelutiloja sekä kahvila/galleriatila, joita voi varata käöyttöön tilan profiiliin soveltuviin tapahtumiin. Montusta ja asemasta poiketen coworking tilan käytöstä peritään pientä vuokraa.


Uuden yrittäjyyden kaupunginosa Elävä kaupunginosa vetää puoleensa elinvoimaista yritystoimintaa. Toi­saal­ta ilman yrityksiä ja työpaikko­ ja voidaan puhua pelkästä nukkumal­ähiöstä. Työpaikkojen riittävä määrä turvaa myös monipuolisten kaupallis­ten palvelui­den säily­ikeinmisen alu­eella työntekijöiden käyttäessä päivisin lounasravintoloita, partureita, suutareita sekä muita pienliikkeitä. MYYRMÄKI-liike katsookin, että Myyr­­män nykyistä työpaikat mahdol­lista­vaa toimitilakantaa ei tule pur­kaa asuntorakentamisen alta ilman korvaavaa työpaikkarakentamista. Liike pitää tätä näkökulmaa vahvasti esillä osallistuessa Myyrmäen keskustan suunnitteluun. Pienyritykset, luovan talouden yritykset sekä erilaiset ”start up” -yritykset tarvitsevat edullista ja monipuolista toimitilakantaa. Myyr­mä­en keskustan nykyiset raken­nus­ten kivi­jaloissa olevat liiketilat ovat lähes poik­keuksetta vuokrattuina. Tiivistettäessä keskustaa uudella asuntorakentamiselle, kerrostalojen kivijalkoihin on perusteltua toteuttaa myös liiketiloja. Myöskään vanhaa käyttäjille edullisempaa toimitilakantaa ei pidä kokonaisuudessaan purkaa. Tämä tukee myös periaatetta saada Myyrmäkeen muutaman korttelin verran aitoa kaupunkikeskustaa. Kaupallisten palveluiden edellytys on että alueen asukkaat suosivat paikallisia yrityksiä. MYYRMÄKI-liike selvittää mahdollisuuksia mahdollisuuksia rakentaa sosiaalisen median kanavien varaan järjestelmää, jossa paikalliset liikkeet voisitvat tarjota alueen asukkaille erilaisia etuja. Vuoden aikana pyritään syventämään keskusteluja yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä Vantaan Yrittäjien kanssa.

Myyr York Street Art City Elävästä kaupunkikulttuurista uudeksi yritystoiminnaksi AIKO hanke MYYRMÄKI-liike on käynnistänyt Uudenmaan liiton myöntämän AIKO avustuksen turvin hankkeen jonka tavoitteena on kehittää malli, jossa vanhan hieman taantumaan päässeen lähiön elinvoimaa kehitetään yhdessä asukkaiden, alueen yrittäjien, julkisten toimijoiden, oppilaitosten sekä kulttuurija liikuntavaikuttajiien voimin niin että asukkaiden ylpeys ja sitoutuminen omaa asuinaluettaan kohtaan vahvistuisi ja alueelle syntyisi uutta alueen paikallisia vahvuuksia hyödyntävää yritystoimintaa. Keskeisiä toimenpiteitä hankkeessa ovat: • Coworking Myyr York tila • Luovan alan yrityshautomi • Katutaiteen hyödyntäminen matkailussa • Kiinteistöyhtiöille katutaidetta tarjoava verkkopalvelu • Kaupunkitapahtumien pohjalta syntyvä uusi yritystoiminta • Isomyyrin pop up toimintojen kehittäminen • Artesaani coworking tila • Katuruokatoimijoiden yhteiskeittiö • Selvitys yritysten halukkuudesta sijoittua Myyrmäkeen


Myyrmäki foorumi

Coworking Myyr York Coworking Myyr York on Myyrmäen keskustassa Kauppakeskus Isomyyrin toisessa kerroksessa sijaitsevayhteisöllinen toimisto- ja työtila, joka kokoaa yhteen lähiön freelancerit, mikroyrittäjät, startupit, luovan alan toimijat, yhdistykset ja seurat. Tila tarjoaa joustavan ja edullisen vaihtoehdon omalle toimistotilalle tai yksin kotona työskentelylle. Coworking Myyr York on Myyrmäki-liikkeen ja Citycon Oyj:n tarjoama yhteisöllinen työtila josta voi vuokrata tilaa oman tarpeen mukaisesti kerrasta pari kuukaudessa tai ihan päivittäiseen käyttöön. Käyttäjillä on käytettävissä langaton verkko, väritulostimet (A4/A3), skanneri ja kopiointimahdollisuus. Jäsenten varattavissa olevasta neuvottelutilasta löytyy dataprojektori. Yhteisen loungen sohvaryhmällä on mahdollisuus verkottua muiden jäsenten kanssa ja nauttia vuokraan sisältyvästä kahvista tai teestä. Tila on avoinna arkisin klo 9:00–28:00, mutta tarjolla on myös omat avaimet sisältäviä 24/7 paketteja.

Myyrmäki-liike kerää alueen yrittäjät pari kertaa vuodessa yhteen pohtimaan alueen kehittämistä erityisesti yrittäjien näkökulmasta. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin loppuvuodesta 2016 Vantaan taidemuseo Artsissa. Siellä olivat puhumassa muun muassa elinkeinojohtaja Jose Valanta, kaupunkisuunnitteluviraston kehittämispäällikkö Lea Varpanen ja treditutkija Pauli Komonen. Tapahtumassa yrittäjät päättivät kehitellä Myyrmäestä poikkeuksellisen hyvän palvelun aluetta, sekä lähteä rakentamaan asiakkaille eri yritysten tuotteista yhdisteltyjä paketteja.

Myyr Yorkin Ravintolaviikko Vuosittain järjestettävä Myyrmäen ravintolaviikko tulee olemaan alueen ravintoloitsijoiden yhteinen ponnistus jolla tuetaan Myyrmäen asukkaita käyttämään entistä enemmän oman alueen ravintoloiden palveluita.

Vuoden 2017 alussa avatun coworking tilan rinnalle on tarkoitus avata artesaani coworking käsityöläisyrittäjille sekä pop up käyttöön soveltuvaa liiketilaa. Kauppakeskus Isomyyrin tiloihin sopisi hyvin myös tilpäinen pop up periaatteella toimiva näyttämötila esittävän taiteen ryhmille. Kaupakeskus Isomyyri on näillä näkymin elinkaaren loppupäässä ja se tullaan mahdollisesti purkamaan neljän vuoden päästä, joten hanketta kehitellään tilojen väliaikaiskäytön periaatteiden mukaisesti.


Tulevaisuuden kaupunginosa Myyrmäen keskustan uudistuminen

Ensimmäiset suunnitelmat Myyrmäen aluekeskuksesta on laadittu jo 1960-luvun puolelle. Oheisen kuvan pianoismalli on arkkitehtitoimisto Lehtovuori - Tegelman - Väänäsen suunnitelmasta vuodelta 1968.

Myyrmäen kehittämisen periaatteita 1. Asuntotuotannon lisääminen Asuntotuotannon lisääminen jopa 200 000 kerrosneliöllä vahvistaa Myyrmäen elinvoimaa sekä tasoittaa alueen ikärakennetta. Metropolia AMK:n kampuksen laajennuksen jälkeen Myyrmäkeen tarvitaan merkittävästi lisää opiskelija-asuntoja. Myös ns. kovan rahan tuotantokin olisi hyvä suunnata nuorille perheille.

Nykyiset kauppakeskukset Myyrmanni (1994) ja IsoMyyri (1987) ovat yli parin vuosikymmenen takaa. Myyrmannin laajennushankkeen kariuduttua kaupunki käynnisti Paalutorin pohjoispuolen alueesta suunnittelu ja tontinluovutuskilpailun joka ratkesi Hartelan voittoon loppuvuodesta 2015. Myyrmäki-liike oli mukana sparraamassa tuon esityksen laatimista. Tuon esityksen pohjalta on laadittu asemakaavaehdotus, joka tulee valtuuston lopulliseen käsittelyyn vuoden 2017 aikana. Kaavan myötä Myyrmäen keskustaan tulee n. 35 000 k-m2 uutta asuntorakentamista sekä 2 600 k-m2 kivijalkaliiketilaa. Kortteleihin sijoittuu omistusasuntojen lisäksi HOASin opiskelija-asuntoja, VVO:n vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa sekä ASO asuntojen asumisoikeusasuntoja. Myyrmäen keskustan asuinkaavan rinnalla kaupunki on käynnistänyt koko Myyrmäen kaupunginosan käsittävän kaavarungon valmistelun. Kaavarungon yhtenä keskeisenä tavoitteena on havaita täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet Myyrmäen keskustassa.

2. Työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen Monipuolisten palveluiden säilyttäminen alueella edellyttää työpaikkojen mukanaan tuomaa päiväsaikaan tapahtuvaa asiointia. Työpaikkatonttien korvaaminen asuntorakentamisella veisi aluetta nukkumalähiön suuntaan.

3. Liiketilan painopiste kivijalkamyymälöissä Myyrmannin kilpailukykyä unohtamatta Myyrmannin elinvoiman turvaaminen kauppakeskuksena jonka asiakkaista suurin osa tulee kevyellä liikenteellä, turvaa elävän kivijalkakaupan säilymisen kävelyreittien varrella.

Myyrmäen keskustan kannalta keskeiset kohteet ovat Jönsaksentien varsi (Myyrinpuhos, parkkikenttä sekä Liesikujan pysäköintitalo), Isomyyrin kortteli, Kalevantalo Myyrmäentie 2:ssa, KELAn talo Vaskivuorentien varressa sekä Myyrmän montun tontti. Kaikkiin näihin kohdistuu paineita purkaa nykyinen rakennuskanta sekä korvata se pääosin asumispainoitteisella rakentamisella.

4. Myyrmäkeen suunniteltu hotelli sopisi parhaiten aseman läheisyyteen

MYYRMÄKI-liike on omalta osaltaan aktiivisesti mukana Myyrmäen keskustan kehittämisessä järjestämällä asukasfoorumeita, verkkofoorumeita sekä pitämällä yhteyttä sekä kaupungin maankäytön suunnitteluun, että kiinteistöjen omistajiin, rakennusliikkeisiin ja arkkitehteihin.

5. Lähtökohtana laaja kävelykeskusta jolloin pysäköinti sijoittuisi laitoksiin

Myyrmäkeen suunnitellun hotellin sijoittaminen keskustaan palvelisi sekä urheilupuiston tarpeita, että kehäradan myötä myös lentoaseman tarpeita.

Myyrmäki on rakennettu alun perin pitkälti kevyen liikenteen varaan, mitä kehitystä tulee vahvistaa myös tulevaisuudessa.

6. Julkiset tilat, kadut, torit ja puistot luovat alueen maineen Alueen imago ja vetovoima määräytyy pitkälti julkisten tilojen kautta. Näihin pitäisi myös Myyrmäen keskustan kehittämisessä kiinnittää erityistä huomiota. Tilojen mittakaavan olisi hyvä olla riittävän pienipiirteinen.

7. Paalukylänpuistoa muokattaisiin enemmän kaupunkipuiston suuntaan Myyrmäen keskustaan tarvitaan perinteinen kaupunkimainen puisto.

8. Omaleimainen kulttuurikeskusta ja katutaide ovat osa elävää kaupunkikulttuuria Myyrmäestä on vauhdilla kehittymässä Suomen johtava katutaidekaupunginosa. Yhdessä taidemuseon ja elokuvateatterin kanssa Myyrmäkeen on hyvä lähteä rakentamaan toimivaa kulttuurikeskustaa johon voisi sisältyä Myrtsin oma kulttuuritehdas.

9. Keskustan ympäriltä löytyvät monipuoliset ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet Mätäojan laakso muodostaa Myyrmäen keskeisimmän viheralueen, mutta alueelta on sujuvat yhteydet myös Helsingin keskuspuistoon sekä Petikon metsäalueelle.


Kaupunginosan brändääminen Me Naiset lehti kehoitti jo kesällä 2013 unohtamaan Punamuoren ja Kallion ja suuntaamaan kantseet Myyrmäkeen, josta on kovaa vauhtia kehittymässä tulevaisuuden trendikaupunginosa. Samaa näkemystä tuki Helsingin Sanomien NYT-liitteen elokuussa 2013 haastattelemat edellämainituissa kaupunginosissa toimivat ravintoloitsijat arvioivat seuraavan trendikaupunginosan löytyvän jostakin lähiöistä, koska kantakaupungin vuokrataso on noussut liian korkeaksi luovalle yrittäjyydelle.

kaupunginosaan. Viime vuosina on ollut havaittavissa myös monen Myyrmäestä maailmalle ponnistaneen paluu kotimaisemiin.

asuntorakentamissuunnitelmien yhteydessä. Tällöin ilmeisenä vaarana on keskustan rakentuminen mitäänsanomattomana.

Myyrmäen tulevaisuuden kannalta avainasemassa on elävän kaupunkiympäristön lisääminen sekä Myyrmäen

Vetovoimaisen kaupunginosan tulee elää lähes vuorokauden ympäri. Alueella sijaitsevat työpaikat ja oppilaitokset tuovat vireyttä päisväsaikaan, jolloin merkittävä osa asukkaista on töissä alueen ulkopuolella. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntatilat yhdessä kaupunkitapahtumien kanssa tuovat vireyttä iltoihin.

Kun Helsingin Sanomat haastatteli joulukuussa 2014 kiinteistöalan asiantuntijoita tulevaisuuden vetovoimaisista kaupunginosista. Anoana kaupunginosana kantakaupungin ulkopuolella Myyrmäen vetovoimatekijäksi nähtiin uuden ajan kupliva kaupunkikulttuuri. Myyrmäen vetovoiman kasvua tukee olemassa olevat infra ja hyvät palvelut. Myyrmäestä löytyvät muun muassa Helsingin seudun ehkä monipuolisimmat liikuntatilat sekä musiikki- ja viihde-elämän tähtiä liukuhihnalta tuottava Vaskivuoren lukio. Nuorten ja opiskelijoiden osuutta katukuvassa tulee lisäämään Metropolia ammattikorkeakoulun päätös keskittää yksi kolmesta kampuksestaan Myyrmäkeen. Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja uutaman vuoden päästä täällä opiskelee liki 4 000 korkeakouluopiskelijaa.

on r York y y M ns of asta Huma i 1 200 kuv n a m e l ais ny ingi sa julk sä. Sivusto Myös Hels 016. s i k o ises sa 2 cebo 017. skuus gin Fa brändääm syksyllä 2 a r r e r B a i l san kirja an m a Ol ngino vuilla uvaaj estyy Valok kalu kaupu ksesta ilm nnuntai si omien vetovoima­ u ö su yksi ty stä kertom llin kuvat tekijöiden vahvistaminen. e O n i ja pie at huomio Myyrmäki on tulossa tunnetuksi värikkään m o n Sa katutaiteen keskuksena joka tarjoaisi erinomaisen kasvuympäristön luovan talouden start upeille. Olemassa olevia vetovoimatekijöitä ei kuitenkaan Myyrmäen asuntokannasta löytyy keskimääräistä pidä hukata Myyrmäen kaavarunkotyön ja uusien enemmän pieniä asuntoja, yksiöitä ja kaksioita, mikä edesauttaa nuoremman sukupolven asettumista

Asukkaiden viettäessä yhä enemmän vapaa-aikaa omalla asuinalueella ravintolagenre tulee monipuolistumaan. Olutkuppiloiden rinnalle nousee yhä enemmän klubeja, konserttipaikkoja sekä monipuolisia ruokaravintoloita. Tästä on jo nyt hyvänä esimerkkinä Mike´s Dinnerin valinta Helsingin seudun parhaaksi uudeksi ravintolaksi Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien äänestyksessä sekä Wandas kitchen & lounge ravintolan valitseminen Vantaan Sanomat lehden toimesta Vantaan parhaimmaksi ruokaravintolaksi. Tässä viimeksi mainitussa äänestyksessä neljän parhaan joukossa oli kolme myyrmäkeläistä ravintolaa. Myyrmäen kehitys on monilta osin meidän asukkaiden käsissä, mutta edellyttää tahtoa ja panostusta myös kaupungin päättäjiltä sekä uutta Myyrmäkeä rakentavilta rakennusliikkeiltä. Myyrmäki-liikkeen suurpanostukset vuoden 2017 osalta tulevat olemaan myrtsiläisten oma Slush, eli Mush -tapahtuma 8.-9.9. sekä Isomyyrin kauppakeskukseen avattu Coworking Myyr York hanke sinne sijoittuvine luovan talouden yrityshautomoineen.


Myyrmäki-liikkeen organisaatio MYYRMÄKI-liike on Myyrmäen suuralueella toimiva verkostomainen asukasliike, joka yhdistää alueella asuvia, työskenteleviä, yrittäviä, opiskelevia, harrastavia sekä muuten vaan itsensä myrtsiläisiksi kokevia. Liikkeen toimintaa suunnitellaan, sekä siitä päätetään kuukausittain järjestettävissä kaikille avoimissa miiteissä. MYYRMÄKI-liikkeen tiliorganisaationa toimii Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry. jonka toiminta jakautuu kolmeen kirjanpidollisesti erillään pidettävään toiminnanalaan ammattimaisen kaupunkikulttuurin edistämiseen, kansalaistoimintaan sekä kumppanuushankkeisiin.. Kulttuuritoimen avustuksilla tuettu kulttuuritoiminta on pitänyt sisällään isot ammattimaiset katutaidehankkeet sekä paikallisille harrastajaryhmille, kiertäville ammattiryhmille sekä paikallisten oppilaitosten oppilaille estradiksi kaavaillun Myyrmäen näyttämö ry:n toiminnan edistämisen. MYYRMÄKI-liikkeen nimissä tapahtuva Kansalaistoiminta on pitänyt sisällään lukuisa kaupunkitapahtumia, Myyrmäen montun, avoimen graffitiseinän, Myyrmäen aseman tapahtumatilan sekä muun kansalaistoiminnan edistämisen. Lisäksi kansalaistoiminnan puitteissa on osallistettu alueen asukkaita kaupunginosan suunnitteluun. Uutena hankkeena kansalaistoiminnan puolelle on tullut Uudenmaan liiton AIKO rahoituksella Luovien alojen yrityshautomo sekä Coworking Myyr York tila. Kansalaistoimintaan on saatu kaupungin­hallituksen yleisjaoston myöntämää merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien j ärjestöjen avustusta. Kolmantena toiminnanalana oleva kumppanuushankkeet ovat pitäneet sisällään tuotantopalveluiden tarjoamisen erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, joista merkittäviä ovat olleet Vantaa-päivän konsertti (Agents) Myyrmäen montulla,

Jäähyväiset Martinkeskukselle tapahtuma sekä Hende & Deos Ensemblen manageeraus Artsin kuution graffiti kokonaisuuden toteutuksessa. Kumppanuus hankkeisiin ei ole kohdennettu julkisia avustuksia. Hankkeiden kulut on laskutettu kumppaneilta arvonlisäverollisena tuotantopalveluiden myyntinä. Kaupunginhallituksen yleisjaosto on syyskuussa 2016 päättänyt kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeistuksen perusteella että edellä mainitut avustukset tulisi keskittää yhteen paikkaan vaikka kumpikaan momentti kulttuurin toiminta-avustus ja MYT avustus ei yksin kata yhdistyksen toiminnan koko kirjoa. Kaupungin avustusohjeiden mukaan samaan toimintaan ei voida myöntää toiminta-avustusta useammasta eri lähteestä. Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry:n kirjanpidossa ja

toiminnassa toiminta on tästä syystä eriytetty kolmeen eri toiminnanalaan, vapaa-ajan lautakunnan tuella rahoitettavaan ammattimaiseen kulttuuritoimintaan, kansalaistoimintaan sekä kaupunginosan kehittämiseen jota rahoitetaan kaupunginhallituksen yleisjaoston myöntämällä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien yhteisöjen tuella sekä avustusten ulkopuolelle jäävään tuotantopalveluiden myyntiin.


Näyttämöhanke Yhdistyksen toimisto sijaitsee Myyrmäen keskustassa Iso Myyrin kauppakeskuksessa sijaitsevassa Coworking Myyr York tilassa. MYYRMÄKI-liike vastaa Citycon Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa 254 m2 yhteisöllisen työtilan hallinnoinnista. Toimistoa on pyöritetty projektityöntekijöitä lukuun ottamatta vapaaehtoisvoimin, mutta vuoden 2017 aikana selvitetään mahdollisuudet päätoimisen vastaavan tuottajan palkkaamiseen. Toimistossa työskentee lisäksi Uudenmaan liiton rahoittaman AIKO hankkeen koordinaattori. Yhdistyksen organisaatio poikkeaa vahvasti perinteisestä yhdistystoiminnasta. Toimintaa ohjaavat kuukausittain järjestettävät MYYRMÄKI-liikkeen avoimet miitit, joissa toimintaan osallistuvat päättävä tulevista hankkeista sekä työnjaosta. Tämän jälkeen hankkeet toteutetaan tuottajavetoisesti niin että niille nimetään vastaavat tuottajat jotka kokoavat vapaaehtoisista koostuvat tiimit. Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry vastaa hallituksen johdolla hallinto- ja talousrutiineista.

Myyrmäen suuralueelta puuttuu teatteri- ja konserttiesityksiin soveltuva noin sadan hengen klubimainen sali, joka palvelisi tapahtumia joille Martinussali ja Energia Areena ovat liian suuria. Osittain salin puutteen vuoksi Myyrmäen suuralueelta puuttuu samanlainen teatteritarjonta mitä esimerkiksi Tikkurilan alueelta löytyy. Martinlaaksossa vuosikymmeniä toiminut Lähiönäyttämökin muutti joitakin vuosia sitten toimitilojen puutteen vuoksi Malminkartanoon.

Eläkevakuutusyhtiö Elon omistaman Colosseumin C-taloon on laadittu alustavia suunnitelmia erityisestä kulttuuritehtaasta, joka pitäisi sisällään konserttija teatteritoimintraan soveltuvia näyttämötiloja, galleriatiloja, työhuoneita, artesaanipajoja, bänditiloja sekä luovan alan yrityshautomon. Mittava hanke edellyttää kuitenkin merkittäviä yhteistyökumppaneita, eikä sen toteutumista voi pitää realistisena vielä parin seuraavan vuoden aikana.

Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry perustettiin syksyllä 2012 juuri tätä tarkoitusta silmällä pitäen jolloin tavoitteena oli muuttaa Kiinteistö Oy Myyrinpuhoksessa sijainnut vanha elokuvateatteri vierailunäyttämöksi joka olisi palvellut kiertäviä ammattilaisryhmiä, paikallisia harrastajateatteriryhmiä sekä alueen oppilaitoksia. Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat syksyllä 2015 kiinteistön pääomistajan eläkekassa Verson korrottua halukkuudestaan koko kiinteistön purkamiseksi. Myöskään teatterihuoneiston omistajan kanssa ei löydetty mallia jossa tilaa olisi ollut mahdollista hyödyntää tilojen väliaikaiskäytön periaatteiden mukaisesti.

Pieni klubimainen konsertti- ja teatteritoimintaan soveltuva näyttämö olisi mahdollista toteuttaa myös johonkin Myyrmäen keskustaan kohoavista uusista asuinkiinteistöistä yhdistämällä näyttämötoimintaa sekä kiinteistön yhteistiloja. Tämä saattaisi olla lopulta varsin helpostikin toteutettavissa oleva hanke esimerkiksi jonkun opiskelija-asuntokohteen kanssa, mutta ei jättäisi juurikaan tilaa toiminnan laajentamiselle.

Hanketta ei kuitenkaan haudattu vaan vuoden 2016 aikana on kartoitettu muita mahdollisuuksia.

Näiden lisäksi olemme sopineet Citycon Oyj:n kanssa loppuvuodesta 2016 Kauppakeskus Isomyyrin toisen kerroksen tilojen väliaikaiskäytöstä ajanjaksolle ennen kuin kiinteistö 3 - 4 vuoden päästä puretaan. Tilat mahdollistavat pop up periaatteella toimivan esittävän taiteen estradin.


Matalan kynnyksen toimintamalli MYYRMÄKI-liikkeen toimintamallin keskeisiä piirteitä ovat:

Eri ikäisten yhdistäjä MYYRMÄKI-liikkeen toiminnassa on mukana eri ikäisiä myyrmäkeläisiä nuorista eläkeläisiin, mutta perinteisistä asukasliikkeistä poiketen ydinryhmä muodostuu ruuhkavuosien keskellä elävistä nuorista aikuisista.

Matalan kynnyksen avoimuus Kuka tahansa myyrmäkeläiseksi itsensä kokeva voi osallistua toimintaan sekä järjestäjänä että osallistujana omien voimavarojensa puitteissa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua konkreettisesti oman asuinympäristön kehittämiseen.

Myönteisyys MYYRMÄKI-liike tarjoaa kanavan myönteiseen yhteisöllisyyteen oman asuinalueen kehittämisessä pyrkimättä tarpeettomaan vastakkainasetteluun Vantaan eri osien välillä.

Sitoutumattomuus MYYRMÄKI-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton paikallinen toimija joka arvostaa myös asukkaiden poliittista aktiivisuutta. Liike tekee yhteistyötä alueella toimivien kristillisten ja islamilaisten yhteisöjen kanssa.

Syrjäytymisen ehkäisy Osallistuminen vaikkapa pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestelyihin kasvattaa tervettä omanarvon tuntoa sekä ehkäisee mahdollista syrjäytymisvaaraa.

Yhdenvertaisuus MYYRMÄKI-liike tarjoaa erilaisista taustoista sekä elämäntilanteista tuleville myyrmäkeläisille mahdollisuuden toimia yhdessä toisiinsa tutustuen.

Yhteistyö Tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse, vaan yhteistyössä alueella jo toimivien tahojen kanssa rohkaisemalla ja tukemalla asukkaiden muodostamia yhteisöjä.


Vaikuttamistyö Tutkimus

MYYRMÄKI-liike pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon pitämällä säännöllisesti yhteyttä virkamiehiin, paikallisiin päätöksentekijöihin sekä alueella vaikuttaviin yrityksiin.

kulttuuritehtaasta, joka toimisi Tran Europe Halles järjestön vantaalaisena jäsenenä. Hankkeeseen kytketään myös Myyrmäen vapaa-aikatilojen kehittämisestä tehtävä ideapaperi.

Aluetoimikunta kumppanina

Kuntavaalit 2017

Myyrmäki-liike on mukana Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston kaupunkiaktivismia ja kaupunkikehittämistä koskevissa tutkimushankkeissa sekä Kaupunkitutkimuksen päivillä 27. - 28.4.2017.

Keskeinen kumppani on Myyrmäen aluetoimikunta, jonka järjestämiin asukastilaisuuksiin osallistutaan aktiivisesti.

Myyrmäki-liike kannustaa asukkaita lähtemään ehdokkaiksi sekä äänestämään paikallisia ehdokkaita kevään 2017 kuntavaaleissa. Myyrmäki tarvitsee kaupunginvaltuustoon vahvemman edustuksen. Tätä työtä tuetaan muun muassa kuntavaalien alla järjestettävillä kaikille puolueille avoimilla vaalikeskusteluilla.

Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen esimies Kalle Silfverberg veti Myyrmäki-liikkeen ensimmäisen kuntavaalikeskustelun Paalutorilla kesällä 2017.

Vaikuttaminen Myyrmäkeä koskevaan suunnitteluun. MYYRMÄKI-liike osallistuu aktiivisesti Myyrmäen keskustaa koskevien suunnitelmien laatimiseen. Liikkeen tavoitteena on tuoda alueelle pari korttelia kaupunkimaista keskustaa, joka pitää sisällään muun muassa Punamultatorin kehittämisen tapahtumatoriksi, Liesitorin kehittämisen leppoisan oleskelu paikaksi sekä Myyrmäen aseman kehittämisen vetovoimaiseksi katutaidekohteeksi. Lisäksi pyritään vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että Myyrmäessä säilyy yrityksiä ja työpaikkoja, jotta alue ei vajoa pelkäksi nukkumalähiöksi.

Myyrmäen vapaa-ajan tilat Myyrmäen vapaa-ajan tilojen järjestäminen edellyttää uutta ajattelua viimeistään siinä vaiheessa kun kauppakeskus Isomyyri ja sen 3. kerroksessa sijaitsevat yli 2 000 m2 tilat puretaan. Myös Myyrmäkitalo voisi palvella paremmin alueen asukkaita. Myyrmäki-liike on aikaisemmin esittänyt hanketta Colosseumin C-taloon perustettavasta Myyrmäen


Kansalaistoiminnan tuki MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse, vaan mahdollistaa uuden kaupunkikulttuurin, kansalaistoiminnan sekä luovan talouden yritystoiminnan syntymistä Myyrmäkeen. Liike toimii joustavana katalysaattorina paikallisten toimijoiden sekä toiminnan mahdollistavista säädöksistä, luvista sekä resursseista päättävien kaupungin ja muiden viranomaisten välillä.

Koulutus

MYYRMÄKI-liike järjestää vuosittain kansalaistoimijoille suunnattuja kaupunkikävelyjä joissa tutustutaan kansalaisyhteiskunnan käytettävissä alueella olevia toimitiloja.

Myyrmäki-liikkeellä on runsaasti kaupunkitapahtumien järjestämisessä tarvittavaa kalustoa, jota myös lainataan alueen muille toimijoille.

MYYRMÄKI-liike järjestää keväällä 2017 yhdessä Vantaan Järjestöringin kanssa eri kaupunginosin toimijoille suunnatun koulutuksen erityisesti pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestämisestä sekä kaupunkiaktivismista. Kurssilla käydään monipuolisesti lävitse käytännön järjestelyjä, markkinointia, lupasäätelyä sekä käytettävissä olevia avustuksia ja välineitä. Materiaalista on jo koottu tietopankki myrtsi.fi sivuille. MYYRMÄKI-liike tuo aluetoimikunnan tuella isot ilmoitustaulut Paalutoirille ja Punamultatorille. Verkkosivuille luodaan myös sosiaalisessa mediassa ja mobiililaitteissa jaettavissa oleva mahdollisimman laajasti suuralueen tapahtumat kattava tapahtumakalenteri. Myyrmäki-liike on verkostoitunut muiden suomalaisten sekä erityisesti helsingin seudun vastaavien kansalaistoimijoiden, neljännen sektoin toimijoiden sekä kaupunkitutkijoiden kanssa mikä turvaa sen että uusimmat ideat ja tieto ovat alueen toimijoiden käytettävissä.

Myyrmäki-liike järjestää vapaata kansalaistoimintaa ja pop up tapahtumien järjestämistä sekä viestintää tukevaa koulutusta Myyrmäen alueella

Lainavälineet

Resurssipankki Verkkopohjaiseen resurssipankkiin kerätään tapahtumien järjestämisessä tarvittavia ohjeita sekä muun muassa pelastussuunnitelmien ja muiden viranomaisilmoitusten malleja alueen toimijoiden yleiseen käyttöön.

Tilat Myyrmäki-liike hallinnoi Myyrmäen monttua sekä Myyrmäen aseman lippuhallin käyttövuorojen jakoa. Molemmat tilat ovat alueen toimijoiden käytettävissä asukkaille ilmaisiin ja vapaisiin tapahtumiin. Myös Coworking Myyr York tilaa voidaan hyödyntää tilan profiiliin soveltuvissa tapahtumissa.

Viestintä Myyrmäki-liikkeen viestintäkanavat kuten liki 7 500 tykkääjän facebook sivu, ovat alueen muidenkin toimijoiden käytettävissä. Liikkeen toimistolta Coworking Myyr York tilasta löytyy mm. taitto-ohjelmalla varustettu tietokone, A4/A3 lasertulostimet ja videokamera.


Viestintä Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli MYYRMÄKI-liikkeen viestinnässä. Liikkeen varsinaisella Facebook-sivulla on jo yli 7 000 tykkääjää. Humans of Myyr York sivustolla on yli 12 000 tykkääjää. Varsinaisen sivun lisäksi MYYRMÄKI-liikkeen eri toimintaryhmillä on omia Facebook-ryhmiä, joiden välityksellä tulevaa toimintaa valmistellaan yhdessä. Humans of Myyr York on positiivista huomiota herättänyt Facebook- sivu, jossa valokuvien sekä lyhyiden tarinoiden avulla rakentaa Myyrmäen tarinaa. MYYRMÄKI-liikkeen perinteinen verkkosivusto löytyy osoitteesta www.myrtsi.fi. Myös Helsingin seudun asioista uutisoivien medioiden kaupunkitoimituksiin pidetään kiinteää yhteyttä. Olemme tuomassa ilmoitustauluja Paalutorille sekä Punamultatorille. Työn alla on myös sähköisten ilmoitustaulujen toteuttaminen sekä mobiilipohjainen MYYRMÄKI sovellus.

• • • • • • • •

www.myrtsi.fi www.facebook.com/Myyrmakiliike www.facebook.com/humansofmyyryork twitter.com/Myyrmakiliike plus.google.com/117767681017121973315/ http://instagram.com/myyrmaki http://www.pinterest.com/myyrmakiliike/ www.linkedin.com/groups/MYYRMAKIliike-6788130


Kumppanit Vantaan kaupungin eri toimialat Vantaan Taidemuseo Artsi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY Uudenmaan liitto Aalto yliopisto Helsingin yliopisto Metropolia Ammattikorkeakoulu Opetus- ja kulttuuriministeriö Street Art Vantaa Myyrmäki-Seura ry. R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Vantaan järjestörinki ry Yhteismaa ry. Siivouspäivä Ravintolapäivä Hartela Oy T2H Oy Sato Oyj Tikkurila Oyj Pekkaniska Oy Starkki Sokeva Oy Juutiprint Ky Citycon Oyj Eläkevakuutusyhtiö ELO Vantaankosken seurakunta Liesikappeli

Yhteystiedot

Isomyyri, Liesitori 1, 2 krs. PL 21 • 01601 VANTAA Puh: 020 7300 900 www.myrtsi.fi www.facebook.com/Myyrmakiliike Tämän julkaisun kuvat: Olli Berg, Jyrki Huovinen, Petteri Niskanen ja Piia Pippuri

Myyrmaki 2017  

Myyrmäki-liikkeen toimintasuunnitelma 2017

Myyrmaki 2017  

Myyrmäki-liikkeen toimintasuunnitelma 2017

Advertisement