Page 1

MYYRMÄKI-liike 2016


MYYRMÄKI 2016 Vuoden 2016 aikana tehtävät ratkaisut tulevat muuttamaan Myyrmäen ilmettä vahvasti. Kaupunki valitsi viime vuoden lopulla Myyrmäen keskustakorttelin toteuttajaksi suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun pohjalta Hartelan ehdotuksen, jonka laatimista Myyrmäkiliike oli ollut mukana sparraamassa. Myyrinpuhoksen ja Liesikujan pysäköintilaitoksen omistajat ovat jättäneet kaupungille kaavamuutoshakemuksen. Citycon Oyj on työstämässä esitystä, jossa Iso Myyrin kortteli muutettaisiin pääosin asumiselle. Myyrinkodin eteen rakennetaan uusi vanhusten palvelukeskus. Viime heinäkuussa avattu kehärata yhdistää Myyrmäen lentokentälle ja Tikkurilaan. Metropolia Ammattikorkeakoululla valmistuu Myyrmäkeen lähivuosina uusi liki 4 000 opiskelijan kampus, jonka myötä Myrtsin katukuva nuorentuu näkyvästi. Myyrmäkeen toteutetaan myös useampia uusia opiskelija-asuntokohteita. Samanaikaisesti varttuneemmalta väestöltä tulee vapautumaan runsaasti pieniä asuntoja. Kiinteistöalan asiantuntijat ovatkin arvioineet Myyrmäen olevan yksi niistä alueista pääkaupunkiseudulla, joiden vetovoima tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Ainoana Helsingin kantakaupungin ulkopuolisena alueena Myyrmäen kohdalla on mainittu kupliva uuden ajan kaupunkikulttuuri, kuin muilla alueilla vetovoimatekijät tukeutuivat uusiin liikenneyhteyksiin sekä täydennysrakentamiseen. Elävä, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö on aina fyysisen ja sosiaalisen ympäristön summa. MYYRMÄKI-liike on pyrkinyt omilla toimenpiteillään tuomaan väriä katukuvaan ja brändäämään kaupunginosaa Myyr York Street Art Cityksi. Tämän rinnalla kymmenillä erilaisilla kaupunkitapahtumilla on rakennettu yhteisöllisyyttä myyrmäkeläisten keskuuteen. MYYRMÄKI-liikkeen toiminta on osanottajille ilmaista. Toiminta tavoittaa eri taustaryhmistä lähtöisin olevia asukkaita jotka pääsevät yhdessä rakentamaan omaa kaupunginosaa. Jokainen omien edellytystensä puitteissa. Mukaan tuleminen ei esimerkiksi edellytä sitoutumista koko vuodeksi. Erityisen tärkeänä on pidetty muun muassa romani- ja maahanmuuttajavähemmistöjen saamista mukaan, vaikka mitään toimintamuotoja ei erityisesti pyritä kohdistamaan yksittäisille ryhmille. Tavoitteena on luoda edellytyksiä monimuotoiselle kansalaistoiminnalle, jossa MYYRMÄKI-liike ei ole kaiken järjestäjä vaan pikemminkin erilaisen toiminnan mahdollistaja.


SISÄLTÖ: Myyrmäki 20016................................................................................................. s. 2 Elävän kaupunkikulttuurin rekentaja.............................................................. s. 4 Kansalaistoiminnan tukeminen........................................................................ s. 5 Myyr York Street Art City................................................................................... s. 6 Avoin graffitiseinä............................................................................................... s. 7 Oppilaitosyhteistyö............................................................................................ s. 8 Muut katutaidekohteet.............................................................................. s. 9 - 10 Katutaidekierrokset ja matkailu...................................................................... s. 11 Kaupunkitapahtumat 2016....................................................................... s. 12-13 Avoimet tapahtumatilat................................................................................... s. 14 Myyrmäen monttu............................................................................................ s. 15 Myyrmäen aseman lippuhalli.......................................................................... s. 16 Myyrmäen keskustan kehittäminen....................................................... s. 17 - 19 Myyrmäen kulttuuritehdas...............................................................................s. 20 Paikallisen yritystoiminnan tukeminen.......................................................... s. 21 Vaikuttamistyö.................................................................................................... s. 22 Matalan kynnyksen toimintamalli................................................................. . s. 23 Organisaatio.................................................................................................... ... s. 24 Viestintä................................................................................................................ s. 25 Kumppanit........................................................................................................... s. 26


KAUPUNKIKULTTUURI

ELÄVÄN KAUPUNKIKULTTUURIN RAKENTAJA Julkisten tilojen elävöittäminen ja yhteisöllisyyden sekä ihmisten kohtaamisen lisääntyminen on jalkautunut Vantaalle ja Myyrmäkeen. Uudeksi urbanismiksi nimetyssä suuntauksessa luodaan viihtyisiä kaupunkiympäristöjä erityisesti yhteisöllisyyden ja paikallisuuden korostamisen kautta. MYYRMÄKI-liike on aktiivisesti levittänyt alueelle katutaidetta, graffiteja sekä erilaisia kaupunkitapahtumia. Elävän kaupunkikulttuurin hyödyt näkyvät viihtyisämmän asuinympäristön rakentumisessa, myyrmäkeläisten vaikutusmahdollisuuksien kasvussa, asukkaiden aktiivisessa osallistumisesta, kaupunkilaisten kasvavasta kanssakäymisessä sekä uusien kaupunkilaisia hyödyntävien palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Kaikki tämä vahvistaa myyrmäkeläisten identiteettiä ja arvostusta omaa asuinaluettaan kohtaan, mikä vähentää ilkivaltaa, lisää asukkaiden turvallisuuden tunnetta sekä kasvattaa Myyrmäen vetovoimaa asuinalueena sekä yritysten sijoittumispaikkana. Yksilön voimavarat saadaan parhaiten hyödynnettyä yhteistyön kautta sosiaalisena pääomana, joka on välittömästi yhteydessä terveyteen ja koettuun hyvinvointiin. Asukkaiden toinen toisilleen yhdessä järjestämät tapahtumat ovat usein järjestelyjen osalta ja tyyliltään helpommin lähestyttäviä ja kevyemmin toteutettuja, kuin vaikkapa kaupungin järjestämät. Yhteistyö asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten kaupunkiaktiivien sekä muiden aluetta käyttävien välillä johtaa voimavarojen tehokkaampaan käyttöön. Erilaiset kaupunginosatapahtumat ja koko kaupunkia sekä maata koskevat tapahtumat kuten, Siivousja Ravintolapäivä, ovat houkutelleet uusia kävijöitä kaupunkeihin ja aktivoineet kaupungeissa asuvia yhteiseen toimintaan.

”MYYRMÄKI-liike pyrkii aktiivisesti luomaan edellytyksiä monimuotoiselle kaupunkikulttuurille.


MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse, vaan mahdollistaa uuden kaupunkikulttuurin, kansalaistoiminnan sekä luovan talouden yritystoiminnan syntymistä Myyrmäkeen. Liike toimii joustavana katalysaattorina paikallisten toimijoiden sekä toiminnan mahdollistavista säädöksistä, luvista sekä resursseista päättävien kaupungin ja muiden viranomaisten välillä.

tämisestä sekä kaupunkiaktivismista. Kurssilla käydään monipuolisesti lävitse käytännön järjestelyjä, markkinointia, lupasäätelyä sekä käytettävissä olevia avustuksia ja välineitä. Materiaalista on jo koottu tietopankki myrtsi.fi sivuille.

MYYRMÄKI-liike järjestää vuosittain kansalaistoimijoille suunnattuja kaupunkikävelyjä joissa tutustutaan kansalaisyhteiskunnan käytettävissä alueella olevia toimitiloja.

MYYRMÄKI-liike tuo aluetoimikunnan tuella isot nelisivuiset ilmoitustaulut Paalutoirille sekä Punamultatorille. Verkkosivuille luodaan myös sosiaalisessa mediassa ja mobiililaitteissa jaettavissa oleva mahdollisimman laajasti suuralueen tapahtumat kattava tapahtumakalenteri.

MYYRMÄKI-liike järjestää 2016 yhdessä Vantaan Järjestöringin kanssa eri kaupunginosin toimijoille suunnatun koulutuksen erityisesti pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjes-

Resurssipankkiin kerätään tapahtumien järjestämisessä tarvittavaa kalustoa sekä mm. ohjeita ja esimerkiksi pelastussuunnitelmien malleja alueen toimijoiden yleiseen käyttöön.

KAUPUNKIKULTTUURI

KANSALAISTOIMINNAN TUKEMINEN


KATUTAIDE

MYYR YORK STREET ART CITY Katutaiteen edistämisestä on tullut yksi liikkeen näkyvimmistä toimintamuodoista samalla kun Myyrmäkeä on määrätietoisesti brändätty katutaidekaupunginosaksi Myyr York Street Art City -sloganin alla. Katutaiteesta onkin muodostunut parin vuoden ajan MYYRMÄKI-liikkeen tavaramerkki ja katutaide on jo nyt näkyvästi esillä Myyrmäen katukuvassa. MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on brändätä yhdessä Vantaan taidemuseo Artsin kanssa Myyrmäkeä vetovoimaiseksi katutaidekaupunginosaksi, jossa kohtaavat luovuus, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, yrityksille vetovoimainen sijaintipaikka sekä rento meininki. Myyrmäestä löytyy jo nyt Suomen oloissa ainutlaatuinen kokoelma eri tekniikoilla toteutettuja katutaidekohteita. Vuoden aikana mm. pilotoidaan toimintamallia joka auttaa paikallisia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä hankkimaan katutaidetta omiin kiinteistöihinsä. Lisäksi toteutetaan pari näkyvää kohdetta Myyrmäen aseman katutaidekokonaisuuden valmistumisen, Martinlaakson aseman katutaidetyön sekä kahdeksan kerroksisen kerrostalon päätyyn toteutettavan muraalin muodossa. Liki puolen vuoden mittaisen peruskorjausjakson jälkeen avatulta Myyrmäen asemalta löytyy Suomen suurin julkiseen rakennukseen tehty katutaidetyö. Aseman kaikki seinät peittää Multicoloured Dreams -ryhmän toteuttama pienistä yksityiskohdista koostuva muraali. Aseman ulkoseinillä on Valparaisosta Chilestä lähtöisin olevan UnKolor Distinton muraali. Kesän 2016 aikana Salla Ikonen toteuttaa bussiterminaalin puoleiselle vielä maalaamattomalle ulkoseinälle oman muraalinsa. Näyttävien hankkeiden rinnalla katutaiteelle on mahdollista hakea myös pienempiä alustoja. Kaupunginosan sähkökaappeja, roskiksia sekä penkkejä olisi mahdollista kuvittaa Myyr York Street Art Cityn hengessä.


KATUTAIDE

AVOIN GRAFFITISEINÄ

Myyrmäessä sijaitsee kaksi vapaan maalaamisen graffitiseinää joista toinen on Helsingin seudun toiseksi pisin vapaan maalaamisen graffitiseinä. Vanhan terveysaseman montun reunalla oleva 120 metriä pitkä seinä on kerännyt lähes yksinomaan positiivista palautetta, vaikka se vuoden 2016 alussa pääsikin ”Hävetkää” graffitin myötä kohun ytimeen. Positiivista palautetta on tullut niin maalaajilta kuin naapuruston asukkailta, jotka ovat palkinneet taiteilijoita mm. mansikkakakulla, pienillä rahalahjoilla sekä kuohuviinipulloilla. Myyrmäen montun graffiti- ja taideseinä on toiminut parin vuoden ajan. Asuntoministeri Piia Viitanen ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Veikko Nikulainen kävivät avaamassa seinän syyskuun 2012 alussa. Tämän jälkeen seinälle on ilmestynyt läpi vuoden joka viikko uusia teoksia. Lämpimänä vuodenaikana samanaikaisia maalaajia on parhaimmillaan ollut kymmenkunta. Seinän on tarkoitus jatkaa tällä paikalla siihen saakka, kunnes rakennustyöt tontilla käynnistyvät aikaisintaan syksyllä 2018. Tämän jälkeen seinälle haetaan uusi sijoituspaikka. Seinän huonokuntoisia levyjä joudutaan vuosittain uusimaan. Vastuu seinän ylläpidosta on MYYRMÄKI-liikkeellä, joka on sopinut seinästä ja Myyrmäen montun ylläpidosta kaupungin kanssa. Myyrmäen graffitiseinä poikkeaa monista muista vastaavista kohteista siinä, että sen jätehuolto on hoidettu lainmukaisesti. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY kuntayhtymä toi seinälle vaarallisten jätteiden kontin joka palvelee maalipurkkien lisäksi myyrmäkeläisten muiden kodin ongelmajätteiden keräyspisteenä. Kontin avain on haettavissa päivittäin klo 9 - 22 läheisestä Cafe Mangosta. Myyrmäessä toimii myös toinen pienempi graffitiseinä. Myyrmäen urheilupuiston skeittirampilla olevan seinän ylläpidosta vastaa Vantaan kaupunki.


KATUTAIDE

OPPILAITOSYHTEISTYÖ MYYRMÄKI-liike on koordinoinut hanketta, jossa yhdessä alueen oppilaitosten kanssa on tuotu katutaidetta tähän mennessä yhdeksään alikulkutunneliin. Yhteistyötä jatketaan vuoden 2016 aikana alueen oppilaitosten kanssa ulottaen se myös alakouluihin. Tavoitteena on maalata viisi uutta alikulkutunnelia. Hanke etenee niin, että oppilaat tutustuvat katutaiteeseen, sen historiaan ja eri suuntauksiin lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi maalataan yhdessä yksi alikulkutunneli. Käytetyt tekniikan vaihtelevat graffitin ja pensselillä maalattavien muraalitekniikkojen välillä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Street Art Vantaa sekä myyrmäkeläiset vanhat graffititaiteilijat.


K65 KATUTAIDETOIMINTA Katutaide ei ole pelkästään nuorten puuhailua. K65 graffitiryhmä tuo spraymaalit ja seinämaalaamisen salat tutuiksi myös varttuneemmalle väestölle. Tavoitteena on toteuttaa vuosittain yksi alikulkutunneli tai pienempi kohde katutaiteesta kiinnostuneiden ikäihmisten kanssa Opastajina toimivat kokeneet myyrmäkeläiset graffititaiteilijat joiden käden jälki näkyy jo useissa oaikallisissa kohteissa. Senioriväestölle kohdistettua katutaidetoimintaa vauhditetaan Jäähyväiset Martinkeskukselle tapahtuman yhteydessä toukokuun puolivälissä.

KERROSTALON PÄÄTY Uusi aluevaltaus on myös korkean kerrostalon päätyyn toteutettava muraali, jonka tekijöitä etsitään kevään 2016 aikana järjestettävällä kilpailulla. Hanke siirtyi luvitukseen liittyvien teknisten syiden vuoksi tälle vuodelle. Raati karsii ehdotusten joukosta 6 - 10 finalistia, joista yleisö saa äänestää toteutettavan työn. Voittaja saa pienen rahapalkinnon sekä mahdollisuuden toteuttaa työ heinä-elokuun 2016 aikana. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Sato Oyj, Tikkurila Oyj sekä Helsingin Sanomat.

ARTSI YHTEISTYÖ Myyrmäki-liike tekee kiinteää yhteistyötä Vantaan Taidemuseo Artsin kanssa, joka otti vuoden 2016 alussa käyttöön uuden nimen ja päätti erikoistua graffitiin, katutaiteeseen ja performanssitaiteeseen. Yhdessä taidemuseon kanssa Myyrmäkeä brändätään katutaidekaupunginosaksi Myyr York Street Art City sloganin alla. Myyrmäkeen toteutettuja katutaideteoksia liitetään vuoden aikana Artsin kokoelmiin.

KATUTAIDE


KATUTAIDE

LOUHELAN JA MARTINLAAKSON ASEMAT

KUNTARAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

Myyrmäen suuralueen kaksi muuta asemaa Louhela ja Martinlaakso valjastetaan myös katutaiteen käyttöön. Street Art Vantaa toteuttaa Martinlaakson aseman maalaustyöt haettavan kohdeavustuksen turvin kesällä 2016. Louelan asema maalataan Tilakeskuksen budjettivaroin kesällä 2017. Tämän jälkeen Myyrmäen suuralueelta löytyy kolme eri tyyppistä katutaideasemaa.

Yhteistyössä Kannelmäki-liikkeen kanssa pyritään rakentamaan Pohjois-Haagasta Kannelmäen ja Myyrmäen kautta Martinlaaksoon ulottuvaa katutaidevyöhykettä, jonka keskipisteenä toimisi graffitiin ja katutaiteeseen erikoistuva Vantaan Taidemuseo Artsi. Vantaan kaupunkia kannustetaan olemaan aktiivinen katutaidekaupunkien verkoston perustamisessa.


KATUTAIDEKIERROKSET

Esite ja kartta saatavissa suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Esitettä toimitetaan mm. pääkaupunkiseudun turisti-infoihin, lentoasemalle, Vantaan yhteispalvelupisteisiin sekä kirjastoihin. Kesällä 2016 jatketaan myös sekä turisteille että paikallisille asukkaille suunnattujen opastettujen kävelykierrosten järjestämistä. MYYR YORK KUVAUSPAIKKANA Myyr York Street Art Cityä markkinoidaan myös myös erilaisten elokuvien ja muotikuvausten, lehtikuvausten ja vastaavien kuvauspaikaksi, tuottamalla tätä palvelevaa markkinointimateriaalia.

Joukko Helsinkiä aseemapaikkana pitäviä suurlähettiläitä ympäri maailmaa kävi tmmikuussa 2016 tutustumassa Myyrmäen katutaidekaupunginosan.

KATUTAIDE

Turisteille suunnatut Street Art -aiheiset kävelykierrokset ovat erittäin suosittuja maailman metropoleissa. Myös Helsingissä kiertoajelubussit pysähtyvät muun muassa Suvilahdessa. Säännöllisiä kävelykierroksia ei muualla ole järjestetty koska katutaidekohteet ovat verrattain hajallaan. Myyrmäestä löytyy jo varsin kattava kokoelma eri tekniikoilla toteutettuja katutaidekohteita muutaman kilometrin mittaisen kävelykierroksen varrelta. Kohteista on jo nyt laadittu jatkuvasti täydentyvä kartta, joka on jaossa MYYRMÄKI-liikkeen verkkosivujen lisäksi garffiti- ja katutaiteeseen erikoistuneessa Vantaan taidemuseo Artsissa.


KAUPUNKIKULTTUURI

KAUPUNKITAPAHTUMAT 2016 Myyrmäessä järjestetään kevään, kesän ja syksyn aikana Myyrmäki-liikkeen ja eri yhteistyö toimesta ainakin seuraavat kaupunkitapahtumat Huhtikuu ARTSI GOES CRAZY! 23.-24.4.2016 Vantaan Taidemuseo Artsin Sinä & minä näyttelyn jäähyväisfestari ja siihen liittyvä Riimejä Myrtsin huudeilla kaupunkikävely ja öinen räp hengailu ja katutaidetapahtuma Myyrmäen montulla. Toukokuu VANTAA-PÄIVÄN KONSERTTI 15.5.2016 järjestetään Myyrmäen montulla yhdessä Vantaan kaupungin sekä Vantaan Elävänmusiikinyhdistys Velmun kanssa kaupungin kulttuuritoimen toimeksiannosta. Pääesiintyjänä Vantaan kulttuuripalkinnon 2015 saanut Esa Pulliainen, sekä 1970-luvun lopulla Myyrmäen yhteiskoulussa, nykyisessä Vaskivuoren lukiossa perustettu Agents. SIIVOUSPÄIVÄN YHTEISKIRPPIS 28.5.2016 Myyrmäenraitilla. Myyjiä koko kilometrin mittaisen kävelykadun verran. MYYRMÄKI LAULAA yhteislaulutilaisuudet Myyrmäen montulla kerran kuukaudessa touko– syyskuussa. Kesäkuu LOUHELA JAM -MUSIIKKIFESTARI 5.6.2016 järjestetään Jokiuomanpuistossa koulujen päättymis-

tä seuraavana sunnuntaina. Nykyisin Vantaan Elävänmusiikin yhdistys Velmun vetovastuulla järjestettävällä tapahtumalla on yli 20 vuoden perinteet. ARTSIN VINYYLI-NÄYTTELYN AVAJAISFESTARIT 9.12.6.2016 Artsissa, paalutorilla sekä Myyrmäen montulla. PUISTOKIRPPIS JOKIUOMANPUISTOSSA 12.6.2016 Vuodesta 2013 järjestetty tapahtuma on parhaimmillaan kerännyt liki 500 myyjä ja 10 000 osanottajaa.

Heinäkuu PUISTOKIRPPIS JOKIUOMANPUISTOSSA 3.7.2016 MM FEST MAAILMANMUSIIKKITAPAHTUMA 23.7.2016 on Myyrmäen montulla keskikesällä järjestettävä maailmanmusiikkitapahtuma. Järjestäjänä Masta Lion. Elokuu MYRTSIN KIRJAT - MYYR YORK BOOKS 5.-7.8.2016 Myyrmäki-liikkeen, Myyrmäen kirjaston, Myyrmäkitalon ja paikallisten kirjakauppiaiden yhdessä elokuun alussa Paalutorilla, Myyrmäkitalolla ja Myyrmäen montulla järjestämä viikonlopun mittainen kirjatapahtuma, johon liittyy myös hyvä musiikki ja ruoka. MYYRMÄKI PUHUU 11.-14.8.2016 Vantaan Sanomien kanssa loppukesästä järjestettävä kulttuurin, politiikan, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevä keskustelutapahtuma. PUISTOKIRPPIS JOKIUOMANPUISTOSSA 14.8.2016 ILLALLINEN MYYRMÄENRAITILLA 18.8.2016 on tapahtuma, jossa Myyrmäen halkaisevalle kilometrin mittaiselle kävelykadulle katetaan yhteinen illallispöytä jopa 500 vieraalle. Asukkaat tulevat illallistamaan ja kuuntelemaan elävää musiikkia yhteisen pöydän ääreen omien ruokien ja juomien kanssa.


SIIVOUSPÄIVÄN YHTEISKIRPPIS 27.8.2016 Syyskuu WHY SO MYRTSI? – MYYRMÄEN OMA TAITEIDEN YÖ 1.9.2016 toteutetaan aina viikko Helsingin taiteiden yön jälkeen. Tapahtuman juuret ovat vuodesta 1972 järjestetyssä Myyrmäki-päivässä joka palasi kesällä 2015 ohjelmaan liki parin vuosikymmenen tauonjälkeen uudella konseptilla. Myyrmäen oma taiteiden yö koostuu esikuvansa mukaisesti paikallisten yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen toteuttamista ohjelmapisteistä. MYYR YORK OUTDOOR FILM FESTIVAL, 16.-18.9.2016 viikonlopun mittainen Myyrmäen oma ulkoilmaelokuvafestari on toteutettu syyskuun alussa Punamultatorilla jo vuodesta 2013. JÄÄHYVÄISET MARTINKESKUSKSELLE SYYSKUU 2016 MYYRMÄKI-liike tuottaa Vantaan kulttuuritoimen toimeksiannosta jäähyväiskonsertin ja kaupunkitapahtuman. Kaupunkitapahtuman

katutaideosuudesta vastaa Street Art Vantaa. Tapahtumassa yhdistyy musiikki, katutaide, katutanssi ja katuruoka. Yhteistyökumppaneina ovat korttelin tulevat rakennusliikkeet. Joulukuu MYYRMÄEN JOULUTORI 12. - 23.12.2016 avautuu viime vuoden malliin pariksi viikoksi ennen joulua aseman edustalle. Ympäri vuoden MYYR YORK FOOD on ruokakulttuuritapahtuma, jossa Helsingin seudun kiertävät ruokarekat kokoontuvat pari kertaa vuodessa Myyrmäen Paalutorille.

ASEMAN KIRPPIS Punamultatorilla Myyrmäen aseman edustalla keskiviikkoisin ja lauantaisin järjestettävä Aseman kirppis on ympärivuotinen tapahtuma, johon on osallistunut parhaimmillaan noin 50 myyjää. Tarvittaessa myyntialue jatkuu kävelytietä myöten ratasillan alta kohti Rajatorpantietä. OPASTETTUJA KATUTAIDEKIERROKSIA järjestetään sekä paikallisille asukkaille, että turisteille erityisesti kesäkaudella. MYYRMÄEN MONTULLA järjestetään kesäkaudella viikoittain lukuisia tapahtumia paikallisten asukkaiden sekä alueella toimivien yhteisöjen toimesta.

RAVINTOLAPÄIVINÄ kolme kertaa vuodessa asuk- MYYR YORKIN GRAFFITISEINÄ on kaikkien halukkaat avaavat pop up -ravintoloita eri puolilla kaiden maalaajien käytettävissä läpi vuoden joka Myyrmäkeä. päivä klo 7 - 23.


AVOIMET TAPAHTUMATILAT

AVOIMET TAPAHTUMATILAT

Myyrmäki-liike hallinnoi avoimia tapahtumatiloja Myyrmäen montulla sekä Myyrmäen aseman lippuhallissa. Molempia paikkoja on mahdollista saada käyttöön avoimiin ja asukkaille ilmaisiin tapahtumiin. Tapahtumapaikkojen lisäksi Myrrmäki-liikkeellä on lainattavissa olevaa kalustoa omien tapahtumien järjestämistä varten.


AVOIMET TAPAHTUMATILAT

MYYRMÄEN MONTTU Myyrmäen vanhan terveysaseman monttu kunnostettiin viime kesänä väliaikaiseksi tapahtumapuistoksi Myyrmäen montuksi. Kaupunki vastasi montun maanrakennustöistä sekä siirtonumermesta. MYYRMÄKI-liike vastaa montun kalustosta sekä ylläpidosta. Montun reunoja kiertää nurmi, jonne asukkaat voisivat kokoontua viettämään kesäpäiviä ja seuraamaan montulla järjestettäviä tapahtumia. Montun pohjalta löytyisi esiintymislava sekä pari merikonttia joista toinen toimisi lavan aputilana ja toinen pop up kahvilana. Konteista löytyisi muun muassa festaripöytiä ja -penkkejä, äänentoistolaitteet, iso valkokangas ulkoilmaelokuvia varten sekä muuta pienimuotoisten tapahtumien järjestelyissä tarvittavaa kalustoa. Myyrmäen monttu on avoin tapahtumatila, jossa kuka tahansa voi järjestää asukkaille avoimia ja ilmaisia tapahtumia. Tilojen erillainen väliaikaiskäyttö on yksi kaupunkisuunnittelun ympärillä käytävässä keskustelussa parhaillaan pinnalla olevista aiheista. Tyhjillään oleville kiinteistöille pyritään löytämään väliaikaista käyttöä ennen mahdollista uudisrakentamista. Näin menettelemällä kaupunkikuvaa pyritään pitämään elävänä ja houkuttelevana. Monttu on tapahtumatilana näillä näkymin 3-4 seuraavaa vuotta, jonka jälkeen tontille rakennetaan. MYYRRMÄKI-liikkeellä on kaupungin kanssa sopimus tilan ylläpidosta.

Tila olisi kaikkien asukkaille ilmaisten tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneiden varattavissa. Varauskalenteri löytyy MYYRMÄKI-liikkeen verkkosivuilta ja konttien avain olisi haettavissa sovitusta paikasta. Pyritään edistämään yhteistyössä kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa kevennettyä toimintamallia pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestämiseen. Myyrmäen montulta löytyy: • esiintymislavakontti • pop up kahvilakontti varusteineen • varasto/gallereia kontti • äänentoisto • voimavirtajatkojohdot (4 x 20 m) • työmaakeskukset ( 2 kpl) • jatkojohtoja (valovirta) • ulkoilmaelokuvakangas • festaripöytiä ja penkkejä • pari 240L jäteastiaa • maitokärryt • ruohonleikkuri • haravat, lapiot, lumikolat, petkelet ja roskapihdit • tapahtumavaloja, ledvaloja, koristevaloja • A-Ständi tussitaululla • Huomiotolppia


AVOIMET TAPAHTUMATILAT

MYYRMÄEN ASEMA MYYRMÄKI-liike on ollut aktiivisesti mukana Myyrmäen aseman perusparannushankkeessa, jossa aseman ilme tulee muuttumaan perusteellisesti. Meidän osalta hanke käynnistyi syksyllä 2012, jolloin järjestimme ensimmäisen asukasfooruminen jossa aseman tulevaa ilmettä ideoitiin. Asukkaiden toiveesta asemalla avattiin monipuolinen grillikahvila Mike´s Dinner joka valittiin Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien äänestyksessä vuoden 2015 parhaimmaksi uudeksi ravintolaksi. Ravintola on kiinteästi mukana Myyrmäki-liikkeen asemalla järjestettävissä tapahtumissa. Asemalta löytyy myös julkinen piano, jota kuka tahansa voi soittaa aseman ollessa avoinna. Lahjoituksena saatu piano vaihdetaan pari kertaa vuodessa uuteen, sillä julkisella paikalla sijaitseva piano kärsii rasskaasta käytöstä. Asemahalli palvelee jatkossa pienimuotoisten asukastilaisuuksien järjestämispaikkana, josta voi löytyä myös pienimuotoisia valokuva- ja muita näyttelyitä. Aseman valmistumisen myötä myös Punamultatoria voidaan hyödyntää entistä paremmin erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Torilta lovat löytäneet paikkansa muun muassa kahdesti viikossa avoin kirppis, joka syksyiset ulkoilmaelokuvafestarit, toppahousutanssit sekä kesällä myös lauantaitanssit.

Myyrmäen asemalta löytyy: • äänentoisto (+ langattomat mikrofonit) • erillinen kannettava äänentoistolaite • 20 kpl klaffituoleja • 20 kpl jakkaroita • 3 kpl pöytiä • 6 kpl näyttelysermejä • dataprojektori • valkokankaat (4 x 3 m) ja (1,5 x 1,5 m)

MYYRMÄEN NÄYTTÄMÖ MYYRMÄKI-liike kaavaili puolentoista vuoden ajan vierailunäyttämön avaamista vanhaan, vuosina 1975 - 1985 toimineeseen elokuvateatteriin. Kiinteistö Oy Myyrinpuhoksen päätös lähteä hakemaan kiinteistön purkamista ja korvaamista asuntopanotteisella uudisrakennuksella aikaansai tälle hankkeelle aikalisän. Näyttämölle joudutaan etsimään joko uutta pysyvää sijaintipaikkaa tai ajattelutavan muuttamista Pop Up -painotteiseksi.


Myyrm채en keskusta


KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Myyrmäestä on hyvää vauhtia kehittymässä eräs Helsingin seudun trendikaupunginosista, joka kiinnostaa asukkaita, mediaa, matkailijoita ja tulevaisuudessa toivottavasti myös yrityksiä entistä enemmän. Myyrmäen ilmeen muutokseen on kuluneen vuoden aikana käynyt tutustumassa kymmeniä ryhmiä mm. naapurikaupungeista, korkeakouluista, ja eri asukasliikkeistä. Myyrmäen keskusta elää muutoksen aikaa, kun keskustassa ja sen välittömässä vaikutuspiirissä on vireillä kymmenkunta mittavaa rakennushankletta. MYYRMÄKI-liike on aktiivisesti mukana alueen kehittämisessä yhdessä kaupungin, hankkeiden toteuttajien sekä alueen asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa Myyrmäkeen urbaani, elävä ja asukkaiden mittainen keskusta.

Myyrmäen kehittämisen periaatteita 1. Asuntotuotannon lisääminen Asuntotuotannon lisääminen (yli 100 000 km2) vahvistaa Myyrmäen elinvoimaa sekä tasoittaa alueen ikärakennetta.

2. Työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen Monipuolisten palveluiden säilyttäminen alueella edellyttää työpaikkojen mukanaan tuomaa päiväsaikaan tapahtuvaa asiointia. Työpaikkatonttien korvaaminen asuntorakentamisella veisi aluetta nukkumalähiön suuntaan.

3. Liiketilan painopiste kivijalkamyymälöissä Myyrmannin kilpailukykyä unohtamatta Myyrmannin elinvoiman turvaaminen kauppakeskuksena jonka asiakkaista suurin osa tulee kevyellä liikenteellä, turvaa elävän kivijalkakaupan kävelyreittien varrella.

4. Myyrmäkeen suunniteltu hotelli sopisi parhaiten aseman läheisyyteen Myyrmäkeen suunnitellun hotellin sijoittaminen keskustaan palvelisi sekä urheilupuiston tarpeita, että kehäradan myötä myös lentoaseman tarpeita.

5. Lähtökohtana laaja kävelykeskusta jolloin pysäköinti sijoittuisi laitoksiin Myyrmäki on rakennettu alun perin pitkälti kevyen liikenteen varaan, mitä kehitystä tulee vahvistaa myös tulevaisuudessa.

6. Julkiset tilat, kadut, torit ja puistot luovat alueen maineen Alueen imago ja vetovoima määräytyy pitkälti julkisten tilojen kautta. Näihin pitäisi myös Myyrmäen keskustan kehittämisessä kiinnittää erityistä huomiota.

7. Paalukylänpuistoa muokattaisiin enemmän kaupunkipuiston suuntaan Myyrmäen keskustaan tarvitaan perinteinen kaupunkimainen puisto.

8. Omaleimainen kulttuurikeskusta ja katutaide ovat osa elävää kaupunkikulttuuria Myyrmäestä on vauhdilla kehittymässä Suomen johtava katutaidekaupunginosa. Yhdessä taidemuseon ja elokuvateatterin kanssa Myyrmäkeen on hyvä lähteä rakentamaan toimivaa kulttuurikeskustaa.

9. Keskustan ympäriltä löytyvät monipuoliset ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet Mätäojan laakso muodostaa Myyrmäen keskeisimmän viheralueen, mutta alueelta on sujuvat yhteydet myös Helsingin keskuspuistoon sekä Petikon metsäalueelle.


Turkoosilla merkityt hankkeet ovat vireillä tai muuten aktiivisia. 1. Myyrmäen keskustakilpailun tulos Hartelan voittajatyön pohjalta asumista ja kivijalkaliiketilaa

8

11

16

2. Vanhusten palvelukeskus n. 170 palveluasuntoa 3. Kolme umpikorttelia asumista ja kivijalkaliiketilaa

4

12

4. Asumista, kivijalkaliiketilaa, palvelut 5. Metropolia ammattikorkeakoulun laajennus 6. HOAS opiskelija-asuntoja

2

1

3

7. Asumista 8. Asumista, liiketilaa, toimistoja 9. Käyttötarkoitus ratkaisematta

13

9

10. Colosseumin alakertaa uudistetaan

14

Violetilla merkityt hankkeet ovat olleet esillä, mutta eivät aktiivisesti vireillä

15

6

11. Asumista KELA:n talon paikalle 12. Asumista pysäköintipaikalle 13. Asumista pysäköintipaikalle

10

5

14. Terveysaseman laajennus 15. Asumista pysäköintipaikalle

17

7

16. Asumista Vaskivuorentien varteen ------------------------------------17. Myyrmäen kulttuuritehdas

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Myyrmäen keskustassa vireillä olevat hankkeet:


KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

MYYRMÄEN KULTTUURITEHDAS Myyrmäen suurimman toimitilakeskittymän muodostaa entiset Imatran Voiman kiinteistöt Kilterinmäellä. Kiinteistöjen nykyinen omistaja Eläkevakuutusyhtiö ELO on saanut kohtalaisen hyvin vuokrattua perinteiset toimistotilat, mutta kiinteistöissä on runsaasti ns. epätyypillisiä isoja, korkeita tai ikkunattomia tiloja joiden vuokraaminen on vaikeaa. MYYRMÄKI-liikkeen mielestä olisi Mielenkiintoista selvittää josko tiloihin olisi mahdollista saada Helsingin Kaapelitehtaan tai Suvilahden kaltainen kulttuuri- ja käsityöteollisuuskeskittymä. Hanketta tukee muun muassa se, että Helsingin seudulla on huutava pula artesaaniverstaiksi soveltuvista tiloista. Kortteliin olisi mahdollista myös sijoittaa vierailunäyttämönä toimiva esittävän taiteen estradi. Hanke jota Myyrmäen näyttämön nimissä on pyritty edistämään. Kiinteistöön voisi sijoittua myös naapurustoon nousevan Metropolia ammattikorkeakoulun 4 000 opiskelijan kampuksen opiskelijakunnan tarvitsemia tiloja. Vuoden aikana tiloihin on jo muuttanut Vantaan Tanssiopisto.

MYYRMÄEN KULTTUURIKESKUSTA Edistetään hanketta yhdistää Myyrmäki-talo, Myyrmäen näyttämö, Myyrmäen katutaideasema sekä mahdollinen Myyrmäen kulttuuritehdas yhtenäiseksi kulttuurikohteeksi, joka toimisi Tran Europe Halles järjestön vantaalaisena jäsenenä. Hankkeeseen kytketään myös Myyrmäen vapaa-aikatilojen kehittämisestä tehtävä ideapaperi.


Elävä kaupunginosa edellyttää elinvoimaista yritystoimintaa. Ilman yrityksiä ja työpaikkoja voidaan puhua pelkästä nukkumalähiöstä. Työpaikkojen suuri määrä turvaa myös monipuolisten kaupallisten palveluiden säilymisen alueella työntekijöiden käyttäessä päivisin lounasravintoloita, partureita, suutareita sekä pienliikkeitä. MYYRMÄKI-liike katsookin, että Myyrmän nykyistä työpaikat mahdollistavaa toimitilakantaa ei tule purkaa asuntorakentamisen alta. Pienyritykset, luovan talouden yritykset sekä ”start upit” tarvitsevat monipuolista toimitilakantaa. Myyrmäen keskustan nykyiset rakennusten kivijaloissa olevat liiketilat ovat lähes poikkeuksetta käytössä. Tiivistettäessä keskustaa uudella asuntorakentamiselle, kerrostalojen kivijalkoihin on perusteltua toteuttaa myös liiketiloja. Myöskään vanhaa käyttäjille edullisempaa toimitilakantaa ei pidä kokonaisuudessaan purkaa. Tämä tukee myös periaatetta saada Myyrmäkeen muutaman korttelin verran aitoa kaupunkikeskustaa. MYYRMÄKI-liike esittää kaupungille, että Myyrmäkeen perustettaisiin luovan talouden yritystoimintaa tukeva yrityshautomo. Kaupallisten palveluiden edellytys on, että alueen asukkaat suosivat paikallisia yrityksiä. MYYRMÄKI-liike selvittää mahdollisuuksia mahdollisuuksia rakentaa sosiaalisen mediankanavien varaan järjestelmää, jossa paikalliset liikkeet voisivat tarjota alueen asukkaille erilaisia etuja. Vuoden aikana pyritään syventämään keskusteluja yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä Vantaan Yrittäjien kanssa.

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

PAIKALLISEN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN


VAIKUTTAMISTYÖ MYYRMÄKI-liike pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon pitämällä säännöllisesti yhteyttä virkamiehiin, paikallisiin päätöksentekijöihin sekä alueella vaikuttaviin yrityksiin. Johtavia virkamiehiä ja poliittisia päätöksentekijöitä kutsutaan kaupunkikävelylle Myyrmäkeen. ALUETOIMIKUNTA KUMPPANINA Keskeinen kumppani on Myyrmäen aluetoimikunta, jonka järjestämiin asukastilaisuuksiin osallistutaan aktiivisesti. VAIKUTTAMINEN MYYRMÄKEÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSENTEKOON MYYRMÄKI-liike osallistuu aktiivisesti Myyrmäen keskustaa koskevien suunnitelmien laatimiseen. Liikkeen tavoitteena on tuoda alueelle pari korttelia kaupunkimaista keskustaa, joka pitää sisällään muun muassa Punamultatorin kehittämisen tapahtumatoriksi, Liesitorin kehittämisen leppoisan oleskelu paikaksi sekä Myyrmäen aseman kehittämisen vetovoimaiseksi katutaidekohteeksi. Lisäksi pyritään vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että Myyrmäessä säilyy yrityksiä ja työpaikkoja, jotta alue ei vajoa pelkäksi nukkumalähiöksi.

TUTKIMUS Myyrmäki-liike on mukana Aalto yliopiston ”People-Driven Urbanization” tutkimushankkeessa jonka tavoitteena on rakentaa ihmisiin ja yhteistyöhön pohjautuva lähestymistapa ratkaisemaan Suomen toisen suuren kaupungistumisen aallon haasteita.

Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula sekä YLE:n toimittaja Ari Tuhkanen Myyrmäen taiteiden yössä.


MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTAMALLI KAUPUNKIKULTTUURIN JÄRJESTÄMISEEN MYYRMÄKI-liikkeen toimintamallin keskeisiä piirteitä ovat:

ERI IKÄISTEN YHDISTÄJÄ MYYRMÄKI-liikkeen toiminnassa on mukana eri ikäisiä myyrmäkeläisiä nuorista eläkeläisiin, mutta perinteisistä asukasliikkeistä poiketen ydinryhmä muodostuu ruuhkavuosien keskellä elävistä nuorista aikuisista.

MATALAN KYNNYKSEN AVOIMUUS Kuka tahansa myyrmäkeläiseksi itsensä kokeva voi osallistua toimintaan sekä järjestäjänä että osallistujana omien voimavarojensa puitteissa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua konkreettisesti oman asuinympäristön kehittämiseen.

MYÖNTEISYYS MYYRMÄKI-liike tarjoaa kanavan myönteiseen yhteisöllisyyteen oman asuinalueen kehittämisessä pyrkimättä tarpeettomaan vastakkainasetteluun Vantaan eri osien välillä.

SITOUTUMATTOMUUS MYYRMÄKI-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton paikallinen toimija joka arvostaa myös asukkaiden poliittista aktiivisuutta. Liike tekee yhteistyötä alueella toimivien kristillisten ja islamilaisten yhteisöjen kanssa.

SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Osallistuminen vaikkapa pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestelyihin kasvattaa ter-

vettä omanarvon tuntoa sekä ehkäisee mahdollista syrjäytymisvaaraa.

YHDENVERTAISUUS MYYRMÄKI-liike tarjoaa erilaisista taustoista sekä elämäntilanteista tuleville myyrmäkeläisille mahdollisuuden toimia yhdessä toisiinsa tutustuen.

YHTEISTYÖ Tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse, vaan yhteistyössä alueella jo toimivien tahojen kanssa rohkaisemalla ja tukemalla asukkaiden muodos-


ORGANISAATIO MYYRMÄKI-liike on uuden tyyppinen, rekisteröimätön sekä verkostomaisesti toimiva asukasliike, jolla ei ole hallitusta tai puheenjohtajaa. Liikkeen toiminnasta päätetään kuukausittain kokoontuvissa avoimissa miiteissä, joihin kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Miittien välillä toimintaa suunnitellaan Facebook-ryhmien välityksellä. Käytännön toiminta on organisoitu toimintaryhmiin, jotka organisoivat mm. katutaidetapahtumia sekä graffitiseinän ylläpitoa, kirpputoreja sekä muita kaupunkitapahtumia, Myyrmäen näyttämöä, asukastapaamisia, viestintää tai vaikkapa Myyrmäen terveysasemallakäynnistyvää uudentyyppistä kerhotoimintaa. MYYRMÄKI-liikkeen muodollisena tiliorganisaationa toimii Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry.


VIESTINTÄ Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli MYYRMÄKI-liikkeen viestinnässä. Liikkeen varsinaisella Facebook-sivulla on jo liki 5 500 fania, mikä tekee sivusta toiseksi suosituimman Helsingin seudun asukasyhdistysten sekä -liikkeiden joukossa. Varsinaisen sivun lisäksi MYYRMÄKI-liikkeen eri toimintaryhmillä on omia Facebook-ryhmiä, joiden välityksellä tulevaa toimintaa valmistellaan yhdessä. Humans of Myyr York on positiivista huomiota herättänyt Facebook- sivu, jossa valokuvien sekä lyhyiden tarinoiden avulla rakentaa Myyrmäen tarinaa. MYYRMÄKI-liikkeen perinteinen verkkosivusto löytyy osoitteesta www.myrtsi. fi. Liikkeellä on lisäksi Vantaan Sanomien kanssa kumppanuussopimus, joka mahdollistaa tiedotteiden suoran julkaisemisen lehden verkkosivuille. Myös Helsingin seudun asioista uutisoivien medioiden kaupunkitoimituksiin pidetään kiinteää yhteyttä. Olemme lisäksi tuomassa aluetoimikunnan tuella perinteisiä neliseinäisiä ilmoitustauluja Paalutorille sekä Punamultatorille. Taulut viivästyivät vuodelle Punamultatorin remontin vuoksi. Työn alla on myös sähköisten ilmoitustaulujen toteuttaminen sekä mobiilipohjainen MYYRMÄKI sovellus.

• • • • • • • •

www.myrtsi.fi www.facebook.com/Myyrmakiliike www.facebook.com/humansofmyyryork twitter.com/Myyrmakiliike plus.google.com/117767681017121973315/ http://instagram.com/myyrmaki http://www.pinterest.com/myyrmakiliike/ www.linkedin.com/groups/MYYRMAKIliike-6788130


Kumppanit Kumppanit

Vantaan kaupungin eri toimialat Vantaan Taidemuseo Artsi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY Aalto yliopisto Helsingin yliopisto Street Art Vantaa Multicoloured Dreams Myyrmäki-Seura ry. R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Vantaan järjestörinki ry Yhteismaa ry. Siivouspäivä Ravintolapäivä Puistokirppikset -rinki Vantaan Sanomat Hartela Oy Cityvarasto Oy Sato Oyj Tikkurila Oyj Starkki Sokeva Oy Juutiprint Ky Citycon Oyj Vantaankosken seurakunta Liesikappeli

Yhteystiedot

Jönsaksentie 6 PL 21 • 01601 VANTAA Puh: (046) 522 7902 www.myrtsi.fi www.facebook.com/Myyrmakiliike

Myyrmaki liike 2016  

MYYRMÄKI-liikkeen toimintasuunnitelma 2016

Myyrmaki liike 2016  

MYYRMÄKI-liikkeen toimintasuunnitelma 2016

Advertisement