Page 52

HY VÄSSÄ VIREESSÄ

LIIKUNTA, HYVÄ UNI JA RAVINTO HOITAVAT VERENKIERTOA Mikroverenkierto on ihmisen kehon tärkeimpiä toimintoja. Se heikentyy ikääntymisen, väärien elintapojen ja sairauksien takia.

I

stuminen, stressi, unihäiriöt ja vanheneminen vähentävät aineenvaihduntaa kudoksissa ja altistavat kehon rappeutumiselle. Mikroverenkierron häiriöt oireilevat muun muassa uupumuksena ja väsymyksenä, kipuina, kireinä lihaksina ja joustamattomana kehona, korkeana verenpaineena, hiustenlähtönä, iho-ongelmina ja alhaisena suorituskykynä. Mikroverenkierto kuljettaa happea ja ravintoaineita soluihin sekä poistaa haitallisia aineenvaihdunta-tuotteita. Sen hiipumisella on yhteys usean kroonisen sairauden syntyyn. Krooniset sairaudet alkavat mikroverenkierron häiriöinä jo 5-10 vuotta ennen oireiden puhkeamista. Erityisen merkittäviä ovat vaikutukset diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja dementian synnyssä. Jos mikroverenkierto ei toimi kunnolla, solut eivät pysty uusiutumaan ja ihminen alkaa voida huonosti ja sairastella. Yhdysvaltain terveysviraston, USA:n Sydänyhdistyksen sekä Aivohalvausyhdistyksen julkaiseman raportin (The Journal of the American Heart Association) mukaan tulehdustilat elimistössä aiheutuvat muun muassa verenkierron häiriöistä. Esimerkiksi reuma ja tyypin 2 diabetes aiheutuvat pitkäaikaisista tulehdustiloista elimistössä. − Ihmiset saattavat kärsiä erilaisista kipu- tai muista oireista pitkiä aikoja tekemättä niille mitään. Silloin oireisiin ikään kuin tottuu, eikä tule ajatelleeksi, että ne saattavat edeltää vakavaa sairautta. Oireet pitäisi aina tulkita oman terveyden hälytysmerkeiksi, sanoo Merja Kämpe, BEMER Nordicin maajohtaja. Mikroverenkiertoa voi parantaa hyvällä ravinnolla, liikunnalla, stressin välttämisellä ja yleisellä hyvinvoinnin vaalimisella. − Lääkityksellä sen toimintaan ei juurikaan voida vaikuttaa, joten terveet elämäntavat ovat avainasemassa, Kämpe sanoo. Mikroverenkiertoa parantaa myös fysikaalinen verisuoniterapia. Sitä voidaan käyttää terveyden edistämiseen ja sairauden tai vamman paranemisen tukemiseen sekä erilaisten kipujen hoitoon. Ennakoivista oireista kärsivät voivat saada ennaltaehkäisevää apua, jolloin vakavampaa sairautta ei välttämättä ilmaannu. Myös leikkauksista ja sairauksista toipuminen edistyy huomattavasti nopeammin, jos mikroverenkierto saadaan toimimaan hyvin. − Koska säännöllinen hoito on hyvien tulosten takana, verisuoniterapia on suunniteltu kotikäyttöön. Se tapahtuu hoitoalustalla ohjelmointilaitteen avulla.

Sonja Sykäri

– u ä t n jut d e i m iä s r i lma n st es

52

Profile for Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...