Page 42

AJASSA

Ole valmis tulevaisuuteen Miten menestytään tulevaisuuden kuluttajan kanssa? Elina Hiltunen antaa kolme neuvoa myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle: 1. Ole valpas ja katselkaa porukassa ympärille. Mitä muutoksia tapahtuu? Outoja ja nopeita muutoksia tapahtuu koko ajan, ja jotkut niistä nousevat toisia tärkeämmiksi. 2. Kyseenalaista nykyiset toimintatavat ja omat suunnitelmat. Jokaisen asian kohdalla kysy, mitkä asiat voivat kaataa parhaatkin suunnitelmat ja onko sinulla tällaisen tilanteen varalle toista tietä. 3. Ole uniikki ja erotu massasta. Kasvata rohkeutta ja lisää uusien asioiden testaamista. Testaa pienillä asioilla ja ota onnistuneet toimintatavat nopeasti käyttöön. Muista myös, että kaiken liiketoiminnan pitää perustua ekologisesti ja eettisesti kestävään toimintaan.

”YHÄ ENEMMÄN ON HYBRIDIKULUTTA JIA, JOTKA OSTAVAT VAIKKAPA RUOAN HALPAKAUPASTA, MUTTA SAMALLA HANKKIVAT ÖKYKALLIIN VENEEN.” äärimmäisen avoin ja reilu. Kuluttajalle on kerrottava aina mitä tietoa hänestä kerätään, miksi ja mihin sitä käytetään.

Asiakas myy tietojaan Hiltusen mukaan asiakkaille pitää tarjota erilaisia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen. Heitä voi myös palkita tietojen hyödyntämisestä. Tämä voi näkyä erilaisena palvelutasona tai jopa hinnoittelussa. 42

– On oivallettava, miten tiedon keruulla voidaan tehdä kuluttajan elämä helpommaksi ja auttaa häntä arjessa. Onhan se aivan mahtavaa käydä Amazonissa kirjakaupassa, kun sieltä tarjotaan heti valtavasti juuri minua kiinnostavia kirjoja. Kulutusdatan jakamisesta voi syntyä myös aivan uudenlaista liiketoimintaa, kun kuluttaja tarjoaa omadataa eri toimijoille. Vastaavasti isot asiakastietojen omistajat voivat ostaa

ja myydä omistamiaan asiakastietomassoja toisilleen. Tämä on mahdollista, kun tiedot anonymisoidaan eli niistä poistetaan tunnistetiedot. – Digitaalisuus ja tiedonhallinnan kehittäminen pitää nähdä valtavana mahdollisuutena, jolla luodaan koko ajan uusia palveluita kuluttajille ja sitä kautta uutta bisnestä. Koko ajan pitää olla valppaana veneen keulassa katsomassa, mitä uusia mahdollisuuksia tuleva tuo.

Profile for Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...