Page 1

TUN NEÄ LYSTÄ TÄYD ELLI SEEN OLU TNAUTIN TOO

"Kasvu ja kansainvälistyminen lähtevät intohimosta, halusta tehdä asiat koko ajan paremmin."

INSI NÖÖ RIORGAN ISAATIO KEH ITTÄ Ä MYY NTIÄ

JA MAR KKIN OIN TIA s.5

MYY NNI N FOO RUM ISTA SAN OTT UA s.15

KOKEMUKSIA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISESTÄ.

N s.4


PÄÄKIRJOITUS

"LO IS TAVA M AT K A Y H D ES S Ä Y R IT Y S T E N K A N S S A"

C

entria-ammattikorkeakoulu lähti yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen kanssa tiivistämään yhteistyötä alueen yritysten kanssa rakentaakseen Keski-Pohjanmaalle uudenlaista yhteistoimintamallia ja asiantuntijapalveluiden tuottajaverkostoa, Myynnin foorumia. Mukana on ollut 12 pilottiyritystä kolmessa eri kehittämisohjelmassa. Myyntiin ja markkinointiin liittyvää tutkimustoimintaa on tehty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Paula Kivisen johdolla. Aimo Syri on vastannut Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen myynnin sekä markkinoinnin valmennusosiosta, ja me Centriassa olemme paneutuneet myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Tämä on ollut huikea matka. On ollut hienoa nähdä yrittäjien aito kiinnostus ja halu kehittää omaa toimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman yrittäjien rohkeutta laittaa itsensä peliin. Aloitusvaiheen jälkeen olemme päässeet mainioihin tuloksiin yritysten kehittämistyössä. Tahti on ollut tiivis: olemme tarjonneet pelkästään osallistujayrityksille suunnattuja myynnin kehittämisen työpajoja 20. On lähdetty rohkeasti kokeilukulttuuriin ja työpajoissa etsimään innovatiivisia keinoja palveluiden tarjoamiseen. Olemme kuunnelleet herkällä korvalla yrittäjien arkea etsien ratkaisuja haasteisiin. Eikä toiminta ei ole rajoittunut ainoastaan Kokkolaan, vaan kehittäminen on ulottunut myös maakunnan yrityksiin. Pilottiprojekteissa olemme paneutuneet myynnin kysymysten lisäksi markkinoinnin haasteisiin. Pohtiessaan yrityksen omaleimaisuuden merkitystä yritykset ovat joutuneet perustelemaan ja rakentamaan selkeästi sekä purevasti tarinaansa niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille. Myynnin foorumissa on ollut mukana kaksi startup-yritystä. Molemmat esimerkkejä ennakkoluulottomasta asenteesta lähteä kehittämään uutta yritystoimintaa. Heidän kanssaan on muun muassa tehty liiketoimintasuunnitelma sekä tuotteistettu palveluita. On ollut upeaa seurata yritysten aktiivisuutta sekä innostusta Myynnin foorumissa. On ollut niin iloista naurua kuin vakavaa pohdintaa, mutta ennen kaikkea yhteistä tahtoa kasvaa ja kehittyä. Hankkeen aikana olemme testanneet toimintaansa jatkavalle Myynnin foorumille loistavia asiantuntijoita foorumin asiantuntijaverkostoon. Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Syksyllä 2017 puolestaan käynnistyy liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Näistä asetelmista on hyvä tiivistää yritysyhteistyötä entisestään.

Asta Aikkila-Vatanen

Projektipäällikkö, Myynnin foorumi

2


MYYNNIN FOORUMI LUKUINA

499

OS AL LIS TUJIA WO RKSH OP EIS SA

MYYNNIN FOORUMIN KAMPUSALUEELLA TOIMIVAT MYYNNIN JA MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAT CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola p. 06 8680 200, info@centria.fi

Yhteyshenkilö: Asta Aikkila-Vatanen, Projektipäällikkö, Tki-yksikkö p. 044 7250 346, asta.aikkila-vatanen@centria.fi

6+2

OP INN ÄYT ETYÖTÄ

& TUTKIMUSTA

Ann-Christine Johnsson, KTM, asiakaspalvelu ja markkinointi Janne Peltoniemi, KTT, talous, rahoitus, strategia Marko Forsell, KTT, johtaminen, strategia Johanna Hautamäki, muotoilija TaM, palvelumuotoilu Timo Taari, FM, MS Excel – taulukkolaskenta ja PowerPoint-esitysgrafiikka Minna Koivula, asiakaspalvelu ja vuorovaikutus

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS

Talonpojankatu 2B, 67701 Kokkola p. 06 8294 111, info@chydenius.fi

Yhteyshenkilö: Paula Kivinen, Koulutuspäällikkö, yksikönjohtaja, Kauppatieteiden yksikkö p. 040 5148 751, paula.kivinen@chydenius.fi

36

JÄR JES TE TT YÄ

TAPAHTUMAA

Mikko Luoma, Tutkimusjohtaja. KTT, dosentti. VY/ KYC: Myynnin strateginen johtaminen Juha Hakala, professori, KT, YTM, LO: Työelämän muutos, luovuus Pentti Impiö, Erikoissuunnittelija: SoMe Jouni Kaipainen, yliopistotutkija, KTT: kansantaloustiede, aluetalous, toimialojen taloustiede

KESKI-POHJANMAAN AIKUISKOULUTUS

Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola p. 06 825 0000, info@kpedu.fi

Yhteyshenkilö: Aimo Syri, Myynnin kouluttaja p. 040 8085 024, aimo.syri@kpedu.fi

4,25/5

WO RKS HO PEI STA SAATUJEN RVO PA LAUT TE ID EN KESK IA

KOKEMUKSIA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISESTÄ. JULKAISIJA: Myynnin foorumi, Talonpojankatu 2A, 67100 Kokkola, www.myynninfoorumi.fi TOIMITTAJA: Jorma Uusitalo ULKOASU JA TAITTO: Heidi Rinne KUVAT: Aki Paavola PAINO: Kirjapaino Välikangas, Kokkola, painos 300kpl

3


VILLE (VAS.) JA NICKE KAVILO TAVOITTELEVAT TÄYDELLISTÄ OLUTNAUTINTOA.

Tunneälystä täydelliseen olutn

STARTUP-YRITYKSET OVAT KUUMA PUHEENAIHE TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA, JA NIIHIN MYÖS LADATAAN PALJON ODOTUKSIA. HAASTAVAA MUTTA ANTOISAA, KUVAA MONI STARTUP-YRITTÄJÄ KOKEMUKSIAAN YRITTÄJYYDEN ALKUTAIPALEELTA.

K

okkolalainen Päivi Myllykangas ei tee poikkeusta. Hänelle yrittäjäksi ryhtyminen merkitsi valtavaa hyppäystä, joka edellytti rohkeutta ja uskallusta heittäytyä tyhjän päälle. - Sitä huolimatta, että olet tehnyt liiketoimintasuunnitelman ja muutenkin valmistautunut uuteen, tunnet välillä avuttomuutta. On niin monta nippeliä, jotka pitää saada kohdalleen. Tarvitset uskoa ideaasi sekä itseesi, ja varsinkin yksinyrittäjänä joudut tekemään tosi paljon töitä. Tähän tilanteeseen Myynnin foorumi on

ollut aivan mahtava apu, joka on vahvistanut osaamistani yrittäjänä. Olen saanut oppia niin hinnoitteluun kuin tuotteistamiseen, ja koulutukset ovat olleet tosi laadukkaita. Yksinkertaisesti tämä on ollut paras yrityksille suunnattu hanke, jossa olen ollut mukana. Myllykankaan mukaan Myynnin foorumissa on nähty timantti hänen bisneksessään, ja hän itse on pystynyt hiomaan timanttia bisneksessään tuomalla mukaan aikaisemman elämänkokemuksensa ja osaamisensa. Vuonna 2016 perustetun Tunne & Taito ­-valmennuksen toimialana on koulutus, konsultointi- ja valmennuspalvelut. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat johtajat ja esimiehet. - Yhteiskunnan suuressa murroksessa johtajilta vaaditaan yhä enemmän erilaisia taitoja. Yleensä työhyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota henkilöstöön johdon jäädessä paljon vähemmälle huomiolle. Koska kyse on ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, henkilöstön johtaminen vaatii tunneälyä. Keskeinen tavoite toiminnassani onkin lisätä tunneälyä työyhteisöissä, Myllykangas painottaa. Hän on myös kehittänyt ratkaisukeskeisen SLG-menetelmän, jonka avulla yrityksessä voidaan käsitellä hienovaraisesti kaikkein vaikeimpiakin tilanteita.

4

- Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen käytetään yhteisön omia vahvuuksia ja voimavaroja. Työpajat ja valmennukset sopivat osaksi Tyhy-päivien ohjelmaa ja Veso-päiviksi, ja SLG-menetelmää voivat hyödyntää myös yksilöt.

INTOHIMONA TÄYDELLINEN OLUT

Nicke ja Ville Kavilon tähtäimessä on oluen tuottaminen omassa tuotantopanimossa. Jos uusi alkoholilaki suo siihen kohtuulliset mahdollisuudet, jossain vaiheessa mietittäväksi tulee myös panimoravintolan perustaminen. Maaliskuussa 2017 kokkolalaisveljesten startup-tarina oli vaiheessa, jolloin ilmassa sinkoilee roppakaupalla ideoita, ja rahoittajien kanssa mietitään erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. - Meneillään on tosi dynaaminen prosessi. Matkan varrella on tullut eteen paljon erilaisia ideoita, ja hyvin nöyrinä katsomme, mitä tästä tulee. Toisaalta rautakädellä viemme ideaa siihen suuntaan, että se toimii konseptina. Vuoden kuluttua on mielenkiintoista katsoa, että näinkö me tästä ajattelimme, Nicke Kavilo sanoo. Hänen mukaansa kokkolalaisveljekset ovat nyt löytäneet yritykselleen identiteetin, kulttuurin ja toimintatavan, joka sopii juuri heille.


OSALLISTUJAYRITYKSET PÄIVI MYLLYKANGAS PUHUU ASIAKKAILLEEN TUNNEÄLYN MERKITYKSESTÄ.

autintoon

- Myynnin foorumissa olemme voineet avata juuri tätä ajattelutapaa sekä saanet työkaluja sen määrittämiseen, mitä me olemme. Haasteellista on hahmottaa, miten ideoista muodostetaan kokonaisuus, joka toimii liiketaloudellisesti. Sen takia mukana on omistusryhmä, jossa osataan arvioida kriittisesti tätä puolta. Me olemme Villen kanssa visionäärejä, mutta tarvitaan myös kyseenalaistajia, Nicke nauraa. Sen jälkeen kun rahoitusratkaisut on tehty, vuorossa on panimolaitteistojen hankinta. Samalla alkaa brändin ja visuaalisen ilmeen luominen yhdessä bränditoimiston kanssa.

ENTÄ MIKÄ ON TÄMÄN STARTUPIN ERITYISYYS?

- Tässä tapauksessa erottava tekijä on se, että tuotteemme elää palautteen mukaan. Meidän intohimona on luoda täydellinen olut. Haluamme luoda ympäristön, jossa asiakas pystyy vaikuttamaan omaan kokemukseensa ja olutelämykseensä. Tämä onnistuu uusia teknologioita hyödyntämällä. Uutisia Kaviloiden yrityksestä kuullaan viimeistään ensi kesänä, jolloin yhtiön brändi lanseerataan julkisuuteen.

- MYYNNISSÄ JA MARKKINOINNISSA OSUMATARKKUUS RATKAISEE, TOIMITUSJOHTAJA MATTI PAJUKANGAS (OIK.) JA TUOTANTOJOHTAJA MARKO KIVINIEMI SANOVAT.

”OM AA OS AA MI STA KA NN ATTAA RU MM UT TAA” SUOMALAISET OVAT ERITTÄIN HYVIÄ TEKNISESTI, MUTTA VARSINKIN INSINÖÖREJÄ ON USEIN MOITITTU MYYNTIOSAAMISEN PUUTTEESTA. TOISAALTA, MIKÄ MYY SEN PAREMMIN KUIN HYVIN TEHTY TYÖ. APEX AUTOMATION LÄHTI HAKEMAAN OSUMATARKKUUTTA MYYNTIIN JA MARKKINOINTIIN MYYNNIN FOORUMISTA.

A

pex Automation on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on antanut osaamisen puhua puolestaan. Kokkolalaisyritys on erikoistunut sähkö- ja automaatiosuunnitteluun sekä sähkö- ja automaatioalan koulutuspalveluihin ja koneturvallisuuteen. Tieto yrityksen osaamisesta ja työn korkeasta laadusta on kulkenut asiakkaalta toiselle, mikä on tuonut kokkolalaisyritykselle monia merkittäviä tilauksia. - Valmet Automotive ja Uudenkaupungin autotehdas on tällä hetkellä suurin asiakkaamme. Olemme olleet siellä vahvasti mukana jo pitkään. Myös paikallinen teollisuus, kuten Boliden ja Mirka, edustaa meille tärkeää asiakasryhmää, kertoo yhtiön tuotantojohtaja Marko Kiviniemi.

5

Hän on ollut Apex Automationin myynnin ja markkinoinnin kärki asiakasrajapinnassa, ja nyt myös laatuassistentti Vuokko Pajukangas on tulossa vahvemmin mukaan markkinointiin. - Insinöörit menevät usein tekniikka edellä, jonka takia meilläkin asiakkuuksien hallinta on jäänyt vähemmälle huomiolle. Toki yrityksen vahva asema kertoo siitä, että asioita on tehty oikein tähänkin asti, mutta siitä huolimatta haluamme jatkossa rummuttaa enemmän omaa osaamistamme. Tänä päivänä meillä on paljon hyviä referenssejä, joita kannattaa tuoda esille, Kiviniemi sanoo. Uusasiakashankinnan rinnalla täytyy huolehtia olemassa olevista asiakkaista. - Meillä on iso asiakaskunta, jolle voidaan tarjota nykyistä enemmän, Vuokko Pajukangas muistuttaa. Kiviniemen ja Pajukankaan mukaan Myynnin foorumi on tarjonnut myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen eväitä, joiden hyödyntämistä seuraavaksi mietitään. - Itselläni on mediatekniikan insinöörikoulutus, jonka ansiosta monet aiheet olivat sinänsä tuttuja. Hankkeen tilaisuuksissa oli paljon tasokkaita puhujia, joilta tuli varsinkin asiakashallintaan monia hyviä ajatuksia. Myynnin foorumissa oli mukana monen tyyppisiä yrityksiä, ja olikin kiva huomata, että haasteet ovat muillakin toimialoilla samanlaisia, Pajukangas sanoo.


OSALLISTUJAYRITYKSET

Eväitä kasvuun ja kehittämiseen

E

mme halua jäädä junnaamaan paikoilleen. Haluamme kehittää, katsoa miten pitkälle pääsemme yrityksenä, ja kasvaa itsekin yrittäjinä. Siinä toimitusjohtaja Kristiina Liedeksen sanoin syy, miksi Kannuksen Keskuspesula päätti lähteä mukaan Myynnin foorumiin. Kristiina ja Milko Liedes luotsaavat lähes neljä vuosikymmentä toiminutta Kannuksen Keskuspesulaa. Kristiina Liedeksen mukaan yhtiön äskettäin hyväksytty uusi strategia nojaa kasvuun. - Keskuspesulan tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto neljässä vuodessa. Se tarkoittaa toiminnan laajentamista maantieteellisesti sekä etelään että pohjoiseen. Aiomme katsoa, miltä maailma näyttää muualla. Pesu- ja tekstiilipalveluiden lisäksi Keskuspesulan palveluihin kuuluvat muun muassa vaihtomatot, työvaatteet ja teollisuuspyyhkeet. Toimitusjohtajan mukaan yrityksessä painotetaan aitoa asiakaslähtöisyyttä.

- Voi kuulostaa kliseeltä, mutta meidän erityisyys on se, että pidämme sen minkä lupaamme. Asiakkaan pitää pystyä luottaa meihin, oli kyse huollosta, logistiikasta tai kaikenpuolisesta rehellisyydestä asiakasta kohtaan. Myynnin foorumissa Keskuspesulan erityisyyttä on terävöitetty entisestään. - Olemme saaneet paljon ideoita, joita voimme hyödyntää oman toimintamme kehittämisessä. Elämme hektisessä ympäristössä, jossa on tärkeää kohdata ihmisiä eri toimialoilta, vaihtaa kuulumisia, saada vinkkejä ja huomata, että itse kukin painii samanlaisten ongelmien kanssa, Liedes sanoo. Hänen mukaansa työpajat ovat tarjonneet tarpeellista tietoa ja avanneet uusia näkökulmia. - Yksikään asiantuntijaluento ei ole ollut sellainen, että aika olisi tuntunut valuneen hukkaan. Aiheet ovat olleet tosi hyvin mietittyjä. Koulutusta tarvitaan jatkossakin. Meillä seuraava ajankohtainen asia on esimiestasolle suunnattu työnjohdon koulutus.

"Itse kukin yrittäjistä painii samanlaisten ongelmien kanssa."

6

KITINKANNUS SAI TUTKITTUA TIETOA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA

Sotainvalidien sairaskodiksi perustetussa Kitinkannuksessa eletään isoa murrosvaihetta sotainvalidien määrän vähentyessä nopeasti. Perinteisen asiakaskunnan tilalle on löydettävä uusia asiakasryhmiä, mikä korostaa myynnin ja markkinoinnin merkitystä. - Tulevaisuudessa meidän pääasiakasryhmiä ovat asiantuntija-asiakkaat kuten sairaalat, kuntayhtymät ja terveyskeskukset sekä yksityishenkilöt, kertoo Kitinkannuksen toimitusjohtaja Katri-Helena Syri. Myynnin foorumiin Kitinkannuksesta osallistui asiakkuustiimin henkilöstöä. Syrin mukaan workshopeista on saanut esimerkiksi ostoihin ja visuaaliseen markkinointiin liittyvää tarpeellista tietoa. Suurin hyöty oli Vaasan yliopiston Levón-instituutin tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin Kitinkannuksen toiminnan vaikuttavuutta. - Saimme tutkimuksesta myynnin ja markkinoinnin tueksi faktatietoa, jolla voidaan osoittaa meidän toiminnan tehokkuus vaativassa lääkinnällisessä laitoskuntoutuksessa, Syri toteaa.

KESKUSPESULAN TOIMITUSJOHTAJA KRISTIINA LIEDES KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAA YHTÄ JALKAA ASIAKKAIDEN KANSSA. TÄLLÄ KERTAA ASIAKASKÄYNTI SUUNTAUTUI KIP SERVICEN TOIMITUSJOHTAJAN OLLI-MATTI AIRIOLAN LUOKSE.


FORESTPOLATORIN NASTAJA LIIKENNEKETJUILLA ON KYSYNTÄÄ ERI PUOLILLA SUOMEA. KUVASSA KATRI (VAS.) JA MATTI KOSKIMAA SEKÄ TYTTI POHJOLA.

”JO KA IN EN YR ITTÄJÄ TA RV ITS EE TÄ LLA ISE N KO ULUT US PU TK EN”

Y

ksi Myynnin foorumin aktiivisimmasta osallistujista on ollut veteliläinen Forestpolator-perheyritys. Matti ja Katri Koskimaa ovat hakeneet hankkeesta eväitä yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen ja selkeyttämiseen. Yrityksen pääbisnestä ovat maataloustraktoreiden nastaja liikenneketjut. Sen lisäksi Forespolator on muun muassa myynyt käytettyjä maatalouskoneita. Liiketoiminnan uudistaminen tuli ajankohtaiseksi monestakin syystä. - Käytettyjen koneiden kauppa on spesiaali ala ja siksi kovin työläs. Sen takia haluamme korvata käytettyjen kaupan muulla liiketoiminnalla ja sen mukanaan tuomalla liikevaihdolla. Toinen meidän bisnekseen vaikuttava asia on verkkokauppa, jonka osuus kasvaa koko ajan. Lisäksi haluamme viedä Forestpolatoria sellaiseen suuntaan, joka helpottaa vetovastuun vaihtamista yrityksessä, Matti Koskimaa kertoo.

Vetelin Sillanpäässä pääpaikkaansa pitävän yrityksen ketjukaupasta iso osa tapahtuu jo tällä hetkellä verkkokaupassa. - Itse asiassa verkkokauppa on ainoa keino toimia täältä käsin. Netti tarjoaa lisäksi mahdollisuuden hakea markkinoita kauempaakin. Meillä pitää olla paljon myyntivolyymiä, jotta voimme tehdä hankintoja kannattavasti. Myynnin foorumiin osallistumista ei ole tarvinnut katua. - Olemme saaneet paljon oppia ihan perusteista, kuten asiakastarpeista ja niiden täyttämisestä. Sisältö on kehittynyt koko ajan. Tarjonta on ollut todella hyvää ja mielenkiintoista, kuten viimeksi Turun yliopiston Pirjo Vuokon brändiluento ja Haaga-Helian Pirjo Pitkäpaasin työpaja myynnistä ja asiakaspalvelusta. Minusta jokainen yrittäjä tarvitsee tällaisen koulutusputken, jossa me olemme nyt olleet.

7

Koskimaa nauraakin, että tässä vaiheessa on paikallaan sulatella saatua tietoa infoähkyn välttämiseksi. - Tällaisista koulutuksista jää aina jotain käteen. Joka kerta kun katson ikkunasta ulos, tulee mieleen monta tehtävää asiaa. Se täytyy myöntää, että pienessä yrityksessä on välillä ollut haastavaa irrottautua koulutukseen, yrittäjä viittaa työntäyteiseen arkeen. Forestpolatorissa lähitulevaisuudessa yksi tärkeimpiä tehtäviä on strategian jalkauttaminen. - Nyt olemme löytäneet oman bisneksemme ydinalueet. Ehkä yrityskummi voisi olla apuna strategian viemisessä käytäntöön. Yksi tulevaisuuden haaste liittyy järjestelmiin, jotka ovat tärkeä edellytys sujuvalle kaupanteolle. Ongelmana on se, että järjestelmät ovat kovin hajallaan. Ainakin tällaisen pienen yrityksen on ollut vaikea löytää sopivan hintaista kokonaisuutta, johon kuuluisivat esimerkiksi toiminnanohjaus, laskutus ja toimitusjärjestelmät.


n e d i u l e v l a p a j i t ntun

Asia

o t s o k r e v a j a t t o u t N, E IM O N E J ES S E H TO IS P Y L IO VA A S A N rganisaatiot,

en, o Johtamin osition Canvas op Value Pr

ITA LO, II N A JO K O M A IJA ST IS P Y L IO T VA A S A N uluttajatutkimus,

k okemus, en Asiakask ttäytymin y ä sk asiaka

MYYNNIN FOORUMIN WORKSHOPEISSA ON TESTATTU ASIANTUNTIJOITA ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVAAN VERKOSTOON. TÄLLÄ TAVALLA ON RAKENNETTU TOIMIVA SEKÄ VAIKUTTAVA ASIANTUNTIJOIDEN VERKOSTO ALUEEN YRITYSTEN KÄYTTÖÖN. VERKOSTO LAAJENEE YRITYSTEN JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEIDEN MUKAAN.

ian Strateg

M IK A E

, DERMAN ANNE SÖ O T IS Y L IO P t VA A S A N n, yritysten välise

ine en johtam rkostokyvykkyys Strategin ve t, suhtee verkosto

ijat

tunt n a i s a ksen u m i k t u ja t

CRM-konsepti, kansainvälinen markkinointi, SEO-strategia, eStra tegia

Digitaalinen markkinointi, SEO-strat egia, eStrategia, hakukoneoptimointi

8

TE

en ainvälin ti, kans in o lt u , s ti on yyn Yritysk , B2B -m lu myynti tte o v u e n asiakas

RIIK KA-M ARIA LEM MIN KI, ALM A TALE NT CRM

TOM I KAITARIN NE, ALM A TALE NT CRM

L S LOT

Digitalisaation asiantun NIKO LA PPAL AIN EN, CO LLA PIC K CO MPAN Y OY

Ohjelmistoliiketoiminta , vuosikello, mobiilisovellukset

tijat


TA R K E M PA A T IE TOA S E K Ä H E ID A S IA N T U N Ä N Y H T E IS T IJ O IS TA, T IE TO N S A LÖY DÄT N E T T IS IV U IL TA M M E: www

M IK A LI ED ES, PR IOTEC OY

B2B -myynti,

ostoprosessit

.myynninf oorumi.fi

Ä PA A SI, P IR JO P IT K IA, -H H A A G A EL aminen,

yynnin joht Myynti ja m lu asiakaspalve

T IL A , JO U N I A N T Y P ROJA N T O inen, nnin johtam

M U, H E IN I SA L P PA N I OY M U K US VA L M E N N utus, johtaminen,

yy Myynti ja m en otteistamin strategia, tu

rovaik DiSC -vuo hittäminen yy m nnin ke

K

A H T I, TUOMO L IP IS T E KO N T TO R N A A M N JA H ti, ES K I-P O n B2B -myy minen ta h jo myynnin

& BA NG

OY Luova suunnittelu, kas vuun tähtäävä markkinointi, ihmisten innostaminen, asiakkuusajattelu

JAN NE KA ITA LA , WE RK LIG OY

PIR JO SU HO NE N, IVA NA HE LSI NK I

Brändin rakentaminen

tijat

iantun s a n i n n Myy

MI KKO KA LLI OL A, AAVA

PIR JO VU OK KO, TU RU

Brändin rakentaminen, luovuus liiketoiminnassa

N YLI OP ISTO

Imago, brändi, markkinointiviestinnän keinot ja suunnittelu

Brändien asiantuntijat AN NA JU US ELA , YA NC

A OY LTD

Liikkeen esillepanot, ver kkokaupan ja nettisivujen kaupallistam inen, visuaalisen myyntityön tuottavuud en mittaaminen

Visuaal ise asiantun myynnin ntijat

KATJA MÄ NT YKOS KI, SU UN NIT TEL IM O

messusuunnittelu Toimitila-, myymälä- ja unnittelu sekä näiden konseptisu

AN NI KA HI RV I, ZO

LA N OY

Visuaalisen mark kinointi näyteikkunoiden somistukset, tuotteiden esillepa no myymälöissä

jat

tunti n a i s a nän Viestin JO R M A U

B C O M M JO U S ITA LO, estintä,

vi ja ulkoinen to, Sisäinenllön tuotan sä si , tä n ti es vi ti tä in in o markkin kriisiviest htaminen, projektijo

9


OSALLISTUJAYRITYKSET

Somen merkitys kasvaa, mutta printtiäkin tarvitaan DIGITAALINEN MARKKINOINTI TARJOAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA YRITYSTEN VIESTINTÄÄN JA MARKKINOINTI- VIESTINTÄÄN. PERINTEISTÄ PRINTTIÄ SE EI OLE KUITENKAAN TAPPANUT. PARAS LOPPUTULOS SYNTYYKIN OIKEANLAISESTI DIGIN JA PRINTIN YHDISTELMÄSTÄ.

K

okkolalainen Medirex tarjoaa kuntoutuksen, fysioterapian ja ryhmäliikunnan lisäksi työhyvinvointipalveluita yrityksille. Myyntija markkinointipäällikkö Erica Roiko hoitaa Medirexin yritysmyyntiä ja markkinointia. - Meidän tavoitteena on aina sairaslomien vähentäminen. Olennaisinta on löytää jokaiselle yritysasiakkaalle ratkaisu, jolla tähän tavoitteeseen päästään. Se edellyttää, että olemme jatkuvasti ajan hermolla työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa, Roiko sanoo. Hän on osallistunut aktiivisesti Myynnin foorumin järjestämiin tilaisuuksiin. - Matkan varrella olen saanut paljon hyödyllistä tietoa sekä mahdollisuuden syventyä erilaisiin markkinointikanaviin. LinkedIn-koulutus on yksi hyvä esimerkki valmennuksesta, josta sain paljon irti ja jonka ansiosta osaan nyt hyödyntää LinkedIniä paljon paremmin. Sekin on ollut antoisaa, että olen päässyt puhumaan muiden yritysten myynti- ja markkinointi-ihmisten kanssa. Heiltä olen saanut vertaistukea sekä uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin toteutukseen. Kaikkia asioita ei tarvitse pähkäillä yksin. Sosiaalinen media on noussut lähes ohittamattomaksi tekijäksi yritysten markkinoinnissa. Myös Medirex on saanut some-markkinoinnilla hyviä tuloksia pienelläkin panostuksella. - Esimerkiksi Facebook on osoittautunut meidän tapauksessa toimivaksi kanavaksi. Toisaalta printtiäkin tarvitaan. Olennaisinta on löytää sopiva digin ja printin yhdistelmä., Roiko painottaa.

Hänen mukaansa Kokkolan alueella nimenomaan Kokkola-lehti on ehdoton ykkönen painetussa viestinnässä. Myös perinteiset kirjepostitukset ovat osoittaneet edelleen tehonsa samaan aikaan, kun sähköpostit tulvivat erilaista informaatiota jo liiankin kanssa. - Digitaalisuus kuitenkin on se tulevaisuuden iso juttu. Sen takia Medirex haluaa olla alansa edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Meillä on muun muassa suunnitteilla applikaatio, joka sisältää työkaluja esimerkiksi työhyvinvoinnin hallintaan ja mittaamiseen. Roiko muistuttaa, että nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tarve uuden oppimiseen säilyy. - Osaamista on pakko päivittää, jottei jää jälkijunaan. Myynnin foorumissa meillä oli tosi hieno porukka. Oli mielenkiintoista kuulla yritysten tarinoita ja oppia sitäkin kautta. Olisi mahtavaa, jos Myynnin foorumi saisi jatkoa ja vieläpä niin, että yritykset pystyisivät edelleen vaikuttamaan koulutuksen sisältöön.

SISÄLLÖN MERKITYS KOROSTUU SOMESSA

Myynnin foorumi -hankkeessa alusta asti mukana ollut CommJob tarjoaa monipuolisia viestinnän ja markkinointiviestinnän palveluita yrityksille ja erilaisille julkisille organisaatioille. Yrittäjä Jorma Uusitalon vahvuus on sisällön tuotannossa sekä projektijohtamisessa, ja hän on myös yksi Myynnin foorumin asiantuntijapalveluiden tuottajaverkoston asiantuntijoista. - Viestintä on läsnä kaikkialla ja teknologian kehityksen mukanaan tuoma reaaliaikaisuus tuo yrityksille uusien mahdollisuuksien lisäksi entistä suurempia haasteita. Epäonnistuneella viestinnällä voidaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa liiketoiminnalle, joten ammattitaitoisesti tuotettu sisältö ja muu viestintä ovat edelleen ratkaisevassa asemassa., Uusitalo kertoo. Hän hyödyntää toiminnassaan vahvaa alan ammattilaisten verkostoaan ja pystyy näin tarjoamaan viestintäpalveluita asiakkailleen ”avaimet käteen” -periaatteella. Helppous ja verkostoituminen ovatkin Uusitalon mukaan myös Myynnin foorumin toimintamallin keskeisimpiä hyötyjä yrittäjälle. - Myynnin foorumin asiantuntijat ovat tarjonneet minulle tärkeää sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen. Työpajat ovat olleet todella hyviä sisällöltään, ja samalla olen päässyt vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa. Toivon, että koulutusorganisaatiot tekevät jatkossa entistä enemmän tällaista yhteistyötä.

10

ERICA ROIKO JA JORMA UUSITALO TIETÄVÄT, ETTÄ VIESTINNÄSSÄ JA MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ PARAS LOPPUTULOS SYNTYY OIKEANLAISESTA DIGIN JA PRINTIN YHDISTELMÄSTÄ.


AVOIMET TYÖPAJAT

MI TAT TAV UU S JA TAVOIT TE ELL ISU US KU ULUVAT VIS UA AL ISE EN MA RK KIN OIN TII N EI RIITÄ, ETTÄ ESILLEPANO MYYMÄLÄSSÄ ON TEHTY MAHDOLLISIMMAN HOUKUTTELEVAKSI. TÄYTYY MYÖS TIETÄÄ, KUINKA HYVIN TUOTTEET IHAN OIKEASTI KÄYVÄT KAUPAKSI JA MILLÄ KIERTONOPEUDELLA. VISUAALISEN MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA ANNA JUUSELA YANCA OY:STÄ KOROSTAAKIN, ETTÄ VISUAALISEN MARKKINOINNIN PITÄÄ OLLA SEKÄ MITATTAVISSA ETTÄ TAVOITTEELLISTA. -Visuaalisen markkinoinnin mitattavuus on jäänyt vähän pimentoon. Asian merkittävyyden olen huomannut henkilökohtaisesti, koska olen työskennellyt sekä somistajana että myymäläpäällikkönä. Somistaja kantaa tavaroita varastoon kun ei saa niitä mahtumaan myymälään, ja euroja miettivä myymäläpäällikkö tuo tavaraa varastosta myymälään, jotta saisi sitä ulos maksimaalisen määrän, Juusela kuvaa eroja ajattelutavoissa. Millä tavalla visualisti siis voi seurata esillepanon tuottavuutta, ja myymäläpäällikkö visualistin työn tuottavuutta? - Yksinkertaisesti laskemalla lisämyyntiä eli ostoskorin arvoa ja määrää: kuinka monta tuotetta kappaleissa asiakas laittaa ostoskoriin, ja minkä arvoinen ostoskori on. Siitä päästään helposti liikevaihdon kasvutavoitteeseen, josta viime kädessä on kysymys, Juusela vastaa. Hänen mukaansa visuaalinen markkinointi on muun muassa ostamisen ja asioimisen

helppoutta. Esillepanossa on tärkeä rakentaa kokonaisuuksia lisämyyntituotteineen. Tekstiilikaupassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjolla on niin henkaritavaraa kuin pöydälle sopivia tuotteita. - Koulutuksissa opetan myös varaston ja tuotteiden kiertonopeutta, jotta visualistin on helpompi perustella myymäläpäällikölle, miksi jostain tuotteesta pitää päästä nopeammin eroon. Yleensä virheostosten kanssa odotetaan liian pitkään. Juusela korostaa, että samat visuaalisen markkinoinnin perusteet, kuten ostamisen helppous, pätevät kivijalkamyymälöiden tavoin verkkokauppaan. - Sivustolla on oltava elämää, vaikkapa kampanjoita ja sesonkituotteita. Verkkokaupan rakentaisin ensin mobiiliin ja vasta sitten tekisin desktop-version. Mobiilissa varsinkin videot ovat hyvä ratkaisu erottua muista, jakaa tuotetietoa ja vinkkejä sekä esitellä tuotteita.

11

TIEDOLLA JOHTAMISELLA PAREMPAA MYYNTIÄ

Myös Alma Talent CRM:n johtava konsultti Riikka-Maria Lemminki oli yksi Myynnin foorumin workshopeissa esiintyneistä asiantuntijoista. Lemminki auttaa asiakkaitaan kasvattamaan myyntiä perinteisten kanavien lisäksi digitaalisissa kanavissa. - Viestinnän parempi kohdentaminen, resurssien suuntaaminen sekä suoritustason mittaaminen ja siten sen varmistaminen, että pysytään strategiassa, Lemminki tiivistää tiedolla johtamisen hyödyt. Hän kannustaa yrityksiä hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia ja miettimään, kuinka asiakastiedon keräämisellä pystytään kehittämään yrityksen liiketoimintaa. - Digitalisoitumalla voidaan esimerkiksi luoda uutta liiketoimintaa, säästää yrityksen resursseja sekä saavuttaa uusia kohdeyleisöjä. Uudet kansainväliset markkinatkin voidaan saada tänä päivänä haltuun aika nopeasti digitaalisesti ilman, että tarvitsee perustaa tytäryhtiöitä tai rakentaa jälleenmyyjäverkostoa. Lemminki korostaa, että mitä tarkemmin yrityksellä on tietoa asiakkaistaan, sitä paremmin viestintää ja myynnin aktiviteetteja on mahdollista kohdentaa. Tiedolla johtamisessa on tärkeää paitsi kerätä tietoa, myös käsitellä ja jakaa sitä. Erilaiset järjestelmät helpottavat varsinkin hiljaisen tiedon keräämistä. - Monille yrityksille tulee edelleen isona yllätyksenä, miten eri tavoin ne voivat hyödyntää tietoa, eikä sitä ole vielä osattu ottaa kilpailutekijäksi, hän toteaa.


KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Myynnin foorumi kaupunkikeskustaa kehittämässä

M

yynnin foorumi on osallistunut Kokkolan kaupunkikeskustan kehittämiseen yhdessä yrittäjien, Kosekin, Kokkolan kaupungin ja CB City Kokkola ry:n kanssa. Myynnin foorumin projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatanen on toiminut kehittämistyössä kaupan ryhmän vetäjänä. - Kaupan ryhmässä puhuttiin keskustan elävöittämisestä kehittämällä visuaalisuutta ja liiketilojen ilmettä sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Opiskelijoiden kanssa toteutimme Mystery shopping-tutkimuksen 45:ään keskustan liikkeeseen. Visuaalisuuden lisäksi tuossa yhteydessä nousivat esille palvelu ja digitaalisuuden hyödyntäminen, Aikkila-Vatanen kertoo. Myynnin foorumi-hanke vastasi kehittämistarpeisiin järjestämällä muun muassa digitaalisuutta ja visuaalista markkinointia käsitelleet workshopit. Visuaalisuus oli teemana myös Myynnin foorumin, Kokkola-lehden, Kosekin ja Kokkolan kaupungin yhteistyönä järjestetyssä näyteikkunakilpailussa. Kaupunkikeskustan kehittämistä koskeneissa tilaisuuksissa yleinen puheenaihe oli asiakaspalvelu. - Aiheen tärkeyden vuoksi lähdimme rakentamaan yhdessä yritysten kanssa asiakaspalveluun keskittyneitä työpajoja teemalla Parasta palvelua Keski-Pohjanmaalla. Aihealueita oli kolme ja työpajoissa oli mukana 95 osanottajaa. Aikataulut räätälöitiin sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman monelle yrittäjälle, ja työpajat saivatkin yrittäjiltä huippuarvosanat, Aikkila-Vatanen jatkaa. Hänen mukaansa kaupunkikeskustaan syntyi uusia tapahtumiakin, kuten kesäkuun alkupuolella järjestetty kaupan kesänavaustapahtuma. Siinä yksi onnistunut ohjelmanumero oli tradenomiksi opiskelevan Veera Penninkankaan opinnäytetyönä syntynyt muotishow EX Näkymätön. Asusteet esitykseen saatiin keskustan kivijalkakaupoista ja kirpputoreilta.

JOUNI KAIPAINEN

KULUTTAJATUTKIMUS TUKEE KEHITTÄMISTÄ Osana Myynnin foorumia toteutettiin myös kuluttajatutkimus, jossa selvitettiin keskipohjalaisten kuluttajien mielipiteitä ja kokemuksia erilaisista maakunnassa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. - Tuloksia voidaan käyttää kaupunkikeskustan kehittämisessä jos esimerkiksi nähdään, että kuluttajien mielestä Kokkolasta puuttuu tietynlaisia kauppoja, kuten erikoisliikkeitä, sanoo tutkimustyöhön osallistunut yliopistotutkija, KTT Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Kyselyä varten väestörekisterikeskuksen tiedoista valittiin mahdollisimman edustava otos henkilöitä, joista noin 650 vastasi kyselyyn. Kaipaisen mukaan vastausmäärä riittää oikein hyvin tilastolliseen analyysiin. Maantieteellisesti vastausalue käsitti Kokkolan, muun Keski-Pohjanmaan, Kalajokilaakson sekä Pietarsaaren seudun. Vastaukset sisältävät mielenkiintoista tietoa esimerkiksi toiselta paikkakunnalta ostamisesta, päivittäistavaroiden nettiostamisesta, hinnan merkityksestä ostopäätöksiin sekä siitä, kuinka Kokkolan keskustaa suositellaan muille. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Myynnin foorumin loppuseminaarissa.

12

VISUAALISUUS JA PALVELU KÄSI KÄDESSÄ - Asiakas saadaan myymälään visuaalisuudella, ja lopun teet palvelulla. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä ja kokonaisuuden täytyy toimia. Pieni liike ei pysty kilpailemaan hinnalla, mutta asiakkaan saadessa lisäarvoa hyvän palvelun muodossa, hinta ei ole enää ratkaiseva, sanoo alusasujen erikoisliikkeen Asuste-Apusen yrittäjä Suvi Hautala. Kokkolan Isollakadulla toimivan kivijalkamyymälän isot näyteikkunat tarjoavat paljon mahdollisuuksia visuaaliseen toteutukseen. - Sillä saadaan paljon aikaan kun mietitään, mitkä tuotteet ja miten ne ovat ikkunassa esillä. Väritkin vaikuttavat hyvään kokonaisuuteen, Hautala toteaa ja kertoo saaneensa visuaaliseen markkinointiin oppia myös Myynnin foorumin koulutuksista. Yrittäjän mukaan Asuste-Apunen on nimenomaan palvelutyötä tekevä palveluyritys. - Sitä paremmin me pärjäämme, mitä paremmin osaamme palvella asiakkaita. Meidän alalla korostuu asiantuntijuus. Useimmat naiset eivät esimerkiksi tiedä omia liivikokojaan. Kun asiakas on saanut vähän enemmän kuin tuli hakemaan, hän lähtee myymälästä hymyssä suin ja tulee todennäköisesti asioimaan uudelleen.


"VISUAALISUUS JA HYVÄ PALVELU MUODOSTAVAT KOKONAISUUDEN, JONKA TÄYTYY TOIMIA." YRITTÄJÄ SUVI HAUTALA ASUSTE-APUSESTA SANOO.

13


Boosting Business please DON’T wait...

Opiskelijat yritysten kumppaneina

T

ärkeä osa Myynnin foorumia on ollut opiskelijayhteistyö. Taloushallinnon tradenomiksi kuluvana vuonna valmistuva Heidi Rinne on ollut hankkeella työharjoittelussa toteuttaen monenlaisia markkinointiin ja viestintään liittyneitä toimeksiantoja. - Yksi tavoite hankkeessa on ollut rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja yritysten, Kokkolan kaupungin ja Kosekin välille, Rinne kertoo. Centriassa esimerkiksi perustettiin Boosting Business-ryhmä, johon kuuluu myös kansainvälisiä opiskelijoita.

- Kansainvälisillä opiskelijoilla on kova into päästä tekemään töitä paikallisille yrityksille, kuten tuottamaan tietoa, joka helpottaa yritysten kansainvälistymistä. Olen tehnyt ryhmälle erilaisia viestinnän töitä Facebook-sivun perustamisesta kyselyyn, jolla selvitettiin yritysten kiinnostusta opiskelijayhteistyöhön. Tiia Haukilahden kanssa Rinne toteutti tyytyväisyyskyselyn hankintojen Meeting Point-tapahtumasta. Sekin hyvä esimerkki toimeksiannosta, jonka opiskelijat voivat toteuttaa myös tulevina vuosina. Olennaisena osana opiskelijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön kuuluvat opinnäytetyöt,

joita Myynnin foorumi-hankkeen puitteissa toteutettiin kuusi. - Itse haluaisin työskennellä opintojen jälkeen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän parissa. Palkkatyön ohella minua kiinnostaa yrittäjyys, koska olen yrittäjäperheen lapsi. Tosin olen joskus aikanaan vannonut, ettei minusta tule yrittäjää, mutta nyt sitä kuitenkin harkitsen, Rinne nauraa. Yrittäjyydessä häntä kiehtoo erityisesti mahdollisuus nähdä konkreettisesti oma kädenjälki, ja menestyksen avaimetkin ovat pitkälti omissa käsissä. Paljon puhutulla yrittäjän vapaudella on kuitenkin kääntöpuolensakin. Se edellyttää ennen kaikkea kykyä johtaa itseään.

MYYNNIN FOORUMI MAAKUNNASSA Myynnin foorumi-hanke jalkautti myynnin ja markkinoinnin kehittämistä myös maakuntaan. Vetelissä ja Kannuksessa järjestettiin yrityksille suunnatut maksuttomat työpajat, joissa kaupantekoa katsottiin asiakkaan silmin sekä haettiin ymmärrystä sille, kuinka asiakkaat ajattelevat ja mistä he haluavat maksaa. Esillä oli myös digitalisaatio, joka tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia kerätä asiakkaista erilaista tietoa, ja sen avulla kohdentaa markkinointia halutuille kohderyhmille.

HEIDI RINNE ON TOTEUTTANUT MYYNNIN FOORUMIN GRAAFISEN ILMEEN JA TUOTTANUT MUUN MUASSA HANKKEEN ESITEMATERIAALIN.

14


HEIDI RINNE, MYYNNIN FOORUMI

KOLUMNI

PIKAVIPPEJÄ JA PITKÄAIKAISIA SIJOITUKSIA ”Onko se loma jotain syötävää?” kysyi eräs pienyrittäjä taannoin. Yrittäjien vapaa-aika on kortilla ja heille viestiessä vaikuttaakin siltä, että olisi helpompi myydä salamaratkaisuja seteleillä, kuin saada yrittäjät sijoittamaan omaa aikaansa. Ymmärrettävää, kukapa ei olisi joskus katsonut ostoskanavaa ja salaa ajatellut, että saisiko sillä elektronisella ihmevyöllä oikeasti unelmiensa ”sixpäkin”? Aikaa pohtiessani olen miettinyt, kuinka menestyvä yrityskonsepti ”aikapankki” olisikaan – lainan ottajia varmasti riittäisi, mutta innovaatio kuihtuu siihen tosiasiaan, että kenellä aikaa olisi pankkiin sijoittaa? Aikapankkia ei siis ole alueellemme nousemassa, joten joudumme jatkossakin turvautumaan aikavippeihin. Kiireen kasvaessa aletaan vipata aikaa sieltä ja täältä. Aluksi lainataan omasta hyvinvoinnista – unesta, ystävyyssuhteista ja perheeltä. Jätetään lounas Leenan kanssa väliin, perutaan perjantain peli-ilta Pertin kanssa, ja kun kummitytön konfirmaatiokin on niin kaukana, laitetaan rippiristi ja rahaa Riitan mukana menemään. Edellä mainitut aikavippaajat ovat aluksi melko joustavia ja ymmärtäväisiä, mutta jossain vaiheessa niidenkin luottorajat alkavat paukkua. Kun aikavippien lumipallo kasvaa hajoamispisteeseen, on yrittäjän seuraava aikaluotonantaja ikävä kyllä asiakas. Lainataan aikaa lupaamalla lauantaiksi, vaikka todellisuudessa tiedetään tiistaina olevan valmista. Syntyy se surullisen kuuluisa oravanpyörä, jossa ajetaan paloautolla pillit päällä tulipaloja sammuttaen, ja välillä joudutaan jättää osa niistäkin kytemään. Jos aikapankki olikin aivan mahdoton ajatus, niin olisiko yrittäjille mahdollista luoda pankkiiriliike, jonka asiantuntijaverkosto auttaisi sijoittamaan aikaa hyvällä tuotolla? Pitkäaikaissijoittajalle mielenkiintoisia sijoituskohteita olisivat esimerkiksi Suunnitelmallinen myynti- ja Asiakassegmentointi-salkut. Salkkujen tuotoilla voisi saada yritykseen lisäkäsiä tai tehostaa toimintaa siten, että aikaa jäisi enemmän ydinosaamiseen. Vanhoja velkoja voitaisiin lyhentää lähtemällä lounaalle, pääsemällä peli-iltaan tai osallistumalla kummitytön 16-vuotissynttäreille. Voitaisiin jopa todeta, että vaikka loma ei ole ruokaa, auttaa se kummasti jaksamaan.

S IA K U T A J A N IE J U T IS L O SA L ISTÄ: Ö L L Ä IS S N E J O J A P Ö TY "EI PIDÄ KUVITELLA OMASTA YRITYKSESTÄ MITÄÄN, VAAN OTTAA SELVÄÄ JA PARANTAA ASIOITA"

”ESILLEPANO, IKKUNAT, KOKONAISUUDEN JA VISUAALISEN MERKITYKSEN TÄRKEYS TULI HERÄTTÄVIN ESIMERKEIN KUVISSA JA PISTI TOSIAAN KATSOMAAN ASIAKKAAN SILMIN. "

"DISC-MALLI OLI HYVÄ JA MIELENKIINTOINEN, SITÄ PITÄISI OPISKELLA LISÄÄ! "

"VIESTINNÄN MERKITYS, VOIMA JA MAHDOLLISUUS."

”TOSI HYVÄ!”

”KÄYTÄNNÖN OHJEITA OMAAN TOIMINTAANI”

"HERÄTTI AJATTELEMAAN ASENNETTA JA SEN VAIKUTUSTA SEKÄ TYÖYHTEISÖÖN ETTÄ ASIAKASPALVELUUN "

”VISUAALISEN ILMEEN TÄRKEYS - EI PELKÄSTÄÄN KULU VAAN VOI OLLA MYÖS SIJOITUS”

”HYVIÄ KEINOJA SELVENTÄÄ, MITEN VOIDAAN NÄYTTÄÄ TUOTTAVA ASIAKASRYHMÄ JOHON PANOSTAA. RAUTALANKAMALLI”

”PALJON KÄYTÄNTÖÖN SUORAAN SOVELLETTAVAA TIETOA! MM. VINKKEJÄ REKRYTOINTIIN, ORGANISAATION RAKENTAMISEEN JA SEN VAIKUTUKSESTA IMAGOON JA BRÄNDIIN. "

15


ttä!

htey Kiinnostuitko, ota y www.myynninfoorumi.fi

myynninfoorumi@centria.fi

Myynnin foorumi 2017  

Kokemuksia myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä

Myynnin foorumi 2017  

Kokemuksia myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä

Advertisement