Page 1

! ! ี ร ฟ

แจก

เมนู นิยม นิตยสารที่รวบรวมหลากหลายเมนูยอดนิยมที่คุณรู้จัก พร้อมด้วยรายละเอียดที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เมนูนิยม

1


เมนู BROWNIES ................................................. p.5

MC Cafe

Cafe du tu

Starbucks

COOKIES ...................................................... p.8 Imperial

2

Farm House

Cookies Choice

เมนูนิยม


ความสุขใดหรือจะเทียบความสุขจากการกิน... อาหารเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มีความส�าคัญต่อการด�ารง ชีวิตของมนุษย์ ส�าหรับหลายคน เรื่องกินดเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้น เราไม่ได้กินเพื่ออยู่ แต่เราต้องอยู่เพื่อกิน เพราะถ้าหากเรายังมี โอกาสที่จะเลือกกินได้อยู่ก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับตัวเอง แต่อาหารบางอย่างแคลอรี่มันช่างสูงเหลือเกิน จะกินทีก็ ต้องระวัง กินมากไปก็กลัวจะอ้วน เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการดี ถ้า เรารู้ว่าแต่ละเมนูนั้น เมื่อกินเข้าไปแล้วจะได้รับพลังงางที่นเท่าไร อ้วนระดับไหน แล้วเมนูจากร้านไหนบ้างที่อร่อยจนต้องยอมอ้วน


A

4

LL

เมนูนิยม

AB OUT

R B O


W S O NI E HISTORY :

บราวนี่เกิดจากความบังเอิญ ในการท�ำเค้ก ช็อกโกแลตโดยลืมใส่ผงฟู เมื่ออบออกมาแล้ว เค้กจึงไม่ขึ้นฟู แต่กลับได้ขนมสีน�้ำตาลเข้มเนื้อ แน่น อันเป็นที่มาของชื่อ “Brownie” นั่นเอง เรียกได้ว่า ความหลงลืมหรือความผิดพลาดใน ครัง้ นัน้ กลายเป็นปัจจัยผลักดันความก้าวหน้าให้ ขนมชนิดนี้ถือก�ำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ เมนูนิยม

5


BR

6

เมนูนิยม

OW

N I ES


Top : น�้าตาลไอซิ่ง Texture : นุ่มและร่วน Taste : ไม่เข้มข้น Price : 55 บาท Point : 6/10

Top Texture Taste Price Point

: : : : :

ชีสเค้ก นุ่มและฉ�่า หวาน 75 บาท 7/10

Top Texture Taste Price Point

: ช็อคชิพ : หนุบหนับ : เข้มออกขม : 75 บาท : 8/10

เมนูนิยม

7


icing sugar

Mc Cafe

บราวนี่เนื้อเนื้อร่วนจาก McCafe รสชาติ กลมกล่อม หน้าบราวนี่โรยด้วยไอซิ่งที่รส หวานเข้ากันได้ดีกับบราวนี่เนื้อช็อคโกแลต

crumbly

325 kcal

ระดับความหวาน

cheesecake

Cafe de tu

บราวนี่เนื้อฉ�่าจากร้าน Cafe de tu ชิ้นนี้มี เอกลักษณ์อยู่ตรงที่หน้าของบราวนี่นั้นผสม เนื้อชีสเค้กนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติ ระดับความหวาน

juicy

298 kcal

chocochips

378 kcal

chewy

Starbucks

บราวนี่หน้ากรอบ เนื้อร่วน กับเนื้อช็อคโก แลตก้อนโตด้านบนของบราวนี่ รสชาติของ ดาร์กช็อคโกแลตเข้มข้นถึงใจ พิเศษเฉพาะที่ Starbucks ระดับความหวาน

8

เมนูนิยม


เมนูนิยม

9


10 เมนูนิยม

HA

T

IS

C O OK I

W

ES


HISTORY :

คุกกี้ คือขนมอบชิ้นเล็กๆ รูปร่างแบน ท�ำจาก แป้งสาลี ค�ำว่าคุกกี้มีที่มาจากค�ำในภาษาดัตช์ “koekje” ซึ่งหมายถึง “เค้กชิ้นเล็กๆ” แรกเริ่ม เดิมที คุกกี้ท�ำโดยการแบ่งแป้งขนมเค้กที่ผสม S แล้วออกมาส่วนหนึ่ง จากนั้นแบ่งออกเป็นชิ้น เล็กๆ แล้วน�ำเข้าเตาอบ เพื่อทดสอบอุณหภูมิ ที่จะใช้อบขนมเค้ก

เมนูนิยม

11


CO

12

เมนูนิยม

OK I E S


Flavour Texture Taste Price Point

: เนย : ร่วนพอดี : อร่อยหอมเนย : ห่อละ 28 บาท : 8/10

Flavour Texture Taste Price Point

: เนย : ร่วน : ค่อนข้างจืด : ห่อละ 20 บาท : 6/10

Flavour Texture Taste Price Point

: เนย : ร่วนเกินไป : ค่อนข้างจืด : ห่อละ 12 บาท : 4/10 เมนูนิยม

13


Imperial

คุกกี้รสเนยของ Imperial มีเอกลักษร์ที่ รสชาติไม่เพียงแค่หอมเนยเท่านั้น แต่ยังได้ กลิ่นและรสชาติของนมอีกด้วย 28 kcal

32 kcal

ความร่วน ความอร่อย

Cookies Choice

รสชาติ ไ ม่ ห วานจั ด และเนื้ อ ร่ ว นถื อ เป็ น ลักษณะเฉพาะของคุกกี้เนยยี่ห้อ Cookies Choice แนะน�าว่าให้กินทีเดียว ความร่วน ความอร่อย

32 kcal

Farm House

คุกกี้เนื้อนุ่มและร่วนแบบนี้ แน่นอนว่าต้อง เป็นของ Farm House รสเนยหอมตั้งแต่ค�า แรกที่กัดกันเลย ความร่วน ความอร่อย

14

เมนูนิยม


เมนูนิยม

15


Nahathai Kochamit ig : @mytarnnn 16

เมนูนิยม

Menu Niyom  

popular food ; brownies cookies