Page 1

LIVSCOACHEN MY SÖDERGREN Har du frågor eller vill ha coachning av My? Maila på my@halsa.se eller gå in på www.halsa.se eller www.redmy.se

Vad njuter du av idag? den, ra och känna himlen, trä på morgonen och se, hö naturen, vattnet… varken vatten eller så Söder i en storstad och har Nu bor jag visserligen på himlen från min säng, jag ser fönster. Däremot ra sto na mi r nfö uta ur mycket nat mig upp och tittar ut på ra ord. Och om jag ställer and d me ri ng lsä me him a en äkt vin, som på hösten spraka ra, gamla almar och vild tt mi i let fal ten vat n frå gården ser jag vackra, sto nde vatten får jag rla po av sen vel ple som Up . nt eldens alla färger l i form av läckande eleme nar jag inte ett vattenfal vardagsrum. Och då me t behålla ljudet, utan ett e gör något åt för att jus int n ho som , har a inn min vän nar i. ka konstgjort med äkta ste , närvaro, skönhet och lyc mig de tillstånd av glädje d me n. sta i bo Inom mig bär jag att ver överle d naturen. Det är så jag små som jag får av att vara me olm, för allt vatten, alla ckh Sto i n ete nh skö för m ksa ktac gt tac dli så ock oän är så Jag är na på husen. Jag , gröna parker och färger g öar a mi ta söt sät ar, för bro n ra ige sto och att om och om njuta! Och att jag väljer anann on någ g mi sam för att jag väljer att ta vill lighet. Trots dalarna som själv i glädje, flöde och här stans. så stort; en skön vara så lite och samtidigt DE T JAG NJU TER AV kan pande, knallgul, en vacker, saftig, söt, dry orgasmisk nysning eller od mango! mjuk och otroligt goooo de jag mangofrukter några år sedan, så plocka för ii wa Ha på e dd bo jag När or (som jag pallade under s trädgård, mogna avokad ner vän aya på na mi i den trä n frå testor, alldeles orange pap nens hundar) och en jät promenaderna med vän en och delfinerna. g, om du njuter så min väg ner mot strand lagt märke till någon gån du r Ha liv? t dit i du ter Hur nju ? mycket du egentligen vill

A JAG ÄL SK AR AT T VA KN

”Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat” Okänd

”När du ändrar på hur du ser på saker, ändrar sig sakerna du tittar på” ur boken Fryst Kyckling Lever av M. Lindström

(varning för beroendedela med mig av till dig vill jag som ng tni nju Ett recept för . framkallning): gnutta av något du gillar situation där det finns en en till t rke tig mä Rik g . Läg ner : här kän Gör så och till sist vad du

du ser, vad du hör igen och lägg märAndas. Lägg märke till vad , låt det fylla dig. Andas pp kro din av l cel a end ! Resten löser sig ;-) dra in detta i var tillfredsställande, grattis det Var g. rin änd för ell ke till eventu

Signatur

Med växter och ett härligt porlande vattenfall kan du leva med naturens skönhet och ro i ditt hem!

HÄLSA nr 2, februari 2008

MY SÖDERGREN är HÄLSAs coach och livsinspiratör. Ålder: 36 år. Familj: Singel. Bor: på Söder i Stockholm. Gör: Kommunikolog, producent, programledare. Planer 2008: Leva i glädje, lätthet & härlighet, njuta, simma med delfiner, öppna Woman´s lounge – ett hus för välbefinnande.

3


LIVSINSPIRATÖREN MY SÖDERGREN my@halsa.se hemsida: www.redmy.se

Vilken är din ja-signal? id kunde någon eller något som allt ! Och jag har t De ? klig riktigt lyc göra för att vara riktigt, ra för and på sna lys visa dig vilka val du ska öva beh kraft att ständigt n ege n mi av t cke my äta så det har tagit vilken mat jag ska , vad är bra för mig eller inte, som vad om a eller val a egn a att gör cifik relation, ha den röd jag ska vara kvar i en spe om iv och d, ans me exp eta arb och t ska lät jag mig stark, vidare … Nu känner jag svarta tröjan i dag och så min egen kropp! min största räddning är jag under många år av och vackra kropp. Som ta gen elli int Nu är a, tisk tas Min fan else till tacksamhet till. n att ge någon tillstymm uta et, de giv att , för sig så er tog läk liv ar mitt hur kropp r allt den är. Det otroligt ? det ra kla lle sku s gen jag stum av förundran öve att leva! Vilken intelli r tte tsä for ess str ett och och trots dålig miljö ppen är en skapelse av kunna tänka ut, hela kro Det är ingenting vi skulle enda cell. var elligensen, inbyggd i uttryck för den högsta int som facit för de a närmast oss varje dag allr har vi det A ND VÄ AN lyssna till dess ja- och SÅ , VA RFÖ R INT E n egen kropp, genom att mi ga frå att m no Ge ! svar vi söker? kunna leva i glädje, lättsvar jag behöver för att alla jag l fal igt alla i får er, nejsignal kar och känslor jag ständ r att 98 procent av de tan tro rarJag . äld för het , lig let här häl och sam het ” jag tagit på mig av ram og ”pr n uta a egn ta lever i, inte är mina cket skönare när jag kan tt liv är helt fantastiskt my na, skolan med flera. Mi e! int tera vad som är mitt – och att hjälp av min kropp att sor nalerna. Ibland tycker jag t att lägga märke till sig lät id na mi allt e lät g int no är jag det n att Me eråt bevisar ispåsen fast magontet eft den säger ja till hela god ta över. invanda tankemönster ka på något du verkligen a signaler kan vara att tän egn a din är TA HIT T AT T ETT SÄT ner samt var i kroppen det till vad du ser, hör och kän rke du mä g kan Läg en . nal om sig ker nej tyc att hitta is en lätthet i huvudet. För placerat, som exempelv rke till vad du ser hör och mä här n äve g Läg . ker om tänka på något du inte tyc är till exempel ett tungt är placerat. Min nejsignal det en pp som ett kro i var och känner ljus känsla i bröstkorgen, n jasignal är en lätt och mi och t ste brö r öve ck try skönt andetag. – till exempel komma ur pp och jag vill samma sak Det är inte alltid min kro r för att kunna tänka att fråga vad den behöve ts pla på a var det kan sängen – då nske en god frukost … sig att pallra sig upp. Ka t sätt. Du kan ställa frågor kropps signaler på ditt ege din d ta?” Lek och bli vän me p, vill du jobba med det här maten?” eller ”Krop som cis pre , dig ge kan som ”Kropp, vill du ha den som a att detta är något ern het jlig mö ga dli oän Vilka är de stånd? mig, ett liv i fler sköna till

HA R DU NÅGO N GÅ NG

ÖN SK AT att det fanns

”If I do not go within I go without.” Neal Donald Walsch

”Varför leta efter svaren hos alla andra, när dom finns i vår egen kropps intelligens?” Min egen rad

Bildtext in här

MY SÖDERGREN är HÄLSAs livsinspiratör. Ålder: 36 år. Familj: Singel. Bor: På Söder i Stockholm. Gör: Kommunikolog, producent, programledare. Planer 2008: Leva i glädje, lätthet och härlighet, njuta, simma med delfiner, öppna Woman´s lounge – ett hus för välbefinnande. HÄLSA nr 2, februari 2008

33


LIVSINSPIRATÖREN MY SÖDERGREN my@halsa.se hemsida: www.redmy.se

Innaför eller utanför boxen? ar att flytta pratade om sina drömm hinder han n fan a och lika oft nya resmål han ville till am, inte ens var han utomlands. Ofta var det att e nna hemma. Han trodd sta att de val han att som gjorde gt och, framför allt, så var var jobbigt att flyga lån det att kte tyc t, åke spr kunde . jett i sin hand han rädd för att göra fel ut en dag och med en bil han s ade uff kn bo sitt i e n valde att försikSom en fågelung box, i ett annat land. Ha sin r nfö uta g sda -år 60 fick han fira sin för att finna delar av sig ga. Han testade ny mark fly och gar vin a sin ut tigt breda att njuta. ativa tankar och rädslor, när själv och valde, trots neg pappa, sade hans dotter nu liv t dit det du vill ha i – Passa på att välkomna på flygplatsen. glömde plötsligt var hon vinkade av honom med ett hastigt leende och han e rad sva a, sök för – Jag ska han lagt sin biljett. nde och nyfunnya fräknar, bredare lee d me hem N HA M KO re i hennes 36-åriga EFT ER TVÅ VE CKOR tter som han aldrig tidiga do sin om de i ma kra n nen lycka. Ha i rösten smittade av sig der och den runda tonen hän s han i var en kor het vec uk Mj två liv gjort. vackra ögon. På t av att se glittret i hans hennes hjärta och hon njö änslan starkare. den livet förändrat och självk hem, till den plats på jor , har han hittat tillbaka are sen n har er Ha ts. pla rre Nu, två månad stö och rre och friheten får ta stö en lek kär hitta där att r rta hjä svå a och till sitt en. Den var bar som funnits där hela tid la käl ing den ent om Ing rt. ind svå påm blivit allt som var misslyckas och tankar om bakom alla rädslor för att s. r de ramar han trodhar egentligen förändrat att mer och mer gå utanfö jer väl han att ske ka. kan är Skillnaden som ger honom mer lyc vara i de tillstånd i livet att för r, ade att nse utf grä s för han ras de var e är det and d för, egentligen? Kansk Vad finns det att vara räd oss? Vems är då rädslan? meningar som vi tar på nga ta det där steget. Hur må TA RA m i livet för att BY A ÖV tills BEH da VI Än N . KA ...” IBL AN D går inte, för att till mig själv: ”Nej, det där t sag bara e ta, int tes jag e int har för ger gån Det går!”. Var n i att istället säga: ”Ja! jag en dag förstod krafte för skojs skull? tillåta dig att vara mer av i detta ögonblick för att lv sjä dig för a gör du Vad kan det några valda sanningar a väsen som du är? Finns ifik gn ma och e nd åla det str ? du kan ändra på just i dag betyder det inte att du dag väljer att vara deppig en du att för Och du, bara istället för att döma fråt ok! Vad händer om du hel är t De lv. ra sjä dig ma behöver dö Vad krävs för att föränd ? Vad gör jag med den? rgi ene på för en här vak det var är d gar ”Va kommer till dig och ut svaret, lita på att det a list e int sök För ?”. den de signaler du får.

I MÅ NG A ÅR LÄ NG TA

DE HA N , planerade och

Testa något annorlunda! Gör allting tvärtom en dag. Borsta tänderna med ”fel” hand. Gå baklänges nedför trappan, gör om morgonproceduren och ät något helt annat än du brukar. Åk en annan väg till jobbet eller sjung istället för att prata. Ju mer du kan ta dig själv utanför boxen, desto mindre chans att fastna där.

”Allt du upplever i din värld är resultatet av dina förutfattade meningar om det du upplever.” Fritt översatt från Neale Donald Walsch ur boken ”Fryst kyckling lever” M. Lindström

Bildtext

MY SÖDERGREN är HÄLSAs livsinspiratör. Ålder: 36 år. Familj: Pojkvän Bor: På Söder i Stockholm. Gör: Coach, kommunikolog, producent och programledare. Planer 2008: Inspirera till glädje, lätthet och härlighet. Har nyss uppfyllt en önskan; simma med delfiner. Öppna en mötesplats för lyckligare liv. HÄLSA nr 5, maj 2008

23


LIVSINSPIRATÖREN MY SÖDERGREN my@halsa.se hemsida: www.redmy.se

Jag fick just sparken ... till HU R STÄ LLE R DU DIG

du möjligheter och saker som händer? Ser

mening eller

t snurrar lite i huvudet, ser du det som hot? Jag fick just sparken. De . dag as ern het jlig mö I dag är en r jag medveten om vad som gig klump i halsen. Så bli geg en till jag rke mä ger jag läg dje och nyfikenhet och klumpen. Där bubblar glä om heter bak jlig , mö der a un tisk där tas ns fin mig ser fan ma gång. Ena delen av – den er nst mö a ant bek skrattar och gråter på sam väl mina delen känner trygghet i i situationen. Den andra hög inuti huvudet. på gar nin räk la sam och delen blir rädd, vill gråta a i lätthet med det som är var att , som jag kan välja nu cis pre , nu är det n Me inne i ekorrhjulet. ereras för cancer i eller springa allt snabbare på sjukhuset och akutop är som ter sys en så ock konstnär I dag har jag bröst och lymfa. Hon är a hand för str och använder sin vän att risk en ns att måla. Det fin hon vad du Vet . lam armen blir in för e åkt n ho an inn g mi sade till de ns fin operation? ”Äsch, det ha min a i huvudet att jag måste bar er en före mig. Det sitt nn på mu d sna me lys r lat öve må beh har som lär mig att jag Så tillade hon: ”Cancern för nat var er nal sig arm för att kunna måla.” ens kropp ur den negativa spiral som jer jag mina behov och komma att jag ska dö snart så väl så är det Om nt. ala nch no it var som jag lv.” är t sjä länge. De det bästa för mig dveten om att jag gjorde are liv, att dö lycklig och glad, me hon kan leva ett ännu rik att ser bort rädslan och ar. arm r elle st Fantastiskt! Hon väljer brö n eller uta ar eller 50 år kvar, med oavsett om det är fem dag över körkort. Först chocken dagen förlorar jag mitt här den t 50på ssa ING mi TN jag SLU att SO M AV Sedan insikten et på en mörk landsväg. ikt förans i pp tt kro mi n xt mi bli er rk låt sta en låter dem rinna och Jag . ner rin och ner lle rin sku tanke. Dessutom skylten … Tårarna behöver ännu mera om och tt trö t l. fal dig väl alla i är medla att den ffa… inte just nu just funderade på att ska jag som , g. bil mi ha ma e int göm n att jag tydlige är inte född för allt det här för dig? Jag mer Och varför berättar jag iskor till att leva ett liv i änn dm dig och andra me ing att ent ing lja, dö att Jag vill istället inspirera finns det ingenting Då t. jlig mö var e dd tro lycka än vad ni ge av det som är jag. att vila i det som är och märskydda – bara leva, välja kropp. Lyssna och lägg d vi kommunicera me vår kan a se i arn och tår stå om för gen att n rt Äve det vara svå ge den det! Ibland kan kan vet du som or isk nn ke till vad den ber om och s de mä kar och be om hjälp ho innerst ensamhet. Dela dina tan om eller döma. Kan du d syn ka tyc att n uta a säg att r a tårar ha din du lyssna på det e falla offer för ska vara, behöver du int det som är t all att på inne lita pp. mjuk healing för din kro utan låta dem komma som ? er väntar dig Vilka oändliga möjlighet

t ”Det finns ingenting at dölja, ingenting att .” skydda – bara att leva

My tipsar

Tips 1. Om du hade tio sekunder kvar att leva – vad skulle du göra då? Vad hindrar dig från att göra det just nu? Bara gör det, hoppa, våga och upplev! Tips 2. Skicka ett vykort, blommor, choklad eller något du tycker mycket om … till dig själv! Du kan alltid glädja dig själv. Tips 3. Rosenvatten – överallt! Spraya på kroppen, i huset, garderoben, ta med på resan. Så otroligt uppfriskande och skönt. Sägs också rensa auran.

Lästipset ”En annorlunda barndom” av Iris Johansson (Forum, 2007). En hisnande berättelse om en autistisk kvinnas barndom, skriven av henne själv.

MY SÖDERGREN

Släpp loss gråten! Här finns mjuk healing som för dig närmare dig själv.

HÄLSA nr 11, november 2008

är HÄLSAs livsinspiratör. Ålder: 36 år. Familj: Pojkvän. Bor: På Söder i Stockholm. Gör: Coach, kommunikolog, producent och programledare. Motto: Leva i och inspirera andra till glädje, lätthet och härlighet. 49

Press  

My Södergren press

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you