My sme Petržalka

Page 1

SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

Mesačník | máj 2017

Vyčistili sme Chorvátske rameno Tak ako každý rok aj tentokrát sme spolu s dobrovoľníkmi z Petržalky pomohli skultivovať časť nášho okolia.

Bavili sa deti aj rodičia. Májová šarkaniáda opäť prilákala množstvo ľudí

Str. 6

Strašiak na Znievskej. Čo z neho bude?

Str. 7

Viac na strane 5

Úcta a rešpekt: Deň matiek sme oslávili s Gizkou Oňovou

Str. 6


KTO SME

2

www.mysmepetrzalka.com

MY SME PETRŽALKA: Chceme zlepšovať život v mestskej časti Kto sme a čo pre vás robíme? Sme združenie ľudí, ktorí nosia Petržalku v srdci a snažia sa z nej robiť najlepšie miesto pre život. Náš tím tvoria aj petržalskí miestni poslanci Oľga Adamčiaková, Ľubica Škorvaneková a Ľuboš Kačírek, súčasťou sú aj bratislavský krajský poslanec Eduard Demel či vicestarosta Petržalky Ján Bučan. Pre Petržalčanov organizujeme brigády a spoločenské podujatia.

Ako s vami komunikujeme? Mailom, telefonicky alebo cez sociálnu sieť. Podnety získavame aj od ľudí v uliciach Petržalky, či na športovo-zábavných podujatiach, na ktorých nás Petržalčania oslovujú s pripomienkami a nápadmi. Naša facebooková stránka sa volá My sme Petržalka. Kontakty na miestnych poslancov nájdu záujemcovia na internetovej stránke Petržalky.

Takto vyzerala terasa na Rovniankovej pôvodne…

Čo Petržalčanov najviac zaujíma? Čistota v uliciach, zeleň, nové odpadkové koše, lavičky, či poškodené hracie prvky na detských ihriskách. Pýtajú sa tiež na vraky áut na parkoviskách, poškodené chodníky a cesty. Vynovené hygienické zariadenia v Materskej škole Bulíková


ČO ROBÍME

3

www.mysmepetrzalka.com

Ján Bučan, predseda OZ My sme Petržalka, vicestarosta Petržalky

Ktoré problémy sme riešili naposledy? Oľga Adamčiaková sa zaoberala predzáhradkami na Budatínskej a Šintavskej ulici, Ľubica Škorvaneková zas odstránením vrakov áut na Strečnianskej a Budatínskej ulici. Prepadnutú zeminu na Námestí hraničiarov riešil Ján Bučan, revitalizáciu plochy pred Domom k ult úr y Zrkadlový háj zase Ľuboš Kačírek. Orezanie stromu, ktorý zasahoval do fasády paneláku na Černyševského ulici, mal na starosti Eduard Demel.

… takto vyzerá Rovniankova po našom uprataní

Aké sú naše ďalšie plány?

Chceme sa zamerať na revitalizáciu školských dvorov a premeniť ich na multifunkčné športové areály s atletickými dráhami otvorenými pre verejnosť.

Poslanecký klub My sme Petržalka je aj súčasťou petržalského miestneho zastupiteľstva. Čo sa nám podarilo vyriešiť? Dlhodobo sa venujeme zlepšovaniu technického stavu budov na základných a materských školách, ktoré má mestská časť vo svojej správe. Vlani sa nám podarilo docieliť rekonštrukcie na piatich škôlkach, konkrétne na Materských školách Ševčenkova, Bulíkova, Bzovícka, Lachova a Haanova.

Vlani sa nám podarilo docieliť rekonštrukcie na piatich škôlkach, konkrétne na Materských školách Ševčenkova, Bulíkova, Bzovícka, Lachova a Haanova.


ROZHOVOR

www.mysmepetrzalka.com

4

Ján Bučan: Prečo chcem byť poslancom VÚC? Predseda združenia My sme Petržalka a zároveň vicestarosta bratislavskej Petržalky Ján Bučan chce samosprávny kraj, ktorý bude užitočný pre Petržalčanov. Zamerať by sa chcel na seniorov i na lepšie rozdeľovanie dotácií.

Predstavte sa nám ako Petržalčan, nie ako Kraj ma v správe napríklad stredné školy vicestarosta. i zariadenia pre seniorov. Ktoré problémy Narodil som sa v Bratislave a od narodenia v tejto oblasti by ste sa snažili riešiť hneď žijem, čo je už takmer 37 rokov, v Petržalke. na začiatku? Petržalka je dobrá adresa s veľkým potenciálom a preto na ňu nedám dopustiť.

Chcel by som, aby bola prítomnosť Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke viditeľnejšia Čo je Vašou hlavnou motiváciu, prečo a hmatateľnejšia pri správe “VIEM SI PREDSTAVIŤ chcete byť krajský poslanec? svojho majetk u. Dôležitou KRAJ, KTORÝ BUDE Viem si predstaviť kraj, ktorý bude uži- UŽITOČNÝ PRE PETRŽALKU témou sú podľa mňa aj zatočný pre Petržalku i Petržalčanov. Okrem riadenia pre seniorov, ktoré I PETRŽALČANOV.” toho by som chcel v krajskom zastupiteľstve má k r aj vo svojej spr áve. docieliť využívanie budov vo vlastníctve V Petržalke je v súčasnosti kraja, ktoré sú na území Petržalky. Pod jednou každý desiaty obyvateľ senior, strechou môžu poskytovať svoje služby kraj aj č o je veľ k á v ý z va n a budovapetržalská samospráva. Výhodu vidím v zdieľaní nie a rozširovanie kapacít sociálnych služieb. investičných aj prevádzkových nákladov.


ROZHOVOR V zahraničí je to už niekoľkoročný trend. Viete si predstaviť zariadenie, ktoré by zdieľali seniori s deťmi zo škôlky? Určite áno, prečo si nebrať inšpiráciu? Spolužitie seniorov a malých detí môže obom skupinám výrazne prospievať. Bratislavské krajské zastupiteľstvo rozhoduje o rozdeľovaní dotácii napríklad na podporu kultúrnych podujatí či rozvoj škôlok. Je tento spôsob delenia peňazí správny? Spôsob rozdeľovania dotácií je na zamyslenie. Mne sa zdá nesystémový a bez akejkoľvek vnútornej logiky. Sú to dotácie na projekty, ktoré neberú ohľad na veľkosť či počet obyvateľov samosprávy, ktorá o ne žiada. Výsledkom sú symbolické dotácie a nie také, ktoré by prinášali riešenie. V Petržalke v súčasnosti diskutujete o projekte muzikálového divadla. Potrebuje ho mestská časť? Zámer výstavby muzikálového divadla v Petržalke jednoznačne vítam

5

www.mysmepetrzalka.com

a myslím si, že si ho naša mestská časť a jej obyvatelia zaslúžia. Nestáva sa totiž každý deň, že nám klope na dvere záujemca o výstavbu takejto budovy. Rozhodol som sa o tento projekt zabojovať. Úlohou poslanca je nielen problém pomenovať, nájsť by mal vedieť aj jeho riešenie. Čo v tom najčastejšie zástupcovi verejnosti bráni? Rýchlosť a efektivitu riešenia problému brzdia nielen zákonné lehoty a procesné postupy, ktorými je samospráva viazaná. V súčasnosti, keď sedím v petržalskom miest nom zast upiteľst ve, mi v riešení podnetov bráni napríklad aj to, že nie všetko je v kompetencii mestskej časti. S niektorými problémami kontaktujeme hlavné mesto SR Bratislavu alebo Bratislavský samosprávny kraj. Vo všeobecnosti však stále platí, že keď sa chce, riešenie sa vždy nájde.

SPRÁVY Z PETRŽALKY

Pomohli sme s čistením brehov Chorvátskeho ramena Priložili sme ruku k dielu a pomohli sme vyčistiť okolie Chorvátskeho ramena. Zobrali sme vrecia na odpadky a zapojili sme sa do dvadsiateho prvého ročníka tejto akcie, ktorú organizovala mestská časť Bratislava-Petržalka. Okrem nás upratovali aj šikovní študenti, seniori a ďalší dobrovoľníci. Spolu nás bolo vyše 150 a za jeden deň sa nám podarilo vyzbierať 660 kg odpadu, čo je perfektné. V okolí ramena sme našli staré plastové fľaše, zničené plechovky, i obaly z potravín. Za odvoz a likvidáciu ďakujeme chlapcom z miestneho podniku verejnoprospešných služieb.

“SPOLUŽITIE SENIOROV A MALÝCH DETÍ MÔŽE OBOM SKUPINÁM VÝRAZNE PROSPIEVAŤ.”

Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Svojou rozlohou je najmenším samosprávnym krajom a je najzápadnejším v našej krajine. Najväčším mestom v kraji je hlavné mesto SR Bratislava, okresnými mestami sú Malacky, Senec a Pezinok. Krajské zastupiteľstvo má 44 poslancov a rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja. BSK má vo svojej správe stredné odborné školy, gymnázia, školské zariadenia, domovy sociálnych služieb, niektoré cesty, kultúrne zariadenia i polikliniku v bratislavskej Karlovej Vsi. Súčasným predsedom Bratislavského samosprávneho kraja je Pavol Frešo.

Slovenský choreograf a tanečník Ján Ďurovčík môže mať v Petržalke svoje divadlo. Pre novú budovu vybrali miestni poslanci lokalitu Jirásková – Bratská. Aby však mohol Ďurovčík v tomto priestore začať stavať, od mesta musí mestská časť získať lokalitu do svojej správy.

Petržalka vodákom z Dunajklubu Kamzík prenajme pozemky na pravom brehu Dunaja na 28 rokov za dvesto eur ročne. Priestor, v ktorom je areál lodenice, je na Klokočovej ulici.


AKTIVITY

6

www.mysmepetrzalka.com

Netradičná májová šarkaniáda zabavila deti i rodičov

Nebo nad Petržalkou bolo v nedeľu 14. mája plné farebných šarkanov. Aj keď trochu v neobvyklom termíne, o to viac sme si na Námestí Republiky užili skvelú jarnú šarkaniádu. Zábave počasie prialo, slniečko svietilo a fúkal priaznivý vietor. Porota hodnotila nielen výšku, do akej šarkany vyleteli, ale aj to, ako vyzerajú. A vôbec to nebolo ľahké! Lietajúce nádhery hodnotili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja Rudolf Kusý a Eduard Demel i petržalský vicestarosta Ján Bučan. Akcia však nebola len o šarkanoch, najmenší sa zapojili do behu vo vreci a zabavili sa tiež pri hádzaní krúžkov.

Deťom sa šarkaniáda páčila

Deň matiek sme oslávili s Gizkou Oňovou

Deň matiek je čas, keď povieme našim drahým mamám ako ich ľúbime a čo pre nás znamenajú. Kvietkom či pekným slovom im môžeme vyjadriť vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a s čím nám pomohli. Združenie My sme Petržalka s Rudolfom Kusým zorganizovali program ku Dňu matiek v stredu 17. mája v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Zabaviť sa prišli väčšinou seniori, o vyše hodinový program sa im postarala Gizka Oňová. Pre radosť sme na konci akcie dámam darovali kvietky. Detičky tešte sa! O chvíľu máte sviatok a my ho chceme osláviť s vami. Už v sobotu 28. mája od 15:00 nás čaká oslava medzinárodného Dňa detí. Uvidíme sa pri Veľkom Draždiaku. Počasie sme vybavili, srdečne Vás všetkých pozývame.

Rudolf Kusý s Gizkou Oňovou


AKTIVITY

7

www.mysmepetrzalka.com

Vyhorený strašiak na Znievskej ulici. Čo z neho bude? Zničil ju požiar, chátra, špatí okolie a je plná azbestu! Taký je osud bývalej petržalskej škôlky na Znievskej ulici. Akoby sa tam čas zastavil. O budovu na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá je v mestskej časti Bratislava-Petržalka a vlastní ju Bratislavský samosprávny kraj (BSK), sa dlhodobo nikto nestará.

Vzbura proti predaju Veľká kauza sa začala v marci, keď sa chcel kraj budovy zbaviť. Predať ju chceli za približne 80-tisíc eur a tu bol problém. Na scénu prišiel krajský poslanec a zároveň starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý. Čo sa mu nepáčilo? Skutočnosť, že miesto vhodné pre škôlku by mohol ovládnuť developer. Spolu s Jánom Bučanom a Eduardom Demelom preto zorganizoval stretnutie s občanmi z okolia Znievskej. Tí jasne povedali, čo si o predaji myslia. „Proti tomuto predaju sme urobili petíciu a tiež sme zvolali tlačovú konferenciu, na ktorej sme jasne vyhlásili, že sme proti predaju tejto budovy a malo by v nej byť niečo, čo bude slúžiť ľuďom,“ doplnil Ján Bučan.

Súťaž definitívne zrušili A nakoniec prišla radostná správa. Na krajskom zastupiteľstve prešiel návrh Rudolfa Kusého, aby súťaž na túto budovu definitívne zrušili. Neskôr kraj oznámil, že si budovu nechajú a vrátia do nej život. To však môže trvať ešte veľmi dlho, pretože si musia vybojovať od mesta pozemky. Čo teda bude ďalej, je vo hviezdach. Nad tým, či budovu obnovia a aké bude jej využitie, ostáva veľmi veľa otáznikov.

Poslanec Eduard Demel “Pozemky pod strednými školami by mal spravovať kraj!“

Riešenie pre náš región Problematický nie je len pozemok pod bývalou škôlkou na Znievskej, starosti sú aj s pozemkami pod krajskými strednými školami. Bratislavský samosprávny kraj má totiž v správe len budovy škôl, pozemky pod nimi vlastní Hlavné mesto SR Bratislava. Kraj tak nemôže investovať do cudzieho majetku. „Zlý stav budov vo vlastníctve kraja by vyriešila skutočnosť, že by ich pozemky prešli do správy zriaďovateľa školy,“ pripomína poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Petržalku Eduard Demel, ktorý sa zničeným budovám stredných škôl dlhodobo venuje. Minulý rok preto prišiel s iniciatívou, ktorú vlani v novembri schválilo zastupiteľstvo BSK. Je to výzva pre hlavné mesto SR Bratislavu, aby pozemky prešli do vlastníctva kraja.

„Veľká kauza sa začala v marci, keď sa chcel kraj budovy zbaviť. Predať ju chceli za približne 80-tisíc eur.“


PETRŽALSKÁ KRÍŽOVKA Pomôcky: ét, easy, zhotovoval staroveký lat, Arle, tkaninu obyvateľ Afriky ažurita

Asociácia Pomôcky: slovný obchodná teniso- Yn, srok, žart akadémia vých pro- Aldan, buchni sa (hovor.) (skr.) fesionálov legato petržalská reštaurácia ľahký, po ang.

temnota

ĽAHKĽALA

stôl pre učiteľa petržalské nákupnozábavné stredisko listina panovníka súmrak

existuješ vlastníme

miest- Tajnička Autor: na časť starosta M. Lisál Petržalky Petržalky

nemecké sídlo biely povlak (lek.)

stará sa démonicky zvodná žena ojazdila, po česky

meno Otílie

meno Douglasa pestrý papagáj

severská povesť naša encyklopédia

otcova sestra nadčlovek (publ.)

kazašská hora Rada bezpeč. Ruska

hektár (zn.)

lehota, po rusky zn. pracieho prášku

výhra 2 čísel stolný, po maďar.

petržalské divadlo

bývalá petržalská továreň

ruská rieka

tyran (pejor.)

opusteno

časť Petržalky presnosť (admin.)

vládol, po česky

nejako

vydávaj stony

Vapour Delivery System (skr.) bývalá lotyšská mena hádanka

citoslovce žiaľu drevené nádoby

topánky kontrabas (skr.)

rádium (zn.)

Ž A Ť SÚ

pynule, súvisle (hud.)

umelecký štýl

ĽAHKĽALA

letecká raketa (skr.)

neprestajne

súhvezdie nemocVolans ničné (skr.) oddelenie mesto na Považí st. rímska minca

Chceš byť štýlový a nosiť oblečenie alebo doplnky s logom My sme Petržalka?

Navštív našu stránku Nechaj nám svoju e-mailovú adresu a hraj o originálne ceny. V hre sú dámske tričko, pánske tričko, šiltovka, gymbag i taška.

www.bucan2017.sk/sutaz