Page 1

WYDANIE: GRUDZIEŃ 2012, NR: 0 - Bezpłatny biuletyn informacyjno-reklamowy

budżet

PRZYŁĄCZ

radni

miasta

SIĘ DO NAS

– im warto zaufać!

2013 str. 5

str. 6

Tereny po kopalni Mysłowice – nasza ostatnia szansa?

str. 9

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Mysłowic składa redakcja portalu

MYSLOWICE.NET

oraz radni: Dorota Konieczny-Simela, Krystyna Bal, Teresa Bialucha,Wiesław Tomanek, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny oraz Edmund Sawicki.

Bądź rozsądnym kierowcą zimą! TERENY PO KWK „MYSŁOWICE”.

Ponad 40 hektarów w centrum miasta, będących niegdyś jego tętniącym sercem, dziś leży odłogiem. Radni klubu „Wspólnie dla Mysłowic” chcą pozyskać dla miasta tereny po zamkniętej kopAlni i tym samym wyciągnąć Mysłowice z finansowych tarapatów.

P

rzez ostatnie dwa lata radni klubu „Wspólnie dla Mysłowic” próbowali zainteresować prezydenta i swoich kolegów z  rady miasta sprawą terenów po KWK Mysłowice. Jak dotąd bez poważnego odzewu. Przedstawiciele władz mówią oględnie o  pismach wysyłanych do Katowickiego Holdingu Węglowego i  odpowiedziach, w których rzekomo stwierdza się, że nie ma możliwości pozyskania dla miasta tych terenów. Radni Lewicy nie dają za wygraną. Już dwukrotnie w tej sprawie spotkali się z  Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską. Pani minister dostrzega możliwość

pozyskania przez miasto terenów pokopalnianych. Przedstawiciele klubu WdM idą za ciosem i zaproponowali zwołanie sesji nadzwyczajnej, w  której udział zapowiedziała już Elżbieta Bieńkowska. – Zaproponowaliśmy całej Radzie Miasta, aby zwołać sesję nadzwyczajną, której tematem byłoby określenie szans pozyskania terenów po KWK Mysłowice. Upatrujemy w  tym ostatnią możliwość na wyciągnięcie miasta z finansowych kłopotów. Na przejęciu i zagospodarowaniu terenów wygrałaby nasza gmina i  jej mieszkańcy, a  w  szczególności obumierająca obecnie dzielnica O

O

S

Z

E

NI

E

Piasek – komentuje radny Wiesław Tomanek. – Plany związane z rozwojem tej części miasta, które w  przeszłości widziałem, są obiecujące. Wspólnym projektem zagospodarowania 44 hektarów zainteresowanie przejawiają takie jednostki jak krakowska Akademia Górniczo Hutnicza czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Inwestorzy się znajdą. Bardzo istotne jest tutaj także wsparcie minister Bieńkowskiej oraz śląskich parlamentarzystów – dodaje radny. str. 3

M

ysłowicka „Akcja Zima” rozpoczęła się 1 listopada. Od tej pory pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice pełnią 24-godzinny dyżur. Spółka od wielu lat zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i chodników miejskich.

ZOMM w ostatnich latach poczynił kosztowne inwestycje w nowoczesny sprzęt do zwalczania skutków zimy. Pługopiaskarki i ciągniki, jakie codziennie widzimy na naszych drogach, to wartość kilku milionów złotych. Jednak najcenniejszą wartością P

O

L

E

spółki jest wykwalifikowana i doświadczona załoga dbająca o bezpieczeństwo mieszkańców. Warto wspomnieć, że część pieniędzy na zakup sprzętu przekazała także w ostatnich latach Rada Miasta. W Mysłowicach drogi zostały podzielone według trzech standardów zimowego utrzymania i przez cały sezon będą odśnieżane zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w umowie zawartej pomiędzy spółką a Urzędem Miasta. str. 2 C

A

M

Y


2

wydar z enia

grudzień 2012

Bądź rozsądnym kierowcą ZIMĄ!

P

ierwszy standard obejmuje około 83 kilometry ulic – m.in. Sosnowiecka, Obrzeżna Północna, Obrzeżna Zachodnia, Mikołowska, Świerczyny, Generała Ziętka, Brzezińska, PCK, Piastów Śląskich czy 3 Maja. Te drogi muszą być czarne i posypane w ciągu półtorej godziny od czasu, gdy przestanie padać śnieg. Drugi standard obejmuje około 32 kilometry ulic – m.in. Wiosny Ludów, Mickiewicza, Korfantego czy Dworcowa. W trzecim standardzie znajduje się około 77 kilometrów ulic bocznych i dojazdowych. Warto zaznaczyć, że duże problemy podczas prowadzenia zimowego utrzymania dróg stwarzają sami mieszkańcy miasta. Parkują samochody w taki sposób, że piaskarka z zamontowanym pługiem nie może ani odśnieżyć, ani zabezpieczyć ulicy środkami chemicznymi. Później napływają skargi, że ulica nie została odśnieżona, a tak naprawdę nie było możliwości dotarcia na miejsce. Jezdnie, którymi w godzinach popołudniowych i nocnych często nie da się przejechać to Korfantego, Brzęczkowicka, Hlonda, Nygi, Saperów Śląskich, Wały, Prusa, Grunwaldzka, Rynek, E. Plater, Działkowa, W. Polskiego, Łączna, Miarki, Kołłątaja, Staszica, Stalmacha, Okrzei, Bończyka wewnętrzna, dojazd

Mysłowiccy przedsiębiorcy ze stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju, spotkali się 13 grudnia na okolicznościowym spotkaniu opłatkowym. Koniec roku to czas podsumowań, ale też planów na kolejne 12 miesięcy. Czym będą zajmować się przedsiębiorcy?

w nowy rok W czasie kryzysu gospodarczego warto trzymać się razem. Mysłowiccy przedsiębiorcy w styczniu 2012 roku postanowili zewrzeć szyki i zacząć działać wspólnie na rzecz miasta i jego gospodarki. Sygnał do powstania stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości w Mysłowicach dała radna Jolanta Charchuła. - Wierzę, że wspólne działania pomogą uzdrowić sytuację w naszym mieście. Przedsiębiorcy dają miejsca pracy, płacą największe podatki i tworzą nowe inwestycje. Razem możemy więcej – przekonuje Charchuła. do Kormoranów, Przybosia czy Stokrotek. Wymienione ulice to tylko namiastka tych, na których kierowcy blokują wjazd ciężkiego sprzętu do odśnieżania i tym samym stwarzają niebezpieczeństwo dla pracowników ZOMM-u. Często zdarza się, że kierowcy piaskarek muszą w nocy wykonywać bardzo niebezpieczne manewry, co może doprowadzić do nieszczęścia bądź uszkodzenia mienia.

Apelujemy nie tylko do kierowców, ale w szczególności do służb porządkowych, takich jak Policja i Straż Miejska, aby w okresie zimy podjąć stosowne działania, mające na celu uwrażliwienie właścicieli pojazdów na współpracę w walce z trudnymi warunkami atmosferycznymi – niestety łącznie z ewentualnym odholowaniem źle zaparowanego samochodu.

LEWICA ZNOWU RAZEM?

W Mysłowicach rozbite wcześniej środowiska Lewicowe doszły do porozumienia i rozpoczęły ponowną współpracę na polu politycznym i samorządowym. Radni Lewicy Klubu „Wspólnie dla Mysłowic” wraz z miejskim kierownictwem SLD odbyli kilka spotkań w obecności przewodniczącego województwa śląskiego Marka Balta i sekretarza Tomasza Niedzieli. Efektem ich działań była wspólna telewizyjna konferencja prasowa i przystąpienie do mysłowickiego SLD dwóch radnych – Dariusza Wójtowicza i Wiesława Tomanka. Pięcioosobowy Klub radnych Lewicy nadal nosi nazwę „Wspólnie dla Mysłowic”. Na zdjęciu Wiesław Tomanek, Adam Słota i Dariusz Wójtowicz.

Zgłoś problem dzielnicy!

P

rowadzona przez nas od niemal 5 lat akcja społeczna pod hasłem „zgłoś problem dzielnicy” przynosi efekty w postaci coraz częstszej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a radnymi miejskimi.

Dziura w chodniku, wyrwa w jezdni, uszkodzona oprawa oświetleniowa, zniszczona wiata przystankowa czy zaśmiecony plac zabaw – to typowe zgłoszenia mieszkańców. Niemal każda informacja wysłana na skrzynkę pocztową na adres alarm@myslowice.net jest przekazywana radnym, którzy współpracują z naszą redakcją.

Zachęcamy mieszkańców Mysłowic do zgłaszania wszystkich problemów związanych z Waszymi dzielnicami i najbliższym otoczeniem. Liczymy również na wiekszą współpracę z radnymi osiedlowymi, których niezrealizowane wnioski, dzięki naszemu serwisowi informacyjnemu, będą mogły ujrzeć swiatło dzienne. Przez cały rok do Waszej dyspozycji są radni: Teresa Bialucha, Krystyna Bal, Wiesław Tomanek, Edmund Sawicki, Antoni Zazakowny i Dariusz Wójtowicz.

Przewodniczącym nowego stowarzyszenia został znany mysłowicki restaurator – Maciej Sikora. W zarządzie WiRu znaleźli się także Stella Kowalczyk i Zbigniew Gruszka. Jak przekonuje Sikora, choć stowarzyszenie działa od niespełna roku, to ma na koncie pierwsze sukcesy.

Udało nam się przekonać mysłowickich radnych i prezydenta, aby w przyszłym roku nie podnosić podatków od działalności gospodarczej, dzięki czemu jest szansa na zatrzymanie bezrobocia i fali likwidowanych firm – mówi właściciel Braksa. -

Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął konsultacje z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Tematem pierwszego, roboczego spotkania były fundusze europejskie. Pani Minister wyraziła chęć współpracy ze stowarzyszeniem i pomoc w rozwoju mysłowickiej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi rozmowy w sprawie rozbudowy wiaduktu kolejowego przy ulicy Obrzeżnej Północnej. Zwiększona przepustowość zwiększy atrakcyjność terenów przemysłowych w tym miejscu oraz poprawi sytuację komunikacyjną w północnej części miasta. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia tempa nabrały rozmowy w sprawie budowy nitki Drogowej Trasy Średnicowej do Mysłowic. Na początku przyszłego roku stowarzyszenie zamierza zorganizować wybory Przedsiębiorcy Roku połączone z akcją charytatywną na rzecz wspierania zdolnych uczniów szkół zawodowych. Szczegóły wkrótce.

Kino Kosmos na sprzedaż! Po wielu latach kombinacji i nietrafionych pomysłów związanych z zakupem i adaptacją budynku po byłym Kinie Kosmos na cele kulturalne, radni podjęli decyzję o zbyciu nieruchomości. Rada wyraziła zgodę prezydentowi miasta na sprzedaż obiektu za kwotę nie niższą niż 1 627 000 złotych. Wartość oszacował rzeczoznawca majątkowy. Zdaniem radnych uzyskane pieniądze powinny być przeznaczone na działalność kulturalną w dzielnicy Wesoła.


g ospodarka

GRUDZIEŃ 2012

3

Tereny po kopalni Mysłowice – nasza ostatnia szansa? S esję w sprawie terenów po kopalni Mysłowice zaplanowano na 11 stycznia. Ten dzień może okazać się bardzo ważnym dla przyszłości miasta. Od uczestników sesji nadzwyczajnej Rady Miasta będzie zależało, czy gmina podejmie działania, by odbić się od dna.

Radny Edmund Sawicki dodaje: – Tereny te dają naprawdę duże możliwości działania i stanowią ogromny potencjał dla miasta.

miasta to około 250 milionów. Zdaniem radnego Antoniego Zazakownego, sprawa zago-

Drogowej Trasy Średnicowej, jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją Mysło-

Ważne, aby oprócz piątki radnych tworzących WdM, w próbę przejęcia 44 hektarów włączyli się również radni innych klubów,

(...) Według zasłyszanych informacji majątek terenów po KWK Mysłowice szacuje się na ponad 400 milionów złotych. Przypomnijmy, że długi miasta to około 250 milionów.” - Z niecierpliwością czekamy na te obrady – mówi Dorota Konieczny-Simela, radna WdM. Trzeba mieć świadomość, że w budżecie unijnym zaplanowanym na rok 2014 pojawią się pieniądze tylko na duże, kompleksowe inwestycje. Pozyskanie terenów przez miasto pozwoliłoby na realizacje takiej właśnie inwestycji.

a nawet Prezydent Edward Lasok. Jeżeli nie będzie wspólnego działania, wielkiej determinacji i wspólnej pracy, to tereny zostaną spieniężone przez Katowicki Holding Węglowy, na co miasto nie będzie miało najmniejszego wpływu. Według zasłyszanych informacji majątek terenów po KWK Mysłowice szacuje się na ponad 400 milionów złotych. Przypomnijmy, że długi

spodarowania terenów po byłej kopalni Mysłowice jest, oprócz budowy wschodniego odcinka R

E

K

L

A

M

A

wice. Radny mówi o konkretach. – Pomysłów dotychczas było wiele, łącznie z miasteczkiem aka-

demickim, jednak dopóki Prezydent nie rozpocznie skutecznych działań na rzecz pozyskania tych gruntów ze skarbu państwa, nasza szansa może przerodzić się w realne zagrożenie. W najgorszym scenariuszu KHW może sprzedać grunty, a w centrum Mysłowic teoretycznie może pojawić się uciążliwa dla mieszkańców działalność. Mam nadzieję, że Prezydent rozpocznie działania w celu pozyskania tych terenów dla Mysłowic, a dobry pomysł i skuteczność w pozyskiwaniu środków UE z budżetu 2014-2020 doprowadzą do rewitalizacji tego obszaru. Klub Wspólnie dla Mysłowic z pewnością takie działania będzie wspierał, ale z drugiej strony będzie też piętnował jakiekolwiek marnotrawienie czasu w tym zakresie – komentuje Antoni Zazakowny z WdM. Pełna informacja o decyzjach, jakie zapadną na posiedzeniu mysłowickiego samorządu ukaże się w serwisie informacyjnym: WWW.MYSLOWICE.NET.


R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A


F I NA NSE

GRUDZIEŃ 2012

5

Lewa zgadza się z prawą. To niewątpliwa zaleta zaprezentowanego Radzie Miasta projektu budżetu na 2013r. Ale to też żadne osiągnięcie. Na uwagę zasługuje też fakt, że nie planuje

Budżet 2013 się jakichkolwiek kredytów na przyszły rok. I na tym kończą się pozytywy.

– czeka nas kolejny trudny rok

W dokumencie widać brak działań prezydenta lub ich niedostateczną skuteczność przy porządkowaniu miejskich finansów. Budżet w roku 2011 można było odbierać jako poprawiony, choć nadal był spadkiem po poprzedniku. W 2012 roku, po 12 miesiącach trwania kadencji, można było zakładać, że efektów działań pro oszczędnościowych jeszcze nie będzie widać. Z kolei projekt wpływów i wydatków na 2013 rok w całej krasie jest objawem stagnacji w reformowaniu miejskich finansów. W ubiegłym roku po pobieżnej lekturze budżetu można było zauważyć, że przeszacowanie dochodów i niedoszacowanie wydatków powodowało lukę wynoszącą ok. 25-30 mln zł. Czy w tym roku jest inaczej? Skąd! Pomimo szacowanego w tym roku wykonania dochodów z wpływów z podatku od osób fizycznych na poziomie 69 mln zł (plan zakładał 78 mln zł), znów wpisuje się do projektu budżetu kwotę prawie 81 mln zł. Może ma nastąpić

jakieś niesamowite ożywienie gospodarcze, a wśród mysłowiczan nie będzie praktycznie bezrobotnych, jednak niestety nic poza zawyżonymi dochodami w projekcie budżetu na to nie wskazuje. Można więc przyjąć, że prezydent „pomylił się” o jakieś drobne 12 mln zł. Z kolei niedoszacowanie wydatków, jak sam przyznaje, wynosi ok. 13 mln zł. Ok. 5 mln zł brakuje na komunikację miejską, a ok. 8 mln zł na oświatę, wobec czego już na pierwszy rzut oka mamy dziurę wynoszącą 25 mln zł. Jeżeli do tego dodać być może niezawyżone, ale niemożliwe do zrealizowania dochody z tytułu sprzedaży gruntów na ok. 2 mln zł, zawyżone wpływy od osób prawnych o ok. 5 mln zł, to w naszych rachunkach faktyczne braki zaczynają przekraczać granicę 30 mln zł!!! Jak szydło z worka wychodzi brak rozwiązań systemowych mających racjonalizować wydawanie miejskich pieniędzy. Praktycznie dotychczasowe

działania w tym zakresie kojarzą się jedynie z próbą likwidacji i łączenia placówek oświatowych, co przy przepchniętych przez Radę uchwałach daje niewielkie - jeżeli jakiekolwiek - rezultaty finansowe, jakiekolwiek oraz wprowadzeniem bonu oświatowego, który faktycznie działa pro oszczędnościowo. Ale jeden wprowadzony instrument nie załatwia sprawy! Stan finansów sugeruje przede wszystkim urealnienie budżetu, gdyż otrzymany projekt wyłącznie to sterta zadrukowanych kartek, mająca na celu uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. A ta ogólnie sprawdza czy lewa równa się z prawą, itp. Nie ocenia natomiast np. zasadności wydatków. Trzeba skończyć z zaklinaniem rzeczywistości liczbami. Jednak wówczas koniecznym, choć niepopularnym krokiem będzie przycięcie wydatków. Dopiero wtedy będzie można zacząć myśleć o środkach na inwestycje, naprawę naszych ulic, itp. Przyjmując, że tak konstru-

owany budżet jest do przyjęcia, należałoby się zastanowić, dlaczego prezydent jeszcze bardziej nie zawyżył wpływów o kilka milionów złotych. Prawdopodobnie wówczas możliwe byłoby podniesienie wydatków np. na remonty placów zabaw, na które w tegorocznym budżecie przeznaczono całe 10 tys. zł (wystarczy praktycznie na zakup jednego urządzenia) czy naprawę ławek, na które proponuje się przeznaczyć niebagatelną kwotę 2 tys. zł. Może i na łatanie dróg czy malowanie pasów też by wystarczyło, uzyskanie pozytywnej opinii, bo na wiosnę po stopnieniu śniegów wiele szlaków będzie wyglądało jak szwajcarski ser. Jakimś promykiem nadziei było zwołane robocze posiedzenie radnych miasta, podczas którego w zamyśle inicjatorów miało dojść do przebudowy projektu budżetu na 2013r. Tak już raz się stało – projekt budżetu na 2010 r. radni po miesiącu intensywnych prac przewrócili do góry nogami. Ówczesny prezydent Osyra pro-

testował, ale w efekcie wyeliminowano konieczność zaciągnięcia kilkudziesięciomilionowego kredytu; obniżono wydatki na zbędne cele. Obecnie taka przebudowa planu finansowego na przyszły rok miała odbyć się z udziałem prezydenta. Ten jednak stwierdził, być może nie wprost, że projekt budżetu jego zdaniem jest w porządku i nie wymaga gruntownej zmiany. Oczywiście rozpatrzy wnioski składane na komisjach, ale do tego i tak obliguje go procedura budżetowa. Nie należy więc spodziewać się w Mysłowicach w przyszłym roku wielkich rzeczy. Co gorsze stagnacja doprowadzi do podobnych problemów przy konstruowaniu budżetu na 2014 r. Być może trzeba skończyć z kadencyjnym myśleniem w Urzędzie Miasta, bo nawarstwiające się ciągłe problemy finansowe kiedyś i tak wyjdą na wierzch.


6

A kcj e Społecz ne

grudzień 2012

Zmień razem z nami szare i smutne Mysłowice w radosne miasto! „Przyłącz się do nas” to akcja społeczna, która od przyszłego roku będzie prowadzona na łamach naszego portalu i w miejskiej prasie. Jej celem jest zebranie osób, które chcą zmienić nasze miasto poprzez konkretne działania i mądre decyzje.

„Przyłącz się do nas”

– przejdź na naszą stronę!

Zmień razem z nami szare i smutne Mysłowice w radosne miasto! „Przyłącz się do nas” to akcja społeczna, która od przyszłego roku będzie prowadzona na łamach naszego portalu i w miejskiej prasie. Jej celem jest zebranie osób, które chcą zmienić nasze miasto poprzez konkretne działania i mądre decyzje.

Co będziemy robili? Przede wszystkim będziemy nagłaśniali najciekawsze inicjatywy niosące w swym zamyśle rozwój miasta. Główny cel to jednak promocja ludzi uczciwych, pracowitych i oddanych idei samorządności. Dołożymy wszelkich starań, by była to największa mysłowicka akcja społeczna, której efektem będzie

wyłonienie przejrzystego i uczciwego samorządu. Jednak, aby zmienić nasze szare i nijakie Mysłowice w miasto tętniące zyciem i radością, należy mieć bezpośredni wpływ na najważniejsze decyzje. Trzeba mieć wsparcie większości radnych i prezydenta. Z jednej strony będziemy przekonywali obecnych radnych i prezydenta Edwarda Lasoka do działań prospołecznych, z drugiej szukali alternatywy dla obecnych włodarzy, jeżeli nadal będą dbali bardziej o siebie niż o nas, mieszkańców Mysłowic. Akcja prowadzona będzie przez najbliższe dwa lata, aż do następnych wyborów. Wszystkie osoby publiczne, a w szczególności radni miejscy, radni osiedlowi, członkowie rad rodziców i zwykli mieszkańcy, którzy będą nas wspierali w dążeniu do wdrożenia w życie powyższych

postulatów, będą prezentowani z imienia i nazwiska. Pozwoli to mieszkańcom zobaczyć, kto jest prospołeczny, a kto dba tylko o siebie. Pamiętajcie – przyłączyć się do nas może każdy! Pragniemy zaznaczyć, że powyższa akcja nie jest wymierzona w kogokolwiek. Nie będziemy również wspierali żadnych organizacji politycznych. Jak wspomnieliśmy na początku, stworzenie takiej społeczności ma na celu zakończenie bezmyślnego wydawania naszych wspólnych pieniędzy! Organizatorami i inicjatorami działań społecznych pod hasłem „Przyłącz się do nas” są redaktorki portalu WWW.MYSLOWICE.NET: Joanna Frysztacka, Sandra Jędrzejas, Anna Sorek.

Wokół naszej idei chcemy zgromadzić jak największą rzeszę mieszkańców. Naszymi głównymi celami na dzień dzisiejszy są: 1. Stałe finansowanie w wysokości 1% przychodów miasta, mysłowickich młodzieżowych sekcji sportowych i klubów sportowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na stroje sportowe, wyposażenie, sprzęt sportowy, szkolenia i opiekę trenerską, a nie na etaty i administrację!

Rozpoczęcie budowy dróg rowerowych na głównych ciągach komunikacyjnych. 2.

Scalenie wszystkich wydziałów Urzędu Miasta w jednym głównym budynku i rezygnacja z wynajmu dodatkowych pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych. Pozwoli to zaoszczędzić ponad dwa miliony złotych rocznie! 3.

4.

Ogrodzenie wszystkich miejskich placów zabaw i miejskich boisk wielofunkcyjnych, aby służyły dzieciom, a nie za kuwety wolno biegającym zwierzętom! 5.

Rezygnacja z politycznych i „koleżeńskich” stanowisk o fachowo brzmiących nazwach „specjalista” i „pełnomocnik prezydenta”, rezygnacja z wielotysięcznych premii rocznych dla zaufanych pracowników. Zatrudnianie w instytucjach państwowych w pierwszej kolejności ludzi mieszkających w Mysłowicach! W szczególności na stanowiskach kierowniczych. 6.

Stworzenie w każdej dzielnicy świetlic środowiskowych, funkcjonujących w budynkach istniejących szkół, a nie w osobnych budynkach, na których utrzymanie wydajemy krocie.

7.

8. Do czasu ustabilizowania finansów publicznych miasta obniżenie pensji dla kierowników jednostek podległych Urzędowi Miasta, oraz likwidacja dodatków w postaci samochodów służbowych, trzynastej pensji czy wysokich nagród w jednostkach, które przynoszą straty bądź są dotowane z budżetu miasta.

Rozwijanie monitoringu miasta i ustawienie w pierwszej kolejności kamer w okolicach placówek oświatowych i placów zabaw dla dzieci. 9.

10. Przejęcie i zagospodarowanie terenów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”.

W myśl hasła „biedą należy się dzielić” do czasu ustabilizowania finansów miejskich, obniżenie wynagrodzenia dla prezydenta, jego zastępców i najwyższych rangą urzędników o 30%. 11.


M I A STO

GRUDZIEŃ 2012

7

NAGŁE ZAMKNIĘCIE HALI SPORTOWEJ WCALE NIE TAKIE NAGŁE?

O sukcesach młodych tenisistów stołowych z naszego miasta czytać można stale na łamach naszego portalu. Możemy być dumni z ich osiągnięć. Znakomite wyniki są oczywiście pochodną ciężkiej pracy i systematycznych treningów. Jednak w chwili obecnej nie mają już gdzie trenować. Jak informuje Grażyna Wojciechowska na stronie w w w.spor towemyslow ice.pl, w czwartek 12 grudnia Katowicki Holding Węglowy nakazał opuścić halę sportową przy budynku byłej KWK Mysłowice. Na pytania zainteresowanych o przyczyny takich działań, odpowiedział Wojciech Jaros z działu komunikacji korporacyjnej KHW: Przez kilka lat, na mocy porozumienia z dyrekcją KWK Mysłowice-Wesoła, gospodarzem

hali był związek zawodowy NSZZ Solidarność KWK „Mysłowice”. W roku bieżącym, na podstawie porozumienia, hala miała zostać przejęta przez miasto, jednak już po podpisaniu tego porozumienia, służby miejskie oceniły, że hala nie spełnia wymogów sanitarnych i technicznych. Hala nie została przez miasto przejęta. Ponieważ nie było innych chętnych do jej dzierżawienia, KHW SA ją zamknął, gdyż nie widzi możliwości dalszego ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją, a udostępnianie może być w każdej chwili zakwestionowane przez służby miejskie. Ponadto gdy nieruchomość została wystawiona na sprzedaż, mysłowicki UM nie przystąpił do przetargu. Z kolei do naszej redakcji trafiło także uzupełnienie informacji:

Przepychanki terminowe, niedomówienia, brak zainteresowania, brak podejmowania działań, a także nieliczenie się z konsekwencjami… Przyczyny obecnego stanu rzeczy można by jeszcze wymieniać, jednak nie zmienia to faktu, że mysłowickie dzieci zostały bez hali. W sumie – mając na uwadze zaniechanie budowania obiektu sportowego przy ZSS im. Olimpijczyków Śląskich – można powiedzieć, że już po raz drugi. Pytamy: co dalej??? Działając z upoważnienia Zarządu KHW SA, pragnę wyjaśnić sprawę dotyczącą nagłego zamknięcia hali sportowej przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Z dokumentów będących w posiadaniu Spółki wynika, że: W pierwszej połowie stycznia br. zostało podpisane pomiędzy Gminą Mysłowice a Dyrekcją KHW SA KWK „Mysłowice – Wesoła” Porozumienie, ustalające warunki korzystania przez Gminę Mysłowice z obiektu – Sali gimnastycznej. W ostatnim dniu stycznia br. Komisja składająca się z 4 pracowników UM Mysłowice dokonała inspekcji /wizji sanitarno – technicznej obiektu, a jej wyniki były podstawą do podjęcia przez Władze Mysłowic w marcu br. decyzji o wypowiedzeniu w/w Porozumienia, co zostało przyjęte do wiadomości przez Dyrekcję Kopalni. Zgodnie z ustaleniami pkt. 2 obiekt został przez służby Kopalni wyłączony z eksploatacji. Z powyższego wynika, że Sala gimnastyczna nie funkcjonuje od połowy marca br. Nieruchomość została przeznaczona przez KHW SA do sprzedaży, ale Miasto nie przystąpiło do przetargu. Mając na względzie pytanie Pana Adama Wojciechowskiego o przyczyny nagłego zamknięcia Sali/hali wyjaśniam, że nie nastąpiło żadne nagłe zamknięcia, gdyż obiekt nie funkcjonuje od daty określonej w pkt. 4.

treść oryginalna

Z poważaniem Roman Waniek Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem Pozaprodukcyjnym KHW SA Centrum Usług Wspólnych

Wielki Brat udaje, że nas nie ma?

4 grudnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia 31 wychowawcom z całej Polski za działalność edukacyjną i wychowawczą, za kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Wśród odznaczonych znalazła się nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach, Grażyna Potoczny. 1. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Jacek Michałowski. 2. Gratulacje uhonorowanym wychowawcom złożyła małżonka Prezydenta RP, Przewodnicząca Honorowego Komitetu Roku Janusza Korczaka, Anna Komorowska. Zaznaczyła, że czytając informacje o aktywności osób odznaczonych była pod ogromnym wrażeniem. Podkreśliła, że działalność zawodowa wychowawców jest imponująca i że wychowanie młodego człowieka nie kończy się wraz z dźwiękiem dzwonka.

W ostatnich dniach na dostępnych kanałach internetowych ukazała się ankieta, w której internauci mogą wypowiedzieć się na temat takich kwestii, jak satysfakcja z funkcjonowania UM, poczynań obecnego samorządu i prezydenta czy… źródeł pozyskiwania informacji o mieście. Nasz portal zgrabnie w tym temacie pominięto, co chyba możemy uważać za ukłon w naszą stronę… „Które z mediów uważa Pan/i za ważne w informowaniu o mieście?” Niestety nasi czytelnicy nie mogą wybrać opcji „MYSLOWICE.NET”, gdyż takiej opcji w ankiecie nie zamieszczono. Przecież tak naprawdę nie jest ważne, że nawet urzędniczy dzień rozpoczyna się od lektury naszego portalu. Że staramy się reprezentować obiektywne poglądy – nagłaśniać i te pozytywne działania w mieście i te negatywne, jeśli trzeba. Nie jest ważne, że jako pierwsi prezentujemy Wam, drodzy czytelnicy informacje z życia samorządu, posiedzeń radyi komisji. Nie ważnym jest także najwyraźniej fakt, że prawdopodobnie cieszymy się największą popularnością i liczbą odwiedzin naszej strony. Z informacji, jakie udało się nam uzyskać

wynika, że w ankiecie brano pod uwagę wyłącznie prasę i telewizję. Co oczywiście jest niezgodne ze stanem faktycznym – przecież internetowa TV Mysłowice to portal zamieszczający m.in. materiały video, a nie stacja telewizyjna udostępniająca swoje materiały w kanale internetowym. No chyba, że istnieje taki kanał telewizyjny, na którym zamieszczane są wiadomości z iTVM, o którym nie mamy pojęcia… Tak czy inaczej, witamy w czasach, gdzie najlepiej jest udawać, że opozycji – jeśli tak można nazwać nasze działania – nie ma. Ale tak naprawdę to wyłącznie ukłon w stronę nas, redagujących portal, i Was – wiernych czytelników. Dzięki Wam wiemy, że warto robić to, co robimy. Wiemy, że tego od nas oczekujecie. I dziękujemy, że jesteście z nami! Nie przez przypadek materiał opublikowany został 13 grudnia – w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Wtedy też rządzący robili wszystko, aby wmówić społeczeństwu, że liczą się tylko media sprzyjające „jedynej i zawsze słusznej władzy” - co poddajemy pod rozwagę…


R

P

E

O

R

K

L

E

L

E

K

A

C

L

M

A

A

A

M

M

Y

A


SA MOR Z Ą D

GRUDZIEŃ 2012

9

NA NASZYCH ŁAMACH chcemy zaprezentować mysłowickich samorządowców, dla których najważniejsze jest miasto i jego mieszkańcy a nie irracjonalne pomysły czy partykularne interesy. Poniżej prezentujemy kilku radnych którzy na bieżąco utrzymują kontakt z wyborcami poprzez nasz portal WWW.MYSLOWICE.NET. dyżury w swoich dzielnicach PEŁNIĄ:

RADNI TWOJEGO MIASTA – im warto zaufać! Warto przypomnieć, że poniższa „siódemka” nie głosowała za pomysłami budowy pomnika smoleńskiego w naszym mieście, nie poparła apelu o wparcie TV Trwam. Ci radni nie bawią się w ideologiczne rozgrywki i nie przynoszą wstydu naszemu miastu. To właśnie oni byli przeciwni likwidacji bądź łączeniu znakomicie funkcjonujących placówek oświatowych oraz wspierają ważne inicjatywy obywatelskie.

10 lat po śmierci

Stanisława Padlewskiego - ws pomnie nie -

Teresa Bialucha (Mysłowickie Porozumienie Samorządowe) – dyżury pełni w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Gimnazjum nr 3 w Brzęczkowicach, w każdy drugi czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej nr 7 na Słupnej, a w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Związku Górnośląskiego w Brzezince. Mieszkańcy mogą odwiedzić radną Teresę w godzinach od 16:00 do 17:00.

Dorota Konieczny - Simela (Klub Wspólnie dla Mysłowic – Lewica) – dyżury pełni w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15:30 – 16:30 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielka Skotnica 2.

Krystyna Bal (Platforma Obywatelska) – dyżury pełni wraz z radnym Wiesławem Tomankiem w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w siedzibie Rady Osiedla Bończyk-Tuwima przy ul. Wielka Skotnica 84a (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych).

Antoni Zazakowny (Klub Wspólnie dla Mysłowic – Lewica) – dyżury pełni w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 9:00 w budynku Urzędu Miasta Mysłowice w siedzibie Kancelarii Rady Miasta Mysłowice. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla Kosztowy, ul. Chromika 3 (Gimnazjum nr 6) o godz. 18.00-19.30, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie RO Krasowy (ul. PCK 209 b) Szkoła Podstawowa nr 17 w godz. 19.00 – 20.30.

Wiesław Tomanek (Klub Wspólnie dla Mysłowic – Lewica) – dyżury pełni z radnym Dariuszem Wójtowiczem w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 13:00 – 15:00 w siedzibie Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów Górniczych przy ul. Bytomskiej 45 oraz z radną Krystyną Bal w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wielka Skotnica 84a. 28 listopada 2012 roku przypadła 10 rocznica śmierci prezydenta Mysłowic Stanisława Padlewskiego. To smutny dzień dla mieszkańców naszego miasta, którzy dekadę temu wybrali go w pierwszych bezpośrednich wyborach na najwyższe stanowisko urzędnicze w grodzie Mysława. Ten wspaniały człowiek i wielki przyjaciel młodzieży zginął tragicznie 28 listopada 2002 roku, kilka tygodni po zwycięskich wyborach prezydenckich w naszym mieście.

Dariusz Wójtowicz (Klub Wspólnie dla Mysłowic – Lewica) – dyżury pełni wraz z radnym Wiesławem Tomankiem w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 13:00 – 15:00 w siedzibie Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów Górniczych przy ul. Bytomskiej 45.

Edmund Sawicki (Klub Wspólnie dla Mysłowic – Lewica) – dyżury pełni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Urzędzie Miasta Mysłowice w godzinach 16:00 – 17:00 oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołowskiej w godzinach 16:00 – 17:00.

W sytuacjach wyjątkowych kontakt z radnymi można uzyskać poprzez Kancelarię Rady Miasta Mysłowice tel. (32) 317 13 77, (32) 317 12 24.

W tegoroczną rocznicę rodzinny grób prezydenta odwiedzony został przez jego bliskich przyjaciół z samorządu, Edmunda Sawickiego, Wiesława Tomanka, Bogdana Sablika i Dariusza Wójtowicza, którym towarzyszyła żona zmarłego, Anna Padlewska. Najbliższa rodzina i liczni przyjaciele Stanisława Padlewskiego do dziś nie potrafią pogodzić się ze śmiercią człowieka, który był dla tysięcy mysłowiczan ostoją uczciwości i praworządności. Dziś mówi się, że wraz z jego odejściem odeszła nadzieja na dobrego gospodarza miasta... Jak wiemy, nie było mu dane długo sprawować tej jakże odpowiedzialnej funkcji. Po kilku dniach od zaprzysiężenia wypadł z balkonu swojego mieszkania na ul. Wielka Skotnica. Po tragicznej śmierci prezydenta Stanisława Padlewskiego mysłowicki samorząd nazwał jego imieniem Halę Widowiskowo-Sportową na Bończyku, gdzie swoją bazę sportową mają m.in. mysłowickie siatkarki. Co roku przez dyrekcję MOSiR Mysłowice, trenera Sebastiana Michalaka i władze miasta organizowany jest memoriał jego imienia w siatkówce kobiet. 19 czerwca 2012 roku obchodzilibyśmy 65 rocznicę tego wspaniałego człowieka, który dla przypomnienia był wieloletnim dyrektorem mysłowickiego Zespołu Szkół Zawodowych na „Górce”.

Cześć Jego pamięci!


P

O

L

E

C

A

M

Y

P

O

L

E

C

A

M

Y

R

E

K

L

A

M

A


SPORT

GRUDZIEŃ 2012

11

Akademia Piłkarska Allecco to miejsce, gdzie każde dziecko może uczyć się grać w piłkę nożną poprzez dobrą zabawę. Przyszli piłkarze mogą liczyć na stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę trenerską, profesjonalny sprzęt do treningu i indywidualne podejście do każdego dziecka.

Kuźnia piłkarskich talentów w Kosztowach

Ty także możesz pomóc

C Z

ajęcia w okresie wiosenno-letnim odbywają się na obiektach Unii Kosztowy – pełnowymiarowym boisku z trawą naturalną oraz oświetlonym boisku treningowym z nawierzchnią syntetyczną. Późną jesienią i zimą treningi przenoszą się do hali sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kosztowach, Krasowach lub Brzęczkowicach. Prowadzący Akademię starają się tworzyć rodzinną atmosferę, gdzie dziecko może w pierwszej kolejności dobrze się bawić, a poprzez zabawę poznawać zasady gry, podnosić swoje umiejętności i uczyć się współpracy w grupie z rówieśnikami. Rodzice mogą oglądać, jak ich pociechy bawiąc się, wyrastają na dobrych piłkarzy. Akademia prowadzona jest przez stowarzyszenie LKS Unia Kosztowy – klub z ponad 80-let-

nią tradycją, który swoją działalność opiera na społecznej pracy swoich członków oraz wsparciu lokalnych firm. Póki co klub nie otrzymuje finansowego wsparcia ze strony miasta (co jest regułą w sąsiednich gminach). W związku z tym bardzo liczą na rodziców.

dla przeciwnika i realnej oceny własnych możliwości. Wpływa korzystnie na rozwój fizyczny i psychiczny, uczy opanowania, obowiązkowości i pracy w zespole, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Wyrabia refleks i odwagę, pobudza uczucia patriotyczne.

Bieżące informacje o aktualnych wydarzeniach znajdują się na witrynie internetowej: www.uniakosztowy.pl. Marzeniem jest, aby wychowankowie Akademii występowali w młodzieżowej reprezentacji Śląska, a może w przyszłości i kadrze Polski.

Jak zapisać dziecko? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej w menu w zakładce „formularz zgłoszeniowy”) oraz dostarczyć go na trening danej grupy.

Ale na rozwój młodych zawodników patrzy się szerzej, tak jak szerokie są zalety sportu. Sport jest przecież narzędziem wychowania. Pobudza ambicje, uczy określonych reguł rywalizacji, przez co zmusza do szacunku

Treningi odbywać się będą zgodnie z informacjami w zakładce „Plan treningów” na www.uniakosztowy.pl. Zajęcia prowadzą: Marek Piszczyk (tel. 516829103), Dariusz Szabrański (tel. 609488369), Marek Rusek, trener koordynator (tel. 504511095).

o kwartał w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach odbywa się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcję organizuje prezes Koła Terenowego PCK Kosztowy-Krasowy Alojzy Długajczyk wraz z Jerzym Wegnerem i Ryszardem Żmudą. Jak przekonuje radny Antoni Zazakowny, który od 7 lat jest honorowym krwiodawcą, oddając bezinteresownie krew, ratujemy komuś życie. – Moim cichym marzeniem jest, aby liczba krwiodawców w naszej remizie podwoiła się – mówi radny Zazakowny. Klub Radnych „Wspólnie dla Mysłowic” wystąpił z interpelacją do prezydenta miasta, aby wniósł pod obrady tego organu rozpatrzenie możliwości zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską honorowych dawców krwi. W 2013 roku w budynku OSP Kosztowy krew będzie można oddać w następujących terminach: • • • •

21 lutego (czwartek) w godz. 9.00-12.00 2 4 maja (piątek) w godz. 9.00-12.00 3 0 sierpnia (piątek) w godz. 9.00-12.00 21 listopada (czwartek) w godz. 9.00-12.00

Pomóc można nie tylko oddając krew. We wrześniu odbył się IV Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, organizowany przez Fundację Kropla Życia, której siedziba mieści się w Mysłowicach. Głównym celem imprezy jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przeszczepu szpiku kostnego. Tak niewiele potrzeba, by komuś pomóc. Przyłącz się do wspierania krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego. Możesz uratować komuś życie. Podaruj innym cząsteczkę siebie.

MAREK PIECHA - Nie oszczędzajcie na dzieciach i sportowcach! Żyjemy w mieście, w którym utalentowani sportowcy wyrastają jak grzyby po deszczu. Niemal każda nasza sekcja dziecięca odnosi sukcesy na skalę regionu, a nawet Polski. Jednym słowem młodzi sportowcy stali się naszą pozytywną wizytówką miasta. Cieszą się z tego sami sportowcy, ich trenerzy, rodzice i dziadkowie. Jednak są ludzie, dla których taki stan rzeczy to duży kłopot – to część mysłowickich radnych i urzędników! Od wielu lat sekcją wiodącą w naszym mieście jest kobieca siatkówka, której twórcą był Stanisław Padlewski. Sukcesy młodych zawodniczek na parkietach całego kraju napawają wielką radością i dumą. Nie przypominam sobie kategorii wiekowej, w której młode dziewczyny w ostatnich latach nie zdobyły medalu na szczeblu ogólnopolskim.

MAREK PIECHA

Tę wspaniałą i bezpieczną dyscyplinę uprawiają w mieście setki dzieci i młodzieży. Mamy pięć pięknych przy szkolnych sal gimnastycznych, halę sportową na Bończyku, a mimo to samorząd zrezygnował z klas sportowych, na które mieliśmy dostać pieniądze

z zewnątrz! Dziś jedna z najlepszych w Polsce drużyn siatkarskich gimnazjalistek z Mysłowic tuła się po kilku placówkach, zamiast podnosić swe sportowe kwalifikacje w klasach sportowych. To zwykłe sportowe marnotrawstwo! Żałosny spektakl, jaki dzieje się na naszych oczach będzie trwał, dopóki radni będą mieli nasze, zwykłych szarych mieszkańców, pozwolenie na tak szkodliwe działania. Pozostawienie sportowej młodzieży na pastwę losu kilku miejskich decydentów nie powinno mieć miejsca! Niemal we wszystkich cywilizowanych krajach, miejscy i rządowi decydenci wiedzą, że sport jest nie tylko sposobem na życie, ale najlepszą formą zagosp darowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Niemal każde rozumne społeczeństwo inwestuje największe pieniądze w rozwój utalentowanej dzieci i młodzieży! W Mysłowicach sportowe sukcesy stały się dla wielu decydentów przysłowiową kulą u nogi. Zastanawiam się, która z kolejnych dyscyplin sportowych po siatkówce dziewcząt zostanie zepchnięta na margines życia społecznego naszego miasta w 2013 roku... Roku wielkich oszczędności!


12

K U LT U R A

grudzień 2012

foto. tomasz olesinski

3 grudnia na antenie radiowej Trójki zespół Myslovitz ujawnił wyczekiwany, nie tylko przez fanów zespołu, pierwszy utwór nagrany w nowym składzie. Czy grupa zdecydowała się na kontynuację artystycznej drogi, którą z sukcesami przemierza od 20 lat? Czy czymś zaskoczyła? Oceńcie sami! A co o nowej odsłonie zespołu mówią sami muzycy. Jacek Kuderski odpowiedział nam na kilka pytań.

Anna Sorek: Jak pracuje się wam w nowym składzie?

Jacek Kuderski: Jest jak za dawnych lat: miło, sympatycznie i bez napięcia. Znów regularnie odbywają się próby, na których szlifujemy stare i nowe kawałki. Jedynym, aczkolwiek niezbyt ważnym utrudnieniem jest to, że Michał dojeżdża do nas z Poznania, ale i z tym już spokojnie dajemy sobie radę. Docieramy się.

A.S.: A jak prace nad nową płytą? Pomysłów jest dużo? Koncepcje spójne?

J.K.: Przygotowania do płyty trwają, piosenki są prawie gotowe. Jest ich około 17. Obecnie piszemy teksty, później nastąpi selekcja i wybór kawałków na płytę. Daty wydania jeszcze nie znamy.

A.S.: 20 grudnia koncert w Katowicach..., a kiedy w rodzinnym mieście?

J.K.: Tak, zapraszamy do Mega Clubu 20 grudnia na specjalny koncert. Jeśli chodzi o Mysłowice, czekamy na zaproszenie, chętnie pojawimy się na przykład w przyszłym roku.

co w muzie piszczy...

Natalie Loves You, to stwierdzenie, które przypuszczalnie może wywołać wiele skrajnych emocji - od cukierkowej euforii, po niepowstrzymaną burzę uczuć. Inspirując się muzyką skandynawską oraz europejską, znaleźli sposób, by stworzyć swój własny projekt. Pierwszy singiel grupy zatytułowany „Theory of moving on” mówi o tym, że wszelkie przeciwności losu możemy pokonać tylko my sami, wkładając w to własną pracę, nieoglądając się za siebie iść dalej i piąć się w górę. Zdjęcia do klipu odbyły się w magicznej, leśnej scenerii. Premiera teledysku miała miejsce 3 grudnia. Obecnie grupa kończy materiał na debiutancką płytę. CandyGirl na swojej nowej płycie postanowiła pokazać się swoim fanom w nowej, energetyzującej odsłonie. ”CRAZY - MIĘDZY JAWĄ A SNEM” to najnowszy dwupłytowy album, w których pokazuje się w zupełnie przeciwstawnych odsłonach, muzycznie jak i wizerunkowo. Jedna z nich nawiązuje do klasycznych popowych brzmień z domieszką żywych instrumentów, gdyż słyszymy gitarę, gitarę basową czy żywą orkiestrę oraz lekkie, łatwo wpadające w ucho melodie.

A.S.: Dlaczego to ty nie zostałeś wokalistą? (śmiech), Dlaczego Michał? J.K.: Często mnie o to pytają. Raczej nie brałem tego poważnie pod uwagę i myślę, że koledzy z zespołu również. Jestem „wokalistą wspomagającym” i tak już chyba pozostanie, aczkolwiek czasem wykonujemy piosenkę „Deszcz”, którą mam sposobność śpiewać.

Współpraca: joanna frysztacka redaktor naczelna

joanna.frysztacka@myslowice.net

SANDRA JĘDRZEJAS redakcja

sandra.jedrzejas@myslowice.net

ANNA SOREK redakcja

anna.sorek@myslowice.net

R e dakc ja n i e odpow i a da za tre ś ć reklam .

Redakcja:

Dariusz Wójtowicz, Wiesław Tomanek, Antoni Zazakowny, Krystyna Bal, Teresa Bialucha, Dorota Konieczny-Simela, Edmund Sawicki, Marek Piecha, Piotr Sielicki, Wojciech Chmiel, Aleksandra Zawadzka.

/Myslowice.Net produkcja: Agencja Promocji i Reklamy

hardleo skład GRAFICZNY/dtp: Paweł Maliszczak, Sylwester Smigielski

www.hardleo.pl

NEGATYW wyruszył w trasę koncertową promującą nowe wydawnictwo. Wybrał się m.in. w krótką podróż do Manchesteru, a także wystąpił w Warszawie w ramach cyklu PEPSI Rocks w Hard Rock Cafe. Z kolei 3-go grudnia nakładem Fenix Music ukazało się koncertowe DVD zespołu pt. „LIVE10” zrealizowane podczas koncertu z okazji 10-lecia zespołu w klimatycznym Teatrze Śląskim w Katowicach. Wydarzenie to zostało zarejestrowane przez 9 kamer w technologii HD,

a publiczność mogła usłyszeć takie hity jak „Amsterdam” w wykonaniu Muńka Staszczyka czy „Księżycową Podróż” w aranżacji zespołu HEY. Nie zabrakło również takich utworów jak „Paczatarez”, „Dziewczyny Nie Palcie Marihuany” i „Mam to co chciałem”. Piosenki z repertuaru NEGATYWU gościnnie wykonali również tacy artyści jak Olaf Deriglasoff, Maciej Cieślak (Ścianka) oraz Kamil i Szymon Bartkowiak z zespołu The October Leaves.

Mysłowice - Nasze Miasto  

Bezpłatny Biuletyn Informacyjno-Reklamowy

Mysłowice - Nasze Miasto  

Bezpłatny Biuletyn Informacyjno-Reklamowy

Advertisement