Myśl Lokalna 3-4 /2014

Page 11

Psychologia

małego człowieka! O tym jak stymulować rozwój dwulatka

Fot. archiwum autora

Wielkie kroki

Mgr Agnieszka Rydzewska psycholog

Mgr Edyta Piwnicka-Panfil neurologopeda

Potencjał malucha w tym wieku jest bardzo duży, a rozwój fizyczny intensywny. Pod koniec pierwszego roku dziecko stawia pierwsze kroki. W drugim roku coraz pewniej biega, wchodzi po schodach, pcha zabawki na kółkach (15 miesiąc- 18 miesiąc). Po ukończeniu 2 roku życia schodzi po schodach bez trzymania się poręczy stawiając nogi na przemian.

B

iegający maluch staje się ciekawski. Chce wszystko wziąć do rąk, dotknąć. Często spotyka się z rodzicielskim „Nie dotykaj”, „Nie biegaj”. Chęć poznawania świata wywołuje u rodzica niepokój, a należy pamiętać, że ciekawość dziecka trzeba wspierać, a nie ganić. Ze względu na bezpieczeństwo lepiej na jakiś czas usunąć małe, cenne rzeczy czy przedmioty, którymi mógłby się zranić. Dziecko lubi oglądać książeczki z obrazkami. Poznaje twarze na zdjęciu. Jest to dobry moment ,by w pokoju malucha wydzielić kącik do cichej zabawy. Należy unikać dużej ilości zabawek, które rozproszą uwagę dziecka. Jeżeli zabawek jest sporo można je co jakiś czas wymieniać. Bardzo istotne jest przyzwyczajanie malucha do samodzielnej zabawy. Stałe przebywanie z mamą może wywołać w przyszłości strach przed samotnością i nieporadność w takiej sytuacji. Można stopniowo wydłużać czas samodzielnej zabawy malucha, by przyzwyczajał się do nieobecności rodziców. Jeśli nauczymy ma-

lucha, że jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki skończy się to niechęcią dziecka do przebywania w żłobku czy przedszkolu. Należy pamiętać, że z dzieckiem można się „dogadać”. Jego zasób słów powinien wahać się w granicach od 90 do 150, jednak każde dziecko rozwija się indywidualnie i mogą zachodzić odstępstwa od powyższych norm. Jeden dwulatek będzie porozumiewał się z nami kilkoma słowami, nieporadnie zacznie łączyć je w pierwsze zdania, np. mama daj, miś pije, a w komunikacji z otoczeniem będzie używał głównie gestu. Jego równolatek w tym samym czasie może już budować zdania złożone, uczyć się na pamięć wierszy i piosenek, a nawet chłonąć słowa obcojęzyczne. Warto więc w tym wieku rozpocząć stymulację rozwoju mowy poprzez czytanie bajek, nazywanie przedmiotów z otoczenia, zabawy paluszkowe, „ kąpiel słowną”(opowiadanie o wszystkim co dzieje się wkoło), ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, uwrażliwianie słuchowe na dźwięki najbliższego otoczenia ( szczekanie psa,

odgłos samochodu, itp.) oraz wszelkie zabawy, które mają na celu wzbogacenie słownika dziecka. W tym wieku kształtują się również podstawowe cechy charakteru dziecka: dokładność, dobroć, pracowitość. Trzeba uczyć dziecko zachowań międzyludzkich: jak się witać, bawić z innymi, jak zachowywać się w stosunku do obcych. Najlepszą metodą wychowawczą jest naśladowanie. Pokazując dziecku pewne zachowania osiągamy o wiele lepszy skutek niż poprzez rozmowę z nim – „Rób jak ja” lub „Zobacz jak miś próbuje podać rączkę na przywitanie”. Jeśli pokażemy dziecku jak zbudować dom z klocków, będzie to robiło. Pod koniec drugiego roku maluch chętnie bawi się piaskiem (babki, foremki) i wodą (przelewanie ze szklanki do szklanki). Bardzo ważna jest systematyczność w uczeniu dziecka i kreatywność rodzica. Należy zachęcać go do samodzielności ,a jednocześnie proponować różne zabawy kształtując zdolność do śpiewu, tańca, gry na instrumentach. Drugi rok życia jest bardzo ważny w intelektualnym rozwoju dziecka. Zaczyna mówić o sobie po imieniu, pokazuje części ciała. Kojarzy zwierzątka po głosie przez nie wydawanym i czerpie radość z zabaw w kaczuszkę powtarzając „kwa, kwa, kwa”. Zaczyna się interesować w co jest ubierany- czasem nawet wyraża swoją niechęć wobec danego stroju. W zabawie tworzy sobie „kumpli” nadając imiona zabawkom, chętnie przewraca strony w książeczkach pokazując obrazki. Intensywny rozwój dziecka w tym wieku aktywizuje mocno rodziców, którzy powinny być obok by w razie potrzeby pomóc- nie wyręczać. Przyglądanie się drobnym kroczkom dziecka powoduje, że jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. s

Ad Dictum Centrum Terapeutyczne, ul. Kordeckiego 18 Legionowo tel. 609 007 249, www.ad-dictum.pl Myśl Lokalna / nr 3-4 2014

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.