Page 1

2000


OPĚTOVNÉ POVÝŠENÍ SVRATKY NA MĚSTO Ve svratecké kronice se v zápise z roku 1867 praví: „Cís.král. okresní úřad v Hlinsku z dne 10.srpna 1867 číslo 2366 pol.představenstvo ve Svratce uvědomil, že Jeho C.K. Apošt.Veličenstvo Císař Pán ráčil s nejvyšším rozhodnutím ze dne 6.července 1867 městečko Svratku v okresu Hlinském, kraji Chrudimském, k městu nejmilostivěji povýšiti a že se dává představenstvu u vyřízení žádosti ze dne 15.prosince 1865 v následku výnosu vys. c.k. místodržitelství ze dne 24.července 1867 č.35937, vys. c.k. krajským přednostenstvím v Chrudimi dne 6.srpna 1867 tam sděleného k dalšímu oznámení v obci vědomost“. Svratka tedy získala městská práva. Tento stav trval do nešťastného únorového převratu v roce 1948, kdy převzali moc komunisté. V jednom ze zákonů zrušili statusy měst a nejen Svratka tedy přišla o svá městská práva. Po vydání nové ústavy v roce 1960 byly bývalým městům jejich statuty vraceny ve formě vzniku Městských národních výborů, ale Svratka již tento titul nezískala. Po roce 1989, kdy byly obnoveny obecní a městské úřady, zůstal Svratce pouze obecní úřad. V loňském roce se rozhodlo obecní zastupitelstvo požádat o znovupovýšení na město. 29.2.2000 navštívila Svratku komise z Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Nejprve si sama prohlídla obec a poté se dostavila na Obecní úřad, kde si zjišťovala další informace o Svratce. Společně si pak prohlédli mateřskou i základní školu, kde byli velmi příjemně překvapeni úrovní těchto zařízení. Zaujala je i rozsáhlost místní výstavby rodinných domků a bytovek a ocenili úpravenost komplexu kostela, fary a hřbitova. Na druhou stranu poukazovali na absenci značení ulic a orientačních směrníků a nelíbila se jim neupravená plocha vedle podniku Mars, která vznikla před několika lety demolicí čtyř budov. Komise pak zpracuje podklady pro vládu, která poté o žádosti jedná. Pokud nesplňuje obec limit alespoň 3000 obyvatel (což je případ Svratky), vláda žádost zamítá a postupuje je k opětovnému posouzení a vyjádření Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny ČR a jeho závěry pak s konečnou platností posuzuje předseda sněmovny. Předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus uznal doporučení Výboru a s účinností od 19.5.2000 znovu povýšil Svratku na město. Dne 20.6.2000 pak starosta Boris Jakubík převzal z rukou Václava Klause dekret o povýšení.

Rozpočet města v roce 2000 PŘÍJMY: Daně z příjmů obyvatelstva 4 769 381,-Kč Poplatky (správní, ze psů, pobytové, z užívání veřejných 303 069.10,prostranství, vstupného, ubytovacích kapacit) Poplatek z hracích automatů 121 294.02,Daň z nemovitosti 628 663,Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu 491 000,Školné od přiškolených obcí 92 000,Ostatní dotace 34 233,Školné v mateřské škole 15 101.20,Školné v družině ZŠ 11 506.80,Příjmy základní školy 176 800,Stravné ZŠ+MŠ 739 003.70,Půjčovné-knihovna 1 810,Přijaté neinvestiční dary 60 500,Ostatní příjmy z kultury 94 447.70,-


Pronájem sokolovny Pronájem hasičárny Nájemné a plyn-byty Poplatky z hrobů Příjmy z poskytování služeb Příjmy za odvoz popelnic Činnost místní správy Příjmy z úroků CELKEM

17 600,1 200,373 487.50,16 480,239 506,230 400,75 810.30,255 627.62,8 748 920.94,-Kč

VÝDAJE: Opravy komunikací Plynofikace Dopravní obslužnost Dotace pro Svaz Žďársko Příspěvek na rekonstrukci vodojemu na Mor.Svratce Příspěvek ČTU Skaláci Mateřská škola Základní škola Jídelny ZŠ+MŠ Knihovna Kronika Poplatky za rozhlas a televizi Provoz sokolovny Sbor pro občanské záležitosti Oslavy 650 let Svratky Příspěvek na tělovýchovnou činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Provoz hřbitova Územní plán Místní hospodářství Odvoz komunálních odpadů a skládky Péče o zeleň Sociální pomoc Hasiči Platy a daně zastupitelstva Odměny za Volby 2000 Provoz MÚ+platy zaměstnanců Finanční vypořádání za zubní laboratoř CELKEM

292 810.80,-Kč 412 936.60,178 609.94,97 440,89 762,4 719,312 887.30,1 084 877.25,946 217.10,62 726,5 662.40,1 540,150 738.10,29 194.10,282 355.20,37 268.50,89 518.30,578 306.40,45 789.10,5 460,229 896.30,749 530.50,20 795,10 000,148 263.08,522 829,14 199,2 319 142.56,178 000,8 905 581.53,-Kč

Rozpočet byl v tomto roce schodkový, a to o 156 660,-Kč.


Mikroregion Hlinecko V současné době nastává trend zapojování obcí do dobrovolných sdružení, tzv.mikroregionů. Jejich cílem je především vzájemná spolupráce a koordinace aktivit v mnoha oblastech. V září roku 1999 založilo město Hlinsko a obce Svratouch a Vysočina mikroregion Hlinecko. Postupně se přidávaly další okolní obce, až jejich počet dosáhl čísla 23. Podařilo se získat státní dotaci na vypracování koncepce rozvoje. Po úvodních kontaktech a seznámení se se záměry tohoto mikroregionu, se rozhodlo zastupitelstvo Svratky podat přihlášku ke vstupu. Na páté valné hromadě mikroregionu byla pak Svratka, společně s Herálcem, Chlumětínem a Pokřikovem oficiálně přijata do sdružení. A které obce jsou členy? Z okresu Chrudim: Bojanov, Dědová, Hamry, HLINSKO, Hodonín, Holetín, Horní Bradlo, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krásné, Krouna, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov a Vysočina. Z okresu Žďár n.S.: Herálec, Chlumětín, SVRATKA. Celkem tedy 27 obcí, 321 km2 s 25 006 obyvateli.

OSLAVY 650.VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O SVRATCE V prvním červencovém týdnu proběhly oslavy 650. výročí první písemné zmínky o Svratce. Celoroční přípravy pak vyústily ve čtyři dny plné programu a výstav. 5.července 2000: kulturní program začal koncertem folkového dua Paleček-Janík na zahradě hasičské zbrojnice. Jejich humorné a sarkastické písničky slavily úspěch mezi obecenstvem, a když zahráli i několik skladeb klasiků Ježka, Voskovce a Wericha, odcházel spokojený snad každý. Poté vyrazili místní hasiči v dobových uniformách s ruční stříkačkou taženou koňmi k požáru. Jen trumpetista troubil signál „hoří“ obráceně. Hned po nich se k ohni přihnal hasičský vůz Praga RN s motorovou stříkačkou zn.Stratílek a po nich i současný hasičský vůz Avia. Jen scény hašení občas připomínaly klasickou grotesku, protože hasičům praskla hadice a pokropila místo ohně především diváky. Vše bylo nakonec ukryto pod vydatný koberec hasící pěny. 6.července 2000: dopoledne probíhal 28. ročník turnaje žákovských družstev-Memoriálu Emila Vambery, který vyhrála Polička před Svratkou a Skutčí. Odpoledne se svratečtí fotbalisté ( složení Klos, M.Janeba, M.Jadrný, V.Pokorný, Matoušek, M.Jakubík, R.Lédl, V.Polanský, Bečička, Walla, V.Boguaj, D.Prokůpek, P.Voldán, Moučka) se pokoušeli zdolat družstvo Internacionálů ČR ( složení K.Jarolím, J.Ondra, F.Štambacher, T.Mičinec, I.Čabala, J.Kabyl, V.Samek, F.Veselý, Z.Prokeš, A.Bažant a J.Musil). I když se to svrateckým nepodařilo, prohráli 1:5, výkon to byl dobrý a měli si možnost zahrát s bývalými reprezentanty. Večer se pak mládež mohla bavit při Velké prázdninové diskotéce v sokolovně. 8.července 2000: po včerejším volném dnu pokračoval program oslav. Zcela zaplněné náměstí Národního povstání sledovalo vystoupení kejklířů na chůdách z divadélka Kvelb, kteří byli vystřídáni zápolením rytířů skupiny Flamberg. Při tom zde probíhaly řemeslné trhy, kde si mohli návštěvníci zakoupit suvenýr na památku od kováře, košíkáře nebo pekaře. Odpoledne pak ve zcela zaplněné sokolovně probíhal slavnostní program oslav. Po uvítání starostou zavzpomínal na Svratku místní rodák František Nový, učitelé M.Nadrchalová a F.Mour přečetli úryvky z obecní kroniky a smíšený pěvecký sbor místních občanů pdo vedením M.Jakubíkové zazpíval několik lidových písniček z Vysočiny. Vše uváděla mluveným slovem sl. Kateřina Jelínková. Vrcholem programu bylo vystoupení vojenského


souboru lidových písní a tanců Ondráš z Brna. Velkým zážitkem byly vzpomínky na Vysočinu a svratecké hrnčíře v podání vynikajícího herce, profesora Radovana Lukavského. Pořad pak zakončily mažoretky Berušky za doprovodu Svratečanky. Večer se pak konala taneční zábava v sokolovně. 9.července 2000: oslavy byly ukončeny na náměstí Národního povstání, kde proběhlo slavnostní vysvěcení praporu města. Výstavy: Jedním z nosných sloupů oslav byly výstavy, konané v areálu základní školy. Ke zhlédnutí byly obrazy z depozitáře MÚ s tématikou Svratky a Vysočiny, samostatnou výstavu zde měl rodák Rudolf Hanych a velkým zážitkem byla výstava obrazů Jana Odvárky. Instalovány zde byly také pohlednice Libuše Hubičkové a letecké snímky Vysočiny, které zapůjčila Správa CHKO Žďárské vrchy. V jídelně ZŠ pak proběhla retro-výstava Svratka včera a dnes, která nabízela konfrontaci dobových snímků Svratky se současnými a vystaveny zde byly i archiválie a výrobky místních řemeslníků, které město vlastní. Na MÚ pak také proběhla výstava fotografií Jaroslava Horáka, opět s tématikou Vysočiny. K zakoupení byly také propagační materiály vydané k výročí Svratky (skládačky, pohlednice, odznaky). Oslavy výročí Svratky se rozhodně velmi vydařily, protože účast občanů ze Svratky i okolí byla opravdu vysoká, výstavy zhlédlo během oslav skoro 1500 lidí, kulturních akcí se zúčastnilo ještě o něco více občanů.

VÝSTAVBA Úprava náměstí Nejvýznamnější stavební letošního roku byla úprava dolní části náměstí Národního povstání. Tato úprava částečně vyřešila složitou dopravní situaci, která zde panovala. Vjezd z náměstí do Palackého ulice je totiž velmi úzký. Město již před lety chtělo vykoupit dům čp.23 od bratrů Balíčkových a zbourat jej a tím rozšířit silnici, ale k výkupu nedošlo a dům byl zařazen do památkové péče. Proto se přistoupilo k jinému řešení. Silnice byla posunuta blíže k památníku padlých a tím také trochu napřímena, takže vjezd sem není tak prudký a nepřehledný. V souvislosti s tím byl předlážděn chodník, nově upraveno okolí památníku, vyasfaltován průjezd náměstím a v dolní části náměstí zvětšena plocha pro parkování aut. V rámci oprav byl položen také provizorní asfaltový koberec a vyspraveny výmoly v Pionýrské ulici, kudy byla vedena objížďka. Na této akci se spolu s městem podílela Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, do jejíž správy tato silnice spadá. Stavbu zrealizovala firma Strabag ČR a.s. Město Svratka za tuto akci zaplatilo 280 000,-Kč, zbytek peněz pak Správa a údržba silnic.

Plynofikace V tomto roce se konečně podařilo dodělat plynofikaci Svratky. Plyn byl zaveden v ulici Partyzánské do domů čp.14 ke Kučerovým a čp.226 k paní Víškové. Také odlehlejší části města (Pešlovi čp.100 a Kovaříkovi čp.198) se dočkaly zavedení plynu.

Oprava koryta Řivnáče


V červnu byla zahájena dlouho očekávaná oprava koryta potoka Řivnáč, a to od mateřské školy po sokolovnu. Koryto potoka bylo již na mnoha místech v dezolátním stavu, z opěrných zdí vysypány kamenné bloky, a tím začínaly být nebezpečné i nábřežní cesty. Projekt byl vypracován již v roce 1999 a počítal s cenou oprav v hodnotě 7-8 miliónů Kč. Město se finančně podílelo jen na zpracování projektové dokumentace, a tak většinu nákladů hradily Lesy ČR. Opravy provedla firma Inseto HB Brno. Opravou získalo okolí potoka znovu na vzhledu a též koryto Řivnáče má nyní lepší průtok. Márnice V tomto roce byla dokončena úprava a oprava hřbitova, který byl již v dezolátním stavu a dělal jen ostudu. Hlavně budova márnice. Otlučená fasáda, vlhkost a propadající se stropy, to vše volalo po rychlém zásahu. Ač někteří občané hlasitě zpochybňovali vložené finanční prostředky, výsledek stojí za to. Budova márnice byla kompletně opravena, dostala novou fasádu, která ladí se vzhledem kostela a fary a před márnicí se objevila pěkná litinová kašinka, kde občané mohou čerpat vodu na zalévání hrobů. Protože opravu provedlo město svépomocí pracovníky provozovny MěÚ, byly náklady relativně nízké, cca 200 000 Kč. Oprava sálu tělocvičny Místní tělocvična již nutně potřebovala nově nalakovat podlahu v sále. Tak se také stalo a nákladem 198 000 Kč byla celá podlaha opravena a nalakována. Uprostřed podlahy je pak kruh se znakem města a nápisem Základní škola Svratka. Vodojem Budova vodojemu nad Moravskou Svratkou se dočkala opravy. Během prázdnin byl celý vodojem kvůli promrzání zateplen a provedeny vnitřní úpravy. Celou akci v hodnotě 80 000 Kč financoval Svaz vodovodů a kanalizací. Výstavba domků V letošním roce pokračovala výstavba domků v ulici U Zbrojnice, které jsou rozestavěny již od loňského roku. Další domek začal růst na Moravské Cikánce za čp.4/1 a staví jej p.Votava z Pardubic k rekreačním účelům. Dva domky začaly také růst v ulici Nad Školou v lokalitě za Jandertovými a Hladíkovými, směrem k bývalému ZD. Zde staví Petr Bureš a p.Kavalír a do zimy již byly domy v hrubé stavbě hotovy. Půjčky na opravu bytového fondu Město Svratka získalo od státu bezúročnou půjčku v hodnotě 1.1 miliónu Kč na poskytování půjček na opravu bytového fondu. Získat je mohl každý vlastník domu nebo bytu staršího 15 let, který potřebuje opravit právě dům nebo byt.


Změny v obchodní činnosti -od ledna 2000 je znovu v činnosti masna v čp.32, kterou převzal p. Vtípil ze Svratky, v červenci byla uzavřena, 16.8.2000 začal zde provoz textilu-obuvi -od konce srpna 2000 funguje v čp.169 pobočka obchodu J.Bureše, prodává zde potřeby a krmení pro zvířata, second-hand byl o prázdninách zrušen -Koncem srpna byla uzavřena obuv v čp.81 a koncem roku znovu otevřena v čp.47, kde byl uzavřen obchod Diana. -v čp.112 v Libušině ulici byl otevřen obchod manželů Dobrovolných „Zoocentrum“ a „Western Store“, kde lze zakoupit nejen potřeby pro zvířata, ale též westernovou výbavu.

Volby do krajského zastupitelstva Dne 12.11.2000 proběhly historicky první volby do krajského zastupitelstva Jihlavského kraje. Ve Svratce se voleb zúčastnilo jen 37.59% všech voličů, protože mnoho občanů si myslí, že kraje jsou vcelku zbytečné a také nechtěli do Jihlavského kraje, a proto se odmítli voleb zúčastnit. Ze 467 odevzdaných hlasů získala: ODS 135 hlasů tj. 28.9% Čtyřkoalice 134 28.69% KSČM 88 18.84% ČSSD 67 14.34% Sdružení nezávislých 17 3.64% Prosperita Vysočiny 9 1.93% ostatní 17 3.64%

Další anketa-tentokrát malé okresy V souvislosti s připravovanou reformou veřejné správy dojde k zrušení současných okresů a jejich reorganizaci a rozdělení na menší celky. Cílem je přiblížit občanovi důležité úřady a instituce do jeho blízkosti. Bohužel návrh těchto okresů nebral v úvahu zájmy jednotlivých obcí. Proto zastupitelstvo města Svratky na svém jednání 31.8.2000 bylo seznámeno s připravovaným vymezením nových okresů Jihlavského kraje, tak je jej navrhovalo Ministerstvo vnitra ČR. V tomto návrhu je město Svratka (a soudení Herálec a Chlumětín) přičleněno do okresu Nové Město na Moravě. S vědomím znalosti místních poměrů, spádovosti dojížďky, dopravní obslužnosti a dostupnosti především v zimním období, vyjádřilo zastupitelstvo města jednohlasný a zásadní nesouhlas s tímto přičleněním. Proto byly mezi občany rozeslány hlasovací lístky, aby se vyjádřili, do kterého okresu chtějí patřit. Hlasovat mohli všichni starší 18 let s trvalým bydlištěm ve Svratce. Z 1241 možných bylo odevzdáno 895 anketních lístků s tímto výsledkem: pro okres Nové Město na Moravě 63 občanů tj. 7.03% pro okres Žďár nad Sázavou 593 občanů tj.66.92% pro okres Hlinsko a přeřazení do 253 občanů tj.28.26% Pardubického kraje Výsledky jsou tedy jednoznačné a městské zastupitelstvo se rozhodlo preferovat zařazení k okresu Žďár n.S., případně Hlinsko.

Internetové stránky města


Během jarních měsíců byly zprovozněny internetové stránky Svratky. Vznik stránek se protáhl, protože doménu svratka.cz měla firma EŠ SOFT ze Žďáru, která si zaregistrovala i další názvy obcí z okolí a potom vydělávala na prodeji těchto domén. I Svratka musela si tento název zakoupit, a to za 2100 Kč. S převedením domény vznikly další průtahy, protože i když došlo k zaplacení, nebyla svratka.cz stále převedena na město. Proto bylo majiteli pohrozeno policií a hned byla doména ve Svratce. Na internetových stránkách, o které se starají Václav Tomíško a Miloslav Gregor, se může návštěvník internetu dočíst o historii města, turistických cílech a pamětihodnostech, a také aktualitách z města. Stránky jsou průběžně aktualizovány. Na internetu bylo ale možno nalézt ještě jednu stránku Svratky. Provozoval ji jako“oficiální stránky Svratky“ Ondřej Myška, ač se jednalo o jeho soukromou aktivitu bez vědomí města. Došlo pak ke sporu mezi ním a Městským úřadem a po jednání O.Myška název „oficiální“ z názvu vypustil. Nyní tedy fungují dvě stránky města Svratky. První, oficiální, na adrese: www.svratka.cz a druhé soukromé na adrese: www.svratka.com.

Benzínová pumpa V loňském listopadu došlo k uzavření benzínové čerpací stanice ve Svratce. Občané museli jezdit tankovat do Hlinska nebo Žďáru n.S., což cestu značně prodražilo. Když selhala jednání nájemce stanice, p.Henycha s Benzinou, vložilo se do jednání město a okresní úřad. Benzina s.p. byla vyzvána k možnému odprodeji s tím, že by pumpu koupilo právě město. Dne 2.března 2000 došlo ke společnému jednání, kde Benzina odmítla pumpu odprodat, ale přislíbila ji zařadit ještě ten měsíc mezi investiční akce. Tak se také stalo a prodej benzínů byl koncem března 2000 obnoven.

Světlo proti vandalismu Svratka se v poslední době stávala čím dál častěji terčem vandalských činů. Alkoholem posilnění jedinci si vybíjí svoji agresivitu na dopravních značkách a zařízení veřejných prostranství. Opakovaně byly vysypány nádoby s květinami, zdeformovány, poškrábány a vyvráceny dopravní značky a při objížďce bylo přestavěno dopravní značení a vytyčovací kužely se ocitly i v zahrádkách některých občanů. Terčem nejčastějších útoků bylo náměstí 9.května. Několik „náctiletých“ se pravidelně scházelo v boudě autobusové zastávky a zde se oddávali alkoholu i lehkým drogám. Pravidelně přitom poškodili nějaké veřejné zařízení. V posledních dvou letech byla ulomena soška Houbaře, několikrát prokopnuta kabina mobilního WC, opakovaně rozbité skleněné výplně čekárny, ulámané orientační směrníky na otočném infopanelu, vysypávané odpadkové koše a květináče, strhané osvětlení na vánočním stromu včetně ukradených žárovek a mnoho dalších. Vrcholem bezohlednosti a ostudnosti byla pak v době státních svátků 5.-6.7. krádež státní vlajky na domě p.M.Češky. Proto byla na budovu Městského úřadu instalována dvě halogenová světla, která dokonale osvětlují prostor náměstí. Uvažovaná instalace kamer zatím nebyla provedena. Přesto se účinek dostavil okamžitě, protože šero zastávky zmizelo a počet vandalských činů poklesl.

Trestná činnost ve Svratce


Ve dnech 29.1., 11.3., 27.4., 24.5., 29.6., 5.7., 26.7. proběhla série krádeží vloupáním do celkem 31 zaparkovaných automobilů, kdy z vozidel zcizovali radiopřehrávače a vybavení vozidel. Jednalo se o dva mladíky ze Svratky a 3 muže mimo náš okres. Dne 15.2. bylo prováděno šetření v ZŠ Svratka kvůli třem případům vydírání. Skutky spáchal nezletilý pachatel J.T. ze Svratky a proto bylo stíhání zastaveno. Ovšem 11.4. bylo prováděno znovu stejné vyšetřování u stejného pachatele, a protože dovršil 15 let, bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. 5.4. prováděla Policie šetření případu poškozování cizí věci, kdy neznámý pachatel zamezil odtoku vody z přepadu studně a došlo tak k zaplavení sklepních prostor rekr.domku se škodou nejméně 190 000,-Kč. 9.7. došlo k vloupání do dvou rekreačních chalup a byla způsobena škoda 150 000,-Kč SÉRIE VLOUPÁNÍ VE SVRATCE A OKOLÍ Ve druhé polovině roku se ve Svratce rozmohlo vykrádání místních prodejen a provozoven. Snad už žádný obchodník si nebyl jistý, jestli jej chmatáci nenavštíví. A že toho za několik měsíců stihli opravdu mnoho: 14.8.-vloupání do prodejny potravin v ul.Na Náhoně se škodou 19 700,-Kč 1.9.- vloupání do prodejní místnosti na koupališti se škodou 5 000,-Kč 2.10.-vloupání do prodejny potravin SAMKA v Libušině ul.m škoda činila 70 000,-Kč 23.10.-byla vykradena prodejna potravin Jednota na náměstí-škoda 15 000,-Kč 30.10.-vloupání do podniku Kovo-Lorenz se škodou 30 350,-Kč 13.11.- byla opětovně vykradena prodejna potravin v ul. Na Náhoně se škodou 11 400,Dne 20.11. pak byly Policií zdokumentovány další trestné činy: neoprávněné užívání cizího motorového vozidla (a jeho shození do rybníka v Herálci), pokus o vloupání do prodejny potravin Vojtěška, vinárny hotelu Mánes a knihařství L.Pirošové. Z uvedené trestné činnosti bylo Policií usvědčeno 5 mladíků ze Svratky.

Kulturní akce: 22.1. Ples obecního úřadu. Hrála kapela Stiled, účast byla cca 80 lidí, což je dost málo. 27.2. Dětský karneval ve škole. Hrála Svratečanka. 3.3. Sportovní karneval 25.3. se konal v sokolovně koncert folkové skupiny Žalman & spol. Na tuto akci přišlo již dlouho nevídané množství lidí, odhadem jich mohlo být až 300. Po opravdu vydařeném koncertu pak následovala country zábava, kde hrála skupina Falešná karta z Nového Města na Moravě. Pořadatelem koncertu byla ČTU-Skaláci Svratka. 22.4. byl v sokolovně pořádán Velikonoční turnaj v ping-pongu 4.6. dětský den v parku u sokolovny 5.-31.8. 2000: v Základní škole proběhla výstava pražského malíře a grafika Ladislava Kulhavého. 9.9. 2000 se konal v sokolovně koncert houslového koncertního mistra Tomáše Proseka, účast občanů byla cca 50 osob. říjen 2000-zaplněná sokolovna sledovala koncert country skupiny Lokálka, která výborně pobavila přítomné obecenstvo. 11.11.2000 proběhl v kostele koncert, na kterém společně vystoupil pěvec Oldřich Jakubík a varhaník Martin Kubát a byl uspořádán na podporu sbírky na novou střechu kostela. 8.-9.12.2000 se konal v sokolovně II.ročník Vánočních trhů. 28.12.2000 uspořádala ping-pongová herna v sokolovně a ZŠ Svratka pro děti Vánoční turnaj ve stolním tenise.


Další střípky ze života města Informační panel: Koncem dubna byl na náměstí 9.května instalován informační panel, kde mohou občané a návštěvníci Svratky získat základní údaje o historii města, významných rodácích a umělcích, kteří zde působili. Je zde i seznam pamětihodností a zajímavostí ve Svratce. Je však smutné, že hned ten den večer několik mladých lidí ze Svratky a Svratouchu poškodilo panel tím, že fixem připsali svá jména k seznamu osobností. Tím se ale podařilo vandaly vypátrat a museli pak nápisy odstranit. Pěvecký spolek: Již při nácviku písní v rámci oslav Svratky projevila řada občanů zájem zazpívat si i do budoucna. 6.9.2000 se proto zájemci poprvé sešli v obřadní síni MÚ, kde se pod vedením Marie Jakubíkové, učitelky ZŠ, začali učit písně na první vystoupení. To se konalo 2.prosince, na tradičním mikulášském setkání důchodců a poté pak na Štědrý den, kdy na náměstí zpívali koledy. Výsadba stromů: Během měsíce listopadu došlo k výsadbě listnatých stromů (lip, jasanů a javorů) u komunikací od hřbitova k Chlumětínu a na Mor.Svratce k Luňáčkovým. Stromky byly vysázeny pouze tam, kde majitelé přilehlých pozemků souhlasili. Za několik let se tak můžeme těšit na krásná stromořadí kolem cest.

Počasí Stav ohrožení Díky nebývalým přívalům sněhu byl na okrese vyhlášen v pátek 21.1. v poledne stav ohrožení. K tomuto vyjímečnému kroku přistoupil přednosta Okresního úřadu poté, co se nedařilo udržet sjízdné hlavní komunikace na okrese, protože hustě sněžilo a foukal silný vítr. Průjezdné byly udržovány jen silnice č.I/37 a II/150. Ve Svratce živly tolik neřádily, i když v pátek odpoledne přestaly jezdit autobusy mimo linky do Hlinska. V sobotu již přijelo veškeré zásobování a mohl se konat i obecní ples. Stav ohrožení byl odvolán v neděli 23.1. ve 14 hodin. --V noci ze 6. na 7.4. byla pozorována v našem okolí polární záře, naposledy se objevila 17.11.1989. Měsíce duben, květen, červen byly mimořádně teplé, vypadalo to, že jaro letos vůbec nebylo, protože od dubna teplota vyšplhala více než na 20 C. Naopak červenec byl velmi studený měsíc, teploty přípomínaly spíše podzimní počasí. Průměrná teplota v letošním roce byla 7.4 C Maximální teplota-22.6. 31 C Minimální teplota-24.1. -14.2 C Srážky - 729.2 mm za tento rok Největší srážky-24.6. 19.3 mm Maximální náraz větru-6.11.--32.7 m/s=117 km/h Počet bouřek 41, první bouřka byla 18.1., poslední 21.9. Konec sněhové pokrývky nastal 31.3., první sníh 18.11., sněhová pokrývka od 16.12. Nejvyšší sněhová pokrývka byla ve dnech 25.-26.1.--57 cm, sníh ležel 69 dní Dnů se slunečním svitem bylo 287, bez slunečního svitu 79

Ze svratecké matriky


V letošním roce se narodily tyto děti: Jiří Dospěl Marek Šuhaj Karolína Švecová Daniela Stoklasová Nikola Polanská Tereza Odehnalová Kateřina Kronusová Sabina Šiklová

Komenského 372 Pionýrská 360 Partyzánská 14 Nad Školou 458 Hlavní II/25 nám.Národního povstání 17 Cikanecká III/10 Pláňava 170

Navždy odešli tito občané: Vilém Pail Antonín Řádek Zdeněk Vambera Josef Branda Václav Vinklát Zdeněk Vojta Jarmila Hufnáglová Emilie Řádková František Valík Anežka Remešová František Novák Josef Skřivan Eduard Gregor Jaroslav Dospěl

Žižkova 88 Kostelní 2 Komenského 368 Rekreační II/23 Palackého 26 ČSA 322 Na Nábřeží 74 Pláňava 393 Havlíčkova 256 Hlavní II/7 Komenského 99 Poděbradova 139 Libušina 141 Hlavní II/37

Odešel František Novák Po delší nemoci zemřel 26.9.2000 v Brně p.František Novák. Byl dlouholetým a neúnavným pracovníkem Sboru pro občanské záležitosti a více jak 40 let fotografoval různé akce, události a rodiny ve Svratce a okolí. Jeho odchodem ztratil Sbor i Město obětavého člověka, který mnoho svého času věnoval právě Svratce a jejím občanům. K trvalému pobytu se přihlásilo 27, odhlásilo 21 osob. Stav obyvatelstva tedy zůstal nezměněný --1604 lidí.

SVRATKA V ROCE 2000 Město, 1604 obyvatel, okres Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský


Starosta: Mgr. Boris Jakubík (ČSSD), místostarosta: František Peňáz (ODS) katastrální území Česká Svratka, Moravská Svratka, Česká Cikánka, Moravská Cikánka celková výměra: 1451 ha, z toho orná půda-12.4%, louky-11.58%, zahrady-1.03%, pastviny0.76%, lesy-64.71%, vodní plochy-0.62%, zastavěné plochy-1.45 %, ostatní-7.45% počet domů: 594 (Česká Svratka-453, Moravská Svratka-93, Česká Cikánka-37, Moravská Cikánka-11) dopravní spojení: autobusové linky: Svratka-Žďár n.S., Svratka-Hlinsko, Svratka-Nové Město na Moravě, Svratka-Polička, Svratka-Brno, Svratka-Skuteč, Svratka-Praha (omezeně), Svratka-Chrudim-Hradec Králové (omezeně). Nejbližší žel. stanice Čachnov (6 km) technická vybavenost : veřejný vodovod, kanalizace bez čistírny odpadních vod, plynofikace pošta-ul.9. května 250, pod poštu ve Svratce spadají ještě obce Chlumětín, Křižánky, České Milovy, Milovy, Blatiny a Podlesí peněžní ústavy: Česká spořitelna, nám.9. května 51 GE Capital Bank, Libušina 42 Československá obchodní banka - na poště pojišťovna: má pouze úřední hodiny v budově hasičské zbrojnice, U Zbrojnice 347 policie: stálá služebna není, spadáme pod Nové Město n.M., úřední hodiny jsou v budově Městského úřadu školství: mateřská škola, Pionýrská 370, řed. Dana Tomíšková základní škola, Partyzánská 310, řed. Mgr. Vlastimil Luciuk zdravotnictví: praktický lékař- MUDr. Miroslav Seyček, Libušina 174 MUDr. Marta Jílková, Ohradská 297 lékař pro děti a dorost - MUDr. Naďa Lamplotová, U Zbrojnice 347 stomatolog - MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174 MUDr. Jiřina Foltanová, Ohradská 297 gynekolog - MUDr. Petr Müller, Libušina 174 lékárna - Mgr. Božena Doubková, Ohradská 184 zubní laboratoř - Libušina 173 veterinář: MVDr. Ivan Putna, Družstevní 386 kultura a sport: Městská knihovna, U Zbrojnice 347, vede Jana Novotná, otv. doba st,pá Jako kulturní sál slouží budova sokolovny, pro komornější akce se používá i obřadní síň Městského úřadu Hřbitov, správcem je František Fiala, hrobníkem Pavel Mayer z Křižánek Koupaliště, vede Ladislav Vojta, letošní vstupné: pro děti do 12 let 5,-Kč, ostatní 9,-Kč, další koupaliště je nad hotelem ŽĎAS, zde je i krytý bazén, který slouží především pro hosty hotelu Fotbalový stadión, rychlobruslařská dráha, tenisový kurt u sokolovny, hřiště na volejbal u školy, tělocvična (součást školy) se saunou, lyžařský vlek občans.vybavenost: v budově MÚ obřadní síň s 30 místy hřbitov, kde je 715 hrobů památkově chráněné objekty: -kostel sv.Jana Křtitele, hřbitov a ohradní zeď; zvonice -náhrobek A.Conrathové a náhrobek P.Kučery na hřbitově -dům čp.23 na náměstí -dům čp.IV/7 na Mor.Cikánce spotřeba vody: v posledních letech se pohybuje okolo 100 000 m3/rok Mars má svou studnu s kapacitou 15 000 m3/rok vodovodní síť měří 12.1 km a přípojky 5.25 km průmysl: největším podnikem je Mars a.s., kde pracuje cca 390 lidí Tohos -výroba hokejek, zaměstnáno je cca 15 osob


Kovo-Lorenz- kovovýroba, pracuje zde cca 50 osob Sindat - dřevovýroba, pracuje zde asi 40 lidí Sauto s.r.o.- tepelná zařízení, pracuje zde kolem 30 lidí menšími zaměstnavateli jsou i Zasyko s.r.o.-kovovýroba (cca 10 lidí), kovovýroba Smolík (15), CZ Lipa-truhlářství (5), truhlářství Pešek (5), truhlářství Ehrenberger, Rekord Kučera (5), aj. ubytování: Hotel ŽĎAS, 70 lůžek v hotelu, 70 lůžek v chatách, 140 míst u stolů v restauraci Hotel Mánes, 60 lůžek v pokojích, 80 míst v restauraci a kavárně ubytovna TJ Mars, 53 lůžek (2 a 3lůžkové pokoje), WC a sprch.kout na 5 lůžek penzion Vysočina, 2 pokoje (3 a4lůžkový), spol.kuchyň, WC a koupelna penzion Jiřina, 9 lůžek Privát I, Libušina 42, 4 lůžka restaurace: uvedené hotely, dále Restaurace U Šillerů-120 míst u stolů Restaurace U Berušky- 64 míst u stolů Café Ritter-cca 55 míst u stolů

Ceny v roce 2000: pozemky: --dokup do 100m2 50,-Kč/1m2 --dle infrastruktury 50-120,-Kč/1m2 nájemné v bytech patřící Městu Svratka: I. kategorie 13.24 Kč/ 1 m2 měsíčně II.kategorie10.53 Kč/ 1 m2 měsíčně vodné a stočné 38.80,-Kč/1m3 vody ; od roku 2001 bylo zvýšeno na 41.60,-Kč Žďársko patří k oblastem s nejdražší vodou v republice elektřina 2.61,-Kč/kWh-běžná sazba 0.91,-Kč/kWh-nízká sazba od roku 2001 zvýšeno na 3.16,-, resp. 0.99,-/kWh plyn 6.50,-Kč/1 m3 telefonní poplatky: 2.60,-Kč/impuls (ve všední dny 7-19 hodin je impuls 2 min. místního hovoru, 19-7 h a víkendy a svátky je impuls 4 min. 50 s) známka na dopis 5.40,-Kč ubytování ve Svratce: HOTEL ŽĎAS: 2lůžkový pokoj s televizí: 583,-Kč mimo sezónu/ 640,-Kč v sezóně 3lůžkový -“750,815,4lůžkový -“941,1040,5lůžkový -“1078,1196,chaty-bez televize: 2lůžkový pokoj 443,-Kč 487,-Kč 3lůžkový 589,664,4lůžkový 682,748,5lůžkový 781,858,sezónou jsou termíny-23.1.-19.3., 25.6.-3.9., 26.12.-1.1.

snídaně oběd večeře plná penze HOTEL MÁNES: 2lůžkový pokoj

40,-Kč 77,77,194,580,-Kč

36,--děti do 10 let 65,65,166,-


ceny hlavních jídel se pohybují od 55 do 329,-Kč bez přílohy. PENZION VYSOČINA: 170,-Kč za osobu/noc PENZION JIŘINA 250,-Kč za osobu/noc PRIVÁT I. letní sezóna-5000,-Kč za týden pro 4člennou rodinu mimo sezónu-4500,-Kč Ceny vybraných druhů zboží v roce 2000: Ceny se mohou lišit v každé prodejně a také záleží na druhu, kvalitě zboží nebo výbavě (u technických zařízení). Vyloženě luxusní zboží není bráno v potaz. chléb rohlík mléko

1.5 kg Enpeka Žďár 1 ks 1l balení-krabice balení-sáček šlehačka 0.25 l máslo 250 g rostlinný olej 1l rostlinný tuk Hera 250 g káva 100 g -dle kvality a značky čaj 1 balení ovocný černý mouka hladká 1 kg cukr moučka 1 kg rýže 1 kg sýr tavený 100 g dle značky a druhu sýr Hermelín 100 g sýr Eidamský blok 100 g jogurt s ovocem 100 g dle druhu liberecké párky 1 kg salám trvanlivý Vysočina 1 kg maso-vepřová kýta 1 kg bůček 1 kg kuře 1 kg paštika Májka-vepřová 75 g sušenky Tatranky 50 g bonbóny 100 g dle druhu a značky hořčice 400 g banány 1 kg pomeranče 1 kg jablka 1 kg dle druhu a sezóny perlivá voda 1.5 l minerální voda Poděbradka ochucená 1.5 l limonáda Pepsi 2l Kofola 2l neznačková, např. pomerančová 2 l pivo Rychtář 10 0.5 l v restauraci

17-19,1.20-1.40,13-14,10-11,15-18,20-25,22-30,11-13,25-40,15-20,20-40,7-9,24-29,15-17,10-20,16-20,11-12,5-10,45-60,95-120,130-140,70-80,50-60,7-9,5-7,8-20,4.50-7,15-25,20-30,7-20,7-11,11-14,22-25,17-23,8-14,6-7,9-12,-


víno Müller Thurgau 0.7 l 50-60,rum tuzemský 0.5 l 66-80,fernet Stock 0.5 l 100-120,gin Beefeater 1l 350-400,mýdlo toaletní Fa nebo Camay 1 ks 15-20,prací prášek Biomat 3 kg 100-130,ponožky 1 pár 25-35,košile pánská 250-400,triko pánské/dámské dle značky a kvality 50-500,kalhoty pánské-džíny -“300-1000,dámské-džíny -“300-1000,sukně-dle materiálu a značky 300-1000,oblek pánský 2000-5000,televizor, úhlopříčka 55 cm dle značky 6-10 000,fotoaparát automatický dle značky a výbavy 700-5 000,pračka automatická dle značky a výbavy 7-15 000,lednička dle značky a výbavy 6-15 000,počítačová sestava, včetně monitoru 30-35 000,kolo dle značky a výbavy 3-15 000,automobil Škoda Felicia dle výbavy od 235 000,automobil Škoda Octavia dle výbavy od 340 000,automobil Renault Scénic dle výbavy od 660 000,rodinný dům dle velikosti a použitého materiálu od 1 200 000,Průměrný plat v největším podniku Mars byl v tomto roce 10 300,-Kč, v České republice pak dosáhl cca 13 000,-Kč.


-1Rozpočet města v roce 2001 Příjmy: Daně z příjmů a z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace Ostatní dotace Školné od přiškolených obcí Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání veřejných prostranství, vstupné, ubytovací kapacity) Poplatky z hracích automatů Školné v mateřské škole Jídelna v mateřské škole Půjčovné v knihovně Přijaté dary Pronájem sokolovny Nájem a vodné z bytů Poplatky z hrobů (placeno na 10 let dopředu) Komunální služby Příjmy za odvoz popelnic Příjem za služby Městského úřadu Prodej pozemků Příjmy z úroků CELKEM

6 118 569,-Kč 666 299,399 600,34 623,190 791,163 877,126 174,62,28 276,80,174 633,60,2 120,10 000,30 000,297 312,50,376 116,134 588,276 930,41 341,70,78 945,169 621,14,9 319 818,36,-

Výdaje: Oprava a údržba silnic 2 398 279,70,Dopravní obslužnost (autobusy) 178 142,Příspěvky pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 217 853,Provoz mateřské školy 398 060,21,Dotace na provoz základní školy 1 417 994,Jídelna MŠ 176 425,79,Knihovna 99 733,30,Kronika 6 193,20,Provoz sokolovny 118 408,71,Sbor pro občanské záležitosti 55 962,30,Příspěvek TJ Mars 62 361,50,Bytové hospodářství 92 120,40,Veřejné osvětlení 340 793,80,Provoz hřbitova 9 583,80,Místní hospodářství (údržba města) 166 180,60,Sběr a odvoz komunálních odpadů 368 655,Rekultivace skládky 71 557,50,Péče o vzhled města a zeleň 18 050,60,Sociální péče a pomoc starým 9 000,Hasiči 89 545,14,Platy a daně zastupitelstva 672 159,Provoz MÚ+platy zaměstnanců 2 209 566,69,CELKEM 9 176 626,24,-Kč Rozpočet byl v tomto roce přebytkový, a to o 143 192,10,-Kč.


-2VÝSTAVBA Oprava silnice v ulici Nad Školou Když v roce 1995 proběhla plynofikace této ulice, nebyla komunikace uvedena zpět do původního stavu. Díry po výkopech byly jen zahrnuty hlínou, případně překryty jemnou drtí a za nějaký čas tak byl vytvořen pevný povrch. Ovšem stav ulice byl rok od roku horší. Zbytky původní asfaltové silnice se střídaly s hliněným povrchem, ve kterém se dělaly hluboké výmoly. V létě, po projetí vozidla, se zvedala oblaka prachu, a když zapršelo, vytvořil se na ulici blátivý kluzký film. Vše vázlo jen na přístupu firmy Telecom, která měla ještě položit do země kabely telefonního vedení. Jednání vždy ztroskotala na tvrzení firmy, že nemá dostatek financí. Až v tomto roce se zablýsklo na lepší časy a Telecom souhlasil s položením kabelů do země. Rekonstrukce 1. etapy silnice začala v červenci. Zakázku získala firma Dopravní stavby Holding Litomyšl a.s. s termínem dokončení září 2001. Ulice byla nejprve vybagrována a poté začalo pokládání obrubníků na nové chodníky. Mnoho obyvatel ulice v této době kritizovalo pomalý postup prací a nedostupnost ulice dopravními prostředky. Zdržení způsobil i Telecom, který se zpozdil s pokládáním kabelů. Začátkem října 2001 byla 1. etapa rekonstrukce (od Kovo-Lorenz k Hladíkovým čp.418) opravdu dokončena. Komunikace dostala kvalitní asfaltový povrch a po obou stranách ulice je pak chodník. Na jižní straně je chodník proveden zámkovou dlažbou, na straně severní pak asfaltem a zámkovou dlažbou jsou jen vjezdy, což působí poněkud podivně. 2. etapa rekonstrukce ulice, tj. úsek kolem řadovek k faře, by měl být proveden v následujícím roce. Oprava kanalizace V souvislosti s opravou komunikace v ulici Nad Školou bylo přikročeno k nutné rekonstrukci kanalizace v ulici, která spojuje ulice Partyzánská a Nad Školou, a lidově se jí říká „Vejvoz“. Stav kanalizace zde byl, také díky nízkému uložení v zemi, přímo havarijní, a aby se mohlo přikročit k 2. etapě rekonstrukce ulice Nad Školou, musela být opravena kanalizace i zde. Zakázku získala firma Josef Černý JCZ z Nového Města na Moravě a práce byly provedeny během měsíců září a říjen. Cena opravy činila 406 376,-Kč, z čehož město Svratka hradilo 30%, tj. 123 950,-Kč. Zbytek uhradil Svazek vodovodů a kanalizací. Rekonstrukce střechy čp.196 Obecní bytovka čp.196 (bývalá obecná škola), která prošla generální rekonstrukcí v letech 1967-1972, již potřebovala výměnu střešní krytiny. Akce proběhla v květnu a červnu a provedla ji firma Prima Polička. Na střechu byla použita krytina Bramac a zároveň s tím byly opraveny komíny, okapy a hromosvody. Tato oprava v hodnotě 143 000,-Kč byla hrazena z půjčky na opravu bytového fondu. Půjčky na opravu bytového fondu Této možnosti zatím využilo 6 lidí v celkové hodnotě 290 000,- Kč, se splatností 10 let a úrokem 4% měsíčně.


Možnosti půjčky zatím využili tito občané: František Dospěl Jan Fousek Michal Gregor Leona Humlíčková Město Svratka Otto Ritter Jana Zdražilová

Hlavní II/39 50 000,-Kč Kostelní 196 30 000,-Kč -3Moravská 22 50 000,-Kč Boční 33 100 000,-Kč 143 000,-Kč Družstevní 249 30 000,-Kč ČSA 46 30 000,-Kč

Změny v obchodní činnosti --v únoru došlo ke zrušení pobočky GE Capital Bank v Libušině ulici. Od této doby má tato banka jen konzultační hodiny, vždy ve středu na MÚ Svratka. Jako určitá náhrada bankovních služeb byl v březnu na budovu MÚ instalován bankomat GE Capital Bank. Jeho prostřednictvím mohou klienti této banky i jiných peněžních ústavů vybírat hotovost přímo. --v květnu zahájila provoz obuv firmy Halouzka v čp.45. Tato firma otevřela ve Svratce svou již pátou pobočku a obchod je velmi slušně zásoben. --manželé Dobrovolných uzavřeli pobočku Zoocentra v čp.112 a přestěhovali se do prostor po GE Capital Bank. Z rodinných důvodů pak obchod v prosinci přestěhovali přímo do svého domu v Okružní ulici. --do uvolněných prostor v čp.112 se na jaře nastěhoval bazar a starožitnosti Pavla Alberta ze Žďáru nad Sázavou. --koncem prázdnin uzavřel J.Bureš svoji pobočku v Palackého ulici 169 a zboží dále prodává jen v čp.18 na náměstí. --do uprázdněných prostor v tomto domě se nastěhoval obchod D+D O.Piroše, který zde prodává reprodukce obrazů, keramiku, bižuterii a suvenýry. --v čp.27 v Palackého ulici byl otevřen obchod s podlahovými krytinami p.Korejtka, ale koncem roku byl zrušen a byla zde otevřena zelenina. Propouštění v Marsu V březnu 2001 rozhodlo představenstvo a.s. Mars o restrukturalizaci firmy, protože v posledních letech končila ve ztrátě. Ihned se začalo mezi zaměstnanci i svrateckými občany spekulovat a diskutovat o propouštění, které mělo být velmi výrazné. Když byl na post finančního ředitele jmenován ing. Leoš Holas, který přišel s tím, že je nutné snížit tzv. fixní náklady, což znamenalo definitivní jistotu propouštění. Nejvíce se dotklo lidí, pracujících v nevýrobní sféře, tj. úředníků. Během července tak podnik opustilo kolem 90 osob. Počet zaměstnanců by se měl, podle slov generálního ředitele, ing. Jiřího Netolického, pohybovat v budoucnu mezi 250-300 osobami. Začátkem roku 2002 tak v podniku pracovalo 297 lidí. V letošním roce byl také snížen základní kapitál firmy a zaveden nový informační systém v podniku. Ve výrobním programu dochází pomalu ke změnám. Výrazná je spolupráce s automobilovým průmyslem, kde dochází k nárůstu objemu výroby, s firmou Hettich ČR, která se zabývá nábytkovým kováním, ve spotřebním zboží převažují poštovní schránky a dosud se vyrábějí také petrolejky a zahradní svítidla nebo přepravky. Sedadla do dopravních prostředků se skoro přestala vyrábět, kvůli silnému útlumu výroby traktorů Zetor a nákladních vozů Avia, pro něž Mars sedadla dodával.


Generálním ředitelem podniku je ing. Jiří Netolický, finančním ředitelem ing. Leoš Holas, technicko-výrobním ředitelem ing. Jiří Libra, obchodním ředitelem ing. Jiří Vítek a vedoucím marketingu Jiří Příhoda.

-4Vyvážení odpadů V letošním roce došlo ke změně firmy, která pro Svratku zajišťuje vyvážení odpadů. S nabídkou přišla žďárská firma ODAS. Městská rada pak rozhodla vývoz svěřit právě ODASu, protože zajistí levnější vyvážení a komplexní řešení, tj. odvoz i tříděného odpadu a převezme provoz sběrny odpadových surovin (papír, textil, kovy, nebezpečný odpad). Město tyto služby částečně dotuje, především ve sběru nebezpečných odpadů. Snad se tím zamezí odhazování všeho nepotřebného do lesů nebo silničních příkopů a přispěje se tím ke zlepšení životního prostředí. Oslavy 50. výročí otevření nové školy Právě před 50 lety, v roce 1951, byla ve Svratce otevřena nová školní budova. K tomuto výročí se ve dnech 30.6.-1.7.2001 konaly oslavy, které měly důstojným způsobem připomenout kulaté narozeniny školy. Vše bylo zahájeno dětským divadelním představením pohádky Byl jednou jeden drak, kterou v sokolovně sehrál divadelní soubor Domu kultury ve Žďáru n.S. Ve 14 hodin proběhlo v sokolovně slavnostní shromáždění, na kterém vystoupil s projevem ředitel školy Vlastimil Luciuk, a poté následovalo vystoupení žáků svratecké ZŠ, pod vedením učitelů M.Jakubíkové a M. Mudrocha, s humornou scénkou, která si brala na mušku, jak jinak, školu. Žáci předvedli parodii na několik vyučovacích hodin, to vše proložené hudbou. Poté vystoupily národopisné soubory Studánka, Rozmarýnek a Bystřinka ze Žďáru n.S. Shromáždění pak ukončil Pěvecký spolek svrateckých občanů, pod vedením Marie Jakubíkové. V 17 hodin proběhla ve škole vernisáž výstavy děl svrateckého rodáka Františka Nového a jeho syna Františka Nového ml. Pedagogové se sešli ve škole na posezení a pozvání přijalo i několik kolegů, kteří ve Svratce dřívě působili. Večer ve 20 hodin se pak v sokolovně konal společenský ples s programem. Předtančení předvedla taneční skupina Ridendo z Hlinska, a to ve skladbě Vzpomínka na Queen a v ukázkách latinskoamerických tanců. Skupina historického šermu TAS z Velkého Meziříčí pak sehrála několik ukázek ze svého umění. K tanci a poslechu hrála skupina MAT 4 ze Skutče. Škoda jen, že účast lidí nebyla na plese taková, jakou si pořadatelé představovali, už jen proto, že takhle bohatý program nebývá na plesech ve Svratce obvyklý. V neděli 1.7. se zkazilo počasí. Od rána pršelo, a tak koncert dětské dechové hudby ze Základní umělecké školy z Hlinska byl přesunut do jídelny ZŠ. U školy také proběhlo vystoupení skupiny historického šermu TAS. Další odpolední program, tj. dětský den a vystoupení sokolníků, musel být pro krutou nepořízeň počasí zrušen. Zároveň s oslavami vyšla k výročí školy vzpomínková publikace M.Mudrocha Historie školství ve Svratce, ve které je nejen historie školy nebo fotografie, ale také seznam všech žáků, kteří absolvovali svrateckou školu od roku 1951. Na tento almanach přispělo významnou částkou také Město Svratka a několik sponzorů. V budově školy proběhla


výstavka prací žáků, učebnic a učebních pomůcek, expozice Krajina Žďárských vrchůzapůjčeno CHKO Žďárské vrchy, a poprvé měli občané možnost zhlédnout historické exponáty z připravovaného svrateckého muzea. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Ve dnech 28.2. a 1.3.2001 proběhlo v celé zemi sčítání lidu, domů a bytů, které se opakuje každých deset let. V době sčítání žilo ve Svratce celkem 1595 trvale žijících osob. Z toho v České Svratce 1324 (83%), v Moravské Svratce 202 (12.66%), České Cikánce 63 (3.94%) a Moravské Cikánce 6 (0.37%). Podle národnosti bylo 1552 Čechů (97.3%), 9 Moravanů (0.56%), 3 Slováci (0.18%), 1 Němec (0.06%) a 30 ostatních. -5Podle náboženského vyznání zde žije 503 osob bez vyznání (31.5%), 731 římských katolíků (45.83%), k českobratrské církvi evangelické se hlásí 124 lidí (7.77%), čs. husitské 7 (0.43%), ostatních 17, nezjistěno 213. Ekonomicky aktivních bylo 404 mužů a 309 žen, tj. celkem 44.7% obyvatelstva. Za prací ze Svratky dojíždělo 243 lidí, tj. 34.1%, což je hluboko pod celookresním průměrem. Zjistěno bylo celkem 540 rodinných domů, z nichž je 145 trvale neobydlených! V těchto domech je 712 bytů, z nichž je 164 neobydlených. Na rekreaci se využívá 71 bytů, 22 bytů je přechodně obydlených. K 15.10.2001 žilo ve Svratce 1602 obyvatel, kteří bydleli v těchto ulicích: Svratka I-Česká Svratka: ul. 9. května 19 osob Boční ČSA 82 Družstevní Komenského 238 Kostelní Libušina 64 Moravská Na Náhoně 18 Nad Školou nám.Národ.povstání 57 Ohradská Partyzánská 123 Pionýrská Poběbradova 21 Račanská Táborská 41 U Zbrojnice Svratka II-Moravská Svratka: nepojm.-řadovky (od r.2002 Plevova) Tučkova) 19 Hlavní 45 osob Horní Okružní 27 Rekreační Svratka III-Česká Cikánka: Cikanecká 42 osob Na Vyhlídce Svratka IV- Moravská Cikánka: Na Kopečku 6 osob Na Sušině

10 osob 70 15 18 211 16 59 22 12

Borovinská 19 osob Havlíčkova 22 Krátká 4 Na Nábřeží 16 nám. 9. května-4 Palackého 12 Pláňava 116 Revoluční 28 Žižkova 6

56 osob

nepojm. (od r.2002

2 osoby 33

Na Úvoze

29 osob

10 osob

U Mostu

10 osob

0

Mají tito lidé svědomí? V časopise Novinky, ve kterém má Svratka každý měsíc přiděleny tři stránky, vyšel v dubnu článek p.starosty, který reagoval na vandalské činy, které se v poslední době vyskytly: „ Město Svratka na podzim roku 2000 vysázelo sazenice listnatých stromů podél spojovací silnice na Chlumětín. Dosud neznámý pachatel (či pachatelé) polámal celkově 23 vysázených stromů. Chtěl bych znát ten pocit radosti a sebeuspokojení člověka, kterému se tímto činem


dostalo. Domnívám se, že inteligence lidoopů přesahuje v mnoha procentech inteligenci dotyčného. Jiný člověk vyřešil začátkem dubna svoji situaci s likvidovací odpadu tím, že založil černou skládku pod sokolovnou-vyvezl odpady tak, jak napovídají zjištěné důkazy, z nočního podniku-podle všeho se jedná o podnik v Brně. A Svratko starej se. Zřejmě musel Svratku znát a mít zde další kontakt, protože většina podobných odpadů končí po příkopech a ne na Moravské Svratce. Jiný člověk těžkou nákladní soupravou doslova rozoral nově upravený chodník v prostoru nám. Národního povstání. Smutné je, že se jedná o svrateckého občana. Obdivujeme upravenost, čistotu rakouských vesnic. Ale to nikomu nespadlo z nebe, za vším je jenom člověk-se svým charakterem, chováním.“

-6Kulturní akce V pátek 30.3.2001 se ve svém recitálu, který se konal v obřadní síni Městského úřadu představila zpěvačka a kytaristka Eva Henychová. Mladá interpretka je i autorkou svých písní a na komorním svrateckém vystoupení, na které přišlo kolem 50 lidí mnohé z nich zahrála. Ve dnech 18.-20.4.2001 se v prostorách ZŠ Svratka konala výstava „Apollo 11“. Sběratel Vladimír Plachý zde představil na několika desítkách panelů historii kosmonautiky od prvních pokusů po současnost. Celou výstavou prováděl sám sběratel V. Plachý. Ve dnech 8.-9. září 2001 se v rámci dnů Světového kulturního otevřely zájemcům sbírky, dosud nashromážděné pro budoucí svratecké muzeum a uložené v prostorách ZŠ Svratka. Další střípky ze života města V letošním roce město opatřilo územní plán. Je to závazný dokument o rozvoji na dalších 10-15 let. Zde jsou vymezeny zóny pro individuální výstavbu, průmysl, podnikání, apod. Plán muselo schválit Ministerstvo pro místní rozvoj, Okresní úřad a samozřejmě také Městský úřad ve Svratce. Dne 1.2.2001 byl bezúplatně převeden do vlastnictví města dům čp.81 na náměstí. Dříve dům Bruckových byl po válce převzat státem jako židovský konfiskát a byla zde umístěna prodejna obuvi. Protože investice do domu nebyly skoro žádné, dnes se nachází v dezolátním stavu. Původní plán, vybudovat zde centrum pro seniory je zatím odsunut, protože dům bude nejspíše pro svůj žalostný stav zbourán. U příležitosti 56. výročí osvobození naší vlasti od německé okupace byl Záslužným křížem ministra obrany ČR dekorován také svratecký občan, válečný parašutista, plk. v.v. Jan Velík. Toto vyznamenání je oceněním celoživotní práce pro Armádu ČR a neúnavné práce pro budování demokratické společnosti. V noci 31.7.2001 byl v ulici Táborské sražen osobním automobilem svratoušský občan Miroslav Vávra. V místech, kde přecházelo pouliční světlo ve tmu, došlo ke střetu vozidla s chodcem. Ten utrpěl těžké zranění, kterému na místě podlehl. Test řidiče vozu na alkohol byl negativní.


Fotbalový oddíl TJ Mars Svratka uspořádal v neděli 19.8.2001 pro žáky již 29. ročník Memoriálu Emila Vambery. Soutěže se zúčastnila čtyři družstva s tímto výsledkem: 1. MFK Pardubice, 2. TJ Mars Svratka, 3. FC Dosta Bystrc, 4. Sokol Svratouch. Počasí v roce 2001 Roční průměrná teplota byla 5.95 C. Maximální teplota-15.7. -- 27.8 C Minimální teplota-14.12. -- -18.8 C Srážky - 874.6 mm za rok Největší srážky - 20.7. -- 53.5 mm Maximální náraz větru - 8.11. -- 28.2 m/s = 101 km/h Počet bouřek 49, první bouřka byla 22.2., poslední 12.9. Konec sněhové pokrývky nastal 16.4., první sníh napadl 9.11., pravidelná sněhová pokrývka ležela od 23.11. Nejvyšší sněhová pokrývka byla 31.12., a to 85 cm, sníh letos ležel 116 dní Dnů se slunečním svitem bylo 277, bez svitu 88, v červnu a srpnu svítilo Slunce každý den.

-7Ze svratecké matriky V letošním roce se narodily tyto děti: 1. Josef Jandert 2. Michal Fousek 3. Stella Hejtmánková 4. Pavel Klouda 5. Dita Kvintusová 6. Daniel Pochop 7. Martin Bodlák 8. Jakub Jebas 9. Tomáš Doležal 10. David Popela 11. Kateřina Vincenciová 12. Aneta Gregorová 13. Marek Kašpar 14. Anna Kotíková 15. Jan Fousek 16. Tomáš Dospěl 17. Vilém Netolický 18. Klára Dlážková 19. Marek Holický

Nad Školou 417 Na Úvoze II/17 Na Úvoze II/1 Na Úvoze II/40 Komenského 438 Pionýrská 362 Pionýrská 361 nám. Nár.povstání 6 Komenského 368 Na Vyhlídce III/27 Hlavní II/18 Nad Školou 418 Komenského 443 Komenského 368 Kostelní 196 Pláňava 345 9. května 186 Partyzánská 336 Pláňava 343

Navždy odešli tito občané: 1. Jiří Ptáček Pláňava 392 -tragický pád na schodech v pražském metru 2. Marie Petříčková nám.Nár.povst. 18 3. Jan Novák U Zbrojnice 273 4. Anna Myšková Partyzánská 312 5. Josef Barcal nám. Nár. povst. 93


6. Marie Prokopová 7. Jaroslav Jadrný 8. František Jelínek 9. Christos Mavridis 10. Josef Košičár 11. Antonie Suchá 12. Anežka Řádková 13. Karel Fiala 14. Jaroslav Faltys 15. Miroslav Peřina 16. Ludvík Peřina 17. Marie Sáblíková

ČSA 324 Borovinská 234 ČSA 316 Na Nábřeží 77 9. května 145 Libušina 271 Palackého 79 Borovinská 232 Pláňava 392 Hlavní II/73 Táborská 299 Partyzánská 340

K trvalému pobytu se přihlásilo 21 lidí, odhlásilo 28 lidí; Podle průběžného součtu žije ve Svratce 1597 obyvatel.

Kronika města 2000  

Kronika města 2000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you