Page 1

Happy Birthday 2-June-2009 ...


เราจดจำ�เรื่องราวที่ผ่านมาได้ชัดเจนขนาดไหน


หลังจากแต่งงานได้ครบหนึ่ง ปี เราได้มีโอกาสไปเที่ยวภู ชี้ฟ้ากัน มันเป็นครั้งหนึ่งที่ ผมมีความสุขที่สุด ในชีวิต เลยก็ว่าได้ ผมเกือบจะไม่ได้ มาเที่ยวเพราะติดงาน ป๋องก็ มีประจำ�เดือนต้องกินยาเพื่อ เลื่อนมันออกไปจะได้ไม่มี ปัญหากับการไปเที่ยวของเรา ครั้งนี้ ผมสัญญากับตัวเองไว้ ว่าจะต้องกลับไปเพื่อตามหา ความทรงจำ�นี้อีกครั้ง


หลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสไป เที่ยวที่ตรังกัน เป็นครั้งแรกที่ เราได้ไปทะเลฝั่งอันดามันด้วย กัน และเราไม่รู้เลยว่าเรากำ�ลัง มีทายาทตัวน้อย ๆ ไปเที่ยวกับ เราด้วย เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมหวังไว้ว่าผม จะได้กลับไปตามหาความทรง จำ�อีกครั้ง


น้องภู ทายาทคนแรกของเรา เป็นคนที่มีสมาธิ มี ความพยายามสูง ผมมีควาามสุขทุกครั้งที่เห็นเค้า ยิ้ม หัวเราะ เล่นได้ แต่ไม่เคยทำ�ใจได้เลยที่เห็น เค้าไม่สบาย ผมเรียนรู้ว่าการคาดหวังมันเป็นส่ิง ที่ทำ�ให้เราไม่สบายใจ ถึงแม้จะไม่อยากคาดหลัง อะไรแต่ก็อดไม่ได้ที่เราอยากจะให้เค้ามีความสุข เผชิญอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว


จำ�พี่ทากของเราได้ไหม เห็นแล้วก็ อดขำ�ไม่ได้ น้องภอจะทำ�ให้เรารู้สึก ดีเมื่อได้อยู่ใกล้เค้า โกนผมไฟกับมือ โกนยากมาก ๆ เราไม่เคยทำ�กัน แต่ เด็ก ๆ นี่หัวโล้นดูดีนะ


ภูกับภอทำ�ให้ชีวิตคู่ของเรามีสีสันมากขึ้นถึงแม้ ว่าบางครั้งจะดื้อ บางครั้งจะงอแง แต่ลูกก็ทำ�ให้ เรารู้ว่ารสชาติของคำ�ว่าครอบครัวเป็นอย่างไร


เราผ่านชีวิตด้วยกันมาไม่น้อยเลย ไม่ได้คาด หวังว่าตัวเองจะต้องมาซึ้งอะไรกับการที่เค้าทำ� ให้ตัวเองครั้งนี้ แต่หากมันจะทำ�ให้ตัวเองอมยิ้ม ได้สักสองวินาทีเค้าก็ดีใจ การใช้ชีวิตคู่แบบนี้ เค้ารู้ดีว่ามันเหนื่อย เค้าเข้าใจตัวเอง เค้าไม่เคย กลัวกับความเหนื่อยยากอะไรเลย และเค้าอยาก ให้ตัวเองเข้าใจ และมั่นใจในสิ่งที่เค้าทำ� เหมือ นกับที่เคยเป็นมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทำ�ไมเราถึงมา อยู่ร่วมกันแบบนี้มันมีเหตุและผลในตัวมันอยาก ให้ตัวเองอดทน และก้าวไปพร้อมกันเค้าเพื่อสิ่ง ที่เราเห็นร่วมกันว่าจะทำ�ให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัว เรา วันเกิดปีนี้ขอให้ตัวเองมีความสุขมาก ๆ รัก ตัวเองที่สุด


Happy Birthday to You  

Happy Birthday for Pong+

Happy Birthday to You  

Happy Birthday for Pong+