Page 1


Toyota Prius TRD SportIvo  

เป็นธรรมเนียมของโตโยต้ารึยังไงก็ไม่รู้ ต้องมี TRD Sportivo ที่แต่งกันมาให้เลือกจากโรงงาน ไม่เว้นแม้ Prius