Page 1

my second language


.

My second language és una eina de futur per a nens, adolescents i adults que facilita l'aprenentatge d'una segona llengua estrangera a partir de l’experiència. Utilitza una metodologia pròpia, actual i innovadora amb la qual l'alumne es familiaritza amb el nou idioma de manera intuïtiva a partir d'exercicis i activitats lúdiques, per tal que desenvolupi l'autonomia suficient per superar tant les limitacions lèxiques i gramaticals pròpies de l’idioma, com per crear solucions sorprenents i inesperades per respondre als desafiaments quotidians.

HOW WE WORK

HOW THEY LEARN

Amb principis pedagògics constructivistes que sustenten el nostre mètode d’aprenentatge.

Fan la immersió en la nova llengua de forma activa interactuant amb el contingut i amb els seus companys.

La segona llengua estrangera adquireix significat, quan el docent a partir de la implementació d'activitats pràctiques i lúdiques, facilita, orienta i motiva l'alumne a trobar relacions amb els continguts apresos a l'educació reglada.

Aconsegueixen familiaritzar-se amb el nou idioma de forma intuïtiva de la mateixa manera que amb la llengua materna.

Amb una metodologia pròpia, actual i innovadora que fomenta l'aprenentatge inductiu: observació, anàlisi i formulació de la regla.

Són autors del seu propi aprenentatge. En aprendre fent, desenvolupen l'autonomia necessària per superar les limitacions lèxiques i gramaticals en situacions reals.

A cada sessió el monitor implementa un seguit d'activitats prèviament dissenyades tenint en compte les necessitats, les motivacions i les capacitats d'aprenentatge pròpies de cada alumne o grup d'alumnes on la gamificació pren especial importància.

“Scientists have recently determined that it takes approximately 400 repetitions to create a new synapse in the brain – unless it is done with play, in which case, it takes between 10 and 20 repetitions!” Dr Karyn Purvis Director of Texas Christian University's Child Development Center stated


ACTIVITY El reforç escolar de la llengua estrangera impartida a l’escola. Amb grups de 10 o 12 alumnes i d'acord amb el contingut curricular escolar, el docent duu a terme una activitat que reforça el vocabulari i les estructures gramaticals apreses a classe.

Extracurricular

L'activitat es desenvolupa d'octubre a maig a partir d'una o dues sessions setmanals.

.

Workshops

Tallers vivencials per a grups reduïts de 8 o 10 alumnes agrupats per nivell de coneixement en àreas pràctiques com: “arts and craft”, “cooking”, “performing arts”, “technology”, etc… Cada taller desenvolupa un projecte a partir d'una sessió setmanal en el propi centre educatiu, en horari no lectiu de migdia o de tarda.

AT HOME apropa a casa la nostra eina d'aprenentatge d'una segona llengua estrangera. Els nostres docents apliquen, a cada sessió, la metodologia pròpia per tal que l'alumne es familiaritzi amb l' idioma, desenvolupi autonomia suficient o bé prepari un examen oficial.

At Home


#enjoywhilelearning

CONTACT US Enjoy while Learning S.L. CIF. B67284299 C. Verge de la Mercè 1 Coworking municipal 08950 - Esplugues de Llobregat tel. 629418856 info@mysecondlanguage.es

mysecondlanguage.es

Profile for My second language

My second language Cataleg  

My second language Cataleg  

Advertisement