Page 1

KONTORARTIKLER Digital House – et datterselskab af CANON


Selskabet, firmaet og partneren Digital House A/S Vores mission er at skabe profitabel vækst i partnerskab med vores kunder ved at rådgive om og implementere løsninger til dokument-håndtering, som gør medarbejdere og arbejdsprocesser mere effektive.

“Vi befinder os i et marked, der konstant er i udvikling. Derfor er vores vision, at være den IT-virksomhed, der konstant redefinerer dokumentets fysiske og digitale arbejdsgang. Vi opererer ligeledes udfra en klar målsætning, der skaber enighed om, hvor vi skal hen” Adm. Direktør Jesper Stahl

Siden etableringen i 1993 og frem til i dag har Digital House

Digital House sammensætter og producerer kursusudhold og

gennemgået en sund og balanceret vækst der ligeledes har

udvælger nøje det udstyr, der udstilles i vort showroom. Vi er derfor

bidraget til et stabilt fæste i markedet.

i stand til at præsentere de nyeste faciliteter på markedet inden for dokumenthåndtering, hvad enten vi taler om fysisk print eller

Dette stiller naturligvis store krav til den enkelte og kræver en klar

digital forvaltning af dokumentrutiner.

målsætning og strategi for alt, hvad vi foretager os. Gennem 16 år har vi erhvervet os en stabil viden, der bliver udnyttet positivt

Digital House producerer og sammensætter kursusindhold samt

i implementeringer og valg af løsninger. Vores viden bliver ofte

planlægning af udstyret der udstilles i showroom. Vi evner derfor at

til vore kunders værktøjer til sikring af et succesfuldt forløb. Som

præsentere de nyeste faciliteter på markedet indenfor dokument-

datterselskab i Canon Danmark A/S og som HP Preferred Partner

håndtering hvad enten vi taler om fysisk print eller digital forvalt-

Gold har vi en række givne forpligtelser over for vores kunder,

ning af dokumentrutiner.

heriblandt at kunne tilbyde showroom faciliteter og uddannelse af brugere i nyt udstyr.


I Digital House showroom kan vi fremvise og demonstrere alle maskintyper og softwareløsninger samt simulere og afprøve kundens opgavescenarie.


Ny webshop

med alt til din virksomhed Digital House WebShop er en nem og direkte adgang til over

Ved at samle hele indkøbet under et opnår din virksomhed en væ-

80.000 varenumre, som dækker alt fra papir og toner til kontor-

sentlig tidsbesparelse samt et godt overblik over det totale forbrug

artikler og printere. Digital House kontorsortiment er opbygget i

af disse artikler. Klik ind på http://webshop.digitalhouse.dk, for at

samarbejde med branchens førende leverandør og sikrer bedste

se hvordan du bliver oprettet som kunde.

kvalitet til markedets mest favorable priser. I Digital House Webshop har du mulighed for at opbygge din egen indkøbsliste. Du markerer blot de varer, du plejer at købe som favoritter, så du nemt kan genfinde dem i din favoritliste.


muligheder for bestilling: :: http//webshop.digitalhouse.dk :: Telefon: 3614 3610 :: Mail: supplies@digitalhouse.dk


Kvalitet forbliver en nødvendighed FOR OS – Digital House samarbejder med branchens førende leverandører

Hos HP tror vi på, at alsidighed og mangfoldighed er primære drivkræfter bag kreativitet, innovation og nyskabelser. Over hele verden får vi vores forskelle til at fungere og udnytter de muligheder, som forskellige mennesker kan skabe i fællesskab. Digital House er registreret Preferred Partner Gold hos HP. Hos HP tror vi på, at alsidighed og mangfoldighed er primære drivkræfter bag kreativitet, innovation og nyskabelser. Over hele verden får vi vores forskelle til at fungere og udnytter de muligheder, som forskellige mennesker kan skabe i fællesskab. Digital House er registreret Preferred Partner Gold hos HP.


Alle aktiviteter i Canon er baseret på vores virksomhedsfilosofi

der opfylder alle kundernes kreative behov. Fra amatørfotografer

Kyosei, som på japansk betyder ”at leve og arbejde sammen til

over brugere af kontormaskiner til professionelle print- og

fælles bedste”. Dette gælder ikke mindst, når vi løbende foretager

kopiforretninger - Canon giver alle typer kunder mulighed for at

forbedringer af alle dele af vores forretning. Ånden i Kyosei

realisere deres passion for imaging.

ligger bag alle vores beslutninger, fra udvikling af bæredygtige produktionsmetoder til at tilbyde forbrugerne et større udvalg af

Canon investerer omkring 10 % af sin globale omsætning i

produkter og til at praktisere god forretningsskik.

forskning og udvikling og dette har gennem de sidste 17 år sikret selskabet en plads i top 3 på listen over de selskaber, der udtager

Forskning og udvikling Canon investerer meget i forskning og udvikling for at kunne tilbyde de mest funktionelle og innovative produkter og tjenester,

flest patenter i USA.


DIGITAL HOUSE supplies – en unik mulighed for at samle og planlægge indkøbet Digital House har over 11 års erfaring i kopi & print markedet og

Vores supplieskonsulenter har faste distrikter, som sikrer at du altid

med vores dedikerede Supplies team har vi oparbejdet en bred

taler med samme person.

viden inden for kontorforsyning samt levering af toner og papir. Ud fra en opgavebeskrivelse kan vi rådgive om indkøbsplanlæg-

I alle virksomheder er udgiften til kontorartikler en betydningsfuld

ning til kontoret for at sikre et optimalt resultat.

post. Digital House Supplies hjælper med at samle og planlægge indkøbet. Ikke blot med valget af produkter, men også med mulig-

Supplies teamet

hed for at fastlægge faste indkøbsprogrammer via vores webshop.

Gennem de mange år har vi opbygget en velfungerende Supplies

Herved sikres indkøb til de bedste priser, såvel som risikoen for

afdeling, der ikke blot sikrer levering af tilbehør til printere men

fejlbestillinger eller decideret uhensigtsmæssige indkøb fjernes.

også omfatter hele sortimentet af kontorartikler.


Kontakt os for et møde med en af vores konsulenter, og se hvordan i sparer både tid og penge. Du kan kontakte Supplies Teamet direkte på tlf. 3614 3610 eller på supplies@digitalhouse.dk

Gratis dag til dag levering. Digital House har dag til dag levering på katalogvarer bestilt inden kl. 15.00. For transitvarer vil varen være kunden i hænde indenfor 3-5 arbejdsdage. Ordrer under 500,00 kr. ekskl. moms pålægges miljø gebyr på kr. 65,00 kr. Fragt pålægges alle ordrer med mindre andet er aftalt. Ved levering udenfor Danmarks grænser aftales leveringsbetingelser samt priser. Større enheder/volumen kun til fortov eller rampe uanset fakturabeløb. Dog kan yderligere transport arrangeres efter regning.


driftsaftaler Ofte er det printerens beskedne indkøbspris der er synlig på overfla-

behov. En driftsaftale tager udgangspunkt i virksomhedens reelle

den mens de løbende omkostninger består af en langt større post.

printbehov. Det samlede printerudvalg afpasses nøje efter det faktiske behov for f.eks A4 og A3 print samt farve eller sort/hvid.

Med en driftsaftale samles alle udgifter i én samlet ydelse pr. måned. Ved oprettelse af en driftsaftale udskiftes udstyret. Herefter funge-

Hele printpakken overtages af driftsaftalen og kan inkludere nyt

rer opgaverne på nye maskiner med tilhørende service på stedet i

udstyr som ligeledes indgår i aftalen. Hertil medfølger on-site

hele perioden.

service inkl. arbejdsløn, kørsel, reservedele samt toner. På denne baggrund udskiftes virksomhedens variable udgifter for

Det er derfor ikke længere nødvendigt at sende udstyr til repara-

print, til en fast og ofte langt billigere totalomkostning.

tion og vente på anden service. Dette skaber samtidig faste forhold vedr. bestilling af teknikker En driftsaftale tager udgangspunkt i virksomhedens reelle print-

En driftsaftale betyder grundlæggende: :: Ingen fejlkøb :: Fuld service på stedet :: Fast pris :: Toner inkluderet :: Fokus på omkostningerne :: Èn samarbejdspartner

samt forbrugsstoffer og sikrer en hurtig og præcis levering.


Digital House Tlf. 3614 3614 Fax. 3614 3615 mail@digitalhouse.dk www.digitalhouse.dk Supplies afdelingen Tlf. 3614 3610 supplies@digitalhouse.dk http://webshop.digitalhouse.dk

Digital_House_katalog  
Digital_House_katalog  

Digital_House_katalog

Advertisement