__MAIN_TEXT__

Page 1

M A 2 1 8: ZOR 0

Met veel plezier aangeboden door

G

T

HE

O E B T T

IEK

LIN

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Lint mei - augustus 2018


lintfo mei-augustus

4 Herdenking Lintse 6 slachtoffers

Wegmarkeringen voor de fietsers

Jouw foto op onze cover? E-MAIL ONS Wij zijn benieuwd! info@lint.be

11 Laarzenpad en hondenlief hebbers

15 UiT in lint Programma mei-juni

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS maandag - vrijdag: 8.30 - 12 u maandagavond: 17.30 - 20 u woensdagnamiddag: 13 - 16.30 u

COLOFON 20de jaargang: mei - augustus 2018 Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

REDACTIEADRES Gemeentebestuur Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41 2547 Lint

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Harry Debrabandere Kardinaal Cardijnlaan 31, 2547 Lint Lintfo wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier.


Nuttige info GEMEENTEHUIS ALGEMEEN OPROEPNUMMER 03 460 13 30 BURGERZAKEN Identiteitskaart, rijbewijs, reispas, ... 03 460 13 32 VERGUNNINGEN Info en vergunningen over bouwen en verbouwen, milieuvergunning, afval, aanplantingen … 03 460 13 36 WERKEN Voetpaden, straatverlichting, wegdek, openbaar groen, nutsleidingen, ... 03 455 98 09 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 03 455 48 25 KINDEROPVANG DE MARBOLLEN 03 454 32 72 OC DE WITTE MEREL Cultuur, bibliotheek, jeugd en sport 03 455 12 13 JEUGD- EN SPORTDIENST 03 454 57 87 RECYCLAGEPARK Igean milieu 03 488 42 80 OCMW–HUIS 03 460 18 60 WOONZORGCENTRUM 03 460 18 70

Wil je de verkiezingen op 14 oktober meemaken vanop de eerste rij? Dan is deze oproep zeker iets voor jou. Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers die de functie van voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau willen openemen. Elk stembureau is samengesteld uit 7 personen waarvan de taken zeer divers zijn. Je engagement aan een stembureau houdt wel enkele voorwaarden in: je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Lint. Als voorzitter ben je in het bezit van een diploma hoger of universitair onderwijs. Praktisch Je bent aanwezig van bij het opstarten tot na het afsluiten van het stembureau, dus van 7.00 u tot 16.00 u. Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding. Gedurende de verkiezingsdag voorziet het gemeentebestuur de nodige hapjes en drankjes. Daarnaast ontvang je een kleine financiële vergoeding. Iets voor jou? Wil jij meewerken?  Schrijf je dan in via www.lint.be en tik verkiezingen in in de zoekfunctie.

DC DE SCHAKEL 03 460 19 10

BRANDWEER EN EERSTE HULP 112 DRINGENDE POLITIEHULP 24u/24u 112 POLITIEZONE HEKLA 24u/24u 03 444 00 00 LOKALE POLITIE LINT 03 444 00 14

De recentste informatie vind je steeds op

www.lint.be

De gemeentediensten zijn gesloten: Dinsdag 1 mei - Feest van de arbeid Donderdag 10 mei - O.H.-Hemelvaart Vrijdag 11 mei - Brugdag Maandag 21 mei - Pinkstermaandag Woensdag 11 juli - Vlaamse feestdag Woensdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart

Bij de hand ANTIGIFCENTRUM AWEL (vroeger kindertelefoon)

070 245 245 102

JONGERENADVIESCENTRUM 015 33 70 12 NOODNUMMER GASREUK

BRANDWONDENCENTRUM 03 217 75 95

TELEONTHAAL

CHILD FOCUS

VEILIG VRIJENLIJN

DEFECTE STRAATLAMP

116 000 0800 635 35

ZELFMOORDLIJN

0800 650 65 106 078 15 15 15 1813


4

ACTUEEL lintfo

Wistjedat? Lint is een stomavriendelijke gemeente In België zijn er zo een 12.000 stomadragers. Deze groep patiënten kent in het dagelijks leven een aantal praktische problemen. Problemen die vaak met een kleine aanpassing of een klein beetje begrip, vlot aangepakt kunnen worden. Stomapatiënten en dan vooral mannelijke stomapatiënten hebben nood aan meer vuilbakjes in de individuele (heren)toiletten. Vandaag moeten ze nog al te vaak met hun opvangmateriaal terecht in het publiek toegankelijke gedeelte van de toiletten om hun opvangmateriaal te deponeren. Dit is vrij confronterend voor de patiënt en wordt door sommige andere gebruikers van de toiletten als vies aanzien. Aangezien vuilbakjes de norm zijn in vrouwentoiletten zou het toch geen overbodige luxe zijn om deze ook in de mannentoiletten te voorzien Lint doet graag mee met de actie om de openbare toiletruimtes stomavriendelijk te maken. Je kan de stomavriendelijke toiletruimtes herkennen aan de sticker op de toiletdeur.

Herdenking Lintse slachtoffers van bombardement in Mortsel

Donderdag 5 april is het exact 75 jaar geleden dat Mortsel getroffen werd door een bombardement. 384 slachtoffers waren bewoners van Mortsel. De overige overledenen waren personen uit de naburige gemeenten, die in Mortsel werkten, schoolliepen of er passeerden. Zo waren ook Maria Ceulemans, Lea Cleerbout en Maria Bensel, toen 12 en 13 jaar oud, slachtoffer van dit zware bombardement. Deze Lintse meisjes werden op de schoolbanken te Mortsel in 1943 van hun veelbelovend nog zo jonge leven beroofd door het zinloos oorlogsgeweld. De kinderen en alle andere slachtoffers van het bombardement moeten blijvend herinnerd worden. Daarom heeft het gemeentebestuur aan de Lintse kunstenaar Jan Verschueren gevraagd om een monument te maken dat ons doet beseffen dat oorlogsgeweld onzinnig en dwaas is.   Het monument bestaat uit een figuur, die de apocalyptische weergave is van vernieling en verderf van de oorlog. Het beeld bestaat uit verschillende elementen, met elk hun betekenis: • De holle ruimte is de wolk die verschikking en dood zaait. • De hand en de blik van het wezen geeft de onverschilligheid weer van onschuld alsof hij niet de uitvoerder is van dit geweld, maar wel de toeschouwer. • Op het verscheurde en gerafelde wezen, de openbaring van oorlog en geweld, zitten als een blijvend document, drie vlindertjes. De reïncarnatie van de drie lieftallige meisjes. Op 5 april werd het beeld tijdelijk op het Oud-strijdersplein geplaatst. Burgemeester Harry Debrabandere herdacht, samen met de aanwezigen, alle slachtoffers van het bombardement.  Lintse kinderen legden een herdenkingsbloem neer bij het monument. Het kunstwerk krijgt een definitieve plaats op het Oud-strijdersplein na afloop van de renovatiewerken.


lintfo ACTUEEL

5

14 oktober 2018: verkiezingsdag Je woont in Lint en je bent geen Belg ….Kun je dan participeren aan de verkiezingen ? Als niet-Belg kan je WEL stemmen voor de gemeenteraad, maar NIET voor de provincieraad. Stemmen is belangrijk. Zo kies je mee wie jouw gemeente bestuurt en wat er in je gemeente gebeurt. De gemeente zorgt voor: gemeentelijk onderwijs, openbare werken, speelruimte, veiligheid, sport, cultuur, werk …. Door jouw stem bepaal je mee de toekomst van Lint! Wie mag stemmen ? A. Burgers van een lidstaat van de Europese Unie Als je al ingeschreven was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet je je niet nog een keer laten inschrijven. Voorwaarden? 1. Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie. 2. Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018. 3. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente sinds 1 augustus 2018. 4. Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 5. Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Belastingsaangifte Je belastingaangifte kun je digitaal indienen via Taxon-web of met een papieren formulier dat je met de post verstuurt. De deadline voor de aangifte via Tax-onweb is uiterlijk 13 juli 2018. Als je je belastingaangifte op papier invult, moet die ten laatste op 29 juni 2018 in de bus van je belastingkantoor zitten. Heb je vragen? • Raadpleeg de FAQ van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be) • Contacteer het contactcenter van FOD Financiën: via het onlineformulier of via 0257 257 57 (normaal tarief – elke werkdag van 8 tot 17 u)

B. Burgers van vreemde origine van een lidstaat buiten de Europese Unie Als je al ingeschreven was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet je je niet nog een keer laten inschrijven. Voorwaarden? 1. Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar. 2. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018. 3. Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018. 4. Op 14 oktober genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 5. Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Hoe schrijf jij je in op de kiezerslijst ? Maak een afspraak vóór 31 juli 2018 met dienst migratie burgerzaken@lint.be of 03 460 13 32. Voor meer informatie over de verkiezingen surf je naar www.vlaanderenkiest.be

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aangifte? Medewerkers van de FOD Financiën helpen u graag verder op 18 mei 208 van 9 tot 12 u en van 13.30 u tot 15 u. Ze verwachten je in DC De Schakel, Oud-strijdersplein 1. Is die dag niet mogelijk voor jou, dan kun je naar een belastingskantoor gaan. • Belastingskantoor Lier - Kruisbogenhofstraat 24 • Belastingskantoor Mechelen - Zwartzustervest 24 Wat moet je zeker meenemen? • Je identiteitskaart • Als je voor iemand anders komt, breng je een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.


6

ACTUEEL lintfo

Wegmarkeringen voor de fietser Wegmarkeringen zijn verkeerstekens die men aanbrengt op het wegdek om weggedeelten een functie te geven. Wegmarkeringen staan op nummer 4 in de hiërarchie van de verkeerstekens (na bevoegde personen, verkeerslichten en verkeersborden). Voor de fietser zijn er vier belangrijke wegmarkeringen die telkens ook een boodschap op voorrang inhouden: Twee onderbroken witte strepen: een fietspad Wat Twee evenwijdige witte onderbroken strepen als wegmarkering duiden een fietspad aan. 

Voorrang op het fietspad aan de Torfsstraat en Statiestraat

Voor wie Een fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan en is voorbehouden voor fietsers en bromfietsen klasse A. Auto’s mogen dus niet op het fietspad rijden, stilstaan of parkeren. Je bent als fietser verplicht om dit fietspad te gebruiken als het rechts in je rijrichting ligt. Voorrang Op een fietspad heeft de fietser voorrang. Als deze wegmarkering doorloopt op een kruispunt waar de normale voorrangsregel aan rechts geldt, heb je dus ook voorrang op bestuurders die van rechts komen. Ingekleurd of niet? Soms is de strook gevormd door de onderbroken strepen ingekleurd voor een betere zichtbaarheid, meestal rood-roze. De kleur heeft echter geen betekenis. Bij ingekleurde fietspaden is het soms zo dat de inkleuring achterwege blijft op een kruispunt, maar dit heeft dus geen invloed op de voorrangsregels. Het doorlopen van de strepen is op zich voldoende om voorrang te hebben. LET WEL OP! Bijkomende signalisatie kan je voorrang ontnemen, zoals een verkeersbord B1 eventueel aangevuld met verkeersbord M1. Dit verkeersbord geeft aan dat je voorrang moet verlenen. Vaak is dit gecombineerd met de zogenaamde haaientanden, een dwarse streep gevormd door witte driehoeken.

Geen voorrang op het rondpunt door de haaientanden

Witte blokken: een fietsoversteekplaats Wat Twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen duiden een beveiligde fietsoversteekplaats aan. Een oversteekplaats geeft aan waar je de rijbaan moet oversteken om een fietspad aan de overkant van de straat te bereiken. Vaak worden fietsers via zo’n oversteekplaats van een enkelrichtingsfietspad naar een dubbelrichtingsfietspad aan de overkant van de straat geleid.


lintfo ACTUEEL

Voor wie Deze oversteekplaats is voorbehouden voor fietsers en bromfietsen klasse A. Je bent als fietser bij het oversteken verplicht deze oversteekplaats te gebruiken. Geen voorrang Je hebt als fietser géén voorrang op deze wegmarkering. Je moet dus wachten tot het verkeer op de rijbaan is gepasseerd voordat je oversteekt. Laat je niet in verwarring brengen door een zebrapad dat voetgangers wel voorrang verleent. Zelfs al ligt de fietsoversteek vlak naast het zebrapad, als fietser heb je geen voorrang! Strook in andere kleur of ander materiaal op de rijbaan: fietssuggestiestrook Wat Een gekleurde (bijvoorbeeld rood-roze) strook of een strook uitgevoerd in een ander materiaal dan de rest van het wegdek van de rijbaan duidt een fietssuggestiestrook aan.

Geen voorrang door witte blokken aan de fietsostrade oversteek in de Veldstraat

Voor wie Een fietssuggestiestrook suggereert een plaats voor de fietser op de rijbaan. Nochtans mag iedereen deze strook gebruiken. Automobilisten mogen op de fietssuggestiestrook rijden, soms ook stilstaan en parkeren. Bedoeling van deze strook is vooral om in gemengd verkeer (auto’s, fietsen en bromfietsen samen op de rijbaan) automobilisten attent te maken op de aanwezigheid van de fietser op de rijbaan. Gemengd verkeer wordt meestal ingevoerd in een zone waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u. Een fietssuggestiestrook is er dus om automobilisten attent te maken op de aanwezigheid van de fietser op de rijbaan. Geen voorrang Je hebt als fietser aan een kruispunt waar de gewone voorrangsregel van rechts geldt op een fietssuggestiestrook géén voorrang. Let dus goed op het rijdend verkeer dat van rechts komt! Wat als… het zebrapad doorgetrokken is over het fietspad…. Dan heeft de voetganger steeds voorrang. Als fietser of bromfietser moet je hier dus stoppen om voetgangers over te laten. Let wel op: op sommige plaatsen is het zebrapad niet doorgetrokken over het fietspad en dan heeft de fietser wel voorrang.

Fietssuggestiestrook in de Nieuwstraat

GEZOND VERSTAND! Regels kennen is één. Je verkeersvaardig gedragen is nog iets anders. Tracht oogcontact te maken met de andere weggebruiker als je een manoeuvre uitvoert. Neem nooit zomaar blind je voorrang, maar onthoud dat je één van de vele weggebruikers bent. Zebrapad

7


8

ACTUEEL lintfo

Verken de Zuidrand met de gratis wandelapp Altijd op zoek naar leuke dingen om samen met de (klein)kinderen te beleven? Dan is dit een primeur voor jou. Streekvereniging Zuidrand pakt uit met een interactieve wandelapp helemaal op maat van kinderen. Ontsluier de mysteries van de Zuidrand en ontdek de groene troeven van deze streek. De wandelapp is gratis te downloaden in de App-store of Google Play. Zoek op ‘Zuidrand wandelapp’. Tip: Zorg dat je toestel voldoende opgeladen is voor je op wandel vertrekt. De app is geschikt voor iPhones (iOS9 en hoger) en Android smartphones vanaf versie 4.4

Erkenning van een kind – nieuwe wetgeving De erkenning verloopt in 3 fasen: • Aangifte van erkenning. • De opmaak van een akte van aangifte. • Akteren van de erkenning.

Aangifte van erkenning Waar? a) In de geboorteplaats van het kind. b) In de gemeente van de erkenner. c) In de gemeente van de persoon die voorafgaande toestemming moet geven (meest voorkomend geval is dit de moeder).

Welke documenten leg je voor? Erkenning voor de geboorte

Erkenning na de geboorte

Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de persoon die het kind wil erkennen.

Geboorteakte van het kind.

Een bewijs van identiteit van de persoon die het kind wil erkennen.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de persoon die het kind wil erkennen.

Een bewijs van een arts of vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke geboortedatum aangeeft.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de persoon van wie de afstamming vaststaat. Een bewijs van identiteit van de persoon die het kind wil erkennen. Een bewijs van identiteit van de persoon van wie de afstamming vaststaat. Wanneer één van de betrokken partijen in het wachtregister staat moeten nog andere documenten voorgelegd worden. Hiervoor kijk je even op www.lint.be. Deze documenten kan de dienst burgerzaken zelf opvragen: • Eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte voor de personen die in België geboren zijn • De in België overgeschreven geboorteakte als de medewerker van de dienst burgerzaken de plaats van overschrijving kent


lintfo OMGEVING

HEKLA zet eerste stap naar groener wagenpark

9

De lokale politie HEKLA heeft haar eerste elektrisch voertuig aangekocht. Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere overhandigde uit naam van het politiecollege de sleutels van een fonkelnieuwe Nissan e-NV200 aan commissaris Dirk Fonteyne, directeur bedrijfsvoering. De aankoop van dit volledig elektrisch voertuig, zonder CO²-uitstoot, is een eerste belangrijke stap naar een vergroening van het wagenpark. De wagen zal voornamelijk gebruikt worden door de logistieke dienst. De relatief korte afstanden die zij afleggen, passen perfect binnen de actieradius. Een ruime laadruimte, dubbele schuifdeuren en dodehoekspiegels zorgen voor een comfortabel en veilig voertuig. HEKLA wil blijven inzetten op duurzaamheid en ecologische ontwikkeling. Daarom onderzoekt ze welke andere voertuigen in de toekomst kunnen vervangen worden door elektrische of hybride alternatieven. Daarnaast gaan de wijkinspecteurs van de vijf gemeenten nu reeds meer en meer met de elektrische fiets de baan op. Samen werken, samen veilig!

Er toch weer ingetrapt? Misschien heb je zelf één of meerdere honden en ben je er ontzettend blij mee. Of ben jij helemaal geen hondenliefhebber? Je kunt mensen indelen in 2 categorieën: de mensen die zot zijn van honden en mensen die er liever niets mee te maken willen hebben. Feit is dat iedereen, die net in een hondendrol trapte, dat bijzonder vervelend vindt! Herinner je je nog die dag dat je je kinderen naar school bracht en vlak voor de schoolpoort rook je een onaangename geur. Verdorie, stront aan de knikker! De kinderen hun schoenen weer onder de hondenpoep. Vlug, vlug probeer je de schoenen van je kinderen in de mate van het mogelijke proper te maken voor ze de klas instappen… Of weet je nog die keer dat je de voortuin onder handen nam en de haag wilde snoeien. Je begint eraan en halverwege spat er een plastiek

zakje uit elkaar met een minder fris geurende inhoud. Wat bleek? Je snoeide een zakje hondenpoep mee.... Niet fijn! Gedaan met het snoeien van de haag. Snel je haagschaar reinigen en zelf de douche in, want je wilt nog onder de mensen kunnen komen… Dit maakt iedereen wel eens mee. Hondenpoep is niet voor niets de grootste ergernis in Lint, in Vlaanderen ,… en eindigt steeds in de top drie van de ergernissenlijst. Toch is dat raar want iedereen vindt dat hondenpoep opgeraapt moet worden! Hondenpoep: opgeruimd staat netjes! Zo is het, niet? Het zal nooit lukken om de hondenpoep helemaal te laten verdwijnen. Maar het kan beter dan wat je nu ziet! Daarom deze oproep aan alle hondenliefhebbers: ‘Ruim hondenpoep op.’

Neem plastieken zakjes mee , knoop ze na het oprapen dicht en neem ze mee tot aan een afvalbakje . Hondenpoep hoort niet thuis in de natuur, maar in een vuilbakje. Een hond is veel meer dan een drollen producerend dier! Scheer niet alle hondenbezitters over één kam, maar laat ons samen werken aan een hondenpoepvrij Lint!


10 OMGEVING lintfo

Groepsaankopen Zonnepanelen Zijn zonnepanelen nog wel rendabel? Consumenten die zelf hun stroom opwekken, moeten immers een taks betalen voor het dubbel gebruik van het elektriciteitsnet. Dat klopt, maar ook de elektriciteitsprijs is gestegen door allerlei prijsverhogingen zoals stijgende distributiekosten en het wegvallen van de gratis elektriciteit. Net daarom wil de provincie met de groepsaankoop zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. Dit doen ze door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie. Plaats je nu zonnepanelen dan zijn deze in ongeveer 10 jaar terugverdiend. Nadien kan je nog zeker 15 jaar genieten van je zelf opgewekte groene elektriciteit. Inschrijven doe je van 30 mei tot en met 7 augustus via www.samengaanwegroener.be. Meer informatie vind je op de website of bel het gratis nummer 0800 26 177.

Groene stroom en gas Tot en met 25 september 2018 kan je je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene

stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur. Vorig jaar stapten 84.000 huishoudens samen over naar een voordelig energiecontract. Hiermee bespaarden zij gemiddeld 200 euro! Inschrijven is vrijblijvend en héél gemakkelijk. Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter milieu. Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kan je besparen door je in te schrijven. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract veranderen. Na afloop van je huidige contract (meestal 1 jaar) mag de leverancier de tarieven aanpassen. Wil je je inschrijven of ben je op zoek naar meer informatie? Surf naar www.samengaanwegroener.be of bel gratis naar 0800 21 134.

Muurisolatie Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? Weet dan dat 25% van de warmte door de muren verdwijnt. Als je dak goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort. Je gemeente helpt je graag bij deze ingreep aan je woning, met het aanbieden van een voordelige groepsaankoop. Door samen de markt op te gaan, verbeteren de voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod. Interesse? Schrijf je alvast in op de IGEAN website of kom naar één van de infomomenten: • 22 mei 2018 van 19 tot 21u GC Jan van der Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht • 24 mei 2018 van 19 tot 21u IGEAN, Doornaardstraat 60 2160 Wommelgem • 31 mei 2018 van 19 tot 21u Blauwesteenstraat 81, 2550 Kontich • 15 mei 2018 van 19 tot 21u gemeentehuis, Koningin Astridplein 12, Rumst Heb je vragen of wens je meer info? Geef een seintje via klimaat@igean.be of via het nummer 03 350 08 08.


lintfo OMGEVING 11

Ken je de premiezoeker? Surf eens naar premiezoeker.be. Daar vind je snel een overzicht van premies die je kunt aanvragen als je een woning bouwt, verbouwt, huurt of koopt in Vlaanderen.

Laarzenpad en hondenliefhebbers: een moeilijke verhouding? Het Laarzenpad verbindt de Luitersheide met de Boshoek in Hove. Waar eerst geen doorgang was, is nu iedereen welkom. Dat privéeigenaars toegang over hun grond geven, verdient zeker respect. Er wordt van de wandelaars dan ook verwacht dat ze dat tonen en zich houden aan volgende afspraken: • Blijf op het aangeduide traject. • Wees voorzichtig voor het vee in de weide. • Laat geen afval achter. • Beschadig geen gewassen, groenten of fruit. • Honden blijven aangelijnd. Regelmatig stellen de eigenaars van de gronden aan het Laarzenpad vast dat honden loslopen. Dit is nefast voor de kippen en de tuin van de eigenaar aan het begin van het pad. Wat erg belangrijk is: honden kunnen ziekten overdragen die het vee en het wild in het bos ernstige schade kunnen berokkenen. Daarom heeft het college de beslissing genomen dat honden NIET meer toegelaten worden op het Laarzenpad. Aangelijnd of niet: honden kunnen niet meer mee op wandeling via deze trage weg. Het is erg jammer voor de hondenliefhebbers die zich wel aan de regels houden. Maar uit respect voor de eigenaars van de gronden en de natuur in het algemeen, moest deze beslissing genomen worden. In Lint zijn er 3 plaatsen waar je je hond naar hartenlust kan laten ravotten en rondrennen. Hiervoor heeft de gemeente hondenlosloopzones gecreëerd aan het

Eikhof, in Roetaard en de Papendonk. Ook hier zijn er afspraken: De hondenlosloopzones bevinden zich binnen een omheining. Op de paden en weides rond de zone moet de hond wel aangelijnd worden. Enkel binnen de omheining mogen ze vrij rondlopen. Denk er wel aan dat je in deze hondenlosloopzones de hondenpoep ook moet verwijderen.


12 OCMW lintfo

Op zoek naar jou! In Lint kun je al jaren gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Vrijwillige chauffeurs brengen minder mobiele inwoners van Lint naar hun bestemming. Hiervoor zijn er uiteraard chauffeurs nodig. Heb jij tijd en interesse om een handje toe te steken? Er zijn nog vrijwillige chauffeurs nodig om te rijden : • op maandag en dinsdag • tijdens schoolvakanties Interesse? Contacteer vrijwilligerscoördinator Myriam Van Oosterwyck voor meer info. 03 460 19 15 of myriam.vanoosterwyck@ocmwlint.be

Hip hip hip, hoera! Op 25 maart stonden de deuren van het gemeentehuis open voor 8 echtparen, die hun gouden huwelijksverjaardag vierden en 1 echtpaar dat aan hun diamanten verjaardag toe was.

DIAMANTEN HUWELIJKSVERJAARDAG (60 JAAR) Franciscus Vermuyten en Julia Verloo GOUDEN HUWELIJKSVERJAARDAG (50 JAAR) Alfons Straus en Rita Claes – Emiel Aerts en Florentina Van Bos – Joannes Janssen en Maria Cré – Jean Van Sanden en Monique Scheers – René De Saeger en Wilfrida Maerevoet – Victor Van der Auwera en Jenny Van Houtven – Ludo Reijniers en Georgette Janssens – Lucien Lannoo en Marie-José Van Duysen.


OUDERENADVIESRAAD lintfo 13

Wie gaat er mee naar Ieper

Wistjedat? Voor ambiance ben je bij het seniorenfeest aan het juiste adres!

Seniorenreis op 23 of 28 augustus In 2018 is het 100 jaar geleden dat er aan Wereldoorlog I een einde kwam. In Lint wordt dit op diverse manieren herdacht. De ouderenadviesraad heeft met deze herdenking in gedachte haar seniorenreis hierop afgestemd. De jaarlijkse seniorenreis trekt deze keer naar Ieper waar iedereen ondergedompeld worden in de sfeer van toen. Het vertrekuur is 7.30 u stipt aan het Oud-strijdersplein. Een tussenstop, warm middagmaaltijd en een broodmaaltijd s’avonds zijn inbegrepen. Reis je graag mee? Kom je dan inschrijven. Wanneer? vrijdag 10 augustus van 9 - 12 u Waar? Dienstencentrum De Schakel Prijs? 35 euro Past deze dag niet? Je kunt nadien nog inschrijven tot en met vrijdag 16 augustus in het dienstencentrum van 9.30 - 12.30 u.

IK SCHRIJF IN VOOR DE SENIORENREIS: Naam + tel/gsm.nr. :

Aantal personen : O 1 persoon

O 2 personen

Datum reis: O Donderdag 23 augustus

O Dinsdag 28 augustus

Keuze aanduiden a.u.b. Prijs: 35 euro pp.

Schrijf alvast zondag 30 september in je agenda. We spreken dan af in dansschool Ekkart (de vroegere feestzaal Lerenveld). Zanger en entertainer Phil Kevin is opnieuw van de partij en zet het feest in vuur en vlam met zijn allround repertoire van ballads, golden oldies en schlagers! Laat die benen maar zwieren op onze dansvloer! Phil Kevin was er vorig jaar ook bij en de ouderenadviesraad kreeg zoveel positieve reacties na zijn optreden dat ze opteerde om hem nog een keer te boeken. Hou deze datum alvast vrij! Meer informatie in de Lintfo van september-oktober.


14 VRIJE TIJD lintfo

Nieuw in de Bib:

games

De bib breidt uit! Vanaf 2 mei vind je er de gloednieuwe gamescollectie. De collectie start met een 90-tal games voor twee verschillende spelconsoles (Playstation 4 en Xbox One). Er zijn games voor jongeren (-15 jaar) en volwassenen (+15 jaar). Een game leen je voor 4 weken (en is niet verlengbaar). Vermits de collectie nog klein is, is er voorlopig een maximum ingesteld van 2 games per lenerspas. 

Het speelplein van Lint kreeg een nieuwe naam: ‘Knoert’. Een nieuw jasje, maar de succesformule blijft ongewijzigd: élke weekdag van de zomervakantie (met uitzondering van de sluitingsdagen) is er iets te beleven. Ofwel kan je kind terecht op speelplein Knoert, ofwel is er een daguitstap. Daarnaast zijn er nog heel wat extra Grabbelpas- en Swapactiviteiten die gecombineerd kunnen worden met een halve dag bij Knoert. Een speeldag bij Knoert is een dag ravotten, spelen, knutselen, kampen bouwen,… met leeftijdsgenootjes onder begeleiding van een ervaren ploeg animatoren. Lint kiest voor de combinatie van een open speelaanbod waarbij kinderen kunnen kiezen uit een aanbod van diverse activiteiten en een vast programma per leeftijdsgroep. Tijdens ‘Knoert Sport’ is er een sportief aanbod voorzien.

Een supervakantie voor je kind(eren) Voor de zomervakantie slaan de vrijetijdsdienst en Kinderopvang De Marbollen de handen in elkaar. Samen organiseren ze een super leuk vakantieaanbod. Eén om nooit meer te vergeten! Kijk eens naar de foto’s van vorig jaar. Gegarandeerd wordt deze zomer eens zo leuk. Het overzicht van het vakantieprogramma vind je op de laatste pagina van dit nummer en op www.lint.be

Wistjedat? Kinderopvang De Marbollen gooit de deuren open Kom eens een kijkje nemen in Kinderopvang De Marbollen op zaterdag 16 juni 2018 van 10 tot 12u. Terwijl de kinderen ravotten, krijgen de ouders een kijk op de werking. Een hapje en drankje zullen niet ontbreken. Welkom!


lintfo UIT IN LINT 15

UiT in lint WOENSDAG 2 MEI

2 EN 3 MEI

ZATERDAG 5 MEI

VEILIG ONLINE SHOPPEN

LEZING JEUGDAUTEUR JONAS BOETS VOOR LEERLINGEN VAN DE 3DE GRAAD

34STE FESTIVAL VAN HET BETERE VLAAMSE BIER

LIN

Jeugdauteur Jonas Boets komt vertellen over zijn leven als schrijver en over zijn boeken. Deze lezing wordt georganiseerd voor de leerlingen van de derde graad van de drie Lintse basisscholen. PRAKTISCH Openbare Bibliotheek Lint ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

M A 2 1 8: ZOR 0

G

T

HE

T BOET

IEK

Kopen via het internet, is dat gevaarlijk? Waar moet ik op letten als ik een boek, een cd of misschien wel een auto wil kopen via het internet? En als ik moet betalen met mijn creditcard, wat gebeurt er daarna met mijn gegevens? Fraude, ook dat nog. Bestaat er een verzekering om eventueel een terugbetaling te garanderen? De antwoorden op deze vragen én op je eigen bedenkingen kom je te weten. PRAKTISCH 19.00u - 22.15u, Openbare Bibliotheek Lint ORGANISATOR UiT in Lint KOSTPRIJS 7,00 € INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

Scouts en Veros Lint nodigen iedereen uit op het Festival van het Betere Vlaamse Bier dat doorgaat op zaterdag 5 mei 2018, vanaf 13 uur in en rond de scoutslokalen ‘t Luytershof te Lint, Luitersheide 5. Ook dit jaar biedt de kaart meer dan 100 gekende, minder gekende en nieuwe bieren : verdeeld over alle categorieën, in sterkte variërend van 0 tot 13%. PRAKTISCH 13.00u - 23.59u, Scoutslokalen Luytershof ORGANISATOR Scouts en Veros Lint INFO bier@veros.be


16 UIT IN LINT lintfo

ZONDAG 6 MEI

VRIJDAG 11 MEI

PARKDAG MET DEELNAME HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS V.Z.W. LINT

GEZINSBOND OP DE MEIMARKT

Parkdag in Lint. Een natje in Den Aker. Tentoonstelling in De Roskam “van kasteeldomein tot gemeentepark”. Een boeiende tentoonstelling met veel foto’s, documenten, ontwerpplannen over het kasteeldomein in het centrum van Lint. In 1951 kocht de gemeente Lint dit (gereduceerde domein -oorspronkelijk 8 ha, nu 3 ha-) aan om hier het gemeentehuis te huisvesten, inclusief de site van de heemkundige kring. PRAKTISCH 13.00u-17.00u, Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint INFO www.heemkringlint.be

ZONDAG 6 MEI STARTMOMENT FAIR TRADE ECOCYCLO Zondag 6 mei fiets je de nieuwe Ecocyclo-routes feestelijk in. Deze routes brengen je langs verschillende fairtrade en duurzame locaties in de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel. Voor de fietstocht kan je starten in het gemeentelijk park van Lint waar je de fietskaarten kan verkrijgen. Je kan ook vertrekken vanaf thuis. PRAKTISCH 11.00u-17.00u, Gemeentepark Lint ORGANISATOR Vrijetijdsdienst Lint INFO www.lint.be

DINSDAG 8 MEI ASPERGES ANDERS, MEEWERKLES Lentetijd, aspergetijd. Ontdek verrassende bereidingen met deze veelzijdige groente. Lente, het seizoen van de asperge! Asperges hebben als bijnaam het witte goud. Want asperges zitten boordevol vitamines en mineralen en bevatten weinig calorieën. En ze zijn nog overheerlijk ook! PRAKTISCH 13.15u-16.15u, OC De Witte Merel ORGANISATOR KVLV Lint KOSTPRIJS 10,00 €; KVLV leden: 6,00 € INFO paula.ravache@telenet.be 03 288 90 87

DINSDAG 8 MEI MANTELZORGCAFÉ - THEMA: OMGAAN MET VERANDEREND GEDRAG Iedere mantelzorger en/of geïnteresseerde is welkom voor meer infomiddag rond veranderend gedrag bij personen met dementie. Mensen met dementie kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen: onrustig, achterdochtig of zelfs agressief. Hoe ga je daar als mantelzorger op een goede manier mee om? Tijdens en/ of na de lezing wordt er tijd gemaakt om van gedachten te wisselen. Als mantelzorger kan je leren van je collega mantelzorger of zelf nuttige tips of handvaten aanreiken. Opvang nodig voor je partner of familielid? Laat het weten. Hij/ zij kan tijdens de infomiddag terecht bij de dagopvang van Familiehulp, Kerkhofweg 32. Deelname is gratis. PRAKTISCH 13.30 u, DC De Schakel ORGANISATOR OCMW Lint i.s.m. Ons Zorgnetwerk INFO dienstencentrum@ocmwlint.be 03 460 19 10

Win een ontbijt of cinematickets met het pakjesvissen aan het standje op de meimarkt. Kom zeker eens langs! Je kan er ook inschrijven voor onze garageverkoop en sprookjestocht. PRAKTISCH 17.00u-22.00u, Gemeentehuis Lint ORGANISATOR Gezinsbond Lint KOSTPRIJS € 0, 50 per beurt INFO gezinsbond.lint@gmail.com

ZONDAG 13 MEI OPENDEURDAG HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS V.Z.W. LINT Opendeurdag van de heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint. Geleid bezoek aan de musea Den Aker, De Roskam, De Ploeg en aan De Heemtuin. Pannenkoeken met koffie of thee zijn verkrijgbaar, ook het huisbier Augustijn of het bier van de maand Triple d’Anvers. Traditioneel is het elke tweede zondag van de maand (van april tot oktober) opendeurdag van de Heemkundige Kring. PRAKTISCH 13.00u-18.00u, Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint INFO www.heemkringlint.be

MAANDAG 14 MEI BREI- EN HAAKCAFÉ Vrij handwerken PRAKTISCH 13.30u-16.00u, De Schakel ORGANISATOR KVLV Lint KOSTPRIJS € 3; KVLV-leden: € 2 INFO paula.ravache@telenet.be


lintfo UIT IN LINT 17

VAN 15 MEI TOT 30 JUNI

ZATERDAG 19 MEI

EXPO: TRANSIT 51 - VROUWEN IN HET KLEIN KASTEELTJE

AFSLUITER CULTUREEL SEIZOEN - PIETER EMBRECHTS & SUN*SUN*SUN ORKESTRA - ONDERWOUD (MET STRIJKERS)

Een fotoreportage van Lisa van Damme en de vrouwen van het Klein Kasteeltje Een samenwerking van TranZIET, Curieus & VIVA/SVV Lint. PRAKTISCH Opvangcentrum ‘Meihof’ en OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

DONDERDAG 17 MEI CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: LOVING VINCENT

DONDERDAG 17 MEI

Vincent Van Gogh stierf in 1890. Vandaag is hij wereldberoemd, maar toen hij leefde werd hij als schilder niet erkend. Op het moment dat hij zelfmoord pleegt, begint hij succesvol te worden. Heeft hij dan wel werkelijk zelfmoord gepleegd en vooral waarom? Heeft zijn geestelijke gezondheidstoestand er iets mee te maken of hoopte hij zo meer erkenning te krijgen voor zijn werk? PRAKTISCH 20.00u-22.30u, OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint KOSTPRIJS 4, 00 €; +60: 3, 60 €; -26: 2, 80 € INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

MUZIEK IN DE WIJK “BETHANIË” 2018 Heb je zin in een gezellige avond met buren en vrienden, neem dan een stoel mee en kom luisteren tussen pot in pint. (bij droog weer) Kan je er niet bij zijn, kom dan naar een volgend concert in een andere Lintse wijk. PRAKTISCH 19.30u-21.00u, Grasplein tussen de Bethaniëlaan en Ter Hoger Beke ORGANISATOR Koninklijk Lints Harmonie Orkest INFO www.lintsharmonieorketst.be

ZATERDAG 19 MEI STRATENVOLLEY LINT De 44ste editie van het Lintse stratenvolleybaltornooi. De terugkeer naar de oorspronkelijke bedoeling van het stratentornooi: een gezellige, sportieve dag voor elke Lintenaar. PRAKTISCH 09.00u-18.59u., Gemeentepark Lint ORGANISATOR VC Tesla Lint INFO www.teslalint.be

MUZIEK - Het langverwachte nieuwe Nederlandstalige dubbelalbum van Pieter Embrechts kwam in het voorjaar van 2016 uit en werd overladen met lovende recensies. Samen met het magistrale SUN*SUN*SUN String Orkestra - dat ook al op ONDERWOUD te horen is - trekt Pieter in het voorjaar van 2018 langs de Vlaamse podia om deze prachtige songs in intieme vorm voor te stellen. PRAKTISCH 20.00u, OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint KOSTPRIJS 18, 00 €; +60: 16, 20 €; -26: 12, 60 € INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be


18 UIT IN LINT lintfo

ZONDAG 20 MEI

ZONDAG 27 MEI

WOENSDAG 30 MEI

SPROOKJESTOCHT

VOLWASSENENLEESGROEP

Als je alle opdrachten perfect hebt uitgevoerd, kan je je volle stempelkaart inruilen voor een drankje en pannenkoeken zoveel je op kan! PRAKTISCH 13.30u-17.00u, Basisschool De Wilg ORGANISATOR Gezinsbond Lint KOSTPRIJS € 4 leden, kinderen tot 12 jaar gratis, € 6 niet-leden, € 3 kinderen tot 12 jaar INFO Gezinsbond.Lint@gmail.com www.gezinsbondlint.be

Sluitertijd’ van Erwin Mortier. PRAKTISCH 20.00u-22.00u, Openbare Bibliotheek Lint ORGANISATOR Davidsfonds Lint KOSTPRIJS 3, 00 € INFO 03 455 68 03 herman.van.rymenant@telenet.be

WOENSDAG 30 MEI A POINT ZET DEUREN OPEN VOOR NIEUWE KOORLEDEN!

ZONDAG 20 MEI OPLUISTEREN VAN DE PINKSTERVIERING MET GEPASTE LIEDEREN EN ORGELBEGELEIDING. PRAKTISCH 09.30u-10.30u, O.L.V.-Geboortekerk ORGANISATOR Gemengd koor Cantemus

ZATERDAG 26 MEI INZAMELING TWEEDEHANDSBOEKEN Wie van zijn boeken af wil: enkele adressen voorbij feestzaal Roeland opent Davidsfonds Lint van 11.30 tot 12 u. Daar worden de boeken bewaard tot de tweedehandsboekenbeurs. PRAKTISCH 11.30u-12.00u, Bergplaats - Duffelsesteenweg 11 ORGANISATOR Davidsfonds Lint INFO lint@davidsfonds.net

ZATERDAG 26 MEI OPENING WOONZORGCENTRUM Opendeur, rondleidingen, animatie, foodtrucks en Bal Populair ‘Lint swingt’ Vanaf 14 u.

HETPALEIS & TUNING PEOPLE - DE BUS MET BENEN (4+) (VOORHEEN DE VLIEGENDE BUS) FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 4 JAAR - De Bus met benen is de vijfde editie van het busproject. Deze keer laten de eigenzinnige bricoleurs van Tuning People hun zotte verbeelding los op de bus. Opgelet: deze voorstelling gaat door tijdens het Meifeest in het opvangcentrum Meihof, Kapelstraat 1, 2547 Lint. PRAKTISCH 09.00u, 11.00u, 13.30u en 15.30u, OC Meihof ORGANISATOR UiT in Lint KOSTPRIJS 10, 00 €; +60: 9, 00 €; -26: 7, 00 € INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

ZONDAG 27 MEI VRIJ BADMINTONNEN Vrij spelen op zondag! Heb je zin om met je vrienden of familie lekker te badmintonnen? Iedereen is welkom, zowel jeugd als volwassen en .... Je moet geen lid zijn. De opbrengsten worden gebruikt om de werking van de jeugd te steunen in hun weg naar nog betere prestaties. PRAKTISCH 10.00u-12.00u, OC De Witte Merel ORGANISATOR De Lints Pluimvreters KOSTPRIJS 2, 00 €; Leden: 0, 00 € INFO info@badmintonlint.be

Heb jij er altijd al van gedroomd om in een koor te zingen? Of ben je gewoon nieuwsgierig of samen zingen iets voor jou is? Dan is dit je kans! VZW De Notelaer zoekt nieuwe enthousiaste leden om het (volwassenen)koor te versterken. Ze zingen driestemmige bewerkingen van bekende popnummers. Ervaring is niet nodig: plezier en passie wel. PRAKTISCH 20.30u-22.00u, Gemeentelijke Basisschool ORGANISATOR VZW De Notelaer INFO apointlint@gmail.com

DONDERDAG 31 MEI MUZIEK IN DE WIJK “ROETAARD” 2018 Heb je zin in een gezellige avond met buren en vrienden, neem dan een stoel mee en kom luisteren tussen pot in pint. (bij droog weer). Kan je er niet bij zijn, kom dan naar een een volgend concert in een andere Lintse wijk. PRAKTISCH 19.30u-21.00u, Grasplein tussen Daalsveld en Elsbosken ORGANISATOR Koninklijk Lints Harmonie Orkest INFO www.lintsharmonieorketst.be

VRIJDAG 1 JUNI TENTOONSTELLING FOTOCLUB Iedereen welkom. PRAKTISCH , De Schakel Oudstrijdersplein 1 ORGANISATOR Fotoclub Lint INFO www.lint.davidsfonds.be


lintfo UIT IN LINT 19

VRIJDAG 1 JUNI

ZONDAG 10 JUNI

KLASCONCERTEN DE NOTELAER

OPENDEURDAG HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS V.Z.W. LINT

Deze avond treden de leerlingen op van de muziekklassen: piano, gitaar, blokfluit, dwarsfluit en kamermuziek. Kom samen met VZW de Notelaer de werkweek afsluiten op muzikale wijze! Tot dan! PRAKTISCH 19.00u-21.00u, Feestzaal Roeland ORGANISATOR VZW De Notelaer INFO www.denotelaerlint.be

Geleid bezoek aan de musea Den Aker, De Roskam, De Ploeg en aan De Heemtuin. Pannenkoeken met koffie of thee zijn verkrijgbaar, ook het huisbier Augustijn of het bier van de maand Triple d’Anvers. PRAKTISCH 13.00u-18.00u, Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR Heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint INFO www.heemkringlint.be

ZONDAG 3 JUNI GARAGEVERKOOP Weet je geen blijf meer met speelgoed, kleren, meubels, apparatuur, ... die nog te goed zijn om naar het containerpark te brengen? Neem deel aan de GARAGEVERKOOP. Maak van je garage, voortuin, tent, living, gang, ... een winkel-voor-één-dag en waarschijnlijk is er na afloop van die dag weer een beetje meer ruimte in huis en budget. PRAKTISCH 10.00u-16.00u, ORGANISATOR Gezinsbond Lint KOSTPRIJS € 4 voor leden; € 6 voor niet-leden INFO gezinsbond.lint@gmail.com 0470 36 30 76

ZONDAG 24 JUNI

DONDERDAG 7 JUNI CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: CARGO In het ijskoude water van de Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot, recht voor de ogen van zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt in een diepe coma en laat Jean achter met het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. Na het ongeval van Leon komen tal van onuitgesproken conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. PRAKTISCH 20.00u-22.30u, OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint KOSTPRIJS 4, 00 €; +60: 3, 60 €; -26: 2, 80 € INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

DONDERDAG 7 JUNI MUZIEK IN DE WIJK “KERKPLEIN” 2018 ZONDAG 3 JUNI OPLUISTEREN VIERING PRAKTISCH 09.30u-10.30u, O.L.V.-Geboortekerk ORGANISATOR Gemengd koor Cantemus

Heb je zin in een gezellige avond met buren en vrienden, neem dan een stoel mee en kom luisteren tussen pot in pint. (bij droog weer) PRAKTISCH 19.30u-21.00u, Kerkplein ORGANISATOR Koninklijk Lints Harmonie Orkest

PAROCHIE IN LINT VIERT FEESTELIJK HAAR HUWELIJKSJUBILARISSEN De parochie O.L.V.-Geboorte in Lint viert haar parochiefeest met een eucharistieviering. Deze viering wordt opgeluisterd door het Cantemuskoor. De huwelijksjubilarissen (25 , 50 , 60, 65 en 70 jaar) worden ook gevierd en staan centraal. Het feest wordt verdergezet in de parochiale school Mater Christi. PRAKTISCH 09.30u, O.L.V.-Geboortekerk ORGANISATOR Parochie Lint

ZATERDAG 30 JUNI GRASVOLLEY LINT Op zaterdag 30 juni organiseert Volleybalclub Tesla Lint de tiende editie van haar grasvolleybaltornooi. Het tornooi gaat dit jaar opnieuw door op het voetbalveld in het gemeentepark van Lint. Wij zorgen voor frisse pinten, leuke muziek, en strakke netten. Als jullie voor hoogstaande prestaties op en naast het terrein zorgen, kan het niet meer fout lopen! PRAKTISCH 08.30u-17.00u, Gemeentepark Lint ORGANISATOR VC Tesla Lint INFO grasvolley@teslalint.be www.teslalint.be


Wanneer

Wat

Deze week

°2005 - °2010

Knoert

3 juli: WiWeTeR 4 juli: UITSTAP Atomium ‘Magritte’

°2006 - °2011

Rope-funkamp

9 - 13 juli

°2005 - °2010

Knoert Sport

10 juli: Freestyle- en pannavoetbal 13 juli: Yoga Opgelet! Sluitingsdag 11 juli

16 - 20 juli

°2006 - °2010

Knoert

17 juli: UITSTAP Avontuur in De Mosten

°2003 - °2005

Tienerdagen

17 juli: UITSTAP Watersport en Adventure

23 - 27 juli

°2005 - °2010

Knoert

27 juli: UITSTAP Doe-mee-boerderij ’t Groenhof

30 juli - 3 aug

°2005 - °2010

Knoert

31 juli: UITSTAP Zwemmen ‘Waterperels Lier’

6 - 10 aug

°2005 - °2010

Knoert

7 aug: UITSTAP Bosland met Sahara Safari

13 - 17 aug

°2005 - °2010

Knoert Sport

14 aug: Circus Opgelet! Sluitingsdag 15 aug

20 - 24 aug

°2011 - °2013

Kleutersportdagen

°2006 - °2010

Knoert

2 - 6 juli

Voor wie

of Lego stripverhaal 22 aug: Filmtrucjes

27 - 30 aug

°2003 - °2005

Tienerdagen

21 aug: UITSTAP Mega Bounce en

°2005 - °2010

Knoert

30 aug: Feestelijke afsluiter met workshop clownerie, muziekmobiel en reuze springkasteel Opgelet! Sluitingsdag 31 augustus

Profile for Myriam Peters

Lint6  

Lint6  

Advertisement