Lintfo jan - feb 2022

Page 1

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Lint januari - februari 2022

Deze nieuwjaarswens is niet digitaal, maar bevat wel debestewensen @jullieallemaal

Met veel plezier aangeboden door


lintfo januari - februari 2022

AN

C

AA

N

EG

ERT

WA

NN E OV KH

LE

BE

EK

HO

EK SE

BE

EK

GAN

RA EKST

HO

BOL

BEEK

ZEN

AT

Op schooldagen De rijbanen nabij de scholen

FAB

Naargelang weersomstandigheden en zoutvoorraad

RIE

De secundaire wegen

AAT KSTR

T AA

BE

KE

AT RA

RA

AT LA

ST

LUITE WE G R ITE LU

FALC ONLAAN N

RIJSTRAA T

EVELAA SHO RAN SCH

WIJNGAARDLAAN

ST

FE

RA

EU

AT

STR

AL BR

IJN ST

LIX

N N

EG NW EE

LD

ST

WEG

EN

VE

EL SE

TE ES

AK

AN

FF

RS

HA

SL A

DU

D

EL

NV

MA N

ST NE AA ER SL AE CL

EN

20

LIE

TI M - IK NCEME RM DR IE AN EN SC EC H CON AN SL HT N. RO LA DEN BA CH LA AN

HI

NN

EN

ET

ER

ER

EE

BU

ND

TW

LIER

NB EE

ELSBOSKEN

ND ER ST R

T AA

ROETAARD

NEERLAND

KI

K

KRIEKHOF

RE

FELIX TIMME R

PAUL ENVAN OSTAEY LAAN

UW

BO

OO KR

EL

POLDER

ROETAARD

DUFF ELS

HEIBOS

PAPENDONK

G

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

BB

RTER

HOOG

RA

ST

AT

BA

BE K

EF

KEN

BETHANIELAAN

ENWE

VIJFBOOMKENSWEG

S

NIER

DAALSVELD

ER

MEIDRE

PRIEEL

SCHIEMO

IES

G HO

APDR

E

ESTE

DE WITTE MEREL

BEEKVELD

AT

RHO

RAAIBLOK

EFSTRA

KRIEKHOF

TE R

SCHA

MOEDE

TR LS

LIERS

DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL

VE HO

2 19 3 24 26 21

K

12

4 ONTMOETINGSCENTRUM

AAT ERSTR

AT

T AA

PE

KA

3 OCMW

KIND

AN

RA

OE

SH

WEL

28

8

AAT S TR

VE

ON

A AT

NT

STR AAT

IALA

AN

HE SC AS

LA

RD

CR

UT

2

16

ND

ST R

MA

AN

AC

LA

N VA

NS

N

L CA

AC

KE

AA

AA

PE

B OU W E N

DIA

IN

EL

IN

RD

AU

LEEMP

1 3

G F WE KHO 1 OCMW RUSTOORD ZONNESTRAAL 2 OCMW HUIS

LE

ID

IJN

KA

ST EF

HO

ER

ED

MO

1

LP

HE

R EY

HO

ER

AT

4

OUDSTRIJDERSPLEIN

15

KMO-ZONE LERENVELD

13 PA

WUYTJENS BO

EE

OO ST

ED MO

RA

EFST

KONINGIN ASTRIDLAAN

4

LINDELEI

KER

PA

KA

VOETGANGEREN FIETSERSBRUG

OF

ST

KH

KA

AN

AT LSTRA

SPORTCENTRUM LINDENHOF

EI

EI TL

PITT

LA EL

6 25

PAPENDONK

GEMEENTEPARK

PU

WAA

SCHOO

I

N

T AA

PUTLE

7A+B

SPORT- EN RECREATIEZONE

PARKING LERENVELD

LE

O.L.V.-GEBOORTEKERK KERKPLEIN KONIN G ALBER TSTRA AT

5 18 10

VA

TR SS RT

VAN .

HOEFVELDSTRAAT

STATIESTRAAT

A

T

I

BROUWE

N ING ALB ERT ST RA

IDE

AT

AT

WE G

PUTLE

AE

EL RUSS N-B ERPE ANTW

YN

RE

EG RW SPOO

VAN

TR SS

KONTICH

AAT

TORFSSTR

IER KONTICH-L

E EID

RA ST

RA

14

OO RL

LUITERSHE

AT

IZEN

ST

LD

BR AN TS ST R

EG

VE

AN

KO

EKEN

LAARBEEMD

H SES TEE N

STRA

ER

2

STRAAT

IJZERENWEG

RW

RTSH OF

KON TIC

HT

AC

NHU

LA LO

VE ZE

LD

VOETW

VE

N

IDIN

RE

H RS

AA

AA

EN

AT

K

SPOORWEG

TE

GU GE ID ZE O LL EL

SL

NN

RA

ST

UW

AAT STR

EB

REY NAE

LEN MO

AF

BI

NIE

ING RE I D

OP

EIDE

BA

NT-

T AA

TR GS

UITB

UITB

ELO EID

I LU

STATIES TRAAT

AT

SI

AAT

T AA

SH

AN

RA

ST

ELD

LD

17

AN

VELSL A

VE

LENV

AT

MO

RA

ST

RG

STR IEK

LA BIJL

EK

RSHE

BE JK

ET

V E LD

HOVE 9

E

VO

T RAA

EN MOL

T ROYS

AT

EN MOL

VAN

AT

RA

ST

UW

RI

EN MOL

TA

5

BOECHOUT

TR RS

BE

T RA NS

EN MOL

27

4

Voetpad Serviceflats tot GB-partner Ganzenbol (achter de paaltjes tem Klein Mijlveld) Omgeving openbaar domein (voetpad rond park) Fietspaden van de hoofdwegen Fietsostrade Lint - Lier Fietspad Lerenveld via Luitersheide Fietspad Zevenhuizenstraat & Luitersheide Fietspad achter Christus Koning Fietspad Papendonk Oprit Brandweer Rond het gemeentehuis Wegje naast feestzaal tot aan Zevenhuizenstraat Fietspad achter de kerkplein (Kerkplein) De voet- en fietspaden nabij scholen (schoolperiode)

AK

EK ST

FABR

E-MAIL ONS Wij zijn benieuwd! info@lint.be

OE GR

3

H

IDE

EK

HO

INDUSTRIEZONE GAZENBOL

VOETGANGEREN FIETSERSTUNNEL

Jouw foto op onze cover?

-

Kruispunten (hoofdwegen)

BOUTERSEMBEEK

Nieuwe website

G

BORSTELEN

Fietsostrade Lint - Lier

11

2

10

F

Hoofdwegen Bruggen en tunnel

INC

LD

NDAE

E

STROOIEN Gebeurt altijd

WAYENBORG

BEKE

I J LVE

E DIEP

D

W

AN TL

EN

A MM

LEGE VELDK

E ST

BLO

BOLLE

KLEIN M

1

3-4 Burgemeester wissel

B

OVE INCKH

RSCHLA

DE N

RAAT

VERMEE

SE NT LI

AN

ENST

LA

LENA

WA N N

EN

ELZ

UK

MAGDA

LUITERSH

BE

A

ESTE

ENWE G GEMEENTEMAGAZIJN

R.

VAN

6

DEN

BERGST

8-9 Strooiplan SSEN

AT STRA

BO

13

UiT in Lint

DUFFEL

OPENINGSUREN ONTHAAL GEMEENTEHUIS maandag - vrijdag: 9 u - 12 u maandagavond: 17.30 u - 20 u woensdagnamiddag: 13 u - 16 u de gemeentediensten werken op afspraak COLOFON 24ste jaargang: januari - februari 2022 Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

REDACTIEADRES Gemeentebestuur Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41 2547 Lint

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Rudy Verhoeven Koningin Astridlaan 5, 2547 Lint Lintfo wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier.


Nuttige info GEMEENTEHUIS ALGEMEEN OPROEPNUMMER 03 460 13 30 BURGERZAKEN Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,... 03 460 13 32 VERGUNNINGEN Info en vergunningen over bouwen en verbouwen, milieu, afval, aanplantingen … 03 460 13 36 WERKEN Voetpaden, straatverlichting, wegdek, openbaar groen, nutsleidingen,… 03 455 98 09 KINDEROPVANG DE MARBOLLEN 03 454 32 72 OC DE WITTE MEREL Cultuur, bibliotheek, jeugd en sport 03 455 12 13 RECYCLAGEPARK 03 488 42 80 Igean milieu OCMW –HUIS 03 460 18 60 WOONZORGCENTRUM 03 460 18 70 DC DE SCHAKEL 03 460 19 10 AFVAL RECYCLAGEPARK: ALGEMEEN NUMMER IGEAN: 03 350 08 14 DIFTARLIJN: 0800 1 46 46 BRANDWEER EN EERSTE HULP 112 POLITIE DRINGENDE POLITIEHULP 24U/24U 112 POLITIEZONE HEKLA 24U/24U 03 444 00 00 LOKALE POLITIE LINT 03 444 00 14

De recentste informatie vind je steeds op

www.lint.be

Beste Lintenaar Ik ben zeer vereerd jullie de meest warme en hartelijke nieuwjaarswensen te mogen brengen. Een gelukkig en vooral gezond 2022 gewenst! Laat ons vooruit kijken met de boodschap “Samen voor een hoopvol 2022”. De crisis maakt duidelijk dat we onze samenleving beter kunnen organiseren voor de uitdagingen van morgen. Hierover bestaan vaak meningsverschillen maar de constante is dat we het allemaal goed voor hebben met elkaar en voor en met onze gemeenschap. Een nauwere samenwerking kan zorgen voor een beter beleid. Wie had gedacht om van dat vervelende virus vanaf te zijn, komt stevig bedrogen uit… Wij hadden het ook liever anders gezien maar kunnen helaas niet anders dan geduld te vragen. Ik hoor het je denken “het heeft al lang genoeg geduurd!”. Zorg voor jezelf en voor je medemens is altijd belangrijk, maar vandaag dienen we daar extra aandacht aan te schenken. Langs mijn kant wens ik iedereen die een bijdrage levert om ons beter te doen voelen te bedanken voor vaak belangeloze inspanningen. Iedereen die hulp biedt, hoe groot of hoe klein ook, is een held. Na enkele intense maanden met veel beperkingen en bezorgdheden, dachten we te kunnen uitkijken naar een zorgeloos najaar maar ons geduld wordt stevig op de proef gesteld. Laat ons alle mogelijkheden wijs benutten zodat corona geen nieuwe kansen krijgt. Alle spontane solidariteit tussen mensen en de vele warme acties om inwoners te verbinden, moeten opnieuw de bovenhand krijgen. Hoe mooi zou het zijn, mochten we extra zuurstof krijgen van zodra het covidvirus echt bedwongen is, iedereen op een groots bedankingsfeest te mogen ontmoeten… Het is als kersvers burgemeester mijn engagement om mijn “stinkende best” te zullen doen. In de eerste plaats luisteren naar de grieven van onze Lintenaren. Bel

me, e-mail me, spreek me aan. Ik draag Lint en haar inwoners een bijzonder warm hart toe. Op de vraag of ik me eerder Europeaan, Vlaming of Belg voel, zeg ik steevast dat ik in de eerste plaats Lintenaar ben! Fier op onze gemeente waar het goed moet zijn voor iedereen om te wonen en/of te werken. Soms is iets goed genoeg en in alles willen excelleren is een mooie gedachte. Hoe hoger de lat ligt, hoe makkelijker het is om er onderdoor te lopen... De nodige zin voor realisme zal me echter helpen de juiste keuzes te maken. De goesting is groot en dat het niet altijd rozengeur en maneschijn zal zijn, is me wel heel duidelijk. Tot slot wens ik onze aftredende burgemeester, Harry Debrabandere, in de spreekwoordelijke bloemetjes te zetten. Meer dan 40 jaar aan één stuk in de actieve lokale politiek. Deed iemand hem dat eerder al voor? Oppositie, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester… Wat een palmares en dito engagement! Bedankt Harry om zo goed voor onze gemeente te hebben gezorgd! Geniet van je welverdiende pensioen! Samen gaan we veilig de juiste richting uit. Ik wens u en uw dierbaren van harte een gezond en gelukkig 2022! Warme groeten Rudy Verhoeven


4

ACTUEEL lintfo

Burgemeester Harry Debrabandere, dank je wel... klaar met raad, daad en om te helpen daar waar het kon. ....om meer dan 40 jaar ten dienste te staan van de mooie gemeente Lint en haar bewoners. In die jaren nam jij alle mogelijke functies op: lid van meerderheid, van oppositie, raadslid, schepen, voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad. Als Lintse verenigingen een publieksevent organiseerden, was jij er steeds bij.

….om 9 jaar burgervader te zijn van alle Lintenaren. Een rol die je als een echt vaderfiguur opnam. Dag en nacht stond je onvermoeid

… om steeds de medewerkers van het lokaal bestuur te appreciëren. Je voelde als geen ander én als een trotse kapitein aan wanneer een koers behouden of gewijzigd moest worden. … om een motivator te zijn nadat je eerst alle tijd nam om te luisteren.

….kortom voor ALLES wat je voor Lint en de Lintenaren deed en dat is veel meer dan ooit in een artikel samengevat kan worden. Dit kon alleen maar dankzij enorm veel steun die jij van het thuisfront kreeg. Want daar moesten ze jou vaak missen. Daar komt nu verandering in. Nu je met verdiend pensioen gaat, heb je voor ‘t eerst sinds lange tijd terug vrije tijd. Tijd om te spenderen met vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maar weet wat ze zeggen over mensen met pensioen…. die hebben nooit nog tijd! Geniet nog vele jaren in goede gezondheid samen met Rita en de kids! We zien je nog vaak in het mooie Lint. Managementteam lokaal bestuur Lint

Nieuwe website Snel veranderende technologieën maken dat de gemeentelijke website (bouwjaar 2014), helemaal niet meer mee was met de tijd. Daarom besloot het lokaal bestuur in 2021 om te investeren in een nieuwe website. Achterliggend werkten verschillende gemeentediensten hieraan samen. De nieuwe site werd eind 2021 online gezet. En zeg nu zelf: eentje die gezien mag worden. Beter nog een website die gemakkelijk, snel en gebruiksvriendelijk is. Het uitgangspunt is dat je het trefwoord, waarnaar je op zoek bent, in de centrale zoekbalk typt en dat je zonder veel klikken resultaat haalt. Een hele uitdaging en daarvan is het bestuur zich bewust. Maar een website is steeds in beweging,

in evolutie en is uiteindelijk nooit helemaal af. Dankzij de vernieuwde technologie krijgt het team dat de website beheert, te zien welke zoektermen ingeput werden waar geen resultaat op gescoord werd. Die zoektermen worden vervolgens gekoppeld aan een of meer pagina’s van de website. Op die manier verbetert de site keer op keer. Steeds meer attesten, formulieren, documenten,.... kun je aanvragen zonder dat je ervoor naar het gemeentehuis moet. Ze verschijnen meteen in jouw mailbox. Snel en efficiënt. En ongeacht waar, wanneer en op welk toestel je de gemeentesite raadpleegt, de informatie blijft duidelijk en overzichtelijk.

Alle terugkoppelingen over de website zijn welkom. Zo kan deze snel aangepast worden, naar ieders tevredenheid. Stuur jouw bemerkingen naar communicatie@lint.be.


lintfo ACTUEEL

5

Nieuws vanuit het vaccinatiecentrum De 4 vaccins die in België werden gebruikt voor de basisvaccinatie zijn zeer effectief. Uit een recente studie van Sciensano blijkt dat dankzij deze vaccins 30.000 ziekenhuisopnames werden vermeden sinds de start van de vaccinatiecampagne in januari 2021. De bescherming tegen ernstige ziekte is momenteel nog steeds hoog, maar sinds oktober 2021 is ze wel licht gedaald, vooral bij mensen met verminderde immuniteit en 65-plussers. Om die reden werden deze groepen, net als de zorgverleners, al volop uitgenodigd en gevaccineerd. In de loop van december kregen de mensen die één dosis van het Janssen vaccin (waarvan de werkzaamheid sneller afneemt) ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Er zijn geen harde bewijzen dat de rest van de bevolking voldoende beschermd zal blijven door haar basisvaccinatie, vooral bij de huidige hoge viruscirculatie. Daarom zal de rest van de bevolking ook een boostervaccin krijgen.

Hoe zal deze boostervaccinatie worden georganiseerd? De volgorde is bepaald op basis van leeftijd en het tijdstip van de vorige vaccinatie. Voor mensen die het Astra-Zeneca vaccin toegediend kregen, geldt een aanbevolen interval van 4 maanden tussen de tweede en de boosterdosis. Zij werden dus al vanaf december 2021 progressief uitgenodigd. De overige mensen die

eID online gebruiken Als je met behulp van jouw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden. Om geen problemen te ondervinden bij het lezen van je nieuwe kaart, ga je naar https://eid.belgium.be/nl om de recente eID-software te updaten.

Ook de applicatie “eID Viewer” werk je via deze website bij. Met deze applicatie is het mogelijk om je eigen PIN-code te veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening onderteken je documenten elektronisch.

een basisvaccinatie met een vaccin van Pfizer of Moderna kregen, worden aansluitend uitgenodigd. De volgorde wordt bepaald door 1. het interval van 6 maanden tussen de 2e en de 3e vaccinatie 2. de dalende leeftijd. Iedereen zal uiterlijk in maart 2022 een booster ontvangen hebben.


6

ACTUEEL lintfo

Burgerbevraging lokale economie Het thema van de laatste burgerbevraging via het inwonerspanel was “lokale economie”. Het thema werd breed bevraagd: van het koopgedrag over koopomgeving tot foodtrucks, duurzame handel en korte keten. De resultaten zorgen voor nieuwe inzichten waarmee de betrokken diensten verder aan de slag gaan. Het integrale rapport kan je terugvinden op de website. Typ lokale economie in de zoekbalk en je verneemt de resultaten van deze bevraging.

Vindt de koopomgeving aangenaam

90%

Koopt in Lint

33%

Kent de foodtrucks

92%

Kocht bij de Buurderij in Lint

6%

Wil graag meer eetgelegenheden

73%

Helft haalt maaltijden af bij de lokale horeca

Gemeentelijke begraafplaats Bij een overlijden, hebben de nabestaanden de keuze om een grafconcessie op de begraafplaats te nemen. In geval dat er geen concessie is, is de begraafperiode vastgelegd op 15 jaar en deze termijn kan niet verlengd worden. Een concessie (30 of 50 jaar) kan eenmalig verlengd worden met een periode van 10 jaar. Bij een eeuwigdurende concessie kan de familie een verlenging van 50 jaar aanvragen. Een aantal nietconcessies en concessies gaan aflopen in de loop van het jaar 2022. Een overzicht van deze overledenen kan je terugvinden in het meldingenkastje op de begraafplaats en er zal een bekendmaking aan elk graf van verval te vinden zijn. Familieleden, voor zover bekend, zullen hierover een brief ontvangen. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst burgerzaken: 03 460 13 32 - burgerzaken@lint.be.


lintfo ACTUEEL

7

Bevolkingsonderzoeken BLABLABLA, geen excuses… Vlaanderen zet verder in op het actief benaderen van bewoners in het kader van kankeronderzoek. Dankzij de bevolkingsonderzoeken borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1,6 miljoen Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken.

Terugkijkend naar 2020, kan niemand om de COVID-19 pandemie heen. Maar het goede nieuws is dat de pandemie slechts een beperkte impact heeft gehad op de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen. De drie bevolkingsonderzoeken werden tijdelijk stilgelegd tijdens de eerste covidgolf. De inhaalbeweging van de uitnodigingen was echter volledig rond in 2020

voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Daarnaast werden alle niet-verstuurde uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verstuurd in de eerste zes maanden van 2021. De daling van de responsgraad en totale dekking zijn dan ook beperkt voor de drie bevolkingsonderzoeken. Maar Vlaanderen blijft inzetten op het verhogen van de deelname.

In welke mate neemt de Lintenaar deel aan de bevolkingsonderzoeken? Lint

Provincie Antwerpen

Vlaams gewest

Borstkanker

66,4 % van de vrouwen in de doelgroep

61,1 %

61,6 %

Dikke darmkanker

68,4 % van de mannen en vrouwen in de doelgroep 64,2 %

63,5 %

Baarmoederhalskanker

67,3 % van de vrouwen in de doelgroep

62,6 %

63,0 %

Maak het voetpad sneeuwen ijsvrij! Zorg voor elkaar... Elke burger is verplicht het voetpad voor zijn woning vrij van sneeuw en ijs te houden. Wie dat niet doet, riskeert een boete en kan ook aansprakelijk gesteld worden als een voorbijganger ten val komt op het besneeuwde of gladde trottoir. Wat staat er in het politie reglement? 1. Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten bewoners, zowel eigenaars als huurders, erover waken dat voor hun woning voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd. Ze zorgen er ook voor dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. Voetgangers en fietsers moeten steeds een veilige doorgang krijgen. 2. Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van het openbaar domein waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. 3. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.

4. In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw. 5. De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden. Uiteraard dragen de gemeentelijke diensten hun steentje bij en zorgen ervoor dat de hoofdwegen en fietspaden in de winter veilig berijdbaar zijn. Hiervoor werd een strooiplan opgemaakt. Dit plan vind je in het midden van dit infoblad en duidt aan welke straten/fietspaden prioritair gestrooid worden en welke secundair. Gebruik zoveel mogelijk deze straten om je veilig te verplaatsen in de wintert. Heb je buren die wat ouder zijn en niet of moeilijk sneeuw en ijs kunnen ruimen? Het zou fijn zijn als ze op jouw hulp kunnen rekenen. Bedankt hiervoor.


BE

N

EN

LAA

W

KAN T

EG

LD LEGE VE

D

E ST

A MM

ERT

WAYENBORG

LE NDAE

E OV KH

E DIEP

INC

ELD

NN

I J LV

KE

WA

E LEB BOL

KLEIN M

1

C SE NT LI

EE

B

OVE INCKH

VERM

BLO

LENA

N

DE N

AT

DA MAG

LAA RSCH

WA N N

AN

TRA ENS

LA

E LZ

EN UK

A

BE

EK

HO

EK SE

BE

GAN

EK

OE

KH

BOL

BE E

ZE N

RA KST

BOUTERSEMBEEK

AT

11

RI FAB TRA EKS

T AA

BE

EK

AT

HO

T AA

N LE

E VO

LEN MO

TW

T AA

EG

AT

V E LD

VE

LD

R ST

VE

LD

17

T AA

AN

SI G

N ING ALB ERT ST RA

A

T

O.L.V.-GEBOORTEKERK KERKPLEIN KONIN G ALBE RTSTR AAT 5

LEI

PUT VAN

WE G

18 10

EI

AN

NT

G WE

DIENSTENC

SE FF

AT

BEEKVELD

DAALSVELD

NEERLAND

ERKE

POLD

N

ROETAARD

DUF TE E SES

FE L

HEIBOS

EG NW

TR. ERGS

SS E

BO

T RAA

NST

4 ONTMOETIN

A STR

ST E

DER

EN

KIN

ER

EN B

D VAN

2 OCMW HUIS 3 OCMW

MORT

BE K

R E EF

AAN

RAAIBLOK

ER

PRIEEL

MEID

HOOG

SCHIE

G HO

S

E

WEG

1 OCMW

MA

MO

TR LS

TE R

PE

KA

DRIE

AAP

PUT

HOF

DIA AN

AT

SCH

T AA

LEEM

KRIEKHOF

AT

RH EDE

BETHANIEL

6

8

CR

TRA OEFS

4

OUDSTRIJDERSPLEIN

1

AAT S TR

VE

OE

SH

EL

W AU

AN

LA

A

LA

LIND

RUSTOORD

ST RA AT

IA AC AC

LC

JN

HE SC AS

AN

N

A SL

AA

R

AA

RA ST

EF

KA

N DI

I RD

N VA

EL

EN

ID

HO

ER ED

E

ED

MO

6 25

K KER

N

YK RE

HE

MO

T AA

TR EFS

7A+B

EI PL EL

A LL

OO ST PA

E ITT AP

OF

E ST

KH

KA

EI TL

K

O RH

SPORTCENTRUM LINDENHOF

PU

.

TR SS

OO RL

KONINGIN ASTRIDLAAN

RA AT OLST

EI UTL

P VAN

SCHO

T AA

N VA

TR SS RT

GEMEENTEPARK

HOEFVE STRAAT LD-

STRA AT

KO

N

14

STATIESTRA AT

EMDEKE

TRAAT TORFSS

AE

SEL RUS N-B RPE WE ANT

YN

RE

EG ORW SPO

STEE N

VOETGANGEREN FIETSERSBRUG

5

IJZEREN

RTSH OF

H SE

RAAT

WEGST

T AA

LAARBE

KON TIC

A WA

KONTICH

2

R ST

OK BL

WERIJ

AAT STR

T AA

STR

TE R

H AC

LD

ING

VE

AN

RE I D

E RW TA

4

R ST

NG

WE

LA

T AA

R ST

W

UITB

REY NAE

IDI

UIT

LD

EU

BR AN TS ST R

E BR

T VOE LEN MO

VE

AN

EN

LA

NN

NI

T AA

T AA

FS

BI

AA

-B NT

T AA

A LL

EL

STR I EK

BIJ

BROU

R FAB

3

STAT IEST RAAT

9

ELSBOSKEN

27

LEN

T AA

MO

R ST

RG

T RA NS

R ST

LEN

S TR ROY

MO

VAN

T AA

LEN

MO

BE

OE GR

R ST

MO

DU

VOETGANGEREN FIETSERSTUNNEL

EK ST

AT RA

INDUSTRIEZONE GAZENBOL

R ST

ER

K AK

KRIEKHOF

2

DE WITTE M


E

F

G

STROOIEN

H

BORSTELEN -

Gebeurt altijd Hoofdwegen Bruggen en tunnel Kruispunten (hoofdwegen) Fietsostrade Lint - Lier Op schooldagen De rijbanen nabij de scholen Naargelang weersomstandigheden en zoutvoorraad De secundaire wegen

Voetpad Serviceflats tot GB-partner Ganzenbol (achter de paaltjes tem Klein Mijlveld) Omgeving openbaar domein (voetpad rond park) Fietspaden van de hoofdwegen Fietsostrade Lint - Lier Fietspad Lerenveld via Luitersheide Fietspad Zevenhuizenstraat & Luitersheide Fietspad achter Christus Koning Fietspad Papendonk Oprit Brandweer Rond het gemeentehuis Wegje naast feestzaal tot aan Zevenhuizenstraat Fietspad achter de kerkplein (Kerkplein) De voet- en fietspaden nabij scholen (schoolperiode)

BOECHOUT

UW

E RI

DE

LA

LUI T

ERS

EK

HEI

BE JK

HOVE LU

RS ITE

HE

IDE

IER TICH-L EG KON SPOORW

P LOO

IT E LU

SHEIDE

E EID

SPORT- EN RECREATIEZONE

NH

LUITE

VE ZE

RSHE

IDE

LUITER

H RS

ZE

UI

PARKING LERENVELD

AT

FALC ONLA

AN

A TR NS

4

DELEI A AN EVEL SHO

EN

DO

RAN

NK

STEEN

SCH

WIJNGAARDLAAN

K

A AT

PAUL EYENVAN OSTA LAAN

AK L VE

SL A

AN

N

AA

EN

IJ ST

TR NS

EU

VELSL A

AN

AT RA ST

BA BB

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

N OO KR

EL BE EK

T AA

ROETAARD

ND ER ST R

GEMEENTEMAGAZIJN

R TE ST N NE NE A A NE ER ESL IN A H L C R DE FE LIX UN EB TI E M TW - E IK NC ME RM DR CIE AL N S BR A E NS EC H CON AN LN HT A . RO L DE NB AC HL AA N G GE U I D ZE O LL EL

UW

TR RS

D

MA N

BO

T AA

KI

G

HA

FELIX TIMME R

NGSCENTRUM MEREL

20

WE

EN

ST R

VIJFBOOMKENSWEG

S

NIE

E ST

WEG

CENTRUM DE SCHAKEL

VE HO

PAPENDON

SE

R LIE

ONK

B OU W E N

LIERS E

LD

12

VE

EN

28

WUYTJENS BO

ZONNESTRAAL S

2 19 3 24 26 21

PA P

R LE

2

16

KMO-ZONE LERENVELD

13

PAPEND

1 3

15

LIER


10 VRIJE TIJD lintfo

BKO De Marbollen In BKO De Marbollen kunnen de jonge kinderen °2015 - °2019 (minstens 2,5 jaar oud) terecht in de schoolvakanties. Zij beleven er superfijne dagen. • Krokusvakantie (28 februari tot en met 4 maart) - thema: “◯ △ ▢ ... vormen herkennen is tof!” • Paasvakantie (4 april tot en met 15 april) - we zijn benieuwd naar “Hoe rijk is het dierenrijk?” Tijdens deze vakanties is ook nog een heuse zwempartij, een uitstap naar Megaspeelstad en … gepland! Het worden leuke dagen met veel aanbod en speelplezier. Inschrijven kan vanaf februari via de website. www.lint.be

Speelplein Knoert en BKO De Marbollen zoeken jobstudenten en (vrijwillige) animatoren voor de zomervakantie Speelplein Knoert (dagelijks activiteiten voor kinderen van 7 tot 13 jaar, enkele weken activiteiten voor jongeren van 13 tot 15 jaar): ben je minstens 16 jaar en voel je overal speelpleinkriebels? Contacteer dan uit@lint.be. BKO De Marbollen (leeftijd kinderen 2,5 tot 5 jaar): ben je 18 jaar of ouder en in het bezit van een attest animator en/of je hebt een sociale opleiding gevolgd? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor meer info neem je contact op via kinderopvang@lint.be


lintfo VRIJE TIJD 11

Sport en senioren = goede match

Wistjedat?

Bewegen verbindt. Bewegen zorgt voor levendige buurten met gezonde én sportieve inwoners. Iedereen aan het sporten en bewegen krijgen en dat zo lang mogelijk is de uitdaging die het lokaal bestuur Lint graag aangaat. Daarom voorziet het gemeentebestuur een tegemoetkoming voor Lintse senioren die regelmatig gaan zwemmen in een buitengemeentelijk zwembad.

Spelen en babbelen goed samengaan? Benieuwd?

Voor wie? Iedereen, die in de gemeente Lint woont en op datum van de aankoop van de beurtenkaart de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Ga naar de activiteitenkalender en kijk eens naar de activiteit op 4 februari 2022!

Welke tegemoetkoming? Het tarief van de tegemoetkoming is vastgelegd op 25% van de betaalde kostprijs. De tegemoetkoming is enkel van toepassing op beurtenkaarten. Eénmalige zwembeurten of zwemlessen of abonnementen komen niet in aanmerking. Waar? De buitengemeentelijke zwembaden die in aanmerking komen voor de toekenning van de tegemoetkoming zijn: • Gemeentelijk zwembad Duffel: Rooienberg 54, 2570 Duffel • Zwembad De Nachtegaal: Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich • Lago Lier De Waterperels: Kazernedreef 100, 2500 Lier • Zwembad Den Bessem: Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel Hoe? Om van de tegemoetkoming gebruik te maken, dien je spontaan een ingevuld aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming zwemmen senioren’ in bij de vrijetijdsdienst. Het digitale aanvraagformulier kan je terugvinden op de gemeentelijke website waar je het woord (zwemmen) in de zoekbalk typt. Een papieren versie haal je af in OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25, tijdens de openingsuren.

Speelfun voorjaar 2022 Tijdens de krokus- en paasvakantie geniet je in Lint van tal van avontuurlijke, sportieve en creatieve activiteiten! Speelplein Knoert (°2009-2015) opent opnieuw de deuren en ook voor tieners (°20072009) en kleuters (°2016-2017) zijn er activiteiten. Een speeldag bij Knoert is een dag ravotten, spelen, knutselen, kampen bouwen,… met leeftijdsgenootjes onder begeleiding van een ervaren ploeg animatoren. Elke dag kan je kind deelnemen aan een vast

programma per leeftijdsgroep of gaan voor het open spelaanbod waarbij kinderen kunnen kiezen uit een aanbod van diverse activiteiten. Tijdens ‘Knoert Sport’ staat een sportief aanbod op de planning. Vanaf half januari vind je het volledige programma op www.lint.be en in de voorjaarsbrochure. De inschrijvingen starten op 7 februari via de webshop en vanaf 9 februari aan het onthaal van OC De Witte Merel.

Zomervakantie 2022 Droom je nu al weg van de zomervakantie? Wij ook! Blijf dus niet te lang in spanning. Eind februari komt het programma al online. Op 7 maart kan je inschrijven via de webshop, vanaf 9 maart kan dit ook aan de balie van OC De Witte Merel.


12 VRIJE TIJD lintfo

Multimove 2022 Je kind laten bewegen, spelen en sporten op een gevarieerde manier? Multimove is het helemaal! Kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar krijgen een gevarieerd bewegingsprogramma voorgeschoteld. Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van 12 bewegingsvaardigheden. Wandelen, springen, trappen, glijden, noem maar op. Bij Multimove krijgen ze het in een-twee-drie onder de knie.

sportzaal van OC De Witte Merel. De kinderen wandelen na schooltijd in groep en onder begeleiding naar de sportzaal.

In Lint is een Multimove-reeks van 10 lessen georganiseerd voor kinderen uit de Lintse scholen.

Ofwel haal je je kind om 17 uur zelf af aan de sportzaal, ofwel wordt hij/ zij naar BKO De Marbollen gebracht. Deze optie kan je bij inschrijving aangeven.

Sport jij mee? De lessen vinden plaats op volgende dinsdagen van 16 tot 17 uur in de

• • • •

kan je alleen inschrijven voor de volledige reeks, niet per beurt. De reeks kost € 30. Inschrijven doe je via de webshop op www.lint.be van 18 tot 25 januari 2022.

dinsdag 8, 15, 22 februari 2022 dinsdag 8, 15, 22, 29 maart 2022 dinsdag 19 april 2022 dinsdag 3, 10 mei 2022

Opgelet! Geen lessen tijdens krokusen paasvakantie en op 26 april 2022

Omwille van praktische redenen

Zet jij je tanden in vrijetijdsverenigingen en hun subsidies? De Lintse Tanden brengen burgerparticipatie rond ‘vrije tijd’ naar een nieuw level. Enthousiaste Lintenaren met goesting, energie en ambitie komen samen en bijten zich vast in verschillende thema’s. De volgende editie focust op verenigingen en hun subsidies. • Ontvang jij momenteel subsidies in het kader van het subsidiereglement van jeugd, sport of cultuur? • Denk je graag mee over de toekomst van de subsidies vrije tijd? • Ben je niet verbonden aan een vereniging maar wil je wel meedenken over de subsidies? Dan ben je zeker ook welkom. Was je antwoord minstens eenmaal ‘JA’? Dan ben je meer dan welkom om mee te denken over een vereenvoudiging van de bestaande reglementen en procedures. Lintse tanden... ... stapt af van de vergadercultuur

... dat is denken én doen ... waar alle ideeën waardevol zijn Laat weten of je erbij bent via het formulier op de website. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 24 januari 2022, 19u, in de lokalen Luitersheide. Daar kan voldoende veilig gewerkt worden d.m.v. afstand te houden en ramen en deuren open te zetten.


lintfo UIT IN LINT 13

De geplande activiteiten en/of voorstellingen kunnen slechts doorgaan als de coronamaatregelen het op dat ogenblik toelaten. Volg steeds de andere gemeentelijke informatiekanalen zoals de website en Facebook.

ZATERDAG 1 JANUARI

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: THE MAURITANIAN Een film van Kevin Macdonald – The Mauritanian vertelt het waargebeurde verhaal van Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), die door de Amerikaanse regering werd opgepakt voor de aanslagen op 9/11 en zonder enige vorm van rechtspraak gevangen werd gezet in Guantanamo Bay. Net wanneer hij alle hoop dreigt te verliezen, vindt hij bondgenoten in de idealistische advocaat Nancy Hollander... PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 4 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

1 JANUARIFUIF Oudscouts vriendengroep uit Lint organiseert voor het eerst in dertien jaar opnieuw de 1 januarifuif! Iedereen welkom! Wat begon als een zot idee wordt binnenkort werkelijkheid. De legendarische Lintse 1 januarifuifkomt in 2022 terug. Eenmalig weliswaar. Het wordt een sfeervolle trip down memory lane maar op een moderne locatie. Eventuele winst gaat naar een goed doel uit het Lintse. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE AED Studio’s KOSTPRIJS € 15

DONDERDAG 6 JANUARI BINNENSPEELDAG Geniet mee van een dag vol springplezier en uitdagende workshops! Voor kinderen van 3 tot 13 jaar. PRAKTISCH 10 - 17 u. LOCATIE OC De Witte Merel ORGANISATOR Vrijetijdsdienst Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

de Anderer, een vreemdeling die enkele maanden eerder in het dorp is komen wonen. Details zijn niet nodig, de feiten zijn genoeg. Zolang maar duidelijk wordt dat de dood van de vreemdeling onvermijdelijk was. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 12 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

DONDERDAG 20 JANUARI

VRIJDAG 14 JANUARI

DONDERDAG 13 JANUARI

HANS VAN CAUWENBERGHE BRODECK THEATER/LEZING – naar de roman Het verslag van Brodeck van Philippe Claudel.Brodeck heeft er niet om gevraagd. Hij is door zijn dorpsgenoten uitgekozen om een verslag te schrijven over

KOMMIL FOO - OOGST UITVERKOCHT PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be


14 UIT IN LINT lintfo

ZONDAG 23 JANUARI

ZONDAG 30 JANUARI

TOAST LITERAIR Voor de elfde keer organiseert het Davidsfonds dit taal- en leesinitiatief voor heel Vlaanderen dat concreet wordt ingevuld door de afdelingen ter plaatse. Tijdens een ‘literair ontbijt’ op zondagmorgen krijgt iedereen de kans haar of zijn affiniteit met onze moedertaal met anderen te delen. Een kort exposé, een mooie tekst, een beklijvend gedicht… en dan weer wat eten. Naar gelang de coronamaatregelen, kan deze formule aangepast worden. PRAKTISCH 9.30 - 14 u. LOCATIE Feestzaal Roeland KOSTPRIJS € 9 ORGANISATOR Davidsfonds Lint INFO b.marissens@skynet.be

WALPURGIS - DRIE STERKE VROUWEN (6+) - FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 6 JAAR - Na Prinses Turandot (2011) en Fidelio (2015) neemt WALPURGIS jong en oud mee op reis naar een oeroud Japans dorpje, ergens tussen ergens en nergens. Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar Eeuwige Berg. Wanneer hij een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een worstelwedstrijd in het paleis van de koning, is hij er zeker van dat hij zal winnen. PRAKTISCH 10.30 en 14.30 u. LOCATIE OC Meihof langs ingang via Moederhoefstraat 94 KOSTPRIJS € 10 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

DONDERDAG 27 JANUARI

ELENA PEETERS - BEGIN THEATER – “Uit het licht, in het licht.” Is er een juiste manier om aan het leven te beginnen? Wat zegt de start over het vervolg? En als het niet ging zoals gehoopt, bestaat er dan zoiets als opnieuw beginnen? Begin is het eerste deel van een trilogie waarin Elena bekijkt door welke handen een mensenleven gaat. Ze volgt mensen waar iedereen in zijn/haar leven mee te maken krijgt. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 12 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

DONDERDAG 10 FEBRUARI

VRIJDAG 4 FEBRUARI

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: SUPERNOVA Een film van Harry Macqueen – Sam en Tusker (Colin Firth en Stanley Tucci) zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Tusker’s jongdementie is de laatste jaren erger geworden en de reis door het verleden moet ruimte maken voor een onzekere toekomst. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 4 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

SPEELBABBEL Tijdens de gratis speelbabbel kunnen kindjes van 0 tot 3 jaar met elkaar komen spelen. Ouders, grootouders of onthaalouders hebben ondertussen de kans om ervaringen uit te wisselen PRAKTISCH 9.30 - 11.30 LOCATIE BKO De Marbollen ORGANISATOR Huis van het Kind INFO 03 454 32 72 - kinderopvang@ lint.be

VRIJDAG 4 FEBRUARI

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: ADIEU LES CONS Een film van Albert Dupontel – De nieuwe bioscoophit uit Frankrijk! Een komisch drama van Albert Dupontel (Au Revoir La-Haute) met Virginie Efira (Benedetta, Dix pour cent) in de hoofdrol. De 43-jarige Suze Trappet (Virginie Efira) krijgt te horen dat ze ernstig ziek is, waarna ze besluit op zoek te gaan naar de zoon die ze als tiener heeft moeten opgeven. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze 2 mensen die mee op zoektocht gaan. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 4 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be


lintfo UIT IN LINT 15

VRIJDAG 11 FEBRUARI

VRIJDAG 18 FEBRUARI TIM OELBRANDT & VILLANELLA HEEN EN TERUG - UITVERKOCHT PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

ZATERDAG 19 FEBRUARI

GRUNGE XXX (PREMIÈRE) MUZIEK - 30 jaar Grunge...dat moet gevierd worden! En dat nog wel met de première van het akoestische Grunge-project van enkele lokale grootheden. In 2021 is het dertig jaar geleden dat Nevermind van Nirvana de wereld werd ingestuurd. Een van de belangrijkste platen uit de rockgeschiedenis, en eentje die de muzieksector flink overhoop haalde. Nevermind wordt gezien als de doorbraak van de Grunge. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS € 12 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

ZATERDAG 12 FEBRUARI REPAIRCAFÉ Een Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Bijvoorbeeld op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een fietshersteller en een timmerman. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze zoveel mogelijk zelf aan de slag, eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. PRAKTISCH 13 - 17 u. LOCATIE DC De Schakel INFO 03 460 19 10 dienstencentrum@lint.be www.lint.be

REISVERHALEN OP HET WATER Voordracht met dia’s door Rudy van Hoof. In het busje dat ons van het vliegveld naar de haven van Civitavecchia brengt, vroeg een oudere medereiziger of ik al eerder met Silver Sea op reis ben geweest. “Neen” beken ik. “Het is mijn eerste cruise ooit”. “Goede keuze” was zijn antwoord, “maar je hebt wel een probleem: hierna wil je nooit meer iets anders!” De toon was gezet. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE Feestzaal Roeland KOSTPRIJS € 5 ORGANISATOR Davidsfonds

DINSDAG 15 FEBRUARI HOE GRAPPIG IS DE ANTWERPSE TAAL? De Antwerpse taal is beeldrijk, grappig en zeer vindingrijk. Iedereen weet wat de uitdrukking Mee all Chineeze mor ni metten deeze wil zeggen, maar waar komt het vandaan? Je verneemt het allemaal tijdens een ludieke, leerrijke en amusante presentatie van journalist/ auteur Freddy Michiels, die hierover een aan te raden boek geschreven heeft. Het Antwerps is een wereldtaal. Alle mogelijke talen vinden we er in terug. Soms verbasteren we buitenlandse woorden tot eigen woorden. Bijvoorbeeld: Bloemmekee. Het is een samenvoeging van het Nederlandse ‘bloementuil’ en het Franse ‘bouquet’. Tijdens de voordracht komen alle facetten van de Antwerpse taal aan bod: de kleurrijke Antwerpse taal, de unieke éénwoordzinnen, typisch Antwerpse uitdrukkingen en gezegden en vele Antwerpse grappen. De woorden worden op een scherm geprojecteerd en de aanwezigen moeten raden wat het wil zeggen. De voordracht duurt 2 x 45 minuten (met pauze)wordt geïllustreerd met liedjes van De Strangers. LOCATIE Dienstencentrum De Schakel PRAKTISCH 14u30 - 16u15 (met koffiepauze ) KOSTPRIJS 5 euro (koffie inbegrepen ) INFO Inschrijven voor vrijdag 11 februari op 03 460 19 10 - sabine.put@lint.be


16 UIT IN LINT lintfo

ZATERDAG 19 FEBRUARI

ZONDAG 27 FEBRUARI

BELPOP BONANZA QUIZ (JAN DELVAUX EN JIMMY DEWIT): DE ZUIDRAND-EDITIE - LOCATIE: OC PRONKENBORG, KONTICH-KAZERNE QUIZ/MUZIEKGESCHIEDENIS - Belpop Bonanza is een uitvinding van Jan Delvaux en Jimmy Dewit. Ze vertellen over de geschiedenis van de Belgische popmuziek in het theater, op de radio (Radio 1) en op televisie (Canvas). Quizzen is een nationale sport. Belpop Bonanza test jouw kennis over de vaderlandse muziekgeschiedenis, met focus op regionale helden en muziek uit de eigen streek. Met 10 audiorondes die alle kanten uitgaan. PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC Pronkenborg (Kontich-Kazerne) Pronkenbergstraat 1/A, 2550 Kontich KOSTPRIJS € 20 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.bewww.lint.be

HANAFUBUKI - DIORAMA (4+) FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 4 JAAR - Alles begint op een vreemde ochtend, waar er plots geen ronde maar vierkante zon opkomt. De dieren beslissen of ze voor of tegen die ‘nieuwe’ zon zijn. Tijdens dag en nacht, ziet het publiek herkenbare wereldse elementen: pinguïns op de noordpool, een giraf bij zonsondergang. De ene wereld volgt de andere op. De ronde zon gaat op en neer. Tot op een ochtend de zon vierkant is en een nieuwe wereld zich openbaart. praktisch 10 - 11.30 - 13.30 en 15.30 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 10 ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 www.lint.be

Paddenrapers, salamanderspotters en kikkervangers gevraagd Natuurpunt kon vorig jaar, in toch complexe omstandigheden, meer dan 1000 amfibieën veilig van het fietspad en de spoorlijn overzetten. Wil jij binnenkort de handen uit de mouwen en de dieren in de emmers steken? Ergens vanaf eind januari tot eind maart, soms begin april help je (op de momenten dat jij kunt) mee aan de veilige oversteek. Samen met HYLA, de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt, houdt Natuurpunt Lint dagelijks de weersvoorspellingen

in de gaten en als er (redelijk) veel dieren verwachten worden, krijgt iedereen tijdig een oproep via e-mail. En natuurlijk verneem je ook alle info via de facebook pagina Paddenoverzet Natuurpunt Lint. Wens je zo nu en dan mee te helpen bij deze toch wel leuke en aparte activiteit of wil je meer info? Contacteer dan

de organisatie via nick.schryvers@ pandora.be of 03 455 86 84. Heb je interesse om mee te draaien in het organiserende team, laat het ook weten.