Page 1

STANDARD LEVEL ONE


S MÅ SAK E R GÖR STOR S K I LLNAD. Här presenteras Myresjöhus Level One-standard, en något enklare nivå än vår normala utgångsstandard. Ett val för dig som vill ha en bra bas, utan att tumma på kvalitén. Du har dessutom alla möjligheter att skapa precis det hem du vill ha med hjälp av vårt tillvalssortiment.

2


INNEHÅLL E XTE R IÖR Fasad...................................................................................... 4 Fönster.................................................................................. 6 Takpannor............................................................................ 7 Hängrännor / Stuprör.................................................. 8 Ytterdörr............................................................................... 9

I NTE R IÖR Kök........................................................................................ 11 WC / Dusch.....................................................................14 Golv.......................................................................................16 Trappa..................................................................................17 Garderob / Innerdörr................................................. 19 Mediacentral / Fönsterbänk................................. 20 Lister................................................................................... 21 Uppvärmning.................................................................. 22


FASA D

VÅR LEVE L ON E-STAN DAR D När du köper ditt Myresjöhus med vår Level Onestandard ges du goda förutsättningar att skapa ditt drömhus. Både exteriört och interiört. Vi har också ett

4

stort urval av tillvalsprodukter om du vill ha mer att välja på. För mer information om vårt kompletta tillvalssortiment kontakta din säljare.


FAS A D

LI G GAN D E PAN E L

SÅ GOT T SOM FÄR DIG MÅLAT När ditt hus levereras är det både grundoljat och grundmålat. Mindre jobb att göra alltså. Och, ännu viktigare, direkt när huset kommer på plats är det väl

skyddat mot väder och vind. Oavsett vilken årstid huset byggs kan du lugnt och tryggt vänta tills väder och klimat lämpar sig för färdigmålningen.

5


FÖNSTER

VÅRA FÖNSTER. I Level One ingår moderna och effektiva 3-glasfönster som släpper in ljuset och ger en känsla av rymd samtidigt som de stänger ute sträng kyla och oönskade ljud. Samtliga fönster i vårt standardutbud levereras av Elitfönster.

ET T B RA E N E RG IVÄR DE. Om du har många eller stora fönsterpartier blir energivärdet ännu viktigare. Fönstren i vår standard har låga 1,0 i U-värde, som är ett mått på hur värmeisolerande fönstren är. Ju lägre u-värde, desto mer värmeisolerande är fönstren. Som tillval kan du välja till dekorspröjs i olika utförande.

6


TAK PAN N O R B E N D E R S SVART

VÄLJ DITT TAK. Det kanske inte är det första du tänker på, men taket påverkar faktiskt i hög grad ditt hus utseende. I vårt standardutbud ingår flera olika kulörer, så att du kan hitta en kombination som passar dig. Samtliga takpannor i vårt standardsortiment kommer från Benders, som är Sveriges mest lagda takpanna.

B E N D E R S SVART 20020

B E N D E R S TE G E LR Ö D 20024

BENDERS RÖD 20026

B E N D E R S M E LLAN G RÅ 20028

B E N D E R S L J U S G RÅ 20037

7


H ÄN G R Ä N N O R / STU PR Ö R

HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR. Plåtdetaljer, hängrännor och stuprör gör också sitt för husets intryck. I vårt standardsortiment kan du välja mellan färgerna svart och vitt, men du som vill anpassa dessa detaljer med andra färger har den möjligheten genom våra tillval.

8

VIT

SVART


Y T TE R D Ö R R

EN VACKER ENTRÉ. Dina ytterdörrar har flera funktioner att fylla. De ska stänga ute såväl kyla som ovälkomna besökare. Samtidigt ska de välkomna dig och dina gäster på ett trevligt sätt. Ytterdörren i vår Level One-standard kommer från NorDan, som levererar ytterdörrar av högsta kvalitet.

LEJ O N ET 8 01/8 01 G VITMÅLAD

TRYC K E H O P P E B E D FO R D F1 S I LVE R

TRYC K E H O P P E N EW YO R K F1 S I LVE R

TRYC K E H O P P E VITO R IA F1 S I LVE R

TRYC K E H O P P E STO C K H O LM F1 S I LVE R

9


KÖ K

ETT DISKRET OCH ELEGANT INTRYCK. Alla använder vi vårt kök på olika sätt. Gemensamt är ändå matlagningen. Släta luckor och detaljer som helt smälter in ger dig en lugn och ren bas. Genomtänkt funktion ger dig inspiration till att skapa stordåd bland grytor och kastruller.

LU C KA HTH M O N O K P VIT

10

B LAN DAR E O RAS O PTI MA 273 4F

HAN DTAG STÅL N U D E 12,8 C M


11


KÖ K

KÖ KS F LÄKT LI6 4M C520

G LAS K E RAM I K HÄLL ET651F E N1E

KO M B I N E RAD KYL/ F RYS KG3 6NVW3P

I N FÄLLD D I S K BÄN K I NTRA H O R I Z O N H Z D 1120D

12

I N BYG G NAD S U G N, VIT H B23AB221S


KÖ K

29 BÄNKSKIVOR ÄR STANDARD. Vi har ett brett urval av bänkskivor att välja bland för att du ska hitta något som passar dig och ditt kök. Allt du ser på den här sidan ingår i vårt standardsortiment, så känn dig fri att välja precis det du gillar utan att tänka på prislappen.

LAVA 249

STR U KTU R LJ US 590

SU R FACE 597

MAR MOR B IANCO 619

DESIG N ANTRACIT 450

DESIG N VIT 537

MÖR K WE NGÉ 579

G RAN IT B IANCO 519

B RAZ I L SVART 525

R USTI K E K 599

M ETALL MÖR K 534

R USTI K M ETALL 542

MÖR KG RÅ KVARTS 551

VIT 554

LJ US B ETONG 600

B ETONG 558

VIT PI N E 605

R USTI K MÖR K SKI FFE R 565

TEXTI L SAN D 588

STAVE K 571

G LITTE R B IANCO 603

LJ US WE NGÉ 578

VIT B ETONG 606

G RÅ MAR MOR 612

R USTI K B R U N ROST 610

STR U KTU R SVART 584

13


WC / D U S C H

DET ÄR HÄR DIN DAG BÖRJAR. I vår Level One-standard ingår produkter från Ifö och Oras till ditt badrum. Samt vägg- och golvmattor från Forbo. I vårt tillvalssortiment kan du uppgradera med bland annat praktiska kommoder från Vedum.

WC I FÖ S I G N 6 8 6 0/6 8 62

TVÄTTB LAN DAR E O RAS O PTI MA 2710F

14

HAN D FAT WC I FÖ S P I RA 15 022

D U S C H B LAN DAR E O RAS O PTI MA 716 0

D U S C H S ET O RAS AP O LLO 520

BAD KAR S B LAN DAR E O RAS O PTI MA 714 0 (VI D TI LLVAL AV BAD KAR)


WC / D U S C H / T VÄT T

VÄG G- O C H G O LVMATTA I P LAST F RÅN FO R B O (I N R E D N I N G I N GÅR EJ)

TVÄTTH O/ BÄN KS KÅP HTH 5 00 M M PÅ STÖ D B E N M E D LAM I NATBÄN KS K IVA O C H R U N D H O F RAN K E RAX 610-3 8 SAMT B LAN DAR E O RAS O PTI MA 273 4F. Bilden innehåller tillval.

15


G O LV

E K C O N C E RTI N O 3-STAV MATTLAC K LAM E LLPAR K ETT

VÅRT GOLV. I våra hus betyder standard riktig lamellparkett. Vi tycker nämligen inte att du ska behöva betala extra för den gedigna känslan som en äkta träyta ger. Vårt ekgolv av högsta kvalitet från vår leverantör Boen.

16


TR A P PA

TRAP PA S N I C KAR LAG ET E K LAS E RAD F U R U M E D RÄC K E F U N K 11

VÅR TRAPPA. Trappan bildar en central punkt i ditt hus. Förutom att den ska förstärka det estetiska intrycket du vill skapa behöver den också tåla en hel del smygande, trampande och klampande fötter under sin livstid. Trappan i vårt standardsortiment kommer från Snickarlaget. De har byggt kvalitetstrappor i över femtio år och vet vilka krav som ställs.

17


GAR D E R O B / I N N E R D Ö R R

D E KO R S LÄT VIT/25 00

HAN DTAG S HAP E 9,6 C M

Garderoberna är fristående exkl. takanslutning

HAN DTAG H O P P E MAR I B O R F1 S I LVE R

HAN DTAG H O P P E D U BAYY F1 S I LVE R

HAN DTAG H O P P E I B I ZA F1 S I LVE R

HAN DTAG H O P P E CAD I Z F271 MÄS S I N G

HAN DTAG H O P P E UTR E C HT F6 9 R O STF R ITT

I N N E R D Ö R R SW E D O O R EASY GW VIT

19


M E D I AC E N T R A L / FÖ N ST E R BÄN K / LI STE R

M U LTI M E DIACE NTRAL Multimediacentralen installeras som ett stjärnnät och du väljer själv i vilka rum (5-10) du vill ha TV, telefoni och datauppkoppling.

G O LVLI ST ALLM O G E

FÖ N STE R BÄN K M D F

TAK LI ST HÅLKÄL


LI S TE R

S LÄTA LI STE R För ett rent och modernt uttryck finns det släta lister i vitmålad furu. För det där lilla extra erbjuder vi som tillval bland annat golvsocklar i massiv ek. 1. G O LVS O C K E L 2. FO D E R TI LL I N N E R D Ö R RAR 3. TAK LI ST HÅLKÄL STO R

5

4. S N E DTAKS LI ST 5. TAK LI ST HÅLKÄL 4

3

2 1

TRADITION E LLA LI STE R Alla våra lister i traditionell stil är gjorda av vitmålad furu. Profileringen gör dem till ett smycke i sig som betonar en mer klassisk stil. 1. G O LVS O C K E L 2. FO D E R TI LL I N N E R D Ö R RAR 3. TAK LI ST SVAN HALS

3

2 1


U P PVÄ R M N I N G

RÄT T VÄR M E LÖS N I NG Vilken värmekälla man ska ha i sitt hus kan vara ett svårt beslut att fatta. Vi hävdar att man alltid måste se till helheten på huset. Hur stort det är, var det ligger, vilket U-värde fönstren har och så vidare. Med andra ord måste alltid investeringen vägas mot effekten och vad energivinsten blir. Därför kan man inte alltid säga att en viss värmekälla är den bästa. Det kan vara så enkelt att man inte behöver den för att huset i sig är så pass energieffektivt. När du köper ditt Myresjöhus gör du själv ett aktivt val vilken typ av värmekälla du önskar, ett beslut som din säljare hjälper dig med. Allt för att du ska få en så anpassad värmelösning som möjligt.

22


U PPVÄR M N I N G VÄR M E PAK ET F RÅN LU F TSVÄR M E P U M P

VÄR M E PAK ET B E RGVÄR M E BVP

F75 0 (F VP-F75 0)

(BV) E LLE R MAR KVÄR M E MVP (MV)

Värmepaketet är uppbyggt kring marknadens mest effektiva frånluftsvärmepump NIBE F750. Den har en varvtalsstyrd kompressor som gör att den anpassar sig till husets behov - sommartid som vintertid. Den har en 180 liters varmvattenberedare och byter luften i huset en gång varannan timme. Värmedistributionen sker via golvvärme eller vattenradiatorer. Kan kombineras med tilluftsaggregat Sam 40.

Grunden i detta värmepaket är marknadens modernaste berg/markvärmepump från NIBE. Det finns två modeller att välja på. Dels F1255 som har en inbyggd 180-liters varmvattenberedare och dels F1155 med en extern varmvattenberedare på 272 liter. Värmepumparna ansluts till antingen borrhål eller markslinga. Ventilationen i huset sker via ett frånluftsaggregat FLM som byter luften i huset varannan timme. Alternativt kan FLM aggregatet ersättas med en från- och tilluftsanläggning från Systemair. Värmedistributionen sker via golvvärme eller vattenradiatorer. Alternativt kan man välja en varmvattenberedare med inbyggd solslinga för anslutning till solfångare.

REKOMMENDERAS FÖR HUS UPP TILL 200 M²

VÄR M E PAK ET F RÅN LU F TSVÄR M E P U M P O CH FJÄR RVÄR M E (F VP-FJVM 220) En traditionell frånluftsvärmepump i modern skepnad från NIBE – F370 som kombineras med en fjärrvärmemodul FJVM 220. Frånluftsvärmepumpen står för grundproduktionen av varmvatten och värme och har en varmvattenberedare på 170 liter. Den byter luften i huset en gång varannan timme. Värmedistributionen sker via golvvärme eller vattenradiatorer.

REKOMMENDERAS FÖR HUS MELLAN 170 och 280 M²

REKOMMENDERAS FÖR HUS UPP TILL 200 M²

VÄR M E PAK ET FJÄR RVÄR M E O CH F TX (FJV-F TX) (F RÅN- O CH TI LLU F TS SYSTE M) Värmepaketet är uppbyggt kring en traditionell fjärrvärmeväxlare: Metro Superb. Denna förser huset med det varmvatten och värmebehov som finns. Frånluften lämnar, på sin väg ut ur huset, över sin energi till tilluften. Luften i huset byts en gång varannan timme. Tilluften tas in via kanalsystemet Systemair till växlaren och vidare ut i huset där den blåses in i sovrum, vardagsrum och allrum. Värmedistributionen sker via golvvärme eller vattenradiatorer. REKOMMENDERAS FÖR HUS UPP TILL 280 M²

VÄR M E DI STR I B UTION Golvvärme på bottenvåningen är standard i alla våra hus och på ovanvåningen radiatorer Epecon Modul Compact. Som tillval kan du välja Epecon Strada, fläktkonvektorer Epecon Clima Canal eller golvvärme på båda våningsplanen.

23


NU HAR DU SETT EN DEL AV VÅRT UTBUD

kompletta tillvalssortiment, hör av dig till ditt lokala säljkontor. Du hittar ditt närmaste på myresjohus.se

Har du frågor om vår Level One-standard, eller vill se vårt kompletta tillvalssortiment, hör av dig till ditt lokala säljkontor. Du hittar ditt närmaste på myresjohus.se

Myresjöhus AB förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Bilderna och illustrationerna i denna trycksak kan innehålla detaljer som ej ingår i standardutförande. 2017-10

Har du frågor om vår Level One-standard, eller vill se vårt

Profile for Myresjöhus AB

LevelOne - Standard  

När du köper ditt Myresjöhus med vår LevelOne-standard ges du goda förutsättningar att skapa ditt drömhus. Både exteriört och interiört. Vi...

LevelOne - Standard  

När du köper ditt Myresjöhus med vår LevelOne-standard ges du goda förutsättningar att skapa ditt drömhus. Både exteriört och interiört. Vi...