Page 1

norsk


innhold 1.

produktets funksjoner

............................................................................................................................ 4

2.

produktets innstillinger . ..........................................................................................................................

6

3.

display og framside . ...............................................................................................................................

7

4.

fjärrkontroll ........................................................................................................................................

8

5

fjernkontroll ........................................................................................................................................

9

6.

koble sammen navn og funksjoner ..........................................................................................................

10

7.

slik kobler du utstyret sammen . ...............................................................................................................

12

8.

bruke belte ...........................................................................................................................................

13

9.

problemløsing . ....................................................................................................................................

15

10.

sikkerhetsinstruksjone ............................................................................................................................

16

garanti ........................................................................................................................................................

20

Forholdsregler ved bruk l. Før du tar utstyret i bruk må du alltid lese disse instruksjonene. Det er viktig at du forstår innholdet, slik at du bruker dette produktet på riktig måte. 2. Påse at driftsspenningen er kompatibel. 3. Bruk alltid strømledningen som medfølger. 4. Slå aldri på hovedstrømkilden mens du har tilleggsutstyr fra den medisinske enheten festet til kroppen.

2


Kjære kunde Gratulerer med kjøpet av dette kvalitetsproduktet fra Pulsecam Life & Care Co., Ltd! Les disse instruksjonene nøye før du tar dette produktet i bruk, slik at du kan betjene og vedlikeholde produktet på best mulig måte. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Hvis det skulle oppstå et problem under bruk av dette produktet, kan du se i instruksjonene. Vær oppmerksom på at Pulsecam Life & Care Co., Ltd. ikke er ansvarlig for skader forårsaket av uhell som følge av at instruksjonene ikke har blitt fulgt. Vi håper at TRYCAM vil bidra til å gi deg et sunnere og mer energirikt liv.

3


1. produktets funksjoner produktets funksjoner

hovedenhet

l. Effektiviteten på bruksområdene har økt betraktelig gjennom utvelgelse og utvikling av de mest enestående programmene. 2. Fleksibel oppgraderingsfunksjon for alle typer programmer som utvikles i ettertid. 3. Innovativ kombinasjon for best mulig brukerkomfort under drift. 4. To eller flere brukere kan bruke denne medisinske enheten samtidig. 5. Et utvalg av funksjoner for hele familien, uansett alder og kjønn. 6. Forbedrede og spesialiserte funksjoner. 7. Forbedrede funksjoner for føttene. 8. Forsterkede behandlingsspesifikke funksjoner i kraft av underdelte seksjoner. 9. Elegant design og lav vekt. Massasje Lavfrekvens

Akupress (akupunktur med fingrene)

Akupunktur

Moxa

Varmebølge

Infrarød stråling fra langt hold Varmebehandling

design og konsept

D esign

och koncept

Vi har forsøkt å maksimere stabiliteten ved å analysere nøye brukergrensesnittets elementer, og å heve produktets integritet ved å forske frem den mest passende formen på enheten i henhold til funksjonene.

Funksjonalitet

Anvendelse

Brukervennlig form

• V-formet design, som er ment å hjelpe brukerne med å finne en behagelig stilling for knær og føtter. • Nøye vurdering av brukernes ulike stillinger for å minimere vinkelen til ca. fem grader gjennom bruk av ergonomiske prinsipper.

• Den estetiske utformingen av enheten sett fra siden og bakfra, er hentet fra den avrundede formen til de koreanske kvinnedraktene (representerer tradisjonell koreansk skjønnhet).

• Harmonisk design som passer til alle omgivelser, takket være de enkle fargene hvitt (hoveddel)

og svart (topp). 4


magebelte

l. Beltet er 14 cm. større enn de vanlige beltene på 37 cm, og hjelper fyldige brukere og brukere som lider av fedme rundt magen med å oppnå behandlingseffekt selv på sidene. 2. Den ergonomiske utformingen gjør det mulig for kvinnelige brukere å feste det godt, selv på vanskelige områder som underliv (livmor), sider og ribbein. 3. Den mer definerte og nøyaktige databasen over terapipunkter på menneskekroppen, gjør det mulig å behandle spesifikke punkter mer nøyaktig. 4. Titaniumen som er festet til magebeltet, øker den infrarøde strålingen og luktreduserende effekten.

fotbrett

l. Problemer i forbindelse med kortslutning er betydelig redusert ettersom den eksterne utgaven forbedrer brukervennligheten. 2. LED-lampen viser tydeligere hvor varmeutgangen er. 3. Den varmebehandlende effekten er størst ved tett tilpassing, basert på det kiropraktiske prinsippet. 4. Terapimodusen på den stående typen som vi introduserer, bidrar til å gi bølger. Effekten av ”akupress” er enestående. 5. Fotbrettkorrigerende effekt som resultat av fremragende passform uavhengig av fotstørrelse. 6. Introduksjonen av treveismodus gir enheten flere utganger og dermed høyere effektivitet. 7. Slank og stilig design. Den avtakbare fotbrettkoblingen gjør det det enklere å få utført service i ettertid, i tillegg til at det reduserer servicefrekvensen betraktelig.

5


2. produktinnstilling Produktnavn

Kombinasjonsstimulator for medisinsk bruk

Modell

TRYCAM

Beskyttelsesformat

Klasse 2, BF-type utstyr

Merkespenning

100 V~240 V vekselstrøm (fri spenning) /50~60 Hz

Strømforbruk

65W

Bølge ut

Kvadratbølge

Frekvens

2,5 ~150 Hz (auto-kontroll)

Maksimumsstrøm

9 mA (auto-kontroll)

Temperatur på ledende silikonputer

Maks. temperatur angitt, er under 42 grader Celsius

Timer

1–90 minutter (enheter på ett minutt)

Størrelse på hoveddel

430 x 440 x 890

Størrelse på fotbrett

415 x 330 x 60

Vekt

1,94 kg (inkludert emballasje)

Produsent

TRYCAM TECHNOLOGIE Co. Ltd 2 floor, 22 Jungbo - l Gil, SangrOk - gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Produksjonstillatelse

No.2633

Enhetstillatelse

No.OS-397

Hovedenhet og fotbrett

Magebelte

Magebelte

Runde puter

Belte med firkantede puter

Firkantede puter

Belte med runde puter

Fjernkontroll

Ledning til pute

Skulderbelte

Ledning til fotbrett

Strømledning

Brukerveiledning til TRYCAM

ekstrautstyr

Pulsegra

Knepute

Magebelte (ungdommer)

6

Diamond Pad

Håndtak


3. visning og framside A. Visningspanel A/S-visning Program- 6 visning Temperatur7 8 indikator

A

9

Tid Valgmodus

10 1 Intensitets2 kontroll for mageIntensitets- 3 11 belte kontroll Intensitetsfor fot- kontroll AUTO / brett for firMANUELLkantede modus puter

B

4 5 Intensitetskontroll for knepute/ Pulsegra

Intensitetskontroll for rund pute / DiamondPad og håndtak

1

Intensitetskontroll for magebelte: Vindu som viser utgående intensitet på magebeltet (*også tilgjengelig for kneputen)

2

Intensitetskontroll for fotbrett: Vindu som viser utgående intensitet på fotbrettet

3

Intensitetskontroll for firkantede puter: Vindu som viser utgående intensitet på puten

4

Intensitetskontroll for knepute/Pulsegra: Vindu som viser utgående intensitet på valgfri leder (*spesiell utgang)

5

Intensitetskontroll for rund pute / DiamondPad og håndtak: Vindu som viser utgående intensitet på valgfri pute

6

A/S-visning: Et vindu som viser driftsstatusen til dette produktet

7

Programvisning Et vindu viser gjeldende modus

8

Temperaturindikator: Et vindu viser temperaturinnstillingene til magebeltet, fotbrettet, kneputen og Pulsegra.

9

Tidsvisning: Et vindu viser tidsinnstillingene og behandlingsrelatert tid.

10 Visning av modusalternativer: Et vindu viser driftsstatusen til TI, T2 og T3. 11 AUTO / MANUELL modusvisning: Et vindu viser automatisk eller manuell innstilling (AT= AUTO / MU= MANUELL)

B. Frontpanel

Intensitetskontrollknapp for magebelte Intensitetskontrollknapp for fotbrett Intensitetskontrollknapp for firkantet pute

Intensitetskontrollknapp for rund pute / DiamondPad og håndtak

Støtregulator

Intensitetskontrollknapp for knepute/Pulsegra Temperaturindikatorknapp

Strømbryter, av/på

7


4. fjernkontroll

1

2 Strømknapp, av/på

Tidsminneknapp

Strømknapp, av/på Trykk på knappen én gang for å slå på strømmen, og trykk på nytt for å slå av.

Angi varighet av driftstid: 1 Angi ønsket driftstid i minutter i 11 , og trykk knapp

2

og deretter knapp 1 to ganger (AV/PÅ).

3

5

Intensitet opp/ned-knapp

Justere utgående intensitet trykk for å øke intensiteten med ett trinn trykk for å redusere intensiteten med ett trinn

Magebelte/knepute

Fotbrett

4 Temperaturvalgknapp

Pute

Velg lav, middels eller høy temperatur.

Valgfri pute lav

6

8

middels

høy Fotbrett/Pulsegra

TC-valgknapp T1: Modus kun for kvinner T2: Modus kun for menn T3: Fotbrett-modus TC( , ) OPP, NED

7

M1: Program 1 till 10 repeteres M2: Program 11 till 20 repeteres M3: Program 21 till 27 repeteres

Automodus-knapp

Denne innstillingen gjør at ulike programmer kan endres automatisk. I henhold til valgt modus, vil 1~10 (Ml), 11~20 (M2) eller 21~27 (M3) repeteres automatisk.

10

Manuell modus-knapp

I Manuell modus kan du bare velge og bruke ett av programmene 1 til 27. Velg først MU, og bruk deretter knapp 9 for å velge ønsket program.

8

Modusvalgknapp (Automatisk syklus)

9

Programvelger

11

Programvelger

Standardinnstilling er 30 min. (justerbart innenfor området 1 til 90 minutter). Trykk

for å øke innstillingen med 1 min.

Trykk

for å redusere innstillingen med 1 min.

Velg ett av programmene 1 til 27 i Manuell modus for å bruke en spesifikk bølgeform intensivt. trykk

for å redusere med ett trinn

trykk

for å øke med ett trinn


5. koble sammen navn og funksjoner

o baksiden

kontakt for strømledning

Sett inn en sikring der strømledningen skal plugges inn, slik at du forhindrer overbelastning og spenningen slås av ved eventuell strømstans / feil på strømnettet.

Sikring Strømledning hovedstrømbryter

Hovedstrømbryteren brukes til å slå enheten AV eller PÅ. *Slå av hovedstrømbryteren hvis enheten ikke skal brukes på en stund.

Stikkontakt

o nede på siden

venstre side av hovedenheten

kontakt for magebelte (Knepute)

kontakt til fotbrett

Koble til fotbrettet med sporet i koblingskontakten vendt oppover, og deretter skru og stram låseringen med urviseren.

Koble til magebeltet med sporet i koblingskontakten vendt oppover. Skru og stram låseringen deretter med urviseren.

kobling til pute

Kontakt til magebelte (knepute)

o nede på siden

Kontakt til fotbrett

høyre side av hovedenheten

fotbrett/pulsegra

kontakt til pute

Bruk kontakten for koble sammen putene for å koble til eventuelle generelle/avtakbare/ spesielle puter.

Koblingskontakten brukes til å koble til fotbrett/ Pulsegra (8P) Fotbrett/Pulsegra

FORSIKTIG!

Kontakt til pute

Bruk kontakten for koble sammen putene for å koble til eventuelle generelle/ avtakbare/spesielle puter.

Kontakt til pute

Når du kobler lederen til/fra puten, må du slå av hovedstrømbryteren før til-/frakoblingen.

9


6. slik kobler du til

grunnleggende tilkoblinger

Sikring

Strømledning

Hovedstrømbryter

1 Sett i strømledningen Koble først strømledningen til behandlingsapparatet, og deretter den andre enden til stikkontakten.

Kobling til magebelte (knepute)

Kontakt til fotbrett

Kontakt til pute

2 Koble til kontakten for magebelte (knepute) Koble til magebeltet og kneputen (ekstrautstyr) med sporene i ledertilkoblingene vendt oppover, som vist i figuren. Stram deretter festeringen for å feste dem.

grunnleggende tilkoblinger

Kontakt for magebelte (knepute)

Kontakt for fotbrett

( på

venstre side av hovedenheten )

Kontakt for pute

3 Koble til fotbrettet Lag en koblingslinje for fotbrettet med sporet på denne kontakten vendt oppover, som vist i figuren. Koble den andre enden i kontakten for fotbrett på hovedenheten.

Kontakt for magebelte (knepute)

10

Kontakt for fotbrett

Kontakt for pute

4 Koble til puten Koble til hver av de toveis puteledningene til den aktuelle puten som vist i figuren, og deretter motsatt ledning til putens tilkoblingsplugg.


koble

il ekstrautstyr

( høyre

side av hovedenheten )

1 Koble til fotbrett-/Pulsegra-kobling Du kan koble enten fotbrettet eller Pulsegra til den ekstra ledertilkoblingskontakten.

Kontakt for fotbrett/ Pulsegra

Kontakt for fotbrett/ Pulsegra

Koble til enten Pulsegra eller fotbrett med sporet vendt oppover, som vist i figuren.

Kontakt for pute

Kontakt for pute

2 Koble til puten Det er mulig å koble til eventuell DiamondPad, håndtak og rund pute til putetilkoblingskontakten. Du kan velge og bruke hvilken som helst av dem, som vist i figuren. Når du bruker DiamondPad, må du aldri overstige 3 på utgående intensitet.

FORSIKTIG!

Når du bruker DiamondPad, må du aldri overstige 3 på utgående intensitet.

7. bruke belte

Magebelte Påse at tilkoblingskontakten for mageområdet har blitt koblet sammen med magebeltet. Påfør deretter et jevnt lag med nanosølvgele på karbondelen av silikonputen for å øke ledeevnen. Ta på og fest beltet litt stramt slik at området med gel kan holdes tett inntil ønsket område.

Fotbrett

Pute

Pass på at tilkoblingskontakten for mageområdet har blitt koblet sammen med magebeltet. Påfør deretter et jevnt lag med nano-sølvgele på karbondelen av silikonputen for å øke ledeevnen. Juster høyde og avstand til stolen din slik at den blir fullstendig tilpasset når du sitter med bena samlet. Slapp av i hele kroppen – inkl. bena – og sitt i en behagelig stilling.

Se til at kontakten på puten har blitt koblet til hovedenheten. Kontroller tilstanden til puteledningen og tilkoblingen. Påfør et jevnt lag med nano-sølvgele på karbondelen av silikonputen, plasser puten på det smertefulle stedet og fest med beltet. Pass på at du ikke strammer beltet for stramt eller for løst for brukeren.

11


7. bruke pute

knepute og pulsegra

Du kan bruke valgte ekstraprodukter inkludert kneputer og Pulsegra. Kontroller tilkoblingen til kneputen og koblingskontakten til Pulsegra. Påfør adjuvant, ledende gel på karbonområdet. For Pulsegra, legg den på gulvet og hold den tett inntil kroppen for leddledende pute. Bruk bare leddbeltet for å holde Pulsegra tett inntil ønsket behandlingsområde.

Knepute

Pulsegra

valgfri pute

Håndtak

Rund pute

DiamondPad

Ulike ekstraprodukter er tilgjengelige, f.eks. håndtak, runde puter og DiamondPad. Kontroller tilkoblingsstatus for kontakten til ekstraputen, og koble til puteledningen i den ønskede puten. På dette tidspunktet bruker du adjuvant, ledende gel for å sikre at den elektriske strømmen påføres jevnt.

12

Magebelte – skulder

Magebelte – midje

Runde puter – skulder

DiamondPad

Magebelte – mageområde

Håndtak

Firkantet pute – lår/legger

Pulsegra


8. slik bruker du produktet

kontrollere intensiteten for pute

(i

manuell modus )

1

Slå på hovedstrømbryteren bakpå hovedenheten. (Se side 10.)

2

Trykk på AV/PÅ-sensoren

3

Påse at nivåene (A~E) til alle visningsvinduene er angitt til 0.

4

Trykk lett på knappen som er formet som en leder ( 1 ). Bruk støtregulatoren ( 7 ) for å justere intensitetsnivåene mellom 1 til 20. På dette tidspunktet vises utgående intensitet i vindu A .

5

Trykk lett på knappen som er formet som en fot ( 2 ). Bruk støtregulatoren ( 7 ) for å velge ett av intensitetsnivåene mellom 1 til 20. Nå vises utgående intensitet i vindu B .

6

Trykk lett på knappen som er formet som en pute ( 3 ). Bruk støtregulatoren ( 7 )for å velge ett av intensitetsnivåene mellom 1 til 20 for justering av intensitet. Utgående intensitet vises i vindu C .

7

Trykk lett på knappen som er merket med TC ( 5 ). Bruk støtregulatoren ( 7 ) for å velge ett av intensitetsnivåene mellom 1 til 20 for justering av intensitet. Utgående intensitet vises i vindu D .

8

Trykk lett på knappen som er formet som en pute ( 4 ). Bruk støtregulatoren ( 7 ) for å velge ett av intensitetsnivåene mellom 1 til 20 for justering av intensitet. Utgående intensitet vises i vindu E .

9

Trykk lett på knappen for varmebehandling ( 6 ). Bruk støtregulatoren ( 7 ) for å velge høy (H), middels (M) eller lav (L) intensitet. Utgående intensitet vises i vindu F .

*Utgående intensitet kan oppleves ulikt fra person til person, og variere alt etter hvilken kroppsdel som behandles. Juster derfor intensiteten til det som er mest komfortabelt for deg.

8

på kontrollpanelet for å slå på.

FORSIKTIG! Frontpanelet øverst på produktet må kun rengjøres med spesialkluten som følger med dette produktet. 13


tid - og temperaturjustering 1 Juster driftstemperaturen til en egnet temperatur før bruk. Driftstemperaturen kan justeres til ett av tre temperaturnivåer: høyt (H), middels (M) eller lavt (L) temperatur. 2 Driftstiden kan enkelt justeres fra 1 til 90 minutter ved å bruke medfølgende fjernkontroll. Tiden kan også økes eller reduseres under drift. Når den angitte tiden overskrides, slår maskinen seg av automatisk samtidig som det høres et alarmsignal og alle verdier for utgående intensitet endres til null (0).

etter at du har brukt produktet Når du er ferdig med å bruke produktet, skal du alltid slå av AV/PÅ-knappen og deretter hovedstrømbryteren. Rengjør nøye brukte ledere og puter med en ren, fuktig klut slik at all gel fjernes fra dem. *Da dette er helt avgjørende for å opprettholde produktet i optimal stand, må du følge denne instruksjonen nøye.

ettersalgsservice – –

For ettersalgsservice på dette produktet kan du kontakte salgskontoret som solgte deg dette produktet, eller vårt servicesenter for ettersalg. Selskapet vårt er ikke ansvarlig for slik ettersalgsservice for produkter som er skadet eller har funksjonssvikt som følge av sammenbrudd eller demontering forårsaket av brukerens skjødesløshet, eller demontering eller reparasjon utført av en ikke-kvalifisert person som ikke oppfyller våre krav. Derfor må du alltid kontakte vårt servicesenter for ettersalg for egnet tiltak.

* Driftsspenningen til dette produktet spenner fra 85 V til 264 V, men hvis spenningen endrer seg, skift sikringen

som er montert i stikkontakten som angitt i spesifikasjonene om driftsspenning.

slik skifter du sikring 1 Trekk ut strømledningen. 2 Dette produktet har integrert strømkontakt og sikring – sistnevnte er montert nederst på kontakten. 3 Bruk et flatt skrujern til å demontere sikringsholderen. 4 Bytt ut sikringen, og sett inn sikringsholderen mens den utstikkende delen er vendt oppover.

slik skifter du batteri på fjernkontrollen 1 Fjern batteridekselet på fjernkontrollen med en penn, et lite bor eller en annen skarp gjenstand. 2 Når du har fjernet batteridekselet, plasserer du batteriet med +-siden vendt opp. Monter sammen delene. * Bruk CR2025 3V litium knappcellebatteri i dette produktet.

14


9. feilsøk problem

kontrollér

løsning

• Strømmen er ikke på.

• Kontroller at strømledningen er • Først kontrollerer du at spen-

• Fjernkontrollen virker ikke.

• Kontroller om batteriet er utladet. • Skift ut batteriet hvis det lekker.

• Intensiteten har blitt svakere.

satt i stikkontakten på veggen. • Se om hovedstrømbryteren er på. Se om strømknappen framme på enheten er slått på.

• Intensiteten kan oppleves

annerledes alt etter stedene den behandler.

• Du bruker kanskje puten opp-ned? • Er kontakten til puten satt ordentlig inn?

• Kontroller at intensitets-

justeringen er angitt til egnet intensitetsnivå.

• Jeg får stikkende smerter

når jeg bruker produktet.

• Det kan variere etter brukerens

fysiske tilstand. Det kan også variere med årstidene – fuktige somre eller tørre vintre.

• Påse at de svarte delene av puten er i kontakt med naken hud. • Koble til pluggen på puten

ordentlig.

• Øk intensiteten.

• Prikker det i huden eller føler du • Bruk tilstrekkelig med gel på de ubehag når du bruker produktet?

• Kontroller at kontakten til puten er satt ordentlig inn.

• Magebeltet og fotbrettet blir ikke varme.

ningen er korrekt for enheten, deretter setter du i strømledningen i stikkontakten på veggen. • Slå på hovedstrømbryteren.

svarte delene på putene, det gjør det enklere å stramme putene til kroppen. Det bidrar til å redusere ubehagelig prikking. Eller du kan prøve å redusere intensiteten.

• Koble til putens plugg ordentlig.

• Har du kontrollert at temperatur- • Trykk på ønsket temperatur kontrollknappen var slått på? kontrollknapp.

Når en temperatur er angitt, blir produktet sakte og gradvis varmere til det når den angitte temperaturen. Derfor må du vente litt til det oppnår angitt temperatur.

15


10. sikkerhetsinstruksjon Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk. Merknadene i brukerhåndboken må tas hensyn til og etterfølges fordi de gir viktige sikkerhetsopplysninger. I denne håndboken er farenivåene som kan forårsakes av feilhåndtering, klassifisert i kategoriene nevnt nedenfor.

FARE Hvis dette varselet blir oversett, medfører det fare for dødsfall eller livstruende skade.

ADVARSEL

FORSIKTIG!

Hvis dette varselet blir ignorert, kan det føre til dødsfall eller livstruende skade.

Hvis dette varselet blir ignorert, kan det føre til dødsfall eller livstruende skade.

ADVARSEL Ingen andre enn ettersalgsteknikerne som er kvalifiserte til å utføre service har tillatelse til å demontere, reparere eller modifisere produktet.

Disse varslene er nødvendige for at du skal kunne bruke produktet på en trygg og korrekt måte, og forhindre ulykker eller risikoer som kan oppstå ved bruk av dette produktet. Derfor er det viktig at du leser disse instruksjonene nøye. – Dette symbolet er ment å advare om potensielt farlige stoffer og håndtering. – Les nøye og følg alle instruksjoner som har dette symbolet for å unngå en farlig ulykke.

FORSIKTIG! Det er ikke tillatt å utføre vilkårlige reparasjoner eller rettelser som ikke er forklart i denne håndboken. Slike reparasjoner kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.

Kontakt stedet der du kjøpte produktet eller vårt servicesenter for ettersalg før du tar produktet i bruk hvis du får problemer som ikke er nevnt i håndboken. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel, avhengig av selskapets situasjon.

ADVARSEL forbud mot bruk av dette produktet

1. Personer som lider av nedenfornevnte tilstander har forbud mot å bruke dette produktet: • Personer som har akutte sykdommer • Personer som har feber • Personer med hjertelidelser • Personer som er psykisk syke • Gravide kvinner • Personer med ondartet svulst • Personer som får reaksjoner på huden på grunn av dette produktet • Personer som har gjennomgått transplantasjoner og fått kunstige organer eller ben. Det gjelder også personer som har fått innsatt elektroniske apparater i kroppen, f.eks. pace- maker, som har elektroniske medisinske apparater som opprettholder liv, f.eks. kunstig hjerte eller har elektroniske medisinske apparater festet til kroppen, f.eks. EKG-apparat. *De ovennevnte apparatene kan forårsake skade på apparatet eller alvorlige skader på kroppen.

2. Ikke bruk dette produktet på følgende deler av kroppen: • Unngå direkte kontakt med øynene (fremskutt del av øye), området rundt øynene og halsen • Kjønnsorgan, hjerte, hjerne, svelg, ondartet svulst, ortopedisk del • Rundt arr, hode, ører • Rundt arr, hode, ører • Rundt områder på kroppen hvor det er satt inn metall, plast, silikon osv. 3. Stans bruk av produktet umiddelbart, og kontakt lege hvis det oppstår problemer med huden eller kroppen. 4. Snakk med legen før bruk av produktet hvis du er under behandling på sykehus, enten du er innlagt eller bare dagpasient. 16


ADVARSEL advarsel for barn

l. Barn kan skade seg hvis de faller og treffer kanten ved lek rundt produktet. 2. Ikke la barn komme i nærheten av produktet når det er i bruk. (Barn kan få seg en støkk ved kontakt med puten.) 3. Ikke la barn leke med dette produktet. (De kan kveles hvis de vikler båndet til hovedkabelen eller beltet rundt halsen.) 4. Biting eller skraping med skarpe gjenstander på strømledningen kan føre til elektrisk støt eller brann. 5. Skru alltid av produktet når det ikke er i bruk. (Barn kan få seg en støkk eller bli skadet ved funksjonsfeil.) advarsel relatert til produktet

l. Du må ikke demontere, reparere eller modifisere produktet, da dette kan føre til elektrisk støt eller at produktet slutter å fungere som det skal. (Hovedkontoret er ikke ansvarlig for problemer med produktet i garantiperioden og eventuelle påløpte kostnader hvis produktet er modifisert.) 2. Stans bruk av produktet umiddelbart hvis det oppstår problemer. Kontakt kjøpsstedet og vårt servicesenter for ettersalg ved hovedkontoret. 3. Øk spenningen sakte fra lav til høy. (Rask endring i spenningen er farlig.) 4. Angi spenningen i henhold til brukerens hudtype/-tilstand. 5. Bruk aldri dette produktet til andre formål enn det som er spesifisert i denne håndboken. 6. Stans bruk av produktet umiddelbart og kontakt en spesialist hvis du får problemer med kroppen når du bruker produktet. 7. Du må ikke kaste dette produktet eller utsette det for støt eller slag. 8. Du må ikke snu produktet ved å dra i belteledningen eller båndet. 9. Du må ikke bruke det på øynene og området rundt øynene. 10. Produktet må ikke brukes sammen med andre enheter. 11. Du må ikke bruke produktet i fuktige omgivelser, f.eks. bad eller vaskerom. 12. Bruk maks. to ganger daglig. 13. Hvis du bruker produktet to ganger daglig, vent i seks timer mellom første og andre gang. 14. Du må ikke forlate produktet eller flytte på det når det er i drift. advarsel relatert til strøm

l. Dette produktet er laget for 100–240 V vekselstrøm / 50~60 Hz (fri spenning). 2. Bruk bare jordet stikkontakt og strømledning. – Hvis ikke, kan produktet svikte eller forårsake elektrisk støt. 3. Du må ikke plugge i flere strømledninger i samme stikkontakt. – Den sterke varmen i strømuttaket kan forårsake brann. 4. Ikke dra i strømledningen. (Det kan oppstå brann hvis strømledningen er skadet) 5. Du må ikke klippe av strømledningen, eller brekke, bøye, dra, vri eller knyte den. Den skadede strømledningen eller kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt. – Strekk ut kabelen eller strømledningen når den er i bruk. 6. Hold strømledningen ren og fri for smuss.– Hold strømledningen ren og smussfri. 7. Du må ikke demontere, reparere eller modifisere produktet fordi det kan føre til elektrisk støt eller brann. (Hovedkontoret er ikke ansvarlig for problemer med produktet i garantiperioden og eventuelle påløpte kostnader hvis produktet er modifisert.) 8. Du må ikke plugge i strømledningen eller dra den ut med fuktige hender. Hvis du gjør dette, kan det forårsake brann eller elektrisk støt. 9. Du må ikke bruke skadede strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter. – Hvis ikke, kan det forårsake brann eller elektrisk støt. 17


FORSIKTIG! varsomhet i forbindelse med installasjon

l. Produktet må ikke utsettes for støt eller slag under transport. (Dette kan føre til svikt eller funksjonsfeil.) 2. Ikke la produktet stå i direkte sollys. (Det kan føre til misfarging.) 3. Du må ikke oppbevare lettantennelig løsninger, f.eks. alkohol eller cyanid i nærheten av produktet. (Det kan føre til deformering eller brann.) 4. Produktet må ikke monteres på skrånende underlag eller steder med vibrasjon eller dirring. (Plasser produktet på et jevnt underlag.)

varsomhet i forbindelse med strøm

l. Ikke legg strømledningen midt i gangvei. 2. Dra ut støpselet i tordenvær. 3. Dra støpselet ut av stikkontakten når produktet ikke er i bruk.

varsomhet i forbindelse med produktet

l. Gjør deg kjent med hvordan produktet fungerer og betjenes før du tar det i bruk. 2. Kontakt stedet der du kjøpte produktet eller vårt servicesenter for ettersalg hvis det oppstår problemer som ikke er nevnt i håndboken. 3. Produktet må ikke skrapes med skarpe gjenstander eller plasseres slik at det kan komme i berøring med skarpe gjenstander. 4. Ikke plasser drikkevarer på eller rundt produktet. Hvis det blir sølt væske, kan det føre til at produktet svikter, du kan få elektrisk støt eller brann utløses av kortslutning. 5. Hvis væsken trenger inn i produktet, må du dra ut støpselet fra stikkontakten umiddelbart og kontakte vårt servicesenter for ettersalg. 6. Du må ikke utsette produktet for overdrevet hardhendt behandling. Produktet kan bli skadet. 7. Slå av produktet og stans all bruk hvis du oppdager feil eller hvis strømmen går.

18


varsomhet i forbindelse med oppbevaring og rengjøring

l. Samle strømledninger, puter, komponenter osv. og oppbevar dem sammen på ett sted etter bruk. Hvis de lagres hver for seg, kan komponentene forsvinne. 2. Hold produktet unna direkte sollys, og pass på at ikke støv og smuss trenger inn i produktet under oppbevaring. 3. Produktet må oppbevares på et sted med god ventilasjon og egnet temperatur (-25~70°C) og luftfuktighet (80 % eller mindre). 4. Du må ikke utsette produktet for støt eller miste det ned. 5. Hovedkontoret er ikke ansvarlig for problemer med produktet i garantiperioden og eventuelle påløpte kostnader hvis produktet er modifisert. 6. Rengjør produktet etter bruk slik at det ikke oppstår problemer når det skal brukes neste gang. 7. Pass på at produktet står stødig. Unngå at produktet utsettes for støt, og ikke oppbevar det på skrånende underlag eller på et sted som vibrerer. 8. Hold produktet unna vannsprut. 9. Påse at produktet fungerer normalt før bruk hvis det ikke har vært i drift på lang tid. 10. Slå av hovedbryteren og dra ut strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet. 11. Tørk av hovedenheten (spesielt skjermen) med kluten som følger med produktet. – Ikke vask produktet med rennende vann. – Ikke bruk grove kluter. 12. Tørk av smuss, som støv eller gel, fra puten med fuktig klut (med vannet vridd ut) eller myk klut. 13. Du må ikke rengjøre produktet med benzen, cyanid, alkohol eller andre kjemikalier. 14. Sørg for at vann ikke trenger inn i hovedenheten, putene og andre steder. 15. Tørk av produktet godt etterpå.

19


garanti Navn på produkt

Kombinasjonsstimulator

Modell

TRYCAM

Katalognummer Kundenavn

Salgskontor

Adresse Kjøpsdato Garantivilkår

1 år fra kjøpsdato.

* Vær oppmerksom på at ovennevnte garantivilkår for ettersalgsservice bare garanteres ved bekreftelse fra salgskontoret for dette produktet. * For ettersalgsservice må du kontakte salgskontoret eller vårt servicesenter for ettersalg. * Hvis det skulle oppstå problemer eller funksjonssvikt, må du ALDRI be andre verksteder eller servicesteder om å reparere dette produktet (på grunn av den innebygde spesialkretsen). * Ettersalgsservice for eventuelle problemer eller funksjonsfeil forårsaket av brukerens skjødesløse behandling eller feil bruk vil tilbys for betaling. * Hvis du fremviser denne garantien med angitt kjøpsdato når du ber om ettersalgsservice, vil det bli utført en mer dekkende service. Oppbevar den derfor på et trygt sted. garantireparasjoner

l. Se garantipapirene som følger med dette produktet, for nærmere informasjon om hva som dekkes av garantien. 2. Ettersom garantivilkårene trer i kraft fra kjøpsdato, må du påse at kjøpsdato står på garantibeviset. 3. Dette garantibeviset vil ikke bli utstedt på nytt. følgene dekkes ikke av garantireparasjoner :

l. Problemer eller skader som følge av brukerens skjødesløse behandling eller feil bruk. 2. Problemer eller skader som følge av reparasjoner eller modifikasjoner utført av tredjepart annet enn serviceteknikere godkjent av vårt selskap. 3. Problemer eller skader etter bruk av tilleggsenheter, ekstrautstyr eller deler annet enn de som er spesifisert av vårt selskap. 4. Problemer eller skader som følge av feil på brukerens strømkilde/-nett. 5. Problemer eller skader som følge av å bruke dette produktet til andre formål enn det den er laget for. 6. Problemer eller skader som følge av naturkatastrofer.

Life & Care

Pulsecam Scandinavia AB Eun-Jung Frykman, ceo Norrdellvägen 127, S-820 64 Näsviken, Sweden phone +46 650 331 39 mobile +46 73 681 40 01 eunjung@mypulsecam.com

www.mypulsecam.com

MyPulseCam - TryCam - Norska original  

Les disse instruksjonene nøye før du tar dette produktet i bruk, slik at du kan betjene og vedlikeholde produktet på best mulig måte. Ta va...