Page 1

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

www.kppis.pl

ZAPROSZENIE


PROGRAM KONFERENCJI 1. Otwarcie Konferencji Przewodniczący KP PiS Poseł Mariusz Błaszczak 2. Edukacja szansą przyśpieszenia rozwoju kraju Prezes PiS Jarosław Kaczyński 3. Dlaczego Nauczycielska „Solidarność” domaga się dymisji minister Hall Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa

Przerwa kawowa

4. Pozorność proponowanych przez MEN reform edukacji Prof.dr hab. Alina Rynio, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL. 5. Reforma programowa minister Hall - Program czy pogrom nauczania? Prof. Ignatianum dr hab. Andrzej Waśko 6. Dyskusja

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają na konferencję

Stan edukacji po czterech latach rządów minister Hall 4 czerwca 2011, godz. 12.00 Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

7. Podsumowanie konferencji Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Poseł Sławomir Kłosowski 8. Zamknięcie konferencji

Potwierdzenie udziału proszę zgłaszać do dnia 2 czerwca 2011 roku telefonicznie pod numerem 22 694 26 30, faxem 22 694 26 47 lub mailem: kl0111@sejm.pl

Zaproszenie na konferencję  

Zaproszenie na konferencję

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you