Page 1

Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Warszawa, dnia 17 grudnia 2010 r. Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Szanowny Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, na podstawie art. 173 ust 2 i 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2002, Nr 23, poz. 398 z późn. zm.), zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o uzupełnienie porządku obrad najbliższego 82 Sejmu posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 4 i 5 stycznia 2011., o punkt dotyczący przedstawienia informacji Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnego stanu postępowań wyjaśniających przyczyny katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 i poczynionych w ich trakcie ustaleń, a w szczególności: - ujawnienia treści wstępnego raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego dotyczącego przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. oraz powodów, z jakich Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk uznał iż wyżej wymieniony raport jest „nie do przyjęcia” - uwag zgłaszanych do wskazanego wyżej raportu przez Pana Edmunda Klicha, akredytowanego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy rosyjskim Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym - uwag zgłaszanych do wskazanego wyżej raportu przez Pana Ministra Jerzego Millera, Przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Do wystąpienia w imieniu wnioskodawcy w czasie debaty dotyczącej wnioskowanego punktu upoważniam Pana Posła Jarosława Zielińskiego.


Uzasadnienie

Przekazany stronie polskiej w październiku br. wstępny raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego dotyczącego przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. spowodował krytyczne komentarze zarówno ze strony Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, jak również Pana Edmunda Klicha, akredytowanego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy rosyjskim Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym oraz Pana Ministra Jerzego Millera, Przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Raport, jak wiemy z doniesień medialnych, zawiera 72 wnioski dotyczące pośrednich i bezpośrednich przyczyn katastrofy smoleńskiej. Odnosząc się do tych wniosków, Pan Premier Tusk w wypowiedziach dla mediów z dnia 17 grudnia br. stwierdzał: „ On (- raport) z punktu widzenia polskiej strony, w tym kształcie, w jakim został przesłany, jest bezdyskusyjnie nie do przyjęcia. Tym bardziej, że te zaniechania czy błędy, czy brak takiej pozytywnej reakcji na postulaty polskiej strony - to wszystko pozwala nam powiedzieć, że niektóre wnioski w tym raporcie są w związku z tym nieuzasadnione. Nie mówię, że fałszywe, ale nie znajdują potwierdzenia w badaniach, tak jak my to oceniamy. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź strony rosyjskiej” (strona internetowa http://www.newsweek.pl, 17.12.2010). Pan Edmund Klich w wypowiedziach dla mediów z 17 stycznia br. poparł stanowisko Premiera „Nie chciałbym oceniać, ale uważam, że trzeba działać zdecydowanie”(strona internetowa http://www.wprost.pl 17.12.2010). Pan Minister Jerzy Miller również przedstawiał w ogólnej formie zastrzeżenia do raportu. W wypowiedzi dla mediów z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdzał: ” My, jako kraj operatora, czyli właściciela statku lotniczego, który uległ wypadkowi, mamy prawo w tym zakresie mieć inne zdanie i mamy prawo sugerować inny układ treści zawartej w raporcie” (strona internetowa http://fakty.interia.pl 1.12.2010). Powyższe zastrzeżenia najważniejszych przedstawicieli podmiotów zaangażowanych po polskiej stronie w sprawę wyjaśnienia katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. są przedstawiane bez przytaczania jakichkolwiek konkretów. Kwestionowanie ustaleń Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, z czym niewątpliwie mamy do czynienia, prowadzi jednak do zaskakującego wniosku. Przedstawiciele polskiego rządu na czele z Panem Premierem Donaldem Tuskiem od ośmiu miesięcy angażowali się z wielką energią w przekonywanie opinii publicznej o rzetelności śledztwa prowadzonego przez Federację Rosyjską oraz o tym, że wszelkie działania podjęte przez rosyjski rząd są godne uznania i zaufania. Obecna zmiana stanowiska jest pośrednim przyznaniem racji tym, którzy twierdzili, że wyjaśnianie sprawy powinno zostać przekazane stronie polskiej bądź być prowadzone przez podmiot międzynarodowy. Społeczeństwo musi poznać przyczyny tak zasadniczej zmiany stanowiska Premiera Donalda Tuska, a wnioskowana przez nas debata będzie temu służyła. Dodatkowo należy wskazać że od wielu miesięcy nie przedstawiano Sejmowi RP i społeczeństwu kompleksowej informacji o postępach badania przyczyn katastrofy i prowadzonego w tej sprawie śledztwa. Jako okoliczność uzasadniającą wniosek o ujawnienie wstępnego raportu MAK można wskazać też wypowiedź Pana Ministra Jerzego Millera który w wypowiedziach dla mediów w dniu 30 listopada br zapowiadał, ze raport ten będzie ujawniony w styczniu 2011 (strona internetowa http://www.wprost.pl 11.30.2010). Wobec powyższego wniosek należy uznać za uzasadniony.

wniosek smolensk  

wniosek smolensk sejm

Advertisement