Page 1

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, 3 lutego 2011 r. Szanowna Pani Elżbieta Witek Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o rozpatrzenie przez Komisję Etyki Poselskiej wypowiedzi posłanki Joanny Muchy oraz o jej ukaranie w trybie art. 147 ust 1 Regulaminu Sejmu. Posłanka PO naruszyła zasady etyki poselskiej, poprzez zakwestionowanie konstytucyjnego prawa obywateli do dostępu do darmowej służby zdrowia, oraz nawoływanie do usankcjonowania eutanazji. Naruszyła tym samym godność osób starszych i wymagających stałej opieki (Art. 2 p.4 i Art. 6 Uchwały z dnia 17 lipca 1998 r. Zasady Etyki Poselskiej – zasada dbałości o dobre imię Sejmu). UZASADNIENIE Posłanka Joanna Mucha naruszyła zasady etyki poselskiej, do których przestrzegania zobowiązała się składając ślubowanie poselskie w dniu 5 listopada 2007 r. W wywiadzie dla wydawanej przez Platformę Obywatelską gazecie „POGŁOS” zakwestionowała sens leczenia osób starszych:

„…Tylko jaki jest sens wykonywania takiej operacji (biodra) u 85-latka, który nie chodzi i nie będzie chodzić, bo się nie zrehabilituje…” Polskie społeczeństwo darzy szacunkiem osoby starsze i żaden polityk do tej pory w dziejach III RP nie pozwolił sobie publiczne na kwestionowanie sensu udzielania pomocy medycznej osobom starszym. Zadeklarowanie, że część obywateli można uznać za nieprzydatnych dla państwa i de facto zgodzić się na ich powolną agonię, poza systemem ochrony zdrowia, budzi w polskim społeczeństwie jak najgorsze skojarzenia i wspomnienia. Wypowiedź posłanki PO nie zawiera żadnych fragmentów warunkujących albo stopniujących – Joanna Mucha mówi wprost, że państwo powinno mieć możliwość odmowy leczenia starego (czyli nieprzydatnego) obywatela. Takie poglądy zmierzają wprost do otwarcia dyskusji o możliwości


wprowadzenia eutanazji. Prawo do leczenia gwarantuje polskim obywatelom konstytucja, a posłanka PO zdaje się sugerować, że można uchylić jej działanie jakimiś bliżej nieokreślonymi quasi administracyjnymi decyzjami urzędników NFZ. W polskim społeczeństwie nawet sugerowanie możliwości usankcjonowania eutanazji, budzi bardzo negatywny oddźwięk i spotyka się z niezwykle negatywnymi komentarzami i skojarzeniami. Komisja Etyki musi zareagować na tą sytuację i wymóc na posłane PO zmianę zachowania, które stawia w złym świetle polski parlament i umacnia w opinii publicznej negatywny obraz parlamentarzystów, jako osób niewrażliwych na społeczne problemy obywateli.

Wnoszę jak na wstępie o ukaranie posłanki Joanny Muchy.

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawcy upoważniam poseł Małgorzatę Sadurską.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Mariusz Błaszczak

Do wiadomości: Posłanka PiS Małgorzata Sadurska

przed

komisją

Wniosek J.Mucha  

Wniosek k. etyki