Page 1


Projekt ustawy o zmianie ustawy o panstwowej strazy pozarnej-3549  
Projekt ustawy o zmianie ustawy o panstwowej strazy pozarnej-3549  

Druk nr 3549 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy...

Advertisement