Page 1

Profesor Piotr Gliński Zarys kierunków programowych Rządu technicznego


Grupa ekspertów (ok. 25 osób z różnych dziedzin) a nie gabinet cieni Rząd techniczny max. neutralny politycznie Wnioskodawcy zakładają, że rząd może trwać do końca czteroletniej kadencji Sejmu 5 wymiarów kryzysu


1. Kryzys gospodarczo-finansowy: spadek produkcji, wzrost bezrobocia – 14,2% , dług publiczny – 850 mld PLN

2. Kryzys zaufania:  Dezaprobata działań Sejmu 71% (luty CBOS)  Ocena rządu: źle ocenia rząd 56% (styczeń CBOS, w lutym gorzej)  Ocena Pana Premiera: 51% niezadowolonych, 34% aprobuje (styczeń, wyniki z lutego gorsze)  2/3 młodych Polaków uważa, że lepiej by im się żyło w innym kraju (GfK i Ipsos)  66 % Polaków niezadowolonych z sytuacji w kraju (CBOS-luty)


3. Kryzys instytucji administracja, zdrowie, oświata, sądownictwo itd.

4. Kryzys kulturowy najniższe w Europie wskaźniki partycypacji obywatelskiej i kapitału społecznego

5. Kryzys demokracji

brak realnej debaty publicznej, słabe społeczeństwo obywatelskie, ograniczanie praw opozycji parlamentarnej


Zdecydowane działania w wielu miejscach systemu jednocześnie Cel:  reforma systemu  przeciwdziałanie kryzysowi we wszystkich jego wymiarach  osiągnięcie trwałej zmiany instytucjonalnej i społecznej


GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE 1.

    

Odbudowa zaufania i wspólnoty: rząd techniczny jasna komunikacja ze społeczeństwem odbudowa debaty publicznej edukacja obywatelska włączenie wykluczonych


GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE 2. Sprawne państwo i instytucje publiczne:            

pozbawienie wpływów grup interesów (przewaga rządu technicznego) nastawienie na efekty a nie procedury reanimacja służby cywilnej i KSAP wprowadzenie odpowiedzialności indywidualnej za decyzje i projekty prawne powszechny system Ocen Skutków Regulacji „uobywatelnienie” zarządzania deregulacja biurokracji oparta o zasadę zaufania do obywateli implementacja innowacyjności i kreatywności w zarządzaniu reforma poszczególnych branż instytucji i administracji państwowych (np. sądownictwa) system powiązania nauki z administracją (strategie rozwojowe) decentralizacja państwa (samorząd lokalny, polityka regionalna) redukcja administracji


GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE 3. Praca i gospodarka          

Pakt społeczny (m.in. ustawa o Funduszu Pracy i reforma Urzędów Pracy) Pakt samorządowy (plan odciążenia samorządów) Deregulacja gospodarcza Uproszczenie systemu poboru danin Ustawa antykryzysowa (ulgi, specjalne strefy ekonomiczne itp.) Ustawa Narodowy Program Zatrudnienia + mini-praca Branżowe i terytorialne programy aktywizacyjne Polska marka (polski talent) Inwestycje publiczne Innowacje (inkubatory, odpisy)


GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE 4. Republikańskie państwo obywatelskie 5. Edukacja i wychowanie 6. System zdrowia 7. Polityka prorodzinna 8. Wieś i rolnictwo 9. Kultura i sztuka 10. Bezpieczeństwo socjalne – polska bieda 11. Cyfryzacja 12. Bezpieczeństwo energetyczne 13. Bezpieczeństwo wewnętrzne i walka z korupcją 14. Bezpieczeństwo zewnętrzne 15. Wykorzystanie środków europejskich 16. Długookresowe działania prorozwojowe 17. Ekologia


Prezentacja prof. Piotra Glińskiego: „Zarys kierunków programowych Rządu technicznego”  
Prezentacja prof. Piotra Glińskiego: „Zarys kierunków programowych Rządu technicznego”  

Prezentacja prof. Piotra Glińskiego: „Zarys kierunków programowych Rządu technicznego”

Advertisement