Page 1

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, 3 lutego 2012

Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Zwracam się do Pana w sprawie niezwykle istotnej i dotyczącej poziomu życia wielu Polaków. Sprawa ta wymaga Pańskiej interwencji oraz pilnych wyjaśnień. Panujące od dwóch tygodni mrozy w Polsce ujawniły ogromne problemy z którymi borykają się Polacy ogrzewający swoje domy. Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych przez ekspertów oraz niektóre media, średnie koszty ogrzania domu gazem, w obecnych warunkach pogodowych, wzrastają nawet trzykrotnie i mogą sięgać ponad 60 złotych dziennie. Taka sytuacja sprawia, iż wielu Polaków nie stać na bieżące opłacanie rachunków za ogrzewanie. Ratują się oni swoimi oszczędnościami lub kolejnymi pożyczkami, które pozwolą im opłacać bieżące rachunki. W tej sytuacji należy przypomnieć iż od kilku lat mamy do czynienia ze stale rosnącymi kosztami utrzymania.

Pański

rząd

podniósł

podatek

VAT,

który

najmocniej

dotyka

indywidualnych konsumentów. Wzrastają koszty pracy, ceny paliw co powoduje podwyżki cen prawie wszystkich towarów i usług. Polityka przerzucania coraz większych kosztów funkcjonowania państwa pod Pana rządami na obywateli jest przez Prawo i Sprawiedliwość kontestowana i krytykowana, ale ta kwestia nie jest przedmiotem niniejszego pisma. Dziś należy zastanowić się jakie działania podjąć by umożliwić Polakom opłacanie wysokich rachunków za ogrzewanie w okresie ostrych mrozów. Dlatego zwracam się do Pana z postulatem by podjął Pan działania, które miałyby na celu skłonienie państwowej spółki, jaką jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, do systemowego rozwiązania czyli do rozkładania na raty rachunków za


gaz wystawianych przez PGNiG w miesiącach zimowych. Takie rozwiązanie nie narazi PGNiG na straty, a jednocześnie w ogromny sposób ulży Polakom, których rachunki za ogrzewanie przekraczają możliwości ich budżetów. Mam nadzieję, że podejmie Pan odpowiednie działania bez zbędnej zwłoki, aby już obecne rachunki (za dwa pierwsze miesiące 2012 roku) mogły być spłacane w ratach. Dodatkowo uważam za konieczne Pańskie wyjaśnienia dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego w kontekście dostaw gazu. W okresie zimowym niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dostaw gazu. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że powinien Pan publicznie wyjaśnić w jakim stopniu ograniczenie przez Gazprom dostaw gazu do Polski wpłynie na polską gospodarkę. Żądam Pańskich wyjaśnień w kwestii zmniejszenia dostaw gazu dla polskiego przemysłu. Czy i w jakiej skali Polska wykorzystuje zapasy gazu przeznaczone na sytuacje kryzysowe? Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której o ograniczeniu dostaw strategicznego surowca Polacy dowiadują się od przedstawicieli Komisji Europejskiej za pośrednictwem mediów, zamiast od przedstawicieli polskiego rządu. W związku z tym uważam, że powinien Pan jak najszybciej, publicznie wyjaśnić wszystkie powyższe wątpliwości. W tym kontekście należy również zadać pytanie czy planowane są podwyżki taryf cenowych PGNiG? Przy obecnych kosztach życia oraz już wysokich rachunkach Polacy powinni wiedzieć czy w najbliższym czasie czekają ich podwyżki opłat za energię. Liczę na szybką reakcję z Pana strony, zarówno w kwestii rozłożenia rachunków za gaz na raty, jak i w kwestii bezpieczeństwa dostaw gazu i wysokości taryf cenowych. Mam nadzieję, że zajmie Pan publiczne stanowisko w tych ważnych dla Polski tematach.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Mariusz Błaszczak

Pismo Mariusza Błaszczaka  

Pismo Mariusza Błaszczaka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you