Page 1


„Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie (…) obniżanie podatków i innych danin publicznych” Donald Tusk 23.11.2007

• Podwyżka podatku vat 29.10.2010

• Obniżenie zasiłku pogrzebowego 29.10.2010


„…jednocześnie musimy zapewnić wzrost płac pracownikom sektora publicznego” Donald Tusk 23.11.2010

• Zamrożenie płac budżetówki 29.10.2010

• Kolosalne nagrody dla pracowników spółki „PL 2012” 16.07.2009


„Pomoc ze strony Państwa mają otrzymywać ci najsłabsi, a nie ci najsilniejsi (…) Sprawiedliwe państwo zawsze bierze pod opiekę najsłabszych, nigdy najsilniejszych”

• Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, która pozbawi niepełnosprawnych i pracodawców prawa do dofinansowania ich zatrudnienia 2010, wejdzie w życie od marca 2011

Donald Tusk 23.11.2007


• kolosalny dług publiczny

783 mld zł

684 mld zł

600 mld zł

Donald Tusk 23.11.2007

• rosnące koszty obsługi długu 529 mld zł

„Państwo, które żyje na kredyt nie będzie dla obywateli godne zaufania”

• kompromitacja Polski przy zabiegach o obniżenie długu •ukrywanie rzeczywistego zadłużenia


„Jawność, przejrzystość i uczciwość przeprowadzania prywatyzacji i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa (…) staną się podstawą odbudowania społecznego przyzwolenia na prywatyzację” Donald Tusk 23.11.2007

• Sprzedaż PKO BP • Sprzedaż PZU • Sprzedaż Lotosu • Sprzedaż Giełdy Papierów Wartościowych


„Będziemy szukać rozwiązań zabezpieczających interesy gospodarcze Polski w kwestiach energetycznych” Donald Tusk 23.11.2007

• Umowa gazowa z Rosją październik 2010


…przeznaczenie części przychodów z prywatyzacji na istotne cele dla obywateli, w szczególności na Fundusz Rezerwy Demograficznej nazywany przez nas „Bezpieczną emeryturą” Donald Tusk 23.11.2007

• Zabranie 7,5 mld złotych z Rezerwy Demograficznej na łatanie dziury budżetowej oraz planowane kolejne pomniejszenie o 4,5 mld w 2011 2010


• Zmiana ustawy o BGK

„Jeśli władza centralna nie ma zaufania do samorządu, staje się dla niego śmiertelnym zagrożeniem” Donald Tusk 23.11.2007

• Przerzucenie odpowiedzialności na samorządy za oddłużenie służby zdrowia • Ograniczenie środków na pomoc społeczną, • Obciążenie samorządów kosztami podwyżek dla nauczycieli • Ustawa o finansach publicznych – liczenie indywidualnego długu samorządów • Klęska powodzi i pozostawienie samorządów bez wystarczającej pomocy


„Chciałbym, żebyśmy wrócili do prostej, niewymagającej żadnych nakładów idei, która jest oczywista (…) idei władzy skromnej, pozbawionej zbędnych przywilejów, idei taniego państwa” Donald Tusk 23.11.2007

• Wzrost wydatków na kancelarię prezydenta projekt budżetu na 2011

• Wzrost wydatków na KRRiT projekt budżetu na 2011

• Wzrost administracji


Donald Tusk 23.11.2007

Cyprian Kamil Norwid


Prezentacja przygotowana przez Beatę Szydło  

Prezentacja przygotowana przez Beatę Szydło

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you