Page 1

PRZEWODNICZĄCY KLUBU PARLAMENTARNEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Warszawa 28 grudnia 2010 roku Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana w sprawie, która powinna zainteresować podległą Panu prokuraturę. Problem dotyczy nieprawidłowości przy tworzeniu projektów boisk „Orlik 2012”. Dziennikarskie śledztwo w tej sprawie przeprowadzili reporterzy programu Superwizjer TVN, a jego efekty zostały zaprezentowane w programie wyemitowanym 27 grudnia 2010 r. Dziennikarze TVN w swoim materiale wykazali szereg nieprawidłowości podczas tworzenia projektu architektonicznego boisk z programu „Orlik 2012”. Według informacji ze śledztwa dziennikarskiego zamówiony przez Ministerstwo Sportu projekt miał w założeniu preferować wybrane firmy dostarczające materiały do budowy boisk. Informatorzy reporterów twierdzili, że jeszcze przed powstaniem projektu architektonicznego w Ministerstwie Sportu odbywały się spotkania w których udział brali m.in. poseł Andrzej Biernat, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Tomasz Półgrabski oraz właściciel firmy dostarczającej nawierzchnię dla tego typu obiektów Filip Kenig. Na tych spotkaniach Filip Kenig mógł zapoznać się z propozycją projektu architektonicznego i wnosić swoje uwagi. Co ciekawe Kenig mógł zapoznać się z projektem na kilka miesięcy przed innymi przedstawicielami branży. W wyniku


tych spotkań w finalnym projekcie architektonicznym przekazanym samorządom do realizacji znalazły się konkretne parametry trawy dla boisk, która znajdowała się w asortymencie firmy wspomnianego Filipa Keniga. Ponad

to

dziennikarze

wykazali,

że

przy

zamawianiu

projektu

architektonicznego przez Ministerstwo Sportu mogło dojść do złamania ustawy o zamówieniach publicznych. Urzędnicy ministerstwa podzieli bowiem zamówienie na części, w taki sposób aby ich wykonanie mogło odbyć się z pominięciem przetargu, czyli z tzw. „wolnej ręki”. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą. W materiale Superwizjera TVN dziennikarze opisali również kilka ciekawych wątków związanych ze współpracą Ministerstwa Sportu z firmą Filipa Keniga, które mogą wskazywać na niejasne i sprzeczne z zasadami postępowanie przy przygotowywaniu tego typu inwestycji. Zwracam się do Pana z prośbą o zapoznanie się ze wspomnianym materiałem ponieważ ujawnione przez dziennikarzy fakty mogą wypełniać znamiona czynów w przypadku których prokuratura powinna wszcząć postępowanie z urzędu. Skala inwestycji w programie „Orlik 2012” to około 2,5 mld złotych dlatego nie wolno lekceważyć sygnałów wskazujących na nieprawidłowe wydawanie tych funduszy bądź sprzyjanie wybranym oferentom. Mam nadzieję, że podległa Panu prokuratura z odpowiednią atencją podejdzie do tej sprawy i wyjaśni wszelkie niejasności i nieprawidłowości opisane przez dziennikarzy TVN.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Mariusz Błaszczak

List do Seremeta  
List do Seremeta  

List do Seremeta

Advertisement