Page 1

Szanowna Pani Przewodnicząca! Jako pełnomocnik pani Ewy Błasik, wdowy po śp. gen. Andrzeju Błasiku, Dowódcy Sił Powietrznych RP, wzywam Panią do usunięcia ze stron internetowych Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego www.mak. ru ekspertyzy sądowo-medycznej dotyczącej zmarłego gen. Andrzeja Błasika. W dniu konferencji na stronach internetowych MAK pojawiła się pełna wersja ekspertyzy z sekcji zwłok śp. gen. Andrzeja Błasika. Jakkolwiek w opinii tej oznaczono ciało nr 4, to z pozostałych informacji bezsprzecznie wynika, iż dotyczy ona zmarłego generała. Ekspertyza ta zawiera szczegółowy opis stanu ciała i przeprowadzanych badań. Informacji tych często nie mają sił ani odwagi czytać rodziny zmarłych, a tym bardziej ich treść nie powinna być znana nikomu poza wąską grupą specjalistów zajmujących się badaniem sprawy. Pragnę też zauważyć, że zarówno dokument ten, jak i pozostałe dokumenty sekcyjne w ramach polskiego śledztwa objęty jest nie tylko tajemnicą śledztwa, ale jest również traktowany jako dokument niejawny - co ma za zadanie chronić uczucia bliskich osób, które zginęły. Nie było i nie ma podstaw faktycznych ani prawnych, aby ujawnić tak szczegółowe informacje dotyczące sekcji zwłok. Są one jedynie pożywką dla mediów w Polsce i na świecie oraz przyczyną bólu i cierpienia dla najbliższych śp. generała. Działania takie uwłaczają godności osoby zmarłej. Państwo rosyjskie, którego też Pani jest obywatelem, powinno kierować się szczególną ostrożnością i wyczuciem, zwłaszcza że polski dowódca wraz z 95 innymi osobami zginął nieopodal ziemi, która decyzją władz Związku Radzieckiego - poprzednika prawnego Federacji Rosyjskiej - przed 70 laty stała się miejscem kaźni polskich oficerów. Niezależnie od mojej negatywnej oceny rzetelności i wiarygodności niniejszej ekspertyzy pragnę zauważyć, że zamieszczenie jej na stronach internetowych MAK nie ma podstaw prawnych ani w Konwencji Chicagowskiej o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r., ani w jej załączniku 13, na podstawie którego procedował Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Działanie takie było zatem złamaniem ustalonych reguł. Upublicznienie takowego dokumentu w całości, niezależnie od złamania zapisów umowy międzynarodowej, narusza szereg przepisów prawa polskiego. Jestem przekonany, że przepisy Federacji Rosyjskiej równie bezwzględnie chronią prywatność i dobra osobiste osób zmarłych i ich rodzin. Wierzę, że powyższy list będzie powodem niezwłocznego usunięcia ekspertyzy sądowomedycznej ze stron Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, o czym zostanę jako pełnomocnik p. Ewy Błasik powiadomiony. adwokat Bartosz Kownacki

List otwarty do przewodniczącej MAK  

pełnomocnik żony po generale Błasiku wystosował list otwarty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you