Page 1

KLUB PARLAMENTARNEGO  PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Warszawa, 9 czerwca 2011 r.

Posłowie na Sejm RP Kazimierz Ujazdowski Jarosław Sellin

Szanowny Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych

Zwracamy się   do   Pana   Ministra   z   żądaniem   podjęcia   działań,   które  zapobiegną promowaniu przez polską dyplomację postaw sprzecznych z etycznymi  podstawami cywilizacji i z wartościami Konstytucji RP oraz wystosowania  oficjalnych  przeprosin   skierowanych   do   władz   Słowacji   z   powodu   bezprecedensowej,  skandalicznej ingerencji ambasadora polskiego w Bratysławie Andrzeja Krawczyka w  wewnętrzne sprawy tego państwa. W   dniu   2   czerwca   2011   r.   Ambasador   RP   na   Słowacji   podpisał   się   pod  oświadczeniem   innych   dyplomatów   akredytowanych   w   Bratysławie   popierającym  pochód środowisk lesbijskich, gejowskich, biseksualnych i transseksualnych (LGBT)  zorganizowanym   w   tym   mieście,   głoszącym   postulaty   uchwalenia   ustawy   o  „małżeństwach   osób   tej   samej   płci”   i   umożliwienie   takim   parom   adopcji   dzieci.  Wystąpił   w   imieniu   Polski,   gdyż   w   oświadczeniu   tym   czytamy:   „My,   członkowie  wspólnoty   międzynarodowej,   stoimy   zdecydowanie   i   jednoznacznie   po   stronie  uczestników marszu, którzy (…) chcą (…) podnieść stan świadomości o wspólnocie  LGBT na Słowacji. (…) Cieszymy się z wkładu społeczności LGBT na rzecz naszej  wspólnoty oraz witamy starania przedstawicieli słowackich instytucji o ochronę praw  osób należących do LGBT na Słowacji”.  Wiemy, że od podpisania tego oświadczenia uchylili się m.in. ambasadorowie  innych państw sąsiednich  – Austrii i Czech. 


Naszym zdaniem   był   to   akt   ingerencji   w   wewnętrzne   stosunki  zaprzyjaźnionego z Polską, sąsiedniego państwa. Nie mniej oburzający jest fakt, że  deklaracja   złożona   przez     ambasadora   Andrzeja   Krawczyka   jest   sprzeczna   z  zasadami     Konstytucji   RP     określającymi   małżeństwo   jako   związek   kobiety   i  mężczyzny oraz  konstytucyjnymi prawami dziecka i rodziny.     Wiemy   też,   że   wielu   polityków   słowackich   jest   zbulwersowanych   postawą  polskiego   ambasadora   w   tej   sprawie.   Zwłaszcza,   że   postulaty   głoszone   na   tej  paradzie  nie  znajdują  poparcia  większości  społeczeństwa  polskiego i  pozostają  w  sprzeczności   z podstawowymi zasadami Konstytucji RP. Jeden z nich zwrócił też  uwagę,   że   poparcie   polskiego   ambasadora   dla   „Tęczowego   Marszu”   „stoi   w  jaskrawej sprzeczności z dziełem całego życia waszego i naszego wielkiego papieża  Jana Pawła II, którego beatyfikację katolicy z wielki przejęciem świętowali zaledwie  przed   miesiącem”.   Zwracają   też   uwagę,   że   oba   nasze   państwa   łączy   formalny  sprzeciw   wobec   naruszania   suwerenności   poszczególnych   państw   w   UE   w  dziedzinie   prawodawstwa   odnoszącego   się   do   moralności   i   kultury,   a   zwłaszcza  definicji małżeństwa (deklaracja Rady Narodowej Rep. Słowackiej ze stycznia 2002 r.  i uchwała Sejmu RP z maja 2003 r.).     Musimy  zwrócić   uwagę   Pana   Ministra   na   zasmucający   fakt,   że   ambasador  Krawczyk podpisał deklarację na blankiecie ambasady USA co  jest wyrazem braku  elementarnej kultury państwowej.  Oczekujemy   pilnej,   oficjalnej   i   upublicznionej   reakcji   Pana   Ministra   w   tej  sprawie.

Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm RP

Jarosław Sellin

Kazimierz Ujazdowski

 

List do ministra Sikorskiego  
List do ministra Sikorskiego  

List do ministra Sikorskiego

Advertisement