Page 1

KLUB PARLAMENTARNEGO  PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Warszawa, 9 czerwca 2011 r.

Posłowie na Sejm RP Kazimierz Ujazdowski Jarosław Sellin

Szanowny Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych

Zwracamy się   do   Pana   Ministra   z   żądaniem   podjęcia   działań,   które  zapobiegną promowaniu przez polską dyplomację postaw sprzecznych z etycznymi  podstawami cywilizacji i z wartościami Konstytucji RP oraz wystosowania  oficjalnych  przeprosin   skierowanych   do   władz   Słowacji   z   powodu   bezprecedensowej,  skandalicznej ingerencji ambasadora polskiego w Bratysławie Andrzeja Krawczyka w  wewnętrzne sprawy tego państwa. W   dniu   2   czerwca   2011   r.   Ambasador   RP   na   Słowacji   podpisał   się   pod  oświadczeniem   innych   dyplomatów   akredytowanych   w   Bratysławie   popierającym  pochód środowisk lesbijskich, gejowskich, biseksualnych i transseksualnych (LGBT)  zorganizowanym   w   tym   mieście,   głoszącym   postulaty   uchwalenia   ustawy   o  „małżeństwach   osób   tej   samej   płci”   i   umożliwienie   takim   parom   adopcji   dzieci.  Wystąpił   w   imieniu   Polski,   gdyż   w   oświadczeniu   tym   czytamy:   „My,   członkowie  wspólnoty   międzynarodowej,   stoimy   zdecydowanie   i   jednoznacznie   po   stronie  uczestników marszu, którzy (…) chcą (…) podnieść stan świadomości o wspólnocie  LGBT na Słowacji. (…) Cieszymy się z wkładu społeczności LGBT na rzecz naszej  wspólnoty oraz witamy starania przedstawicieli słowackich instytucji o ochronę praw  osób należących do LGBT na Słowacji”.  Wiemy, że od podpisania tego oświadczenia uchylili się m.in. ambasadorowie  innych państw sąsiednich  – Austrii i Czech. 


Naszym zdaniem   był   to   akt   ingerencji   w   wewnętrzne   stosunki  zaprzyjaźnionego z Polską, sąsiedniego państwa. Nie mniej oburzający jest fakt, że  deklaracja   złożona   przez     ambasadora   Andrzeja   Krawczyka   jest   sprzeczna   z  zasadami     Konstytucji   RP     określającymi   małżeństwo   jako   związek   kobiety   i  mężczyzny oraz  konstytucyjnymi prawami dziecka i rodziny.     Wiemy   też,   że   wielu   polityków   słowackich   jest   zbulwersowanych   postawą  polskiego   ambasadora   w   tej   sprawie.   Zwłaszcza,   że   postulaty   głoszone   na   tej  paradzie  nie  znajdują  poparcia  większości  społeczeństwa  polskiego i  pozostają  w  sprzeczności   z podstawowymi zasadami Konstytucji RP. Jeden z nich zwrócił też  uwagę,   że   poparcie   polskiego   ambasadora   dla   „Tęczowego   Marszu”   „stoi   w  jaskrawej sprzeczności z dziełem całego życia waszego i naszego wielkiego papieża  Jana Pawła II, którego beatyfikację katolicy z wielki przejęciem świętowali zaledwie  przed   miesiącem”.   Zwracają   też   uwagę,   że   oba   nasze   państwa   łączy   formalny  sprzeciw   wobec   naruszania   suwerenności   poszczególnych   państw   w   UE   w  dziedzinie   prawodawstwa   odnoszącego   się   do   moralności   i   kultury,   a   zwłaszcza  definicji małżeństwa (deklaracja Rady Narodowej Rep. Słowackiej ze stycznia 2002 r.  i uchwała Sejmu RP z maja 2003 r.).     Musimy  zwrócić   uwagę   Pana   Ministra   na   zasmucający   fakt,   że   ambasador  Krawczyk podpisał deklarację na blankiecie ambasady USA co  jest wyrazem braku  elementarnej kultury państwowej.  Oczekujemy   pilnej,   oficjalnej   i   upublicznionej   reakcji   Pana   Ministra   w   tej  sprawie.

Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm RP

Jarosław Sellin

Kazimierz Ujazdowski

 

List do ministra Sikorskiego  

List do ministra Sikorskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you