Page 1

Warszawa, 29.10.2010 r.  Komunikat Zespołu ds. Wyjaśnianie Katastrofy Smoleńskiej  po posiedzeniu z dn. 29 października 2010 r.

W dniu   dzisiejszym   Zespół   wysłuchał   relacji   ministra   Andrzeja   Dudy,  Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Minister Duda  przedstawił znane sobie okoliczności dotyczące działań marszałka Sejmu Bronisława  Komorowskiego i jego urzędników, celem przejęcia obowiązków Prezydenta RP po  katastrofie smoleńskiej w dn. 10 kwietnia 2010r.  Z relacji tej wynika, iż już o godz. 11 rano w dn. 10 kwietnia minister Lech  Czapla z Kancelarii Sejmu zwrócił się telefonicznie do min. Dudy, informując, że w  związku   ze   śmiercią   Prezydenta   Kaczyńskiego   marszałek   Komorowski   przejmuje  pełnienie obowiązków Prezydenta RP. Min. Czapla nie potrafił wyjaśnić w oparciu o  jakie   informacje   i   dokumenty   nastąpiło   stwierdzenie   zgonu   Prezydenta   i  uprawdopodobnić   tej   wiadomości  inaczej, jak powołując się  na   przekaz medialny.  Dlatego min. Duda odrzucił jego stanowisko wskazując, iż co najwyżej można mówić  o sytuacji, w której nie wiadomo gdzie znajduje się Prezydent Kaczyński, a więc do  przejęcia obowiązków niezbędna jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze  dwukrotnie tego dnia urzędnicy Kancelarii marszałka starali się uzyskać akceptację  Kancelarii   Prezydenta   Kaczyńskiego   dla   podejmowanych   przez   Bronisława  Komorowskiego   prób   przejęcia   obowiązków   Prezydenta   RP.   Ostatecznie   wkrótce  przed   godz.   14   minister   Czapla   poinformował,   iż   przejęcie   obowiązków   zostanie  podane   do   wiadomości   publicznej   w   specjalnym   oświadczeniu   marszałka.   Jako  podstawę   faktograficzną   tej   decyzji   podał   rozmowę   Bronisława   Komorowskiego   z  prezydentem Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem oraz telegram od niego, 


w którym stwierdzono, iż Prezydent Kaczyński nie żyje. Takie oświadczenie zostało  rzeczywiście złożone, a o godz. 16 w obecności pozostałych ministrów Kancelarii  Prezydenta   marszałek   Komorowski   poinformował   o   wyznaczeniu   pana   Jacka  Michałowskiego   na   p.o.   szefa   Kancelarii   Prezydenta   RP.   Wątpliwości   co   do  celowości i podstaw prawnych tej decyzji wyrażane przez min. Małgorzatę Bochenek  i   min.   Andrzeja   Dudę   nie   zostały   przyjęte   do   wiadomości   przez   marszałka  Komorowskiego.  Do dnia dzisiejszego nie zdołano ustalić na jakiej podstawie faktycznej (poza  stanowiskiem   prezydenta   Rosji)   marszałek   Komorowski   przejął   obowiązki  Prezydenta RP w dn. 10 kwietnia br. Według dostępnych relacji naocznych świadków  wydarzeń ciało Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zostało odnalezione o godzinie  19.30 czasu moskiewskiego.  Minister   Duda   przekazał   także   relację   związaną   z   identyfikacją   i  przewiezieniem do kraju zwłok Pani Marii Kaczyńskiej, żony Prezydenta RP. 

Przewodniczący Zespołu  Antoni Macierewicz 

Komunikat Zespołu ds. Katastrofy Smoleńskiej  

Komunikat Zespołu ds. Katastrofy Smoleńskiej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you