Page 1

SKOLETUR TIL KONGSBERG 2013 SØLVGRUVENE, AKTIVITETER, MUSEET OG KIRKEN

NORSK

BERGVERKSMUSEUM Norsk Bergverksmuseum


SKOLETUR TIL KONGSBERG 2013 Norsk Bergverksmuseum og Sølvgruvene har i mange år vært et populært reisemål for skoleklasser i Østlandsområdet. Sølvfunnet i 1623 var starten på en 335-årig historie med gruvedrift på Kongsberg. Kongsberg Sølvverk er Norges største bergverk gjennom tidene. Denne fascinerende historien kan oppleves på Kongsberg ved besøk på museet, i Sølvgruvene og i kirken. Aktivitetsplassen og rasteplassen utenfor inngangen til Sølvgruvene ble etablert i 2006, og har vært en stor suksess. Ett museum, - fem samlinger! Bestill gjerne omvisning i våre andre spennende samlinger, - Kongsberg Våpenfabrikks samling, Norges Banks myntverkssamling, Kongsberg skihistoriske samling og mineralsamlingen. I denne brosjyren kan du lese nærmere om hvilke tilbud vi har til skoleklasser. Alle tilbudene kan kombineres. 1 lærer/ledsager gratis per 7 skolebarn for alle våre aktiviteteter og tilbud. Vi gjør oppmerksom på at det ved besøk i Sølvgruvene må være med en voksen i hver vogn. Det betyr at det må være med en voksen per 7 barn.

BESTILLING

All bestilling gå til Norsk Bergverksmuseum: Telefon: 91 91 32 00 (09.00 - 16.00) e-post: bergverksmuseet@bvm.museum.no

ÅPNINGSTIDER

Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg sentrum: 18. mai 2013 - 31. august 2013: kl. 10.00 - 17.00 Sølvgruvene i Saggrenda: 18. mai 2013 - 30. juni 2013: 1. juli 2013 - 31. juli 2013: 1. august 2013 - 31. august 2013:

Toget går kl. 10.00, 12.00 og 14.00 Toget går hver hele time fra kl. 11.00 til 16.00 Toget går kl. 10.00, 12.00 og 14.00

Ekstra tog settes opp ved behov Hjertelig velkommen til Kongsberg! Med vennlig hilsen

Norsk Bergverksmuseum

NORSK BERGVERKSMUSEUM


BESØK I SØLVGRUVENE - 335 ÅRIG SPENNENDE HISTORIE

Gruvetoget frakter oss 2300 meter inn til Kongens gruve til et nivå 342 meter under overflaten. Inne i fjellets dyp kan elevene delta på en spennende skattejakt. Omviserne demonstrerer blant annet den fantastiske Fahrkunsten (Sølvverkets første mannskapsheis), og vi vandrer i stoller og store bergrom hvor sølvet ble brutt ut. Husk varme klær! Pris: kr 90,- pr/elev Varighet: 1,5 timer Vi gjør oppmerksom på at det ved besøk i Sølvgruvene må være med en voksen i hver vogn. Det betyr at det må være med en voksen per 7 barn.


AKTIVITETSPLASSEN - NATURFAG I PRAKSIS

På aktivitetsplassen, ca 100 meter fra inngangen til Sølvgruvene, kan elevene delta i: - Fyrsetting - fysikk og geologi i praksis Vi demonstrerer hvordan gruvearbeiderne i gamle dager brant bål for å sprenge seg innover i fjellet. - Sølvvasking På gullgravers vis vasker elevene ut ekte sølvperler. Sølvet kan elevene ta med seg hjem. - Mineralbanking Elevene kan selv hugge ut mineraler ved hjelp av hammer og meisel. Vernebriller og verktøy er tilgjengelig. - Myntpreging Elevene får prege sin egen mynt. Pris: kr 30,- pr/elev Varighet: 1 time


MUSEET I KONGSBERG SENTRUM - FRA MALM TIL MYNT

Ett museum, - fem samlinger! Bestill gjerne omvisning i våre andre spennende samlinger, - Kongsberg Våpenfabrikks samling, Norges Banks myntverkssamling, Kongsberg skihistoriske samling og mineralsamlingen! Omvisningen begynner med fortellingen om sølvfunnet som ble gjort av gjeterbarna Helga og Jacob i 1623. Et høydepunkt for mange er å se verdens største og flotteste samling med trådsølv fra Kongsberg. Historiene rundt “tjuvsølv” og berglegens instrumenter vekker stor interesse, det samme gjør en rundtur i “minigruva”. I gruveteknisk avdeling får elevene se datidens teknologi, både som autentiske gjenstander og i form av modeller. Pris: kr 30,- pr/elev Varighet: 1 time


UTSTILLINGER 2013 KVINNELIGE GEOLOGIPIONERER

GAMLE SØLVVERKSBILDER

I forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 lager Norsk Bergverksmuseum en utstilling om de første kvinnelige geologene i Norge. Den første, og kanskje viktigste, var Wilhelmine Johnson Høst som tok sin diplomoppgave allerede i 1912. Den praktiske delen av oppgaven ble gjennomført bl.a. i Sølvgruvene på Kongsberg. Andre var Astrid Monsen som ble ansatt som konservator ved Bergen museum i 1918, og Brit Hofseth som var en dyktig feltgeolog. Utstillingen åpnes tirsdag 4. juni.

Norsk Bergverksmuseum viser frem skatter fra museets fotoarkiv. Særlig vil vi fremheve 13 fotografier tatt av Wilhelmine Johnson, Norges første kvinnelige geolog, i 1911. I mars 1956 var Øivinn Kværna med de siste sølvverksarbeiderne inn i berget. Med sitt nyanskaffede kamera dokumenterte han de siste arbeidene som ble gjort i Sølvgruvene på Kongsberg. I tillegg til de allerede omtalte bildene viser vi mange andre motiv fra Norsk Bergverksmuseums rikholdige fotoarkiv og opptak gjort i nyere tid av museets egen fotograf

Sted: Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg sentrum Periode: 4. juni 2013 - 23. desember 2013

Sted: Periode:

Blåstua, Sakkerhusene i Saggrenda 18. mai 2013 - 30. august 2013

NYTT BLIKK PÅ KONGSBERG

KERAMIKKUTSTILLING

Gjennom det siste året har Arild Brun Kjeldaas fotografert Kongsbergs “identiitet”, og publisert bildene på laagendalsposten.no. Nå er det duket for en fantastisk utstilling i hjertet av Kongsberg

Keramiker Lilliann Svendsrud stiller ut keramikk og porselen. La deg fascinere og inspirere av både nostalgisk og moderne keramikkuttrykk i sommerutstillingen i Sakkerhusene. Nytt og gammelt forenes i bruksgjenstander, ikoner og installasjoner.

Sted: Periode:

Kongens gruve, Sølvgruvene i Saggrenda 25. juni 2013 - 23. desember 2013

www.arildbrun.no

Sted: Periode:

Sakkerhusene i Saggrenda 18. mai 2013 - 30. august 2013

www.lillannsvendsrud.no


KONGSBERG KIRKE - KULTUR OG KUNSTHISTORIE

Kongsberg kirke er symbolet på Kongsberg Sølvverks storhetstid. Kirken er et enestående byggverk med alter, prekestol og orgel bygget sammen til en stor praktvegg. De tre lysekronene fra Nøstetangen glassverk regnes som Nordens fineste. Det restaurerte Glogerorgelet er i dag regnet for å være et av de beste barokkorgler som er bevart i Europa. I 1770 var Kongsberg Norges nest største by og Kongsberg Sølvverk var Danmark-Norges største industriforetak Pris: kr 10,- pr/elev barne- og ungdomsskole kr 20,- pr/elev videregående skole Varighet: 30 minutter Besøk i kirken bestilles hos Kirkekontoret i Kongsberg på telefon 32 86 65 91/32 86 60 30.


MAT, DRIKKE OG FRITID

SAKKERHUSENE - MUSEUMSBUTIKK OG KAFE I museumsbutikken finnes både faglitteratur, populærvitenskapelige godbiter, steiner, smykker og souvenirer m.m. I kafeen kan vi tilby bespisning i de gamle arbeiderboligene, - en opplevelse i seg selv. Ta kontakt for informasjon og priser

Besøksadresse: Norsk Bergverksmuseum Hyttegt 3 3616 Kongsberg

Postadresse: Norsk Bergverksmuseum Postboks 18 3602 Kongsberg

RASTEPLASS I Saggrenda har vi opparbeidet en stor rasteplass i umiddelbar nærhet til Sølvgruvene og aktivitetsplassen. På rasteplassen står det gassgriller til fri disposisjon, og det er sitteplasser til 100 personer ved bord. Plassen er tilrettelagt med egne bord for rullestolbrukere. BADEPLASS I Saggrenda er det tilgjengelig en stor og oversiktlig badeplass som holder god temperatur gjennom vår og sommer.

Kontakt: Tlf.: 91 91 32 00 bergverksmuseet@bvm.museum.no www.norsk-bergverksmuseum.no

Skolebrosjyre2013 for web 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you