Page 1


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________   Bedre velfærd for færre penge CIM udvikler brugervenlige og innovative systemer med det formål at skabe effektive og forbedrede arbejdsforhold i en situation, hvor der bliver færre medarbejdere til at passe flere borgere med pleje- eller omsorgsbehov. Missionen er med andre ord at skabe bedre velfærd for færre penge ved hjælp af innovativ og brugervenlig teknologi. CIM InCare-løsning Manglende kommunikation er ofte årsag til brug af unødige ressourcer hos både personale, pårørende og beboere. Derfor har CIM udviklet en kommunikationsmodel, der gør det muligt for både personale, pårørende og beboere at dele viden via et enkelt og brugervenligt system. Eksempel/case Olga Jensen er beboer på ældrecentret Sølyst. Hendes datter ringer ofte for at få personalets vurdering af moderens ve og vel. Det sker imidlertid, at plejeren, der tager telefonen, lige er mødt på vagt og derfor ikke er opdateret. Inden plejeren kan svare, må hun derfor gå til kontoret for at finde journalen og ringe tilbage. •

Med CIM InCare kan datteren selv finde ikke-personfølsomme informationer om moderen ved hjælp af log-in til et særligt website.

Datteren vil også gerne besøge moderen fredag og spise med til frokost. •

Via den særlige web-adgang kan datteren selv tilmelde sig frokost og give besked om besøget ved registrering i Kalender-funktionen. I kalenderen kan datteren fx se, at moderen er til behandling hos fysioterapeuten fredag kl. 10.00. På den måde har hun mulighed for selv at tilrettelægge sit besøg.

I ældrecentret har køkkenchefen fastlagt madplanen for næste uge. Madplanen kopieres og fordeles på de udvalgte steder for ophængning i ældrecentret. Olga Jensen spørger plejeren, hvad de skal have at spise på næste tirsdag, fordi hun vil invitere sin datter til at spise med den dag. Plejeren skal først ud på gangen for at se opslaget fra køkkenet for at kunne svare.

Med InCare kan køkkenchefen lægge madplanen ind i systemet med tilhørende billeder af menuerne. Straks efter er den synlig på alle skærme i hele huset, og hvis Olga Jensen har sin egen touch-skærm i lejligheden, kan hun hente informationer fra køkkenchefen via et særligt ikon.

2


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________   Innovativ og brugervenlig velfærdsteknologi

Cim InCare  udvikler  applikationer  på  mobil  touch  skærm  og  PC  med  henblik  på   integration  op  mod  de  kendte  omsorgssystemer  samt  andre  3  parts  leverandører.  

3


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Hvor gør CIM InCare en forskel? I det konkrete eksempel sikrer InCare, at personale, pårørende og beboer kommunikerer effektivt, så dobbeltarbejde og ekstra praktiske ad hoc-opgaver undgås, og personalet i stedet kan pleje og yde omsorg til beboeren. Derudover stiller systemet en række oplysninger til rådighed, som gør de pårørende i stand til at planlægge besøg og i øvrigt følge med i, hvad der rør sig omkring deres kære. InCare er således hjælp til selvhjælp for alle parter.

CIM InCare-løsninger tager altid udgangspunkt i: • brugerne (personale, beboere, pårørende m.v.) og • de eksisterende kommunale standardsystemer. På den måde sikres en smidig implementering eller rettere; at systemerne anvendes og dermed: • reducerer tidskrævende arbejdsgange • frigiver tid til opgaver, der kræver menneskeligt nærvær • fremmer kommunikationen mellem personale, pårørende og beboere m.v.

4


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Hvad er InCare kort fortalt? InCare er et system, der gør det muligt for personale, pårørende og beboere at dele viden og dermed spare ressourcer. Via touch-skærme, Smart Phone og web har beboere, personale og de pårørende eksempelvis adgang til: • Kalender og aktivitetsoversigt, der gør det muligt at koordinere ture, genoptræning, besøg m.v. • Besked-service via SMS og e-mail - gør det muligt at kommunikere med pårørende og andre interessenter. • Kontaktdata på personale • Interne personalebeskeder – med historik • Madplan - ugens menuer med bestillingsmulighed • Vejledninger – informationer om huset, div. Brochurer m.m. • Medicinering - påmindelse • Mulighed for kamerafunktion, der kan anvendes ved dør/adgang eller som overvågning i udvalgte rum • Mulighed for Skype-modul.

Brugerfladen InCare er udviklet i tæt samarbejde med brugerne for at sikre en åbenbar og lettilgængelig brugerflade. For at give en fornemmelse af systemets brugerlogik vises her nogle af systemets anvendelsesmuligheder.

5


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________   Her ses hovedmenu på InCare – basisversion.

Det er hurtigt at forstå ikoner for brugere i alle aldersgrupper. Her ses ikonet for Kalender-systemet til planlægning af dag-uge-måneds- aktiviteter. I kalenderen kan man også indsætte oplysninger om den enkelte beboer, hvis der er krav om speciel kost, allergier eller andre forholdsregler.

6


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Afhængig af behov kan beskeder modtages som SMS og e-mail. Beskederne kan læses op ved hjælp af talesyntese.

Beboeren kan også selv skrive beskeder ved hjælp af et tastatur på skærmen. Modtageren vælges ved at trykke på billedet af personen, hvorefter billedet markeres. Beskeden indtastes og kan herefter sendes.

7


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Personale-ikonet giver adgang til teams, billeder, navne og titler for personalet. Her er det også muligt at vælge en løsning hvor det bliver vist hvem er på vagt.

8


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________   Kommunikationsværktøj – kun for personalet Plejepersonalet har en særlig webadgang, som kun kan åbnes med en personlig kode. Her kan personalet oprette og se fx døgnskemaer, historik, journaler, beskeder, diagnoser og behandlinger.

Eksempel på døgnskema/døgnrytmerapport:

9


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Når man klikker på ikonet med kostpyramiden, får man informationer om dagens menu og madplanen for indeværende uge med beskrivelser og billeder af de enkelte måltider. Her kan beboeren eller de pårørende også selv bestille et måltid.

10


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Med et enkelt klik på Aktiviteter kan man få overblik over fællesaktiviteter og tileller afmelde sig. Ved tilmelding markeres tidspunktet for aktiviteten automatisk i den personlige kalender.

11


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Under ikonet Vejledninger kan der indsættes forskellige detaljer om kost, brugervejledninger for hjælpemidler, køreplaner m.v.

12


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________  

Om InCare hardware, software og implementering InCare touch-skærm • 38.1 cm (15”) beskyttet touch-skærm • Anti-bakteriel kabinet • EN60601-1-1, EN60601-1-2 certificeret • Udformet til let rengøring og rengøring med alkohol • Aluminium kabinettet er hygiejnisk og støjsvagt. InCare teknik Uanset om InCare-løsningen skal sættes op i en bo-enhed, i et ældrecenter eller i eget hjem, udarbejder vi et systemdiagram for at sikre, at der er: • Mulighed for vægmontering af touch-skærm og IP-kamera • Strømforsyning til enhederne • Internetforbindelse min. 5 Mbit • Kablet lokalnetværk med forbindelse til touch-skærm og IP-kamera, samt en switch til at forbinde skærm og kamera • Router, der forbinder lokalnetværket med internettet (switch og router er typisk bygget sammen i én enhed) • Lokalnetværk, som skal sættes op til et privat subnet • En fast IP-adresse, hvis IP-kameraet skal sættes op. Disse krav gælder alle boliger, der skal tilsluttes systemet. Support og hjælp-til-selvhjælp Når vi har installeret systemet i jeres miljø, instrueres de relevante brugere i de forskellige anvendelsesmuligheder. Derudover får I en betjeningsvejledning inkl. bruger- og adgangsoplysninger. For at sikre at systemet implementeres efter hensigten skal hvert døgn/plejetilbud have mindst én InCare-superbruger, der kan assistere ved betjeningsspørgsmål, instruktion til nye medarbejdere og lign. CIM Gruppen opretter netværksgrupper, hvor superbrugere og andre relevante brugere kan mødes og drøfte anvendelse, funktioner og evt. behov for udvikling sammen med CIM-folk. Brugergruppemøderne er planlagt til hver 6. måned eller efter behov. Herudover tilbyder CIM interconn telefonsupport, som beregnes til 200 kr. pr. påbegyndt kvarter/15 min. Telefonsupporten er åben alle hverdage kl. 8.00-16.00.

Om CIM Gruppen CIM InCare er udviklet af CIM Gruppen, der siden 1998 har arbejdet med brugervenlige software- og hardwareløsninger. Løsningerne tager altid

13


CIM InCare _____________________________________________________________________________________________   udgangspunkt i brugerne og brugerfladen. CIM Gruppen består af 47 kompetente og specialiserede medarbejdere, fordelt på afdelinger i Struer, Århus og Hørsholm. Kontaktinformationer

I er velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvad en CIM-løsning kan gøre for jer. InCare systemet samt skærmkommunikation: Søren Møller Teknisk direktør 6029 5545 sm@cim.as www.cim-interconn.dk Fælledvej 17 7600 Struer

CIM interconn er en del af CIM Gruppen CIM Gruppen A/S Fælledvej 17 7600 Struer www.cim-gruppen.dk

14

Profile for mymind_dk

incareDK  

computer, it, health

incareDK  

computer, it, health

Profile for mymind_dk