Page 1


PAMILK LIGĄ SAVO Pasąmonės paslaptys

MIJALBA

Kaunas 2006


Šią knygą skiriu savo tėvams Sinelnikovams Jemeljanovnai-

©„Mijalba",2006 ISBN 9955-599-36-7

© Vertimas O. Daržininkaitytės, 2006

ir

savo

ir Lidijai

Stepanovnai.

daugiau...

Mes

mylime

žmonos Jūs jus.

davėte

tėvams

Vladimirui Ivanovičiui ir

Korbakovams

mūsų gyvenimui

viską,

-

Valentinai

Anatolijui Aleksėjeviciui ko

reikia,

ir

netgi


TURINYS PIRMOJI KNYGA Pratarmė 13 Kaip skaityti šią knygą 21 1 skyrius. Netikra tikrovė 23 Kiek žmonių, tiek pasaulių, ir netgi daugiau... 27 Pasąmoninės programos 31 Ką reikia žinoti apie savo pasąmonę 35 Kaip užmegzti tiesioginį ryšį su savo pasąmone 41 2 skyrius. Kaip žmonės susikuria sau ligas 47 Kas tai yra liga 47 Vyraujantis medicinos modelis

55

Naujas daktaro Sinelnikovo medicinos modelis 56 3 skyrius. Destruktyvios mintys 69 Puikybė, egoizmas 70 Kritika, pretenzijos ir nepasitenkinimas 77 Smerkimas 81 Panieka 87 Priešiškumas

89

Neapykanta 91 Suirzimas 96


8

VALERIJUS SINKI.NIKOVAS

Pyktis ir įniršis 98 Nuoskauda

ANTROJI KNYGA

Apmaudas

105

Pratarmė

108

Galva

Apkalbos ir piktos mintys Pagyrūniškumas

110 112

124

132

219

Plaučiai Gerklė

Ilgesys, liūdesys depresija Besotystė, rajumas

138

Nosis

142

219 226

227

Virškinimo traktas

Savanaudiškumas, šykštumas, godumas

144

Liežuvis 149

232

Skrandis 2 3 2

150

Kepenys

153

Pavyduliavimas

Kasa

154

235

237

Žarnynas

Paleistuvavimas ir svetimavimas

157

239

Išangė ir tiesioji žarna 241 Inkstai

242

4 skyrius. „Pasinėrimo" ir pasąmonės programavimo metodas 1 6 2

Moterų ligos

Perprogramavimo planas

Nėštumas

172

Asmeninės istorijos peržvalga, persvarstymas ir ištrynimas Peržvalgos ir persvarstymo technika Priedas

178

Baigiamasis žodis

231

Burna 231

148

Meilikavimas

206

Limfa

136

Melas, apgaulė

204

Širdies ir kraujagyslių sistema, kraujas 2 0 9

134

Veidmainystė

Ausys Akys

Baimė, nerimas, susirūpinimas

195

Psichika 200

120

Abejonės ir neryžtingumas

194

Nervų sistema

Savikritika, saviplaka, nepasitenkinimas savimi, savęs teisimas, savinieka ir neapykanta sau

189

Smegenys

111

Kaltės jausmas ir bausmė

Pavydas

189

107

Nusivylimas

Užuojauta

187

100

Kerštingumas

Gailestis

PAMILK LIGA SAVO

176

173

256

Pieno liaukos 260 Vyrų ligos

264

Venerinės ligos 185

244

Kūnas Sąnariai Kaklas Nugara

278 284 285 286

273


VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kojos 2 8 7 Oda Nagai

288 299

Plaukai 300 Infekcinės ligos, uždegimas 301 Traumos ir nelaimingi atsitikimai 302 Skydliaukė 3 0 6 Augliai, vėžys

307

Alkoholizmas

314

Rūkymas Vaikų ligos

322 324

PADĖKOS Noriu padėkoti visiems, kurie padėjo man parašyti šią knygą. Visų pir­ ma savo pacientams. Dėkoju jiems už pasitikėjimą. Kartu su jais keičiausi aš pats. Jie pateikė daug medžiagos tyrinėjimams. Be jų nebūtų šios knygos. Ypač dėkingas esu savo žmonai Liudmilai. Už jos meilę ir nuolankumą. Už pagalbą rašant knygą. Už jos unikalius gebėjimus atskleisti pasąmonines ligų priežastis. Taip pat noriu padėkoti Anatolijui Oleinikovui ir Antonui Šinkarenkai, Jurijui Laptevui ir Olegui Ivanovui už jų neįkainojamą pagalbą rengiant knygą spaudai.


PIRMOJI KNYGA


PRATARMĖ Gerbiamas skaitytojau! Ši knyga — tai mano dar medicinos institute pradė­ tų tyrinėjimų rezultatas. Ji supažindins jus su giluminėmis žmogaus organizmo susirgimų priežastimis, padės savarankiškai atskleisti tas priežastis ir išsigydyti dažnai netgi be vaistų, taip pat užbėgti ligai už akių. Mane, būsimą gydytoją, institute mokė: jei nori išgydyti ligonį, visų pirma turi rasti susirgimo priežastį ir ją pašalinti. Tačiau per šešerius studijų bei dvejus internatūros metus aš taip ir nesužinojau, kokios priežastys iš tiesų sukelia ligą. Supratau, kad oficialioji me­ dicina apie jas nieko nenutuokia. Ji jų ieško. Beje, ieško jau seniai. Tačiau dar nerado. Tiesiog paradoksas! J u k norint išgydyti ligonį, reikia žinoti ligos atsiradi­ mo priežastis ir jas pašalinti, o medicina jų nežino. Vadinasi, oficialioji medicina ligos negydo. Ji tik lengvina ligonio kančias. Aš irgi norėjau pažinti šias priežastis. Pradžioje ėjau tuo pačiu pažinimo keliu, kuriuo jau daug šimtmečių eina oficialioji medicina. Vėliau pastebė­ jau, kad ligonių gydymas per tuos šimtmečius mažai tepasikeitė, netgi pa­ blogėjo. Aiškiai pradėjau suprasti, kad oficialioji medicina ieško ne ten. Ydingas pats požiūris tiek į ligonį, tiek į ligą. Jeigu ligoninėje gydo skrandžio opą, o po kiek laiko ji atsinaujina, vadinasi, liga buvo numalšinta tik laikinai. Jeigu pavartojus hormoninį tepalą bėrimas išnyksta, o paskui vėl atsiranda - tai irgi nėra gydymas. O kiek vadinamųjų „neišgydomų" ligų: vėžys, psoriazė, diabetas, išeminė širdies liga, sklerozė, epilepsija ir kitos... Aš pradėjau ieškoti kitų kelių. Susidomėjau vaistažolėmis, rinkau liau­ diškus receptus, užkalbėjimus nuo ligų, kurį laiką dirbau su vienu žinomu liaudies gydytoju. Domėjausi biolauko veikimu. Bet ir tai mane nevisiškai


16

VALERIJUS SINEI.NIKOVAS

17

PAMILK LIGĄ SAVO

tenkino. Jaučiau, kad trūksta svarbiausio komponento. Turi būti tam tikras

dėl, kad jis pagrįstas žinomais ir senais kaip pasaulis dėsniais. Kodėl progra­

bendras modelis, jungiantis visus jau egzistuojančius poveikio žmogui ir li­

mavimas? Tikriausiai dėl to, kad nuo pat vaikystės mūsų smegenys, mūsų

gai metodus. Tuo metu pradėjau studijuoti homeopatiją ir baigęs institutą

pasąmoninis protas, programuojasi tam tikru būdu matyti aplinkinį pasaulį

iškart pradėjau dirbti gydytoju homeopatu.

bei jame veikti. O paskui mes jau gyvename pagal šias programas ir susiku­

Homeopatija mane sudomino kaip asmeninė medicina. Vienas iš jos principų skelbia, kad reikia ne slopinti ligą, o atstatyti dinaminę organizmo

riame sau daugybę problemų ir skausmo. Mes norime visa tai pakeisti, ta­ čiau nežinome kaip.

pusiausvyrą. Homeopatija padeda unikaliai įvertinti ligonį bei jo ligą. Be to,

Savo modelio veikimą aš pradėjau tikrinti taikydamas jį sau pačiam.

visi vaistai gaminami iš gamtinių žaliavų (žolės, mineralai, nuodai, vabz­

Efektas buvo stulbinamas! M a n o gyvenime prasidėjo nuostabios permainos.

džiai, gyvūnų išskyros, žmogaus ligų produktai). Homeopatinių vaistų pa­

Tai pasireiškė tiek sveikatos, tiek visose kitose mano būties srityse. Aš jau­

ruošimo ir vartojimo būdas eliminuoja žalingą šalutinį poveikį ir pripratimą.

čiausi puikiai, kaip niekad buvau sveikas ir ištvermingas. Kokybiškai pasikei­

Samuelis Hanemanas, homeopatinio metodo kūrėjas, savo laiką pralenkė dviem

tė pats aplinkinio pasaulio suvokimas. Gyventi tapo tiesiog įdomu.

šimtmečiais.

Modelio principus aš pradėjau taikyti savo pacientams. Rezultatai buvo

Dirbdamas homeopatu, aš džiaugiausi ligų gydymo pasiekimais ir žavė­

nuostabūs. Modelis veikė puikiai. Tie, kurie įsisavindavo šitą modelį, atsi­

jausi homeopatiniu modeliu. Buvo malonu, kad galiu išgydyti tas ligas, ku­

kratydavo visų ligų, net ir vadinamųjų „neišgydomų". Bet dirbdamas susi­

rių oficialioji medicina įveikti negali. Tačiau pasitaikydavo ir nesėkmių. Tuo­

dūriau su viena problema: kaip perteikti pacientams savo patirtį ir žinias? Aš

met pradėjau atidžiau stebėti ligonių elgesį ir supratau, kad kartais liga atlie­

supratau, kad kiekvienas žmogus - individualus, turintis nusistovėjusias pa­

ka tam tikras funkcijas. Kai kuriais atvejais tos funkcijos esti akivaizdžios,

žiūras į pasaulį, tad nereikia stengtis jam įpiršti savo principų. Taip, mano

kitais - paslėptos. Ėmiau studijuoti psichologiją ir psichoterapiją, įvaldžiau

modelis iš tiesų paprastas, tačiau tam, kad jį suprastų kiekvienas, aš turiu

hipnozę, pradėjau tyrinėti žmogaus pasąmonę. Viską dariau labai atsargiai,

nuolat tobulėti. Stai todėl nutariau parašyti seriją knygų apie pasąmonės

laikydamasis priesako „Nepakenk!". Palaipsniui man pradėjo aiškėti, jog ligų

paslaptis ir tokiu būdu pabandyti perteikti skaitytojams savo žinias.

priežastys slypi ne išorėje, o žmogaus viduje. Kiekvienas žmogus pats susiku­

Taigi remdamasis sukauptais duomenimis, aš sukūriau naują, įdomų

ria ligą. Po kelis šimtus kartų aš tyrinėdavau įvairius savo praktikos atvejus ir

gydymo modelį. Tačiau jokiu būdu nelaikykite to „dar vienu metodu" - tai

kiekvieną kartą įsitikindavau, kad įvairūs išoriniai faktoriai - mityba, infekci­

tiesiog naujas požiūris į žmogų, į jo gyvenimą ir į jo ligą. Patį modelį sudaro

jos, oro sąlygos - tesudaro ligos foną. Žmoguje esama neregimų priežasčių,

daug metodų. Vienas jų - pasąmoninis programavimas, kuris jau padėjo

kurios sukelia ligą. Ir visai nesvarbu, ar tai sielos, ar kūno liga.

pasveikti keliems tūkstančiams ligonių. Vėliau šį modelį pritaikiau balan­

T u o metu pasirodė R. Bendlero ir D. Grindero knygos apie neurolingvistinį programavimą ir Eriksono hipnozę, kurios patvirtino mano spėlioji­

suojant įvairias mūsų būties sferas: darbą, šeimyninį gyvenimą, santykius su žmonėmis, finansus.

mus ir aprūpino mane konkrečiomis teorinėmis ligonių tyrimo ir gydymo

Noriu pabrėžti, kad mano metodas - nei panacėja, nei neginčijama tie­

priemonėmis. Taip pat didelę įtaką man padarė Luizos Hei, S. Grofo, S.

sa. Tai tik priemonių rinkinys įvairioms problemoms spręsti. Šį modelį įval­

Lazarevo, V. Žikarencevo, G. Satalovos, K. Kastanedos knygos, taip pat lei­

dyti ir taikyti gali kiekvienas. Jeigu jūs renkatės gydymo būdą arba jau iš-

diniai apie dzenbudizmą, sufizmą, jogą, daoizmą.

bandėte daug būdų, tačiau norimų rezultatų nepasiekėte, siūlau pasinaudo­

M a n o sąmonėje pradėjo ryškėti tam tikras modelis. Pavadinau jį Bibli­ nių

žmogaus sąmonės

ir pasąmonės programavimo

modeliu.

Kodėl

biblinis?

ti šiuo modeliu ir pasąmoninio programavimo metodu.

To-

www.avatara.lt


19

PAMILK LIGĄ SAVO

„Na,

ką tu,

parankinė knyga.

- nustebo draugė.

O tu parašyk daktarui laišką,

Štai ir prašau jūsų, zempliorius:

— Ji man taip pat reikalinga.

Valerijau

vieną pasiliksiu sau,

Tai mano

ir jis tau atsiųs savo knygų. "

Vladimirovičiau, atsiųsti man du knygos eg­

kitą

išsiųsiu savo

tėvams.

Kartais skaitytojai labai smulkiai aprašo mano išvaizdą, nors niekada nebuvo manęs matę. Ir sako, kad sunkiomis gyvenimo minutėmis aš sufle­ ruoju jiems problemų sprendimą. O kai kurie (tai buvo man pačiam netikė­

ANTROJO LEIDIMO PRATARMĖ

ta) mane sapnuoja, kad ateinu ir vedu seansus.

Praėjo treji metai nuo tada, kai pasaulį išvydo pirmasis knygos „Pamilk savo ligą" leidimas. Per tą laiką aš gavau daug skaitytojų laiškų iš įvairių pasaulio kampelių. Esu labai dėkingas jiems už supratimą ir mano idėjų palaikymą. Labai malonu žinoti, kad daugeliui mano knyga yra parankinė. Tačiau įdomiausia, kad didžioji dauguma laiškų - tai padėkos už išgiji­ mą. Daugelis perskaičiusių mano knygą išsivadavo iš savo negalių, išsprendė asmeninio gyvenimo problemas. Vadinasi, mano skaitytojai tarsi gydosi neakivaizdiniu būdu. O mano knyga - patikimas jų pagalbininkas. Manau, kad tai tapo įmanoma dėl to, kad aš, rašydamas šią knygą, sudėjau į ją ne tik unikalias žinias, bet taip pat sielą ir širdį. Knyga turi gydomųjų galių, nes mes visi tarpusavyje susieti nematomais bendrystės ryšiais ir esame vieningo organizmo ląstelės. „Pamilk ligą savo" parašyta jums, mano brangūs žmonės. Per ją aš ateinu į jūsų na­ mus, į jūsų širdį. Gerbiamasis mimo

puokštės mė.

ligų,

Valerijau ta

diena,

mano gyvenimą. tačiau

Vladimirovičiau! Manyčiau,

kad antroji

kai draugė davė paskaityti jūsų

Apvertė aukštyn

ir susitvarkiau

kojomis.

knygą.

mano

Si knyga

Aš ne tik atsikračiau

asmeninį gyvenimą.

gi­

visos

Atsirado gyvenimo pras­

Gyventi tapo įdomu. Ir įsivaizduokite,

tiesiog į ją

pas

mane

Vladimirovičiau! Šiąnakt sapnavau

ir ėmėte

prisimenu,

įsikibau.

kaip

aš pasijutau,

kai

draugė paprašė grąžinti

knygą.

mane gydyti.

Ką jūs

man

nuostabų

sakėte,

kad jūs darėte kažkokį sudėtingą ginekologinį

kokia senovine kalba. kad skausmai,

O ryte aš su

kankinę mane metų

Jau pusė metų praėjo jaučiuosi

labai gerai

šeimoje.

Atsirado

Mano

ir patogiai.

daugiau

vyras

meilės

nuostaba, metus,

nuo šio

Per

Po

laukiame

knygų.

kitų jūsų

tojo

sapną.

Jūs

aš neįsidėmėjau. masažą

žinoma,

atėjote Tačiau

ir meldėtės kaž­

ir su džiaugsmu pajutau,

visiškai išnyko...

mįslingo seanso. laiką

Nuo

to

laiko per mėnesines

visiškai pasikeitė santykiai

mano

ir supratimo.

taip pat perskaitė jūsų

„Sumanymo galia".

verslo

knygą „Pamilk reikalai

ligą savo",

labai pagerėjo.

o paskui ir

Ačiū jums! Nekantriai

Štai kitas neįprasto išgijimo pavyzdys:

Gerbiamasis

diena - tai

pakeitė visą

Valerijau

niški juosmens liaudies

Vladimirovičiau! Keletą

kojos skausmai.

medicinos priemonių.

kai žmona supykau.

Valerijau

ir kairės

Perskaičiau

man parnešė jūsų „Pati skaityk,

-

knygą

metų

Išbandžiau daug knygų,

ir paprašė,

burbtelėjau jai,

mane

daug tiek tačiau

kankino

chro­

oficialiosios,

tiek

viskas veltui.

kad ją perskaityčiau,

o paskui perskaičiau

Tad

aš ant jos

knygos pavadini­

mą ir pridūriau: — Aš turiu mylėti savo ligą? Dar ko! Juk ji man gyventi neduo­ da!" Žmona bandė kažką aiškinti, tačiau aš jos net klausyti nepanorau. Tą

dieną

man

labai skaudėjo

koją.

Žmona pakvietė

vakarieniauti.

Aš at­

ėjau į virtuvę ir atsisėdau prie stalo. Pavalgėme. Išgėrėme arbatos. Aš pabandžiau


20

VALERIJUS SINKI.NI KOVAS

atsistoti ir,

mano nustebimui, pajutau,

pagalvojau,

— anksčiau į

kad kojos skausmo nebejaučiu.

vakarą skausmai

„Keista,

tik sustiprėdavo."

O kai atsistojau, pamačiau, kad sėdėjau ant jūsų knygos. Pasirodo, žmona ją padėjo

ant kėdės

Esu

baigęs

mano

smegenys

nieko

dora

kreipti

ir pamiršo.

Aš suglumau.

dvi aukštąsias tuoj pat

iš to

mokyklas

bandė sugalvoti

neišėjo.

Nusprendžiau,

Nejaugi knyga?!

ir panašiais juokeliais kokį

nors

netikiu.

loginį paaiškinimą.

kad tai atsitiktinumas,

į kurį

Todėl Tačiau neverta

dėmesio.

KAIP SKAITYTI ŠIĄ KNYGĄ

O kitą dieną suskaudo širdį.

„Štai labai gera proga patikrinti",

— toptelėjo

man. Aš paėmiau knygą ir priglaudžiau ją prie širdies. Po minutės kitos skausmas praėjo.

„Įdomu,

— tada tariau sau,

Taigi atsiverčiau prastai visa

knygą

mane sudomino.

ir pradėjau

skaityti.

Taip

Nuo pirmųjų puslapių ji

priemonė, su kuria būtina dirbti. Todėl, perskaitę vieną kartą, perskaitykite dar kartą, o paskui - dar. Ir kiekvieną kartą patikrinkite naujas žinias prakti­

knyga

koje. Tai būtų panašu į mokymąsi vairuoti automobilį: iš pradžių jūs iš­

norisi susitikti su jumis asmeniškai ir pasi­

mokstate teoriją, o paskui sėdatės prie vairo ir bandote važiuoti. Tie, kurie

rašyti pastabas.

Dabar ši

padiskutuoti.

Apibendrindamas

Nesistenkite šios knygos skaityti kaip romano. Tai greičiau mokomoji

nepa­

Turiu įprotį paraštėse

išmarginta skersai išilgai.

kalbėti,

—gal verta paskaityti šitą Sinelnikovą. "

pirmiau jau bandė vairuoti mašiną, išmoks greitai, kitiems prireiks daugiau knygą

aš suvokiau

savo

laiko ir praktikos. Taigi vieniems skaitytojams knygos idėjos pasirodys pažįs­

knygą

dėti prie skaudamų

tamos, tad jie sugebės visą modelį perprasti greičiau. Kitiems, kam ši knyga

vietų. Dabar padedu žmonai, kad ir ji pažintų savo skaudulių priežastis. Nors ji

taps atradimu, reikės pasistengti ir nepagailėti laiko. Vis dėlto visa, kas čia

pirmoji perskaitė knygą ir pasiūlė ją man. Labai reikalinga knyga. Jeigu pagal šį

parašyta, verta išstudijuoti ir pritaikyti savo gyvenime.

ligos priežastį

modelį gyventų

noriu pasakyti,

ir atsikračiau jos

visi,

tai pasaulis

kad išstudijavęs

visiškai. Jau

būtų

nebūtina

kitoks.

Ši k n y g a - pirmoji iš k n y g ų serijos apie pasąmonės paslaptis. Joje pateikiamas labai efektyvus įvairių problemų sprendimo modelis. Ja galima

Taip pat žmonės aprašo atvejus, kai jie su mano knyga pakraudavo van­ denį, ir toks vanduo gydydavo ligonius nuo sunkių negalių.

remtis ne tik gydant įvairius susirgimus, bet ir normalizuojant įvairias asme­ ninio gyvenimo sferas: profesinę veiklą, santykius šeimoje ir su žmonėmis,

Aš šiuos pavyzdžius pateikiau ne tam, kad jūs dėtumėte knygą prie skau­

finansinę padėtį. Šis modelis paprastas ir prieinamas kiekvienam, kas pano­

damų vietų ar statytumėte ant jos stiklinę su vandeniu. Žmogui reikalingas

rės jį įvaldyti. Tiktai noriu iš karto jus perspėti: neįsikibkite į šitą modelį

tikėjimas, tačiau ne aklas, o suvokiant savo dalyvavimą didžiajame kūrimo

kaip į panacėją nuo visų bėdų ir nelaimių. Tegul tai bus tik viena iš pakopė­

vyksme. Todėl iš pradžių perskaitykite knygą, pasvarstykite apie gyvenimą ir

lių jūsų Pažinimo Kelyje. Perpraskite šį metodą. Pritaikykite jį savo gyveni­

apie savo vietą šiame pasaulyje. Susimąstykite.

me. Ir kai pamatysite, kad jį perpratote tobulai, pradėkite ieškoti naujų da­

Esu tikras, kad ilgai lauktos permainos jūsų gyvenime prasidės jau be­ skaitant knygą. Sėkmės jums!

lykų. Pirmame skyriuje pateikiu bendrų žinių apie tai, kaip žmogus suvokia ir kuria aplinkinį pasaulį, kokią vietą jo gyvenime užima sąmonės ir pasąmonės veikla, kokie dėsniai funkcionuoja visatoje. Kuo geriau suprasite šią informa-


22

VALERIJUS SINKI.NIKOVAS

ciją, tuo lengviau ir greičiau įvardysite mano metodą. Kai perskaitysite visą knygą, grįžkite prie šio skyriaus vėl. Priėję knygos vietą, kurioje aprašoma, kaip užmegzti kontaktą su pasą­ mone, stabtelkite. Pabandykite visa tai atlikti. Antrame skyriuje aprašoma, kaip žmonės susikuria savo ligas. Prie šio skyriaus sustokite ilgėliau ir pamąstykite. Trečiame skyriuje pateiktas pozityvus požiūris į tas destruktyvias visatos jėgas, kurios nuo amžių buvo laikomos velnio ir kuriomis žmonės „naudoja­ 1 skyrius

si", kad susikurtų ligas bei asmeninio gyvenimo problemas. Perskaitę tą sky­

NETIKRA TIKROVĖ

rių, sudarykite savo destruktyvių minčių bei emocijų sąrašą. Ketvirtą skyrių skaitykite labai atidžiai. J a m e aprašytas konkretus meto­ do planas, arba schema. Tačiau, kad įsisavintumėte patį metodą, būtina prak­ tika. Č i a jums padės pavyzdžiai iš mano gydomosios veiklos. Bandykite, treniruokitės. Viskas jūsų rankose. Jūs turite visa, kas būtina, kad išgytumėte. Antrojoje knygoje pateiktas ligų sąrašas bei galimos jų atsiradimo prie­

Džono jektyviai

Bello

teorema fizikams

realus,

neginčijamą damentaliai

arba jame

tiesą,

kad

iškėlė

veikia

visata

nemalonią virššviesiniai

neturi

jokio

dilemą: ryšiai.

arba pasaulis Bello

fundamentalaus

nes

fun­

neskaidoma. - S. Grof iš knygos

ti pasąmoninio programavimo metodu.

Už smegenų ribos

Visata, Aukštasis Protas, Galia,

Tikrovė, Pasaulis. Visa tai yra įvairūs to paties reiškinio vardai - tam tikros paslaptingos ir mįslingos Galios, kuri viešpatauja visatoje ir egzistuoja kiek­ viename iš mūsų. Jeigu jūs religingas žmogus, galite vartoti terminą Dievas. Tačiau pradžioje pagalvokite, ką jūs įsivaizduojate tokiu pavadinimu. Gal­ būt taip kalbėdami mintyse regite barzdotą senolį, kuris sėdi ant debesies ir grūmoja pirštu. Atminkite, kad tai tik vaizdinys. Jeigu jūs ateistas, tai, mano galva, jums geriau tiks sąvokos Galia, Energija arba Tikrovė. Apskritai imant, tiks bet koks vieningo ir protingo visatos prado įvaizdis. Jeigu minėti vardai ir pavadinimai jūsų netenkina, tai parinkite savo žodį, kuris geriausiai at­ spindėtų, kaip jūs įsivaizduojate save ir aplinkinį pasaulį. Noriu dar kartą pabrėžti - nepriimkite šios knygos kaip neginčijamos tiesos. Jeigu jūs nesutiksite su viena ar kita mano mintimi, tai paraštėje pali­ kite klaustuką ir skaitykite toliau. Aprašomą metodą vertinkite kaip modelį, kaip pagalbos priemonių pačiam sau rinkinį. J u k niekas geriau nei jūs patys negalės susitvarkyti su jūsų problemomis.

ob­

teorema įrodė gilią

dėsningumo,

žastys. Si informacija padės jums pažvelgti į savo negalavimus ir juos pašalin­ Knygoje nuolat vartoju žodžius Dievas,

nėra

Per paskutiniuosius dešimtmečius mokslininkai įsitikino, kad visata yra tam tikra nesuvokiamai švarios energijos rūšis, turinti sąmonę. Krikščiony­ bėje tai vadinama Dievu (įvairiais vardais), musulmonų pasaulyje - Alachu, Rytuose — Tiesa. O mokslininkai tai vadina, fiziniu vakuumu. Esama ir kito­ kių pavadinimų. Tačiau kad ir kaip pavadintum TĄ KAŽKĄ - tai tiesiog įvairios metaforos, įvairūs būdai kalbėti apie tą patį reiškinį. Sis visos esamy­ bės šaltinis, ši Galia, apjungia visus ir visa ką šiame pasaulyje ir yra visos gyvybės pagrindas. Nuo seniausių laikų magai ir burtininkai žinojo (dabar žino ir oficialusis mokslas), kad šiai mįslingai energijai poveikį gali daryti žmogaus ketinimai. Kitaip sakant, įvairūs mūsų lūkesčiai pradeda veikti ki­ tas energines sistemas ir rikiuoti įvykius taip, kaip mes ir tikimės. Vadinasi, tas pats pirminis visos būties šaltinis, ta pati kurianti mūsų likimą Galia yra pačiuose mumyse. Tie dalykai, beje, žinomi nuo gilios senovės. Pavyzdžiui, Biblijoje pasa­ kyta: „Neieškokite Dievo Karalystės danguje nei rojaus žemėje, jinai kiekvie-


24

VALERIJUS SINELNIKOVAS

25

PAMILK LIGA SAVO

no iš mūsų viduje." O užrašas ant vienos garsios jau keletą šimtmečių stūk­

reikalingos

sančios šventyklos skelbia: „Pažink patj save." Ir dzenbudizme yra puikus

labai ilgą laiko

posakis: „Jeigu žmogus tikrosios tiesos ieško aplink save, tai jis ją mindo

Būtent šie tiriamieji,

kojomis."

terio sutrikimų.

Tai kodėl gi žmogus lieka kurčias ir senovės išminčiai, ir šiuolaikinių mokslininkų išvadoms? Kodėl susidūrę su tuo pačiu pasauliu, įvairūs žmo­

adaptacijos.

Netgi

tarpą,

tada,

kai „anomalios" kortos

daugiau nei 10procentų klaidų

nesugebėję susidoroti su

uždaviniu,

buvo

taip ir liko

rodomos jiems neatpažinta.

turėjo pastebimų

charak­

Vienas iš jų eksperimento metu beviltiškai sušuko: „Negaliu suprasti,

kas čia yra! Tai netgi nepanašu į kortą. Aš nežinau, kokia čia spalva, ir nesuprantu, ar tai pikai, ar širdys. Aš jau nebežinau, kaip atrodo pikai. Dieve mano!"

nės suvokia jį taip nevienodai? O priežastis vėlgi pačiame žmoguje. Vadinasi, turėdami reikalą su neįsivaizduojama, turtinga ir sudėtinga tikrove, žmonės kuria varganą pasaulio modelį, kuris teikia jiems skausmą ir kančias.

Tirdamas žmogaus sąmonę ir pasąmonę, aš įsitikinau, kad žmonės su juos supančia tikrove bendrauja mažiausiai dviem lygmenimis: sąmonės ir

Panagrinėkime klasikinį psichologinį Brunerio ir Postmeno (Jerome S.

pasąmonės. Ir kiekvienas iš mūsų sąmoningai bendrauja ne betarpiškai su

Bruner, Leo Postman) eksperimentą, kuris nuostabiai paprastai atspindi są­

PASAULIU, tačiau tik su tam tikru PASAULIO modeliu. O pasąmonė tik­

monės prigimtį.

rovę priima tokią, kokia ji yra. Mūsų pasąmoninis protas - didis iliuzionistas, kuris pagal atitinkamas tai­

Šiame eksperimente tiriamieji turėjo kurių

buvo

ir

juoda širdžių pateikiama

vadinamosios „anomalios", pavyzdžiui,

keturakė.

tam pačiam

mė palaipsniui

ilgėjo.

Eksperimentas

buvo

kito. jų

atskirti įprastas

Kiekviename atskirame tiriamajam Po

keletą

Net ir labai trumpai parodžius kortas, vienaip

gai,

ar kitaip

kų,

Juodąją

vienai

iš žinomų

nant „anomalių" kortų parodydami,

visada

širdžių

arba širdžių keturakę.

priskyrė

pasaulėlį), apsaugo mus nuo visatos chaoso, atrinkdamas mums tik tai, kas,

ta pati

korta

buvo

jo supratimu, yra reikalinga ir nepavojinga. Tačiau, vykdydamas kūrybinę ir

intervalą,

kurio

truk­

apsauginę funkcijas, jis nevalingai daugeliui tapo kalėjimo prižiūrėtoju. J u k

ką jis

mato.

būtent protas neleidžia mums peržengti susikurto pasaulėlio ribų. Jis nuolat

vienas po

sumano įvairių gudrybių, dažnai pasitelkia baimę, kad tik mus įtikintų, jog

klausdavo,

teisingų atsakymų,

ėjusių

didesne dalį kortų dauguma tiriamų­

be akivaizdžių

Žodžiu,

tiriamieji,

kategorijų,

demonstravimo

kad anomalijas pastebi.

kraštai raudoni.

"

svyravimų

keturakę galėjo priimti,

Toliau

irgi pažindavo

pavyzdžiui,

kaip

remdamiesi savo laiką,

kaip

arba pi­

ankstesne patirtimi.

tiriamieji pradėdavo

Pateikus jiems,

ilginant laiką,

pavyzdžiui,

dvejoti,

Ilgi­ tuo

daryti su

teisingai

trimis

visomis kitomis.

vardinti „anomalias" kortas.

bet kažkas čia ne taip - juodo tiriamųjų dvejonės ir sutrikimas

Negana

keturiomis „anomaliomis " kortomis, jie Nedideliam

tiriamųjų skaičiui

vis dėlto

be

to, vargo

taip

/ vienos didelės sostinės zoologijos sodą atvežė baltąjį lokį. vo įrengtas,

tad kol jis buvo statomas,

mėnesių žvėris viskas buvo

vaikščiojo

lokį apgyvendino

Voljeras dar nebu­

nedideliame narve.

tris žingsnius į vieną pusę ir tris žingsnius į kitą...

baigta, grotas nuėmė,

tačiau lokys kaip

Keletą Kai

ir pirma tebežingsniavo tris

žingsnius į vieną pusę ir tris - į kitą.

raudoną pikų

didėdavo, kol pagaliau visiškai netikėtai tam tikra dalis tiriamųjų be jokių dvejo­ nių pradėdavo

ta iliuzija, kurią jis mums pateikia, ir yra pati TIKROVE.

teisin­

visiškai nesuvokdami skirtumo, ją

šešakę, jie paprastai sakydavo: „ Tai pikų šešakė, vaizdo

šešakė arba

atpažindavo: „ normalias " kortas paprastai atskirdavo

o „anomalias" beveik

„normalias".

sykles rikiuoja prieš mus didžiąją iliuziją. Jis kuria mūsų pasaulį (tiksliau -

eksperimente

tiriamojo

dviejų

tarp

raudona pikų

kartų per laiko

kiekvieno pateikimo

laikomas baigtu po

lošiamąsias kortas,

sugebėję

tą pa­

susidorodavo su

ir nepavyko pasiekti

Žemėje nėra dviejų žmonių, kurių pirštų antspaudai visiškai sutaptų. Taip pat nėra dviejų žmonių, kurių gyvenimo patyrimas būtų visai vienodas. Netgi vieno kiaušinėlio dvynių gyvenimai skiriasi. Kitaip sakant, kiekvienas žmogus gyvena savo pasaulyje ir kuria savo unikalią būtį. Kiekvienas iš mūsų nuo pat gimimo veikiamas tėvų, suaugu­ siųjų, mokytojų ir aplinkos konstruoja savo tikrovę. Jei turite vaikų, tai prisi-


26

VALERIJUS SINELNIKOVAS

minkite, kaip piršote jiems savo pasaulio įsivaizdavimą, aiškinote, kas blogai,

27

PAMILK LIGĄ SAVO

K I E K ŽMONIŲ, TIEK PASAULIŲ, IR NETGI DAUGIAU...

o kas - gerai, ką galima daryti, o ko - ne. Taip pat su jais elgėsi senelės ir seneliai, mokytojai bei kiti suaugusieji.

Pasaulis - tai paslaptis.

Galiausiai jūsų vaikas susiformavo savo PASAULIO APRAŠYMĄ, kuris

viskas,

Ir tai,

ką tu regi šiuo metu prieš save - tai toli gražu ne

kas čia yra. Pasaulyje esama dar tiek daug visa ko. ..Jis iš tikrųjų begalinis

ir panašus į jūsiškį, ir nuo jo skiriasi. Ir jūsų tėvai elgėsi su jumis taip pat.

kiekviename savo

Visi žmonės yra įtraukti į šį procesą. Negalima sakyti, gerai tai ar blogai, kad

ną ar kitą jo taškelį padaryti pažįstamu ir įprastu dalyku.

mus nuo vaikystės mokė suvokti TIKROVĘ tam tikru ypatingu „žmogiš­

vietoje, kurią tu vadini realia, vien todėl, kad sugebi ją aprėpti savo proteliu. O to

kuoju" būdu. Šis procesas tiesiog būtinas vien tam, kad įsijungdami į jį mes

pasaulio,

jaustumės ramiau. Bet mes taip pasineriame į šį užsiėmimą, kad užmirštame

baugu.

taške.

Todėl bandymai pažinti pasaulį

kuriame viešpatauja jėga,

tu

nepažįsti,

tėra

tik

bandymai

vie­

Tariesi esąs čia,

šioje

todėl viskas jame tau svetima

vieną akivaizdžią tiesą: tarp tikrosios TIKROVĖS ir mūsų asmeninio pa­

ir

- C. Castañeda

saulio egzistuoja didžiulis skirtumas.

iš knygos Kelionė į Ikstleną

Mes nuo vaikystės kuriame PASAULIO modelį, TIKROVĖS modelį, kuriame praleidžiame visą savo gyvenimą, bandydami šį modelį patobulinti.

Kaip minėjau, mes suvokiame Tikrovę dviem lygmenimis: pasąmoniniu

Ir nėra blogų ar gerų modelių. Svarbu, kiek modelis gyvybingas ir naudin­

ir sąmoningu. Pasąmoniniame lygmenyje mes visi esame sujungti su visata,

gas. Mūsų modelis padeda m u m s naudotis visomis per daugelį amžių su­

su tikrove, tad mūsų pasąmonėje yra sukaupta informacija apie visus visatoje

kauptomis civilizacijos gėrybėmis, kita vertus — riboja mus, perša mintį, kad

įvykusius įvykius.

šis toli gražu netobulas modelis ir yra objektyvi TIKROVĖ. Ši saviapgaulė tolina mus nuo TIKROVĖS ir gimdo nepasitenkinimo būseną.

Tokiu būdu tikrasis mūsų asmeninio pasaulio, arba mūsų tikrovės, kū­ rėjas yra pasąmoninis protas, susietas su neapsakomomis visatos galiomis, su

Paradoksas: mes gyvename TIKROVĖJE ir pasąmoningai priimame ją

Dievu, o sąmonė tėra stebėtoja ir tik recenzuoja prieš akimirką įvykusius

tokią, kokia ji yra - nuostabią neaprėpiamą, nepažintą, tačiau sąmoningai

įvykius. Sąmonė nuo pasąmoninio proto atsilieka tik viena akimirka, tačiau

suvokiame tik šitos TIKROVĖS modelį, kuriam sukurti skiriame visą savo

būtent šis mechanizmas ir leidžia žmogui būti kūrėju, burtininku. Kaip sakė

gyvenimą ir energiją. Tai parodyti galima įvairiais būdais, bet pradžioje pa­

Nyčė: „Visi mes esame didesni menininkai, nei patys galime įsivaizduoti."

darykime pirmąsias išvadas.

Kiekvieną akimirką mus, žmones, veikia milžiniška informacijos lavina. ,

O mūsų pasąmoninis protas iš šito srauto išrenka ir pateikia mums būtent tą

Taigi:

informaciją, kuri įrašoma į mūsų pasąmoninę programą, o paskui realizuoja­

1. Visata {Tikrovė, Dievas, Pasaulis) yra žmogiškuoju protu neaprėpia­

ma mūsų visatos modelyje. Šį tą jis iškreipia, šį tą apibendrina, o kai kuriuos

ma galia, arba energija, turinti sąmonę; 2. Žmogaus sąmonė tėra tik visatos, arba Dieviškosios, sąmonės dalis;

dalykus tiesiog praleidžia. Štai dar vienas psichologinis eksperimentas.

3. Pasaulis yra nesuprantamas ir mįslingas, tad žmogus į pasaulį ir į save turi žvelgti kaip į mįslę; 4. M ū s ų pasąmoninis protas kuria pasaulio modelį, kuriame būna mū­

Du

aktoriai įsiveržia

puola antrojo

link.

į psichologijos paskaitą.

Pastarasis griūva

sų sąmonė. Kitaip sakant, mūsų sąmonė stebi ir vertina tuos įvykius, kuriuos

nanas.

Tačiau po apklausos pasirodė,

mums pateikia pasąmoninis protas.

rankoje

peilį.

ant grindų.

Vienas jų Pirmojo

tarpduryje

aktoriaus

staigiai

rankoje

ba­

kad beveik visi studentai matė „ užpuoliko"


28

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Tokį

iškreiptą

staigiai puldamas

turi

suvokimą laikyti

suformuoja pasąmoninga rankoje peilį —juk

niekas

nuostata, bananu

kad

žmogus

nesmeigs.

PAMILK LIGĄ SAVO

29

niai - nuostabu. Vaikai juodais raiščiais užrištomis akimis skaito bet kokį tekstą, žaidžia šachmatais, važinėja dviračiais, laisvai vaikšto. Be to, jiems atsiskleidžia ir daug kitų gabumų.

Pasąmoninis protas informaciją praleidžia pro savotiškus programinius filtrus: neurofiziologinį, socialinį ir asmeninį. Mūsų sąmonėje pasilieka tik nedidelė bendrojo srauto srovelė. Todėl tarp tų įvykių, kurie vyksta PASAULYJE iš tikrųjų, ir to, kas sudaro mūsų šio PASAULIO potyrius (kitaip sakant, mūsų pasaulio modelį), yra didelis skirtumas. Panagrinėkime kiekvieną filtrą atskirai. Neurofiziologinisfiltras Tai yra regėjimas, klausa, lytėjimas, uoslė, skonis - penki jutiminiai kanalai, kuriais mes transformuojame fizinių reiškinių pasaulio informaciją. Pavyzdžiui, žinoma, kad žmogaus ausis priima garso bangas, kurių virpesių dažnis yra nuo 20 iki 20 000 Hz. Garso bangų, kurių virpesių dažnis į šias ribas nepatenka, žmogaus ausis negirdi. Nors daug gyvūnų girdi ultragarsą ir infragarsą. Negalima teigti, kad mes visai nesuvokiame kitų dažnių. J u k įrodytas palankus ir žalingas ultragarso bei infragarso poveikis žmogui. Tiks­ liau būtų galima pasakyti, kad žmogus sąmoningai nepriima garsų, esančių už minėtųjų fiziologinių ribų. Žmogaus akis geba matyti 380 - 680 milimikronų bangas. Bangų, nu­ krypstančių nuo šių dydžių į vieną ar į kitą pusę, mes sąmoningai nesuvokiame. Žmogaus lytėjimo jautrumas taip pat ribotas, be to, jis dar priklauso ir nuo kontakto vietos. Noriu pabrėžti, kad ribas turi tik sąmoningas žmogaus suvokimas. Šios ribos sąlygoja tik tuos jutimo organus, kuriuos mes naudojame kasdieninia­ me gyvenime. O pasąmoninės galimybės priimti ir pažinti aplinkinį pasaulį yra begalinės. Daugeliui yra žinomi V. I. Bronnikovo tyrimai. Jis dirba su aklais vai­ kais ir grąžina jiems gebėjimą regėti, tačiau ne akimis, o „smegenimis". Per trumpą laiką, tiesiog per dvidešimt dienų, jis atveria jiems kitus suvokimo kanalus, kuriais normaliomis sąlygomis žmogus nesinaudoja. Jis moko ne tik sergančius vaikus, bet ir visiškai sveikus. Tai, ką daro šis žmogus ir jo moki-

Aš manau, kad žmogus savo jutimo organais aprėpia ne tik fizinį pasau­ lį, bet ir nesuvokiamą Tikrovės energiją, kitaip sakant, Grynąją energiją per­ keičia į pažįstamus reiškinius. Sis pirmasis filtras mums duotas gimstant ir yra filogenetinė suvokimo bei fizinio pasaulio kūrimo programa. Neurofiziologinis filtras jungia mus, žmones, kaip ypatingos rūšies atstovus.

Socialinis

filtras

Socialinis filtras - tai faktorių visuma, jungianti žmones į apibrėžtas grupes pagal kalbą, tautybę, papročius, apeigas, tautos istoriją, valstybę ir kitus požymius. Socialiniai veiksniai padeda mums panaudoti visą sukauptą patirtį savo grupės labui. Tačiau kartu ir apriboja: mums būna sunku suprasti kitos so­ cialinės grupės atstovus. Kaip rodo patirtis, socialiniai apribojimai lengvai įveikiami, tai liudija mūsų gebėjimas kalbėti keliomis kalbomis. Individualusfiltras Sis filtras formuojasi palaipsniui, žmogui augant ir tampant asmenybe, t. y. nuo pat gimimo. Tai mūsų mintys, ambicijos, charakterio bruožai, įpročiai, poreikiai, simpatijos ir antipatijos, elgesio būdai, reakcija į vienus ar kitus įvykius, požiūris į save, į artimus žmones, apskritai į žmones ir į daugy­ bę kitų dalykų šiame pasaulyje. Mūsų išgyvenimai suformuoja unikalią asmeninę istoriją. Jie nulemia mūsų būtį. Individualios nuorodos - tai tie pasąmoninės programos aspek­ tai, kuriuos pirmiausia mums reikės tobulinti.


30

VALERIJUS SINELNIKOVAS

31

PAMILK LIGĄ SAVO

kas nors mūsų šiame pasaulyje netenkina, tai mes galime jį patobulinti išsiaiškinti ir pašalinti vienos ar kitos problemos priežastis, sukurti ką nors nauja, galime pradėti gyventi prasmingiau ir džiaugsmingiau ( kaip tai pa­ daryti, bus pasakojama šioje ir kitose mano knygose).

PASĄMONINĖS

Kai

PROGRAMOS

mokiausi

ir nekantrus.

[magijos] gerdamas

Aš griebdavausi

visokių

„velnio

išmonių,

I

buvau pernelyggodus

kaip

kad vaikai griebia saldai­

nius. „ Velnio žolė" — tai tik vienas iš milijono kelių.

Tačiau viskas, kad ir ką

rinksiesi—tai tik vienas kelias iš milijono.

Pakeista tikrovė (mūsų pasaulio modelis)

žolės" nuovirą,

Todėl tu

visuomet turi prisiminti,

kad

kelias - tai tik kelias, ir jeigu jauti, kad jis ne tavo, privalai pasitraukti iš jo bet kuria kaina.

Kad tas tau paaiškėtų,

kad kiekvienas kelias - tai tik kelias, visiems

kitiems palikti jį, jei

taip

turi gyventi drausmingai.

Tik tada žinosi,

todėl niekas netrukdo nei tau pačiam,

liepia širdis.

Tačiau perspėju:

nei

tavo sprendimas

Kaip matome iš schemos, neurofiziologinis aparatas ir socialiniai bei

turi būti kilęs ne iš baimės ar garbės troškimo. Žiūrėk į kiekvieną kelią tiesiai ir

asmeniniai veiksniai iš esmės yra ta pasąmoninė programa, kuri formuoja

nedvejodamas. Išbandyk jį tiek kartų, kiek, tavo nuomone, reikia. Paskui užduok

kiekvieno žmogaus asmeninę tikrovę. Be to, prieinamiausią ir lengviausiai

sau,

keičiama yra ta programos dalis, kuriai priskiriama mūsų asmeninė istorija

žmonės.

su savo individualiais veiksniais.

suprasti anuomet man sutrukdė pernelyg karštas kraujas. Dabar aš jį suprantu.

ir tiktai sau pačiam, Mano

mokytojas

vieną klausimą. uždavė jį

Šitą klausimą užduoda tik labai seni

vienąkart,

kai aš buvau jaunas,

tačiau jį

Užduosiu jį ir tau: ar tavo kelias turi širdį? Visi keliai vienodi —jie niekur neveda. Taigi:

Jie veda per krūmus arba į krūmus.

1. Mes patys kuriame tą pasaulį, kuriame gyvename;

vau daug ilgų kelių,

2. M e s privalome patys atsakyti už savo pasaulį;

esmė. Ar turi šitas kelias širdį? Jei turi, tai jis geras, jei ne, tai iš jo jokios naudos.

3. Tarp pačios TIKROVĖS ir mūsų asmeninio pasaulio (tos tikrovės

Keliai niekur neveda, tačiau vieni turi širdį, o kiti — ne.

aprašymo) neišvengiamai egzistuoja didelis skirtumas; 4. Kiekvieno mūsų kuriami PASAULIO modeliai skirtingi. Kitaip sa­ kant, kiekvienas žmogus gyvena savo pasaulyje, kuris skiriasi nuo visų kitų;

Galiu pasakyti,

bet niekur nenuėjau.

Tai ir yra mano mokytojo klausimo

nei teikia džiaugsmą - kad ir kiek keliautum, Kitas kelias tave privers prakeikti gyvenimą. naikina

kad savo gyvenime nužygia­

tu

Vienas kelias tavo kelio­

ir tavo

Vienas kelias teikia

kelias neatskiriami. tau jėgų,

kitas -

tave.

5. M e s kuriame pasaulį, kuriame gyvename (kuriame PASAULIO mo­

- C. Castañeda

delį, TIKROVĖS modelį). Mes patys susikuriame savo ligas, situacijas su

iš knygos Don Chuano mokymas

žmonėmis, su darbu, su pinigais, ir taip toliau, ir visa kita. O jei mes patys kuriame savo pasaulį, vadinasi, mes patys galime jį keisti. Kitaip sakant, jei

Kaip kuriama ši programa, kas ją kuria ir kokias funkcijas ji atlieka?


32

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

33

Programuotojas kurdamas programą turi visų pirma nustatyti, kokias

gali būti mintys, praturtinančios jo patirtį ir darančios jo gyvenimą įdomes­

funkcijas ji atliks, o paskui parinkti kalbą (specifinį simbolių ir ženklų rinki­

nį bei turiningesnį arba skurdesnį ir ribojantį gebėjimą efektyviai veikti. Bet

nį), kuria ši programa bus užrašyta. Dar turi būti specialus įrenginys, kuris

juk mūsų tėvus mokė jų tėvai, o mes mokome savo vaikus — štai taip šis

šią programą realizuos. Mūsų atveju toks įrenginys yra žmogus - unikali

procesas tęsiasi ir tęsis be galo. Peršasi mintis, kad žmogaus gyvenimas yra

būtybė, kadangi ji gali programuoti pati save.

tik vienas elementas gerokai talpesnėje visatos programoje.

Kai vaikas atsiranda šiame pasaulyje, jis savo pasąmonėje jau turi pirmą­

Kaip ir kiekviena kita programa, pasąmoninė žmogaus programa atlieka

jį programos elementą - neurofiziologinį aparatą, kuriuo žmonės suvokia

tam tikras funkcijas, kurių svarbiausia - Tikrovės modelio sukūrimas ir jo

Tikrovę.

palaikymas. Tas modelis leidžia m u m s gyventi šiame pasaulyje ir siekti, kad

Antrasis programos elementas yra socialiniai veiksniai: kūdikio gimimo vieta (šeima, šalis). Du pirmuosius programos elementus, tai yra žmogaus gimimo vietą ir laiką, lemia gilios pasąmoninės struktūros. Trečiasis elementas - individualus - formuojasi palaipsniui, mokymosi procese.

Tikrovės modelis atitiktų pačią tikrovę, - toks svarbiausias, arba generalinis, kiekvieno žmogaus siekis. Religijų atstovai šį siekį vadina sielos judėjimu Dievo, Kūrėjo link. Rytuose tai yra kelias į Tiesą, į Išsilaisvinimą. O aš šitą funkciją apibrėžiu kaip gydytojas psichologas: žmogaus pasąmonė yra informacinė-energinė struktūra ir siekia susilieti su Visatos Protu. Dalis siekia su­ silieti su visuma. Sis dėsnis veikia pasąmonės lygmenyje, ir būtų kvaila jį

Kūdikiai juos supantį pasaulį regi kaip nenusakomą įvairaus dydžio bei

neigti. J u k Niutono mechanikos dėsniai veikia nepriklausomai nuo to, ar

intensyvumo spalvotų dėmių ir energinių srautų rinkinį. O suaugusieji nuo

žinom mes apie juos, ar ne. Tarp kitko, visuotinis traukos dėsnis — tai viena

pat gimimo akimirkos moko vaiką suvokti ir suprasti aplinkinį pasaulį griež­

aukščiau minėto Visatos įstatymo išraiška. Niutono dėsniai apibrėžia materia­

tai apibrėžtai (pagal savo asmenines programas). Iš pradžių vaikas mokosi

lių objektų tarpusavio sąveiką. Tačiau materija yra tik viena iš energijos at­

valdyti kūną, paskui pradeda pažinti pasaulį kalbėdamas ir klausydamas.

mainų.

Suaugusieji nuolat „aprašo" savo mažyliui aplinką. Toks yra nepertraukia­

Pasąmoninė žmogaus programa turi savo struktūrinius elementus: neu­

mas vaiko ir suaugusiųjų bendravimo procesas. Ir pats to nepastebėdamas,

rofiziologinį aparatą bei socialinius ir asmeninius veiksnius, kurie formuoja

vaikas pasisavina šį PASAULIO apibūdinimą. Vėliau žmogus tęsia nenutrūks­

asmeninę žmogaus istoriją.

tamą vidinį dialogą, kuris palaiko PASAULIO apibūdinimą. Vidinis, pasą­

Programos kalba yra žmogaus kalba - simbolių ir ženklų rinkinys.

moninis dialogas įprastam žmogui įprastinėmis sąlygomis nenutrūksta nė

O šią programą dirbti tam tikru būdu priverčia mūsų ketinimai, mūsų

minutės. Šito dialogo turinys yra vardijimas visa to, su kuo žmogus susiduria

mintys. Jie įvelkami į žodžius, pavidalus, garsus, jausmus ar judesius. Mintis —

kasdieniniame gyvenime. Jis negali būti nei blogas, nei geras. Tai paprastas

tai specifinis, universalus įrankis. Būtent mintimis mes kuriame savo unika­

sąrašas, padedantis išlaikyti įprastą pasaulį nekintamą ir tvarų. T i k tokiu

lų pasaulį. Tai akivaizdu. Pinigai, namai, keliai, žmonių santykiai - visa pra­

būdu mes jaučiamės daugiau ar mažiau saugūs.

džioje buvo mintis. Kai atsiranda mintis, ji formuoja tam tikrus žmogaus

Štai jis - pats didžiausias melas! Nuo pat vaikystės mes mokomės suprasti pasaulio aprašymą, bet ne TIKROVĘ. T o k i u būdu suaugusieji vaiką nukreipia tam tikra kryptimi, o toliau jis pats plėtoja ir keičia savo elgesio programą, įveda į ją naujų elementų. Tai

elgesio būdus, kurie vėliau įsikūnija materialiame pasaulyje. Mūsų likimas — mūsų mintys! Taigi mūsų pasaulis yra mūsų asmeninių minčių atspindys. Tačiau prieš minčiai materializuojantis į konkretų reiškinį ar objektą, ji tam tikrais bū­ dais pasikeičia.


34

VALERIJUS SINKI.NIKOVAS

Šalies

ekonomikoje

ir politikoje

vyksta permainos.

Daugelis įmonių

užsida­

ro. Žmonės ieško kito darbo. Jie ketina rasti darbą, ir dar tokį, kad jiems patiktų ir kad jie gerai uždirbtų. kamas jam

Bet štai

vienas

vyras nusprendžia,

kad jo amžius netin­

(nes skelbime skaitė, jog reikalingi žmonės iki 40 metų amžiaus),

buvo keletą kartų atsakyta ir iš savo draugų jis nuolat girdi,

rasti naują darbą, praneša apie darbo

arba

o

čia dar per televizorių

visuotinį algų

nemokėjimą.

dirba įmonėje,

kur laiku

nuolat gąsdina

Galiausiai jis

taip

butą,

gerai

maitintųsi,

masine bedarbyste ir ir neranda

ir t.

tinkamo

susitinka mieste draugą,

vadinasi,

ir aš vertas šių pinigų.

su kuriuo seniai nesimatė.

t.

Ir draugas,

sužino­

jęs jo problemą, pasako turįs pažįstamą, kuris atidaro naują įmonę ir jam reika­ lingi kaip

tik tokios specialybės darbuotojai.

naujame darbe,

o jo

Ir štai po savaitės šitas vyriškis dirba

atlyginimas tiksliai atitinka

tą sumą

3. Mūsų pasaulis yra mūsų nuosavų minčių atspindys: visa, ką turime

4. Kad ką nors savo gyvenime pakeistume (sveikatos būklę, darbą, mate­ rialinę padėtį ir kt.), privalome kreiptis į save ir pakeisti savo pasąmoninę elgesio programą, savo mintis, kitaip sakant, turime keistis patys.

Pradžioje gauta

"Kitą dieną šis vyriškis

Išsikalba.

modelis atitiktų pačią TIKROVĘ;

savo gyvenime, mes susikuriame patys;

suma jį gąsdina. O paskui jis ima svarstyti: „ O kodėl gi ne?Juk yra žmonių, kurie uždirba kur kas daugiau,

formuojasi nuo vaikystės: vadinasi, išorė atspindi vidų;

grindinį gyvenimo tikslą - gyventi šiame pasaulyje ir siekti, kad jo tikrovės

neišmoka atlyginimų.

galėtų poilsiauti

1. Mūsų tikrovės modelis atitinka mūsų pasąmoninę programą, kuri

kad dabar sunku

reikalingi. Jis ima rašiklį ir lapelį popieriaus ir pa­ apsirengtų,

Taigi:

2. Kiekvienas žmogus pasąmoningai vykdo pagrindinę funkciją ir pa­

skaičiuoja, kiek jam reikia pinigų, kad patenkintų visus savo poreikius: užmokėtų už

35

be to,

Kitas vyriškis nepaisydamas savo amžiaus tiki, kad jo žinios ir sugebėjimai būtinai kažkur ir kažkam

PAMILK LIGĄ SAVO

lapelyje.

Kaip pasiekti visų švenčiausią žmogaus vietą - jo pasąmoninę programą, jo vidinį protą, kuris tiesiogiai sujungtas su visata, su Dievu? Ir ar galima tą daryti? Ar tai nepavojinga? Pasakysiu iškart, kad visi be jokios išimties žmonės jau tą daro. T i k daro neapgalvotai, stichiškai, neatsakingai - jie kuria savo pasaulį su daugybe pro­ blemų ir jose nuolat painiojasi. M a n a u , kad išmokti bendrauti su savo pasąmone tiesiog būtina. Maža

Tai ne pasakos - tai gyvenimo pavyzdžiai. Atsitiktinumas? Bet juk atsi­

to, žmones šito reikia mokyti nuo pat vaikystės, kaip kad mokoma skaityti ir

tiktinumas - pasąmoninis dėsningumas! Tiesiog pirmuoju atveju darbą rasti

rašyti. Ir tai visiškai nepavojinga (žinoma, laikantis tam tikrų taisyklių). Tai

trukdė mintys ir abejonės, o tokias mintis pagimdė atitinkama programa. O

netgi įdomu. Argi jums nesinori sužinoti visos tiesos apie save? Apie tai,

štai antruoju atveju vyriškis tvirtai tikėjo savimi ir vertino savo žinias bei

kokiu būdu ir kodėl susikūrėte sau tiek skausmo ir kančių. Argi jums nesino­

patirtį. Ir kiekvienas gavo pagal savo mintis bei lūkesčius. J u k mes patys

ri išpainioti savo problemų kamuolio?

kuriame savo gyvenimą! „Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą!" - taip parašyta Biblijoje.

Tuomet pirmyn! J u k mes patys kuriame savo pasaulį, savo gyvenimą. Tai pradėkime kurti nuostabų pasaulį!

Kaip rasti tinkamą darbą, užsidirbti daug pinigų arba užmegzti labai gerus santykius su žmonėmis, bus kalbama kitose mano knygose. O šioje knygoje kalbėsime apie tai, kaip žmonės susikuria sau ligas ir kaip šias ligas,

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE SAVO PASĄMONĘ

netgi vadinamąsias „neišgydomas", galima įveikti. Jūs suprasite, kad tą pada­ ryti galima pačiam. Tereikia pažvelgti į savo vidų, išstudijuoti savo pasąmo­ ninę programą ir atitinkamai ją pakeisti.

Dar gerokai prieš psichoanalizės gimimą didieji graikų gydytojai Eskulapas ir Hipokratas žinojo, kad egzistuoja vadinamasis „vidinis protas". Apie tai rašė Paracelsas. XIX amžiuje Sigmundas Freudas žmogaus prote išskyrė keletą „sluoks-


36

VALERIJUS SINELNIKOVAS

37

PAMILK LIGĄ SAVO

nių": ego, id, superego ir priešsąmonę, kiekvienam priskirdamas atitinkamas funk­

Pirmoji (svarbiausioji) - PASAULIO MODELIO SUKŪRIMAS IR

cijas. Freudo modelis suvaidino labai svarbų vaidmenį psichoterapijos ir psicho­

PALAIKYMAS. Mūsų pasąmoninis protas, naudodamas atitinkamą pro­

logijos raidoje. Paskui atsirado daugiau modelių: Jungo psichoanalizė, kiberneti-

gramą, kuria unikalų kiekvieno žmogaus Tikrovės modelį. Turėdami tai gal­

nis Vinerio modelis, bihevioristinis modelis, geštaltpsichologija, transakcinė analizė,

voje, suprasite ir kitas pasąmonės funkcijas.

neurolingvistinis programavimas, Eriksono hipnozė ir kiti. Šiandien psichotera­ peutai ir psichologai teigia, kad žmogaus protą sąlygiškai galima padalyti j dvi dalis: sąmoningą protą ir nesąmoningą protą (pasąmonę). Ir abu jie funkcionuo­

Apsaugosfunkcija Dabar, kai jau mūsų pasaulis sukurtas, jį būtina palaikyti, puoselėti. Kad ir

ja savarankiškai. Kaip supratote, šis skirstymas sąlyginis, kadangi žmogus yra

kur jūs esate, kad ir ką darote - vidinis protas nė sekundei nepraranda budrumo.

vientisa esybė. Aš pats manau, kad pasąmonė - tai ta nepažinta žmogaus dalis,

Jis mūsų ištikimas apsaugininkas. Tačiau dažnai mes jam leidžiame tapti kalėji­

kurią reikia siekti pažinti.

mo prižiūrėtoju, ir tuomet jis trukdo mums peržengti jo sukurtas ribas. Be to, jo

Pavyzdžiui, šią akimirką, skaitydami šias eilutes, jūs matote puslapį ir jame

ketinimai patys geriausi - jis juk rūpinasi mūsų ramybe.

atspausdintas raides, gilinatės į žodžių prasmę ir tuo pat metu galite girdėti tam tikrus garsus, jausti aplinkinio oro temperatūrą, tam tikrus pojūčius rankose ir

Organizmo gyvybinės veiklos valdymas

kitose kūno vietose. Kas gi vyksta? Pasirodo, kad iki to momento, kol aš jums

Pasąmonė per smegenis, per centrinę ir periferinę nervų sistemą vykdo visų

nepriminiau apie šiuos visus pojūčius ir garsus, jūs sąmoningai jų nesuvokėte.

mūsų organizmo funkcijų kontrolę. Pavyzdžiui, hipnozės transo metu galima

Tačiau jūsų pasąmonė suvokė ir juos, ir dar daug ką kita. Akivaizdu, kad pasą­

pakeisti kūno temperatūrą, pulsą, kraujospūdį, pagreitinti gijimo procesus.

moninio proto suvokimas kur kas platesnis ir gilesnis. Juk pasąmoninis protas

Daugelis yra matę, kaip estrados hipnotizuotojai priversdavo transo bū­

suvokia pačią TIKROVĘ. Negana to, mūsų pasąmoniniame prote, kaip infor-

senos apimtus žmones kristi nuo scenos, pradurdavo jiems odą ir nepalikda­

macinėje-energinėje sistemoje, glūdi informacija apie visus visatos įvykius. Kaip

vo jokių sužalojimų, atlikdavo kitus veiksmus, neįmanomus esant bando­

kiekvienoje ląstelėje genetiniu lygmeniu užkoduota informacija apie visą orga­

miesiems sąmoningos būsenos.

nizmą, taip ir kiekviename žmoguje slypi informacija apie visą visatą, kurios dalis

Tačiau hipnozę ir savihipnozę galima taikyti prasmingiau. Pavyzdžiui,

jis, žmogus, yra. Visata, Dievas - tai vientisas organizmas, ir kiekvienas iš mūsų

jeigu narkozės būsenos ligoniui operacijos metu atliekama tam tikra įtaiga,

jame atlieka savo specifines funkcijas.

tai pooperacinis jo sveikimo periodas praeis be komplikacijų ir bus kur kas

Pasąmonė panaši į povandeninę ledkalnio dalį — ji gerokai didesnė už

trumpesnis.

sąmonę ir tuo pat metu nuo mūsų paslėpta. Pasąmonėje saugoma visa infor­ macija apie mūsų gyvenimą, užrašyta penkių žmogaus pojūčių „takeliuose".

Kita pasąmonės funkcija - ASMENINĖS ISTORIJOS

(LIKIMO)

Atminties mechanizmas, visų organizmo funkcijų valdymas per centrinę nervų

SUKŪRIMAS. Pasąmonė tuo užsiima nuo pat mūsų gimimo. Pasąmonėje

sistemą, refleksai ir instinktai, mechaniški veiksmai ir įpročiai, pagimdyti

saugoma visa informacija apie mūsų ir mūsų protėvių gyvenimą. T a m tikrą

minčių ir elgesio — tai toli gražu dar ne visas sąrašas paslaugų, kurias mums

požiūrį į save ir aplinkinį pasaulį mes gauname jau gimdami. Jis per pasąmo­

teikia pasąmoninis protas. Taigi liaukimės su juo kovoti ir padarykime iš jo

nę mums perduodamas iš mūsų tėvų. Paskui mes augame, kaupiame patirtį,

savo sąjungininką.

ir mūsų sąmoningas požiūris į aplinkinį pasaulį nuolat keičiasi, tačiau pasą­

Siekdami sėkmingai dirbti su pasąmone, turime žinoti, kokias funkcijas ji atlieka.

monė gali laikytis pažiūrų, susiformavusių pačioje gyvenimo pradžioje. Jei­ gu vaikystėje patirtas įvykis paliko jums didelį įspūdį, tai žinokite, kad dalis


38

VALERIJUS SINELNIKOVAS

39

PAMILK LIGĄ SAVO

jūsų pasąmonino proto aną gyvenimo epizodą mato vaiko akimis, o tai veikia

kitų gydymo metodų, gali pasakyti: .Atleiskite, tačiau aš manau, kad medicina

jūsų gyvenimą. Todėl labai svarbu peržvelgti asmeninę istoriją ir pakeisti

čia bejėgė." Ir toks ligonis gali nebesigydyti, būdamas garantuotas, kad jo susir­

pasąmoninį požiūrį į daugelį praeities įvykių.

gimas neišgydomas. Šiuolaikinė medicina daug susirgimų priskiria „neišgydo­ miems". Tačiau jūs turite žinoti, kad jie neišgydomi tik tais metodais, kuriais

Štai pavyzdys bijojo

važinėti

iš mano praktikos.

Į priėmimą

troleibusais ir autobusais,

transporto priemonę, jam jūčių priežasčių.

metro

iškart tapdavo

Tačiau juk šiaip

sau

17 metų jaunuolis. Jis

ir liftais.

negera. niekas

atėjo

Pats jis

Vos

tik jis įlipdavo į

tapo

tokio

elgesio

nevyksta.

susiformavimo priežastimi.

Tuomet,

uždavę dar keletą klausimų,

kai jam

buvo

aštuoneri

uždarė į tamsų podėlį.

metai.

Aš apmokiau jį

prasižengimo jis pakliuvo į jam

atsirado

išvadas:

baimės,

uždara

miliciją

Atsakymas

buvo

Už kažkokį prasižengimą naktį

bendrauti

laisvei.

to", „Neimk taip giliai į širdį", ,Aš to tiesiog nepakenčiu", ir panašiai, štai pavyzdys iš praktikos.

Tai įvyko, ilgam

menko

kameroje.

nes pasąmonė susiejo šiuos du įvykius

erdvė gali kelti pavojų jo

tėvai jį

metams dėl vieno

ir prasėdėjo

Kaip dažnai jums teko kartoti tokias frazes kaip „Mane pykina nuo ši­

teigiamas.

mes išaiškinome konkretų atvejį.

O praėjus keleriems

met, kai žmogus prisiima atsakomybę dėl jos atsiradimo.

nesuvokė tokių savo po­

su pasąmoninu protu, ir jis uždavė pirmąjį klausimą: ar buvo jo gyvenime įvykis, kuris

bando gydyti tradicinė mūsų medicina. Ir kiekviena liga tampa išgydoma tuo­

laikui

chuliganiško

Nuo

Į priėmimą tačiau

vienas jų

laiko

mokiusi

ir padarė tam

tikras

metų ji susipyko

mes

lengvai

bendrauti su

su pasąmone,

nį.

paprasčiausiai

nusibodo.

žastis Atmintis Atminties mechanizmas taip pat yra pasąmonės žinioje. Kaip tik ten „filmuojamas" ir saugomas mūsų gyvenimo filmas, užrašytas penkiuose žmo­

kuri skundėsi gausiu

seilėtekiu

ir

Nusivylusi ji išklojo

drauge,

kreipėsi į

man

istoriją,

mane.

Pasi­

kaip prieš pusę

pasielgė su ja ypač nesąžiningai,

tačiau

nenorėjo pripažinti, kad yra neteisi. Istorija iš tikrųjų buvo ne iš maloniųjų. Ir jos

josi

jam

pacientė

savo geriausia

pabaigoje ji ištarė tokią

kol

moteris,

nerado jokios patologijos.

išsprendėme problemą. Įdomu, kad po seanso jis ilgai ir su pasimėgavimu važinė­ troleibusu,

nebejauna

nemaloniu skoniu burnoje. Ji jau buvo pasitikrinusi beveik pas visus specialistus,

to

Suvokę priežastis,

atėjo jau

"Su

frazę:

„Sis įvykis man paliko

nuostaba pažiūrėjusi į

ta?" Ji pati

atsakė į

draugę, papasakoti apie

viską

mane,

savo

be galo

moteris šūktelėjo:

klausimą.

„Daktare! Nejaugi prie­

Aš patariau jai

ir paprašyti atleidimo.

Po

nemalonų priesko­

kurio

nueiti pas laiko

buvusią

moteris grįžo

pas mane ir pasidalijo savo džiaugsmu. Ji vėlpradėjo mėgautis maistu ir susitaikė su savo drauge.

Taip pat pareiškė norą

taip

išspręsti ir kitas savo problemas.

giškųjų pojūčių takeliuose. Panaudojus hipnozę arba savihipnozę, galima lengvai atgaminti šio filmo fragmentus. Dažnai vieno ar kito susirgimo arba

O kaip dažnai man tenka išgirsti iš pacientų tokią frazę: „Daktare! Aš

problemos šaknų reikia ieškoti praeities įvykiuose. J u k tuomet, praeityje,

turiu visą puokštę ligų!" Tokiais atvejais aš visuomet klausiu, ar jam patinka

mes patys gilyn į vidų nugrūdome sielos skausmą, stengdamiesi užmiršti jo

gėlės? „O kaipgi, daktare! Mes labai mėgstame gėles!" - atsako jie. Tai galbūt

priežastį. Tokiu būdu praradome galimybę sąmoningai kontroliuoti savo

kaip tik todėl jūs visą gyvenimą renkate savo ligas į didelę puokštę - nes jos

gyvenimą. Ir štai tokia „rakštis" pasąmonėje styro ilgą laiką, ji išlenda tik tam

jums patinka. Nes jums malonu pataikauti savo silpnumui, gailėtis savęs.

tikrose situacijose ir sukelia daug skausmo bei kančių.

Kaip tik todėl jūs mėgstate susitikę su pažįstamais aptarinėti savo skaudulių „gėlynus". Tuomet nesistebėkite, kad ši „klomba" veši, ir kiekvienais metais

Visą informaciją, patenkančią iš išorės, pasąmoninis protas suvokia pažodžiui Pavyzdžiui, gydytojas, nesugebėjęs išgydyti ligonio arba tiesiog nemokantis

joje atsiranda naujų „gėlyčių".


40

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Mastymo

PAMILK LIGĄ SAVO

41

pažinta sritis, ir tai mus, žmones, daro mįslingus. Mes turime siekti žūtbūt

savarankiškumas

Pasąmoninis protas sugeba savarankiškai spręsti, kokią informaciją mums pateikti - jis šį tą praleidžia, šį tą iškreipia, o šį tą apibendrina. Tačiau tą

atspėti šitą paslaptį todėl, kad nuo to priklauso mūsų būtis. Visos žmonių problemos (ligos, įtampa) - tai sąmoningų norų ir nesą­ moningų ketinimų neatitikimo rezultatas. Esmė ta, kad mūsų pasąmoninis

daro pagal mūsų elgesio programą, pagal mūsų teigiamus ketinimus.

protas apie mus pačius ir apie mūsų gyvybiškai svarbius ketinimus žino kur supamajame

kas daugiau, nei mums atrodo. Be to, atminkite štai ką: pasąmonė tiesiogiai

fotelyje, nugriūva nuo jo. Paskui ji bijo sėstis ne tik antfotelio, bet ir ant kėdžių.

siejasi su pačia TIKROVE, arba DIEVU. Ir mūsų pasąmoninis protas įneša

Pavyzdžiui,

trejų

metukų

mergaitė,

Vaikiška pasąmonė dar nemato skirtumo ant kurių sėdima. Ji apibendrina ma

kėdžių

neatsargiai

tarp

kėdės irfotelio. Jai tai yra daiktai,

visus sėdėti skirtus daiktus.

baimę, pasąmonė atlieka apsauginę funkciją.

stebi skirtumą

tarp supamojo

besisupdama

krėslo

ir kėdės, jam

Šiuo atveju, Vėliau,

kėdžių

kai

sukelda­ vaikas pa­

daro

Todėl labai svarbu, kad tarp sąmoningos ir nesąmoningos mūsų asme­ nybės sferos vyrautų harmonija.

baimė praeina.

Kitas pavyzdys jau iš suaugusiųjų gyvenimo. Moteris, kurią vienąkart apgavo ir įžeidė artimas vyriškis,

savo indėlį į visatos evoliucijos procesą.

KAIP UŽMEGZTI TIESIOGINĮ RYŠĮ SU SAVO PASĄMONE

išvadą apibendrindama: „ Visi vyrai niekšai" arba

„Nėra nė vieno padoraus vyro ". Ir dabar jos asmeniniame gyvenime vyrauja kaip

Dabar, kai jūs jau bendrais bruožais suprantate, kaip veikia pasąmoni­

tik tokie vyrai, kadangi jos mintys tiesiog pritraukia tokius, o ne kitokius. Ir net jei

nis protas realizuodamas elgesio programą, belieka tik užmegzti su juo tie­

koks vyras pagarbiai elgsis su ja bei rodys jai dėmesį, jos pasąmonė vis tiek iškreips

sioginį kontaktą. Tuomet galima atskleisti tikras susirgimų atsiradimo prie­

išorinę

žastis ir mūsų protą įjungti į sveikatingumo darbą. Tą padaryti galima ke­

informaciją.

liais būdais. Mano kabinete sėdi sutuoktinų pora. Vyras, šventai įsitikinęs, kad yra never­ tas kitų žmonių dėmesio, na juo. jam

Gana

dėmesinga,

skundžiasi,

esą jo žmona jam

ilgai su jais pasikalbėjęs, rūpinasi

nedėmesinga

ir nesirūpi­

jūs kovojote su savo liga, suvokėte ją kaip kažką svetima. Dabar jūs žinote,

kad žmona,

atvirkščiai,

kad viską savo gyvenime mes susikuriame patys, savo mintimis ir elgesiu.

būdu.

Todėl, prieš pradėdami bendrauti su savo pasąmoniniu protu, pakeiskite

Tačiau kadangi ši išraiška prieštaravo apibendrintam jo vertės supratimui, tai jis

požiūrį į save patį ir į savo ligą. J u k ši liga jūsų, jūs ją „išauginote" savo kūne.

tiesiog žmonos žodžių

ir gerbia jį

aš įsitikinau,

Bet pradžioje norėčiau, kad pagalvotumėte apie vieną dalyką. Ilgą laiką

negirdėdavo.

ir išreiškia savo jausmus

Kai aš atkreipiau jo

tam

tikrus žmo­

Žmonės priprato prie tokio mąstymo stereotipo, pagal kurį liga — tai

nos posakius, jis pareiškė, jog negirdėjo, kai ji tą jam sakė. Kai jį tiesiog priverčiau

priešas, su kuriuo reikia kovoti bet kokiomis priemonėmis, nepaisant pasek­

pastebėti žmonos dėmesio ženklus, jis

mių. Tačiau kovoti su liga - vadinasi, kovoti su pačiu savimi. Todėl ją priim­

tuoj patjuos

dėmesį į tam

tikru

iškreipė pasakęs: „Ji

taip

kalba,

nes kažko iš manęs nori. "

kite ir drauge atsisakykite kovos. Visatoje nėra tokios galios, kurios nebūtų galima panaudoti pozityviam tikslui. Ir jūsų liga - kaip tik tokia galia.

„Galbūt mūsų viduje sėdi kažkoks pašalinis?" - paklausite jūs. Žinoma,

Naudokitės ja kaip saviraidos priemone.

ne. Žmogaus asmenybė - vientisa asmenybė. Taigi dalijimas į sąmonę ir

Bendravimas su savo pasąmone - didžiulis slėpinys. Tai prisilietimas

pasąmonę yra sąlyginis. Toks dalijimas — tai tik būdas kalbėti apie dar neiš­

prie didžiųjų ir neapsakomų visatos galių. Jeigu jūs pasirengę susipažinti su

tirtą žmogaus asmenybės sritį. Taip, kiekviename iš mūsų plyti iki galo ne-

šiomis galiomis, tai tą darykite tik su tyrais ketinimais.


42

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Bendravimo

būdai

Kad sėkmingai bendrautumėte su pasąmone, būtina suderinti, kokius

PAMILK LIGĄ SAVO

43

nuraminti. Arba jūs netikite tokio bendravimo galimybe. Palaukite kurį lai­ ką, pašalinkite esamas kliūtis ir bandykite vėl.

signalus, arba ženklų kalbą, vartosite. Geriau bus, jei jūs neprimesite pasą­

Pasąmoninis protas gali atsakyti ne pojūčiais, o vaizdiniais, paveikslė­

monei jokio bendravimo stereotipo, o suteiksite jai galimybę pačiai spręsti,

liais mintyse. T a d a atsakymas „taip" — vienas vaizdas, o atsakymas „ne" —

kokį signalą pasirinkti atsakymu.

kitas. Arba atsakymu „taip" jūs galite pasirinkti paveikslėlį ryškesnį, atsaky­

Dabar patogiai atsisėskite ir būkite pasirengę pateikti klausimą savo vi­ dui, savo pasąmonei. Kai jūs užduosite šį klausimą, jūsų uždavinys bus labai atidžiai ir jautriai stebėti tuos pasikeitimus, kurie vyks jūsų kūne. Sekite savo pojūčius vienoje ar kitoje kūno dalyje, minčių pavidalus ir vidaus garsus, arba vidinį balsą. Nebandykite kaip nors atsakymo išpešti. Pasąmonė atsaky­ mo būdą pasirinks pati. Jūs turite būti jautrūs, kad jį išgirstumėte. Klausimas toks: „Ar mano pasąmonė dabar pasirengusi bendrauti su manimi sąmonės lygmenyje." Atsakymas gali būti bet koks - tai priklauso nuo jūsų pasąmonės. Pa­

mu „ne" — tamsesnį. Jei atsakymas bus garsas mintyse, tai „taip" atveju gali­ ma padaryti jį garsesnį, o „ne" — tylesnį. Kartais su pasąmone galima bendrauti vidiniu balsu, tai yra mintimis gaunant konkrečius atsakymus. Štai dar keletas pavyzdžių. Viena moteris atsakymu „taip" naudojo pul­ so padažnėjimą, o atsakymu „ne" — sulėtėjimą. Kitai mano pacientei patiko, kad gaunant atsakymus pakiltų jos rankos. Vienam vyriškiui kaip atsakymas „taip" atsirasdavo gurgėjimas pilve. Kitam - atsakymai vizualizuodavusi į neoninius užrašus tokiu būdu, kad jis galėdavo juos perskaityti.

vyzdžiui, po kurio laiko atsirado perštėjimo jausmas skrandžio srityje. Jūs

Iš principo kiek žmonių, tiek bendravimo būdų. Kiekvienas pasirenka

dar nežinote, ką reiškia šitas atsakymas — „taip" ar „ne". Todėl padėkokite

sau labiausiai tinkamą. Asmeniškai man patinka pirštų signalai, bendravi­

pasąmonei už atsakymą ir tarkite: „Pasąmone, aš norėčiau suprasti tavo pra­

mas mintimis ir vaizdais. Tai leidžia man bendrauti su pasąmone netgi trans­

nešimą. Jeigu perštėjimo jausmas skrandžio srityje reiškia „Taip, aš norėčiau

porte — niekas nieko nepastebi.

bendrauti", te šis pojūtis pasikartoja vėl arba pasidaro stipresnis bei ryškes­

Ir nebijokite, jog galite išeiti iš proto. Mes visi jau seniai bepročiai. Argi

nis. Jeigu šis pranešimas reiškia „Ne, aš nepasirengusi bendrauti", tai, at­

normalu, kad žmonės susikuria sau ligas, sukelia sau ir kitiems skausmą,

virkščiai, padaryk šį jausmą tokį silpną, kad jis išnyktų visiškai."

kančias ir su visa tuo gyvena tik dėl to, kad nenori prisiimti atsakomybės už

Jeigu signalas vėl pasikartojo ir tapo stipresnis, tai reiškia atsakymą „taip",

savo asmeninį gyvenimą?

vadinasi, pasąmonė išreiškia savo pasirengimą bendrauti su jumis sąmonės

Norėčiau, kad suprastumėte, jog pasąmonė nėra nei bloga, nei gera. Ji

lygmenyje. Vėl padėkokite jai (tarp kitko, nepamirškite to daryti po kiekvie­

visuomet pasirengusi bendrauti su jumis, jeigu jūs nuoširdžiai to norite.

no atsakymo). Dabar jūs turite ryšio su savo pasąmone kanalą. Ir galite pa­

Pasąmoninis protas visuomet rūpinasi jumis, tačiau tą daro savotiškai, rem­

teikti jai klausimus, į kuriuos ji atsakys „taip" arba „ne".

damasis visa jūsų asmenine istorija, o tiksliau - taip, kaip jūs pats jį išmokė­

Jei staiga į savo klausimą gausite atsakymą „ne" - nesielvartaukite. J u k jums vis dėlto atsakė. Tai pasitaiko tais atvejais, kai pasąmonė nepasirengusi

te. Todėl pasitikėkite savo pasąmoniniu protu, ir jis padarys viską kuo ge­ riausiai.

bendrauti dėl vienų ar kitų priežasčių (nuovargis, bloga nuotaika, nepalan­

Visų pasąmonė funkcionuoja vienodai, nepriklausomai nuo išsilavini­

kios išorinės aplinkybės, triukšmas). Arba jums būtina pakeisti požiūrį į savo

mo ir intelekto lygio, ar žmogus būtų mokslininkas, ar kūrikas. Aš netgi

pasąmonę ir pradėti elgtis su ja (tai yra su savimi) pagarbiau. Tokiu atveju

tvirtinčiau, kad pastarajam užmegzti ryšį su pasąmone gerokai lengviau, ka­

paprašykite jos atleidimo už nepasitikėjimą savimi, už kovą su liga. Kreipki­

dangi mokslinis laipsnis skatina susireikšminti, o tai trukdo pastebėti pa­

tės į ją pagarbiai, švelniai. O galbūt pasąmonė tiesiog išgąsdinta ir ją reikia

prastus ir nuostabius dalykus.


44

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Dar kartą priminsiu, kad žmogus - vientisa esybė. O kreipdamiesi į savo

PAMILK LIGĄ SAVO

45

kios išorinės aplinkybės, bendravimo baimė, nepasitikėjimas pačiu savimi.

pasąmonę, jūs siekiate įminti nesuvokiamą paslaptį, kuri yra pats žmogus!

Pašalinkite kliūtis ir pabandykite vėl.

Pirštų signalai

Švytuoklės metodas

Minėtieji būdai remiasi tuo, kad jūs siūlote savo pasąmonei pasirinkti,

Siam metodui įvaldyti jums reikės mažo metalinio rutuliuko, pakabinto

kaip jums bendrauti. Tačiau kartais paprasčiau pasiūlyti pasąmonei ženklų

ant 20 centimetrų ilgio siūlo. Vietoj rutuliuko galima naudoti vestuvinį žie­

kalbą: tai būtų pirštų judesiai arba švytuoklė.

dą arba paprastą veržlę.

Paprasčiausia ženklų kalba bus vieno ar kito piršto pakėlimas: pavyzdžiui,

Dabar atrėmę alkūnę į stalą suspauskite siūlo galą nykščiu ir rodomuoju

dešinės rankos rodomojo piršto pakėlimas atsakant „taip" (jei jūs dešiniarankis)

pirštu. Rutuliukas pradės laisvai siūbuoti. Pasiūbuokite jį pirmyn atgal, kai­

ir kairės rankos rodomojo piršto pakėlimas atsakant „ne". Abiejų pirštų pakėli­

rėn dešinėn, pagal ir prieš laikrodžio rodyklę. Tai reikalinga, kad pasąmoni­

mas vienu metu yra atsakymas „nežinau", o pirštų nejudėjimas - „nenoriu atsa­

nis protas nustatytų, kokie raumenys dalyvauja šituose judesiuose. Tada ru­

kyti". Kaip suprantate, čia yra tik susitarimo dalykas, tad jūs galite patys nusista­

tuliuką sustabdykite ir kreipkitės į pasąmoninį protą: „Pasąmoninis prote,

tyti ženklų kalbą. Pirštų judesiai turi būti nesąmoningi, automatiški. Nebandy­

išrink vieną iš keturių rutuliuko judesių, kurį tu paskui panaudosi atsakyda­

kite pirštų judinti sąmoningai. Klausimus reikia užduoti tikslai ir vienareikšmiš­

mas 'taip', ir pademonstruok šį judesį man." Laukite atsakymo ir nenuleiski­

kai - nes pasąmonė viską supranta pažodžiui. Noriu iš karto perspėti: nėra tokių

te akių nuo švytuoklės. Tarsi užhipnotizuoti sekite rutuliuką.

žmonių, kurie negalėtų bendrauti su pasąmone, taip pat nėra „blogų" pasąmo-

Jau po kelių sekundžių švytuoklė pradės judėti. Kartais jai įsisiūbuoti

nių. Jeigu jums nepavyks vienu būdu, pabandykite kitu. Aš patariu išbandyti

reikia ilgesnio laiko. Judesių amplitudė gali būti įvairi. Dažniausiai ji būna

visus būdus. Galbūt vienas jų jums patiks labiau. Būtinai gausite rezultatą, jei

gana plati, kad atsakymas būtų suprantamas.

tik išties ketinate sulaukti atsakymo iš savo proto gilumos. O dabar pabandykite. Atsisėskite į minkštą, patogų fotelį arba atsigulkite

Gavę atsakymą, švytuoklę sustabdykite, padėkokite pasąmonei ir papra­ šykite jos parinkti kitą judesį iš trijų likusių atsakyti „ne".

ant sofos. Tegul rankos guli laisvai ir niekas joms netrukdo. Iš karto susitarkite su

Tai senas, patikrintas metodas, kuris visuomet buvo laikomas šiek tiek

pasąmone, koks signalas atitiks tą ar kitą atsakymą. Dabar mintimis ar balsu

mistišku. „Gyvos", sąmoningai reaguojančios į klausimus švytuoklės reginys

kreipkitės į savo vidų ir užduokite tokį klausimą: „Ar mano pasąmonė pasirengu­

tiesiog užburia. Tačiau čia nėra nieko antgamtiška: pasąmonė sugeba sava­

si bendrauti su manimi? Jei 'taip' - pakelk dešinės rankos rodomąjį pirštą nesą­

rankiškai spęsti, mąstyti, taip pat ir kontroliuoti tam tikras raumenų grupes.

moningais judesiais, jei 'ne' - kairės rankos". Nebandykite atspėti atsakymo -

Svarbu tik pasikliauti savo pasąmoniniu protu.

tiesiog kantriai laukite. Po kelių sekundžių vienoje ar kitoje kūno vietoje jūs pajusite lengvą niežėjimą, dilgčiojimą ar nutirpimą. Tai reiškia, kad raumenys

Kaip

užduoti klausimus

priėmė pasąmonės signalą, įsitempė ir štai tuoj pradės kelti pirštą. Dar sekundė,

Bendraujant su pasąmone labai svarbu, kaip pateikiami klausimai. Kad

ir piršto galiukas lėtai, truputį trūkčiodamas, kyla į viršų. Pirštas savo judesį gali

pasiektumėte tobulumą, jums reikės tam tikrų žinių ir patirties. Gia jums

užbaigti pakilęs gana aukštai arba vos krustelėjęs. Kai gausite atsakymą ir jį su­

padės mano praktikos pavyzdžiai ir jūsų asmeniniai bandymai. Kadangi pa­

voksite, padėkokite savo pasąmonei ir nuleiskite pirštą.

sąmonė supranta viską pažodžiui, tai klausimai turi būti aiškūs, paprasti ir

Jeigu gavote atsakymą „ne", tai reiškia tik tai, kad esama bendravimo kliūčių, apie kurias aš jau kalbėjau: bloga savijauta arba nuotaika, nepalan-

nedviprasmiški. Ištarkite tik tai, ką iš tikrųjų norite pasakyti. Pradžioje aš rekomenduoju klausimus ir atsakymus užsirašyti ant popieriaus lapelio.


46

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Jei sulauksite neįprasto atsakymo, tai gali reikšti, kad uždavėte netinka­ mą klausimą. Pabandykite klausimą suformuluoti kitaip. Pasąmonė visuomet atsako sąžiningai (žinoma, jei jūs nesate visiškas me­ lagis). Norėčiau jus apsaugoti nuo vieno dalyko: nebandykite pažvelgti į ateitį. Tai ta sritis, su kuria reikia elgtis labai atsargiai. Ją susikuriame mes patys. Apie tai bus kalbama kitose mano knygose. Ar nepavojinga bendrauti su pasąmone? Ne! Ne tik nepavojinga, bet ir 2 skyrius

pageidautina. To reikia mokyti nuo ankstyvos vaikystės. Dabar, šiuolaikinė­

KAIP ŽMONĖS SUSIKURIA SAU LIGAS

mis sąlygomis, žmogaus sąmonę puola toks informacijos srautas, kad susi­ gaudyti būna labai sudėtinga. Norime mes to ar nenorime, tačiau mūsų sąmonei ir pasąmonei daromas poveikis programuoja mus nuo pat gimimo. Pozityviai panaudoti informacijos poveikį mes galėsime tik tuo atveju, jei

KAS TAI YRA LIGA?

gerai pažinsime save, jeigu tapsime atsakingi už savo gyvenimą. Pagrindinis gyvybės dėsnis skelbia, kad turi būti palaikoma dinaminė organizmo pusiausvyra, arba homeostazė. Kiekvienas gyvas organizmas pagal vidinį gyvybės dėsnį siekia homeostazės. Sis dėsnis veikia nuo pirmųjų bet kokios gyvos būtybės gyvenimo dienų. Gyvybinių procesų pusiausvyra turi būti įgyvendinama nuolat ir bet kokiomis sąlygomis. Išorinį poveikį gyvam organizmui daro Tikrovė, Būtis. Ir jis į tą poveikį atitinkamai reaguoja (pagal tai, tiesą sakant, ir galima atskirti gyvus nuo negyvų). Sveikas organizmas — tai organizmas, kuriame egzistuoja harmoni­ ja, arba dinaminė pusiausvyra. Žinoma, nėra paprasta šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis išlaikyti har­ moniją. Tačiau jei ji pažeista, ją galima atstatyti, nes pats organizmas nuolat to siekia. Liga - tai signalas, jog pusiausvyra pažeista. Nervų galūnės padeda mums sužinoti, kad tam tikroje mūsų organizmo vietoje prasidėjo negeri procesai. Skaus­ mas - tai tik sveika nervinė reakcija, kuri mums nori pasakyti: „Ei, brangusis, yra kažkas, į ką tu privalai atkreipti dėmesį." O jei žmogus tam reikiamo dėmesio neskiria ir skausmą užslopina tabletėmis, jo pasąmonė tą skausmą pastiprins. Tokiu būdu pasąmonė mumis rūpinasi ir siekia pozityvaus tikslo: ji praneša, kad kažkas negerai. Todėl į savo ligą žiūrėkite pagarbiai.


48

VALERIJUS SINELNIKOVAS

49

PAMILK LIGĄ SAVO

Visų pirma, prieš pradėdami gydytis, pakeiskite požiūrį į savo ligą. Jokiu

Tačiau dėl to gydytojai jokiu būdu nekalti. Medicinos institutuose še­

būdu nežvelkite į ligą kaip į blogį, netgi jei ta liga - mirtina. Neužmirškite, kad

šerius ar aštuonerius metus juos moko tam tikro elgesio modelio. Oficialioje

šią ligą sukūrė jūsų pasąmoninis protas, kuris visuomet ir visur rūpinasi jumis.

medicinoje viešpatauja mechanicistinis požiūris. Ir būsimieji gydytojai ligo­

Vadinasi, susirgote dėl svarių priežasčių. Neskubėkite koneveikti savo organizmo

nį bei ligą mokomi suvokti tam tikru būdu. Dabartiniai mokslo atradimai ir

ir savo ligos. Atvirkščiai — už ligą padėkokite Dievui ir savo pasąmoniniam pro­

praktika įrodo, jog tas modelis seniai nebeveiksmingas ir jį būtina keisti.

tui. Padėkokite pačiai ligai. Padarykite tą, net jei tai ir atrodo keistai.

Apskritai oficialiojoje medicinoje susiklostė labai įdomi situacija. Švaistomi

Dabartinė ortodoksinė medicina neišgydo žmonių, nes ji kovoja su liga.

milžiniški pinigai naujiems preparatams bei tyrimo metodams sukurti, o

Kitaip sakant, ji siekia arba nuslopinti ją, arba šalina jos padarinius. O prie­

ligų ne tik kad nemažėja, tačiau daugelis jų virsta chroniškomis. Liga ne

žastys lieka giliai pasąmonėje ir toliau naikina organizmą.

gydoma, o slopinama. Susirgimo priežasčių nepašalina netgi šiuolaikiniai

Padėtis tokia: pasąmonė sukuria ligą kaip signalą mūsų sąmoningam

prietaisai, veikiantys žmogaus energines struktūras. Jie tik išstumia ligą į

protui, tai yra savo kalba bando mus informuoti, o mes einame pas gydytoją

subtilesnius pasąmonės lygmenis. Ir kol moksliniai tyrimai bei atradimai

ir slopiname šį signalą tabletėmis. Taigi kovojame patys su savimi ir dar

vyksta seno modelio rėmuose, ligų gydymo situacija ne tik kad nepasikeis,

pasirenkame tai kovai stipresnes ir brangesnes priemones. Absurdas?!

tačiau ir blogės.

Gydytojo uždavinys - netrukdyti organizmui, neslopinti jo reakcijos, o

Dabartinė medicina su savo cheminiais gydymo metodais vis rečiau krei­

padėti „vidiniam gydytojui". Mąstantis gydytojas suaktyvins išsigydymą.

piasi į vidinę žmogaus esybę. Nėra individualaus požiūrio. T a m sudaro sąly­

Jūsų organizmas pats siekia pusiausvyros. T i k reikia j a m padėti. Tai kodėl gi

gas bereikalinga specializacija, kai vienas gydytojas tarytum atsako tik už

j u m s neatlikus šito pagalbininko vaidmens. Kiekviename mūsų yra savas „vi­

tam tikrą organą arba organizmo sistemą. Kitas faktorius - medicinos pajun­

dinis daktaras".

gimas farmacijos pramonei, kuri besivaikydama pelno užmiršta žmogų, to­

M ū s ų kultūroje priimta ligą vertinti kaip blogį, kaip ne nuo mūsų pri­

dėl daug gydytojų tampa vienos ar kitos firmos preparatų reklamos ir parda­

klausantį įvykį, ieškoti jos priežasčių išorėje. T a m tikra prasme tokia pozicija

vimo agentais. Be to, vaistai paprastai išbandomi su gyvūnais, ir nebūna

patogi: ,Aš už savo ligas neatsakau. Tegul problemą sprendžia gydytojai."

visiškai aišku, kaip jie veiks žmogų, tad dažnai atsiranda šalutinių padarinių.

Na, o jei žmogus nenori būti atsakingas už savo ligas, tai jos j a m tampa

Ir galų gale tradicinės medicinos gydytojai siekia įsprausti ligonio būklę į

neišgydomomis arba iš vienos pereina į kitą. Ir tuomet toks žmogus pradeda

tam tikrą šabloną, kuris vadinasi diagnozė. Taigi nieko nuostabaus, kad tra­

kaltinti aplinkybes, blogą orą, giminaičius, apskritai žmones, darbą, gydyto­

dicinė, arba alopatinė, medicina išgyvena krizę, kuri tęsiasi nuo Hipokrato

jus. Nors galėtų pažvelgti į savo vidų ir padėti pats sau.

laikų. O visa tai dėl to, kad paseno pasaulėžiūros modelis, kuriuo ji remiasi.

Dabar įvertinkime šiuolaikinės medicinos požiūrį į ligas ir į ligonį. Pradžio­

Vienoje savo knygoje S. N. Lazarevas pateikia gražią alegoriją:

je gydytojai diagnozuoja, tai yra suteikia ligai pavadinimą, užkabina etiketę. O paskui pradeda slopinti tą ligą vaistais. Žinoma, jie kančias palengvina, tačiau priežastis vis dėlto lieka nepašalinta, ir liga pasidaro chroniška arba pereina iš

Sušaukė Alachas žmones žeidimus.

Gydytojui teko didžiausia

vieno organo į kitą. Galima sakyti, gydytojai pacientui duoda savotiškus ramen­

-

tus, tai yra vaistus, ir išmokina su jais gyventi. Apskritai šiuolaikinė medicina -

Alachas

tai absurdo teatras! Gydytojo funkcija tėra tokia: priderinti ligonį prie tam tikro šablono - diagnozės, o paskui skirti tą šabloną atitinkančius ramentus - tabletes.

ir pradėjo jiems skirti

Kodėl? Aš gydytojas,

bausmė.

aš padedu

bausmes

visatos įstatymų pa­

Gydytojas pasipiktino:

žmonėms,

aš vaduoju juos

iš kančių!

atsakė:

—Aš ligas žmonėms siunčiu už jų prasižengimus, kad juos pamokyčiau, o tu trukdai jiems tą suvokti.


50

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

51

Aš jokiu būdu nemenkinu medicinos nuopelnų. Ir nekviečiu atsisakyti

sistemą, persiduoda palikuonims. Galima sakyti, kad dėl laikinos fizinio ir

šiuolaikinių pasiekimų. Medicina išmoko lengvinti kančias, ir tai jau gerai.

energinio kūno sveikatos sunaikinama žmogaus ateitis, strateginiai jo rezer­

Jeigu žmogui miokardo infarktas arba galvos trauma, tai būtina nedelsiant

vai. Vadinasi, neraštingo ekstrasenso arba šiuolaikinio psichogeneratoriaus

suteikti pagalbą, o ne kalbėtis apie sielų gelbėjimą. Tačiau naujas požiūris j

darbo padariniai yra kur kas pavojingesni už aspirino tabletę. Taigi medicina

ligas ir j ligonį padės išvengti panašių pavojingų gyvybei situacijų. Remda­

tebekuria vis galingesnius ligų slopinimo metodus, bet tuo būdu ji pasmer­

miesi nauju pasaulėžiūros modeliu, galite ne tik išsigydyti tas ligas, kurio­

kia visą žmoniją lėtai ir skausmingai išmirti.

mis jau sergate, bet ir išsaugoti sveikatą.

Nesiruošiu jūsų gąsdinti. Aš tik noriu parodyti, kad šis ligų gydymo

Tai visiškai nauja sąmonės būsena. TIESIOG BŪTI SVEIKAM.

modelis, medicinoje sukurtas prieš keletą šimtmečių, aiškiai paseno. Laikas

Aš siūlau išsaugoti tam tikrus medicinos pasiekimus ir toliau jais nau­

jį keisti. Laikas išaiškinti tikrąsias ligų atsiradimo priežastis ir jas šalinti.

dotis, tačiau įdiegti naują modelį, pagal kurį ligonis ne pasyviai lauktų išgi­

Siūlau į ligą pasižiūrėti iš kitų pozicijų. Jeigu teigiame, kad savo pasaulį

jimo, o aktyviai dalyvautų gydyme, vaidintų bemaž pagrindinį vaidmenį.

ir savo gyvenimą mes kuriame patys, tai patys kuriame ir ligas. Jei visa tai, ką

Pagal tokį modelį gydytojas atliktų ne felčerio, o mąstančios ir kūrybingos

mes turime savo gyvenime, atitinka mūsų pasąmoninę elgesio programą ir

asmenybės funkciją. Gydytojo vaidmuo! Ne veltui senovėje sakydavo, kad

mūsų mintis, tai ir mūsų ligos atspindi tam tikras mūsų mintis bei elgsenos

gydytojas - filosofas, panašus į Dievą.

būdus. Kitaip sakant, susirgimo priežastys slypi mumyse.

Šiuolaikinė medicina tik atspindi žmonių sąmonės lygmenį ir yra jiems priimtiniausia. J u k sakoma: „Paklausa gimdo pasiūlą." Koks žmonių, toks ir

Kita vertus, ligą galima vertinti kaip blokavimą, apsaugą nuo neteisingo elgesio ir aplinkinio pasaulio dėsnių nesupratimą.

medicinos modelis. Aš įsitikinau, kad daugelis pacientų savo ligų priežasčių

„O kaipgi ekologija? - paklausite jūs. - Arba mityba?"

tiesiog nepasirengę suvokti. Jie nori gauti „stebuklingą tabletę" arba „unika­

Aplinka ligai sukuria tik savotišką foną, kuris gali daryti įtaką jos eigai.

lų prietaisą", kurie išgydytų jų ligą, pavartojus juos vieną ar keletą kartų.

Įsivaizduokite žmogaus organizmą. Tai yra kūnas, sąmonė ir pasąmonė.

Žmonės patys susikuria sau ligas, o paskui tikisi, jog kažkas už juos išspręs jų

Visa tai - vientisa visuma. Mes šį tą žinome apie kūno funkcijas ir galimybes,

problemas. Ir kai tabletės nebepadeda, jie pradeda reikšti pretenzijas gydy­

šis tas mums žinoma apie sąmonės veiklą. O apie pasąmonę mes praktiškai

tojams. Nors gydytojai čia nekalti. Dar nė vienas gydytojas neišgydė nė vie­

nenutuokiame nieko. Ši tema ilgą laiką buvo uždrausta. Tokiu būdu buvo

nos ligos. Kaip kažkas iš didžiųjų pasakė: „Gydo prigimtis, o gydytojai pasi­

saugoma tai, kas žmogui yra visų švenčiausia. Tačiau pastaruoju metu prasi­

savina nuopelnus sau." Manyčiau, kad gydytojas turi padėti ligoniui pa­

dėjo aktyvus žmogaus pasąmonės pažinimas. Atsirado įvairūs kodavimo bū­

sveikti arba išmokyti jį palaikyti gerą sveikatos būklę. Gydytojas turi visų

dai nuo ligų ir žalingų įpročių, poveikis per spaudą, radiją, televiziją, ekstra­

pirma būti žiniuonis pačia geriausia šio žodžio prasme.

sensinis poveikis.

Labai svarbu, kad ligonis suvoktų, jog šiuolaikinė medicina, slopindama

Tačiau visiškai neatsižvelgiama į pasąmonines problemos priežastis. Be

ligą arba šalindama jos padarinius, tik palengvina kančias. Šiuolaikinės me­

to, patys gydytojai, vedantys šiuos seansus, toli gražu ne tobuli. Pavyzdžiui,

dicinos filosofija paprasta: pašalinti padarinius, nepaisant ligos priežasčių.

gydytojas psichoterapeutas koduoja ligonius nuo alkoholizmo, nors pats var­

Ekstrasensai ir nauji prietaisai, veikiantys žmogaus energines struktūras,

toja svaigalus, kitas gydytojas bando ligonį gydyti nuo konkretaus organo

daro tą patį. Daugeliu atvejų jų poveikis labai efektyvus. Tačiau jie taip pat

susirgimo, o tuo pat metu serga pats. Gydytojas oftalmologas nešioja aki­

nepašalina ligos priežasties, o įveja ligą į subtilesnį informacinį-energinį lyg­

nius. Psichoanalitikas gydosi pas psichoanalitiką. Daugelis ekstrasensų serga

menį. Liga pradeda naikinti ne atskirą organą, o visą organizmą, imuninę

patys, o pasigydyti nesugeba. Kažkas čia ne taip! Vadinasi, tie metodai, ku-


52

VALERIJUS SINELNIKOVAS

riuos jie taiko, tikro gydomojo poveikio neturi, priešingu atveju jie patys būtų seniai išsigydę. Kaip jau rašiau, liga - tai signalas mūsų sąmonei apie pažeistą pusiau­ svyrą. Šią pusiausvyrą galima bandyti atstatyti fiziniame lygmenyje. Pavyz­ džiui, esant cukriniam diabetui, galima leistis insuliną, o turint širdies nepa­ kankamumą - vartoti širdies glikozidus. Tačiau tai bus tik laikinas būklės palengvinimas. Galima bandyti subalansuoti mitybą, mankštintis, gydytis fiziniais veiksniais (fizioterapija), badavimu, kvėpavimu, grūdinti organiz­

53

PAMILK LIGĄ SAVO

je pažeidžia pusiausvyrą bei harmoniją. Tai savo ruožtu daro įtaką jo likimui arba sveikatos būklei. Įsivaizduokite, kas bus, jei organizmo ląstelė gyvens ne pagal paties organizmo dėsnius. Organizmui ji bus serganti ląstelė, jis pra­ džioje ją gydys, o jei tas nepadės - sunaikins. Matome, kad liga - tai pasąmonės pranešimas, jog tam tikri jūsų poel­ giai ir tam tikros mintys bei jausmai konfliktuoja su visatos dėsniais. O tai reiškia, kad norint išsigydyti bet kokią ligą, reikia savo mintis ir emocijas suderinti su visatos dėsniais.

mą. Krypčių ir mokyklų yra daugybė. Ir jos iš tikrųjų padeda. Tačiau ne nuo visų susirgimų. Be to, tai tik išorinis organizmo poveikis. Kad ir kiek plėstųsi

Į

priėmimą

šiuolaikinės medicinos galimybės, kad ir kokie atsirastų cheminiai preparatai

gos eiga

ir galingi prietaisai, esmė lieka ta pati: medicina tik lengvins kančias ir slo­

sąmonines priežastis,

pins ligą. Priežastys nepašalinamos, o pati liga nustumiama į subtilesnius

darbe įvyko

žmogaus lygmenis ar netgi perduodama jo vaikams.

nuoskauda

Egzistuoja susirgimų priežastys, slypinčios gilesniame ir subtilesniame lygmenyje nei fizinis ar biocheminis. Tai informacinio-energinio lauko lyg­ muo. T r u m p a i tariant, tai mūsų mintys, jausmai ir emocijos, mūsų elgesys ir mūsų pasaulėžiūra. Žmogaus sąmonė ir kūnas turi savyje tik 1 - 5 procentus informacijos. Visada buvo manoma, kad žmogus panaudoja tik mažą savo sugebėjimų tru­ pinėlį. Svarbiausia žmogaus esybės informacija sukaupta jo informacinėseenerginėse struktūrose, kurios vadinasi „pasąmonė". Žmogaus pasąmonėje sukaupta visas rinkinys jo elgesio programų, kurias jis „paveldėjo" iš savo tėvų ir atsinešė į šį pasaulį. Kitaip sakant, jo pasąmonėje užkoduota informacija apie jo protėvius ir palikuonis. Šitos struktūros kuria žmo­ gaus ateitį. Kaip tik tuo paaiškinamas būrimo fenomenas ir ateities pranašavi­

buvo

atėjo

vyriškis,

labai sunki.

kamuojamas

kad nedaug

rimtas konfliktas su

viršininkui,

— Suprantate,

uždegimo

Organizmas antibiotikų jau

išaiškinome,

labai

plaučių

— pradėjau

aš aiškinti

į

nebepriėmė.

vyriškio

Dėl to jo sieloje atsirado nuoskaudą

vyriškiui,

Li­

Ištestavę pa­

laiko prieš ligos pradžią

valdžia.

o paskui ji peraugo

komplikacijų.

didelė

visam pasauliui.

nuoskauda yra pasąmoni­

nis mirties palinkėjimas, be to, ne tik vienam žmogui, o visai jo giminei. Si ta destruktyvi programa paskui grįžo pačiam — Kaip

bausmė?—paklausė

autoriui,

tai yra jums,

ligos pavidalu.

vyriškis.

—Jokiu būdu. Liga — tai ne bausmė, tai tik rezultatas, išorinis jūsų minčių ir emocijų atspindys

fiziniame

užkoduota informacija.

lygmenyje.

Ir ji būtinai turi atitikti ką nors

mintis yra destruktyvi, pavyzdžiui, fiziniame

plane ją

— Ką

gi

— Vienintelis padėkoti savo

atspindės

man

Mintys — tai ypatingos

dabar

fiziniame

smerkimas arba

plane. Jei

neapykanta,

tai

liga. daryti?—paklausė pacientas.

šitos programos

viršininkui

nuoskauda,

rūšies energija,

neutralizavimo

būdas

tai

atleisti

ir

netgi

situaciją.

mas. Būrėja ar magas tam tikru būdu nuskaito informaciją iš žmogaus pasąmo­

— Kaipgi aš galiu j am dėkoti, jei jis neteisus? Atleisti tai galima, o štai dėkoti?

ninių struktūrų, dažniausiai panaudodami ritualą (kortas, rankų linijas, ride­

—Apskritai dėkoti už tą situaciją pirmiausia jūs turite Aukščiausiam Protui,

nant ar išliejant kiaušinį arba vašką ir kt.), ir pateikia šią informaciją sąmonei.

Dievui. Be to, jums būtina suprasti, kad nuoskaudos šaltinis yra ne jūsų viršinin­

Nieko ypatinga, beje, čia nėra, nes likimą kuriame mes sau patys.

kas, o jūs pats. Tai jūs sukūrėte šią situaciją. Tiesiog dabar imkime ir išsiaiškin­

Taigi padėtis tokia: egzistuoja pasąmoninė žmogaus elgesio programa ir informacinės-energinės visatos struktūros. Jeigu žmogaus mintys ir jo elge­ sys nedera su vientisu visatos organizmu, tai tos mintys ir tas elgesys žmogu-

kime,

kuo jūs į savo gyvenimą pritraukėte šitą Paskui

priežastis.

mes Pasirodė,

tęsėme

darbą

kad tai buvo

su

konfliktą.

vyriškio pasąmone metų

ir

išsiaiškiname

konflikto

metais kauptas susierzinimas ir nepasiten-


54

VALERIJUS SINELNIKOVAS

kirtimas

viršininku,

vyriškis per

atgailą,

nepasitenkinimas atleidimą

programą, pakeitė požiūrį į save,

ir

savo

darbu,

dėkingumą

į darbą

ir į

nepasitikėjimas

neutralizavo vadovybę,

savimi.

Kai

Dirbdamas gydytoju įsitikinau, kad žmogaus pasaulėžiūros pokyčiai duo­

negatyvią pasąmonine

da nuostabių rezultatų: išgydomi susirgimai, kuriuos šiuolaikinė medicina

liga dingo

be pėdsakų.

Liga, kaip matome, tam vyriškiui buvo postūmis augti ir tobulėti. O jei jis ir toliau

būtų

slopinęs

ligą,

paskui sustabdyti jam

būtų

tai

iš nuoskaudos paleistą

buvę sunku.

Programa

savęs

naikinimo programą

būtų pradėjusi

veikti

ne tik

prieš jį patį, bet ir prieš jo vaikus. Tarp kitko, jam susirgus, jo sūnui netrukus atsirado

dilgėlinė.

Jis šių dviejų reiškinių nesusiejo.

55

PAMILK LIGĄ SAVO

seniai yra priskyrusi „neišgydomiems", atsiranda asmeninio gyvenimo har­ monija. Negatyvių pasąmoninių programų neutralizavimas padeda ne tik pasveikti, bet ir pakeisti žmogaus likimą, tai paliečia netgi jo vaikus. (Labai įdomus vaizdas susiklosto tiriant vaikų ligų priežastis. Šiai temai aš paskyriau atskirą antrosios knygos skyrių.) Aš netgi pastebėjau tokią įdomią ypatybę: kai žmogus pradeda keistis

Kai tik tėvas išsivalė savo vidų,

vaiko oda

iškart tapo švari.

Seniai laikas suprasti, kad ligų ir kančių priežastys yra ne išorėje, o mūsų

vidumi, tai jis ne tik pasveiksta pats, bet ir aplinkui ima kurti ypatingą erd­ vę, teigiamai veikiančią savo aplinką.

Reziumė

viduje. Priežastys slypi mūsų liguistoje pasaulėžiūroje. Jei norime pasveikti, pa­

Jeigu sergate, tai reiškia, jog pasąmoninis protas jums praneša, kad jūsų

saulėžiūrą reikia keisti. Kiekvienas žmogus yra visatos dalis, todėl turi gyventi

pasąmonėje esama tokių minčių bei elgesio paskatų, kurie konfliktuoja su

pagal jos dėsnius. Jei harmonija bus viduje, tai harmonija bus ir išorėje.

visatos dėsniais. Norint išsigydyti, būtina: pirma, išaiškinti, koks tai elgesys

Bandymai paaiškinti visatos dėsnius žinomi iš senų senovės. Įvairiose religi­ nėse tėkmėse šie dėsniai buvo pateikti įsakymų, sutrų pavidalu. Kiekvieno iš mū­ sų yra reikalaujama tik siekti juos suprasti. Anksčiau žmonės buvo religingesni ir stengėsi prisilaikyti šventųjų knygų įstatymų. Dabartinėmis sąlygomis pagrin­

ir kokios tai mintys. Ir antra, suvokti pačius visatos dėsnius, tai yra pažinti Tikrąją Tiesą, kaip sakydavo senovėje. Visų ligų atsiradimo priežastis ir asmeninio gyvenimo kančias galima sugrupuoti į tris pagrindines grupes:

dinė „civilizuoto" pasaulio atrama yra tai, kas materialu, ir labai mažai dėmesio

1. Savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties nesupratimas;

skiriama dvasiniams dalykams. Žmonijos energinės galimybės staigiai padidėjo,

2. Visatos dėsnių nesupratimas ir jų nesilaikymas;

o meilė, gerumas, aukščiausių dėsnių supratimas liko ankstesnio lygmens. Kuo

3. Pragaištingų minčių, jausmų ir emocijų egzistavimas pasąmonėje ir

tas gresia žmonijai ir pasauliui? Katastrofa - štai kuo mus gąsdina pranašautojai.

sąmonėje.

Žmogaus pagimdyta mintis turi universalią energiją. Minties jėga mil­ žiniška. Mokslininkai apytikriai apskaičiavo, kad žmogaus informacinio lau­ ko energija yra tiek kartų didesnė už atomo branduolio skilimo energiją, jog

Dabar atlikime dviejų medicinos modelių - vyraujančio ir naujo - lygi­ namąją analizę.

tam skaičiui tiesiog nėra pavadinimo. Nulių kiekis tame skaičiuje viršija šim­ tą. Žmonės neįtaria, kokios galimybės slypi kiekviename jų. Jos yra tiek de­ struktyvios, tiek ir konstruktyvios. Žmogus įsižeidė - pasiuntė kitam de­

VYRAUJANTIS MEDICINOS MODELIS

struktyvią mintį, o ji grįžta ligos ir kančios pavidalu. Išreiškei meilę — pa­ siuntei teigiamą jausmą, ir jis grįžta tau džiaugsmo bei sėkmės pavidalu.

Pagrindiniai

postulatai

Matome, kad žmonės pasąmoniniame lygmenyje naikina vienas kitą, o pas­

1. Žmogus egzistuoja atsietai nuo aplinkos.

kui stebisi, kodėl ligų nemažėja ir kodėl pasaulyje tiek daug prievartos.

2. Aplinkinis pasaulis - priešiškų ir draugiškų galių terpė.


56

VALERIJUS SINELNIKOVAS

3. Mūsų organizmą puola tam tikros priešiškos jėgos (mikroorganizmai, fiziniai ir cheminiai faktoriai, žmonių veiksmai). Mes nuolat esame apsiausti. 4. Užmušdami ligas sukeliančius mikroorganizmus, mes nugalime. O po karo organizmas turi atstatyti ligos sugriautą sveikatą. 5. Egzistuoja „silpnos" ligos, su kuriomis lengva kovoti (pavyzdžiui, per­ šalimas). Tačiau esama ir stiprių ligų („neišgydomų"), kurių nugalėti ne­ įmanoma. Kai kurioms ligoms galima užkirsti kelią, stiprinant apsaugines organizmo galias (skiepijantis, grūdinantis). 6. Sveikatos išsaugojimas - tai tikra kova. 7. Liga - tai blogis, su kuriuo reikia kovoti iš visų jėgų. 8. Gydytojo uždavinys - padėti ligoniui įveikti ligą. Dėl to reikia diag­ nozuoti, tai yra suteikti ligai, arba priešui, pavadinimą, o paskui pasirinkti

PAMILK LIGĄ SAVO

57

6. Mes galime valdyti savo mintis, emocijas ir elgesį. Mes galime veikti aplinkinį pasaulį. Rūpindamiesi savo ketinimų tyrumu, mes rūpinamės savo sveikata. 7. Liga - tai organizmo sveikatos požymis, tai žmogaus ir gamtos pasie­ kimas. Jis atstato mūsų pažeistą pusiausvyrą. Liga - tai gydomųjų gamtos galių apraiška. 8. Organizmas pats siekia atstatyti pažeistą pusiausvyrą, o sveikimas yra natūralus procesas. Kartais mums gali prireikti išorinės pagalbos, jei pusiau­ svyrą esame pažeidę pernelyg smarkiai. 9. Gydytojo uždavinys — padėti gydomosioms gamtos galioms atstatyti ligonio organizmo pusiausvyrą. Kitas gydytojo uždavinys - išmokyti žmogų būti sveiką.

kovos priemones. 9. Farmacijos pramonė kovai su ligomis kuria vis stipresnius vaistus. Medi­ cinos pažanga — tai nuolatinis kovos su susirgimais priemonių tobulinimas.

Noriu dar kartą pabrėžti: aš neneigiu senojo modelio ir visų medicinos mokslo pasiekimų. Jie gali būti naudingi tam tikrose situacijose. Aš tiesiog

10. Kartais mes nugalime ligą, kartais mūšį laimi ji. Netgi jei mokame

siūlau naują modelį, kuris labai efektyvus ne kovojant su liga, o kuriant bei

nugalėti vieną ar kitą ligą, tai karą apskritai pralaimime, nes vis viena mirštame.

palaikant sveikatos, harmonijos ir laimės būseną. Jis padėjo ir asmeniškai man, ir tūkstančiams kitų žmonių. Be to, savo knygose aš supažindinsiu jus su pasąmoninio programavimo

NAUJAS DAKTARO SINELNIKOVO MEDICINOS MODELIS

metodu bei kitomis unikaliomis sistemomis, kurios gali išaiškinti negatyvias pasąmonines programas, jas neutralizuoti ir pakeisti naujomis. Pabandysiu

Pagrindiniai

postulatai

1. M e s gyvename ne izoliuotai nuo mus supančio pasaulio, o esame jo dalis. Aplinkinis pasaulis - tai mūsų pasaulis. 2. Sveikata - tai pusiausvyra tarp mūsų egzistavimo būdo ir aplinkinio pasaulio. Tai harmonija su pačiu savimi ir su aplinka.

pateikti supratimą apie visatos dėsnius (dalinai aš juos aprašiau knygos pra­ džioje). Tai yra tik mano supratimas ir mano požiūris į kai kuriuos dalykus. Tai - tam tikrų įrankių rinkinys. Aš rekomenduoju jums jais pasinaudoti rezultatai bus labai geri. Šis metodas jau patikrintas praktikoje ir padėjo išsigydyti tūkstančiams žmonių.

3. Mūsų kūnas nuolat kontaktuoja su įvairių gamtos galių apraiškomis (mik­ roorganizmais, fiziniais ir cheminiais faktoriais, žmonių veiksmais). Visi jie yra neatskiriama aplinkos dalis. Kiekviena šių galių gali būti mums naudinga. 4. Liga — tai pusiausvyros sutrikimo požymis. Mes turime atidžiai ver­ tinti savo kūno signalus. 5. M e s patys pažeidžiame pusiausvyrą ir savo veiksmais, mintimis bei emocijomis susikuriame ligas.

Gydymosi kelias Jei jūs pasirengę stoti į gydymosi kelią, tai pirma (ir svarbiausia), ką reikia padaryti - prisiimti atsakomybę už savo ligą ir pakeisti požiūrį į ją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog NIEKAS NEKALTAS DĖL T O , KAD ATSIRADO LIGA, IR J Ū S TAIP PAT NEKALTI. Liga - tai išorinis jūsų minčių bei elgesio atspindys. Liga - tai jūsų pasąmoninio proto signalas, kad kažką da-


58

VALERIJUS SINELNIKOVAS

59

PAMILK LIGA SAVO

rote ne taip, kad jūsų elgesys ir jūsų reakcijos į įvykius jums kenkia. Liga -

sutrikimo požymių. Ji

tai pozityvių ketinimų įgyvendinimo būdas. Liga - tai pasąmoninė apsauga

Ir tai buvo tiesa.

nuo pražūtingo jūsų pačių elgesio. Ir galų gale tai yra Dievo, Visatos, Aukš­

sulaukti dėmesio

manė,

kad jos liga -

Tačiau ji net neįtarė,

iš vaikų.

kad pasąmonė tokiu būdu dar siekė ir

Kaip?

Ji buvo užauginusi tris sūnus,

čiausiojo Proto pokalbis su jumis.

reakcija į artimo žmogaus praradimą.

kurie gyveno atskirai. Jie turėjo žmonas,

vaikus

ir ją lankydavo retai. Kai vyras mirė, ji pasijuto labai vieniša. Suprantama, kad tuo

Kq gi jūsų liga stengiasi jums pranešti?

labai

reikėjo

dėmesio

bei palaikymo - seniai

nepatirtų

dalykų.

Liga jai padėjo sulaukti reikiamo dėmesio — dabar nors vienas iš sūnų kiek­

Iš savo praktikos žinau, kad daugelis žmonių sunkiai priima atsakomy­ bės idėją. J u k prisiimti atsakomybę - tai atsisakyti nuoskaudų, kritikos, kal­

laiku jai

vieną

dieną ją

aplankydavo.

tinimų, skirtų tiek kitiems, tiek ir sau. Tai reikalauja tam tikrų asmenybinių pokyčių ir atitinkamų pastangų. J u k kur kas lengviau ką nors apkaltinti, nei

Kiekvienas žmogus nori, kad jam kiti rodytų dėmesį. Tai visiškai natūralu ir

pasikeisti pačiam. O kai kurie netgi žino savo problemų priežastis, tačiau vis

būtina. Tačiau kai atsiranda neurotinis aplinkinių dėmesio poreikis, tuomet svei­

tiek nenori keistis ir teikia pirmenybę kančioms. Na ką gi - tai jie renkasi.

katai kyla pavojus. Juk liga - paprasčiausias būdas patenkinti šį poreikį.

Kiekvienas žmogus pats kuria savo pasaulį!

Mes visi šito išmokome dar vaikystėje. Kai serga vaikas, kiek daug dėme­

Galiu teigti, kad atsakomybės už savo ligą idėja — tai pirmas žingsnis kelyje į pasveikimą. Jo nežengus visos pastangos bus bevaisės ir neišgelbės jokie brangūs

sio, rūpesčio ir glamonių jis sulaukia. Tėvai pareina anksčiau iš darbo, nu­ perka ką nors skanaus. O kokia laimė savaitėlę neiti į mokyklą!

vaistai. Jūs eisite nuo vieno gydytojo pas kitą, o liga taip pat keliaus iš vieno organo į kitą. T i k prisiėmus atsakomybę galima išsigydyti visus susirgimus, net

Kita funkcija, kurią pasąmonė gali vykdyti per ligą, — savisaugos funk­ cija. Vieni nesąmoningai naudoja ligas kaip apsaugą nuo visiškai konkrečių

ir tuos, kuriuos oficialioji medicina laiko „neišgydomais". Dabar smulkiau panagrinėkime mechanizmus, kuriais pasąmonė kuria

problemų, o kiti tiesiog bėga nuo realybės. Štai, pavyzdžiui, galvos skausmas. Prisiminkite, kaip jūs reaguojate į

ligą-

žmogų ar situaciją, kurie jums nemalonūs, - dažniausiai galvos skausmu. Slaptas pozityvus

Kai jūs pavargstate ir jums reikia pailsėti, pasąmonė tuoj pat apie tai

ketinimas

Tvirtai tikiu, kad žmogus - be galo sudėtinga subalansuota būtybė. Ir todėl j a m šiaip sau niekas neatsitinka. Dar daugiau — bet koks žmogaus elge­ sys (įskaitant ir ligą) tam tikrame kontekste turi savo pozityvią funkciją. To­ dėl atskleisti susirgimo priežastį — vadinasi, surasti slaptą pozityvų ketinimą,

praneša sunkumu galvoje, pakaušyje. Daugelis moterų ir vyrų, norėdami išvengti sekso, skundžiasi galvos skausmu. Kai jūsų darbas jums nemalonus ir nesinori eiti į jį, tai viršutinių kvėpa­ vimo takų susirgimas - pats efektyviausias būdas 3 - 5 dienas pagulėti na­

kurį pasąmonė bando įgyvendinti per ligą. Dirbdamas su žmonių pasąmone, aš padariau išvadą, kad labai dažnai

muose, pasirgti, o drauge ir pailsėti.

jų ligos jiems atlieka tam tikras funkcijas, apie kurias patys pacientai nieko Vieną

nežino arba tiktai numano. Tai taps suprantama iš pavyzdžių.

gausus, Į mane

kreipėsi pagalbos pagyvenusi

ėmė svaigti galva, jos

eisena

tapo

moteris.

netvirta,

Netrukus po

atsirado

kitų

vyro

mirties jai

smegenų

kraujotakos

pasiūlė jai

mano paciente

tačiau

kamavo

nuolatinis

moterį labai nuvargino.

operuotis.

pasirodė esanti geras

Laimingo

iš gimdos.

Jis

Gydytojai atrado gimdos miomą

atsitiktinumo

hipnozės subjektas

kraujavimas

dėka ši

ir lengvai

nebuvo ir iškart

moteris kreipėsi į

mane. Ji

užmezgė kontaktą su

savo pasą-


60

VALERIJUS SINELNIKOVAS

61

PAMILK LIGA SAVO

mone. Pasirodė, kad pasąmonė per tą kraujavimą saugojo ją nuo lytinių santykių

mo gauna visa, ko tam reikia: maistinių medžiagų, energijos. Be to, ląstelės turi

sujos vyru,

savo gyvenimo trukmę - jos sensta, miršta ir pakeičiamos naujomis.

kurio ji nemylėjo ir netgi niekino.

jai išsiaiškinus santykius su pasitikrino profilaktiškai,

vyru,

Si informacija ją nustebino.

kraujavimas liovėsi.

paaiškėjo,

kad gimdos

O dar po

mioma

Tačiau

mėnesio,

kai ji

išnyko.

Kaip ir kiekviename gyvame organizme, visatoje nuolat vyksta du proce­ sai: asimiliacija ir disimiliacija, arba kūrimas ir griovimas. Šių dviejų galių dinaminė pusiausvyra lemia žmogaus sveikatą. Vos tik pažeidžiama pusiau­

Dažnai liga gali atlikti paskutinio stabdžio funkciją. Tas stabdys nelei­ džia atlikti tam tikrų nepageidaujamų veiksmų. Pavyzdžiui, angina — kliūtis, kad neišsakytum uždraustų jausmų. Artritas - fizinė pykčio, prievartos, su­ sierzinimo kliūtis.

svyra, tuoj pat atsiranda ligos pavidalo signalas, parodantis, kurioje vietoje ir dėl ko įvyko pažeidimas. Tai kaipgi mintys gali veikti šiuos procesus? Mintis — tai universali energijos forma, o ta energija gali ir griauti, ir

Kartais ligos ketinimai būna gana neįprasti.

kurti. Kiekvienas žino, kaip žmogų veikia meilė, gerumas, rūpestis, pagyrimas

Vienai

mano pacientei

būdavo

dažni

migrenos priepuoliai.

bendravimo

su pasąmone išaiškėjo štai kas: galvos skausmai jai buvo reikalingi, kad „pastaty­ tų į vietą" savo rius. Jis

vyrą.

Pasirodo, jos vyras buvo gydytojas,

buvo susireikšminęs

elgdavosi taip pat,

kaip

ir pasipūtęs.

jam

puikybę-juk

jis,

migrenos,

net

profesoriaus

laipsnis

greitai perjungdavo jį

Grįžęs iš darbo,

ir su savo pavaldiniais.

mušdavo

iš vienos

gydytojas,

nieko

nepadėdavo.

realybės į

katedros vedėjas, profeso­ su žmona jis paprastai

Tačiau žmonos liga greitai nunegalėdavo

Stai

taip

pagelbėti

žmonos

žmonai

galvos

dėl

skausmai

ir dėmesys. Toks žmogus jaučiasi laimingas, romus, džiugus ir sveikas. O jei žmogui nuolat grasinsi, jį gąsdinsi, kalbėsi šlykščius dalykus, jei jis pats galvoje turės destruktyvių minčių, tai jo sveikata greitai sušlubuos. Prieš keletą šimtmečių Salia narvo,

buvo

atliktas

vienas

kuriame buvo vilkas, pririšo avį.

eksperimentas. Po keleto dienų avis susirgo ir

nudvėsė.

kitą. Žmonės menkai vertina savo minčių reikšmę, o paskui stebisi - iš kur

Nieko bloga, jei žmogus per ligą įgyvendina savo ketinimus. Tiesiog

atsiranda problemos?

tam tikrose situacijose jis neturi geresnio tiek sąmoningo, tiek pasąmoningo pasirinkimo. Tokiais atvejais svarbu suvokti pasąmonės motyvus ir sukurti

O kokios destruktyvios

naujus elgesio būdus, kurie būtų geresni už ligą.

Ar dažnai jūs ką nors barate arba įsižeidžiate? Kam linkite bloga? Ko gailitės?

Mūsų ligos — mūsų minčių rezultatas Kiekvienas žmogus yra visatos dalelė. Ir kaip visatos dalelė, ji atlieka čia, šiame pasaulyje, nustatytas funkcijas. Kaip tik Aukščiausioji visatos galia duoda mums, žmonėms (kaip ir kitoms gyvoms bei „negyvoms" būtybėms), sąmonę, kurią mes praturtiname pačiu gyvenimo procesu, o paskui ją pasiima. Vadinasi, žmogus savo gyvenimu įneša indėlį į visatos evoliucijos ir raidos procesą.

mintys

nuolat kyla jums?

Žmonės patys kuria savo pasaulį ir turi prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tačiau dėl savo problemų jie linkę kaltinti kitus, taip pat jie daž­ nai kaltina save dėl nuodėmių, kurių nėra padarę. Kaip mintis atlieka savo destruktyvų poveikį? Įsivaizduokime gyvą organizmą. Jei viena ląstelė pradės naikinti save ir kitas ląsteles arba visą organizmą, tai ji greitai susirgs, gal net virs vėžine.

Minutę įsivaizduokime, kad žmogus — tai maža vientiso mechanizmo, koks

Todėl jei apie save galvojate blogai, jei jaučiate kaltės jausmą, barate

yra visata, ląstelė. Organizme kiekviena ląstelė adieka savo funkcijas ir iš organiz-

save, jūs paleidžiate susinaikinimo programą. O jei kitam žmogui siunčiate


62

VALERIJUS SINELNIKOVAS

destruktyvias mintis (pavyzdžiui, neapykantą), tai jūs vis tiek naikinatės pa­

63

PAMILK LIGĄ SAVO

Skaudi praeities

patirtis

tys, tačiau jau netiesiogiai. J u k jūs - visatos dalelė, bet ir kitas žmogus -

Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad daugeliu čia aprašomų atvejų susirgi­

tokia pat tos pačios visatos dalelytė. Tad nukreipdami negatyvias mintis j jį,

mo priežasčių reikia ieškoti praeityje. Prieš kelerius metų patirtas įvykis ir

jūs drauge neigiate savo egzistavimą.

tuo metu susiformavęs negatyvus požiūris į jį jūsų gyvenimą veikia dabar sukuria asmeninių problemų, jūs net dėl to galite susirgti.

O

dabar

konkretus pavyzdys

keturiasdešimtmetė metus

moteris

su

gimdos

Tačiau ji

mezgė

su pasąmone,

kontaktą

žastis.

O ta priežastis Prieš penkerius

Kasmet jis gėrė muštynės,

vis

ir priekaištai.

nuoskaudos.

Kodėl

priešpenkerius

iš karto. Tai gali įvykti didelio emocinio sukrėtimo metu: labai išsigandus,

kad gerybinis auglys

netekus artimo žmogaus ar net gyvūno, sužinojus apie artimo žmogaus neiš­

už­

tikimybę, patyrus apgaulę. Vėliau pasąmonė tam tikrose situacijose daug

atsiradimo prie­

kartų peržiūri tą įvykį. Pavyzdžiui, kaltės jausmas dėl kokio nors poelgio gali

metodą.

„atskleidė" auglio

Kai ji

pakeisti visą gyvenimą.

vyrui. šeimoje, jos

nuolatiniai

įžeidinėjimai

vyras pradėjo gerti.

konfliktai:

O

auglys

būtent gimda?

barniai,

-

tai per penkerius

Todėl,

kad

jos

užgautas jos

moteriškąjį

vedybų jai

pradą.

moteriškumas. Kai

mes

buvę sutrikęs menstruacijų

negatyvus požiūris į save kaip į moterį, motinai su

nuoskaudos

tą požiūrį,

Juk gimda

-

„pasikapstėme" ciklas.

O

tai

apskritai.

kadjos liga

Ji pakeitė požiūrį,

bus pasakyta žemiau). Ji pradėjo

giliau,

paaiškėjo,

to priežastis

beje, ji perėmė iš motinos.

ir vyro

Tarp

pasitelkusi

tam

tikrus

metodus

(apie juos

moterį.

Pakeitė

Be to,

normalizavosi jos santykiai su

vyru,

minučių.

ją į gilaus

atliko

milžinišką

Ji labai norėjo pasveikti. vaistus — ji kreipėsi į savo

kad ta

moteris

Tačiau pagalbos ji nesikreipė nei į chirurgą, ir pašalino pačias

ligos priežastis.

nei į

kai

hipnozei.

mergaitei

banguotąją papūgėlę. butą.

insulino

Aš negaišau

Ir jos pasąmonė buvo

Kol

Mergaitė jautė įkyrų

kartų per dieną po 20—

ir jau pradėjo

devyneri

skirti

stiprius

komomis. laiko

ir

man papasakojo

nebuvo

Irstai vienąkart,

dukrą.

keletą

šizofreniją

bandė gydyti

lengvai pasidavė

metų

tai darydavo po

diagnozavo

netgi

būseną.

14

iškart panardinau

tokią

istoriją.

metai, gimimo dienos proga jai

narvelio,

papūgėlė

bėgdama į virtuvę,

laisvai

skraidė

mergaitė nepastebėjo

papūgos ant grindų ir ją užmynė. Ji pakėlė paukštį —jis buvo negyvas, o mergaitės rankos

buvo

bijojo

motinos

o

išteptos

krauju.

reakcijos.

motinai pasakė,

Vaikui

Todėl

ji

kad papūga

tokio

keisto

kraujo dėmes nuo

mergaitės rankų,

buvo gaila papūgos,

palaidojo

negyvą

paukštį

o

iš kitos - tėvų

elgesio priežastimis.

transą.

Motina

būseną,

prie

namo,

baimė ir kaltės jausmas

Pasąmonė stengėsi tiesiog nuplauti

elgesys

vėl tapo

Tačiau šioje istorijoje buvo dar vienas įdomus aspektas. transo

krūmuose

dar labiau ji

o kartu su jomis — ir kaltės jausmą.

mergaitė atsikratė kaltės jausmo, jos

gaitę į

tačiau

išskrido per orlaidę.

Iš vienos pusės - noras prisipažinti,

Kai

darbą. vidų

vaistus,

transo

padovanojo

rankas: ji

Psichiatrai jai

Ne taip seniai,

tapo kad toks rezultatas tapo įmanomas tik dėlto,

mane į priėmimą

nuolat plauti

Mergaitė

ir jis

gerti.

savimi

atvedė pas

ir vaikštinėjo po

elgesys susiję sujos požiūriu į save

mylėti, gerbti ir tausoti save kaip

visiškai išnyko.

Turiu pasakyti, su

30

buvo jos

ji savo požiūrį ir į vyrus, į pasaulį, ėmė vartoti homeopatinius vaistus. Ir per metus metė

būtinumą

organas,

vyrais gyvenime tai pat ne viskas buvo sklandu.

Mano pacientė suvokė,

laiko jos auglys

Moteris

ginčai,

psichotropinius

moteriai

simbolizuojantis

vyrus

-

Pasąmonė nuostabiai sugeba mokytis. Yra dalykų, kuriuos ji perpranta

atsirado

mano gydymo

nesutarimo

Šeimoje

jai

gąsdindami,

buvo susikaupusi nuoskauda rimto

atėjo

mane į priėmimą

vyru.

Vadinasi,

ir į

Pas

Auglys

vidinis protas

daugiau.

susikaupusios

kad dar iki

nusprendė išbandyti

metus, po

abipusiai

susijusios su

kitko,

mioma.

ir kasmet vis didėjo. Jai siūlė operaciją,

virs piktybiniu.

metus

išmano praktikos.

tai sėdėjusi šalia

turėjo įkyrų įprotį —

vos

motina

normalus. Kai nardinau

mer­

taip pat automatiškai paniro į

tik ji atsisėsdavo, jai

iškart atsirasdavo

nenugalimas noras siūbuoti koją. Ir po šio seanso sujos dukterimi j i pati atsikratė


64

VALERIJUS SINELNIKOVAS

šito

keisto

elgesio.

Tikriausiai jos pasąmonė

iš naujo

išgyveno

65

PAMILK LIGĄ SAVO

Septynerių

kažkokius praeities

metų

mergaitė

kentėjo

nuo

alerginės

slogos.

Ji atsirasdavo peri­

odiškai kiekvieną mėnesį. Išskyros iš nosies atsirado prieš pusmetį - kaip tik tada,

įvykius ir pakeitė savo požiūrį į juos.

kai

mergaitės dėdę

vyko

O štai kitas pavyzdys:

karas,

(17 metų

vaikiną) pašaukė į armiją.

o jis tarnavo Dagestane,

Tuo

Čečėnijos pasienyje.

metu

Čečėnijoje

Be to, paskutiniu

laiku

vaikinas gyveno mergaitės šeimoje, ir ji suspėjo labai prie jo priprasti, tuo labiau Į priėmimą pas

mane

atėjo

prabilti apie savo problemi, ir

užsikirsdamas,

sunkumai, gali

kaip

normaliai

jis

17 metų jaunuolis.

kadangi

papasakojo,

pasirodė,

tokio

bendrauti,

labai

kad

tačiau

drovėjosi.

jam

amžiaus

Pradžioje jis

sunku

nejaučia

Tačiau paskui, bendrauti

jaunuoliams

ilgai

yra

su

negalėjo rausdamas

merginomis.

nebūdingi:

seksualaus potraukio.

Tie

jis

su

jomis

Maža

to,

prieš

metus jis pajuto fizinį potraukį vyrams. Jis išsigando, bijojo kam nors prisipažin­ ti,

o pasakodamas

noriu

dažnai

būti tikras vyras. Kai jis

potraukio

kreipėsi

kartojo frazę:

Noriu,

į

„Daktarei Aš nenoriu

kad man patiktų

savo pasąmonę,

būti „žydras".

sukėlusį

seksualinio

buvo

ištisomis

Taigi sloga gailestis

ir

dienomis

būdavo

buvo jos pasąmonės

darbe.

ašaros. Ją

sukūrė

mergaitės

emocijos:

baimė,

liūdesys.

Įtaigos galia Tvirtinu, kad daugelis minčių mums yra įteigtos vienu ar kitu mūsų gyvenimo periodu. O jei kokius nors įsitikinimus susikūrėme savarankiškai si, mūsų pasąmoninė programa sukurta įtaigos arba įtikinėjimo būdu, pade­ dant kitiems žmonėms ir dalyvaujant mums tiesiogiai. Pradžioje tą darė tė­

iškrypimą.

Kai jam

tėvas

logiškai samprotaudami, tai vis viena rėmėmės jau turėta patirtimi. Vadina­

moterys."

tai prisiminė įvykį,

kad jos

dvylika

metų, jis

visai

normaliai

domėjosi

mergaičių

kūno

sandara. Jų klasėje buvo viena labai išsivysčiusi mergaitė, kuriai jau buvo susifor­

vai, o mes, žinoma, jais tikėjome. Vėliau ėmėme tikėti mokytojais, bendra­ amžiais. Dabar jau mes patys savo galvoje be perstojo visą tą perkratome.

mavę visi antriniai lytiniai požymiai. Ir štai jie su draugu nusprendė su tais daly­

Tačiau norint įteigti kokią nors mintį, ne visada ją reikia dažnai kartoti.

kais susipažinti patys. Patykoję jos tualete, jie įspraudė ją į kampą ir savo ranko­

Ne tik žodžiai turi savyje informacijos. Dažnai vaikai kopijuoja tėvų elgesį, o

mis įsitikino,

kartu su juo - ir ligas. Pavyzdžiui, menstruacijos mergaitei gali būti skaus­

kad krūtinė didelė,

resą patenkino, motinai. tarsi jos „Nedrįsk

kais

istorija

Ta atėjo pas dukros

vos

niekada

Laikui jei

tačiau

negalima

domėtis

bendrauti

tuo

nesibaigė.

mano paciento

neišprievartavę.

daugiau

bėgant

užpakalis standus ir visa kita savo

istorija

to

uždrausta

Mama

mergaitėms!

buvo pamiršta, tai

ilgai

reikia

mušė

berniuką

tačiau pasąmonė padarė

ir

vis

Kartais mintis į pasąmonę įteigiama akimirksniu, pavyzdžiui, esant di­

kalbėjo:

deliam emociniam sukrėtimui. Pavyzdžių aš jau pateikiau. Kartais negatyvia įtaiga gali tapti neatsargi chirurgo arba anesteziologo replika.

nedrįsk!" išvadą,

berniukais -juk su

mingos dėl to, kad tokius skausmus kenčia jos motina.

taip,

nupasakojo

Girdi? Niekada

domėtis

Inte­

mergaitė pasiskundė

motiną į namus ir viską

daryti

mergaitėmis,

Tą pačią dieną

vietoje.

kad berniu­

nebuvo.

Mano pacientui pakako suvokti problemos priežastį, ir jo elgesys tapo normalus.

Pas

mane

Gydytojai

atėjo jauna

diagnozavo:

moteris,

chroniškas

kuri

skundėsi

apendicitas.

skausmais

Tie

skausmai

dešinėje

kirkšnyje.

netikėtai prasidėjo

prieš trejus metus. Įvertinę visus simptomus, gydytojai nusprendė, kad tai yra apen­ dicitas,

ir pacientę operavo.

Į slieką panašioje ataugoje

skausmai

nusiuntė

moterį pas

operacijos

mą, kitaip sakant - nugrūsti jį gilyn į pasąmonę. Tačiau tam tikromis aplin­

ginekologą.

Sis

kybėmis šios emocijos, aplenkdamos žmogaus sąmonę, išlenda į paviršių.

Ekstrasensai

T a d a reikia detaliai ištirti tokius problemų židinius ir juos pašalinti.

mo. Nusivylusi moteris nusprendė pabandyti homeopatiją ir kreipėsi pagalbos į mane.

nužiūrėjimą

chirurgai

uždegimas.

Tačiau po

nuėmė

Tuomet

buvo

Jei negali susitvarkyti su situacija, žmogus siekia nuslopinti emocinį skaus­

nustatė savo

nepraėjo.

iš tikrųjų

diagnozę, paskyrė gydymą, ir pakenkimą

tačiau

tačiau

niekas

nepadėjo.

taip pat jokio pagerėji­


66

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Homeopatiniai mai

vaistai pastebimai pagerino jos

atsinaujino.

Tuomet pacientė pasakė

būsena, man,

tačiau po jog ji

kurio

įtaria,

laiko

skaus­

kad priežastis

ne

PAMILK LIGA SAVO

67

vaikai — tikras galvos skausmas...", „Skaudu matyti...", „Galva sukasi..." ir panašių, tai jums laikas susimąstyti.

kiaušidėse, o kažkur kitur. Mes nusprendėme priežastį sužinoti iš pasąmonės. Tą padaryti pasirodė ne taip paprasta. pasąmone,

paskui „užčiuopėme" įvykį,

tas įvykis praeitį,

buvo

į patį

operacija.

operacijos

- Girdžiu,

Operacija

kaip gydytojai kažką svarsto, mano

dešinėje

nukreipia tiesiai į mane: „Beviltiška. Aš pasiūliau pacientei grįžti

atgal

mes

užmezgėme kontaktą su

tapusį skausmų priežastimi.

Aš įvedžiau pacientę į

momentą.

Aha! Štai anesteziologas, jis

tada

Vis dėlto

hipnozės vyko

transą

atlikus

- sako

Keista,

tačiau

ir perkeliaują į

intraveninę

narkozę.

užhipnotizuota pacientė.

ir čiuopia pulsą. Jis kalba,

savo

atidžiai

įsiklausyti

galvos

skausmais.

tuos įvykius, problemas,

-

balsą

Viskas liks, kaip ir buvo. " ir

Vienąkart atėjau pas draugą į svečius. Jis,

Ji

tęsė: žodžius,

trukdo

ventiliatoriaus

triukšmas.

O, jie aptari­

buvo

atsirado

kitko,

skundėsi periodiškais

metų.

pradėjau

iki atsirandant skausmams.

Jis

ilgai

apie

priešpusę

savo partnerį

tas Sergejus — vienas galvos skausmas. " Po tos

visiškai frazės,

klausinėti

kalbėjo

apie firmos

automatiškai pareiškė: kuri,

apie

mano nuomone,

„Ši­ ir

buvo lemiama, jis savo pasakojimą tęsė toliau. Po kurio laiko aš jį sustabdžiau ir ar prisimena jis,

neprisiminė! Kai Po

- Blogai suprantu

kurie

o pasakodamas

paklausiau,

į gydytojų pokalbį.

Skausmai

tarp

kalbėjo

apie

mes su jo žmona pasakėme jam

kurio

laiko

mano draugas

savo partnerį apie

iš tos firmos išėjo

Sergejų.

frazę, ir „paliko

Žinoma, jis

jis labai

nustebo.

ten savo galvos

skausmą ".

nėja savo vyriausiąjį gydytoją! Kalba, kad jis jiems pinigų nemoka, o pats atlygi­ nimą gauna reguliariai. Štai kažkas iš jų siūlo susirinkti visiems kartu ir nueiti pas jį. O anesteziologas atkerta, kad viskas liks po senovei. Taip, dabar suprantu,

O dabar sudarykime sąrašą tų frazių, kurios turi dvejopą prasmę ir gali sukelti vieną ar kitą susirgimą. Jūs patys galite šį sąrašą papildyti.

kad tą jis sako ne man. Pacientė O

kitą

jaučiasi

išėjo

dieną ji

iš transo

ir labai patenkinta pareiškė,

man paskambino

ir pasakė,

kad suvokė savo

jog skausmai praėjo

klaidą.

visiškai

ir ji

puikiai.

nuo

to

mane pykina

aš j o tiesiog nevirškinu šio

reikalo

skaudu Kai kurie pacientai ir be hipnozės gali smulkiai prisiminti viską, kas

nemalonus prieskonis

matyti

kad mano

akys

vyko operacijos metu. Daugelis gydytojų net neįtaria, kokį galingą pagalbos

nenoriu

įrankį jie turi. Tas įrankis - hipnozė. Todėl geras gydytojas ruošdamas ligonį

nenoriu

operacijai ir jį operuodamas turi kalbėti labai apdairiai, jis gali net atlikti

šitie

keletą pozityvių įtaigų, kurios vėliau paskatintų gijimą.

imti giliai į

tavęs

nematytų

matyti

tavęs girdėti

vaikai —

vienas galvos skausmas

širdį

gailiaširdis Sekite, ką kalbate Kaip jau sakiau, pasąmonė visą informaciją suvokia pažodžiui, tad jei

akmuo

ant širdies

aš tiesiog einu iš proto

koks žodis ar frazė turi dvejopą prasmę, tai pasąmoninis protas priima ir tą,

persilaužimo

ir kitą reikšmę.

visa

Būkite atidūs žodžiams ir frazėms, kuriuos vartojate kasdieniniame gy­ venime. Jei jūsų kalboje gausu posakių: „Aš tiesiog einu iš proto...", „Šitie

tai

momentas mano stovi skersai gerklės

neturi balso dusina

teisės

nuoskauda


68

VALERIJUS SINELNIKOVAS

įkišti kuo giliau į užpakalį puokštė

ligų

nemalonios

nuosėdos

O dabar prisiminkite, kokias frazes bendraudami vartojate jūs? Šios dvi­ prasmės frazės atspindi jūsų požiūrį į situaciją, todėl pirmučiausia būtina pakeisti požiūrį, o kartu su tuo atsiras ir nauji žodžiai jūsų leksikone.

Vienajauna

mokytoja skundėsi nuolatprikimusiu

balsu.

Kai aš pradėjau

klau­

sinėti jos apie darbą, tai supratau, jogjaijis tiesiog nepatinka, o baigdama ji pareiškė: „Šitie vaikai jau man skersai gerklės", — ir brūkštelėjo delnu sau per gerklę. Aš pasiūliau jai pakeisti darbą arba pakeisti požiūrį į vaikus. Pagrindiniai ligų atsiradimo mechanizmai 1. Paslėpta motyvacija: pasąmonė per ligą vykdo pozityvų ketinimą; 2. Destruktyvių minčių veikmė: liga - tai išorinis mūsų minčių ir elge­ sio atspindys; 3. Skaudūs praeities išgyvenimai, patirtas emocinis sukrėtimas; 4. Įtaigos efektas: liga įteigiama; 5. Dviprasmių frazių vartojimas. Taigi: 1. Žmonės ligas susikuria patys, o tai reiškia, kad patys gali ir jas išgydy­ ti, pašalinę tų ligų priežastis. 2. Ligų priežastys yra mumyse, o ne išorėje. Jos tokios: - savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties nesupratimas; - visatos dėsnių nesupratimas ir nesilaikymas; - pragaištingų minčių, jausmų ir emocijų buvimas pasąmonėje ir sąmo­ nėje. 3. Liga - tai signalas, kad pažeista pusiausvyra, harmonija su visata. Gerbkite savo ligą, priimkite ją ir jai padėkokite. 4. Liga - išorinis mūsų pražūtingų minčių, elgesio ir ketinimų atspindys. Tai pasąmoninė mūsų apsauga nuo mūsų griaunančio elgesio ir minčių.

3 skyrius

DESTRUKTYVIOS MINTYS Dar kartą pakartosiu, kad mūsų ligos - tai išorinis mūsų minčių bei emocijų atspindys. Kaip jūs jau supratote, mintis yra universali energijos forma. Ji turi ir kuriamąją, ir griaunamąją galią. Mes privalome turėti galvo­ je, kad mūsų mintys būtinai materializuosis, įsikūnys fiziniame pasaulyje. Ir kaip tik mūsų pačių (o ne kieno kito) destruktyvios mintys kuria mums ligas ir asmenines problemas. Liga - tai signalas, jog mūsų pasąmonėje paleistas susinaikinimo mechanizmas. Daugelis mūsų net neįtaria, kokia milžiniška galia slypi žodžiuose, ku­ riuos mes tariame garsiai arba mintyse. Mes nesusimąstome rinkdamiesi žo­ džius — tariame juos automatiškai, beveik nesąmoningai. Kažkada išmokome gramatikos taisykles ir dabar naudojamės jomis, kad išreikštume žodžiais savo jausmus, emocijas. Tačiau mums niekas nesakė, kad ištarti žodžiai pas­ kui mums grįžta atitinkamo gyvenimiško potyrio pavidalu. Atminkite patar­ lę: „Ką pasėjai, tą ir pjausi." Visi yra girdėję apie energijos tvarumo dėsnius: energija negali būti su­ naikinta, ji tik pereina iš vieno būvio į kitą. Ir todėl jei jūs siunčiate neigia­ mas ar destruktyvias mintis, kažkas turi jas priimti. Jūsų pyktis ir neapykan­ ta galų gale grįš jums atgal (toks tokį pritraukia), tačiau sustiprėję, su savim nešdamiesi baimę, liūdesį, depresiją bei visas stresinių situacijų rūšis. O tą išgyventi bus dar sunkiau. Jūs tada vėl stengsitės atsikratyti tų minčių ir vėl kam nors jas išsiusite. Ir taip tęsis tol, kol šio uždaro rato nenutrauks liga arba trauma, arba pati mirtis.


VALERIJUS SINELNIKOVAS

70

Toliau aš noriu parodyti, kad vadinamosios „blogos" mintys apskritai nėra blogos, nes pasąmonė per jas vykdo pozityvius ketinimus. Pavyzdžiui,

PAMILK LIGĄ SAVO

71

mo pojūtis, yra kančių, ligų, dažnai neišgydomų, ir mirties priežastis. Pui­ kybė — visų pragaištingų minčių ir emocijų šaltinis.

nuoskauda, neapykanta, įniršis, godumas, pavyduliavimas, pavydas, - visa

Kai žmogus save vertina aukščiau ar žemiau už kitus, tai jis pradeda smerkti,

tai tam tikra prasme yra teigiami dalykai. Žmogus, kuris taip galvoja ir kurį

niekinti, neapkęsti, erzintis, reikšti pretenzijas. Pranašumo jausmas gimdo aro­

yra apėmusios tokios emocijos, nė kiek ne blogesnis už teisuolį. Kitaip sa­

ganciją ir norą žeminti (žodžiu, mintimi, elgesiu). Savojo reikšmingumo jaus­

kant, piktas žmogus nė kiek ne blogesnis už gerą žmogų. Šventasis - ne

mas gimdo didžiulę pasąmoninę agresiją, kuri vėliau grįžta pačiam autoriui.

geresnis už žmogžudį. Prieš Dievą visi lygūs! Tiesiog šios agresyvios mintys

Šis jausmas atspindi žmogaus siekį pakilti su savo protu, su savo išmintimi

savo esme yra destruktyvios, ir jei žmogus joms atsiduoda, tai jis taip pat turi

aukščiau už visatą, už Dievą, aukščiau už visa ką pasaulyje. Išdidus žmogus nie­

prisiimti atsakomybę už tuos padarinius, kuriuos tokia galvosena sukels. To­

kaip negali ir nenori priimti skausmingų situacijų, tai yra tų situacijų, kurios

dėl turite rinktis jūs.

neatitinka jo lūkesčių. Jis tvirtai tiki, kad jo pasaulėžiūra yra tiksliausia ir geriau­ sia. Jis siekia aplinkinį pasaulį pajungti sau, dažnai tam naudoja prievartą. Todėl jei pasaulis pasirodo esąs kitoks, nei kad jis yra įsikalęs sau į galvą, tai jo sieloje

Kokios tai mintys ir kokias ligas jos sukuria?

kyla agresyvių emocijų banga: įniršis, neapykanta, panieka, pavydas, gailestis ir panašiai. O tai savo ruožtu sukelia įvairias ligas ir netgi mirtį. Puikybė - tai vidinio pranašumo prieš kitus pojūtis arba, atvirkščiai,

PUIKYBĖ, EGOIZMAS

— Tu pernelyg

rimtai

savęs menkinimo pojūtis. Taip įvyksta tada, kai žmogus nesupranta savo save vertini, — lėtai prakalbo don

kaip velniškai svarbią asmenybę.

Tą reikia keisti!Juk tu toks pasipūtęs,

si turįs teisę susierzinti dėl kiekvienos smulkmenėlės.

Toks išpuikęs,

leisti apsisukti ir nueiti, jei situacija klostosi ne taip, manai,

tipelis!

Bandžiau

don

prieštarauti,

savo

tačiau

reikšmingumo

Mane apstulbino jo žodžių pikta,

baigė

venimo prasmės ir tikslo. Vadinasi, visa energija eikvojama tiesiogiai ir netie­

kad gali sau

siogiai įrodinėjant savo teisumą, kovojant su aplinkiniu pasauliu. Įsivaizduo­

Galbūt

Tu silpnas,

už­

reikšmingumo,

kite, kad ląstelė pradeda kovoti su organizmu ir ginti savo interesus, nepaisy­ dama viso organizmo interesų. Ar organizmui reikia tokios ląstelės? Ne. Or­ ganizmas sieks atsikratyti jos, antraip ši ląstelė virs vėžine.

Chuanas

neleido.

Jis

pridūrė,

baigęs

vieno

aš gyvenime

nesu

tvirtumas.

Deja, jis

buvo

teisus.

kad

dėl

pernelyg

darbo.

Puikių eilučių apie puikybę randame Biblijoje:

Man darėsi ne tik

bet ir baisu.

— Savo

tikrosios vietos visatoje, savo paskirties šitame gyvenime, neįsisąmonina gy­

kad tarie­

kaip tu pageidauji.

kad tokiu būdu tu rodai savo charakterio galią? Niekai!

rietęs nosį ir save įsimylėjęs

išpūsto

Chuanas. — Suvoki save

„Ateis puikybė, ateis ir negarbė, o susitaikiusiems - išmintis." kaip

ir asmeninės istorijos,

reikia atsikratyti,

— svariai

„Išdidumas eina pirma pražūties, pasipūtimas — pirma žlugimo." „Geriau susitaikyti dvasia su nuolankiaisiais, negu dalytis grobiu su iš-

jis. - C. Castañeda iš knygos Kelionė į Ikstleną

didžiaisiais." „Prieš žlugimą puikybės pilna žmogaus širdis, o susitaikymą lydės šlovė." „Nedorėlio akyse - išdidumas, širdyje - puikybė, tai yra nuodėmė."

Krikščionybėje šis jausmas priskiriamas vienai iš mirtinų nuodėmių. Rei­ kia pasakyti, kad ne be pagrindo. Kaip tik puikybė, arba savojo reikšmingu-

„Susitaikymą lydi Dievo baimė, turtai ir šlovė, ir gyvenimas." „Žmogaus puikybė žemina jį, nuolankumas dvasioje suteikia garbę."


72

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kaip atsikratyti šio pražūtingo jausmo?

Seanso

Jau rašiau, kad kiekvienas žmogaus poelgis turi savo pozityvų aspektą.

73

PAMILK LIGĄ SAVO

aiškintų

Puikybė, kaip mąstymo ir aplinkinio pasaulio suvokimo būdas, taip pat turi

metu,

būdama transo

ligos priežastis.

,Aš sukėliau

būsenos, ji kreipėsi į savo pasąmonę,

Atsakymas,

ligą,

kuri ji gavo,

kad kankinčiau

tave",

buvo

kad išsi­

netikėtas.

— atsakė pasąmoninis protas.

pozityvų ketinimą. Ji daugialypė. Tai ir tobulybės siekimas, ir noras jaustis

,Ašnoriu,

ramiai bei patogiai, ir noras apie save pranešti visam pasauliui.

meis niekinti žmones. Tuomet jie nustos tau pavydėti. Tik atsikračiusi šių jaus­ mų,

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Puikybė

Jausti savo

unikalumą,

tu

atsikratytum puikybės, pagyrūniškumo,

kad liautu-

tu rasi ramybę."

vertę ir išskirtinumą šiame

Susidarykite išsivadavimo iš puikybės programą. O visų pirma išmokite būti atsakingi už savo gyvenimą, už savo likimą. T a d a nereikės kaltinti nei

pasaulyje.

savęs, nei kitų žmonių.

Įsisąmoninti

savo

Siekti

ir aplinkinio pasaulio

savo

kad kentėdama

paskirtį. tobulumo.

Išmokite visas gyvenimo situacijas priimti be pretenzijų ir nuoskaudų. Ir ne tiesiog priimti, o padėkoti Dievui ir savo pasąmoninam protui už tuos įvykius,

Kiekvienas žmogus nori jausti, kad pasaulyje gyvena ne veltui, kad jo

kad ir kokie negatyvūs jie atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Visi žino posakį: „Visa, ką

gyvenime esama prasmės. Tačiau savo vertę iškelti aukščiau už kitų — vadina­

Dievas duoda, - į gera." Taigi reikia išmokti kiekvienoje situacijoje rasti teigia­

si, pasąmonėje nešioti kitų žmonių pasaulio naikinimo programą. J u k jei aš

mų aspektų. Kartais jie akivaizdūs, kartais paslėpti nuo mūsų sąmonės, tad daž­

geresnis ir esu aukščiau, tai kiti yra blogesni ir yra žemiau. Tačiau iš tikrųjų

nai gautą pozityvią pamoką mes suprantame vėliau.

subtiliajame būties lygmenyje mes visi lygūs. Puikybė gimdo pačią didžiau­ sią pasąmoninę agresiją, kuri grįžta kaip galinga susinaikinimo programa.

Baigęs

Tai yra traumos, nelaimingi atsitikimai, neišgydomos ligos ir pagaliau -

akademiją.

mirtis.

buvau

Svarbu įsisąmoninti, kad nėra nei gerų, nei blogų žmonių. Yra tiesiog

mokyklą

aš iškart

Tėvai labai norėjo,

nieko prieš vilkėti karinę

atsisakyti -

žmonės, o mes juos darome tokius, kokius tikimės pamatyti. Kuo aukščiau

žiau

žmogus iškelia save, tuo žemiau jis paskui puola. Kuo geresnis jis nori atro­

metams,

dyti kitiems, tuo blogiau kalbės apie jį pasaulis. Išdidus žmogus būna užda­

ninėje

ir dar

neperėjau

medicininės

tais pačiais

aš su komisijoje

išvažiavau į Leningradą

Karo

kad būčiau gydytojas ir karininkas, uniformą.

Tačiau

komisijos.

Tačiau

metais įstojau

dėkingumu prisiminiau mane

stoti į

į

medicinos

tuos gydytojus

karo gydytojo aš nesigailėjau institutą.

medicinos

o ir aš pats karjeros

teko

ir

nesigrau-

Praėjus

keleriems

iš akademijos,

kurie

medici­

„nuskandino".

ras. Jis nenori priimti kitų žmonių pasaulio, todėl jo paties pasaulėlis tampa skurdus ir varganas. Galų gale tai veda į vienatvę ir mirtį.

Kas yra situacijos priėmimas? Tai gilus supratimas, kad mes gyvename labai

Iš savo gydytojo praktikos žinau, kad iš puikybės kyla daugybė ligų,

harmoningame ir teisingame pasaulyje, ir visa, kas mums nutinka, reikia priimti besąlygiškai, be pretenzijų ir nuoskaudų. Kad ir kas atsitiktų - priimkite tą

taip pat žinau, kaip svarbu atsikratyti šio jausmo.

situaciją kaip duotą Dievo. Išgyvenkite ją ramiai. Suturėkite neigiamas mintis ir Pas depresija.

mane į priėmimą atėjo

vidutinio amžiaus

Liga pasireiškė smarkiais galvos

moteris,

skausmais

ir

kuri skundėsi sunkia nemaloniais

kūno pojū­

čiais. Praktiškai visus gydymo būdus ji jau buvo išbandžiusi. Ekstrasensai ir bobu­ tės

nepadėjo

taip pat.

pasvarstykite - kokiu būdu jūs ją sukūrėte? Praktikoje pasiremkite tais dėsniais, kuriuos jau žinote: „Išorė atspindi vidų" ir „Panašus pritraukia panašų". Kokią svarbią ir pozityvią pamoką jūs turite išmokti iš šios situacijos?


74

VALERIJUS SINELNIKOVAS

75

PAMILK LIGĄ SAVO

nuolan­

lų indėlį į bendrą visatos evoliucijos procesą. Visi mes einame viena krypti­

„jei tau sudavė per vieną skruostą — atsuk ir kitą. "Aš ilgai nesupratau šios

mi, tačiau kiekvienas - savo keliu. Labai svarbu, kad žmogus pajustų savo

frazės prasmės. Daugelis žmonių negali jos priimti, nes suvokia pažodžiui, nema­

vertę, svarbą ir unikalumą, tačiau ne aukštindamas save, o suprasdamas savo

to jos slaptosios prasmės.

vaidmenį vientisame visatos organizme.

Išmokti priimti situaciją — kumu,

tai

menas.

Dabar aš žinau,

Krikščionybėje tas

ką ji

reiškia:

vadinama

išoriniame,

arba sąmonės,

lygmenyje galima nesutikti su situacija, siekti ją pakeisti, tačiau vidiniame, pasą­ monės lygmenyje,

tai yra sieloje,

šitą situaciją

reikia priimti be pretenzijų

Poilsiaudamas priejūros

ir nuos­

mėgstu

rytais

sutikti pirmuosius

saulės

spindulius

kaudų. Nesakyk: „Aš atsilyginsiu už bloga."Palik spręsti Viešpačiui, ir jis apsau­

ir palydėti juos vakare. Tarsi tai vienas ir tas pats veiksmas, tačiau kiekvienąkart

gos

suvokiamas

tave.

vis

Kartą, Mūsų sąmonė stebi ir vertina tas gyvenimo situacijas, kurias mums pa­

naujai.

sutikdamas saulėtekį,

aš stovėjau prie pat vandens ir ilgai žiūrėjau į sau­

lėtą takelį, kuris driekėsi nuo saulės iki mano kojų. Kerintis reginys. Saulės blyksniai ir

teikia mūsų pasąmoninis protas. Todėl sąmoningai nepasitenkinimą galima

jūros ošimas traukia prie savęs ir hipnotizuoja.

reikšti, tačiau pasąmonėje situaciją priimti būtina. Visus įvykius savo gyve­

pačios saulės. Ir tik kažkokiajėga viduje sutrukdo tą padaryti - tikriausiai prisirišimas

nime mes sukuriame patys. Tą, kas išorėje, galima pakeisti tik tuomet, kai

prie šio pasaulio ir baimė kažin ką prarasti. Paskui aš nuėjau

mes keičiamės savo viduje. Išmokite atleisti žmonėms ir juos priimti tokius, kokie jie yra. J u k at­

kaip

ir pirmiau

krantu

buvo prie

keletą

mano

metrų

gus gyvena savo pasaulyje ir kuria savo unikalią būtį. Kaip tik tuo ir yra

mas į juos aš galvojau,

išskirtina kiekviena žmogiškoji esybė.

supranta

ir vėl pasižiūrėjau į saulę.

kad kiekvienas

kurie taip pat pasitiko aušrą. Žiūrėda­

turi savo saulėtą

jas sieja?

Gyvenimas!

organizmą. Jame įvairių

Visumos siekis,

Šiame lygmenyje visos ląstelė yra lygios. ar galvos smegenų egzistuoti viena

tai yra Nėra

ląstelių -

tarnavimas nei geresnių,

trilijonai.

vientisam

O

kas

organizmui.

nei blogesnių.

Širdies

be kitos.

tuo pat metu

tai

tai,

ko

ieškojo.

tikras gyvenimo pamokas.

ir pabaigoje

-

tai jo

Ieškojo Ir tik

O tikslas visų vienas. intuityviai, pasąmoningai,

Ir kiek­ išmok­

viena yra su žmogum šiame kelyje

asmeninė gyvenimo

istorija,

likimas.

Manau, kad jei žmonės išmoktų priimti visas gyvenimiškas situacijas be

Kiekvienas organizmas — tai labai subalansuota sistema.

agresijos ir įvykius suvoktų kaip pamokas, o ne kaip bausmę, jeigu jie moky­

kiekviena ląstelė yra savotiškai unikali,

nes

viso

orga­

nizmo labui vykdo savo specifines funkcijas. Ir jei ląstelė puikiai susitvarko su savo „pareigomis",

tam

pradžioje

Ir kiekvienas jį

ląstelė nė kiek ne geresnė už tiesiosios žarnos ląstelę. Jos negali

Visos ląstelės yra susijusios tarp savęs. Tačiau

vienas galų gale gauna damas

takelį.

savotiškai.

Taip ir gyvenime: kiekvienas eina savo keliu. Įsivaizduokite žmogaus

Takelis

kojų.

Netoli manęs vaikščiojo kiti žmonės,

leisdami žmogui, jūs atleidžiate patys sau. Atminkite, kad kiekvienas žmo­

Taip ir norisi nueiti tuo takeliu iki

iš organizmo gauna

visa,

ko jai

tųsi iš jų, jeigu kiekvienoje situacijoje darytų pozityvias išvadas, tai gyveni­ mas būtų puikus. Yra vienas geras pratimas, kurį aš rekomenduoju daryti reguliariai. Jis

reikia.

aprašytas S. Lebedevo ir A. Lidino knygoje „Kasdienybės karma". Subtiliajame pasąmonės lygmenyje kiekvienas žmogus — tai visatos da­ Atsisėskite patogiau,

lelė. Ir ne tik žmogus - visos gyvos būtybės, visi daiktai. Ir čia mes visi esame lygūs. Šiame pasaulyje mus jungia vienas bendras tikslas - Visumos, tai yra

logą.

Dievo, Visatos, Aukščiausiojo Proto siekimas. Ir kiekvienas įneša savo unika-

įsivaizduokite,

atsipalaiduokite,

nusiraminkite.

Mintyse sukurkite prieš akis švytintį šviesiai kad štai

tokia

šviesiai

mėlyna

Sustabdykite

mėlynos spalvos

spalva

užpildo jūsų

vidinį dia­

lauką.

Dabar

vidų,

kad ji


76

VALERIJUS SINELNIKOVAS

pamažu

tampa vis ryškesnė ir šviesesnė.

Aukščiausiąją Galią,

Ir štai tą akimirką mintimis kreipkitės į

77

PAMILK LIGĄ SAVO

KRITIKA, PRETENZIJOS IR NEPASITENKINIMAS

Dievą. Nesvarbu, ar tikite jūs Dievą ir Kosminį Protą, —

gana įsivaizduoti bet kokį protingą visatos pradą. Į šias Aukščiausias Galias kreip­

Veidmainy, pirma išrišk rąstą iš savo paties akies,

kitės su neįprastu prašymu. Neprašykite sau jokių gėrybių, net jei jos ne materia­

krislą iš tavo brolio akies.

o paskui žiūrėk,

-

lios, o dvasinės. Tiesiog paprašykite šitą galią, kad ji įeitų į jus, nukreiptų jus,

kaip išimti

Evangelijos pagal Matą

harmonizuotų su visata. Prašykite tik vieno dalyko — te ji padeda rasti tą vienin­ tele jums

skirtą

vietą

visatoje.

Te ji padeda jums prisiderinti prie pasaulio

mos.

Tepadeda

siekti

tobulumo,

laimę

ir laisvę.

taikos

ir

ramybės,

kad

jūs

pažintumėte

Kritika — tai neigiamas vertinimas ir trūkumų išryškinimas, tai neigia­

siste­ tikrąją

ma nuomonė apie kitą žmogų. Kritika - viena puikybės išvestinių. Žmonės, kurie nuolat kitus kritikuoja arba bara, nori, kad visi atitiktų

Jeigu tokios maldos metu ar iškart po jos jums kils noras pajudėti ar pasėdėti

jų pasaulio bei moralės modelį. Jie įsitikinę, kad jų nuomonė teisingausia.

tam

Tačiau jie klysta. Tokie žmonės tiesiog užmiršta arba nežino, kad gyvena tik

meditacijos tęsinys, jos

savo pasaulyje. Ir savo kritinėmis mintimis jie išreiškia nesutikimą su kito

dinaminė dalis. Visata gali atsiliepti į jūsų pasirengimą bendradarbiauti per jūsų

žmogaus pasauliu. Subtiliajame pasąmoniniame, arba energiniame, lygme­

kūną.

nyje jie atakuoja kitus žmones, o drauge - kitus pasaulius.

kokia

nors

tikru

būdu,

neįprasta poza, arba

Žmonės, gali

tiksliai

net pašokti —

kurie

dažnai

nesipriešinkite.

Tai jūsų

tobulumą

visa

ieškodama

tai,

kvėpuojant

žodžiais,

Pretenzijas galima reikšti bet kam: artimiesiems, vyriausybei, sau, praei­

taip pat

čiai, likimui, Dievui. Tos mintys paleidžia naikinimo programą tam, į ką jos

ką per ilgus amžius atrado žmogaus išmintis per

nukreiptos. Atitinkamai jūsų pasąmonėje paleidžiama atsakomoji susinaiki­

atlikdavo panašias

meditacijas,

kopijuoti įvairių gimnastikos sistemų pratimus

kvėpavimo pratimus — kūno

o galbūt paprasčiausiai pavaikščioti,

dvasios

ir

specialistų elementus,

tobulumo.

nimo programa. Tačiau sakykite, kas jums davė tokią teisę - kištis į svetimą gyvenimą,

Yra dar vienas puikybės aspektas, kuris dažnai lieka nepastebėtas netgi

svetimą pasaulį? Nepasitenkinimas, pretenzijos aplinkiniam pasauliui gali sukelti rimtų

religijos atstovų. J u k puikybė - tai ne tik „aukštas" požiūris j aplinkinį pa­ saulį, gimdantis į išorę nukreiptą agresiją, tačiau tai ir savęs menkinimas,

susirgimų.

taip pat gimdantis agresiją. Įvairios religinės mokyklos moko teisingo požiū­

Yra žinoma, kad tiems, kas linkęs kritikuoti, dažnai skauda sąnarius ir

rio į kitus žmones, į aplinkinį pasaulį, tačiau mažai dėmesio skiria teisingam

gerklę. Reumatizmas - tai liga žmonių, kurie nuolat reiškia pretenzijas ir

požiūriui į save patį. Daug kas jų mokymuose pagrįsta kaltės jausmu, baime

nepasitenkinimą, kritikuoja save ar kitus. Tai todėl, kad tokie žmonės nepa­

ir bausme už nuodėmes. Jie moko mylėti Dievą, Pirmąją Visa Ko Priežastį,

lenkiami, kieti darydami sprendimus ir nepriima kitos nuomonės. Jų savojo

tačiau meilė Dievui prasideda nuo meilės sau - Dievo dalelei. J u k Dievas yra

reikšmingumo jausmas išpūstas iki neįtikėtino dydžio.

kiekvieno mūsų sieloje. Ir jei žmogus bara save už vieną ar kitą poelgį, tai jis bara Dievą, o toks elgesys jau puikybės apraiška. „Mylėk artimą savo kaip pats save" - taip mokė Jėzus Kristus. Todėl perprasti aplinkinį pasaulį ir visatos dėsnius turite keisdami požiūrį į save, o keisdamiesi ir tobulėdami jūs keičiate požiūrį ir į aplinkinį pasaulį.

Mano ne

kabinete sėdi

vienąkart keikia

pyktis ir įniršis.

labai

vyriausybę,

rimtai sergantis

vyriškis.

Mūsų pokalbio

metu jis

įstatymus. Jo žodžiuose ir balse - susierzinimas,

O jo susirgimo priežastis — tos pačios emocijos.

Štai taip žmonės su putomis ant lūpų gina savo skurdžius pasaulio kritikuodami ir keikdami visus aplinkui.

modelius,

Tuo jie sau kuria susirgimus, gyvenimo


78

VALERIJUS SINELNIKOVAS

problemas,

tačiau

daugelis

netgi prieš mirtį

nenori atsisakyti savo

seniai pasenusių

79

PAMILK LIGĄ SAVO

Kitas pavyzdys.

Mergina įsimyli

principų. Svetimoje akyje pastebi krislą, o savoje... Nejaugi pretenzijomis ir nepasiten­

užkalbėjimą

„kad

mylėtų" arba

kinimu galima ką nors pakeisti? „...pirma išrišk rąstą iš savo akies, o paskui žiūrėk,

kartų skaito

užkalbėjimus,

kaip išimti krislą iš tavo brolio akies."

Tačiau praeina laikas,

vaikiną.

„slaptą

Ateina pas bobutę,

žolelę"

mylimajam

ir ta jai duoda

apžavėti.

Ji

keletą

atlieka kitas apžavų apeigas ir „gauna " mylimą vyrą.

ir gyventi su juo

tampa nebeįmanoma.

O paskui ta

mer­

gina niekaip negali sutvarkyti asmeninio gyvenimo. Ir tai dėlto, kad iš pradžių ši Kritika kaip ir bet koks kitas poelgis turi savo pozityvų ketinimą. Kai

moteris įvykdė prievartą prieš kito žmogaus pasaulį,

kritikuojame kitą žmogų, mes norime, kad jis taptų geresnis, kad pakeistų

ji nepeš.

savo elgesį. Kai kritikuojame valstybę, mes norime, kad ji būtų tobulesnė.

domisi apdavais,

užkalbėjimais,

Mūsų ketinimai išties labai geri.

tai grįžta

nelaimių,

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Kritika

Noras pakeisti žmogų,

Nepasitenkinimas

Tobulumo

Pretenzijos

Siekis

tai

reiškia,

kad nieko gera

Tie dalykai tokie akivaizdūs, kad aš stebiuosi, kaip iki šio laiko kai kas ligų,

kenkimų siuntimais. Juk anksčiau ar vėliau

visa

kančių pavidalu.

Antra, savo pasaulį mes kuriame patys, o tai reiškia, kad į savo gyvenimą valstybę,

pritraukiame tam tikrus žmones ir situacijas. Kokią mes turime teisę kriti­

pasaulį.

kuoti kitus? Jeigu jums nepatinka kito žmogaus elgesys, pažvelkite į savo

siekis.

gyventi

o

harmoningame pasaulyje

vidų — šis elgesys nesvetimas ir jums. J u k panašus pritraukia panašų. Išorinė

su puikiais

situacija — tai mūsų įsitikinimų, mūsų minčių atspindys. Todėl, nesutikda­

žmonėmis.

mi su kitais žmonėmis, jūs puolate save. Jeigu norite pakeisti kitą žmogų nesikeisdami patys, tai jums tas nepa­

Ketinimai geri, tačiau ar geri jų vykdymo būdai? Pirma, jūs gyvenate savo unikaliame pasaulyje, tačiau ir kito žmogaus pa­ saulis unikalus. Bandydami pakeisti kitą žmogų bei reikšdami nepasitenkinimą

vyks. Nesiekite pakeisti savo artimo. Jei jis jums nepatinka, priežasties ieško­ kite savyje.

jo elgesiu, jūs puolate jį informaciniame-energiniame lygmenyje. Faktiškai savo

Viskas labai paprasta. Reikšdami nepasitenkinimą aplinkiniu pasauliu

agresija jūs naikinate kitus pasaulius. Tokia agresija sukelia atsakomąją agresiją.

(o aplinkinis pasaulis — tai jūsų pasaulis), jūs reiškiate nepasitenkinimą savi­ mi. Nukreipdami agresiją į aplinkinį pasaulį, jūs nukreipiate agresiją į save ir

Stai pavyzdys. Jei jums nepatinka kitas žmogus (pavyzdžiui, žmonos/vyro elge­

paleidžiate susinaikinimo mechanizmą.

sys), tai jūs siekiate situaciją pakeisti. Reiškiate savo nepritarimą ir nepasitenkini­

Jei norite pakeisti kitą žmogų, tai pradėkite nuo savęs.

mą,

Keiskite savo elgesį, ir tuomet šis žmogus bus priverstas reaguoti į jus nau­

kritikuojate,

lygmenyje gimsta atsiranda

tai yra agresija.

atsakomoji

Moteris,

kurios

žinios įmaišo gydomųjų mo priežastys.

Negana

bandote

tam

žmogui poveikį.

Prasideda puolimas.

Kitas

Pasąmoniniame

žmogus priverstas gintis

-

vyras

mėgsta

žolelių. to, pati

išgerti, jam

Todėl niekas moteris

tiksliau, ji nenori išsiaiškinti,

vyrą.

Tokiu

stebisi,

kodėl vyras ją

nežinant į gėrimą ir maistą nebesupranta,

kokiu

žmogaus pasaulis.

čiau bus atvirkščiai. Jei kritikuojate kitą žmogų, tai nelaukite iš jo nieko gero. Ir šiuo atveju taip pat pradėkite nuo savęs. Sukurkite aplink save meilės

už savo gyve­

ir harmonijos erdvę. Keisdami savo pasaulį, savo asmeninę mažą valstybę,

elgesiu priviliojo į savo gyvenimą kito

be jo

alkoholiz­

kokios yra

nenori prisiimti atsakomybės

atvirai prievartaujamas muša.

jai. Jei norite, kad valstybė arba pasaulis, kuriame jūs gyvenate, būtų tobulesni, tai nustokite juos kritikuoti. Juk jūs suprantate, kad tai nieko gera neduos, grei­

agresija.

nimą,

būdu

daryti

tokį

O paskui ji

savo mąstymo sistemą, jūs įnešite pozityvų indėlį į bendrą modelį, į visą visatą. J u k jūs — dalis visumos.


80

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kaip

atsikratyti

tokio

destruktyvaus

81

PAMILK LIGĄ SAVO

elgesio?

- O

kada jūs pirmą

Galbūt tai įvyko Prisiimkite sau atsakomybę! Jūsų pasaulis - jūsų rankose. Kvaila, ne­

- Na,

kartą

kad jis „blogas"? - paklausiau.

dar prieš jums susitinkant?

taip.

Kai pirmą kartą atėjau į savo darbovietę,

naudinga ir netgi pavojinga ką nors kaltinti ir barti. Pradėkite nuo savęs.

kurią aš gerai pažinojau, pradėjo

Keiskite savo mintis ir savo elgesį - ir aplinkinis pasaulis pasikeis. Naujos

ja

mintys sukurs naujas situacijas.

sužinojote,

man pasakoti,

mano

koks baisus jų

bendradarbė,

viršininkas.

Ir aš

iškart patikėjau. - Vadinasi, jūsų nuomonė apie vadovą susiformavo dar iki to laiko, kai jūs

Išmokite priimti! Priimkite kitus žmones, pasaulius, sistemas, mode­

jį pamatėte?— paklausiau

lius. Te jūsų mąstymas ir elgesys būna lankstūs. Vertinkite visus požiūrius. J u k ne tik jūsų pasaulis unikalus - kito žmogaus pasaulis unikalus taip pat. Visi siekia vieno tikslo. Ir kiekvienas turi savo gyvenimo kelią. Gerbkite kitus! Pasaulis taip sutvarkytas, kad kiekvienas pasitaikantis

aš.

-Žinoma, - sutiko pacientė. - Jūs gal norite pasakyti, kad aš pati sukūriau jo

negatyvų požiūrį į -

mane?

Būtent.

-Ko gero,

daktare, jūs teisus.

Turime vieną bendradarbę,

kurios santykiai su

jūsų kelyje žmogus suteikia jums svarbią ir vertingą informaciją, apreiškimą.

juo labai geri. Kai mes paklausėme, kaip jai tas pavyksta, ji atsakė, kad jis jai

Tačiau žmonės dažnai dėl savo puikybės to nepastebi. Būkite atidūs ir jaut­

patinkąs ir kaip vyras, ir kaip vadovas. Mes tada juokėmės išjos: mat jis mažas,

rūs! Reikšdami kitiems nepagarbą, jūs visų pirma negerbiate savęs.

storulis ir plikas. Jis nėra

Išmokite gerbti žmones, su kuriais gyvenate ir dirbate. Gerbkite politi­ nę sistemą, įstatymus ir pačią valstybę.

- Staijūs

mano

vyro

idealas.

nuo

šios

dienos

ir pradėkite

ieškoti jame

labai gerų

savybių.

įsitikinęs, kad jų daug. Jų turi kiekvienas žmogus. Pradėkite jį mylėti ir gerbti.

Atminkite: kito žmogaus pasaulis bei jo jausmai yra šventi ir neliečiami.

Vertinkite kaip

vadovą

ir kaip žmogų.

Bendraudama su

bendradarbėmis visada

Niekada nebandykite keisti kitų žmonių. Aplinkinio pasaulio pagarba - jū­

pritarkite jam ir būtinai parodykite joms, kodėl jūs jam pritariate. Ir jokiu būdu

sų gero gyvenimo laidas!

neveidmainiaukite.

Išmokite pritarti ir pagirti! Siekite pastebėti žmonėse tik tai, kas gera, pozityvu, naudinga. Atminkite, kad kiekvienas žmogus turi daugybę savy­

Po

mėnesio

santykiai su

Kalbėkite mes

viršininku

iš visos

vėl susitikome. ir

širdies. Pasikeitimai darbe

bendradarbiais,

buvo stulbinantys: puikūs

pakeltas atlyginimas,

naujos pareigos.

bių. T a d jei jūsų ketinimai tyri, tai ir žmonės parodys jums savo geriausius bruožus. Zavėkitės! Žavėkitės žmonėmis ir pasauliu. Atminkite, kad unikalūs esate

SMERKIMAS

ne tik jūs - unikalūs yra taip pat ir kiti žmonės. Neteiskite, Prisiminiau pokalbį su viena savo paciente. Anksčiau jos santykiai su viršininku

kad nebūtumėte teisiami,

nes kokiu teismu teisiate,

tokiu būsite teisia­

mi, ir kokiu saiku seikėjate, tokiu bus jums atseikėta.

buvo problemiški. Jis amžinai ją kritikavo, vis būdavo nepatenkintas jos darbu, ap­ kraudavo papildomomis Paklausiau,

užduotimis,

sulaikydavo

atlyginimą.

-

Evangelijos pagal Matą

kokie jos santykiai su juo dabar.

—Aš negaliu jo pakęsti,

— atsakė

moteris.

Kai kritikuojate, tai tiesiog išreiškiate nepasitenkinimą ir nepritarimą.

— Kaip kilo tokia situacija? -Jis iškart pradėjo su

manimi

Jūs manote, kad jūsų pasaulėžiūra teisingausia. Pamerkimas kur kas pavojin­ blogai elgtis,

o paskui - dar blogiau.

gesnis. Jis prasiskverbia giliau į pasąmonę ir sukelia rimtesnius susirgimus.


82

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vienas

mano pacientas

Priežastis

nuolat sirgo

miegoti, tai jis save ramindavo tokia mintimi: „Jeigu ji nenori manęs, tai reiškia,

ir kiekvieną žmogų suvokite kaip begalinę paslaptį, mįslę. Taip pat suvokite

kad Dievas man neleido susitikti su ja - tikriausiai ji serga. "Jam net neateidavo

ir save. Ir siekite atspėti šią paslaptį.

kuriam

atsispirti

nenori jo,

negalima.

kokia

nes jis jai

Tačiau

moteris

Aš galiu reikšti savo nuomonę apie žmogų, savo samprotavimus. Tai bus tik mano nuomonė. Tačiau neturiu teisti arba smerkti jo. Aplinkinį pasaulį

kad moteris

Jeigu

ligomis. su juo per­

į galvą,

slypėjo jame pačiame.

venerinėmis

83

PAMILK LIGĄ SAVO

nepatinka,

mintis jau

atsisakydavo

mat jis save

būdavo pasiųsta į

laikė

eterį.

vyru,

Pasmerkimas - tai puikybės ir egoizmo išvestinė. Jis turi tokį pat pozi­

Ir jeigu

tyvų ketinimą kaip ir kritika. Žmonės smerkia vienas kitą ar visuomenę dėl

moteris pasirodydavo sveika, tai jo mintys grįždavo jam ligos pavidalu.

to, kad anie taptų geresni.

„Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami..."

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Smerkdami žmogų, mes priskiriame j a m savo pačių ydas. J u k mes ben­

Smerkimas

Noras keisti

draujame ne su žmogumi, o su tuo jo įvaizdžiu, kurį esame susikūrę savo

siekti

pasąmonėje.

Galų gale

Įsivaizduokime tokią situaciją. Su savo bičiuliu jūs seniai nesimatėte.

(žmogų,

valstybę, pasaulį),

elgtis geriau,

tobulumo. tai yra

teisingame pasaulyje

siekis gyventi su

harmoningame,

puikiais

žmonėmis.

Per tą laiką jis galbūt labai pasikeitė, tačiau jumyse dar tebėra senas jo įvaiz­ dis. Jis ir valdo situaciją.

Ketinimai geri, tačiau blogas būdas. Prieš ką nors smerkdami pagalvoki­

Pastaruoju laiku aš padariau išvadą, kad nėra nei blogų, nei gerų žmo­ nių. Yra tiesiog žmonės, įvairūs žmonės. Tai mes juos darome gerus arba

te, ar jūsų sieloje viešpatauja harmonija. Ar verta pritraukti į savo ir savo vaikų gyvenimą nemalonumų ir ligų.

blogus - darome savo mintimis. O paskui už tai skaudžiai mokame. Kiekvie­

Kaip veikia smerkimas ir kokie yra jo padariniai? Jei mes pasmerkiame

nas kuria savo pasaulį pats. Mes pritraukiame panašius į save žmones. Kai aš

žmogų, tai pasąmonėje paleidžiame to žmogaus sunaikinimo programą, kuri

ėmiau keisti savo mintis, tai gyvenime pradėjau sutikti išskirtinai geranoriš­

m u m s paskui grįžta atsakomąja agresija ir griovimu. Informaciniame-energi-

kus žmones. Taip yra visur: transporte, turguose, valstybinėse įstaigose.

niame lygmenyje mes gauname atsakomąjį „smūgį" įvairių nemalonių situa­

Jei mes ką nors smerkiame, tai netrukus patys tampame tokie patys. Mes su ten

žmona

lankomės.

turime

Vienąkart

nuošalią

nusprendėme

šiukšlių.

Ir kai rengėmės išeiti,

barstė,

buteliai sudužo į šukes,

vietelę pietiniame Krymo ją

išvalyti.

Surinkome

krante du

smulkios duženos

ir dažnai

didelius

žmonai jos maišas iškrito iš rankų.

maišus

Šiukšlės išsi­

išsibarstė po paplūdimį. rinkai

šiukšles?

- Aš pykau

ten,

kur patys

poilsiauja.

Dabar

viską

tuos žmones,

supratau.

kuriems patinka poilsiauti purve, ilsėtis švarioje vietoje,

kurie palieka šiukšles

Nereikia štai jie

smerkti ir

teršia

žmonių. viską

Tiesiog aplink.

yra

Mano venti.

žmonės,

Man patinka

todėl aš valau šią vietą ir turiu tą daryti be agresijos.

kabinete

Priežastis

smerkimas. metrų

— Pasakyk man teisybę, -paprašiau: - apie ką tu galvojai, kai ir smerkiau

cijų ir ligų pavidalu.

-

vyras skundžiasi didžiausia

Prieš keletą

mėnesių

depresija,

neapykanta

sodo

iki susirgimo

nerimu,

baimėmis,

kaimynui tarp jų įvyko

ir

nenoru gy­

kaimynei, jųdviejų konfliktas dėl kelių

žemės. Kuo dvasingesnis žmogus, tuo pavojingesnis iš jo sklindantis smerki­

mas. Ir tas pavojus visų pirma gresia jam pačiam. Jei smerkiate žmonių grupę, tai galinga atsakomoji reakcija paliečia ne tik jus, tačiau ir jūsų vaikus. J u k vaikai atsakingi už savo tėvų veiksmus ir netgi mintis. O suaugusieji atsako už savo vaikus.


84

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vieni žmonės smerkia narkomanus ir nusikaltėlius, kiti - homoseksualis­ tus. Dar kiti - ištisas tautas ir valstybes. J u k dar visai neseniai mus nuo pat

85

PAMILK LIGĄ SAVO

pusė

bėdos,

kodėl mano

-

tęsia jinai,

- jūs

negirdėjote kitų jos posakių.

Dabar aš suprantu,

brolį kamuoja depresija. "

vaikystės mokė smerkti kapitalizmą ir jo nekęsti. Ir dabar daugeliui būsimųjų Kiti pavyzdžiai.

kartų reikės taisyti tokio tėvų ir senelių požiūrio padarinius. O kaip dažnai vyres­ nioji karta smerkia vyriausybę, nesuprasdama, kad mūsų vyriausybė atspindi

Tėvai,

mus pačius, mūsų kolektyvinę pasąmonę, todėl mums yra pati geriausia.

sūnų pa

smerkiantys narkomaną,

ir

smerkianti alkoholikus,

nekenčiantys

nedorovingų

Moteris,

tampa

nevaisinga.

smerkianti

išaugina alkoholiką sūnų.

ir negarbingų žmonių,

alkoholiką arba nusikaltėlį.

impotentu.

arba

Vyriškis garsiai ir susijaudinęs kažką įrodinėja sėdinčiai priešais jį moteriai:

Moteris,

Vyras,

vyrus,

išaugina

smerkiantis moteris,

nuolat serga ginekologinėmis

tam­ ligomis

- Pažįstamas pensininkas išvažiavo į Vakarų Vokietiją. Atsiuntė laišką. Rašo, Smerkimas pasąmonės lygmenyje veikia lėtai, tačiau tiksliai, todėl suke­

kad jam ten moka labai padorią pensiją, nemokamai padarė akių operaciją.

lia sunkias ligas, kurias medicina vadina „neišgydomomis". Dažniausiai tai

- Tai ko gi jūs norite? — klausia moteris. - Ko? Man apmaudu - su įniršiu sako savo gyvenimą liniame kare. kietiją jūsų

dirbo Čia jam

ten jam

klausiu? Argi

Sovietų

Sąjungai,

kuri

ne visuomet laiku

moka pensiją

ir gydo

tokioje šalyje su

vyriškis.

- Jūs tik pagalvokite: jis visą

Vadinasi, liga blokuoja pasąmoninę griovimo programą. Tačiau ne visa­

nugalėjo fašizmą Antrajame pasau­

išmokėdavo pensiją. nemokamai.

tokia

onkologiniai susirgimai, narkomanija ir alkoholizmas.

O išvažiavo į

Vo­

ta ir ne Dievas bausdami siunčia mums šias ligas, o mes patys jas sukuriame

savo mintimis, žodžiais ir poelgiais. Pakeiskite savo mintis - ir liga nebus

Kur logika? Kur logika,

vyriausybe galima

normaliai gyventi?

reikalinga!

Dažnai

Logika labai paprasta. Kiekviena mintis turi savo poveikį. Gera veikia

pacientų

- Daktare, jūs

jūsų naudai, bloga - nenaudai. Geros, konstruktyvios mintys skatina malo­

girdėti:

man paaiškinkite

nius išgyvenimus, o negatyvios mintys kuria tokias situacijas, kuriose reikia

kiekvieną dieną,

išmokti pozityviai mąstyti.

sveika, galinga boba.

Esama žmonių, kurie smerkia visą žmoniją, laiko ją netobula ir nuodė­

tenka

tokį faktą.

Kaimynė - alkoholikė, ji geria

rūko ir visokių vyrų prisiveda į namus, O aš negeriu,

nerūkau,

o jokių

fizinių

ligų:

žmonai buvau ištikimas visą gyve­

nimą — tai kodėl man tokios sunkios ligos?

minga. Tokių tėvų vaikai tiesiog negyvybingi, kadangi juose visos žmonijos

- O ar jūs smerkiate šitą kaimynę? - klausiu aš jo.

naikinimo programa sustiprėja daug kartų. Tėvų agresija krinta ant vaikų.

- O kaipgi. Juk ji gyvena parazito gyvenimą. Kokia nauda išjos visuomenei.

Tokie tėvai netgi neįtaria, kad smerkimu jie užmuša savo vaiką, žaloja jo

Viena žala.

sielą.

- Tai štai:

už savo smerkimą jūs ir kenčiate.

Tokie žmonės kaip jūs,

kurie

pasirengę pasmerkti kiekviena dėl jo nedorovingo elgesio, yra pati didžiausia žala - Daktare, knygas

aš pradėjau

— į keistis

mane

kreipėsi

mano

ir pastebėjau,

seminaro

kad keičiasi

dalyvė, mano

- perskaičiusi jūsų

artimieji.

Ir

tik su

mama kol kas blogai. Neseniai, — tęsė ji, - mama atvažiavo pas mane su mano jaunesniuoju

broliu.

Aš negaliu

su ja

ilgai

bendrauti.

Išjos sklinda

tiek agresijos!

ne tik visuomenei, bet ir visatai. Todėl jūsų ligos labai rimtos ir mirtinai pavojin­ gos -

kad neleistų jūsų pasąmoninei griovimo programai

mynė serga taip pat. Jos liga - alkoholizmas. kenčia savotiškai.

Įsivaizduokite: ji žiūri televizorių, kokią nors laidą, ir ją visą užvaldo pyktis: „ Oi,

savo

pažiūrėkite į tą puskvailį,

valdžia sunaikino

kas jį ir išleido.

O šitas snukis kur lenda." Ir tai dar

milijonus žmonių

ir nuslopino savo

visą žmonių grupę. tik dėl to,

toliau. Jūsų

Si liga griauna psichiką.

Tačiau ji išgėrė degtinėlės -

mintimis pasirengęs sunaikinti

veikti

kad jie neatitiko

Ta moteris

kančias.

Prisiminkite,

kai­

O jūs

kaip sovietų

nustatytų

idealų,


86

VALERIJUS SINELNIKOVAS

o dabar tie idealai šioje šalyje sugriauti. atlieka čia,

žemėje,

savo funkcijas.

Kiekvienas žmogus — tai visatos dalelė ir

Tai kas pavojingesnis visatai?

—Aš nepritariu jų

veiksmams,

tačiau

vadinasi,

kažkam yra

ir nesmerkiu.

patį Dievą, prieš visatą.

reikalingi.

Išmokite priimti

Išmokite gerbti kitus žmones,

Kiekvienas nusikaltėlis ir

Smerkdamas juos, jūs

kiekvieną

situaciją.

teisinga? -

nenurimsta pacientas.

- atsakiau.

- Asmeniškai aš

tikiu

Aukščiausiojo Proto teisingumu.

čiau kiekvieno žmogaus modelis toli nuo

Tikrosios tiesos. Priimkite ne protu,

Išmokite kritinėse situacijose atjungti protą,

o siela.

ir tuometpradėsite suprasti.

Tarp kitko, teisėjai, tardytojai ir prokurorai turi būti bešališki. Jie turi

kad ir kas jie būtų. Jūs neturite

sutvarkykite savo pasaulį,

pasak jūsų,

einate prieš

teisės smerkti.

Tegul tuo užsiima tam tikros valstybinės struktūros. Prieš pasmerkdami kitus, iš pradžių

tai,

Tiesiog tuos įvykius jūs bandote vertinti iš savo pasaulio modelio požiūrio taško. Ta­

niekšas visų pirma yra žmogus — visatos, Dievo dalelė. Ir jei jie egzistuoja šiame pasaulyje,

- Ir

- Žinoma,

— Tai ką, jūs siūlote mylėti visus niekšus?

87

PAMILK LIGĄ SAVO

tiesiog laikytis įstatymo raidės, tačiau viduje, sieloje, jokiu būdu nesmerkti ir nekaltinti.

savo gyvenimą.

„... nes kokiu teismu teisiate, tokiu ir būsite teisiami; ir kokiu saiku

PANIEKA

seikėjate, tokiu jums bus atseikėta." Jeigu atsisakysime egoizmo, tai mums atsivers durys, irtai, kas paslaptinga, bus aišku. Mano Jo

kabinete sėdi

rimtai sergantis

vyriškis.

ligos priežastis yra puikybė ir viena jos

- Paracelsas.

išvestinių — žmonių smerkimas

ir

knygos

Okultinėfilosofija

niekinimas. — Aš nesuprantu, žmonių

nesmerkti.

daktare,

— sako jis susierzinęs,

Štai, pavyzdžiui,

nusikaltėliai,

— kaip galima kai kurių

žmogžudžiai.

Gal juos

reikia

Panieka - tai nepagarbus požiūris, visiškas abejingumas. Ji turi tokius pat pozityvius ketinimus, kaip kritika ir pasmerkimas.

mylėti? — Taip! Tačiau mylėti ir priimti juos reikia ne už jų veiksmus, o už tai, kad kiekvienas jų yra Dievo ciją.

dalelė,

Įsivaizduokite žmogaus

ląstelės

žudikės

- fagocitai.

savas sergančias ląsteles, ląstelės

vadinasi, organizmą

Jos

saugo

taigi valo

šitame pasaulyje su jo

vykdo

tam

imunine sistema.

organizmą

visą organizmą.

nuo

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Panieka

Noras pakeisti

Organizme yra

svetimkūnių

Sakykite,

tikrą funk­ ir

— Štai taip

negražių

ar reikalingos šios

vargšų ir

žmonių.

Noras gyventi

labai gražiame,

tyrame

ir harmoningame

pasaulyje su gerais žmonėmis. —

atsakė pacientas.

ir žudikai. Jie išvalo

mąstymas, pasaulėžiūra, — Palaukite,

žmones.

Noras atsikratyt nedorovingų ir negarbingų,

naikina

žmogui?

— Žinoma,

aplinkinį pasaulį,

kurie pavojingi

— nesutinka vyras,

iš pasaulio visai

lyginant su

kurių

užkrėstas

visatai.

tėvais,

laikui

elgesio programą. bėgant sustiprėja

Panieka visuomet atsiranda greta smerkimo. Iš pradžių - kritika ir nepa­ sitenkinimas, paskui - smerkimas, vėliau - panieka. Ribinė forma yra ne­

- o kaipgi vaikai? Kuo jie kalti?

— Vaikai nekalti. Jie paveldi pasąmoninę tėvų pasąmoninė agresija,

tuos žmonės,

apykanta, po jos kyla abejingumas. Susidaro tokia grandinėlė: Be to, jų

dešimteriopai.

Štai ir tenka Dievui stabdyti šią programą vos užsimezgusią, kol ji neišsiplėtojo.

kritika ir nepasitenkinimas — smerkimas — panieka — neapykanta — abe­ jingumas.


88

VALERIJUS SINELNIKOVAS

89

PAMILK LIGĄ SAVO

Jei jūsų pasąmonėje esama paniekos ir smerkimo, tai tokiais jausmais

kiti to neturi, tai reiškia, kad jiems Dievas suteikė ką kita - ko neturite jūs.

bei emocijomis jūs į savo gyvenimą traukiate negarbingus ir niekšingus žmo­

Kiekvienas gyvena savo pasaulyje. Kiekvienas eina savo gyvenimo keliu. Ir

nes. Visi šie žmonės tik dėl to ir egzistuoja jūsų pasaulyje. Jūs juos pritrau­

kiekvienas žmogus savaip gražus.

kiate ne šiaip sau - jūs juos tiesiog sukuriate. Nėra blogų arba gerų, iškilnių

Jei norite atsikratyti negarbingų ir nedorovingų žmonių - keiskite savo

arba niekšingų žmonių - mes patys padarome juos tokius. Panieka - ypač

mintis. Nustokite smerkti ir niekinti, liaukitės dalyti pasaulį į gerą ir blogą.

pavojinga žmogui emocija.

Yra tiesiog žmonės, o mes juos padarome tokius, kokius norime matyti.

Niekindami žmogų, mes tarsi norime, kad jis iš mūsų gyvenimo išeitų

Ir jeigu jūsų gyvenime nuolat pasitaiko chamų ir niekšų, tai to priežastis

visam laikui. Tačiau tai j u k mūsų pasaulis. Ir šis žmogus - tai mūsų minčių

slypi jumyse. Jūs tikite, kad šis pasaulis neteisingas ir neharmoningas. Bet

ir emocijų atspindys. Jį niekindami, mes griauname save. O jei panieka nu­

juk tai jūsų pasaulis ir jūsų gyvenimas. T a d pradėkite traukti į savo gyveni­

kreipta į visą žmonių grupę, tai kenčiame ne tik mes - kentės ir mūsų vaikai.

mą tik tokius žmones, kurie jums patinka.

Niekinti galima visus dėl pačių įvairiausių priežasčių. Garbingas ir dorovingas žmogus niekina žmogų, besielgiantį nedorovingai. Toks žmogus savo garbingumą ir dorovingumą iškelia aukščiau visa ko.

Išmokite matyti pačius žmones, o ne susidarytus žmonių įvaizdžius. Žmonių dalijimas į gerus ir blogus jums tik kliudo. Labai paprasta atsikratyti noro kritikuoti, smerkti, niekinti. Reikia tik suprasti, kad visata labai harmoninga ir teisinga. Ir kiekvienam atlyginama

Protingas niekina kvailį. Ir atvirkščiai.

pagal nuopelnus, kitaip sakant - pagal tikėjimą ir mintis. Nesistenkite pa­

Puritonas - prostitutę.

keisti visatos. Keiskite tik savo pasaulį. Visų pirma teisingumo ir harmonijos

Turtingas - vargšą.

nėra jūsų pasaulyje.

Gražus — išsigimėlį. Švarus - nešvarų.

Žmonės nori ramybės, laimės, harmonijos. Tai aukščiausieji, dieviškieji jausmai. Kiekvienas žmogus siekia to, tačiau kiekvienas eina savo keliu.

Sveikas - ligonį. Ir atvirkščiai.

Mes patys kuriame savo pasaulį, savo gyvenimą. Vos tik jūs pradedate kriti­ kuoti ir reikšti nepasitenkinimą - būkite atsargūs! Harmonija ir ramybė išeina iš

Neužmirškite, kad mūsų pasaulis dualus. Ir kol bus žmonių, įsikibusių

jūsų gyvenimo. Jei jūs pradedate smerkti ir niekinti - pavojus! Kuo didesnį kiekį

j padorumą, bus chamų bei akiplėšų. Kol yra puritonų - bus prostitučių.

žmonių smerkiate, kuo aršiau tą darote, tuo didesnė grėsmė telkiasi virš jūsų

Kol yra turtingų - bus vargšų. Jeigu jūs įsikibęs į grožį, tai j savo gyvenimą

galvos. Ir ne tik virš jūsų, bet ir virš jūsų vaikų. Tas pavojus dažnai būna mirtinas.

traukiate bjaurumą. Atsimenate, kaip parašyta Lope de Vegos pjesėje „Šuo ant šieno": PRIEŠIŠKUMAS

J u k grožis visuomet išpuikęs! Bet ar graži puikybė?

Niekas negali iš gyvenimo išsirinkti tik to,

kas gera,

ir išvengti to,

kas bloga. - Menandras

T a m tikras savybes visata suteikė mums laikinai. Suteikė, nes jos mums būtinos. Gavote iš Dievo grožį - naudokitės į sveikatą. Jis jums reikalingas.

Priešiškumas - tai negeranoriškas, priešiškas požiūris. Įsivaizduokite be-

Gavote protą - naudokite savo ir žmonių labui. Jeigu jums kas nors duota, o

sibjaurintį žmogų. Jis bjaurisi nevalyvumu, visur įtaria jį esant. Jis mėgsta


90

VALERIJUS SINELNIKOVAS

91

PAMILK LIGA SAVO

švarą. Jis nori gyventi švariame pasaulyje ir tiesiogine, ir netiesiogine šių žo­

Visata, Tikrovė - tai yra tobula. Netobulas yra jūsų Tikrovės modelis. Kiekvie­

džių prasme.

nas žmogus pats kuria savo pasaulį. Išorinis purvas - tai vidinio purvo atspindys. Pradėkite aplinkinį pasaulį suvokti kaip švarų pasaulį. Tame pasaulyje

Elgesio būdas

Pozityvus

Priešiškumas

.

gyvena švarūs žmonės, nes kiekvienas žmogus — unikalus. Kiekvienas turi

ketinimas

Gyventi švariame,

savo pasaulėžiūrą, kurios smerkti aš neturiu teisės. Pradėkite priimti kiekvie­

labai gražiame pasaulyje.

ną žmogų šioje planetoje tokį, koks jis yra iš tikrųjų - kaip Dievo dalelę.

Pasibjaurėjimas

Jei norite gyventi švariame ir gražiame pasaulyje, pradėkite nuo savęs. Vadinasi, švarumo siekiama kategoriškai nepriimant tam tikrų dalykų:

Išvalykite agresiją iš savo galvos, iš savo pasąmoninės elgesio programos. Su­

purvo, blogų santykių, neteisingų įstatymų, valstybės... Didelė į išorinį pa­

junkite išorinį švarumą (švarus kūnas, drabužiai, patalas, švara namuose, šva­

saulį nukreipta agresija atsispindėjusi grįžta atgal ir sukelia sunkias ligas:

rūs santykiai su kitais žmonėmis) su vidiniu (tyri ketinimai). Bendraudami

vėžį, odos ligas, dažnai psoriazę, alkoholizmą, narkomaniją, skrandžio opą.

su kitais žmonėmis, turėkite tyrus ketinimus ir priimkite kitų žmonių pa­ saulėžiūrą. Kiekvienas žmogus gyvena savo pasaulyje. Gerbkite jį.

Mano

kabinete sėdi pusamžis

vyriškis. Jis

turi

iškart dvi problemas: psoriazę

ir alkoholizmą. Užmezgę kontaktą su pasąmone, mes išaiškiname, kad priežastis viena -priešiškumas, nemėgsta.

Pradeda

— Žinote, riebių vių. ko

nuo

daktare,

ir prakaituotų Nemėgstu

bjaurėjimasis.

Vyriškis

labai

ilgai

vardija,

ko jis gyvenime

NEAPYKANTA

moterų. — sako jis su

moterų.

neslepiamu pasibjaurėjimu,

Nemėgstu šilto alaus.

išdavystės ir chamiškumo,

Nemėgstu

nemėgstu

— Savo pirmajame jėgos mūšyje aš rūke susitikau su priešu. Tačiau tu priešų netu­

mūsų

nešvarių gat­

ri.

niekšybės ir meilikavimo...

Ir dar daug

aš pataikavau savo silpnybėms. Dabar šito nėra. Aš nugalėjau savyje neapykantą,

Žmonių

nekęsti tau

nebūdinga.

O man

buvo būdinga.

Nekęsdamas žmonių

nemėgstu.

tačiau

— O ką gi jūs mėgstate? — klausiu aš.

labai keistas, stebuklingas. Kad visiškai ją įvaldytum ir priverstum tarnauti sau,

— Mėgstu,

iš pradžių turi apsirūpinti tam tikru pradiniu jos kiekiu. Galima, žinoma, daryti

kad viskas būtų švaru.

Tačiau kažkodėl visą laiką susiduriu su

tame pirmajame jėgos

mūšyje ji

mane

bemaž

sunaikino...

-

dalykas

ir kitaip: jėgą kaupti po truputį, jos niekur nešvaistyti, laukti, kol jos rasis daug,

purvu. — Vadinasi, jūs kamuoja išorinio švarumo

idėja,

tačiau ar viskas „švaru"jūsų

kad jėgos

mūšyje

atsilaikytum. - C. Castaneda

viduje?Jeijūspritraukiate purvą į savo gyvenimą, vadinasi, to purvo yra ir jūsų viduje. Visų pirma nešvariosjūsų mintys.

Jėga

Taip, jumyse daug negatyvių minčių,

kurios sukuria

iš knygos

Kelionė į Ikstleną

atitinkamas situacijas bei jūsų ligas. Ir geriate jūs, matot, dėlto, kad pasaulis atrodytų švaresnis. Kad matytumėte jį nors trumpai, kol esate įkaušęs. — Taip, taip yra iš tikrųjų, -sutinka jis. -Kai išgeriu, išbėrimų odoje sumažėja.

Neapykanta - tai ribinė priešiškumo išraiška. Nekęsdami žmogaus, mes mintimis jo atsikratome: „Tavęs jau nėra." Kaip dažnai sakome: „Kad mano akys tavęs nematytų." Nenoras matyti žmogų - tai taip pat neapykanta. Yra

Labai svarbu suprasti, kad pasaulyje viskas jau nuo pat pradžios yra švaru ir

dar viena neapykantos išraiška - abejingumas. Tai ta pati neapykanta, tik

gražu. Jame nėra nieko nešvaraus. Visa, ką sukūrė Dievas, yra švaru ir šventa.

nuslopinta. Jei esate kam nors abejingi, tai reiškia, kad jūs kažkada nekentėte

Jeigu jūs kur nors matote purvą, tai tik dėl to, kad jūsų ketinimai nešvarūs.

to žmogaus, bet neatleidote, nepadėkojote jam ir nesuvokėte, kuo jūs jį pri-


92

VALERIJUS SINELNIKOVAS

traukėte į savo gyvenimą. O dabar ši neapykanta abejingumo pavidalu giliai glūdi jūsų pasąmonėje ir nuodija jums gyvenimą.

93

PAMILK LIGĄ SAVO

Ji užauga ir išteka. mergaitė (berniukai

Energiniame lygmenyje neapykanta yra mirties linkėjimas, o tai jau tik­

kusi.

ra žmogžudystė. Pirmame apaštalo Jono Krikštytojo laiške sakoma: „Kiekvie­

vyru,

nas, kuris nekenčia savo brolio, yra žmogžudys..." Tokia griovimo programa būtinai atsisuka prieš patį jos autorių ir virsta susinaikinimo programa.

būtų

Pirmoji santuoka nesėkminga — skyrybos. buvę negyvybingi).

Tačiau gimsta

Antroji santuoka — taip pat nepavy­

Ir nuo antro vyro taip gimsta mergaitė. Moteris bando sukurti šeimą su kitu netgi kurį laiką gyvena su juo.

Tačiau

vėliau santykiai nutrūksta.

Ojos dukros užauga ir išteka už tokių vyrų, kurie geria, įžeidinėja ir muša jas. Motinos užvesta

neapykantos

vyrams programa su atsakomąja agresija grįžta atgal.

Neapykanta sukelia labai sunkias ligas. Visų pirma ji „smogia" į galvą ir į akis. Epilepsija, Parkinsono liga, paralyžius, galvos traumos ir traumos ap­

Jeigu žmogus nekenčia žmonių grupės, visuomenės, šalies, tai kentės ne

skritai, migrena, akių ligos, navikai, sunkūs odos susirgimai, - štai kokie gali

tik jis pats, bet ir jo vaikai. Neapykanta - tai galinga programa, naikinanti

būti neapykantos padariniai. Faktiškai žmonės naikina vienas kitą pasąmo­

tą, prieš ką ji nukreipta. Vaikuose ši programa sustiprėja daugelį kartų.

nės lygmenyje, o paskui stebisi, iš kur pasaulyje tiek daug prievartos. Problemos arba ligos pobūdis priklauso nuo neapykantos stiprumo ir krypties.

Vyras,

nekenčiantis niekšų ir parazitų,

Nekenčianti žmonių

moteris

turi sūnų narkomaną.

turi sūnų

žmogžudį.

Pavyzdžiui, jei vyras nekenčia moters, tai kenčia jo „vyriškas orumas". Vis­ kas labai paprasta. Juk kiekviename žmoguje slypi vyriškasis ir moteriškasis visa­ tos pradas. Taigi kreipdamas savo neapykantą į moterį, vyras naikinasi pats.

Neapykanta, kaip elgesio būdas, taip pat turi pozityvų ketinimą. Jeigu nekenčiate vyriausybės dėl jos veiklos, vadinasi, tą vyriausybę norite sunai­ kinti, kad į jos vietą ateitų kita, kuri atitiktų jūsų reikalavimus. J u k jūs norite

Vyriškis jau kelerius metus kenčia nuo prostatito.

gyventi teisingoje, aukštos moralės valstybėje, kurioje jus gerbtų.

jau pasireiškė lytinis nepajėgumas. Jokie vaistai ir procedūros nepadeda. priežastis —jo

neapykanta ir panieka žmonai, jo

noras atkeršyti jai

O ligos

Jeigu nekenčiate niekšelio kaimyno, tai norite jį sunaikinti, kad įsivieš­

už neištikimybe.

patautų teisingumas. Jeigu kažkas nori pavogti jūsų pinigus, tai jūs pradeda­ te nekęsti to žmogaus. Jūs norite išsaugoti savo turtą.

Jeigu moteris niekina vyrą ir jo nekenčia, tai gauna „smūgį" į savo lyti­ nius organus.

Jeigu kažkas pavilioja jūsų mylimąjį ar mylimąją, tai jūs imate nekęsti to žmogaus, esate pasirengę jį sunaikinti. Jeigu nekenčiate savo artimo, tai reiškia, kad jis jus taip pažemino, įžeidė

Ilgą laiką žmona jaučia nuoskaudą ir nekenčia vyro dėl jo amoralaus elge­ sio,

įžeidinėjimų.

Tėvų mo

Po

kurio

nekenčiantys

ir sulaukia

laiko jai diagnozuoja gimdos auglį.

vaikai patys

tokio paties savo

kenčia

nuo

nesutvarkyto

asmeninio gyveni­

vaikų požiūrio.

įsikūnijimas.

naikinimo

programa.

Ir jos pasąmonėje jau

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Neapykanta

Noras pakeisti Noras,

Dukra nekenčia alkoholiko tėvo ir jį smerkia. O mergaitei tėvas yra vyriškojo visatos prado

arba įskaudino, jog esate pasirengę jį užmušti. Ir jūs jį užmušate. Tiktai nuntimis.

nuo pat

vaikystės

veikia

vyrų

aplinkinį pasaulį,

kad įsiviešpatautų

Noras,

kad su jumis

moralės

normas,

gražiais

žmonėmis.

teisingumas.

elgtųsi garbingai, pagal aukštos

sąžiningai

Noras gyventi gražiame

žmones.

ir

ir teisingai. harmoningame pasaulyje

su


94

VALERIJUS SINELNIKOVAS

95

PAMILK LIGĄ SAVO

Neapykanta - puikybės išvestinė. Tai noras savo jausmus, savo dorovę,

mąstyti

apie

nenorą gyventi

teisingumą ir garbingumą pastatyti aukščiau visko. Tačiau kuo aukščiau jūs

panašų.

Na,

o

keliatės, tuo skaudžiau krisite. Kuo jūs remiatės, kai tvirtinate, kad jūsų pasau­

linkėti

galvoje.

ris vertas pagarbos. Argi galima pasaulį padaryti geresnį ir švaresnį žudant iš

mane išgydys,

neapykantos? Tai absurdas! Pasaulyje nėra nieko bloga ir nešvaraus. Dievas

nepakeisiu

Ir jei dar atviriau,

- Na,

sukūrė švarų ir labai gražų pasaulį.

linkiu jums

kitam.

ir viskas.

beje,

O panašus pritraukia daug kartų sustiprintą.

mintis ir atvirkščiai.

- Daktare! Kad ir kaip jus gerbčiau,

tai tik vienas požiūris j Tikrovę, vienas iš kelių milijardų. Ir kiekvienas požiū­

mirties

vaikai savyje turi savo tėvų agresiją,

Vaikai atsako už savo tėvų

lio modelis, jūsų pasaulėžiūra yra vieninteliai teisingi? Jūsų pasaulėžiūra -

Reikia susitaikyti su mintimi, kad mūsų pasaulis labai harmoningas ir

arba

viskas,

ką jūs kalbate,

man

tai visa tai — niekai. Jūs man duokite vaistų,

netelpa kurie

Ir nenoriu aš nieko keisti. Aš netgi mirties akivaizdoje

savo principų. tuomet aš vargu

ar galėsiu jums padėti.

Tačiau

bet kuriuo

atveju

sėkmės.

Mes išsiskyrėme. Vyriškis, taip ir netapęs mano pacientu, išeina, o aš galvoju,

teisingas. Ir taip yra iš tikrųjų. J u k kiekvienam atlyginama pagal jo mintis ir veiksmus, pagal jo tikėjimą. Kiekvienas pats kuria savo pasaulį. Žinau iš pa­

kaip

tirties, jog žmonės šią mintį dažnokai priima sunkiai. Jiems labai sunku atsi­

mui skausmo ir kančių. Ir jais mes besąlygiškai patikėjome, be įrodymų, nebandy­

sakyti senų įsitikinimų ir principų.

dami

- Daktare, jūs siūlote man sakyti „ balta ", pagyvenęs siam

vyriškis,

sergantis sunkia

liga.

iš pensininkės paskutinius pinigus,

milijonus

arba

aš galiu pritarti

mūsų

vagiui, pavogu­

vyriausybei,

kuri

apiplėšė

matyti

netgi

ir giliai suabejoti

mums įdiegta jų

dogmos

ir principai,

teikiantys

mūsų gyveni­

teisingumu.

Norite būti sveiki ir turėti sveikų palikuonių - išsilaisvinkite iš neapy­ kantos. Dėl to reikia t a p t i a t s a k i n g i e m s už savo pasaulį! Pradėkite nuo savęs. Keiskite savo mintis ir savo elgesį - ir aplinkinis pasaulis pasikeis. Naujos

vagių,

— Aš siūlau priimti mintį,

pradėti

- Kaip

žmonių?

- Ašneverčiu jūsų pritarti kiau.

nors ten yra „juoda "? - piktinasi

stipriai

sukčių

ir žmogžudžių poelgiams,

kad visata yra labai harmoninga

savo gyvenime.

„Kiekvienam

-

atsa­

ir teisinga ir

atlyginama pagal jo

tikėjimą.

"

mintys sukurs naujas situacijas. Išmokite priimti! Priimti save, kitus žmones, savo gyvenimą ir likimą. Gerbkite save ir kitus! Gerbdami kitus, jūs visų pirma gerbiate save.

mintimis

Išmokite pritarti ir girti! Siekite žmonėse pastebėti tik tai, kas gera,

priviliojo jį į savo gyvenimą. Galbūt ji gailėjo savo kaimynės, vargšės pensininkės.

pozityvu, naudinga. Atminkite: kiekvienas ,žmogus turi visokių savybių. Ir

O galbūt niekino

jei jūsų ketinimai tyri, tai ir žmonės elgsis su jumis atitinkamai.

Jeigu

vagis pavogė pensininkės pinigus, ir nekentė kokio

tai

reiškia,

turtingo žmogaus.

kad ji pati

savo

Štai tokiomis mintimis ir

jausmais ji prisiviliojo vagį. Tai ką gi kaltinti? Nieko. Juk kiekvienas gavo pagal savo

mintis.

Aukštoji jėga,

pinigus.

Aš nepritariu

gailėtis

šios pensininkės.

je: pensininkei gerove

kitais,

vagies poelgiui, Aš kiekvienam

vagį pamokė pensininkę bet

pozityviais

— Ir su žmogžudyste

ir

nesmerkiu jo,

iš jų palinkėsiu

teisingai elgtis su pinigais,

— O kaip žudymas,

lioja savo

visata per

o

vagiui -

į

tos. Yra toks būdas. T a m tikra prasme - labai veiksmingas būdas. Veiksmin­

nepradėsiu

gas, jei norite sugriauti savo ir savo vaikų gyvenimą. T a d jei imatės atsako­

teisingo požiūrio taip pat

kely­

mybės panaudoti kaip tik šį būdą, tai neužmirškite galimų padarinių. Pagal

materialine

vieną iš visatos dėsnių - panašus pritraukia panašų - jūsų neapykanta į jūsų

sėkmės jų gyvenimo rūpintis savo

gyvenimą pritrauks prievartą.

būdais.

Aš siūlau kitą variantą. Kadangi išorinis pasaulis - tai mano pasaulis ir

ir dar nekaltų vaikų? tas pats

Jei norite pakeisti aplinkinį pasaulį ir žmones, tai galite griebtis prievar­

reikalas.

neteisingu požiūriu į gyvenimą

Žudiką į savo gyvenimą žmogus privi­

ir mirtį.

Toks žmogus gali ne

vienąkart

aš pats jį kuriu, tai keisdamas savo pasaulėžiūrą, aš keičiu savo pasaulį, o tai reiškia, kad keičiu ir aplinkinį pasaulį. Tą galima pasakyti paprasčiau: n o r i t e


96

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGA SAVO

97

Egzistuoja skirtumas tarp sąmonės norų ir pasąmonės ketinimų. Svarbu

keisti aplinkinį pasaulį - keiskitės patys. Tuomet niekam nebus pretenzijų -

išmokti pasikliauti savo pasąmoniniu protu. J u k mūsų vidinis protas siekia

j u k viskas priklauso nuo jūsų.

pusiausvyros, taikos ir ramybės. Jis siekia užimti tą unikalią vietą visatoje, kuri kiekvienam iš mūsų bus labai harmoninga. SUIRZIMAS

— Kario

Kartą pakliuvau į vieną suirzimą keliančią situaciją, kurios pavyzdžiu

nuotaika reikalinga kiekviename žingsnyje,

Antraip žmogus susidarko,

lapas! Nėra

Chuanas.

tampa silpnas ir bjaurus. Nėra kario nuotaikos,

jėgos. Pasižiūrėk į save: tau viskas trukdo, leni ir skundiesi,

— kalbėjo don

tave visi skriaudžia ir erzina.

esą kiekvienas verčia tave šokti pagal savo dūdelę.

tavo gyvenime jėgos.

Bjaurus

nėra

dabar noriu parodyti, kaip veikia visatos dėsniai: panašus pritraukia panašų ir išorė atspindi

Tu verkš­

Vėjo nuplėštas

tai yra jausmas! - C. Castañeda iš knygos Kelionė į Ikstleną

vidų.

Tai įvyko vieną mano darbo dieną. Ašpriiminėjau pacientus.

Visi atvejai buvo

sudėtingi. O į dienos pabaigą pasitaikė pacientė, kuri visą laiką man prieštaravo. Aš bandžiau paaiškinti jai

ligos priežastis,

tačiau ji

niekaip

negalėjo

arba

nenorėjo jų

suprasti. Galų gale pradėjau irzti, neleisdamas jai pasakyti nė žodžio. Sugaišau su ja dvi

valandas,

o

rezultatas—susierzinimas

ir nepasitenkinimas.

vėliau

išėjau

iš savo

buto,

ir garsiai

reiškė

man pretenzijas

Kai šiek tiek

Suirzimas kyla iš nepasitenkinimo, o nepasitenkinimą gali sukelti netvarka

audringai

mane tiesiog užpuolė kaimynė. Ji

namuose, nešvarūs indai, nepaklota lova, išmėtyti daiktai, vėluojantys svečiai,

labai

blogas vaikų elgesys ir taip toliau, ir panašiai. Kiekvienas žmogus turi savo reika­

savaitę ant mano durų kabėjo lentelė „ budėtojas "). Aš pradžioje bandžiau teisin­

lavimų, ir jei kas nors aplink šių reikalavimų neatitinka, tai kyla nepasitenkinimas.

tis ir sakyti,

kad aikštelė buvo išvalyta,

dėl laiptų

aikštelės švaros

(tą

tačiau kaimynė neleido man net išsižioti.

Jei suirzimas tęsiasi ilgą laiką, tai jis sukelia tam tikrų organizmo sričių

Jos riksmai pradėjo vesti mane iš pusiausvyros, galvoje ėmė kirbėti negeros minte­

susirgimus. Į suirzimą reaguoja kepenys, oda, žarnynas, skrandis, sąnariai ir

lės: „Ką čia jai padarius, kad ji nusiramintų?" Tačiau laiku prisiminiau, kad esu

kiti organai.

geraširdis daktaras, savo

Suirzimas, kaip elgesio būdas, turi savo pozityvų ketinimą.

vidų

tad nusprendžiau

ir pradėjau samprotauti: „Kokiu savo

Ilgai

mąstyti

nereikėjo.

pasakyti savo pacientei Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Suirzimas

Kad aplinkinis pasaulis atitiktų jūsų

reikalavimus

ir

Noras pakeisti

aplinkinį pasaulį.

Taip, kiekvienas žmogus nori, kad aplinkinis pasaulis atitiktų jo reikalavi­ mus ir lūkesčius. Tačiau keistas dalykas: juk mes patys kuriame tą pasaulį, kuria­

Aš palinkėjau jai sėkmės

nuėjo. suteikė,

išoriniame plane ėmė keistis

darbe:

įsisąmoninti taip pat.

mintyse padėkojau

o paskui padariau pozityvias

kreipiausi į

elgesiu aš sukūriau šitą situaciją?"

kai pradėjau ir

greitai

išvadas:

kaip

neleidau

incidento

laipti­

Kaimynė nusirami­ už pamoką,

kurią ji

bendraujant su pacientais

būtina ir vidinė, ir išorinė ramybė, reikia leisti jiems išsakyti savo mintis ir jaus­ mus,

gerbti

kiekvieno jų

individualumą,

lanksčiau

aiškinti

ligų priežastis.

Taigi situacija man tapo ne traumuojančia, o naudinga. Aš pasirėmiau tais dėsniais,

ti. Aplinka jau atitinka mūsų lūkesčius, tiksliau - pasąmoninius lūkesčius. Ir jei

kurias

vidų, pakeisti tam tikras mintis, ir tuomet aplinkinis pasaulis pasikeis.

Ir

no

me gyvename! Taigi visa, ką matome savo gyvenime, ir yra tai, ką viliamės maty­ kažkas išorėje mūsų netenkina, tai kvaila dėl to susierzinti. Būtina kreiptis į savo

nė žodžio.

situacija

ir

nieko įrodyti,

AI tuoj pat prisiminiau įvykį

nėje priežastis, man

lūkesčius.

nebandyti

kuriuos žinojau. Juk

mes patys susikuriame tas gyvenimiškas situacijas,

pakliūname.

Tarp kitko, po šito įvykio kaimynė su

manimi pradėjo sveikintis pirmoji.

į


98

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PYKTIS IR ĮNIRŠIS

PAMILK LIGĄ SAVO

99

Padariniai panašūs, tik kur kas skaudesni. Jei jūs atvirai neišreiškiate pykčio, o jį sulaikote, tai jums kyla pavojus: pyktis, nerasdamas išėjimo,

— Ar tu ant manęs nepyksti, Jis,

atrodė,

— Ne.

don

Chuanai? - paklausiau,

kai jis grįžo.

lieka žmogaus viduje. Si energija pradeda griauti organizmą ir pamažu trans­

nustebo.

formuojasi į ligą. Bet jei jūs realizuojate savo pyktį, jei atvirai išreiškiate jį

Aš niekada ant nieko

tikėtis.

Ant žmonių pyksti,

seniai

nejaučiu.

nepykstu.

kai jauti,

Nė vienas žmogus

negali šito

kadjų poelgiai svarbūs.

iš manęs

Nieko panašaus aš

prievartos forma, tai ir savo gyvenime sulauksite atsakomosios prievartos, nors ir nebūtinai iš to paties žmogaus. Panašus traukia panašų. Jei žmogus nuolat savyje slopina susierzinimą, pyktį ir įniršį, tai nuken­

— C. Castañeda

čia jo kepenys, sąnariai, kvėpavimo organai bei kitos organizmo sistemos.

iš knygos Don Chuano mokymas

Neišreikšti jausmai pradeda kauptis tuose organuose, kurie yra atsakingi už jų išraišką.

Pyktis ir įniršis - stiprūs jausmai. Tai ribinė suirzimo forma. Šios emo­

Štai pavyzdys. Kepenys su savo tulžimi reguliuoja ūmumą. Todėl už­

cijos pasireiškia tuomet, kai situacija nebekontroliuojama. Kiekvienas žmo­

gniaužtas pyktis ir ūmumas iš pradžių sukelia tulžies pūslės uždegimą, tul­

gus situaciją nori kontroliuoti - tada jis jaučiasi ramiau. Tačiau ne visuomet

žies užsilaikymą, tulžies kanalų diskineziją, o laikui bėgant šie neišreikšti

tas pavyksta. Ir kai nepavyksta - kyla pyktis, kuris gali virsti fizine prievarta,

kartūs jausmai susikoncentruoja į akmenis. J u k turi egzistuoti materialaus

kuria bandoma situaciją pakeisti.

sukauptų emocijų substratas.

Liaudyje yra daug aforizmų apie pyktį:

Sąnariai atsakingi už tai, kad šie agresyvūs jausmai išsilietų į veiksmą. O

Neatsilygink už piktą poelgį piktu poelgiu.

tai sukelia jų uždegimą. To rezultatas - reumatizmas, bursitas, išnirimai.

Pyktyje gyvensi — elgeta išeisi.

Vadinasi, išreikšti savo pyktį - blogai, o sulaikyti - taip pat ne geriau.

Pikta žmona - nuodėmės gynėja.

Tai ką gi daryti?

Piktas netiki, kad yra gerų žmonių.

Kai kurie specialistai pataria: jei jumyse susikaupė įniršis, pyktis ir suir­

Biblijoje apie pyktį sakoma: „Tegul Viešpats atlygina už pikta pagal pyktį jo."

zimas, tai imkite daužyti pagalves. „Išeis garas", ir jums palengvės. Kiti ma­ no, kad geriau atvirai pareikšti žmogui, ant kurio jūs pykstate, savo požiūrį į

Kiekvienas žmogus savo gyvenime yra jautęs pyktį, ir čia nėra nieko

jį. Kitaip sakant, imti ir apšaukti jį. Aš nemanau, kad tai patys geriausi elge­

bloga, nes kiekviena emocija atlieka pozityvias funkcijas. Svarbiausia - su­

sio būdai. Vienąkart dalyvavau praktiniame seminare, kur žmones mokė at­

prasti, dėl ko reikalingos šios negatyvios emocijos ir kokie jų tikslai, o paskui

virai reikšti savo pyktį: rėkti, širsti. Jie prieidavo vienas prie kito ir sakydavo:

sukurti naujus elgesio būdus ir nukreipti šią energiją sveikesne vaga.

,Aš pykstu ant tavęs, nes tu toks ir anoks..." arba „Aš įsižeidžiau ant tavęs,

Pyktis ir įniršis atlieka tą pačią pozityvią funkciją kaip ir suirzimas.

nes tu nei šioks, nei toks...". Seminaro dalyvius mokė: „Leiskite jūsų viduje siaučiantiems jausmams išsiveržti į paviršių." Tačiau tą gerai daryti grupėje,

Elgesio būdas

Pozityvus tikslas

Pyktis, įniršis

Noras,

kad aplinkinis pasaulis

reikalavimus Noras

ir

lūkesčius.

tą pasaulį keisti.

kur kiekvienas žino taisykles ir pasirengęs priimti kito žmogaus pyktį. O kai atitiktų jūsų

šios grupės dalyviai išeidavo „į žmones" ir pradėdavo taip reikšti savo emoci­ jas, tai visi kiti jų tiesiog nesuprasdavo, jie nesirengė priimti sau svetimų neigiamybių. Žmonės nieko nežinojo apie taisykles, kurių buvo išmokyti seminaro dalyviai. J u k visuomenėje egzistuoja nuomonė, kad atvirai reikšti


100

VALERIJUS SINELNIKOVAS

101

PAMILK LIGĄ SAVO

pyktį - tai blogai. Aš manau, kad tokios „saviraiškos" rezultatas galų gale gali

tu nesupykai ant jos, kam ji tave buvo užpuolusi. Negirdėjau, kad tu ją būtum

būti vienatvė.

keikęs ir bandęs jai įrodyti, esą ji neturi teisės lakstyti tau iš paskos. Nors ta puma

Todėl siūlau produktyvesnį darbo su pykčiu būdą, nei tuščias dulkių

galėjo

būti pati niekingiausia pasaulyje,

ne tas tau

buvo galvoje - tu sprukai nuo

daužymas iš pagalvių ar riksmai ant artimųjų. Kai tik jūs pajuntate, kad

jos ir tau terūpėjo išnešti sveiką kailį. J ei puma būtų tave užpuolusi,

emocinis protrūkis jau arti, pradėkite daryti tą, kas yra būtina, bet jums

ties nebūtų buvę skųstis ar jaustis įžeistam. Taigi tu buvai pajutęs kario nuotaiką.

nelabai patinka. Pavyzdžiui, jei jūs gyvenate kaimo vietovėje, tai galite pra­

Ji padeda

dėti kapoti malkas arba sukasti daržą - ir realizuosite pavojingą protrūkio

Išdėsčiau

energiją, ir bus nauda ūkiui. Tą reikia daryti tol, kol pasijusite ramūs. Jei

dalykai. Mat žmones aš pažįstu, o pumų - ne. Ir žmonės mane skaudina todėl,

savo daržą jau sukasėte, padėkite kaimynams. Jei gyvenate mieste, tai galima

kad

išgyvenimo savo

išsikuopti

samprotavimus.

niekšybes jie

krečia

tau net min­

šiukšles.

Pasakiau,

kad

puma

ir

žmogus-du

visai

skirtingi

sąmoningai.

remontuoti butą, daužyti kilimus. Jei viską sau jau padarėte, padėkite kai­

- Žinau,

žinau,

mynams. Jei turite antsvorį, mankštinkitės ir bėgiokite. Ne tik susierzinimo

paprasta.

Išmokti žvelgti į pumas ar žiurkes ir į žmones kaip į visai lygius —

išvengsite, tačiau ir bereikalingų kilogramų atsikratysite - be jokių dietų ir

didingas

— atlaidžiai tarė don

kario pasiekimas.

Tam

Chuanas,

-pajusti kario nuotaiką ne taip

reikia jėgos.

dykai. Daugelis mano pacientų pritaikė šį metodą ir jų šeimose dabar ramu.

- C. Castaneda

Žinoma, galima ir paprasčiau - pakeisti savo pasaulėžiūrą.

iš knygos Kelionė į Ikstleną

Kas kam patinka. Vieni pasirenka grubią fizinę jėgą, kiti - protinį darbą. Svarbu iš pykčio išsilaisvinti ne šiaip sau, o jį transformuoti. Todėl reikia įsisą­ moninti tą pozityvią funkciją, kurią jis vykdo mūsų gyvenime: pykstame, nes norime, kad aplinkinis pasaulis atitiktų mūsų lūkesčius. Tačiau tai priklauso tik nuo mūsų pačių. Todėl kvaila ne tik reikšti savo pyktį, bet ir leisti jam kilti. Aš taikau tokią auksinę taisyklę: jei noriu ką nors gauti, tai turiu savo elgesį ir mintis keisti tol, kol žmogui kils spontaniškas noras tą daiktą man duoti. Seniai laikas suprasti, kad aplinkiniai jums nieko neskolingi. Ir jeigu jūs norite iš jų kažką gauti, tai keiskite savo elgesį, panaudokite kaskart vis naujus bendravimo būdus. Esu įsitikinęs, kad geriau suderinti savo sąmonės norus su pasąmonės

Nuoskauda - tai jausmas, kuris žmogui kyla tuomet, kai jis mano, kad su juo pasielgta neteisingai. Nuoskauda yra atsakas į sukeltą širdgėlą ar skaus­ mą, įžeidimą, blogą atsiliepimą, pašaipą, padarytą nuostolį ar fizinį skaus­ mą. Nuoskauda - tai užslopintas pyktis. Žmogus, kuris įsižeidžia, nori, kad kiti žmonės pakeistų į jį požiūrį. Kad su juo elgtųsi dėmesingiau, pagarbiau, labiau mylėtų, vertintų. Supran­ tamas pozityvus nuoskaudos ketinimas - pakeisti požiūrį į save. Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Nuoskauda

Pakeisti požiūrį į

save

ketinimais, užuot švaisčius brangią energiją negatyvioms emocijoms. O tai

Tačiau toks būdas priversti aplinkinius keisti požiūrį yra pasibaisėtinas.

bus įmanoma padaryti tik tada, kai jūs tapsite atsakingi už savo gyvenimą ir

Nuoskauda savyje turi slaptą mirties linkėjimą tam žmogui, kuris ją sukėlė.

už savo pasaulį.

O į kitą žmogų nukreipta agresija vėliau atsisuka į patį jos autorių ir virsta susinaikinimo programa.

NUOSKAUDA

Mano - Karys gali būti sužeistas, niekas

bet ne įžeistas, — ėmė aiškinti don

neįstengs įžeisti, jei jį apėmusi kario

nuotaika...

Chuanas.

Puma juk

tavęs

kabinete sėdi

moteris,

kuriai

diagnozuota gimdos

mioma.

Jai siūlo

- Kario

operaciją, gąsdindami, kad auglys gali tapti piktybinis. Tačiau operuotis ji neno­

neįžeidė,

ri.

Ligos priežastis - susikaupusios

nuoskaudos

vyrui,

kuris dažnai geria

ir savo


102

VALERIJUS SINELNIKOVAS

elgesiu

moterį skaudina.

kinti pacientę, to,

Bandžiau

kad kaip

tai paaiškinti,

tik jos įžeidumas,

tačiau

buvo

nemeilė sau yra jos

labai sunku įti­ ligos priežastis,

be

tie dalykai daro įtaką sutuoktinio elgesiui. -Kaip

mane,

galiu

žemina,

duoda juos

neįsižeisti!-piktinosi

ji.

-

Jis

grįžta

iš mano piniginės traukia pinigus. Jau

ir prageria.

— Sakykite,

Ir aš turiu jį

-pasidomėjau,

namo

daiktus

girtas,

neša

dieviškų

galių

rankose

ir

kad jis

- jūsų gryninimo,

jūsų

mokymo, jūsų

gerovės įrankis,

tada jūs nuoširdžiai atleisite ir netgi būsite dėkinga Dievui,

šitam

žmogui

sau

ir

vertingą pamoką.

iš buto, par­

Iš praktikos žinau štai ką: kai moteris pradeda keisti požiūrį į save, tai nepaprastu būdu ima keistis ir su ja gyvenantis vyras. Ir atvirkščiai.

vyrą?

— Nežinau.

Į priėmimą atėjo vidutinio amžiaus moteris. Ji prašė išgydyti jos alkoholiką vyrą.

— O ar mylite save?

- Kodėl atėjote jūs,

Moteris pravirko.

Aš ramiai

aiškinau

toliau:

kai savimeilei, jūsų priėmėte,

nes

jas savyje.

moteriškumui. Jūs tokio

negalėjote priimti. Jūs

Irjų susikaupimo

moteriškumu. tai auglys gali

Stai

tokiu

tapti

vieta

būdu

elgesio,

visą gyvenimą

žeminančio jūsų nešiojote

buvo jūsų gimda,

atsirado

orumą,

nuoskaudas,

ne-

kaupėte

kuri tiesiogiai susieta su jūsų

auglys. Jei jūs

ir toliau

elgsitės panašiai,

vėžinis.

suprasti,

kad jūsų

vyras,

kantos

Žinau,

kad tai padaryti

kurį,

ir nemylite savęs.

tarp

bus

nelengva.

Tačiau

turite

kitko, jūs pati pritraukėte į savo gyvenimą,

tik

Be

to, jūsų pasąmonėje

veikia smerkimo

ir neapy­

vyrams programa.

— Taip, motiną.

tikriausiai,

persvarstyti džiama,

— sutiko moteris,

- nes mano tėvas irgi gėrė,

skriaudė

galbūt jis

- Kaip

— Jis save laiko sveiku.

- Na, kratyti

teisus?—paklausiau.

tai? - nustebo prasmė

žalingo

tokia:

moteris. tobulėdama pati jūs galėtumėte padėti savo

vyrui

atsi­

įpročio.

tai įmanoma?

- Daktare, aš pasirengusi viskam. Darykite su manimi, ką tik norite - man reikia

ramaus gyvenimo. Toliau mes ištyrėme pasąmoninę jos elgesio programą ir išaiškinome, kokiais

poelgiais ji į savo gyvenimą pritraukia

uždavinys

ne šiaip sau atleisti savo

visą savo gyvenimą.

Prisiminkite

ir pakeiskite požiūrį į jas.

vyrui ir savo

visas situacijas,

Atleiskite! Išgyvenkite

tėvams,

šias

situacijas

su naujais jausmais: meile ir dėkingumu. Jūsų liga - tai jūsų nuoskaudos. Nuos­ kaudos ištirps - ištirps ir auglys. kaip pranešimą, jog

Ligą suvokite kaip Dievo pokalbį su jumis.

reikia

keisti

savo pasaulėžiūrą,

Pri­

ir padėkokite jai.

Žmogui sunku atleisti tuomet, kai jis kitą laiko kaltu. Kai suprasite ir pajau­ kad nuoskaudos autorius esate jūs pati,

kad skriaudėjas yra

tik įrankis

tokį

ir jau po

vyro dviejų

elgesį.

Moteris pradėjo

savaičių jos

vyras gerti

keisti savo ėmė gerti

mažiau, o dar po mėnesio liovėsi apskritai. Užteko, kad pasikeistų moteris, ir jos tarsi

savaime.

o

kuriose buvote skriau­ visas

elgesio programą,

vyras pasikeitė

naujo, su meile. Priimkitejas kaip pačios susikurtas, padėkokite ir išgyvenkite jas

imkite ją

- O

pasąmoninę

Tėvai su mumis (mes šeimoje buvome trys) elgėsi labai blogai.

— Dabar jūsų

aš.

—Žinoma! Tačiau pasikeisti pačiai reikės visos jūsų valios jėgos ir didelio noro.

atspindi jūsų pačios požiūrį į save ir apskritai į vyrus. Jo elgesys nurodo, kad jūs nemylėjote

ne jis?—paklausiau

Jis sako, kad aš pati turiu gydytis.

- Argi

— Ką gi man daryti? — Pradėkite atleisti.

o

—Jis nenori eiti, — atsakė moteris su ašaromis akyse.

— Daugelį metų jūsų vyras smogia menkus ir skaudžius smūgius jūsų moteriš­

site,

nomų

įžeidinėja

už tai gerbti?

- ar mylite savo

103

PAMILK LIGĄ SAVO

neži-

Jeigu vyras pyksta ant moters, tai kenčia jo vyriškas orumas tiesiogine ir perkeltine prasme. Tokio pobūdžio nuoskaudos vyrams sukelia prostatos aug­ lius ir impotenciją. Nuoskaudos gali skatinti ne tik auglių susidarymą, bet ir kitas ligas: skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas, odos išbėrimus, galvos skausmus Nuoskauda - tai dar viena puikybės išvestinė. Įžeidus žmogus niekaip negali suprasti ir priimto to fakto, kad įžeidėją pritraukia jis pats savo požiū­ riu. Jis jį pritraukia į save.


104

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Jeigu kas nors su jumis blogai elgiasi, tai pažvelkite į savo vidų, įsižiūrė­ kite, įsiklausykite. Išorė atspindi vidų. Kaip jūs elgiatės su savimi, taip kiti elgiasi su jumis. Pakeiskite požiūrį į save - pasikeis aplinkinių požiūris į jus.

105

PAMILK LIGA SAVO

pagrindinį vaidmenį atliko Leonidas Bykovas. Pagrindinis herojus, jaunas darbininkas, įsimyli merginą ir savo meile keičia visą brigadą. Mylėti save - vadinasi, savo adresu neskleisti jokios agresijos formos: kaltės jausmo, savikritikos, nepasitenkinimo savimi, neapykantos sau, gailesčio.

Kaip tą padaryti? Labai paprasta.

Mylėti save - visų pirma reiškia gerbti savo asmenybę ir priimti save

Pamilkite save! Kai klausiu žmonių, ar jie myli save, bemaž kiekvienas atsako „Taip". Tačiau detalesnės apklausos metu išaiškėja, kad jie neskiria tokių dviejų są­

tokį, koks esi. Mylėti save - tai pirmąjį dėkingumo ir džiaugsmo jausmą skirti Dievui, visatai, kurio ir kurios dalelė mes esame.

vokų: „savimeilė" ir „meilė sau". Jei jūs nors retkarčiais keikiate save ar kaltinate už kokius nors poelgius,

Krikščionybėje yra toks įsakymas: „Pamilk Dievą labiau nei tėvą ir mo­

tai jau savęs nemylite. Jei jūs manote, kad turite trūkumų, tai prieš save esate

tiną, labiau nei sūnų ir dukrą. M y l ė k savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visa

nusiteikę jau agresyviai.

siela, visa išmintimi." Tačiau kaip dera mylėti Dievą? Į ką nukreipti šią mei­

Būtina suprasti paprastą tiesą: kiekvienas žmogus - tai Dievo ir visatos dalelė. Ir jei esate agresyviai nusiteikę savo atžvilgiu, tai jūs sukylate prieš Dievą. M e i l ė sau - tai menas. Reikia save priimti tokį/tokią, koks/kokia

lę? Į dangų? T a d a tai bus meilė dangui. O gal į ikoną arba į Nukryžiuotąjį? Tačiau tai yra žmogaus rankų kūriniai. Kokia savo asmenybės dalimi mes esame arčiausiai Dievo? Siela. Vadina­ si, mylėti Dievą - tai nukreipti savo meilę į save, į savo sielą. Mylėti D i e v ą -

esate iš tikrųjų - kaip unikalią visatos dalelę. Dievas nebaudžia ir neskatina. Dievas yra Meilė. Ir kai mylite save kaip

tai mylėti save kaip Jo dalelę. Tada pasidaro suprantamas ir kitas įsakymas:

Dievo dalelę, jūs gyvenate taikiai ir harmoningai. Pateiksiu ištrauką iš Luizos

„ M y l ė k savo artimą, kaip patsai save." Jeigu myliu save kaip dalelę Dieviš­

Hei knygos „Išgydyk savo gyvenimą, savo kūną" (Louise Hay Heal YourLife,

kumo, tai ir su kitais aš elgsiuosi taip pat. Meilė Dievui prasideda nuo mei­

Heal Your Body):

lės sau.

Aš padariau giams

tokią

išvadą:

ir liekame savimi,

tai

kai

mes save

mūsų gyvenimas pasidaro

neapsakysi.

Visur - maži stebuklai.

patys,

santykiai su žmonėmis klesti,

mūsų

kūrybos širdies

versme. mylime

Ir visa

tikrą proto struktūrą. net suliesėjame

ir

Mylėti save — Dievui

tai vyksta

ir gerbiame save

už gyvenimo

mylime,

kai pritariame savo poel­ toks gražus, jog žodžiais

mes pradedame savo asmenybę

be menkiausių

mūsų pastangų.

reikšti

Kai iš visos

bei pritariame savo poelgiams,

mes sukuriame

tam

Iš čia kyla puikūs savitarpio santykiai,

naujas darbas,

mes

tampame vadinasi,

KERŠTINGUMAS

Sveikata pagerėja, pinigai į rankas plaukia Jei jūs

atleisite

žmonėms jų

nusižengimus,

tai

ir jūsų

dangiškasis

Tėvas

atleis

jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų. -

Evangelijos pagal Matą

idealaus svorio. švęsti patį savo asmenybės egzistavimo faktą

ir dėkoti

dovaną.

Kerštingumas - tai nuoskaudos ir puikybės išvestinė. Noras sunaikinti ir pažeminti žmogų, kuris įskaudino arba įžeidė. Tokių veiksmų ketinimas pats pozityviausias - atstatyti teisingumą, jė­

Kai žmogus myli save, tai aplinkui jis sukuria meilės erdvę, kuri pradeda keisti viską, kas yra šalia. Prisiminkite seną filmą „Alioškos meilė", kuriame

ga priversti pakeisti požiūrį į save ir dėl to pajausti pasitenkinimą.


106

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Kerštingumas

Atstatyti

Iki šiol dar kai kuriuose žemės kampeliuose gyvas kraujo keršto papro­

teisingumą.

Pakeisti požiūrį į

107

PAMILK LIGĄ SAVO

tys, arba vendeta. Galų gale dėl to sunaikinama visa skriaudėjo giminė. Ir po visa ko jau nebelieka ko gerbti. Nėra žmogaus - nėra ir pagarbos. Norint

save.

atsikratyti šio destruktyvaus jausmo, būtina išsilaisvinti iš puikybės ir nuos­ Tačiau kas tokiu atveju vyksta subtiliajame energiniame lygmenyje?

kaudų. Niekas niekada jūsų nepažemins ir neįžeis, jeigu jūs patys su savimi

Jei mane pažemino, įžeidė arba nuskriaudė ir aš rengiuosi atkeršyti, tai

bei kitais elgsitės pagarbiai, su meile. Kad žmonės pakeistų požiūrį į jus,

aš ne tik situacijos nepriimu, tačiau bandau ją agresyviai pakeisti. Aš noriu

pakeiskite požiūrį į save ir į aplinkinius. Išorė atspindi vidų. Išmokite

jėga priversti elgtis su m a n i m pagarbiai. M a n o agresija nukreipta į kitą žmo­

priimti situacijas, į kurias patenkate.

gų, tiksliau, į kitą pasaulį, aš noriu jį pažeminti ar sunaikinti. Tačiau j u k šis žmogus su savo veiksmais - tai mano pasaulio, mano paties dalis. Aš pats pritraukiau jį į savo gyvenimą. Vadinasi, nukreipdamas agresiją jo adresu, aš sulaukiu atsakomosios reakcijos. Ir kuo labiau aš šio žmogaus nekenčiu ir noriu j a m atkeršyti, tuo žiauriau aš naikinu save. Mano praktikoje labai dažni atvejai, šyti moteriai užjos neištikimybę, gine

susieti su kerštu. Jeigu

tai sulaukia smūgio į savo

mano pacientas kentėjo

nuo

paūmėdavo. Jis išbandė visus šiuolaikinius jo santykiai su žmona.

vaistus — niekas nuo

ši liga jam

Priežastis —

mės. Įsivaizduokite, kad jūs siekiate tikslo, iš paskutiniųjų stengiatės, o pas­

už neištikimybę.

kui bambt! - ir nesėkmė. Rezultatas - apmaudas, tai yra pasąmoninė agresi­

nepadėjo.

noro atkeršyti jai

Tačiau

ir tai neatvedė jo į protą. Jis toliau pyko

ir

keršijo — o drauge sirgo ir kentėjo.

tikimų.

ką -

vyras norėjo atkeršyti savo skriaudėjui,

tačiau prieš tai susilaužė ran­

tai jį sustabdė.

Moteris iš keršto išteka už kito vyro,

ja, nukreipta į save. O tai sukelia tam tikrų organų susirgimus. Sunku pasakyti, kas nukenčia pirmiausia. Pakenkiamos ir kepenys (pri­ simenate posakį „pralaimėjimo kartėlis"), ir inkstai („liko nemalonios nuosė­ dos"), ir kiti organai. Be to, prarandama labai daug energijos.

Kerštingumas gali sukelti ir įvairių traumų, paralyžių, nelaimingų atsi­

Vienas

APMAUDAS

Apmaudas - suirzimo ir nepasitenkinimo jausmas, kylantis dėl nesėk­

no, kaupė pyktį ir nuoskaudą. Tada vienose muštynėse jam įspyrė į kirkšnį, nuo ištino sėklidės.

aplinkinių? Jei jūs save iškeliate virš kitų - jus stengsis pažeminti. Pakeiskite

dažnai

Rezultatas —jis „gavo " venerinę ligą, ir ne vieną. Tačiau ir vėliau jis nenusirami­ smūgio jam

Jei jūs tikite savo niekingumu ir pažeidžiamumu, tai ko gi norite sulaukti iš

vyras nori atker­

lytinius organus tiesio­

chroniško prostatito,

Viskas prasidėjo

save. Šitas pasaulis labai teisingas! Kiekvienam atlyginama pagal jo tikėjimą.

požiūrį į save - pasikeis požiūris į jus.

ir perkeltine prasme. Vienas

Mes patys į savo gyvenimą pritraukiame skriaudėjus — savo požiūriu į

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Apmaudas

Sėkmės

troškimas

Apmaudas atsiranda dėl to, kad žmonės nesupranta, jog gyvenime nėra nei pergalių, nei pralaimėjimų. Yra tiesiog rezultatas. Jis nei geras, nei blo­

o paskui visą gyvenimą kankinasi.

Arba kitas pavyzdys. Vyras neištikimas žmonai, o žmona, užuot išsiaiškinusi pati su savimi (kuo ji pritraukė tokią situaciją), iš keršto pasidaro vyrui neištikima. Irstai užburtas ratas užsidaro! O paskui užklumpa visa virtinė ligų ir nelaimių.

gas. Jei rezultatas jūsų netenkina, tai reiškia, kad jūs padarėte kažką ne taip keiskite savo elgesį, ir rezultatas bus kitoks. Aš patariu kiekvieną rezultatą suvokti kaip sėkmę, netgi jei jis jūsų netenki­ na. Tai suteikia galimybę mokytis naudingų ir pozityvių dalykų. Man kiekvie-


108

VALERIJUS SINELNIKOVAS

109

PAMILK LIGĄ SAVO

nas mano veiksmas yra teisingas, o visi pasiekti rezultatai - tik kelio etapai, ku­

savo realiame pasaulyje ir nuolat siekti, kad šis pasaulis atitiktų Tikrovę. Svarbu

riuos aš įveikiu įgyvendindamas savo visuomet pozityvius ketinimus.

suprasti, kad pasaulio modelis - tai dar ne pats pasaulis, žemėlapis - tai ne teritorija. O daugelis žmonių gyvena iliuzijomis. Jie nori jėga pakeisti aplin­ kinį pasaulį ir pajungti jį savo tikėjimui. Tačiau to padaryti neįmanoma, todėl gyvenimo kelio pabaigoje tokius žmones apima nusivylimas.

NUSIVYLIMAS

Nusivylimas, kaip ir bet kokia kita emocija, turi savo pozityvų ketinimą. - Pasaulis - tai visa,

kas čia yra, - tarė don Chuanas, koja treptelėjo į žemę ir

ėmė vardyti: - Gyvenimas,

mirtis, žmonės, dvasios, žodžiu,

Pasaulis

Mes jo

neišmatuojamas.

Užtat privalome regėti jį tokį,

niekada

nesuprasime

koks jis iš tiesų

ir

viskas, kas mus supa. neįminsime jo

mįslių.

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Nusivylimas

Noras, kad pasaulis atitiktų jūsų lūkesčius. Tikėjimas gražiais

ir yra - kaip didžiulę paslaptį.

Tačiau paprasti žmonės elgiasi kitaip. Pasaulis jiems — ne paslaptis, o kai pasens­

Gyvenimo

ta, jie pareiškia,

Idealo

kad apskritai nėra dėl ko gyventi...

Kokia baisi kaina už taria­

tikslo

ir

nesugriaunamais

dalykais.

turėjimas.

siekimas.

mą ramybę ir saugumą! O karys daiktus mokosi suvokti tokius, kokie jie yra. Žmonių veiksmai jam

niekad nebūna svarbesni

kaip į begalinę paslaptį,

už patį pasaulį.

Nes karys į pasaulį žvelgia

o į žmonių darbelius - kaip į begalinę kvailystę. — C. Castaneda iš knygos Nepažįstama tikrovė

Nusivylimas - tai nepasitenkinimo jausmas, kad neišsipildė lūkesčiai ir kad žlugo viltys. Įsivaizduokite: žmogus svajoja, kuria planus, tikisi aiškaus rezultato, ir štai vieną gražią akimirką viskas žlunga. Salia nuoskaudų, pykčio ir neapy­

Aplinkinis pasaulis gali atitikti mano lūkesčius tik tuo atveju, jei aš gy­ venu pagal visatos dėsnius, jei mano pasaulio modelis atitinka pačią Tikrovę. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi gyventi tikrove, o ne iliuzijomis. Bet kokie idealai anksčiau ar vėliau bus sugriauti. Vienas susirgo gerklų Vadinasi, jis

vyras sovietų vėžiu

valdžios

ir mirė. Jis

veltui pragyveno

metais dirbo KGB. nesugebėjo priimti

savo gyvenimą.

Jo

Griuvus senai sistemai, jis komunistinių

liga

buvo

idealų

žlugimo.

nusivylimo gyvenimu

rezultatas.

kantos atsiranda nusivylimas. O tai jau tikra aplinkinio pasaulio ir savęs nai­ kinimo programa. Sis jausmas - labai rimtų susirgimų priežastis. Pavyzdžiui,

Gyvenimo idealas gali būti tik vienas - tai pati Tikrovė, arba Dievas,

nusivylimas gyvenimu sukelia vėžį ir tuberkuliozę; vyro nusivylimas moteri­

arba Tikroji Tiesa - nesvarbu, kaip tą pavadinsi. Galima pavadinti Didžiąja

mis - impotenciją; moters nusivylimas vyrais - ginekologines ligas.

Paslaptimi. Idealu gali būti tai, kas nesugriaunama. Štai tokio idealo reikia

„Labai geras" būdas nusivilti - tai iš anksto viską kruopščiai suplanuoti.

siekti visą savo gyvenimą. O visa kita - iliuzijos, pažinimo kelio pakopos.

Kuo daugiau planuosite, tuo skaudžiau nusivilsite. Todėl planuodami būki­

Turėdami tokį požiūrį į pasaulį, jūs niekada nenusivilsite gyvenimu. Gyve­

te atsargūs. Tiesiog sukurkite pozityvų ketinimą (apie tą bus kalbama kitoje

nimas jums visuomet bus Didžioji Paslaptis, kurią būtinai reikia atskleisti.

knygoje), o paskui leiskite savo pasąmonei ir visatos galioms vykdyti jį pa­ čiais geriausiais būdais. Antrasis Mozės įsakymas skelbia: „Nekurkite sau stabų ir nesimelskite jiems." O pirmasis - „Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną." Reikia gyventi


110

VALERIJUS SINELNIKOVAS

111

PAMILK LIGĄ SAVO

Jeigu norite būti sveiki ir ilgai gyventi, tai patikimiausias ilgaamžiš­

APKALBOS IR PIKTOS MINTYS

kumo receptas yra geraširdiškumas, mandagumas ir humoro jausmas. Bū­ Ne kas į burną įeina,

suteršia žmogų,

bet kas išeina iš burnos, -

tai suteršia žmogų.

Evangelijos pagal Matą

Kai jūs galvojate apie kitą žmogų, tai tarp jūsų ir to žmogaus nusidriekia informacinis-energinis kanalas. Jei jūs galvojate arba kalbate blogai, tai nu­ kreipiate savo destruktyvias mintis to žmogaus adresu ir subtiliajame pasą­ moniniame lygmenyje galite jam pakenkti. Ir tuo pat metu, kai kam nors siunčiate negatyvias mintis, jūsų pasąmonėje automatiškai įsijungia susinai­

kite geraširdiški žmonėms, ir jie su jumis elgsis taip pat. J u k panašus pri­ traukia panašų. Viena pagyvenusi pora žurnalistai

ir

televizijos

- Nikolajau kartu pragyventi - Reikia

šventė

vestuves.

Į iškilmes

buvo pakviesti

darbuotojai.

Semionovičiaul tiek

auksines

Prašau

atskleisti paslaptį,

kaip jums pavyko

metų?

būti geriems,

—paprastai

atsakė jis.

kinimo programa. „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, nes kokiu teismu teisite, tokiu būsite teisiami; nes kokiu saiku seikėjate, tokiu jums bus atseikėta." Deja, žmonės nesuvokia, kad pasąmonės lygmenyje jie vienas kitą tie­

Tikrai žinau, kad vadinamieji „nužiūrėjimai" ir „pakenkimai" visiškai neveikia geraširdžių žmonių. T a d tegul jūsų geraširdiškumas ir geranorišku­ mas tampa jūsų nepažeidžiamumo simboliais.

siog žudo. Apkalbos ir piktos mintys sekina energiją, niokoja kūną, trumpi­ na gyvenimą. PAGYRŪNIŠKUMAS

Vienas

mano pažįstamas

kreipėsi į

mane,

skųsdamasis

neseniai atsiradusiu

dideliu silpnumu. Jis manės paprašė sukelti jam hipnozės transą ir „įteigti žvalu­ mą

bei gerą

Aš sukėliau jam nusprendžiau buvo

Kas tariasi stovįs,

težiūri,

kad nenupultų.

savijautą". transo

- iš būseną,

iš jo pasąmonės sužinoti

banalios.

tačiau pradžioje, minėtųjų

prieš nuimdamas silpnumą,

negalavimų priežastis.

Nedaug laiko prieš atsirandant silpnumui

Laiško korintiečiams

O priežastys

Pagyrūniškumas - tai nesaikingas, perdėtas savo privalumų liaupsini­

mano pažįstamas įsižeidė ir

mas. Besigiriantis žmogus siekia visiems rodyti savo savybes. Taip jis atkrei­

piktai apkalbėjo savo bendradarbę. Ir tą darė jis girdint keliems kolegoms.

pia dėmesį į save, nori atrodyti geriau už kitus.

Silpnumą aš jam nuėmiau, tačiau tuo pat metu susitariau su jo pasąmone, kad ji jį pamokys deramai elgtis su žmonėmis.

Bet koks negatyvus mūsų pasakymas arba požiūris kenkia ir mums pa­ tiems, ir kitam žmogui. Ypač pavojingos apkalbos ir piktos mintys, kai būna

Elgesio būdas

Pozityvus

ketinimas

Pagyrūniškumas

Noras atkreipti į save dėmesį. Aplinkinių pritarimo reikšmingi

ir

siekis,

kadpasijustumėte

unikalūs.

paliečiami mūsų tėvai. J u k ne veltui pasakyta: „Gerbk savo tėvą ir motiną" ir „Burnojantis prieš tėvą ir motiną mirtimi tenumiršta". M a n labai dažnai

Tikriausiai kiekvienas vaikystėje bandė tokiu būdu išsiskirti iš aplinkinių.

tenka susidurti su ligomis, kurių priežastis - tėvus liečiančios apkalbos. Be

Berniukai mergaitėms demonstruodavo savo jėgą ir vikrumą. Mergaitės girdavo­

to, tos ligos labai sunkios ir šiuolaikinė medicina jų neišgydo.

si naujais batukais ir suknelėmis. Tokiu būdu vaikai mokosi saviraiškos. Augant


112

VALERIJUS SINELNIKOVAS

113

PAMILK LIGĄ SAVO

pagyrūniškumas praeina. Tačiau kai kuriems žmonėms ši savybė lieka ir pradeda

Daugelis žmonių mano, kad kaltės jausmas — tai geras jausmas. O žmo­

vykdyti savo pražūtingą funkciją. Pagyrūniškumas, kaip viena iš puikybės išraiš­

gus, kaltinantis save - tai geras žmogus, nes jis yra sąžiningas. O jeigu jis yra

kų, sukelia aplinkiniams žmonėms pavydą ir kitus negatyvius jausmus. Jie nuo­

sąžiningas, vadinas, jis doras. Bet tai absurdas! Būtent tas, kuris kaltina save,

lat pritrauks tokias situacijas, kuriose kas nors jus stengsis pažeminti.

yra pats blogiausias ir nedoriausias. J u k jis nuolat kartoja: „Aš blogas, aš negarbingas, aš nedorai pasielgiau." Ir tokiomis mintimis jis pritraukia ati­

Pas kontaktą

mane atėjo gilios

depresijos

sujos pasąmoniniu protu,

jos pagyrūniškumas

ir

tai

kamuojama

moteris.

išaiškinome,

Kai

mes

užmezgėme

tinkamas situacijas. Bausmė dar nė vieno nepakeitė į gera.

kad depresijos priežastis yra

arogancija.

Jau ne kartą rašiau, kad visas situacijas gyvenime mes kuriame patys: savo mintimis, jausmais, emocijomis. M a n o manymu, kaltės jausmas - pats pražūtingiausias iš visų.

Pagyrūniškumas - tai nepasitikėjimo savimi ir abejonių savo privalu­ mais bei galimybėmis išraiška. Tai nepilnavertiškumo komplekso požymis.

Į mano

kabinetą

užėjo jauna

moteris.

Nevardysiu

visų jos

ligų — jų

buvo

Be to, pagyrūnas tiesiog juokingas. Jis nuolat siekia išsiskirti ir reikalauja

labai daug. Jos buvo rimtos, ypač plaštakų ir pėdų reumatinis artritas. Ji sunkiai

dėmesio bei aplinkinių pritarimo.

judėjo,

rankų

Išmokite pasitikėti savimi, savo vidine galia. Būkite nepriklausomi nuo

sąnariai pradėjo

miga,

įvairios

aplinkinių nuomonės, tačiau tuo pat metu prisiimkite atsakomybę už savo

mai.

O nuo stipriai veikiančių

pasaulį.

darėsi

Mokykitės kuklumo. Tai viena iš dorybių. Ir drauge save priimkite tokius, kokie esate. Kam reikės, tas dėmesį į jus atkreips. Pasakokite apie savo unikalumą. Vertinkite save, tačiau neišaukštin­

hipnozinis

subjektas.

gomis

baudžiama

ji

Buvau dėjo ją davo

Ko

nors atsisakydamas,

domėtis panašiomis

žmogus atsiduoda savimeilei ar net puikybei.

kvailystėmis.

pikčiausias pataikavimas sau. smingą dalyką,

Savo poreikių Taip

elgdamiesi

bemaž žygdarbį atliekame,

ribojimas — pats mes tikime,

Aš nepatariu

blogiausias

ir pats

kad darome labai pra­

o iš tikrųjų tik dar labiau kurstome savi­

meilį ir riečiame nosį. Atsisakyti ko nors — tai dar ne valios apraiška. - C. Castañeda iš knygos Nepažįstama tikrovė

stiprūs galvos skausmai,

gerklės ir širdies,

vaistų,

kepenų

ir inkstų

ne­

negalavi­

ligonės vartojamų jau daug metų,

situacija

sudėtingesnė.

Klientės pasąmonė už

įvairias

Troškimas

Taip pat ji

augimą,

visiškai neprižiūrėjo savęs,

moteris.

Keletą

Tokį perdėtą elgtis „garbingai ar klaidelę.

metai po

me pagrindinis jausmas yra įsijungdavo

kaskart,

Bet įdomiausia,

sau

bet tokią

ryškią

vaikystėje,

traumines situacijas,

išstorėti,

rengdavosi bet kaip,

sąžiningumą padėjo ir sąmoningai",

susinaikinimo

Palaipsniui,

kaltės jausmą,

bausti save, prasidėjęs

leido

kad li­

ly­ laužy­

sustabdė savo fiziologinį nors buvo

visai patraukli

bandė žudytis.

Mėgstamąją frazė

pasąmoninę

Ji pranešė,

nusižengimus.

nuolat patekdavo į įvairias

ir kojas. kartųjį

ir

„paslaptį".

turinčių stiprų

kartą.

visą gyvenimą. Ji rankas

atskleidė

nuodėmes

matęs daug ligonių,

mazochistę sutikau pirmą

KALTĖS JAUSMAS IR BAUSMĖ

reakcijos,

kankino

Su tokiais ligoniais paprastai dirbti labai sunku, bet ji pasirodė esanti geras

dami savęs virš kitų. Kiti žmonės taip pat unikalūs. Štai tada jūs savo pasau­ lyje sulauksite tiek dėmesio, kiek jums reikia.

dar

neurotinės

kumpti, ją

suformuoti jos

už kiekvieną

buvo: „Dievas

nubaus."

Jie ją

nuolat

net menką

ragino

nusižengimą

Tėvai perdavė savo

vaikui

programą. metų, kaltė.

mergaitė susikūrė tokį pasaulio Naikinamasis

kai ji padarydavo kad ji

tėvai.

bausdavo

net neįtarė,

savęs

nusižengimą,

vaizdinį,

baudimo

kuria­

mechanizmas

klaidą.

iš kur atsiranda jos

ligos.

Daug metų


114

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

115

tuo pat metu

kaltindami ir bausdami mes įspraudžiame save į tam tikrus rėmus, ribas, iš kurių

ardydami kepenis, inkstus ir skrandį. Jie niekaip negalėjo suprasti, kad jos ligų

negalime išsiveržti. Nes vos tik šias leistinas ribas peržengiame, automatiškai (tai

priežastys

yra pasąmoningai) įsijungia savęs baudimo mechanizmas.

vaikščiojo pas gydytojus,

kurie slopino skausmą

ir kitas

reakcijas,

tūno joje pačioje.

Pakeisti jos pasąmonės per vieną seansą aš negalėjau, o bandyti aiškinti visa tai jos sąmonei

būtų

buvę

neprotinga.

būseną,

pasirodydavau

įvairiuose jos

ir geras

mokytojas" ir

mokydavau ją

pacientė labai pasikeitė. mingai ištekėjo kaip ją

auklėjo

gyvenimo tapo

transo

nelaimingais atsitikimais, nuoskaudomis, pykčiu. Vadinasi, jeigu jūs jaučia­

„išmintingas

tės kalti, tai pasąmoningai traukiate į savo gyvenimą visus šiuos nemalonius

užduotį: įvedęs ją į

laikotarpiuose

naujai suvokti pasaulį.

Užmiršo ligas,

ir pagimdė kūdikį.

Supaprastinau

kaip Per

kelis

mėnesius

labai patraukli, po kurio laiko sėk­

Esu tikras,

Be to, bausmė ir kaltės jausmas visada susiję su skausmu, kančiomis,

ir destruktyvius dalykus. Viskas labai paprasta: kaltės jausmas traukia savęs baudimą ir savikritiką. O tai savo ruožtu sukelia skausmą ir kančias.

kad savo vaiką ji auklės ne taip,

tėvai.

Kaltės jausmas —> savęs baudimas —> skausmas ir kančios

Aš visada savo pacientams užduodu magiškąjį klausimą „Kodėl?" „Ko­ dėl jūs baudžiate save? Kodėl nuolat save kaltinate, barate ir kritikuojate?" Ne kiekvienas galės į jį atsakyti iš karto. M e s įpratome klausti kitaip: „Už ką? Kodėl?" Bet tai vis ne tie klausimai. Jie nepakeis padėties, tik sukels dar daugiau skausmo.

Aš atlikau tokį tyrimą: iš patekusių į pačias įvairiausias traumines situa­ cijas žmonių hipnozės seanso metu sužinodavau jų nelaimių priežastis. Vi­ sais atvejais pagrindinė priežastis buvo kaltės jausmas. J u k kaltė reikalauja bausmės, o bausmė ieško savo aukos. Kaltės jausmas - tai vienas iš puikybės pasireiškimų, tik atvirkščias. Tai

Tai kodėl gi žmonės kaltina ir baudžia save?

agresija, nukreipta į save patį. Žmogus, kuris save kaltina ir baudžia, jaučiasi

Įsivaizduokite, kaip suaugusieji baudžia vaikus. Kodėl jie tai daro? Veikiau­

esąs be galo svarbus. Jis mano, kad nubaudęs save, suteikęs sau skausmo,

siai todėl, kad vaikas nedarytų tų dalykų, kuriuos suaugusieji laiko „blogais". Jie

pakeis visą pasaulį. Vadinasi, kaltės jausme iš pat pradžių slypi agresija ap­

nuolat kartoja vaikui: „Nedaryk šito. Neik ten. Tai blogai. Tai purvina. Tai

linkiniam pasauliui.

siaubinga." Bausdami vaiką, suaugusieji stengiasi, kad jis taptų geresnis, kad pakeistų savo elgesį. Kaltės jausmas ir bausmė turi puikų ketinimą.

Kaip formuojąs siekimas bausti save? Mūsų „civilizuota" visuomenė ke­ lia žmogui labai aukštus moralinius reikalavimus. Ir suaugusieji reikalauja iš vaiko iškart labai daug, nesuprasdami, kad jis tik pradeda mokytis. Jie jam

Elgesio būdas

Pozityvus

Kaltės

Pakeisti

Bausmė

jausmas

primeta supratimą apie gėrį ir blogį, meilę ir neapykantą. Vaikas gali klysti,

ketinimas

elgseną,

pakeisti

savo gyvenimą.

pasimokyti. Bausmė sukelia mažajam žmogiukui skausmą ir nuoskaudą. O

Tobulėti. Daryti gyvenime tai, pačiam

bet ne bausti reikia jį už tai, o aiškinti, kaip ir ko jis gali iš savo klaidų

ir

kas teiktų

džiaugsmą

aplinkiniams.

jis j u k tik mokosi gyventi šiame pasaulyje. Tiksliau, vaikas su suaugusiųjų pagalba mokosi savarankiškai kurti savo unikalų pasaulį. Ir pasąmoningai jis perima savo mokytojų elgesio būdus bei principus. Užuot baudus, jį būtina

Bet čia slypi vienas paradoksas: bausmė moko, ko negalima daryti, bet nemoko, koks elgesys yra deramas.

supažindinti su galimais elgesio būdais įvairiose situacijose. Dažnai susinaikinimo programą tėvai paleidžia dar kūdikiui negimus.

Kai suaugęs žmogus kaltina ir baudžia pats save, jis taip pat stengiasi pa­

Pavyzdžiui, nėščia moteris, pykstanti ant vyro ar jaučianti nusivylimą ir ne­

keisti savo elgseną, nori tapti geresnis. Bet bausmė - labai blogas būdas. Be to,

norą gyventi, automatiškai, pati to nenorėdama, įjungia savo kūdikyje pra-


116

VALERIJUS SINELNIKOVAS

117

PAMILK LIGĄ SAVO

žūtingą programą. Toks vaikas visą gyvenimą kentės, o motina kamuosis kar­

negu kiti, kad jie nenusipelno nieko gera, nes yra nedorovingi. Toks suaugu­

tu su juo. Sustabdyti šią programą gali visų nuoskaudų atleidimas ir atsako­

siųjų elgesys formuoja vaikams daugybę nepilnavertiškumo kompleksų. Todėl, kai tokie vaikai suauga, kaltės jausmas jiems yra tapęs įpročiu. Jie ir

mybės už savo gyvenimą prisiėmimas.

į kitus žiūri taip pat, versdami juos jausti kaltę. Kai jus kas nors bandys sugėdin­ Štai dar

vienas pavyzdys

iš mano praktikos.

pacientė. Ji skundėsi,

kad jai stingsta ir apmiršta

suklusau:

buvo

Įpriėmimą

atėjo

dvidešimtmetė

rankos, ypač naktimis.

Aš iškart

ti, jūs, užuot sutikę su gėdintoju (girdi, taip, aš tikrai blogas), paklauskite savęs: „Kodėl jis bando priversti mane jaustis kaltu? Ko jam reikia iš manęs?"

aptarėme

Krikščionybėje egzistuoja kaltės sąvoka. Nuodėmė - tai dieviškųjų, vi­

mielai sutiko. Ji

suotinių dėsnių pažeidimas. Zino juos žmogus ar jų nežino — tai neatleidžia

minėtasis

simpto­

jo nuo atsakomybės. Pažeidei dėsnį - še tau ligą ar kančią. Bet tai ne baus­

mas. Pasąmonė atsakė, kad ją baudžia. Ji paklausė „Už ką?" ir jos veidas nutvis­

mė, kaip bando pateikti religija. Tai tiesiog tam tikro poelgio rezultatas.

ko gėdos raudoniu. Labai nenoriai, bet vis dėlto ji man papasakojo, kad pasąmo­

Dievas nei geras, nei blogas. Tai tiesiog Galia, padedanti mums gyventi ir

nė jai atsakė, jog tokiu

kurti, perprasti pasaulį, tobulinti savo sąmonę. Tačiau religijų tarnai bando

susirgimas

jos problemas, užmezgė

sukeltas

ašpasiūliau jai

ryšį su pasąmone

kreiptis į savo pasąmonę. ir paklausė,

neįprastu

užklupo

seksualinį pasitenkinimą motina.

Motina

Mergina

kokią funkciją

būdu ją

Ši istorija savo šaknimis siekia kėsi gauti

aiškiai pasąmoninės priežasties.

baudžia

tą jos gyvenimo savo

už masturbaciją. laikotarpį,

kai

mergaitė mo­

priversti žmones pajusti kaltę, jie aiškina, esą ligos ir kančios yra siunčiamos

netikėtai

Dievo kaip bausmė. Toks požiūris iškelia ydingą dilemą: sakoma, kad prieš

mušė vaikui per rankas, paskui

Dievą kaltų nėra, kita vertus, tvirtinama, kad ligos duotos kaip bausmė. Tai­

rankomis.

labai ilgai ir stipriai

atlieka

Kai

tuo

užsiimant

tik

gi išeina nesusipratimas. Bet visa kas atsistoja į savo vietas, kai mes į ligą

pribauginti, esą jeigu ji ir toliau užsiims šiuo „purvinu reikalu ", tai jai nudžius

pradedame žiūrėti ne kaip į bausmę, o kaip į savo klaidingos pasaulėžiūros

rankos. Po daugelio metų, kai ši istorija užsimiršo, mergina vėl pabandė mastur-

rezultatą, kaip į signalą, kad reikia keistis. Kitaip tariant, atitinkamai pasiel­

buotis.

gei - gavai rezultatą. Jeigu tau ar aplinkiniams rezultatas nepriimtinas, vadi­

nuvedė pas pažįstamą „psichų gydytoją ",

Irstai

nieko geresnio

nesurado,

kaip

čia prasidėjo...

Kad išsigydytų suvokti

kuris

skausmus

ligos atsiradimo priežastis

rankose, ir

pacientei,

išsivaduoti

pasirodo,

iš seno

pakako paprasčiausiai

baimės

bei

kaltės jausmo.

nasi, tu pažeidei visuotinius dėsnius. Pavyzdžiui, žmona pyksta ant savo vy­ ro — ir suserga gimdos uždegimu. Tai jos netinkamo požiūrio į vyrą rezulta­ tas. Jeigu ji pakeis savo požiūrį - situacija pasikeis. Nekenčia vyras moters -

Kaip išsivaduoti iš kaltės jausmo?

susirgo prostatos uždegimu ar impotencija. Pakeis savo požiūrį į moteris — bus sveikas. Bet kaip kartais sunku laikytis dieviškųjų dėsnių jų nežinant!

Pirmiausia reikia padaryti štai ką: P R I S I I M T I ATSAKOMYBĘ UŽ

Kvaila save kaltinti už vieną ar kitą poelgį. Dar kvailiau viskuo kaltinti kitus.

SAVO GYVENIMĄ. Būtent atsakomybę, o ne kaltės jausmą. Tai svarbu

Mes patys kuriame savo pasaulį. Ir kiti žmonės tą patį daro su savo pasauliu.

suprasti. Žmonės painioja šias dvi sąvokas. Laikas suvokti - jūs nekalti. Ir kiti žmonės taip pat nekalti. Biblijoje pasakyta, kad prieš Dievą kaltų nėra. Vadi­

Išnagrinėkimepavyzdį. Jūs įskaudinote artimą

žmogų. Jūs

nenorėjote

to,

bet

nasi, kaltės jausmas - tai žmogaus pramanas, iliuzija. Ta iliuzija patogi tiems,

pasielgėte taip,

kurie siekia laikyti žmones tam tikruose rėmuose. Tokiu būdu patogu valdy­

pat ją sukūrė. Jūs patraukėte savo agresija šitą žmogų, bet ir jis jus patraukė savo

ti. O valdymas prasideda vaikystėje, kai tėvai „auklėja" savo vaikus, sukelda­

įsižeidimu. Yra situacija ir yra veiksmas, ir yra dviejų skirtingų žmonių reakcija į

mi jiems kaltės jausmą. Bet jie ir patys buvo panašiai auklėjami.

tą patį įvykį.

Tėvai kartais vetčia vaikus prastai vertinti save, patikėti, kad jie blogesni

tikrų

minčių

kad anas įsižeidė. Jūs sukūrėte šią situaciją.

Nėra kaltų nei iš vienos, ir kiekvienas gavo

Ir šitas žmogus taip

nei iš kitos pusės. Kiekvienas turėjo tam

atitinkamą

rezultatą.


118

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Yra keli būdai,

tik dabar būsite ne įžeidėjo,

Antras: jeigu jūs laikote save teisiu, jūs

vėl sukursite tokią situaciją.

uždaras

Dievą ir velnią. Yra Aukščiausioji Galia, kuri padeda mums realizuoti mūsų mintis, jausmus ir emocijas. Jeigu šios mintys agresyvios, tai ir susikursime

bet įžeistojo vietoje. tai kitą kartą

vadinamąjį „blogį". O jeigu pozityvios, kuriamosios, tai kursime tik „gėrį".

ratas. Jūs nuolatos skaudinsite

Velnias - tai mūsų pražūtingos, agresyvios ir griaunamosios mintys bei jaus­

bet nekeičiate savo elgesio,

Susikurs

119

da visada, visa kur ir visa kuo. Nereikia dalyti pasaulio į šviesų ir tamsų, į

kaip reaguoti į tokią situaciją.

Pirmas:jeigu jūs jausitės kalti, tai savo kaltės jausmu patrauksite į savo gyvenimą tokią pat situaciją,

PAMILK LIGĄ SAVO

mai. Ir kaltės jausmas taip pat priklauso tiems jausmams.

aplinkinius. Trečias

būdas: prisiimti sau

atsakomybę.

kokiomis savo

mintimis jūs sukūrėte

džios iki galo

ir pagalvokite,

Išsiaiškinti,

tokią situaciją.

kokiu

savo

ir

Kaip dažnai man tenka turėti reikalų su tais žmonėmis, kurie jaučia kaltės

nuo pra­

jausmą. Paprastai tokie žmonės būna labai religingi. Jie tariasi esą visais atžvil­

elgesiu

Peržiūrėkite šį įvykį

o

ne

giais kalti ir neverti šiame gyvenime nieko, kas gera. Jie, aišku, neatidžiai skaitė

Apsispręskite,

ar

Bibliją. Ir ar iš viso skaitė? Per visą Bibliją raudona gija eina mintis, kad Dievą

verta jums būti skriaudėju?Jeigu ne, tai kokiais kitais savo veiksmais jūs suteiksite

reikia mylėti labiau už viską šiame pasaulyje. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa

žmogui

širdimi, visa siela ir visu protu", - taip mokė Jėzus Kristus. Ir duotos tiesioginės

negatyvaus.

Ir sukurkite

ko pozityvaus jis jus

naujus

elgesio

būdus,

išmokė. naujas

Būtent pozityvaus, mintis.

malonumą?

nuorodos, kur link būtina nukreipti šią meilę — į savo sielą. Matome, kad viskas labai paprasta: padarei veiksmą - gavai rezultatą (o ne

Kiekvienas žmogus - Dievo, visatos dalelė. Todėl kaip mes vertiname

bausmę). Nepatinka rezultatas - pakeisk savo elgesį (be jokios bausmės). Ir keisk

save, taip vertiname ir Dievą. Jeigu jūs kaltinate ir baudžiate save, tai jūs

savo elgesį tol, kol pasieksi reikiamą rezultatą. Štai tokia yra grandinėlė:

sukylate prieš Dievą. O jeigu jūs prieš Dievą, tai ko gi tikitės iš Jo? Įsivaizduokite gyvą organizmą, kurio kiekviena ląstelė atlieka savo specifinę

Elgesys —> rezultatas —» naujas elgesys —> naujas rezultatas

funkciją. Ir jeigu ši ląstelė pradės pati save naikinti, tai ji nebevykdys savo tiesio­ ginių pareigų, nuodys kitas ląsteles, kartu ir visą organizmą. Ir kaip į tai reaguos

Atleiskite sau. Atleiskite už praeitį, už dabartį ir iš anksto - už ateitį. Jūs nekalti. Prieš Dievą kaltų nėra.

visas organizmas? Pradžioje jis stengsis padėti tai ląstelei pasveikti, bet galiausiai ją sunaikins, kad ji savo irimo produktais nenuodytų kitų ląstelių.

M ū s ų pasąmoninis protas tiesiogiai surištas su Dievu, su Aukščiausiuo­

Meilė Dievui prasideda nuo meilės sau. Išmokite mylėti save - mylėti

ju Protu. Todėl žmogus kiekvienoje situacijoje visada elgiasi pačiu geriausiu

besąlygine meile. Mylėkite save kaip Dievo ir visatos dalelę. Ir tada jums

būdu. T a d ar verta bausti save už geriausia, ką jūs tada, toje situacijoje suge­

atsivers visas pasaulis. Tai menas, kurio reikia mokytis. Meilės sau, o ne savi­

bėjote?

meilės ir egoizmo. Jeigu aš myliu save kaip Dievo dalelę, tai visa ką šiame

M u m s nuo vaikystės tvirtina, kad Dievas nubaus arba kad ligos duodamos

pasaulyje aš vertinsiu taip pat. Bet pirmučiausia turi būti meilė Dievui. O

kaip bausmė. Bet laikas suprasti, kad Dievas nebaudžia. Gana suvokti Dievą

visa kita - tai tik priemonės šiai meilei kaupti ir jai realizuoti. Reikia išmokti

kaip ant debesies sėdintį barzdotą senolį, grūmojantį mums pirštu. Dievas - tai

vadovautis visuotiniais dėsniais, o jau tada - ir žemiškaisiais. Mokėti vado­

Aukščiausiasis Protas, Visata, Tikrovė. Ir ši Galia niekada nieko nebaudžia. Jeigu

vautis visuotinais dėsniais - tai jausti gyvenime meilę, džiaugsmą ir laimę.

mes patys save baudžiame, tai ši Jėga tiesiog padeda mums vykdyti bausmę. O jeigu mes save mylime, tai ši Galia teikia mums visa, kas būtina gyvenime. Aš suvokiu Dievą kaip Aukščiausiąją Galią, kaip Kūrėją. Si Galia kuria, daro, padeda įgyvendinti mūsų svajones. Būtent padeda! Visata mums pade-

Prisiimti sau atsakomybę vietoj kaltės jausmo - tai išmokti gyvenime rinktis. Kaltė ir bausmė rinktis neleidžia. O atsakomybės jausmas skatina kurti naujas mintis ir ieškoti naujų elgesio būdų. Svarbu ne liautis kažką daryti, o išmokti elgtis naujai, pozityviai.


120

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Iš esmės nesvarbu, koks bus mūsų pasirinkimas, - j u k kiekvienas pasi­ rinkimas yra geras, nes jį suteikia ir padeda įgyvendinti Aukščiausioji Galia.

121

PAMILK LIGĄ SAVO

įvairių nepilnavertiškumo kompleksų, o paskui kenčia nuo jų. Tai, pavyz­ džiui, gali būti fiziniai trūkumai arba nepasitenkinimas savo elgesiu.

Nėra prasmės kaltinti savęs dėl nesėkmių ar klaidų. Tai nepadarys mūsų

Išorė labai svarbi formuojantis asmenybei. Dažnai apkūnumas, žemas

geresnių, tik pagausins skausmą ir nuoskaudas. Kiekvienas žmogus tam tik­

ūgis, kalbos defektai gali visiškai užgniaužti potencialias žmogaus galimybes.

ru laikotarpiu daro tai, ką jis pajėgia ir ką moka daryti. Kiekvienas veikia

Kartais žmonės susiformuoja tokią iškreiptą savimonę, kad pradeda tyčiotis

pagal savo pasaulėžiūrą ir savo suvokimą. Kiekvienas mūsų turi savo paskirtį.

iš savęs tiesiogine šio žodžio prasme.

Ir ne tiek svarbu, ar ją realizuosime šiame gyvenime, ar kitame. Kažkada mes Pas

pasirinkome būtent šį pasaulį kaip vietą išmokti tam tikras pamokas. Kiek­

mane į priėmimą atėjo jaunutė

vienas mūsų turi savo Kelią. Visų tikslas vienas. Visi esame kelyje į tą tikslą,

rėlė.

ir tas veržimasis, ta paslaptinga galia mus visus jungia. Priimkite ir pamilki­

nustebau: ji prašė, kad aš padėčiau jai suliesėti.

te save, priimkite ir pamilkite šį pasaulį tokį, koks jis yra. Galima nuke­ liauti savo gyvenimo kelią su pykčiu, nuoskauda, kaltės jausmu. Ir tai bus geras kelias, ne blogesnis nei šventojo ar teisuolio. Bet jeigu jūs prisiimate atsakomybę naudotis šiais griaunamaisiais jausmais, tai drauge prisiimkite atsakomybę ir už tuos sugriovimus, kuriuos šios emocijos pritrauks į jūsų būtį. T a d a negalėsite nieko kaltinti: nei savęs, nei artimųjų, nei vyriausybės. T a i jūsų pasirinkimas. Aš siūlau kitą variantą: nugyvenkite gyvenimą su meile. Svarbu suprasti, kad meilė už neapykantą ne geresnė. Tiesiog meilė — tai daug malonesnė priemonė visatos dėsniams pažinti.

Aš jos paklausiau,

O Berniukas

kartą

į priėmimą

neleisdavo

kadjuose daug nitratų, ga.

kodėl ji

mergina.

sau

kreipėsi į

atėjo jauna

Motina taip pat buvo

mane,

moteris

suvalgyti papildomo

arba gabalėlio liesa,

Labai simpatiška,

mėsos,

su

ir

išgirdęs atsakymą

šešiamečiu

obuolio nes mėsą

grakšti

ar

sūnumi morkos

valgyti esą yra

figū­ be galo

distrofiku. manydamas, kenksmin­

mano supratimu, jai stigo kokių aštuonių kilog­

ramų. Tai ji išmokė savo vaiką taip vertinti produktus. Ji prašė, kad aš padėčiau išgydyti sūnų. Ir dar paprašė, kad aš padėčiau jai sulieknėti. Aš sutikau,

bet tik su

viena sąlyga:

motina

turi padėti sūnui pasveikti.

Kitaip

sakant, ji valgys viską iš eilės, priaugs svorio pati ir tuo parodys pavyzdį berniukui. Dažnai žmonės neteisingai vertina savo galimybes, atsisako svajonių, už­ sklendžia tam tikruose rėmuose. Tai ir yra daugelio susirgimų bei daugumos asmeninių problemų priežastis. Pavyzdžiui, žmogus, padaręs kokį nors nusi­

SAVIKRITIKA, SAVI PLAKA, NEPASITENKINIMAS SAVIMI, SAVĘS TEISIMAS,

žengimą, nusprendžia, kad jis pasielgė blogai, todėl daugiau gyvenime nega­

SAVI NIEKĄ IR NEAPYKANTA SAU

li tikėtis nieko gera. Nepilnavertiškumo kompleksas formuojasi nuo pat vaikystės, kai kūdi­

Išsigelbėjimo

nepasieksi

nei pasninku,

plakdamas.

Visa tai prietarai ir veidmainystė.

ir šventus,

tad nėra

reikalo

nei

žmogui jų

vilkėdamas ypatingus

rūbus,

nei save

kis tik pradeda pažinti pasaulį. O tėvai iškart reikalauja iš jo daug, kelia per

Dievas visus dalykus sukūrė švarius

didelius reikalavimus, baudžia už kiekvieną smulkmeną. „Ir į ką tu toks bu­

šventinti...

kagalvis atsigimei?" - dažnai sako tėvai. Jie užmiršo, kokie bejėgiai vaikystėje iš knygos

— Paracelsas

buvo patys. Ir žinoma, kiekvienas vaikas kaip kempinė godžiai sugeria į save

Okultizmo filosofija

visa, kas vyksta aplink jį. Tėvai ir sąmoningai, ir pasąmoningai primeta vai­ kui savo pasaulio suvokimą.

T a i kitos agresyvaus požiūrio į save atmainos. Aš pastebėjau, kad žmo­

Bet nesibaigiančios bausmės ir pašaipos slopina vaikų kūrybos troškimą

nės nuolat ieško savyje trūkumų arba save visaip menkina. Jie patys susikuria

bei norą mokytis, gimdo nepasitikėjimo jausmą, naujovių baimę, mažyliai


122

VALERIJUS SINELNIKOVAS

123

PAMILK LIGĄ SAVO

ima bijoti, kad už bet kokj apsirikimą jiems gali kliūti pylos. Tokiu būdu

O dabar pasakykite man, kaip saviplakos būdu galima pakeisti savo el­

tėvai atima iš vaikų norą mokytis. O paskui stebisi, kodėl jų vaikas gauna

gesį ar išorę? Įsivaizduokite žmogų, kuris, norėdamas būti švaresnis, pila ant

blogus pažymius mokykloje. Jie užmiršta arba tiesiog nenori suprasti, kad

savęs purvą.

tik mokydamasis iš savo klaidų vaikas gali išmokti ko nors nauja, pajusti pirmųjų pasiekimų džiaugsmą.

Daugelis religinių mokyklų bando kūno tramdymu pasiekti vienybę su Dievu, pažinti Tiesą. Tokiu būdu tie mokymai neigia fizinį, arba materialų­

Be abejo, kiekvienas žmogus nori būti mylimas ir patikti kitiems. Bet žino­

jį, pasaulį. Taigi kaip galima siekti pažinti Tiesą ir drauge neigti vieną iš jos

kite, kad aplinkinių nuomonė apie žmogų - tai tik atspindys to, ką pats žmogus

aspektų? Mes patys kuriame savo pasaulį. Todėl kaip vertiname save, taip ir

galvoja apie save. Naujai įvertinkite savo asmenybę, pradėkite gerbti save - ir

aplinkiniai vertina mus.

aplinkiniai ims nebepastebėti jūsų trūkumų (jų, tiesa sakant, ir nėra), jie kreips dėmesį tik į jūsų privalumus. Kiek žinome pavyzdžių, kai mažaūgiai ar kitaip

Pastebėjau, kad patrauklūs žmonės dažnai yra įsikalę į galvą, kad jie negražūs. Jie kelia per didelius reikalavimus sau.

neišvaizdūs žmonės buvo milijonų gerbiami ir pripažinti. O daugelis, priešingai, kankinasi iš nepasitenkinimo savimi, iš neapykantos sau.

Mano žmona turi draugę,

Štai banalus pavyzdys:

įvairių

trūkumų,

pažintys su Vyrą

kankina

nevyriškas.

nepilnavertiškumo

Tokiomis

gyvenančiai

moteriai

meilės trikampį.

kompleksas, jis

mintimis jis pasąmonės

lygmenyje

ieškoti „trūkstamų "dalykų

Tokioje situacijoje galimos dvi

esąs nepatrauklus ir

suteikia pagrindą

išeitys.

Antra — pakeisti požiūrį į save,

gyvenimą.

jūs.

ir niekina. O kai kurie jaučia sau neapykantą.

- O barate

- paklausė

Nepasitenkinimas savimi

reikalingumą

Savęs teisimas

Noras

Savinieka Neapykanta

ketinimas išorę ir savo

savo patrauklumą,

tobulėti.

ir

Ir tai dar tvirčiau ją

svarbumą.

išskirtinumą,

myliu žmones.

vertinate save

- atsakė jis,

klaidas ir savo - Sakykite,

elgesį.

manęs pacientas,

-

aš daug

meldžiuosi,

laikausi

Tai kodėl gi sergu arba vis susiduriu su

? - pasidomėjau.

- Ar dažnai save

kaltinate,

už kokį nors poelgį?

- Žinoma,

- aš manau,

kad žmogus privalo

-paklausiau paciento, - atsakė jis.

-

- Moku kas

ar jūs

daugelį

rašoma

atidžiai ištraukų

ar dukterį.

suvokti

Biblijoje apie

visa siela ir visu protu.

skaitėte

Bibliją?

atmintinai. meilę Dievui.

- Pirmiausias ir svarbiausias įsakymas skelbia: „Mylėk visa širdim,

tobulintis,

nuodėmes.

- Tai prašau pasakyti,

je pasakyta, sau

kaip jūs

- Nuolat, savo

Pajausti

jos

nemalonumais?

Toks požiūris į save turi pozityvų ketinimą:

Saviplaka

kad

save, mes smerkiame Dievą, kritikuodami save, mes irgi kritikuojame Dievą.

savimi nepatenkinti. Vieni be paliovos keikia ir kritikuoja save. Kiti smerkia

Noras pakeisti savo

tas,

tiksliau - pakeisti savo

Aš praktiškai įsitikinau, kad žmonės dėl vienų ar kitų priežasčių nuolat

Savikritika

Rezultatas

Jeigu Dievas ir Tiesa slypi kiekviename iš mūsų, vadinasi, smerkdami

pasninko, skaitau Bibliją,

Pozityvus

savimi.

vyrais netrunka ilgiau nei vieną ar du mėnesius.

- Gydytojau,

Elgesio būdas

nepasitenkinimą

su juo

Pirma — tai pavydas su o

reiškia

kuri nuolat randa savyje

įtikina, kad su ja „kažkas ne taip".

kitur. Jo požiūris į saveformuoja

visais jo padariniais. Renkatės

mano

dažnai

labai simpatišką moterį,

Viešpatį,

savo Dievą,

" O dešimtame Evangelijos pagal Matą skyriu­

kad Dievą reikia mylėti labiau už tėvą ar motiną ir labiau už sūnų Tai yra aukščiau

už viską šiame pasaulyje.


124

VALERIJUS SINELNIKOVAS

— O jūs

laikotės

— Stengiuosi,

šių įstatymų?

125

PAMILK LIGĄ SAVO

magas. Jis gali

— atsakė sunerimęs pacientas.

ar

—Atsakykite man į kitą klausimą. Jeigu kiekvieno

mūsų sieloje yra Dievas ir

taip, jis

taptipatauška

bus

- O kaip įveikti

nugalėtas.

arba

nekenksmingu

išgąsdintu žmogeliu,

bet,

šiaip

Pirmasis priešas parklupdė jį ant kelių.

baimę?

kiekvienas iš mūsų yra Jo dalis, tai ką jūs barate iš tikrųjų, bardami ar smerkda­

- Atsakymas

mi

nepaisydamas jos žengti kitą mokymosi žingsnį, paskui — dar kitą, ir taip toliau.

save? -Jūs

norite pasakyti,

kad Dievą? - paklausė suglumęs pacientas.

baru save ui savo poelgius,

-

Bet aš

o ne Dievą.

„Mylėk savo artimą kaip patį save." Kiek jūs mylite save, tiek mylite ir visus kitus.

tės.

jodamas galės pasakyti,

Toks įstatymas.

Žmogus pajus pasitikėjimą

Mokymasis nebebus baugi užduotis. kad

nugalėjo

nugalėti

savo

Ir ateis diena,

savimi.

Jo

troškimas

Kai stos ši laiminga diena, savo

baimę

ir

kai jo tvir­

žmogus nedve­

amžinąjį priešą. - C. Castañeda

žmo­

iš knygos Don Chuano mokymas

nieko gero iš

Praktiškai kiekvienas žmogus nuolat ko nors bijo. Bijo susirgti ir numir-

Jo negausite. Reikia mylėti ir priimti save tokį, koks esi- be pretenzijų ir kritikos.

ti, bijo pamesti pinigus, bijo, kad jį kas nors sumuš arba užmuš, bijo, kad jį

O jeigu netenkina koks nors poelgis, tai keiskite jį kitu, geresniu, pozityvesniu.

paliks mylimas žmogus. Baimė laiko žmogų nuolatos įsitempusį, neleidžia

nėms,

tiek problemų.

Aš visada

į pirmą

Dabar aš suprantu,

Žmogus privalo

iš kur

mano gyvenime

- sutiko pacientas.

nebėgti.

Kad ir kaip išgąsdintas, jis neturi sustoti. pirmasis priešas pasitrauks.

— Taip, taip. Bet juk meilė Dievui prasideda nuo meilės sau. Prisimenate:

— Ko gero, gydytojau, jūs teisus,

labai paprastas:

vietą

iškeldavau

meilę

o save vis pamiršdavau.

— Kaltindamas ir keikdamas save, jūs keikiate Dievą,

vadinasi,

jam veikti. Dar daugiau - tokios mintys, nuolat besisukdamos galvoje, pri­ traukia kaip tik tas situacijas, kurių bijomasi. Kai žmogui gresia pavojus, į jo kraują staiga išmetama daugybė hormonų, kurie padažnina pulsą, pakelia

BAIMĖ, NERIMAS, SUSIRŪPINIMAS

spaudimą, pagreitina medžiagų apykaitą organizme, sukelia raumenų įtam­ - Kai žmogus pradeda Jo

tikslas

niekada

mokytis

neapibrėžtas, negaus, jis

[magijos], jis

iliuzinis, jo

niekada

kryptis

net nenujaučia,

kokie

nesuvokia

nepastovi, jis išbandymai jo

tykančių

laukia

atlygio,

kliūčių.

pą. Tai normali apsauginė reakcija. Bet jeigu baimė yra viena iš pagrindinių jūsų elgesio programos emoci­

kurio

jų, tai jūs esate nuolat smarkiai įsitempę. Pernelyg apkraunamos jūsų krauja­

laukia.

Pamažėljis pradeda mokytis — iš pradžių po truputį, paskui vis karščiau. Ir ne­

gyslės ir raumenys, atsiranda opos, hipertonija, ima slinkti plaukai ir kyla

trukus jis sutrinka:

aibė kitų problemų.

kuriuos jis įsivaizdavo.

tie dalykai, Ir žmogų

masis visada yra ne tai, vis aštresnė

baimė.

kuriuos jis sužino,

ko

Tampa

apima

tikimasi.

baimė.

niekada

Paaiškėja,

nesutampa su kad [magijos]

tais,

Kiekvienas žingsnis—tai naujas uždavinys ir

akivaizdu,

kad siekdamas

tikslo jis atsiduria

Be to, baimė silpnina imuninę sistemą. Baimė susirgti tiesiog pritraukia

moky­ ligą-

kovos

lauke.

Mano

Ir štai pasirodo jo pirmasis

amžinasis priešas

-

baimei Siaubingas priešas,

klas­

bendraklasis papasakojo

išėjo į kalnų žygį.

vieną

istoriją.

Kartą jis

ir dar keturi draugai

Grįžtant atgalprasidėjo stiprus lietus. Jie visi permirko iki siūlelio,

tingas ir nepermaldaujamas. Jis tyko, laukia už kiekvieno posūkio. Ir jeigu žmo­

be to, ir oras buvo šaltas. Jo draugai visą kelią skundėsi ir barėsi, keikdami drėgną ir

gus

šaltą orą, kalnus ir save, kad išėjo į žygį. Jie laukė, kol susirgs, arba bijojo susirgti.

išsigandęs pradės

bėgti, jo

ieškojimams

bus galas.

Galų gale visi keturi sunkiai susirgo. O mano bendraklasis jautėsi puikiai. Pasirodo,

- Kas bus su šiuo žmogumi? - Nieko ypatinga - tik tai,

kad jis

niekada

nieko

neišmoks. Jis niekada

nebus

jis visą kelią atgalios galvojo tik apie gera: grožėjosi kalnais,

mišku,

dėkojo lietui,


126

VALERIJUS SINELNIKOVAS

127

PAMILK LIGĄ SAVO

Prisimindavo

pasaulis baisus ir siaubingas. Aplink pikti žmonės. Nejaugi dabar galima kuo

tas gyvenimo situacijas, kai jis nuoširdžiai džiaugėsi lietumi. Pasakojimo pabaigoje jis

nors pasitikėti. Tiek sukčių. Mane tikrai apgaus!" Jeigu jūs viską pasaulyje skirs­

pridūrė: „Labai svarbu,

tote į gera ir bloga, į draugus ir priešus, tai jums tikrai yra ko bijoti. Žmonės

įsivaizduodamas,

tau,

kad lietus šiuo

kad verkšlenti

metu

kažkam yra labai reikalingas.

kad aš nė minutės neleidau sau bijoti susirgti. Aš iškart supra­ beprasmiška

ir pavojinga.

Kiekvienoje situacijoje

reikia galvoti

netiki, kad egzistuoja Aukščiausiasis Protas, kuris atspindi mūsų įsitikinimus. Pasitikėjimas - tikėjimo išvestinė. Nėra tikėjimo - nebus pasitikėjimo. Pradėkite

apie tai, kas padės, ir apie tai, kas malonu."

pasitikėti savo Asmenine Jėga, kuri tiesiogiai surišta su Aukščiausiuoju Protu, su Pasąmonė, pasitelkusi baimės jausmą, atlieka tam tikrą apsauginę funk­

Dievu. Tik tada jūs jausitės visiškai saugūs.

ciją. J u k visiems labai svarbu jaustis saugiai. Saugumo jausmas sukelia ramy­ bės pojūtį.

Kad atsikratytumėte baimių, išmokite pasitikėti visa kuo: savimi, žmo­ nėmis, įvykiais. O pirmiausia - savo Vidine Jėga. Prisiminkite: jūs patys

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Baimė

Jaustis saugiai

ir

ramiai

Bet baimė yra blogas būdas įgyvendinti šiuos pozityvius ketinimus. Ji skatina nepasitikėti žmonėmis ir aplinkiniu pasauliu apskritai, atsiriboti nuo jo. Tai gimdo uždarumą ir galų gale pasmerkia vienatvei. Be sukeltos vienat­

kuriate pasaulį. Ir šis pasaulis - pati saugiausia vieta visatoje. Prisiimkite sau atsakomybę už savo gyvenimą. Jūsų pasaulis priklauso nuo jūsų minčių. Jaus­ kitės labiausiai apsaugota būtybe visatoje. Tikėkitės iš aplinkinio pasaulio tik pačių geriausių dalykų. Tegu viena iš svarbiausių jūsų pasąmonės progra­ moje tampa ši mintis: „Aš esu drauge su Galia, sukūrusią mane. Aš - visiškai saugus. Aš pasitikiu savo Asmenine Jėga ir randu vidinę ramybę."

vės, baimės jausmas turi daugybę kitų kenksmingų šalutinių padarinių. Fak­ Pavyzdžiui,

tiškai baimė pritraukia kaip tik tai, ko mes bijome. Pavyzdžiui, baimė susirgti pritraukia ligą. Vienatvės baimė atveda į vie­ natvę. Praradimo baimė sukelia netektį. Kaip tai įvyksta? Labai paprastai taip sukurtas mūsų protas. Jis visada turi padaryti tai, ko mes bijome arba ko nenorime. Kai mes bijome, tai mintyse piešiame baisų bijomų dalykų pa­ veikslą. Tada mes blogai jaučiamės ir sakome sau: „Aš šito nenoriu. Dieve neduok!" Tačiau visos šios mintys, jausmai bei vaizdiniai tūno mūsų pasą­ monėje ir sukuria atitinkamą situaciją. Pavyzdžiui, jeigu kas nors pasakys jums „Neįsiminkite skaičiaus 237. Jokiu bū­ du neįsiminkite šito skaičiaus." Ir ką gi jūs padarysite? Jūs, žinoma, įsiminsite šitą skaičių. Ir kuo labiau jūs stengsitės jį užmiršti, tuo tvirčiau laikysite jį atmintyje. Taip sutvarkytas mūsų protas. Dalelytė „ne" ir ja išreiškiamas neigimas mūsų protui yra tarsi komanda padaryti tai, kas norima ta dalelyte paneigti. Bendraudamas su žmonėmis, aš įsitikinau, kad pagrindinė įvairių baimių atsiradimo priežastis yra pasitikėjimo savimi stoka. Pasitikėjimo savimi, kitais ir visu pasauliu. Tokie žmonės nuolat laukia iš aplinkinio pasaulio ko nors bloga. Ir sulaukia - juk viskas gyvenime įvyksta dėl mūsų lūkesčių. O lūkesčiai tokie: „Šis

priežasčių

motina

vėluoja.

prieina prie lango,

laukia sugrįžtant dukters

Motina pradeda jaudintis, įsiklauso į garsus prie durų.

laiku.

Bet ši

nerimauti.

dėl nežinomų

Blaškosi po

Laikas bėga.

kambarį,

Dukters vis nėra.

Ir

štai ji pradeda piešti savo vaizduotėje įvairius siaubingus paveikslus. Ji nesupran­ ta,

kad jos sukurti

susirūpinimas

vaizdiniai —

ir nerimas -

tai

linkėjimo

tai pasąmonės agresija prieš savo

išoriškai trokšta savo dukrai laimės, viduje.

blogio

Todėl nieko nuostabaus,

bet kokiu

dukrai programa. vaiką.

Taip,

Taigi motina

būdu? Per pyktį ir agresiją savo

kad duktė šiurkščiai kalba su

motina,

neklauso

jos patarimų. Ji atsako agresija į agresiją. Ir jeigu motina nori pakeisti savo duk­ ters elgesį,

tai keistis privalo ji pati. Ji

baimę turi pakeisti pasitikėjimu.

Ką dar svarbu padaryti neutralizuojant baimę? Išsivaduokite nuo agre­ syvių minčių, nukreiptų į pasaulį ir į žmones. Prisiminkite situacijas, ku­ riose jūs smerkėte, nekentėte, niekinote, įsižeidėte. Pradėkite atsipalaiduoti nuo šių minčių. J u k šios mintys - tai mirties palinkėjimas subtiliame infor­ maciniame lygmenyje. O vidinė agresija pritraukia išorinę agresiją. Formuojasi štai tokia grandinėlė:


130

VALERIJUS SINELNIKOVAS

nesitikėkite nieko gera ir iš kitų. Išorinis žmonių elgesys atspindi jusų mintis ir jausmus.

/priėmimą chronišku nome,

Vienas pacientas, venime jis

labai

kurį aš gydžiau

vienišas.

Kai

nuo sunkaus susirgimo,

mes pradėjome

skundėsi,

kad gy­

tyrinėti pasąmonines priežastis,

tai

131

PAMILK LIGĄ SAVO

atėjo

astminiu

gali

uždusti gimdymo

nai esant nėščiai. gąsdinti,

nių

nepadorūs,

kad visos moterys bjaurybės,

vien apgaulė,

kad daugelis žmo­

siekiančios niekšingų

tikslų,

ir vyrai

sergančiu

sūnumi. Jaunuolis

Bendraudami su tai jos įvairios

nuo

motinos pasąmone,

baimės.

Iš pradžių ji

vaikystės sirgo mes

išsiaiški­

bijojo gimdyti -

nėštumo metu jautė stiprią priešgimdyminę baimę. Ji bijojo, kad kūdikis ir ji pati

įskiepijo

kad aplinkui

bronchitu.

kad ligos priežastis -

išsiaiškinome, kad jis nepasitiki žmonėmis. Tokį požiūrį į žmones ir pasaulį jam tėvas. Jis dažnai kartojo,

moteris su

metu.

nusėdo sūnaus pasąmonės programoje dar moti­

Paskui giminaičiai,

kad kiekviena

muotis liga,

Tai

kuri buvo

liga gali

kurie,

baigtis

tarp

mirtimi.

kitko,

buvo gydytojai,

Galiausiai

ėmė ją

vaikui pradėjo for­

motinos baimių atspindys.

nuo to kenčia. Mano pacientas

net neįtarė,

taip pat ir liga,

Kita baimės priežastis - stiprus prisirišimas. Prisirišimas gimdo baimę

Kai jis pakeitė savo

prarasti tuos daiktus ar žmones, prie kurių žmogus prisirišęs. „Prilipti" gali­

mintis ir požiūrį į žmones bei pasaulį, tai jo gyvenime atsirado artimų ir mylimų

ma prie bet ko: prie pinigų, prie namo, prie artimo žmogaus, prie vaikų, prie

žmonių,

šeimos, prie idealų. Būtina suprasti, kad šiame pasaulyje niekas mums ne­

deltų pažiūrų,

susiformavo

kad visi jo gyvenimo įvykiai,

kurias jis paveldėjo

iš savo

tėvų.

ir liga išnyko.

priklauso, net mūsų mintys. Viskas mums duota iš aukštybių laikinai nau­ Mirties baimė liudija, kad jūsų požiūris į gyvenimą ir mirtį neteisingas.

dotis, gyvenimas, beje, taip pat.

Tai gali būti susiję su tuo, kad jūsų gyvenime buvo sukrėtimų - artimųjų

Iškart paklauskite savęs, ką bijote prarasti?

mirčių. O gal jus kamavo mintys apie savižudybę, nenoras gyventi arba jūs

Tada į tai reikia pakeisti požiūrį. Padaryti tai ne gyvenimo tikslu, o

patys kam nors linkėjote mirties. Gali būti ir kitų priežasčių. Kad ir kokios jos būtų, susiformuokite naują požiūrį į Gyvenimą ir Mirtį.

gyvenimo priemone. Pavyzdžiui, jeigu jūs prisirišę prie pinigų ir toks yra jūsų gyvenimo tiks­ las, tai pasąmonėje tūnos baimė tuos pinigus prarasti. O jūsų gyvenime kils

Viena

mano pacientė labai

siais sapnais, dotuvių

bijojo

nerimu, ji negalėjo

mirties.

būti viena,

Baimė

reiškėsi

nuolatiniais

bai­

be to, gatvėje dažnai sutikdavo lai­

procesijas.

nėščia konfliktavo su

ras gyventi, bematant Kai

vyru.

Sio

nenoras turėti kūdikį.

įsiskverbė

Jeigu žiūrite į artimą žmogų (žmoną ar vyrą) kaip į nuosavybę ir laikotės šių santykių įsikibę, tai baimė prarasti tą žmogų galiausiai atves į vienatvę

Pasirodo, kad šias baimes jai įskiepijo tėvai. Priežastis ta, kad motina būda­ ma

įvairių situacijų, kai vienaip ar kitaip vis prarasite įvairias pinigų sumas.

į

kūdikio

mergaitė paaugo

būti vienai kambaryje,

konflikto

Iš esmės tai buvo susinaikinimo programa,

tamsos baimė.

lia šias

būsenas.

Paauglystėje vaikiškos

mergina

ištekėjo

ir pati

pradėjo

veikti

visu pajėgumu.

kuri

pasąmonę.

ir pradėjo

tapo

rezultatas - motinai atsiradęs neno­

Visos šio pasaulio vertybės turi būti ne tikslas, o priemonė gyvenimo kelyje. Liaukitės žiūrėti į žmones ir į daiktus kaip į nuosavybę. Tai, kuo jūs šiuo metu naudojatės - mašina, pinigai, santykiai, žinios, gyvenimas - yra

lankyti

vaikų

Tėvai niekaip

darželį, jai

pasąmoninė

atsirado

negalėjo suprasti,

baimės peraugo į nerimą.

motina,

arba, jei šie ryšiai išliks, jūs susirgsite sunkiomis ligomis.

mirties

baimė

dovana. Ji atitinka jūsų mintis ir jūsų tikėjimą. Ją jums dovanojo visata.

kas suke­

Vieni dovanų gauna daugiau, kiti - mažiau. Kiekvienas gauna tai, kuo moka

O paskui,

kai

naudotis, ir būtent tiek, kiek gali pakelti. Naudokitės dovanomis atsargiai ir

troškimo programa

pagal paskirtį - kaip transporto priemone Žinių kelyje. J u k vieną gražią die­ ną visata paprašys duotus dalykus grąžinti. Visa, kas žemiška, nunyksta: mašinos rūdija, namai dūlėja, artimi žmonės


132

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

133

išeina iš šio pasaulio, vieni idealai keičiami kitais, žinios sensta. Nekintanti ir

imkite kuprinę ir eikite į žygį, į kalnus. Patirsite ir sunkumų, ir daugybę

nesugriauta visada lieka tik pati Tiesa, Dievas. Štai tai ir turi tapti gyvenimo

malonumų.

tikslu. O visa kita - tik priemonės šiame kelyje. Gyvenimo tikslas - ne žemiškų­

Jūs bijote suklysti, pasielgti „ne taip"?

jų vertybių kaupimas, nepriklausomai, ar tos vertybės materialinės, ar dvasinės.

Ar verta bijoti? Kiekvienas rezultatas — tai tik rezultatas. Jis nei blogas, nei

Nebranginkite žemiškųjų vertybių, tada nebijosite jų prarasti. Visata turtinga ir

geras. Mūsų veiksmai visada teisingi. Galiausiai juk nėra nei pergalių, nei pralai­

visada jums duos tai, kas reikalinga. Tik atsiskleiskite, pasitikėkite savimi ir būki­

mėjimų, nei klaidų. Baikite žaisti žaidimus gerai - blogai, geriau - blogiau. Mes

te pasiruošę įsileisti į savo gyvenimą visa tai, ko jums reikia.

visą gyvenimą mokomės. Iš savo ar kitų klaidų. Kiekviena situacija gali mus išmokyti ko nors pozityvaus. Tai ar verta bandyti iš anksto nuspėti įvykius? Išmokite priimti nesėkmes kaip pamokas, kaip grįžtamojo ryšio prie­ mones, o kliūtis savo kelyje - kaip galimybę išbandyti naujoves.

ABEJOJIMAS IR NERYŽTINGUMAS

Pakeiskite savo požiūrį į abejones. Priimkite jas kaip sąjungininkes. Chu-

Siūlau jums neįprastą požiūrį. Pasvarstykime štai apie ką: ilgą laiką, nuo

Ką žmogus

gimimo, į pasąmonę buvo diegiami tam tikri mąstymo stereotipai, kurie

daro, neturi reikšmės, bet jis privalo žinoti, kodėl tai daro, ir veikti neabejoda­

vertė jus veikti vienu ar kitu būdu. Pavyzdžiui, jūs daug kartų girdėjote, jog

mas,

vėžys — nepagydoma liga. Taip kalba dauguma gydytojų, nes juos taip mo­

-Jeigu

nusprendei ką

nors padaryti,

vykdyk sprendimą iki galo,

- tarė don

anas,

— tačiau būtina prisiimti atsakomybę už kiekvieną savo žingsnį. neapgailestaudamas.

- C. Castañeda

kė. Apie tai rašo vadovėliuose ir laikraščiuose, kalba per televiziją ir radiją.

iš knygos Kelionė į Ikstleną

Tai reiškia, kad ši mintis sėdi giliai mūsų pasąmonėje. Ir staiga jūs nuspren­ džiate pakeisti savo mintis, veikti kitaip. Jūs sudarote kitą minties formą:

Abejonės ir neryžtingumas sukelia daugybę problemų. Kaip dažnai mes

„Vėžys - pagydoma liga, jeigu aš prisiimu atsakomybę už jos atsiradimą ir

sakome sau: „Vargu ar aš sugebėsiu tai padaryti", „Ar verta pradėti?", „O

išgydymą, jeigu nekaltinu išorinių veiksnių ar gydytojų. M a n reikia panai­

jeigu nepavyks", ,Ar teisingai aš darau?" Šios ir panašios mintys - tikros

kinti pasąmonines tos ligos priežastis ir įjungti vidinius resursus, kurie yra

kliūtys, trukdančios įgyvendinti mums savo ketinimus, jos sekina mūsų jė­

neišsemiami." Štai čia „į sceną įžengia" ABEJOJIMAS. Jis jums praneša, kad

gas, silpnina mus. Ir tas kliūtis kuriame mes patys, paskui jas įveikdami

pasąmonėje įrašyta kita informacija. ABEJOJIMAS saugo jūsų senus įsitiki­

bandome įrodyti sau, kad šio to esame verti, šį tą galime nuveikti. Šios min­

nimus. Jis perklausia: „Ar jūs įsitikinęs, kad norite pakeisti senas minties

tys ir jausmai turi pozityvių ketinimų. Jos skatina patikėti mūsų pasirinkimo

formas naujomis?" Taip klausia kompiuteris: „Ar tikrai norite ištrinti seną

teisingumu ir labiau stengtis.

informaciją?" Ir štai čia jūs turite pasirinkimą. Jūs galite grįžti prie senų įsitikinimų, ir tada niekas nepasikeis, arba patvirtinti naujų minties formų

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Neryžtingumas

Teisingai

Abejojimas

Labiau stengtis siekti

teisingumą. ABEJOJIMAS - tai jūsų sąjungininkas, besirūpinantis jūsų pasirinki­

pasirinkti. tikslo.

mo teisingumu. Kai aš noriu atsikratyti neryžtingumo ir abejojimų, tai galvoju apie bū­

T i k ar verta pridėti dvigubai ar trigubai daugiau pastangų? Ar verta

simuosius įvykius taip: „Bet koks mano veiksmų rezultatas — tai visada tei­

kovoti su sunkumais, kuriuos patys susikuriame. Jeigu trokštate sunkumų,

singas rezultatas, padėsiantis man teisingai elgtis ir toliau. Visos gyvenimo


134

VALERIJUS SINELNIKOVAS

135

PAMILK LIGĄ SAVO

situacijos, kad ir kokios jos būtų, man teikia malonumą ir moko pozityvių

- O kodėl jūs jų gailitės?

dalykų."

— Keistus klausimusjūs

Norint atsikratyti neryžtingumo ir abejonių, reikia gyvenimo vadžias

siai

turėti savo rankose. Kitaip sakant, prisiimti atsakomybę.

todėl,

nėms.

tiesa,

čiančiųjų.

kas jums reikalinga, būtinai ateis pas jus pačiu tinkamiausiu laiku ir reikia­

pritraukiate į jo

moje vietoje.

kad žmonės jūsų

Vadinasi,

nemėgsta,

siunčiate jiems

te. Todėl jame vyksta visa tai, ko jums reikia.

—Jokiu

— Bet gailestis yra

kate netikėti, tai gimdote neryžtingumą ar abejojimą. O jeigu pasirenkate

- Ne.

Tikriau­

nemalonumus.

ligonių,

galima

Priešingai.

ken­

lygmenyje

O paskui stebitės,

kaip jums

norėtųsi. Juk jūs

mintis. žmogaus?

Gailestis pražūtingas žmogui, jo

taip

blogas būdas padėti žmo­

nelaimingųjų,

taip su jumis elgiasi,

Padėti žmonėms —

juk

elgetų,

visus šiuos

negalima gailėtis

būdu.

galbą žmonėms. — Bet

ne

destruktyvias

- Vadinasi,

Tikėti savimi ar netikėti - tai pasirinkimo klausimas. Jeigu jūs pasiren­

Kodėl gi gaili žmonių?

kai gailitės žmogaus, jūs automatiškai pasąmonės

ir į savo gyvenimą

mo savimi darinys. Pasaulis, kuriame gyvenate, yra jūsų pasaulis, jūs jį kuria­ „Tebus atlyginta kiekvienam pagal jo tikėjimą!"

- patvirtinu aš.

Ko paprastai gailimasi? Neturtingų,

bus kalbama kitoje mano knygoje), atsipalaiduokite ir nusiraminkite. Visa,

Išsiugdyti pasitikėjimą savimi labai paprasta. Pasitikėjimas - tai tikėji­

daktare.

kad nori jiems padėti.

- Tikra

Jeigu siekiate tikslo, tai gerai suformuluokite savo ketinimus (apie tai

užduodate,

tapti

didelis bejausmiu

Atsikratęs gailesčio,

sielai.

Bet aš nesu prieš pa­

menas. žmogumi. žmogus

tampa

labai

dėmesingas

ir

tikėjimą, tai įgaunate vidinės jėgos. Tikėjimas nukreipia jūsų ketinimus, veiks­

jautrus.

mus ir visą gyvenimą.

kumą. Bet tik ne gailestį. Kai jūs gailitės žmogaus, tai išreiškiate nesutikimą su jo

Tikėjimas, Viltis, Meilė - tai trys dorybės, trys sudedamosios sėkmės dalys.

liga,

Žmogui galima ir reikia padėti, nelaime

ir su

likimu

Rūpinatės žmogaus kūnu, slėptus

kito

žmogaus

— Be abejo, — Štai

GAILESTIS

rodant rūpestį,

apskritai.

o

Tuo

dėmesį,

meilę, geraširdiš­

būdu jūs sukylate prieš visatos jėgas.

darote žalą jo sielai.

Negi jūs galite žinoti apie

už­

ketinimus.

ne,

- atsako pacientė.

- Pačiai savyje nelengva susigaudyti.

taip.

- Tai ką gi daryti, gydytojau,

kai ateina pas tave žmonės ir skundžiasi?

Tai jausmas, kurį dažniau ar rečiau išgyvena praktiškai kiekvienas žmo­

— Būkite nuoširdi savo ketinimais jiems padėti. Galite net išoriškai atjausti. Bet

gus. Tačiau žmonės net neįtaria apie tas didžiules problemas, kurias jie susi­

viduje susitaikykite su jo kentėjimu, su jo rūpesčiais. Jis pats visa tai susikūrė sau pasą­

kuria ko nors gailėdamiesi. Dirbdamas su ligoniais, aš įsitikinau, kad dauge­

monėje. Jeigu jis suvoktų tą naudą, kurią skleidžia jo liga ar kita nemaloni situacija,

lis gailestį laiko geru ir kilniu jausmu. Bet ar tai tiesa?

tai nevaikščiotų ir nesiskųstų, o seniai jau būtų pasikeitęs.

Mano

kabinete sėdi pagyvenusi

moteris. Ji

sveikatos problemų. Ji su įkvėpimu pasakoja, veno

visų gyvenimą

dėl žmonių,

labai

myli žmones,

bet žmonės kažkodėl neatsako jai

žodžiais, ji žiūri į žmones su meile, — O kaip jūs mylite žmones,

kaip

turi daug asmeninio gyvenimo

o jie į ją — su agresija.

— klausiu aš.

— Kaip? — Aš jų gailiuosi, — atsako ji.

kaip

ir

nugy­

tuo pačiu. Jos

Pasistenkite suprasti žmogų ir konkrečiai padėti jam, bet jokiu būdu nesigai­ lėkite jo. tokių pačių rūpestis.

Padėdami žmogui spręsti jo problemas, bėdų.

būdų padėti žmogui

Galima padėti

priemonė padėjo jums, tais geras

O

materialiai, fiziškai.

bet gali

būdas padėti gali

būti

mes

daugybė.

Tai supratimas,

Galima patarti,

neveiksminga

būti draugiškas

tarytum paskiepijami

kito

niuksas.

gerumas,

bet atsargiai-jūsų

žmogaus pasaulyje. Būna

nuo

ir taip,

Kar­

kad palikti


136

žmogų

ramybėje arba pasakyti „ne" —

artimą

tai palikti jį

tai

irgi pagalba jam.

137

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

Nyčė sakė:

savo vietos šiame pasaulyje. Todėl pagrindinė sąlyga atsikratyti gailesčio —

„Pamilti

ramybėje!"

tai tikėjimas visatos teisingumu ir harmonija.

Ir vis dėlto pats geriausias būdas padėti — tai meilė.

liaukitės

Iš savo patirties žinau, jog atsikratyti gailesčio ne taip paprasta. T a m aš

reikšti nepasitenkinimą, smerkti, kritikuoti, niekinti, nekęsti, gailėti. Siųskite žmo­

paskyriau daug laiko. Bet kartais gailestis prasiveržia. Ypač patiems artimiau­

nėms tik geras, šviesias, puikias mintis. Gerbkite kito žmogaus pasaulį, ir keiskite savo

siems žmonėms. C i a veikia labai paprastas principas: kuo daugiau meilės ir

pasaulį.

širdies šilumos, tuo mažiau vietos lieka gailesčiui. Todėl kaupkite širdyje

Kaupkite

meilę ir džiaugsmą savo sieloje,

Kitaip sakant,

savo pasaulyje ir dalykitės šiais

jausmais su aplinkiniais. Tai ir yra meilė žmonėms. Apskritai kiek pagalbos reikalingų žmonių, vienam padėti

žmogui

individualus

ir siekimas suprasti

būdas. kito

meilę. Naudokite šį jausmą kaip instrumentą pasauliui pažinti ir savo gyve­

tiek ir būdų jiems padėti.

Svarbiausia

tai jūsų

Kiek­

nimiškiems uždaviniams spręsti.

nuoširdus ketinimas

žmogaus pasaulį. UŽUOJAUTA

O gailestis žmonėms būtinai pritraukia atsakomąją jų agresiją. Juk tai agre­ syvus jausmas. Būtent todėl tas, kuris galvoja, kad gailestis - geras jausmas, niekaip negali suprasti, kodėl žmonės į jo tarsi gerus jausmus atsako agresija.

Šis jausmas kyla drauge su gailesčiu. Gailestis ir užuojauta negali gyven­ ti vienas be kito. Sį žodį galima paaiškinti taip: „Užjausti - tai jausti kartu kančią, kartu

Kabinete sėdi su savo

vidutinio

amžiaus

moteris

ir pasakoja,

kaip jai sunku gyventi

kentėti." Dabar pagalvokite, ar verta prisiimti svetimas kančias?

vyru alkoholiku.

— Šeimą

apleido,

vaikais

nesirūpina, jei pradedu priekaištauti,

tai gali

ir

Viena

sumušti.

mano pažįstama pasiskundė:

—Aš turiu

— O jūs

mylite savo

vyrą? — klausiu jos.

blemas

— Dabar jau ne. Po visa to, ką jis padarė, manyje neliko jokių gerų jausmų

draugę,

kuri nuolat lankosi pas

ir skaudulius.

Po jos

mane ir pasakoja

vizitų jaučiuosi sugniuždyta

visas savo pro­

ir nusilpusi. Ji

turbūt

vampyre?

jam.

—Žinoma, ji pasiima tavo energiją, bet tik todėl, kad tu pati ją atiduodi. Tu — O anksčiau jūs jį mylėjote? -

vėl klausiu aš.

jos gailiesi ir užjauti ją.

— Žinoma. —O

tavęs

kaip jūs jį

mylėjote?

—Na, pavyzdžiui, kai kas

nors

aš jo

visada gailėdavau,

kaip pasakyta

tokią „pagalbą".

Tavo

būdu priimi saujos skaudulius. Ji įprato gauti iš draugė

naudojasi

tavimi

kaip pamazgų

duobe,

į

kurią galima išmesti tai, kas nemalonu. Bet tai ji daro tik todėl, kad tu pati jai kai jam

būdavo

blogai ir sunku,

suteiki

nesisekdavo.

— Prisimenate,

Tokiu

tokias paslaugas.

— O ką gi man daryti? nemirtingame

kūrinyje? „Ji

mane

kančias

pamilo, aš ją - už užuojautą. "Kuo ši „meilės" istorija baigėsi, jūs žinote.

— Liaukis gailėtis Siųsk jai

ir užjausti. Jeigu

mintimis meilę,

nori jai padėti,

tai padėk kitais

būdais.

kaip tau būtų malonu ją matyti sveiką,

laimin­

linkėk sėkmės,

laimės.

— Kaip? Gailestį jaučia žmonės, kurie nemato ir nenori matyti, kad mes gyvena­

— Pavyzdžiui, įsivaizduok,

me teisingame ir harmoningame pasaulyje. Vadinasi, gailestis — tai puikybės

gą, patenkintą gyvenimu.

darinys. Jis kyla todėl, kad mes nesuprantame aukštųjų dėsnių ir nežinome

kaupi

energiją

ir

Tokiu

būdu

tu

daliniesijos pertekliumi

nieko su ja.

neprarandi,

o priešingai — pati


138

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Užjausti, kaip aš tai suprantu, tai labai jautriai ir dėmesingai žvelgti į kitų žmonių kančią. Stenkitės padėti žmonėms. Užjausdami ir padėdami

139

PAMILK LIGĄ SAVO

Liūdesys - tai agresijos atspindys, nukreiptas prieš aplinkinį pasaulį ir prieš save.

žmogui spręsti jo problemą, atsikratyti viena ar kita liga, jūs savotiškai „pasi­

Daugelis žmonių patiria depresiją dėl vienos vienintelės priežasties: jie

skiepysite", „apsidrausite" nuo panašių negalių. Nes padėdami žmogui, jūs

gyvena nuobodžiai, beprasmiškai, neįdomiai. Bet juk kiekvienas žmogus pats

padedate patys sau.

kuria savo gyvenimą. Nejaugi ašarų liejimu, nuolatiniais skundais aplinkiniu pasauliu, tablečių gėrimu galima padaryti gyvenimą įdomų?

ILGESYS, LIŪDESYS, DEPRESIJA

— Sėsk, — šaltai liepė don Chuanas. Jo veide nebuvo šypsenos. Akys buvo įniršusios ir

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Ilgesys

Pakeisti

savo

gyvenimą,

jausti gyvenimo

džiaugsmą.

Liūdesys

skvarbios.

Aš automatiškai atsisėdau. Jis pasakė, kad pasiduodamas liūdesiui ir blogai nuo­ taikai,

aš elgiuosi lengvabūdiškai.

daryti gala, vienišų

kitaip jėga

Su jėga taip elgtis negalima

atsisuks prieš mus

ir

mes

niekad gyvi

ir tam

reikia pa­

neišeisime

iš šių

Jeigu žmogus švaisto didelius pinigus psichotropiniams vaistams bei psi­ chiatrams, užuot išleidęs juos vertiems ir įdomiems dalykams, tai yra jau ne psichinis susirgimas, o kvailystė ir nuolaidžiavimas savo silpnybėms. Apskritai žmonės depresijas susikuria įdomiai. Jų gyvenime yra buvę

kalvų. - C. Castañeda

daug malonių išgyvenimų, bet jie kažin kodėl prisimena tik nemalonius.

iš knygos Kelionė į Ikstleną

Daugelis tuo mėgaujasi. Noriu su jumis pasidalyti labai geru receptu, kaip susikurti sau depresiją. Kiekvieną kartą, kai vyksta kas nors gera ir malonaus,

Liūdesys atsiranda tada, kai nustoja džiuginti gyvenimas. Dingsta gyve­

jūs galite pasakyti sau šlykščių, bjauriu vidiniu balsu: „Tai neilgam" arba „Iš

nimo spalvos, tarsi žmogus būtų užsidėjęs pilkus akinius. Kyla neviltis. Gali

tikrųjų jie ne tai turėjo galvoje". Galima realių įvykių pagrindu sukurti šiur­

atsirasti nenoras gyventi ir net mintys apie savižudybę. Medicinoje tokia

pius vaizdus, kaip tie geri dalykai atrodys, na, maždaug po penkiasdešimties

būsena vadinama depresija. Krikščionybėje liūdesys priskiriamas vienai iš

metų. Puiku, tiesa?

septynių mirtinų nuodėmių. Nusiminęs žmogus griauna save, kėsinasi į savo ir aplinkinių gyvenimą. J u k nenoras gyventi — tai savižudybė mintyse. Be to, toks žmogus agresyviai nusiteikęs.

Todėl vietoj panašių į liūdesį stumiančių dalykų, kuriais žmonės užsii­ ma dešimtmečius, reikia imtis kitokios veiklos. Viskas genialiai paprasta. Pateiksiu ištrauką iš amerikiečių psichiatro M. Eriksono knygos.

Dirbdamas su depresijos kamuojamais pacientais, aš nustačiau, kad tokią būseną sukelia nuslopintas pyktis, neapykanta, susierzinimas ir nuoskaudos.

Kartą užėjo senas bičiulis ir papasakojo apie savo 52-jų metų tetą,

kuri jau

Visų mano pacientų depresijos priežastis viena: per ilgą laiką susikaupu­

devynis mėnesius serga sunkia depresijos forma: „ Tetulė tik sėdi, skaito Bibliją ir vaikšto

sios negatyvios mintys apie pasaulį ir save. Tokiu būdu žmonės patys susiku­

į bažnyčią. Draugųjį neturi. Su motina seniai susipykusi, ir jos net nesikalba. Aš,

ria depresiją, o paskui vaikšto per psichiatrus ir ryja tabletes, tikėdamiesi

atrodo,

pajausti gyvenimo džiaugsmą. Vadinasi, depresija — tai pirmiau užslopintos

jaučiu jai švelnius jausmus ir žinau, kad jai dabar dvasiškai sunku. Kai tu kitą kartą

ir vėl grįžusios agresyvios emocijos. Kuo daugiau žmogus patyrė agresyvių

nuvyksiįMilvuokįskaitytipaskaitų,

emocijų praeityje ir kuo labiau jas slopino, tuo stipresnė bus depresija.

padėti?" Užėjau pas ją vakare. Ekonomė ir kambarinė jau buvo išėjusios, baigusios

nemoku lankyti jos ir kalbėtis su ja, galužeitum

pas

todėl pas ją būnu retai. ją

ir

pažiūrėtum,

kuo

Bet visuomet jai

galima


140

VALERIJUS SINELNIKOVAS

savo darbus.

Smulkiai paaiškinau,

kas aš ir nuo ko. Ji labai pasyviai išklausė.

Tada

paprašiau leidimo apžiūrėti jos namą. Ji taip pat abejingai aprodė man visus kamba­ rius.

Aš viską

dėmesingai apžiūrėjau.

spalvų afrikietiškų Tai,

Saulėtame

našlaičių krūmelius.

kaip jūs

žinote,

kambaryje pamačiau

labai įnoringas

augalas,

Kitą dieną, kai aš perskaičiau šią istoriją M. Eriksono knygoje, į priėmimą pas mane atėjo pensinio amžiaus moteris, serganti sunkia depresijos forma.

tris skirtingų

Ir atskirai vazonėlyje dar vienos našlaitės ūglį. greitai žūstantis

be

deramos

Ji išdėstė man

Kai

Papasakojo apie savo jauniausioji

pamačiau

šiuos

įvairiaspalvius

krūmelius,

pasakiau:

„Noriu

skirti

jums

su ja

turėjo

ir

Papasakojo, trejetą.

taip pat

kaip dirbo dantų gydytoja.

Du gyveno kituose miestuose,

kentėjo

nuo

depresijos,

o

kadangi ją

kad ji yra pasidariusi 15 abortų (tai mane nustebino, kadangi ji pati buvo gydytoja ir privalėjo žinoti,

kate jas

nais

atlikti?" Ji

abejingai

sutiko.

parduotuvę,

tegul ji

nuperka

visų įmanomų

atrodo,

išvesta

yra

prižiūrėkite.

Štai

13

jums

įvairiųjų viena

gėlėms sodinti.

Nuo

te pakankamą tumėte

kiekvienai

mio.

Nusiųskite po gėlytę

siųskite

našlaičių

kai

taip

pat

su

vizitine

jūsų

priklauso

kortele

ir

kiekvienam jūsų

krūmelis

O

Kai

jeigu

aš sužinojau,

kad jos

kuri

Jei

kas

yra

rengs

našlaičių.

namuose

vyks

nors

Gerai

mirė,

jas

krūmelį

sulaukusi

išsiųs-

Nu­

sužieduotuvės,

nuota­

pasiųskite

labdaringas

muges,

Ištisomis dienomis jos su mane sužinojo

neturėjo.

dukra sėdėjo iš vienos

Su

namuose

buvusios

namo

kaimy­

ir verkė.

bendradarbės,

ku­

skaitytą pasakojimą - Žinote,

ir

nutariau

- pradėjau,

išbandyti

- jums

tą patį

neįstengė padėti

metodą. daug gydytojų.

Ir

vargu

ar

įstengsiu aš. Tačiau turiu vieną planą, kuris jūsų būseną palengvins. Ar jūs pasi­ ruošusi

vykdyti

mano

medicininius

—Aš viskam pasiruošusi, Tada

jos

—Ar jūs

nurodymus?

— atsakė pacientė,

— nes neturiu

kito pasirinkimo.

paklausiau: turite

kambarinių

augalų?

užuojautą

- Ne, - atsakė ji, — ir niekada neturėjau, juk su jais tiek daug rūpesčių.

pasiųskite

—Atidžiai klausykite

"

visada

Draugų ji praktiškai

Kai ji baigė pasakoti savo ilgą istoriją, aš prisiminiau neseniai knygoje per­

naujagi­

kūdikiui.

nebendravo.

Ji papasakojo, jog apie

ma­

Kai išauginsi­

kaip apsisaugoti).

riai aš padėjau išsigydyti neurozę, ir prašė dabar manęs jai padėti.

nu­

ir dar žemės

ir įsodinsite į

kad jūs po

bažnyčioje

bažnyčia

tuziną ar net dvi dešimtis savo

Vėliau

šeimai,

Dabar,

ekonomė

daigams

bažnyčioje pakrikštytam

našlaičių.

našlaite.

jūsų

lapelį

aš norėčiau,

parapijiečių

ligoniams.

globoti.

tegul

vazonėlių

į gėlių

našlaičių.

našlaitės dauginasi lapeliais.

našlaičių,

bažnyčios

visiems

ir 50

ekonome

turėsite

Paskui

našlaitės jūs atlaušite po Šios

savo

afrikietiškų

našlaitesjūs

užduotis.

vazonų

kad išaugtų.

kiekį afrikietiškų

spalvų

Sias

medicininė

kiekvienos

vazonėlius,

„Rytoj jūs pasiųsite

rūšių.

perka 200 dovanoms skirtų gėlių

mano

užduoties.

Nueikite į gėlių parduotuvę ir nusipir­

kite 15 skirtingų kambarinių gėlių. Jos būtinai turi būti skirtingos. Kadangi jūs būdavo

iki

200

užaugintų

niekada augalų

augalų.

ji,

vaikus —jijų

duktė gyveno

medicinines užduotis ir tikiuosi, kad jūs jas įvykdysite. Jūs suprantate? Jūs sutin­

parduoti

ilgą savo ligos istoriją.

paliko mylimas vyras. Su vyru ši moteris jau seniai buvo išsiskyrusi. Dar paaiškėjo,

priežiūros.

žiausius

141

PAMILK LIGĄ SAVO

neauginote gėlių auginimą

dėmesingai

išstudijuokite.

išjos gaudavo gražų Tėvams

būdavo

eidavo padėkoti. Svarbiausia

vazonėlį su taip

nuostabiu augalu,

malonu gauti

Taip

triūsdama

nesikapstytipraeityje

Reikia dirbti darbą,

tarp kitko, įvairaus amžiaus.

kuris

būtų

ši

tokią

be abejo, jis tapdavo jos draugu.

dovaną, jog kai

tetulė dar pragyveno

ir kiauras dienas naudingas

Kai sergantis vaikas

visuomenei.

vaikas pasveikdavo, jie daugiau

nei 20

negalvoti apie savo

metų.

vienatvę.

O gal tetulė apie visuome­

ninę savo darbų svarbą ir nemąstė. Tiesiog ją tas darbas sudomino.

du.

Gali

prireikti

Kada pradėkite dienos,

pas jus juos

atsiras

dovanoti

kūdikio gimimo,

Dar būtinai kalauja

papildomų

priežiūra.

teks

apie

prižiūrėti

vazonėlių

gėlėms

pakankamas

savo

irt.

nusipirkite tris kaktusus.

daug dėmesio

ir priežiūros.

kiek

dauginti—įsigykite

kiekis jaunų

buvusiems

vestuvių proga

Išsiaiškinkite,

kambarinių 15

skirtingų

reikia šviesos ir drėgmės, reikiamai jas išdėstykite. Kiekvieną augalą pavadinkite var­

lienės titulą ".Ji turėjo daug draugų,

kruopšti

Jums

knygą

kaijai

kara­

reikalinga

nusipirkite

gėlių.

našlaičių

joms

neturite patirties,

Žmogui ne depresija galvoje, kai jam reikia prižiūrėti du šimtus našlaičių. Mirė buvo per septyniasdešimt. Jai suteikė „Milvuokio afrikietiškų

Visoms

ir

ir

bendradarbiams

augalų, ir

kiekvienai

gėlei

anksto.

pasitaikius progai kaimynams.

Gimimo

t. Tai labai nereiklūs augalai. Jie nerei­

Retkarčiais

atkreipkite įjuos

tie kiti augalai pareikalaus iš jūsų daug dėmesio ir rūpesčių.

dėmesį.

Tačiau


142

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Po kurio laiko ši moteris vėl atėjo pas mane, bet jau su savo dukra. Ji atrodė linksma -

ir

-pradėjo ji,

Viskas mano gyvenime puiku.

— esu jums

labai dėkinga.

Aš jaučiuosi

nuostabiai.

Tik štai dukters nuotaika man kelia nerimą.

Bet

žiūrėdama į mane, į tai, kaip aš pasikeičiau, ji taip pat panoro gydytis pas jus. Po

mėnesio

valgytume. Valgis turi atstatyti tą energiją, kurią mes eikvojame kasdieni­ niams reikalams. Be to, su maistu mes gauname atitinkamą informaciją apie

laiminga.

Gydytojau,

143

PAMILK LIGĄ SAVO

man pavyko grąžinti į gyvenimą

aplinkinį pasaulį. Ir kuo įvairesnė mūsų mityba, tuo daugiau informacijos mes gauname. Ir tuo mažiau privalome priklausyti nuo savo skrandžio. Žmonės, kenčiantys nuo besotystės, savo rajumu siekia atitinkamų po­ zityvių tikslų.

ir dukterį.

Jeigu jūs norite pakeisti savo gyvenimą, tai reikia imti ir keisti. Be­ prasmiška ir kvaila gailėtis praeities ir gyventi praeitimi. Gailestis - tai agre­

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Apsirijimas

Patirti

malonumą

ir gyvenimo

džiaugsmą

sija, nukreipta prieš Dievą, visatą, prieš patį save. J u k tai mes patys su Aukš­ čiausiųjų Jėgų pagalba kuriame tas ar kitas gyvenimo situacijas. Būtina nu­

Nuostabus tikslas - mėgautis ir džiaugtis gyvenimu. Bet toks būdas

spręsti štai ką: „Kas padarys mano gyvenimą džiaugsmingą ir laimingą?" Da­

turi neigiamų aspektų. Tai ir brangios organizmo energijos švaistymas, ir

bar atsiverkite naujiems džiugiems išgyvenimams ir įsileiskite juos į savo bū­

nutukimas su visais savo padariniais.

tį. Pakeiskite senas, pilkas mintis naujomis - šviesiomis, džiaugsmingomis.

Tačiau esama dar vieno besotystės aspekto, į kurį žmonės nekreipia dė­

Užsidėkite įvairiaspalvius akinius. Persvarstykite nemalonius praeities įvy­

mesio, o daugelis apie tai iš viso nežino. Apsirijimas - tai didžiulė agresija

kius tiek kartų, kiek reikia, ir pakeiskite požiūrį į juos, pakeiskite senus ne­

prieš gyvąją ir negyvąją gamtą, prieš organinį ir neorganinį pasaulį.

malonius jausmus naujais ir maloniais. Prisiminkite, kad kiekvienas žmogus

Jei žmogus gyvulinį, augalinį ar mineralinį maistą vartoja tik siekdamas

visada elgiasi teisingai. Anuomet, praeityje, jūs atitinkamai pasielgėte, ir tai

atstatyti išeikvotą energiją, tai čia nėra jokių gamtos dėsnių pažeidimų. Juk ateis

sukėlė atitinkamus įvykius. Dabar jūs galite be gailesčio ir kaltės jausmo

laikas, ir mūsų kūnas taps kokių nors būtybių maistu. Žmogaus kūnas - tai

pakeisti savo mintis ir kurti naują gyvenimą. Viskas jūsų rankose.

viena iš medžiagų ir energijos apykaitos žemėje grandžių. Tačiau jeigu valgymas žmogui yra vienas iš svarbiausių būdų pajusti gyvenimo džiaugsmą, tai tuo pa­ žeidžiami gamtos dėsniai. Nekontroliuojamas maisto rijimas - tai organinio ir neorganinio pasaulio būtybių naikinimas. Ne veltui krikščionybė visa tai su­

BESOTYSTĖ, RAJUMAS

pranta kaip nuodėmę. O agresija prieš šiuos pasaulius grįžta žmogui įvairiais Bet koks perviršis prieštarauja

būdais, pavyzdžiui, sunkių ligų ar nelaimingų atsitikimų pavidalu.

Gamtai. - Hipokratas

Kaip sakė Ostapas Benderis: „Nedarykite iš maisto kulto!" Aš ne prieš skanų ir įvairų maistą. Aš mėgstu skaniai pavalgyti. Kartais

Besotystė krikščionybėje taip pat priskiriama vienai iš septynių mirtinų

pats gaminu. Valgau sveiką maistą, kuris teikia man energijos ir malonumo.

nuodėmių. Kodėl gi taip pavojingas pataikavimas savo pilvui? Manyčiau,

Pirmenybę teikiu „gyvam" maistui, turtingam biologinės energijos. Be to,

todėl, kad žmogus gyvenimo tikslą suveda vien tik į skrandžio prikimšimą:

man patinka, kai maistas paruoštas estetiškai ir skaniai. Pats valgymo proce­

„Gyvenimas dėl valgymo, o ne valgymas dėl gyvenimo!" - štai tokių žmonių

sas man yra malonus užsiėmimas. J u k sakoma: „...nieko nėra geresnio žmo­

šūkis. Didžiulis kiekis neįkainojamos organizmo energijos eikvojama maistui

gui po saule, kaip valgyti, gerti ir linksmintis..." Bet aš turiu daug kitų būdų,

gauti ir suvirškinti. Bet juk mes gyvename šiame pasaulyje tikrai ne tam, kad

kaip pajusti džiaugsmą ir pasitenkinimą. Ir valgymas — tai tik vienas iš jų.


144

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Pagalvokite, kas dar, be maisto, gyvenime jums gali suteikti džiaugs­ mą ir pasitenkinimą. Nejaugi gyvenimo tikslas ir prasmė - prikimšti skrandį ir tuštinti žar­

145

PAMILK LIGĄ SAVO

Pats paprasčiausias terialinės

naudos,

nesėkmės

ar žūties:

nyną? Pagalvokite apie patį svarbiausią mūsų gyvenimo dalyką — apie tai, kas

skiria mus, žmones, nuo kitų būtybių. Laikas tą jau padaryti.

— kai linkite

kai

savanaudiško poelgio pavyzdys

kai jūs,

kitam žmogui ar visai žmonių grupei,

linkite

mirties giminaičiui,

bankroto savo

verslo

savanaudiško

norėdami

ma­

ar net valstybei linkite

kad gautumėte palikimą; konkurentui;

— kai linkite mirties ar ligos pretendentui į laisvą Tipiškas

-

elgesio pavyzdys yra

vietą pelningoje tarnyboje.

vedybos

dėl

išskaičiavimo.

SAVANAUDIŠKUMAS, ŠYKŠTUMAS, GODUMAS

Savanaudiškumas pasireiškia aistra pinigams arba materialinėms verty­ Būti

ne pen­

bės ir glaudžiai siejasi su veidmainyste. Kad gautų naudos, savanaudis žmo­

kias putpeles, o dvi. Nežalojome krūmo vien tam, kad pasidarytume iš jo kepsni­

gus gali nenuoširdžiai rūpintis, mylėti, o iš tikrųjų jausti visai kitus jausmus.

nę.

neprieinamam Paskui

tu

tausok ir žmones,

-

tai pasauliu

naudotis

taupiai.

Mes juk suvalgėme

neatsiskleidei

vėjo pavidalą įgavusiai jėgai.

neišsunk jų

iki paskutinio lašo, ypač tų,

Taigi lygiai kuriuos

taip pat

myli.

- C. Castañeda iš knygos Kelionė į Ikstleną

Šykštumas turi tų pačių pozityvių ketinimų kaip ir godumas. Šykštus žmogus pernelyg taupus ir vengia išlaidų. Jis siekia gerovės, bet šykštumas trukdo tikrai protingai ir rūpestingai elgtis su daiktais. Kad atsikratytumėte savanaudiškumo, šykštumo ir godumo, pradėkite kliautis gausos principu.

Savanaudiškumas - tai siekimas gauti naudą kitiems nepalankiomis priemonėmis. Savanaudiškas žmogus galvoja tik apie savo naudą ir negalvoja

Visata

turtinga

apie pasekmes. Siekis įsigyti, pasipelnyti daro jį neišrankų priemonėms. Be

Tą labai svarbu suprasti ir pajusti. Jeigu ką nors norite gauti šiame pa­

abejo, nėra nieko bloga, kad žmogus nori sau naudos. Ketinimai geri. Bet ar

saulyje, tai jums tiesiog reikia panorėti, labai smarkiai panorėti. Tiksliau,

geras būdas?

reikia tinkamai suformuluoti norą ir pašalinti savo viduje galimas jo įgyven­ dinimo kliūtis (smulkiau apie tai skaitykite kitoje mano knygoje). Kitaip

Elgesio būdas

Pozityvus

ketinimas

Savanaudiškumas

Gauti ką

nors svarbaus,

Godumas

Gyventi

pasiturimai

sakant, būtina atsiverti šiam pasauliui, visatos jėgoms ir tada gauti visa, ko būtino ir naudingo

Šykštumas

jums reikia. Imkite vadovautis visatos gausos principu. Tada jūs gausite tai, ko jums reikia, o kitas žmogus gaus tai, ko jam reikia. Viskas čia daug paprasčiau, negu jūs galbūt manote. Nieko nauja nereikia mokytis. Juk visi mes ir taip gauname iš gyvenimo ir Dievo viską, ko trokštame.

Jeigu žmogus gauna naudą, o kitas tuo metu kenčia, tai ir yra savanaudišku­

Gauname pagal savo tikėjimą, pagal savo mintis, veiksmus ir poelgius. Visata,

mas. Savanaudiškumas slepia savyje kitų pasaulių naikinimo programą. Juk jūs

Dievas, šis pasaulis yra labai teisingi ir harmoningi. Bet jeigu jūsų netenkina tai,

norite spręsti savo problemas pamindami kitų žmonių interesus. Godžiai, per­

ką jūs gaunate, arba jūs norite daugiau, tai tiesiog pakeiskite savo nuostatas.

dėtai trokštant patenkinti savo norus, pamirštami kitų ketinimai. Tada praside­

Aš seniai remiuosi šiuo modeliu. Jeigu noriu ką nors gauti, tai būtinai

da jūsų informacinių-energinių struktūrų deformacija, kadangi subtiliajame lyg­

gaunu. Stai darbe aš neturiu konkurentų ir varžovų. Yra tik sąjungininkai. Ir

menyje mes visi susieti. Pavojingai paveikiama psichika ir akys.

į mane kreipiasi tik tie žmonės, kuriems aš išties galiu padėti.


146

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Išmokite gerbti kitus pasaulius. Ir prisiminkite, kad kito žmogaus pa­ saulis, netgi jūsų artimo, - tai jau kitas pasaulis. Elkitės tame pasaulyje labai

147

PAMILK LIGA SAVO

Po

kurio

įrengtą

atsargiai. Visata turtinga - taip, todėl viskuo, ką ji duoda, naudokitės atsar­

iždą

laiko

aukso

Kai darbas Karalių

žmonės, daiktai ir reikmenys - tai tokios pat dalelės. M u s visus jungia visu­

langų.

Nuo

šios

ma, tad subtiliajame pasąmonės lygmenyje mes visi lygūs, kiekvienas iš mū­

liams.

Aišku,

į

sų lygus visiems likusiems.

nos

ir pusiausvyra.

Mokytojas Mokusenas

Chiki gyveno

sekėjas pasiskundė savo

žmonos

Tambo provincijos

šventykloje.

Vienas

— Ką

tu

nori

— Įsivaizduok,

tuo pasakyti?—paklausė

kad mano

pavadinsi?—paklausė — Luošumu, Tada jis

ranka

Kaip tu tai

Mokusenas.

atgniaužė

ranką

ir

išmaldą

luošumo forma,

— pasakė

—Jeigu tu gerai tai supranti,

kiekvieną

bės.

Kas tai bus tada?

tų,

moteris. esi gera žmona.

kai jį

Ir jis išėjo.

Sugriebęs jį

vyrui ir kaupti,

ir išlaidauti.

Vienas persų

karalius

nutarė

tapti

dosnus.

Jis

sukvietė pačius

tilptų

didžiulis aukso

sandėlys su

keturiasdešimčia

langų.

minios. langų

Diena ir

iš die­

apdovanodavo

aukso

vieną dervišą, monetą

ir

kuris kiekvieną

nueidavo.

tarp

taisyklės

vėliau jis

monarchas Tu

tarė sau: „Galbūt

ir apdovanoja auksu

sugalvodavo jam

kokį

kitus.

"Ir taip

nors pateisinimą.

karalius

neteko

kantry­

netgi

neištarei

labai įpykęs sušuko:

dar nė karto

o gal skolini juos

kurias jis

nutilus,

nenusilenkei būtų

man,

nušvietusi tavo

už palūkanas?

dervišas

išsitraukė

iš rankovės

buvo gavęs per keturiasdešimt dienų

rodantis

o karaliau Persijos, laikosi —

Tu

žemini

veidą. aukštą

Negi lopyto

trijų

keturiasdešimt aukso

ir,

mone­

sviedęs jas žemėn, pasakė:

kad dosnumas tik tada yra tikrasis dosnumas,

sąlygų:

duoti

negalvojant apie savo

dosnumą.

būti kantriam.

nejausti sieloje įtarimo.

supratimas

ir netapo

tikro dosnumo pavyzdžiu. Jo

apie „dosnumą", jis siekėjo

todėl,

kad tik

dosnumas tebuvo norėjo pagarsėti

žmonių. Puikavimasis

ves.

Tačiau

šlovę.

jo paties

įžymiausius

šalies architektus ir įsakė jiems pastatyti plačioje atviroje vietoje rūmus, kad juose

keturiasdešimties

Kad nors kartą šypsena

Bet šis karalius taip Idriso Šacho knygoje „Dervišų pasakos" yra nuostabi istorija apie dosnumą.

dervišą, jis

rankos

šiuos pinigus,

Ir trečioji —

Mokykitės būti dosnūs. Ne išlaidus, o dosnūs.

visiems pavargė­

dosnumo

menkysta!

Pirmoji sąlyga

vizito žmona ėmė padėti

didenybė per langus pats dalys auksą

išmaldos pats.

regėdamas

Antroji sąlyga Po šio

rūmai

kai dervišas pasirodė keturiasdešimtą dieną,

— Žinok, - vadinasi,

keturiasdešimčia

gaudavo savo

ateiti pasiimti

dieną

Karaliui

- pasakė Mokusenas,

lango,

nė vieno padėkos žodžio. rūbo

visada tokia.

su

karalius atkreipė dėmesį į

laikosi dervišų slapto

kaupi

ranka

pastatyti

visi!

moneta.

anas

vėl paklausė:

kad mano

valia

viename

aukso

— Nedėkinga

visą laiką sugniaužta į kumštį.

įsakė pripildyti juose

šauklys paskelbė karališkąjį įsaką: „Klausykite

rūmus patraukė nesuskaičiuojamos žmonių

nesugeba

moteris.

— atsakė moteris.

— Dabar įsivaizduok, — Kita

dienos jo

kuris

Tačiau nustebusi

Karalius

Iš pradžių valdovas manė, kad dervišas ima auksą kokiam nors neturtėliui,

šykštumu.

Mokusenas aplankė to sekėjo žmoną ir parodė jai į kumštį sugniaužtą delną.

buvo pastatyti.

dosnumo fontano

dieną prieidavo prie

teikęs jos savo knygoje.

baigtas,

karalius pasirodydavo

Dalydamas

M a n labai patinka viena dzenbudizmo alegorija. Nesusilaikysiu nepa­

jo

karaliaus

kiekvieną prašytoją

te." Labai svarbu, kad tarp duodamų ir gaunamų dalykų vyrautų harmonija

rūmai

monetų.

buvo

giai ir švelniai. Prisiminkite, kad jūs - šios Tikrovės, Dievo dalelė. Bet ir kiti

Išmokite duoti ir imti. Yra toks dėsnis: „Ką jūs atiduodate, tą ir gauna­

tokie

neturint dorų savybių,

Žmogus negali būti dosnus,

kurios pagrįstų

tokį elgesį,

kol nebus išsiugdęs kitų dorybių.

niekur nenu­


148

VALERIJUS SINELNIKOVAS

149

PAMILK LIGĄ SAVO

Visų pirma norėdami ką nors gauti, remkitės gausos principu. Šio

PAVYDAS

principo esmė labai paprasta: visata, Dievas yra turtingi, ir jūs verti turėti Pavydas - tai apmaudas, kurį sukelia svetimas turtas ar svetima gerovė. Savanaudiškumas ir pavydas visada greta, nes jų ketinimai sutampa: noras

šiame gyvenime visa ką, kas jums yra būtina. Imkite ir naudokitės. Ir daryki­ te tai geranoriškai, su gerais ketinimais. Kuo dažniau nuoširdžiai linkėkite sėkmės kitiems žmonėms. Tai puikus

turėti ar gauti ką nors svarbaus ir būtino sau.

vaistas nuo pavydo, taip pat ir nuo daugelio ligų bei problemų, kurias sukelia Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Pavydas

Gauti ką nors svarbaus, materialinės gerovės, Gyventi

gerą

pavydas. Linkėkite sėkmės savo artimiesiems, kaimynams, savo miestui, vyriau­ būtino ir naudingo sau, siekti santykių,

sybei, savo šaliai, kitoms šalims, Žemės planetai, kitoms civilizacijoms. M a n darbe, beje, ir gyvenime, dažnai tenka girdėti, kaip žmonės keikia

sėkmės.

vyriausybę ir tą šalį, kurioje gyvena. Tai ko gera jie gali tikėtis iš „blogos"

pasiturimai.

valstybės? Štai jie ir gauna tai, ko laukia.

Įsigyti tai, ką turi kiti, bet neturiu aš.

Linkėdami žmonėms sėkmės, jūs pritraukiate sėkmę į savo gyvenimą. Pavydus žmogus jaučia susierzinimą, nepasitenkinimą ir negali ramiai

Išmokite džiaugtis kitų žmonių laime ir sėkme. Jeigu mano kaimynas ar

miegoti, jei jo kaimynas ar pažįstamas įsigyja ar pasiekia ką nors tokio, ko

pažįstamas nusipirko puikų namą ar mašiną, bet aš to neturiu, tai kvaila

neturi jis. Jo pasąmonėje formuojasi kito žmogaus, o drauge ir savo pasaulio

pavydėti ir nuodyti sau gyvenimą. Verčiau pasidžiaugsiu kartu su juo - tuo

sunaikinimo programa. Pavydas gimdo didžiulę sąmoningą ir pasąmoningą

būdu aš pats greičiau įsigysiu tokį pat daiktą, jei tik man jo reikia.

agresiją. Ne veltui krikščionybė priskiria šį jausmą vienai iš septynių didžių­ jų nuodėmių. Pavydas ypač griauna ir žmogų, ir visatą. VEIDMAINYSTĖ

Prisimenate vieną pasaką? Vienas žmogus turėjo labai turtingą kaimyną.

Irsis

žmogus norėjo turėti visa tai, ką turėjo tas kaimynas. Tada jis kreipėsi į Viešpatį Dievą

Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailiais, o viduje yra plėšrūs

ir paprašė materialinių gėrybių sau. Dievas atsakė:, Astau duosiu viską, ko tu pano­

vilkai.

rėsi,

- iš

bet su viena sąlyga - tavo kaimynui aš duosiu du kartus daugiau." Ir tada šis

žmogus paprašė: „ Viešpatie,

išdurk man vieną akį!"

~\

Naujojo

Testamento

.

Veidmainiauti - tai dangstytis kaukėmis, slėpti savo tikrąjį veidą. Veidmai­ Pavydus žmogus nesupranta, kad jis sukyla prieš aplinkinį pasaulį. Jis

niškas žmogus kalba ir demonstruoja viena, o galvoja ir daro kita. Nuo bendravi­

nesuvokia savo tikrosios vietos ir paskirties visatoje. Jis nežino ir netiki, kad

mo su tokiais žmonėmis dažnai ima skaudėti galvą. Tai įvyksta todėl, kad žmo­

visata pati pasirūpins juo ir duos tai, kas j a m reikalinga.

nės, bendraudami vienas su kitu, priima informaciją mažiausiai dviem lygmeni­

Žmogus gali gauti gyvenime viską, ko tik jis panorės - bet kokius mate­

mis: sąmoningai ir pasąmoningai. Į sąmonę patenka viena informacija, o pasą­

rialinius ir dvasinius turtus. T i k reikia atsiverti visatos jėgoms. O pavydas

monė priima visai kitą informaciją. Žmogus bando suderinti nesuderinamus

mums trukdo tai padaryti. Sis pražūtingas jausmas daro žmogų agresyvų ir

dalykus. Rezultatas - galvos skausmas arba bloga nuotaika.

uždarą. Jeigu jaučiate pavydą, sudarykite išsivadavimo iš jo programą.

Patys veidmainiai, ne tik su jais bendraujantys žmonės, irgi kenčia nuo tokio savo elgesio.


150

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Elgesio būdas

Pozityvus

ketinimas

Veidmainystė

Noras ką nors sau gauti

Meilikavimas Veidmainis bando gauti sau naudos, rodydamas save aplinkiniams vienokį, nors viduje jis visiškai kitoks. Tokia savybe dažnai pasižymi politikai. Veidmai­ niaujant galima gauti materialinės naudos, pelnyti pasitikėjimą arba patraukti dėmesį. Bet toks būdas itin žaloja ir sveikatą, ir asmeninį gyvenimą apskritai.

151

PAMILK LIGĄ SAVO

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Melas

Materialinės gerovės,

dvasinės

Apgaulė

santykių

siekimas.

išsaugojimo

ramybės,

Melo pasekmės žinomos - tai aplinkinių nepasitikėjimas. „Kas šiandien apgaus, tuo rytoj nepatikės." Dažnai tėvai kalba savo vaikams netiesą, o paskui stebisi, kodėl vaikai jais netiki. O tereikia tik pasakyti tiesą, bet vaikų kalba.

Veidmainiui nuolatos reikia apsimesti, visus apgaudinėti. Jis negali būti savimi. Bet anksčiau ar vėliau mintys ir jausmai, kuriuos žmogus slepia, iškyla į

Septynmetis

paviršių. J u k išorė atspindi vidų.

- Seneli,

Veidmainystės priežastis yra nepasitikėjimas savimi ir aplinkiniu pasauliu. Veidmainis netiki, kad jis ką nors gali gauti būdamas nuoširdus ir atviras. savo individualumą. Te jūsų jausmai ir norai būna nuoširdūs. Stenkitės pa­ rodyti žmonėms savo tikrąjį veidą. Kaip sakoma, būkite paprastesni, ir jūs

o tu

Senelis paraudo -Ne,

Išmokite priimti ir mylėti save tokius, kokie esate iš tikrųjų. Gerbkite

mano pažįstamo

senelio:

užsiiminėjai su senele seksu? ir atsakė:

neužsiiminėjau.

— O aš mačiau per televizorių, pasakė anūkas. Ir

sūnus paklausė

viską

kaip viena moteris su vyru užsiiminėjo seksu,

- Aš tave išmokysiu. seneliui smulkiai parodė.

pritrauksite žmones. Melas visada pražūtingas, vis dėlto esama nuomonės, jog egzistuoja va­ MELAS,

Tiesos

dinamasis „šventas" melas, t. y. melas dėl gėrio. Bet išsiaiškinkime, ar taip

APGAULĖ

ir

yra tiesa,

melo

yra iš tikrųjų? Pavyzdžiui, ligoniui piktybinis auglys, o gydytojas ir giminės

klausimai jaudina paprastą žmogų,

o kas — melas.

atsižvelgdamas į

savo

tiesos

mat jam

Kariui tai nieko nereiškia. ir

melo

supratimą.

Jam,

svarbu

žinoti,

kas

Paprastas žmogelis elgiasi pavyzdžiui,

pasako

„ Tai

tiesa ", ir jis veikia tikėdamas tuo, ką daro. Paskui jam pasako „ Tai netiesa ", ir jis nuleidžia rankas.

Karys abiem atvejais elgiasi vienodai. Jam taria „ Tai tiesa ",

ir jis elgiasi visiškai atsakydamas už savo veiksmus. Jam pasako „ Tai netiesa ", ir jis

vėlgi elgiasi

visiškai atsakydamas

už savo

veiksmus. - C. Castañeda iš knygos Kelionė į Ikstleną

Meluoti ir apgaudinėti - vadinasi kažką suklaidinti, įtikinti nebūtais dalykais, kalbėti netiesą. Apgaulė ir veidmainiškumas visada stovi greta, ka­ dangi abiejų tikslai vienodi.

slepia nuo jo diagnozę, nenori jo gąsdinti. Bet tokiu elgesiu jie atima iš jo tą vienintelę galimybę išsigelbėti, kurią ligonis visada turi. Daugelyje pasaulio šalių ligoniams pavojingas diagnozes praneša. Tai teisinga, nes žmogus pri­ valo žinoti, kokią ligą jis yra „užsidirbęs". Tada jis turi galimybę pažvelgti į savo vidų ir mirties akivaizdoje pasikeisti. Reikia sakyti žmogui tiesą ir linkė­ ti sėkmės. Melagingas humanizmas visada žalingas. Kartais žmonės priversti slėpti tiesą daugelį metų ir dėl to jaučia sąžinės graužimą. Tada jų pasąmonė sukuria tokią situaciją, kai užslėpti dalykai vie­ naip ar kitaip išlenda paviršiun. Jelena susipažino su Sergejumi. Jų santykiai buvo gražūs ir po kurio laiko jie nusprendė susituokti. Sergejui buvo svarbu, kad jo būsimoji žmona būtų skaisti, ir Jelena žinojo apie tai. Bet, deja, mergyste ji seniai jau buvo praradusi. Ir tada ji ryžosi


152

VALERIJUS SINELNIKOVAS

apgaulei.

Jelena pasidarė

sau priežasčių ji išsaugojo penkis

metus, jiems gimė Kartą

nuo „Na,

to

nekaltybės plėvės

atstatymo

operacijos apmokėjimo

operaciją.

Dėl nesuprantamų

kvitą. Jauni žmonės

išgyveno

kartu

Manyčiau, kad egzistuoja tik viena tiesa - pati Tikrovė. Ir jos neįmano­ ma aprašyti jokiais žodžiais, neįmanoma matyti. TAI galima tik pajausti sie­ la, pasąmone. O visi mokslo atradimai, visos pasaulio sandaros teorijos — tai

mergaitė. Ir

tik etapai Tiesos pažinimo kelyje, kelyje Dievo link. Todėl aš tikiu visomis

virto pragaru. Ji iki šiol savęs klausia:

teorijomis, visais modeliais, bet taip pat žinau, kad jie savo esme klaidingi,

vyras ieškojo savo dokumentų ir atsitiktinai stalčiuje rado šį kvitą.

laiko šeimyninis gyvenimas Jelenai

153

PAMILK LIGĄ SAVO

kodėl aš išsaugojau šį kvitą?"

kadangi neatspindi pačios Tiesos. Aš pats sprendžiu, koks modelis ir kuo gali būti man naudingas.

Dažnai žmonės nesupranta, jog nieko nereikia slėpti. Tiesiog būtina išsivaduoti iš kaltės jausmo, ir tada melas taps tiesa. Pas mane gydytis ateina

Vadinasi, šiame pasaulyje nėra nei tiesos, nei melo, o yra Tiesos pažini­ mo pakopos.

tėvai su įvaikiais. Jie klausia manęs, ar jaučia vaikas, kad jų tėvai - netikri.

Yra dar vienas įdomus šios temos aspektas: jeigu jūs remiatės nauju są­

T o k i u atveju aš visada klausiu, ar myli jie iš tikrųjų šį vaiką, ar jaučia tėviškus

monės modeliu ir prisiimate atsakomybę už savo gyvenimą, tai jūsų apgauti

jausmus. Jeigu taip, tai nėra ko bijoti ir krimstis. Įvaikis jautriai reaguoja į

neįmanoma. J u k pagal naują modelį pasąmonėje yra saugoma visuotinė in­

visas netgi nežymias tėvų abejones. O abejonės ir kaltės jausmas visada suke­

formacija apie kiekvieną įvykį, kuris buvo, yra ir bus. Tokia pasąmonės pri­

lia atitinkamus padarinius. Jeigu tėvai ramūs - vaikas taip pat ramus.

gimtis. Todėl jums nereikia nerimauti dėl to, ar kokia nors informacija tei­

Čia, beje, nėra jokios apgaulės. Jeigu žmogus prisiima sau atsakomybę

singa, ar klaidinga. Bet kokiu atveju ji jums bus naudinga. Dar pastebėjau,

būti vaiko tėvu, tai tarp jo ir vaiko atsiranda energinis tiltas, kitaip sakant,

kad palaipsniui įvaldant šį naują modelį ima rastis gebėjimas skaityti žmo­

energiniame lygmenyje jie — vientisa visuma. Ir nesvarbu, kaip tėvai gavo

nių mintis, sužinoti jų slapčiausius norus. O kai gimsta šis žinojimas, tai

kūdikį. Tiesa ta, kad tai jų tikras vaikas. J u k svarbu ne fizinė, bet dvasinė

tiesos ir melo klausimai apskritai nustoja egzistuoti. Na, o jeigu jūs gyveni­

giminystė.

me susiduriate su melu ir apgaule, tai tik todėl, kad tikite jų buvimu.

Pradėkite sakyti tiesą. Tai labai malonu ir lengva. T u o labiau, kad me­ lo nėra - visa kas yra tiesa. Ir priešingai - visa kas yra melas. Kaip tai suprasti?

MEILIKAVIMAS

Labai paprastai. Prisiminkite istoriją. Aristotelio laikais Saulė sukosi apie Že­ mę. Žemė, beje, buvo plokščia. Tuos, kurie bandė įrodyti priešingai, tiesiog

Meilikavimas - tai pagyrimas savanaudiškais tikslais, apsimestinis prita­

degindavo ant laužo. Bet išaušo Renesanso amžius, ir su naujais atradimais

rimas, gudrus padlaižiavimas. Meilikautojas pasiruošęs iškelti kitą žmogų į

atsirado naujas požiūris į pasaulį. Įsigalėjo mechanicistinis visatos sandaros

bet kokias aukštumas, kad tik gautų iš jo kokios nors naudos: ar materialinės,

modelis. Jo pagrindas - traukos dėsnis ir priežastiniai ryšiai. Šis modelis

ar dėmesio, ar pritarimą.

skatino mokslo raidą: chemijos, fizikos, mechanikos, biologijos. Kaip lavina pasipylė nauji atradimai. Galų gale šio modelio pagrindu Nilsas Boras sukū­

Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

rė savo atomo sandaros modelį. O štai ne taip seniai fizikai nusprendė, jog

Meilikavimas

Noras ką

nors gauti

atomas ir apskritai visas pasaulis sukurti kitaip. Tai kurgi tiesa? Vadinasi, Boro atomo sandaros modelis klaidingas? Bet j u k ankstesnieji mokslo pasie­ kimai niekur neišnyko. Tai ką gi laikyti tiesa, o ką melu?

Meilikaujantis žmogus griauna ir pats save, ir aplinkinį pasaulį. J u k iš­ keldamas kitą, jis pažemina save. Meilikavimas - vienas iš puikybės darinių.


154

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vienas mano pažįstamas sakė, jog labiausiai nemėgsta meilikavimo. Tik­

155

PAMILK LIGA SAVO

žasties ir be priežasties.

Be pavyduliavimo,

riausiai kiekvienas, kas bendravo su tokiais žmonėmis, jautėsi nemaloniai. Tie

sijos požymių.

Visa tai atsiliepė vaikui,

nemalonūs pojūčiai atsiranda todėl, kad meilikavimas slepia savyje pasąmoninės

kur kas aukštesnis negu jo tėvų.

agresijos užtaisą. Ne veltui anksčiau sakydavo, jog „meilikavimu sielą ištraukia".

pakeistų

savo

elgseną,

buvo

ir kitų stiprių pasąmoninės agre­

beje, jo pasąmoninės agresijos lygis buvo

Siuo atveju liga — tai signalas tėvams,

kad jie

pasaulėžiūrą.

Žmogus, kuris žino savo vertę, siekia išreikšti savo individualumą šiame Pavyduliavimas ne tik suardo santykius, jis gali kliudyti jiems užsimegzti.

pasaulyje; žmogus, kuris gerbia save, niekada nemeilikauja. Išmokite nuoširdžiai ir nesavanaudiškai girti žmones, pritarti jų po­

Vienas vyras,

elgiams, sakyti jiems komplimentus. Be jokios priežasties. Tebūnie tai vie­

kuriam

neseniai sukako 40 metų,

mos. Jis net negali užmegzti ilgesnių santykių su moterimi - kelis kartus susitinka

nas iš būdų suteikti žmonėms malonumą.

ir išsiskiria. Jo tėvai kremtasi, įvairias būrėjas ir ekstrasensus.

Bet priežastis -jis pats. Pavyduliavimas - tai kankinančios abejonės partnerio ištikimybe ir mei­

pavyduliavimas vių

lę, sukelia sunkiausias ligas. Su pavyduliaujančiais žmonėmis man tenka su­

susinaikinimo programa.

sidurti praktiškai kasdien.

tis,

atėjo

vyriškis,

rado po smegenų sukrėtimo. net nereikėjo

intuityviai greitai

nebuvo,

tas" galvos ma

buvo bet

Kai tik jis įėjo į kabinetą,

banali

esą jį nužiūrėjo,

esą tarp jo ir moterų

sukrėtimas

ir abejonių. ir galvos

kadangi pagrįstas

pagerėjo jo

charakterio

santykiai su

priepuolių.

Priežastis

metų,

motinai

vis

neseniai sukako

moterimis: jei jo Stai

ryšiai

neleidžia jam

turėti pasto­

taptų pastovūs ar jis juos įteisintų,

todėl jo pasąmonė

to,

įsijungtų

ir kuria įvairaus pobūdžio

kliū­

saugodama jo gyvybę.

mi, paniekos. Kiekvienas iš šių jausmų duoda savo vaisių. Pavyduliautojas jaučia neapykantą savo seksualiniam partneriui, varžovui ir

neištikimybės įrody­

sau. Tokiu būdu jis formuoja klasikinį meilės trikampį! Jeigu jumyse yra nors

Pavyduliavimo pasekmės—„prisišauk­

lašas pavyduliavimo - laukite, tuoj bus trikampis. Jūs patys savo pavyduliavimu

Jos

Juk pavyduliavimas

neapykanta.

Kai

visų pir­

vyras pakeitė požiūrį,

jį sukursite. Žmonės patys susikuria sau problemų, o paskui kaltina tuo kitus. Pavyduliavimas, kaip ir kiekvienas kitas jausmas, turi savo pozityvių ke­ tinimų:

žmona.

ta pati - pavyduliavimas.

su

vyruko pasąmonė

Be

bės, neapykantos, nuoskaudos, abejonės, gailesčio sau ir nepasitikėjimo savi­

bruožus.

žmonai.

skausmai.

Neseniai į priėmimą atėjo šeima su kūdikiu.

ryšių

kad to

ir ta siena - pavyduliavimas.

aš iš karto supratau prie­

Tėvų pavyduliavimas gali sukelti rimtų ligų vaikams.

o

Sie aiškina,

Pavyduliavimas yra kompleksinis jausmas, susidedantis iš pykčio, rūsty­

Dirbant su žmonėmis ilgą laiką, galima

—pavyduliavimas

buvo įtarimų

smegenų išnyko,

Motina vaikščioja per

Skausmai atsi­

smarkiai skaudėjo galvą.

kreiptis į pasąmonę.

„muša" per galvą,

skausmai

kuriam

suprasti pagrindinius jų

O priežastis

kad nėra šeimos.

Ta priežastis

toks stiprus,

le. Tai vienas iš pačių pražūtingiausių jausmų. Jis ardo šeimas, užmuša mei­

žastį,

smerkia,

„pastatė" sieną. Jos, moterys, jį šaukia, traukia į save, o jis tarsi jų negirdi ir nemato.

PAVYDULIAVIMAS

/priėmimą

niekaip negali sukurti šei­

Vaikui neseniai buvo epilepsijos Mat,

vaiko

tik 30. Jis jai pavyduliavo

tėvui jau per 50

dėl mažiausios prie-

Elgesio būdas

Pozityvus

ketinimas

Pavyduliavimas

Noras turėti tvirtus,

tyrus, patikimus ryšius su mylimu

žmogumi. Noras parodyti savo meilę ir neabejoti dėl partnerio meilės

Juk sakoma:

„Pavyduliauja -

vadinasi,

myli.")


156

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Ketinimai tikrai nuostabūs. Kiekvienas nori mylėti ir būti mylimas, ra­

Todėl priimkite ir mylėkite save tokius, kokie esate.

mus dėl savo santykių su mylimu žmogumi. Bet seniai laikas suprasti, jog pavyduliavimas niekada nepadarė santykių tvirtesnių. Priešingai - jis užmu­

157

PAMII.K LIGĄ SAVO

Ketvirta, išmokite pasitikėti. Pasitikėjimas artimu žmogumi - tai aukš­ čiausias meilės pasireiškimas.

ša meilę. Neapykanta ir meilė nesuderinami.

Penkta ir ne mažiau svarbu, meilę galima išreikšti ir nepavyduliau­

Kaip gimsta pavyduliavimas ir kaip jo atsikratyti?

jant. Antraip iš jūsų meilės nieko nebeliks. Pavyduliavimas - labai blogas

Pirma, pavyduliavimas - tai požymis, kad jūsų netenkina esami ryšiai.

jausmų demonstravimo būdas.

Ir todėl jūs bijotės prarasti tą, kuris jums brangus. Bet negalima elgtis su artimu žmogumi kaip su nuosavybe. M u m s šiame pasaulyje niekas nepri­ klauso, netgi savo pačių gyvenimas. Artimas žmogus neprivalo būti viso jūsų

PALEISTUVAVIMAS IR SVETIMAVIMAS

gyvenimo tikslas. Tai ne tikslas - tai priemonė jūsų jausmams išreikšti. „Nu­ kelkite jj nuo pjedestalo" ir pastatykite greta savęs. Išsivaduokite iš savininkiškų jausmų ir baimės, kad jus paliks. Pa­ keiskite požiūrį į artimus mylimus žmones. Jie nepriklauso jums. Kiekvie­

Ar

jūs

girdėjot,

jo

protėviams

O aš jums sakau, savo

buvo

kad kiekvienas,

pasakyta:

„Nesvetimauk."

kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja

širdyje.

nas jų turi savo pasaulį ir savo gyvenimą. Kiekvienas žmogus iš prigimties

-

Evangelijos pagal Matą

vienišas šiame pasaulyje ir kiekvienam iš mūsų priklauso visas pasaulis. Visa­ ta duoda jums galimybę, savotišką dovaną, gyventi kartu su šiais žmonėmis.

Paleistuvavimas - tai seksualinis ištvirkavimas, o svetimavimas - santuo­

Priimkite šią dovaną su dėkingumu ir elkitės su ja atsargiai. Tvirtinkite ry­

kinės ištikimybės laužymas. Krikščionybėje paleistuvavimas priskiriamas vie­

šius tobulėdami patys, o ne agresija ar neapykanta, nukreipta į įsivaizduoja­

nai iš septynių mirtinų nuodėmių. O svetimavimas taip pat yra sunki nuo­

mą ar realų varžovą. Gerbkite artimo žmogaus individualumą. Ir prisimin­

dėmė. Ir reikia pasakyti, jog ne be pagrindo, kadangi ir viena, ir kita žaloja

kite: negalima prarasti to, kas jums nepriklauso!

žmogaus sveikatą, jo bei jo vaikų likimą.

Antra, jūs jau žinote dėsnį: panašus pritraukia panašų. Jeigu jūs žvalgotės į kitus arba jaučiate seksualinį potraukį kitiems, tai jūsų artimas žmogus pasąmo­

Paleistuvavimas ir svetimavimas (liaudyje vadinamas ištvirkavimu) daž­ nai baigiasi venerinėmis ligomis. Tai gali būti ir nevaisingumo priežastis.

nėje jau žino apie tai, tik kol kas šito nesuvokia. Ir greitu laiku gali pasielgti taip pat. Todėl prieš pradėdami pavyduliauti, pasirūpinkite savo minčių tyrumu. Trečia, pavyduliavimas - tai požymis to, kad jūs nepasitikite savimi

Pas

mane į priėmimą

metu jis pajuto

atėjo jaunas

baimę susirgti sifiliu.

vyras su

Tai

kaip vyru (moterimi). Pavyzdžiui, jeigu moteris jaučia nepilnavertiškumo

ną apžiūrinėdavo save nuo galvos iki kojų,

kompleksą, tai ji duoda dingstį vyrui ieškoti to įsivaizduojamo trūkstamo

odą.

dalyko kitose moteryse. Arba vyras, galvojantis, jog jis yra nepakankamai

tūrą šiuo

vyriškas, tiesiog verčia mylimą moterį ieškoti kitų partnerių. Pakeiskite požiūrį į save. Pradėkite save mylėti, vertinti ir gerbti. Jeigu

Apžiūrinėdavo savo

Jis valgyti

Pastaruoju

buvo įkyrioji būsena. Jis kiekvieną die­ atidžiai tyrinėjo kūno

ir lyties organų

burną - ieškojo ligos požymių. Jis išstudijavo

visą litera­

klausimu. nesirgo,

bet ši

baimė

visuomeninėse įstaigose,

jūs abejojate meile jums, tai pradėkite reikšti meilę sau - ir tada gausite iš

duodant ranką.

artimo žmogaus tą patį. Jūs — nuostabūs ir verti gyventi kartu su mylimu

kurie ligos požymiai,

žmogumi, turėti su juo tvirtus ryšius.

neįprasta problema.

įdomiausia,

trukdė jam važinėti

kad jam po

nors tyrimai buvo

Užmezgęs santykius su jo pasąmone,

normaliai gyventi.

visuomeniniu kurio

laiko

Jis pradėjo

transportu,

bijoti

sveikintis pa­

iš tikro pradėjo

rastis kai

visiškai geri. išsiaiškinau tokio keisto elgesio priežastį.


158

VALERIJUS SINELNIKOVAS

„Aš baudžiu

tave už tavo ištvirkavimą,

tave deramo elgesio su

moterimis.

— atsakė jam pasąmonė,

— mokau

PAMILK LIGĄ SAVO

159

santykius su priešinga lytimi iškelia į pirmą vietą gyvenime. Jie nesupranta, kad tokie santykiai - tai ne tikslas ir ne gyvenimo prasmė, o tik pilnaverčio

" būti­

gyvenimo priemonė. Kaip jau žinome, pavyduliavimas gimdo sąmoningą ir

lytiniai santy­

pasąmoningą agresiją. O netvarkingi lytiniai santykiai padeda kuriam laikui

kiai padėjo kuriam laikui išsivaduoti iš stipraus pavyduliavimo. O kai jis vedė ir

šią agresiją prislopinti. Kaip alkoholikas degtine slopina pasąmonės agresiją

jam gimė duktė, pasąmonė

prieš save ir aplinkinį pasaulį, taip ir ištvirkėlis ar ištvirkėlė paleistuvaudami

Pasirodo, jaunystėje jis gyveno palaidą gyvenimą. na.

Sieloje jis

buvo

Mes pakeitėme jo būdus,

labai pavyduliaujantis žmogus. nusprendė

pasąmonės

nukreipti jį į

elgesio

programą,

Tada jam Ir

tai

netvarkingi

teisingą

kelią

sukūrėme

buvo

savu naujus

būdu. elgsenos

stengiasi neutralizuoti pavyduliavimą. Bet ištvirkavimas blogas vaistas nuo pavyduliavimo, nors ir labai saldus. Ilgalaikis nekontroliuojamas bet kokio

ir baimės praėjo.

vaisto vartojimas turi savų pasekmių. Venerinių ligų istorija turi įdomų dėsningumą. Visos tos ligos atsiranda

Atsisakyti nuo potraukio netvarkingiems lytiniams santykiams galima

tuo laikotarpiu, kai vyksta vadinamosios seksualinės revoliucijos. O iškart po

tik vienu būdu — atsisakyti pavyduliavimo. O pavyduliavimas savo ruožtu

septintojo dešimtmečio seksualinės revoliucijos, kai sifilį jau išmoko efekty­

pagimdytas puikybės, tai yra neteisingo požiūrio į Dievą, visatą, į patį save ir

viai gydyti antibiotikais, atsirado ŽIV. Ta liga pakeitė ankstesnes ligas, pla­

į priešingą lytį. Būtent todėl religijoje ištvirkavimas priskiriamas nuodėmei,

tinamas lytiniu keliu. Ją sukelia virusas, o su virusais mūsų mokslas dar neiš­

be to, dar ir mirtinai.

moko kovoti. Be to, ar verta kovoti? Seniai laikas suprasti, kad liga - tai signalas. Būtina šalinti ligos priežastį. O priežastis - žmogaus elgesys. Anksčiau religija savo įsakymais nors truputį kontroliavo žmonių seksu­ alinę elgseną. Dabar visi draudimai panaikinti. O tinkamai bendrauti vyrus ir moteris mažai kas moko. Knygos, spauda ir televizija iš esmės skleidžia seksualinę patologiją.

Aš įsitikinau štai kuo: kai žmogus svarbiausiu dalyku padaro meilę Die­ vui, gyvenime viskas iškart susitvarko. Išnyksta puikybė ir pavyduliavimas. Santykiai su artimu žmogumi padeda tobulėti, ima teikti malonumą, džiaugs­ mą, pasitenkinimą. Jeigu norite savitarpio santykių harmonijos, tai priimkite meilę artimam žmogui kaip dalį meilės Dievui, visatai. Liaukitės elgtis su savo partneriu kaip

Bet jeigu lytinis ištvirkavimas egzistuoja, tai jis atlieka tam tikrą funkciją. Elgesio būdas

Pozityvus ketinimas

Ištvirkavimas

Meilės

Svetimavimas

su priešinga

ir

malonumų gavimas

su nuosavybe, taip pat liaukitės jį be saiko dievinti. Elkitės su partneriu rū­ pestingai - tarytum su visatos dovana, tarytum su savo atspindžiu, o į santy­

bendraujant

lytimi

Įsivaizduokite situaciją, kai tarp vyro ir žmonos įvyksta konfliktas: abi­ pusis nepasitenkinimas, pretenzijos, nuoskaudos. Kaip jūs jau žinote, visi šie jausmai ir emocijos užmuša meilės jausmą. O jeigu tai vyksta nuolat? Apie kokį tarpusavio supratimą ir abipusį patenkinimą galima kalbėti? Bet žmo­

kius su juo žvelkite kaip į priemonę, kuri padeda jums augti ir tobulėti. Reziumė Pabandžiau apibūdinti negatyvias emocijas pozityviu požiūriu. Aš ma­ nau, kad tai man pavyko. Gerai ar blogai — spręskite jūs. Prisiminkite dar kartą emocijas ir elgesį, kurie yra įvairių ligų ir asmeni­ nio gyvenimo problemų priežastis. Stai jų sąrašas:

nės vis tiek nori malonumo ir pasitenkinimo. Ir užuot tvarkę savo santykius, jie ieško visa to kitur, nesusimąstydami apie padarinius. Esu įsitikinęs, kad paleistuvauti ir svetimauti linkę labai pavyduliaujan­ tys žmonės. Tai yra tie, kurie „užkibę" už seksualinių malonumų ir kurie

PUIKYBĖ, EGOIZMAS, ASMENĖS SVARBOS J A U S M A S Kritika, pretenzijos ir nepasitenkinimas Smerkimas


160

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGA SAVO

161

Panieka

visų pirma yra pagimdytos puikybės, egoizmo jausmo. J u k puikybė randasi

Priešiškumas

tada, kai nesuprantame, kokia mūsų vieta pasaulyje, koks gyvenimo tikslas.

Neapykanta

Paskui puikybė sukelia disharmoniją. Puikybė - tai savotiška hidra su trisde­

Suirzimas

šimt galvų. Ir ją būtina nugalėti. Galima pamažu, kertant vieną galvą po

Pyktis ir įniršis

kitos. O galima ir iš karto.

Nuoskauda

Anksčiau buvo manoma, kad liga - velnio duota. Iki šiol įvairūs žiniuo­

Kerštingumas

niai, burtininkai ir ekstrasensai gydydami žmones bando išvyti velnius, nuimti

Apmaudas

užkerėjimus bei apžavus. Bet tai yra negerai, kadangi liga niekur nedingsta,

Nusivylimas

o tiesiog „numetama" į gilesnius informacinius-energinius pasąmonės sluoks­

Apkalbos ir piktos mintys

nius. O paskui ji grįžta daug kartų stipresnė. Dar Jėzus mokė: „Kai netyroji

Pagyrūniškumas

dvasia išeina iš žmogaus, ji perkeliauja bevandenes vietas, ieškodama atilsio,

Kaltės jausmas ir bausmė

bet jo neranda. Tada ji sako: 'Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau.' Parėjusi ji

Savikritika, saviplaka, nepasitenkinimas savimi, savęs teisimas, savinieka

randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. Tada ji eina, paima su savimi kitas

ir neapykanta sau Baimė, nerimas, susirūpinimas Abejonės ir neryžtingumas

septynias dvasias, piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir tada tam žmogui darosi blogiau, negu buvo." Ligos negalima išvyti. Ją būtina panaudoti. Nes nėra tokios jėgos šiame

Gailestis

pasaulyje, kurios negalima būtų panaudoti pozityviais tikslais. Dabar jūs

Užuojauta

žinote, kad liga — tai išorinis įvairių destruktyvių emocijų pasireiškimas. Ta­

Ilgesys, liūdesys, depresija

čiau kiekviena iš tų emocijų atlieka savo pozityvius vaidmenis, padeda žmo­

Besotystė, rajumas

gui tobulėti. Vadinasi, atsiranda galimybė griaunamąsias jėgas nukreipti nau­

Savanaudiškumas, šykštumas, godumas

dinga sau linkme.

Pavydas

Jeigu jūs sergate arba turite asmeninio gyvenimo problemų, tai kreipki­

Veidmainystė

tės į savo vidų ir sužinokite, koks nederamas elgesys bei destruktyvios emoci­

Melas, apgaulė

jos visa tai sukėlė. O sužinoję priežastis, pradėkite jas šalinti. Tą atlikti jums

Meilikavimas

padės pasąmonės programavimo metodas.

Pavyduliavimas Palaidas gyvenimas ir svetimavimas

Pakeiskite savo požiūrį į ligą. Žiūrėkite į ją pagarbiai. Jūsų liga - tai gėris jums. Nebarkite jos, nebarkite savęs. Neslopinkite jos vaistais, nekovo­ kite su ja. Liga — tai jūsų pasąmonės signalas, kad pažeidėte visuotinius dės­

Pabraukite tas emocijas, kurios jums būdingos. Ir pradėkite stengtis jų atsikratyti.

nius. Būtent taip į ją ir žiūrėkite. Priimkite ją. Atsikratykite jos, visų pirma keisdami savo elgesį. Čia nėra jokios painiavos. Naudokite savo ligą kaip savo asmeninės evoliucijos priemonę. Ir kai tik pakeisite pasaulėžiūrą, liga jums

Tai dar nepilnas destruktyvių emocijų sąrašas. Aprašiau tik pačias svar­ biausias, kurias nuolat regiu gyvenime ir darbe. Ir įsitikinau, kad visos jos

jau nebus reikalinga. Ji tiesiog išnyks. Ji atėjo iš niekur ir išeis į niekur.


163

PAMILK LIGĄ SAVO

—Jeigu gerai supratau, jūs nenorite sirgti? — klausiu aš jos. — Taip,

gydytojau, jūs

visiškai teisus,

— sutinka pacientė.

— Gerai, bet aš jūsų klausiu, ko jūs norite, o ne to, ko nenorite. — Gydytojau,

aš jūsų

nesuprantu,

— pacientė nustebusi žiūri į mane.

—Matote, — ramiai aiškinu moteriai, — kaip aš klausiu ir ką noriu išgirsti iš jūsų, yra labai svarbi gydymo dalis. Faktiškai aš jau pradėjau gydyti. Gydymas prasidėjo

„PASINĖRIMO" IR PASĄMONĖS PROGRAMAVIMO METODAS Jūs jau žinote, kad liga - tai išorinis tikrų minčių ir emocijų pasireiški­ mas. Apskritai viskas šiame pasaulyje yra mūsų minčių rezultatas. M e s patys kuriame pasaulį savo elgesiu. Mūsų mintys materializuojasi. Taigi galime ir priklauso nemaloniems dalykams, todėl žmogus trokšta jos atsikratyti. Norint išsivaduoti iš ligos, reikia įveikti bent tris etapus: 1. Visų pirma būtina prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir nustaty­ ti, kokiomis mintimis ir kokiu elgesiu mes sukūrėme šią ligą. T a m reikia kreiptis į savo vidų, į patį save ir atskleisti tas griaunamąsias mintis bei emo­ cijas. Č i a padės jau pateiktas negatyvių emocijų sąrašas ir antroji knyga. 2. Kai nustatysite pražūtingą elgesį, sukėlusį kančią, išsiaiškinkite jo pozityvius ketinimus. Būtent pozityvius, o ne negatyvius. Tiksliau, ketini­ mas turi būti suformuluotas be neigimo priešdėlio „ne". Pavyzdžiui, pozity­ vus nuoskaudos ketinimas yra pakeisti požiūrį į save; kaltės jausmo - pakeisti savo elgesį; susierzinimo ir pykčio - pakeisti aplinkinį pasaulį, suderinti jį su savo lūkesčiais. Pastebėjau, kad žmonės linkę mąstyti negatyviomis sąvoko­ mis. J i e žino, ko nenori gyvenime, ir nežino, ko jiems reikia. Štai pavyzdys:

apie savo problemas, — Ko gi jūs

moteris.

Jos

diagnozė — gimdos

apie skausmą. Jai

baigus,

norite sau?

— Noriu atsikratyti ligos,

- atsako ji.

mano

klausimo:

navikas.

aš klausiu:

Ji

ilgai pasakoja

Jie

„Ko jūs

daugybe

sau

kartų jums

norite?" Jūs jau aiškino,

seniai

ir

ilgai

kokia jūsų patologija.

Visas savo diagnozes jūs žinote atmintinai. Jūs puikiai žinote,

ko jūs norite atsi­

kratyti. Bet jūs taip pat privalote žinoti, kokio mes su jumis bendro darbo rezulta­ to sieksime. Šis žinojimas turi būti konkretus. —Atrodo,

supratau! — sušunka moteris.

- Privalau pasakyti,AŠ noriu

būti

sveika ". — Taip.

susikurti ir malonių, ir nemalonių dalykų. Liga — tai disharmonijos apraiška

kabinete

šio

vaikščiojote per gydytojus.

4 skyrius

Mano

nuo

O dabar paaiškinkite man ir sau pačiai,

— Na, pirmiausia, sveika.

Dar aš noriu,

- pradeda pacientė,

ką reiškia jums būti sveikai.

— aš noriu,

kad neskaudėtų pilvo

kad mano gimda

būtų

apačios...

— Stop, — nutraukiu aš ją, - jūs ką tik pavartojote neiginį, dalelytę „ne". Tai,

ko jūs norite, privalo -Aha,

supratau.

būti pozityvu,

tai yra be dalelytės „ne".

Bet kaip pasakyti pozityviai „kad nebūtų skausmo"?

— Pavyzdžiui, taip: ,Aš noriu jausti mabnią ramybę ir komfortą pilvo apačioje." —Aš noriu jausti ir tęsia toliau,

malonų

komforto pojūtį pilvo

— aš noriu,

apačioje,

kad mano menstruacijos būtų

— pakartoja

moteris

reguliarios ir kiekvieną

mėnesį — reikiamu laiku. Kad jos prasidėtų lengvai ir kad aš pajusčiau, jog jos prasidėjo,

tik

atsiradimo

momentu.

Kadašjausčiausi

puikiai

iki

mėnesinių,

metu ir po jų. Kad kraujas iš gimdos išsiskirtų tik mėnesinių metu ir išsiskiriančio kraujo

kiekis

būtų

man

optimalus.

Kad aš džiaugčiausi gyvenimu.

— Puiku! Dabar ir jūs, ir aš žinome, ko siekiame. Paskui

mes tęsėme darbą

išsiaiškinome,

toliau.

kad liga — tai sukauptų

— Dėl ko jūs jausdavotės -Na, jis gėrė,

trankėsi,

vyro buvo

ant

jo.

ilgamečių

įžeista? — man

— Vadinasi, jūs už tai įsižeisdavote. pykdavote

Užmezgę kontaktą su jos pasąmone, nuoskaudų

mes

vyrui rezultatas.

klausiu jos.

neištikimas,

užgauliojo,

O dabar sakykite,

kartais mušdavo.

ko jūs norėdavote,

kai


164

VALERIJUS SINELNIKOVAS

— Kad

jis

manęs

neįžeidinėtų,

— Dabar suformuluokite -Aš norėčiau, giška

-

atsako

tą patį,

kad jis pakeistų

3. Kai jūs suformulavote pozityvų ketinimą, būtina sukurti naujus bū­

tik pozityviai.

dus jam įgyvendinti. Pagalvokite štai apie ką: ilgą laiką tam tikrose situacijo­

elgesį

mano

atžvilgiu,

kad mes

būtume drau­

patraukėte į savo gyvenimą

tokį

buvo

kitoks.

Nors,

- moteris susimąsto, - anks­

— Tai Kiek

klausimo

gydytojau, jis

apsipila

susikaupę

taip pat gėrė

nuoskaudų

tėvui

Tarkime, žmogų nuo vaikystės mokė, kad visos durys atsidaro tik į vieną

ašaromis. ir

pusę — j save. Apie kitus durų atidarymo būdus jis nieko nežino. Jį taip mokė

mušė

motiną.

koks gi jūsų pasąmonėje formavosi požiūris į

jumyse

ir

gailesčio

vyrus

tėvai, mokytojai. Visi aplink taip elgėsi. Ir štai jis patenka į tokią vietą, kur nuo pat

vaikystės?

motinai.

mano —Ne,

nuo

Tiesiog jūsų vyras atspindijūsų mintis, požiūrį į vyrus. Jums

vaikystės susiformavo agresyvus požiūris į vyrus ir įstrigo pasąmonėje.

griaunamoji programa patraukė į jūsų gyvenimą

tokį

vyrą,

kuris savo

Ir štai ta

elgesiu

moko

jus. Moko meilės sau, kaip moteriai, ir moko meilės vyriškajam visatos pradui.

santykius

reikia peržvelgti

su

vyru

moteriai

Savo santykius su

asmeninės

tėvu

istorijos peržvalgos

ir savo

robotai ir nesupranta, jog šiomis mintimis ir emocijomis kuria savo gyveni­

schemą, ji

mą. Nors tos mintys kelia jiems skausmą ir kančias, jie kaltina kitus arba

pateikta toliau). Visų pirma jums reikia suvokti, kad nei jūsų tėvas, nei jūsų vyras visiškai nekalti. Jūsų

mėgins kito būdo, jis taip ir tūnos šitame viename kambaryje, ribos savo gyvenimą, kaltins save ir „blogas" duris.

tiki apibrėžtais pareiškimais, įsitikinimais, principais. Jie naudojasi jais kaip

visą savo gyvenimą.

(aš daviau

visos durys atsidaro tik į vieną pusę. Jis neturi kito pasirinkimo. Ir kol nepa­

Taip elgiasi dauguma žmonių. Jų elgesio modeliai labai riboti. Jie aklai

— Ką gi man daryti? — klausia moteris. —Jums

moka tik vieną durų atidarymo būdą, tačiau šis būdas kažin kodėl „nevei­ kia". Jis netgi nesistengia pamėginti kitaip. J u k jį nuo vaikystės mokė, kad

vyras man Dievo duotas kaip bausmė. tai ne bausmė.

durys atsidaro įvairiai. Jis prieina prie durų, traukia jas, bet jos nepasiduoda. Jam labai reikia patekti ten, anapus durų, bet atidaryti jis jų negali - juk jis

—Aš savo tėvo apskritai ilgą laiką nekenčiau. Dabar aš jam abejinga. Vadi­ nasi,

ją. Nustatykite, ką jums įskiepijo dar vaikystėje: kokius principus ir taisyk­ les. Kuo jūs tikite ir iš kur jumyse toks tikėjimas?

Nežinau.

— O kokie buvo jūsų santykiai su tėvu?- klausiu aš jos. mano

tai darote, o antra, nežinote, kaip elgtis kitaip. Dabar jums atsirado galimy­ bė pakeisti savo pasąmoninę elgesio programą. Pirmučiausia išstudijuokite

vyrą?

— Kuo? Toks jis turbūt buvo iki manęs.

—Jūs žinote,

se jūs elgdavotės pagal tą patį modelį, nors dėl tokio elgesio nuolat kentėdavote. Vis dėlto jūs ir toliau elgiatės taip pat, nes, pirma, nežinote, dėl ko jūs

— Gerai! Ar niekad nesusimąstydavote, kodėl jūsų vyras taip elgiasi. Kuo jūs

Moteris po

165

moteris.

ir tvirta šeima.

čiau jis negėrė,

PAMILK LIGĄ SAVO

Jeigu jums kilo problemų ar jūs susirgote, tai yra signalas, kad prasidėjo

kantos programa jiems, o ta programa jai persidavė išjos motinos. Bet ji neišmo­

jūsų gyvenimo ir mąstymo stagnacija. Būtina augti, lavintis, keisti elgesį.

ko pamokos, neišsivadavo iš puikybės, nesugebėjo pakilti aukščiau savo neapykan­

Daugelis žmonių, kurie sirgo vadinamosiomis „nepagydomomis" ligomis ir

tos

ėjusi

kuriems pavyko išgyti, prisimena ligos laikotarpį su dėkingumu. Žmonės

operuotis ir nieko savyje nekeitusi, tai būtumėt palikusi šią problemą savo dukrai.

apskritai užmiršta, kad jų, kaip sąmoningų būtybių, paskirtis - mokytis,

nuoskaudų.

—Ji ją jau

Ir

vykdo,

dabar šią programą

save, mėnesių

mes aptarėme

Jeigu jūs

tai padėsite ne tik sau,

naujus jos elgesio

kaip į moterį. Jau po ultragarsiniai

vyrą savo

— pasakė pacientė: — neseniai išsiskyrė su

— Stai matote, jeigu jūs imsite keistis, Paskui

vykdote jūs.

tokį

„aplinkybes".

neapy­

ir

motina pati patraukė į savo gyvenimą

kelių dienų

tyrimai parodė,

jog

būdus,

būtumėte

bet ir dukrai.

naują jos požiūrį į

liovėsi gimdos kraujavimas, auglys gerokai

nuolat kurti nauja, stengtis įminti būties paslaptis. Žmogus sukurtas pagal

vyru.

sumažėjo.

vyrus o po

Dievo paveikslą ir panašybę, o lygina save su biologiniu ir socialiniu robotu.

ir į

Todėl suformulavę pozityvų ketinimą, sukurkite naujus elgesio būdus.

kelių

Tegu tie nauji būdai būna geresni už senuosius. Ir kuo daugiau variantų jūs sukursite, tuo didesnę pasirinkimo laisvę turėsite. Na, o jei jau naujieji elge-


166

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

167

sio variantai geresni už senuosius, sukėlusius ligas, vadinasi, liga daugiau

nežinau kurioje - tai nuspręs jūsų pasąmonė. Atsakymas taip pat gali ateiti

nebereikalinga. Sugebėjimas kurti naujus elgesio būdus - tai meno būti lais­

mintimis - tarsi vidinis balsas. Arba kaip atsakymas gali atsirasti koks nors

vam ir sveikam pagrindas.

vaizdas mintyse, paveikslėlis. Bet kuriuo atveju, kai užduosite klausimą, jūsų uždavinys yra stebėti visus pakitimus savo kūne. Jūs neprivalote sąmoningai

Štai vieno mano seanso pavyzdys, kai programuodamas pasąmonę aš gy­ džiau virškinamojo trakto susirgimą. Tai tik vienas variantas iš šimtų, bet jis

mėginti veikti šio proceso. Ta jūsų pasąmonės dalis, į kurią jūs kreipsitės, praneš apie save pačiu tinkamiausiu būdu.

padės jums įvaldyti metodą ir imti taikyti jį savarankiškai. Pasąmonės programa­

Taigi užduokite sau tokį klausimą: „Ar ta mano pasąmonės dalis, kuri

vimo metodas jau patikrintas gydymo praktikoje. Veikia jis nepriekaištingai.

atsakinga už ligos atsiradimą, pasiruošusi bendrauti su manimi mano sąmo­

Veikia esant bet kokiems susirgimams, net tiems, kurie oficialiosios medicinos

nės lygmenyje?" Kai paklausite, tiesiog stebėkite, kas vyks - visus kilsiančius

priskirti „neišgydomųjų" rangui (vėžys, psoriazė, epilepsija ir kt.).

pojūčius, vaizdus, mintis.

Į priėmimą atėjo jaunas vyras, sergantis skrandžio opa. Sirgo jis jau se­

(Vyras užsimerkia, paskui atsimerkia.)

niai. Liga ne kartą buvo paūmėjusi. Paskutinis paūmėjimas buvo labai stip­

Pacientas. Ar galite pakartoti klausimą? Aš nelabai gerai įsiminiau.

rus. Gydytojai jam skyrė krūvą vaistų, kurie mažai padėjo, ir pasiūlė ryti

Gydytojas. Žinoma. Jūs galite kartoti paskui mane mintyse: „Ar pasi­

zondą. Laikraštyje ligonis perskaitė mano skelbimą ir štai jis prieš mane. Jis iš karto sutiko išsiaiškinti pasąmonines ligos priežastis, nors ir blogai jautėsi: skausmai žarnyne, ėdė rėmuo, silpnumas, gurgėjo pilve. Pradžioje padariau nedidelę įžangą apie sąmonę ir pasąmonę, apie tai, kaip žmonės patys susikuria ligas, apie vidines susirgimų priežastis. Paskui mes perėjom prie pasąmonės programavimo metodo.

ruošusi ta mano pasąmonės ar mano asmenybės dalis, kuri atsakinga už ligos atsiradimą, bendrauti su manimi sąmonės lygmenyje?" (Vyras užmerkia akis. Matosi, kaip jo veido ir kūno raumenys atsipalai­ duoja. Po kurio laiko jo kūne atsiranda nedidelė įtampa. Jis atsimerkia.) Pacientas. Jūs žinote, man atsirado keisti pojūčiai, tarsi mano nugara skruzdėlės būtų perbėgusios. Gydytojas. Jeigu aš gerai supratau, tada, kai uždavėte klausimą, jums

Gydytojas. Jūs sergate ir jums ta būsena nepatinka. Aš jums glaustai

nugaroje atsirado šalčio, šiurpulio jausmas?

papasakojau apie sąmonę ir pasąmonę, o dabar sudarykime sutartį su ta jūsų

Pacientas. T a i p .

pasąmonės dalimi, kuri sukūrė ligą. Jūs pasiruošęs?

Gydytojas. Taigi jūs gavote signalą iš tos pasąmonės dalies. Bet mes kol

Pacientas. Pasiruošęs.

kas nežinome, ką jis reiškia: „taip" ar „ne". Todėl aš dar kartą paprašysiu jūsų

Gydytojas. Ar jūs žinote, kaip tai padaryti?

kreiptis į savo vidų ir padėkoti tai pasąmonės daliai, kuri davė jums signalą,

Pacientas. M a n u , kad ne. Aš niekada anksčiau šito nedariau.

nes šis bendravimas jums labai svarbus. Paskui pasakykite: „Kad aš tiksliai

Gydytojas. Tada aš jums paaiškinsiu. Dabar jūs mintyse kreipsitės į

suprasčiau signalą, kurį man duodi, tegul jis vėl atsiranda ir sustiprėja, jeigu

savo vidų, į patį save, o tiksliau - į tą pasąmoninio proto dalį, kuri sukūrė

tu praneši man: 'Taip, aš pasiruošusi su tavimi bendrauti', ir tegul jis neat­

ligą, ir užduosite jai klausimą.

siranda arba išnyksta, jeigu tu nepasiruošusi bendrauti su manimi sąmonės

Pacientas. Kokį klausimą? Gydytojas. Tuoj pat pasakysiu jums, koks tai klausimas, bet iš pradžių

lygmenyje." (Pacientas vėl kuriam laikui pasineria į save.)

paaiškinsiu, kokiu būdu jūs galite gauti atsakymą iš šios pasąmonės dalies.

Pacientas. M a n vėl atsirado tas pojūtis.

Atsakymas gali būti koks nors pojūtis kurioje nors kūno dalyje. Aš tiksliai

Gydytojas. Vadinasi, ši dalis pasiruošusi su jumis bendrauti.


168

VALERIJUS SINELNIKOVAS •

PAMILK LIGĄ SAVO

169

Pacientas. Vadinasi, taip.

apskritai aš noriu gyventi kur nors ant jūros kranto, Kanuose. Švarioje pata­

Gydytojas. Puiku! Dabar mes turime būdą, kaip iš pasąmonės gauti

lynėje su miela moterimi aš galiu išgulėti visą dieną.

konkrečius atsakymus į užduotus klausimus.

Gydytojas. Puiku! Užduokite dabar tokį klausimą: „Ar pasiruošusi tu

Pacientas. Gydytojau, ar gali būti, kad šį pojūtį aš šukelių pats?

man pranešti apie tą pozityvų ketinimą, kurį vykdai versdama mane bjaurė­

Gydytojas. Na, visų pirma aš patariu jums pasikliauti savo pasąmone.

tis, nekęsti, nervintis?"

Jūsų nepasitikėjimas gali jums tik pakenkti. Antra, galite pabandyti sukelti šiuos pojūčius sąmoningai. (Vyriškis užsimerkia, paskui vėl atsimerkia.)

P a c i e n t a s . Aš gavau tokį atsakymą: „Gyventi idealiame pasaulyje, kad viskas patiktų. Gyventi švariame mieste, apskritai švariame pasaulyje. Ir kad žmonių santykiai būtų švarūs."

P a c i e n t a s . Nieko neišeina — sąmoningai negaliu.

Gydytojas. Ketinimai nuostabūs! Jūs sutinkate?

Gydytojas. Na štai, matote! Savo abejojimais jūs tik trukdote gydymo

Pacientas. Žinoma.

procesui. Aš patariu jums atsiprašyti tos pasąmonės dalies dėl savo nepasiti­ kėjimo. Jūs pasiruošęs tęsti toliau?

Gydytojas. Bet jūsų netenkina būdas, kuriuo šis ketinimas dabar yra įgyvendinamas.

Pacientas. Pasiruošęs.

P a c i e n t a s . Taip, skaudantis skrandis — ne pats geriausias būdas.

Gydytojas. Kitas klausimas, kurį prašyčiau pateikti savo pasąmonės da­

Gydytojas. Tada padėkokite šiai pasąmonės daliai už rūpestį, kurį ji

liai, toks: „Ar tu pasiruošusi pranešti, koks mano elgesys, charakterio bruo­ žai, mintys ir emocijos sukėlė ligą?"

parodė, už tą pozityvų ketinimą, kurį ji vykdė. (Vyras trumpam užsimerkė.)

(Vyriškis užsimerkia ir pasineria į save.)

Pacientas. Padėkojau.

P a c i e n t a s . Šis pojūtis nugaroje vėl atsirado.

Gydytojas. Dabar paklauskite šios pasąmonės dalies, ar ji pasiruošusi

Gydytojas. Vadinasi, ši dalis duoda jums signalą: „Taip, pasiruošusi pranešti." P a c i e n t a s . Vadinasi, taip. Bet koks tai elgesys? Gydytojas. M a n taip pat įdomu. Tuoj išsiaiškinsime. Paprašykite šios pasąmonės dalies: „Pranešk man konkrečiai, koks mano elgesys sukėlė ligą. Pranešk mintimis, kad aš suprasčiau ir suvokčiau atsakymą."

apsvarstyti naujus elgesio būdus, kaip įgyvendinti šį pozityvų ketinimą. (Vyras akimirkai užsimerkia.) P a c i e n t a s . Pasiruošusi. Dar iki atsiradus pojūčiams nugaroje, aš gavau sutikimą mintyse. Gydytojas. Tai rodo, kad jūs radote bendrą kalbą su pasąmone. Dabar paprašykite šią pasąmonės dalį padaryti štai ką: pasinaudoti jūsų vidiniais

(Vyras kreipiasi į savo vidų ir kalba neatsimerkdamas.)

resursais bei fantazija ir sukurti tris naujus elgesio būdus, kaip įvykdyti šį

P a c i e n t a s . M a n o galvoje sukasi du žodžiai: „bjaurėjimasis" ir „nervin­

pozityvų ketinimą; tegu jie būna efektyvesni ir patikimesni nei senieji, tai

gumas". Gydytojas. Paprašykite šios pasąmonės dalies paaiškinti šių žodžių reikšmę gyvenimiškais pavydžiais.

yra geresni nei bjaurėjimasis, nepakantumas ir nervingumas, kurie sukėlė ligą; ir tegu naujieji būdai neturi žalingų pašalinių pasekmių, tegu jie tenki­ na visas kitas pasąmonės dalis. Dar aš noriu paaiškinti, ką reiškia „nauji elge­

P a c i e n t a s . Jau supratau. Aš tikrai į daugelį dalykų žiūriu nepakančiai.

sio būdai". Nauji elgesio būdai - tai naujos mintys, jausmai ir emocijos,

Pavyzdžiui, negaliu pakęsti purvo šiame mieste. M a n e erzina tam tikri kva­

naujas požiūris į save, į žmones, į aplinkinį pasaulį. Tai naujas požiūris į

pai. Aš nekenčiu žmonių niekšingumo, jų bukumo, meilikavimo, grubumo.

įvairias gyvenimo situacijas, nauja reakcija į įvykius. Ir dar: paprašykite šios

Gerai, kad yra maršrutiniai taksi, nes jau nebegaliu važinėti troleibusiais. O

pasąmonės dalies, kai tik ji sukurs vieną tokį naują elgesio būdą, duoti atsa-


170

VALERIJUS SINELNIKOVAS

kymą „taip". Paskui padėkokite už atsakymą ir paprašykite kurti būdus to­ liau. Jūs turite suskaičiuoti tris atsakymus „taip". Pacientas. Bet aš nežinosiu, kokie tai nauji būdai, taip? Gydytojas. Tai netgi gerai, kad nežinosite apie juos dabar. Tada jūs

PAMILK LIGĄ SAVO

171

Gydytojas. Kad nereikėtų spėlioti, kreipkitės dar kartą su tuo pačiu klausimu. Pacientas (po kurio laiko). Taip, yra kažin kokių prieštaravimų. Aš vėl gavau atsakymą „taip".

negalėsite sąmoningai sutrukdyti juos sukurti ir realizuoti. Suvoksite jūs šių

Gydytojas. Padėkokite toms pasąmonės dalims, kurios prieštarauja. Aš

naujų būdų turinį ar ne - tai ne tiek svarbu, nes pokyčiai vis viena prasidės.

įsitikinęs, kad jos rengiasi naujuosius elgesio būdus truputį pakoreguoti. Te­

Nors jeigu pasąmonė panorės, tai gali pranešti jums naujų būdų turinį.

gul jos sudaro savotišką „komitetą". Tegul išsako savo prieštaravimus ir pa­

Pacientas. Gerai, aš supratau. T i k pakartokite visa tai dar kartą.

geidavimus. Paskui paprašykite jų pakeisti tuos būdus, kuriems jos priešta­

Gydytojas. Padarykime taip: aš kalbėsiu, o jūs kartokite mintyse paskui

rauja, naujais, tenkinančiais visas kitas pasąmonės dalis. Ir paprašykite duoti

mane: „Pasinaudok mano kūrybiniais resursais ir sukurk tris naujus mąstymo

atsakymą „taip", kai jos baigs darbą.

būdus, kaip įgyvendinti šį pozityvų ketinimą; tegu šie būdai bus efektyvesni ir

(Vyriškis nugrimzta savyje.)

patikimesni už senuosius elgesio būdus, sukėlusius ligą; ir te naujieji būdai bus

Pacientas. Yra atsakymas „taip".

be kenksmingų šalutinių pasekmių, tai yra palankūs man ir aplinkiniams. Kai

Gydytojas. Dabar vėl kreipkitės į kitas pasąmonės dalis ir paklauskite:

tik sukursi vieną tokį elgesio būdą, duok man atsakymą „taip", o tada tęsk toliau.

„Ar yra dar kokių nors prieštaravimų naujiems elgesio būdams?"

(Vyriškis užsimerkia ir pasineria į save. Po penkių minučių atsimerkia.)

Pacientas. Tyla.

Pacientas. Viskas. Aš suskaičiavau tris atsakymus „taip".

Gydytojas. Vadinasi, visos pasąmonės dalys sutinka su naujais elgesio

Gydytojas. Ar padėkojote šiai pasąmonės daliai už tą vidinį darbą, kurį ji atliko.

būdais? Pacientas. Vadinasi, taip.

Pacientas. Žinoma.

Gydytojas. Dabar jūs ramus?

Gydytojas. Ar žinote jūs apie naujų būdų turinį?

Pacientas. Taip.

Pacientas. Ne. Ir dėl to aš jaučiuosi šiek tiek nejaukiai: manyje kažkas

Gydytojas. Atliksime dar šį tą. Mes turime būti įsitikinę, kad šie būdai

pasikeitė, o aš nežinau kas.

ateityje bus veiksmingi. Kreipkitės iš naujo į tą pasąmonės dalį, kuri kūrė

Gydytojas. Jūs pasitikite savo pasąmone?

naujus elgesio būdus, ir paklauskite štai ko: „Ar tu prisiimsi sau atsakomybę

Pacientas. Visiškai.

už tai, kad ateityje atitinkamose situacijose nauji elgesio variantai būtų veiks­

Gydytojas. Tai gerai. Dabar mes žengsime dar vieną žingsnį, kuris iš­

mingai realizuoti?"

sklaidys jūsų abejones. Kreipkitės dabar ne į tą pasąmonės dalį, su kuria

Pacientas (po kurio laiko). Ji pasiruošusi - aš gavau atsakymą „taip".

dirbome, o į visas kitas pasąmonės dalis ir užduokite tokį klausimą: „Ar yra

Gydytojas. Dabar, jei naujieji elgesio būdai bus geresni už senuosius, sukė­

tokių dalių mano pasąmonėje, kurios prieštarautų naujiems elgesio būdams?

lusius ligą, tai pasąmonė naudos būtent juos, ir liga išnyks, nes ji nebereikalinga

Jeigu prieštaravimų nėra, tai duokite atsakymą „ne", o jeigu yra tokių dalių,

Pacientas. Žinote, gydytojau, tai nuostabu - skausmai man jau praėjo.

kurios prieštarauja, tai duokite atsakymą „taip".

Aš jaučiuosi kur kas geriau.

Pacientas (po kurio laiko). Aš gavau atsakymą „taip". Gydytojas. Vadinasi, yra tokių dalių, kurios prieštarauja? Pacientas. Tikriausiai.

Dabar siūlau jums visa tai atlikti savarankiškai. Naudokitės toliau pa­ teiktu planu.


172

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PERPROGRAMAVIMO PLANAS

173

PAMILK LIGĄ SAVO

būdą, duok signalą 'taip', o paskui tęsk toliau." Suvoksite jūs naujų būdų turinį ar ne - tai ne tiek svarbu, nes pokyčiai vyks bet kokiu atveju. Duokite

1 ž i n g s n i s . Nustatykite sau ligą arba simptomą, kurių norite atsikratyti.

pasąmonei laiko ir tiesiog skaičiuokite signalų skaičių. 6 žingsnis. Dabar patikrinkite naujuosius elgesio būdus pasąmonės lyg­

2 žingsnis. Užmegzkite kontaktą su ta pasąmonės dalimi, kuri atsakinga už šios ligos atsiradimą: • Užduokite sau klausimą: „Ar pasiruošusi pasąmonės dalis, atsakinga už ligos atsiradimą, bendrauti su manimi sąmonės lygmenyje?"

menyje. Kreipkitės į visas kitas pasąmonės dalis: ,Ar yra tokių pasąmonės dalių ar tokių mano asmenybės dalių, kurios prieštarauja naujiems elgesio būdams?" • Jeigu atsakymas „ne", tai galima pereiti prie tolesnių veiksmų (7 žingsnis).

• Išsiaiškinkite signalų „taip/ne" reikšmę. Tai gali būti pojūtis, vaizdas,

• Jeigu atsakymas „taip", tai paprašykite pakeisti tuos būdus, kuriems

vidinis balsas arba piršto ar švytuoklės judesys. 3 ž i n g s n i s . Kai jau užmezgėte ryšį, kreipkitės į tą pasąmonės dalį su

yra prieštaravimų: „Pakeisk arba patobulink tuos būdus, kuriems prieštarau­

tokiu klausimu: „Ar pasiruošusi man pranešti, koks mano elgesys, kokie cha­

jama, naujais būdais, tenkinančiais visas pasąmonės dalis. Kai tik tai padary­

rakterio bruožai, kokios mintys ar emocijos sukėlė ligą?"

si, duok man ženklą 'taip'." Paskui vėl patikrinkite jau pakeistus būdus ir

• Jeigu gaunate atsakymą „taip", tai paprašykite pranešti apie tą elgesį ir

pereikite prie kito žingsnio. 7 žingsnis. Pažvelkite į ateitį. Kreipkitės į tą pasąmonės dalį, kuri kūrė

emocijas konkrečiai: „Pranešk konkrečiai, koks mano elgesys, kokie charakte­ rio bruožai arba emocijos sukėlė ligą?"

naujus veikimo būdus: „Ar tu prisiimi sau atsakomybę realizuoti naujus el­

• Jeigu gaunate atsakymą „ne", tai reiškia, kad toks elgesys yra, bet pa­

gesio variantus ateityje reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje? Kai tik išnagri-

sąmonė kol kas nepasiruošusi pranešti apie tai. Susitaikykite su tuo ir ženkite

nėsi visus galimus variantus ir būsi pasiruošusi prisiimti atsakomybę sau,

kitą žingsnį.

duok man atsakymą 'taip'."

4 žingsnis. Išsiaiškinkite atitinkamos pasąmonės dalies ketinimą (funkciją): • Pateikite jai tokį klausimą „Ką nori man pranešti skatindama taip blogai elgtis?"

ASMENINĖS ISTORIJOS PERŽVALGA, PERSVARSTYMAS IR IŠTRYNIMAS

• Jeigu gaunate atsakymą „taip", tai paprašykite pranešti konkrečiai: „Pranešk konkrečiai, kokį man naudingą ketinimą vykdei." Suformuluokite

— Pažįstu kelis žmones, — kalbėjo Don Chuanas, — kurie elgiasi labai apdairiai.

ketinimą pozityviai taip, kad jis jus tenkintų.

Jie laimingi,

• Jeigu gaunate atsakymą „ne", tai reiškia, kad pozityvus ketinimas yra

gos jėgos.

(jis būna visada), tačiau pasąmonė kol kas nepasiruošusi apie jį pranešti jums.

žino,

Priimkite atsakymą ir ženkite kitą žingsnį.

tavo

5 ž i n g s n i s . Imkite kurti naujus elgesio būdus, kurie realizuotų jūsų ke­

[...]

nes žino, Taip,

kas jų laukia kitą akimirką, veiksmuose slypi jėga,

kad tai yra jo paskutinis mūšis žemėje. krustelėjimas gali

būti paskutinis,

o jų veiksmai kupini ypatin­

- tęsė jis.

-

Ypač tada,

Kai tik imi suprasti,

tave apima

keista palaima.

kai žmogus

kad kiekvienas Taip

taip,

įsidėk šiuos žodžius į galvą...

tinimą (kurie atliktų šią funkciją). Paprašykite šios pasąmonės dalies: „Pasi­

- C. Castañeda

naudok mano pasąmoniniais kūrybiniais resursais bei fantazija ir sukurk ne

iš knygos Kelionė į Ikstleną

mažiau kaip tris naujus elgesio būdus, kaip įgyvendinti šį ketinimą. Šie bū­ dai turi būti efektyvesni, patikimesni, malonesni už ankstesnį elgesį ir be

Pasąmonė kiekvienam mūsų sukuria unikalią asmeninę istoriją. Ji susi­

žalingų šalutinių pasekmių. Kiekvieną kartą, kai tik sukursi vieną tokį naują

deda iš tam tikrų mūsų gyvenimo įvykių. T u o dalyku pasąmonė užsiima


174

VALERIJUS SINELNIKOVAS

175

PAMILK LIGĄ SAVO

nuo pat mūsų gimimo. Pasąmonėje saugoma visa informacija apie mūsų

stiprūs

skausmai

gyvenimą. Mes augame, kaupiame patirtį, pažįstame aplinkinį pasaulį ir net

Tai atsitiko po tam tikrų įvykių. Moters

neįtariame, kad mūsų rytojų kuria buvę potyriai ir išgyvenimai. Sąmoningas

nugaros

motina

ir

srityje jai

tėvas

atsirado

keturioliktaisiais gyvenimo

nuolat pykosi.

močiutę.

didžiąją

laiko

dalį ji praleisdavo pas

pažiūros, susiformavusios gyvenimo pradžioje ir netolimoje praeityje. Pavyz­

dėl jos.

Esą jeigu

džiui, jeigu jūs vaikystėje patyrėte tokį įvykį, kuris paliko jums neišdildomą

atsirado

skausmai

įspūdį, tai žinokite, kad pasąmonė „tebemato" tą įvykį vaiko akimis ir tokiu

skausmai palaipsniui praėjo.

būdu veikia jūsų gyvenimą. Todėl labai svarbu peržiūrėti asmeninę istoriją

do tėvų laimei ir gimsta ne laiku.

ir priversti pasąmonę pakeisti požiūrį į daugelį praeities įvykių.

programa. Mergina užmiršo tuos įvykius, bet vėliau, kai ji pati turėjo tapti moti­

nebūtų,

nugaroje. Ją

močiutė

mergaitė,

požiūris į aplinkinį pasaulį nuolat keičiasi, tačiau pasąmoningai mus valdo

tavęs

Ir

Būdama

metais.

ne kartą jai sakė, jog tėvai pykstasi

tai jie gyventų

laimingai.

vedžiojo per gydytojus,

tada

mergaitei

paskyrė kažkokį gydymą

Tačiau pasąmonė padarė

išvadą,

kad vaikai

ir

truk­

O tai ir yra mirties linkėjimo savo kūdikiui

M e s patys kuriame savo gyvenimą, savo pasaulį. Kuriame mintimis, po­

na,

šios mintys

elgiais. M ū s ų pasaulėžiūrą formuoja iš pradžių tėvai, paskui mokykla, televi­

nėje

nugaros srityje.

zija, knygos. Ilgainiui visa tai susiformuoja į pasąmoninę elgesio programą,

faktų.

kurios atspindys ir yra tas pasaulis, kuriame mes gyvename. Peržiūrėdami

nės programą. O perdavė šią programą mergaitei jos motina. Motina darėsi daug

gyvenimą, mes keičiame savo pasąmoninę programą, vadinasi, ir savo pasau­

abortų. O abortas — tai vienas iš pasąmoninės vaikų naikinimo programos pasi­

lį, savo būtį.

reiškimų.

Kadangi liga yra fiziškai išreikštas mūsų negatyvių minčių ir emocijų

realizavosi: žuvo

Jau

Prisiminusi

Močiutė šiuo

tikrus

Mergaitės

visuotinius

vaisius,

atveju

tai

dėsnius.

atspindys, tai labai svarbu prisiminti konkrečius savo asmeninio gyvenimo

verta. Juk praeities pakeisti

įvykius, kurie pagimdė tas nesveikas mintis bei emocijas. Tai taps supranta­

gramą.

šiuos įvykius,

nekalta.

motinai

o paskui pasislinko slanksteliai žemuti­

Ji

tik žodžiais atspindėjo

perdavė

Šią ydingą negalima.

moteris prisiminė

jos

motina,

kuri

grandinę galima

ir

mergaitės pasąmo­

buvo tęsti

Bet galima pakeisti savo

daug kitų

pažeidusi toliau.

mintis,

tam

Bet ar savo pro­

miau, jei mes panagrinėsime keletą pavyzdžių. Matome, kad ligas sukelia tam tikros buvusios gyvenimiškos situacijos. Į mane kreipėsi jauna moteris, kuriai skaudėjo stuburą juosmens srityje. Rentgenograma parodė metu,

kai

išaiškėjo,

slankstelių

moteris pagimdė kad kūdikio

mirties priežastimi

— atsakė ji,

— Bet juk kad ligą susiformavo

mes

kūdikį.

motinos įsčiose

kad tas

atsirado pirmo

Iš bendravimo tapo

vaikų

gimdymo

O

tekėti

Mes pradėjome giliau

pūlingos

ir

nozavo

vienareikšmišką

— atkakliai laikėsi ir

Apskritai problemos

su

iš nosies pradėjo

nosimi jai prasidėjo prieš

riau homeopatinio gydymo kursą. Rezultatas buvo geras. Dabar gydytojai jai diag­

naikinimo programa.

tirti pasąmonę

mano pacientei prieš metus

nepageidautinas?-paklausiau aš jos.

vaikų,

informaciją,

haimoritą

Pasirodė,

Galbūt ši programa

tada paaiškėjo,

ilgesį,

moteris. kad pirmą

kartą

(sinuso

uždegimą)

ir pasiūlė

daryti punkciją.

Ji

atsisakė,

o

prisiminusi, kad aš jai anksčiau buvau padėjęs, vėl atėjo pas mane.

niai jos dukra

neprisimenu,

išskyros.

Vienai

penkerius metus. Tai pasireikšdavo užgulta nosimi naktimis. Tada aš jai pasky­

turėti

vaikystėje?

— Aš nieko panašaus

žalios,

vienas pavyzdys.

gal bijojote

nenorą

aiškią

Štai dar

kūdikio

— nieko panašaus net mintyse nebuvo.

iš pasąmonės gavome

visa, kas užslėpta, taps aišku.

su pasąmonės protu

ligos priežastimi.

naikinimo programa.

nėštumas

ir vaisiaus žūtį sukėlė vaikų dar

Skausmai

nėštumo jūs galvojote apie

o gal jums atrodė,

— Ne,

negyvą

mirtis

buvo pasąmoninga

— Gal iki pirmo gimdyti,

pasislinkimą.

Kartais jos būna aiškios, o kartais - užslėptos. Svarbu pažvelgti į save, ir tada

kad išskyrų atsiradimą sąlygojo išvyko į kitą šalį.

depresiją, gailestį.

užplūdo

todėl,

Tada

tam

tikri praeities įvykiai.

motina pasijuto

Visą tą laiką ji slopino ašaras.

kad santykiai su

dukra jai

Nese­

vieniša, pradėjo jausti

Tokios negatyvios mintys

buvo pats svarbiausias dalykas gyve-


176

VALERIJUS SINELNIKOVAS

nime. Ir dabar gyvenimas jai prarado prasmę, kadangi ji gyveno tik dėl dukters. O jos išskyros iš nosies — tai užslėptos emocijos,

užslopintos ašaros.

nosies

2. Įsivaizduokite tą situaciją, įsivaizduokite tą žmogų (arba žmones), su kuriais surišti jūsų išgyvenimai šioje situacijoje.

Paskui ji prisiminė dar keletą įvykių, kurie buvo sukėlę negatyvias emocijas ir drauge —

177

PAMII.K LIGĄ SAVO

negalavimus.

3. Pirmiausia, ką reikia padaryti - tai šią situaciją priimti. J u k sakoma: „Viskam Dievo valia!" Priimti situaciją, vadinasi, prisiimti atsakomybę užjos atsiradimą.

Atskleidę tokius probleminius įvykius, juos persvarstykite. Persvarstyti

4. Pagalvokite, kokiomis mintimis ir jausmais jūs šią situaciją sukūrėte.

įvykius - tai negatyvias, žalingas mintis, sukėlusias ligą, pakeisti naujomis,

Malonias situacijas mes kuriame pozityviomis mintimis, o nemalonias (stre­

pozityviomis.

sines) - negatyviomis.

Kiekvienoje situacijoje, kad ir kokia ji atrodytų neteisinga ar absurdiška,

5. Nustatykite, ko svarbaus ir pozityvaus išmokė jus ši situacija. Kokią

reikia stengtis įžvelgti Aukščiausiosios Galios pasireiškimą. Tada išnyks ne­

pozityvią pamoką jūs gavote. Yra toks posakis: „Viskas, ką Dievas duoda -

pasitenkinimas ir ta situacija, ir apskritai visu pasauliu, visi įvykiai ims atro­

tik į gera."

dyti dėsningi ir suprantami, jūs sugebėsite atleisti jus įskaudinusiam žmo­ gui, padėkoti jam.

Kvėpavimo

technika

Asmeninės istorijos įvykių peržvalgos ir persvarstymo procedūrą reikia Viena Užmezgę pyktis,

moteris

kontaktą neapykanta,

sūnaus skyrybomis. pyktis

marčiai,

jos gyvenime peržvelgusi

ilgą

laiką jautė širdies

su jos pasąmone,

nuoskauda, gailestis, Moteris niekaip

gailestis sūnui

buvo visus

mes

daug

išaiškinome, noras atkeršyti.

negalėjo susitaikyti su

atsiradusius po

sukėlė

Šios emocijos siejosi su tokia situacija.

materializavosi į širdies

situacijų,

kuriose ji jautė panašias

irjuos persvarsčiusi, ji

infarkto.

kad infarktą jai

ir anūkui

tokių

tuos įvykius

skausmus,

sugebėjo

ligą.

Ir štai Pasirodo,

emocijas.

išsivaduoti

derinti su specialiu valomuoju kvėpavimu. Tai padeda pasiekti tam tikrą susikaupimo laipsnį, todėl pati procedūra būna daug efektyvesnė. Prieš pradėdami, pakvėpuokite 3 - 5 minutes, kol kvėpavimas taps ra­ mus ir lygus. Dabar imkitės konkretaus asmeninio gyvenimo įvykio, galvokite apie jį

Tik

tol, kol atmintyje iškils tie jausmai, kuriuos anuomet tas įvykis buvo sukėlęs.

iš širdies

Paskui lėtai įkvėpkite, pasukite galvą iš dešinės į kairę, nosies galiuku

skausmų.

apibrėždami prieš save pusrutulį. Šis įkvėpimas reikalingas energijai atstatyti juk kiekviena įtempta situacija žmogų alina.

Savo asmeninės istorijos peržvalgą siūlyčiau atlikti atsiskyrus, tokiose

Kai įkvepiate sukdami galvą iš dešinės kairėn ir drauge prisimenate kita­

vietose, kuriose jūs jaučiatės ramiai, atsipalaidavę. Prieš tai atlikdami, prisi­

dos patirtus jausmus, jūs susigrąžinate anoje situacijoje paliktą savo energiją.

imkite atsakomybę už savo pasaulį, už savo gyvenimą. Nutraukite vidinį dia­

Paskui iškart iškvėpkite, sukdami galvą iš kairės dešinėn.

logą ir pradėkite procedūrą.

Iškvėpdami jūs išsilaisvinate iš tų minčių bei jausmų, kuriuos jums bu­ vo sukėlę kiti žmonės, dalyvavę aname įvykyje. Kvėpuodami stenkitės pamatyti įvykio ar atskiro su įvykiu susijusio žmo­

PERŽVALGOS

IR PERSVARSTYMO

TECHNIKA

gaus vaizdą. Įkvėpdami atsiimkite savo mintis, jausmus ir emocijas, o iškvėp­ dami svetimus sau anuomet prisiimtus jausmus, mintis ir emocijas grąžinki­

1. Išrinkite iš savo asmeninės istorijos tokį įvykį, į kurį jūs reagavote negatyviai, pajutote stresą.

te jų savininkui. Atlikite tai visiškai ramiai.


178

VALERIJUS SINELNIKOVAS

J a u po kelių kvėpavimo ciklų jūs pasijusite kur kas lengviau. Baikite šį pratimą tada, kai atsiras laisvės ir lengvumo pojūtis. Jūsų kūnas pats jums padiktuos, kada reikia baigti. Kiekvienai situacijai reikalingas skirtingas kvė­ pavimo ciklų kiekis. Tai priklauso nuo įvykio „sunkumo" ir trukmės. Esama tokių su jausmais bei neigiamomis emocijomis susijusių situacijų, kurias per­ žvelgti ir persvarstyti trunka kelias dienas. Pavyzdžiui, artimo žmogaus mir­ tis arba santykių nutraukimas. J u m s tada reikia prisiminti visus savo gyveni­ mo įvykius, vienaip ar kitaip susijusius su tuo žmogumi. O kartais gana ir

PRIEDAS

vieno kvėpavimo ciklo, kad pajustumėt lengvumą ir laisvę. Prieš šį pratimą pageidautina sudaryti sąrašą visų tų žmonių, su kuriais kada nors buvote susitikę. Tai padaryti įmanoma, juolab kad pradėję savo gyvenimo peržvalgą, prisiminsite seniai pamirštus įvykius.

Šiame priede noriu paminėti tuos visuotinius dėsnius, kurie sudaro naujo sąmonės modelio pagrindą. Jų žinojimas padės jums tobulėti ir nusistatyti ligų bei asmeninių problemų priežastis. Šiuos dėsnius sukūriau ne aš. Jie

6. Padėkokite visiems įvykių dalyviams už pamoką. Baigdami kiekvieną

egzistuoja iš senų senovės. Žinome mes juos ar jų nežinome, priimame ar

peržvalgą garsiai ištarkite: „Aš laiminu tave su meile ir atleidžiu. Tu gyveni

nepriimame - jie vis viena veikia. Prisimenate tokį posakį: „Įstatymų nežino­

savame pasaulyje, aš - savame. Aš ir tu esame laisvi."

jimas neatleidžia nuo atsakomybės." T a d pažinkime aukščiausiuosius dės­ nius ir prisiimkime atsakomybę už savo gyvenimą. Pažinę šiuos dėsnius ir jais pasirėmę, jūs atgausite sveikatą ir pakeisite daugelio savo gyvenimo sferų situaciją. KIEKVIENAS Ž M O G U S PATS KURIA SAVO PASAULĮ, SAVO GYVENIMĄ. Tai labai svarbu suvokti. Mes kuriame savo pasaulį mintimis, jausmais ir emocijomis. Kitaip sakant, mūsų kūnas, dvasinės ir fizinės sveika­ tos būklė, santykiai šeimoje, santykiai su žmonėmis ir aplinkiniu pasauliu, darbas, finansinė padėtis, - visa tai yra mūsų minčių, jausmų ir emocijų atspindys išorėje. IŠORĖ ATSPINDI VIDŲ. Išmokite remtis šiuo dėsniu. Jeigu mes patys kuriame savo pasaulį, vadinasi, mes galime jį ir pakeisti. Tiksliau, jeigu gyvenimas mūsų netenkina, tai mes galime keistis, išsi­ aiškinti ir pašalinti tos ar kitos problemos priežastis ir kurti naują būtį. Bū­ tina kreiptis į savo vidų ir pakeisti savo pasąmoninę elgesio programą, tai yra pasikeisti pačiam. Jeigu jūs norite pakeisti aplinkinį pasaulį ir jus supančius žmones, tai prisiminkite, kad visa, kas jus supa - tai jūsų pačių atspindys. Todėl prade-


180

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

181

kite nuo savęs. Kai pasikeisite patys, pasikeis ir jus supantys žmonės bei

jimo aspektas. Ši idėja daugeliui sunkiai suprantama, kadangi jie painioja

pasaulis. Suveiks atspindžio principas.

atsakomybės sąvoką su kaltės jausmu. Prisiimti atsakomybę už savo gyveni­

Sis dėsnis garantuoja didžiąją visatos tvarką ir harmoniją, aukščiausiąjį tei­

mą - tai visiškai atsisakyti kaltinimų aplinkiniams ir sau pačiam, išsivaduoti

singumą ir tyrumą. Prisiminkite: mes gyvename teisingame ir tyrame pasauly­

iš gailesčio, kritikos, smerkimo, neapykantos. Jeigu prisiimate atsakomybę,

je. KIEKVIENAM ATLYGINAMA PAGAL JO MINTIS. „Tebus kiekvie­

jūs pradedate gyventi kitokį, sveiką gyvenimą. Ir niekas jau neprivers jūsų

nam atlyginta pagal jo tikėjimą", - tai žodžiai iš Biblijos. Mūsų veiksmai prasi­

kentėti, jokie užkalbėjimai ir kerai jūsų neveiks. Be to, aplink save jūs sukur­

deda ne nuo žodžių ir ne nuo judėjimo, o nuo minčių ir emocijų. Mintis -

site ypatingą erdvę, padedančią keistis ir kitiems žmonėms. T a m jums reikia

universali energijos forma. Mūsų mintys ir jausmai materializuojasi, įsikūnija

nuolat remtis atspindžio principu (išorė atspindi vidų).

tikrovėje. Tad jeigu jūsų gyvenime ko nors trūksta arba jūs susiduriate su netei­

Pradėkite atidžiai stebėti viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Žiūrėkite į įvairias

sybėmis, tai priežastis-jūs patys, o ne aplinkinis pasaulis, ne išorinės aplinkybės.

savo gyvenimo situacijas kaip į pamokas. Pavyzdžiui, jei konkretus įvykis jums

Mintis, kaip energijos forma, gimusi mūsų sieloje, niekur nedingsta.

sukėlė konkrečias emocijas, tai pažvelkite į savo vidų, į pasąmonę. Kokią pozity­

Veikia ENERGIJOS TVARUMO DĖSNIS. Kiekviena mintis, pasiųsta iš­

vią pamoką jūs turite iš visa to gauti? J u k visos situacijos gyvenime kuriamos ir

oriniam pasauliui, formuoja atitinkamus įvykius. Tokiu būdu ši energija vie­

pritraukiamos mūsų mintimis bei pasąmonės programomis.

na ar kita forma grįžta pas mus. PANAŠUS PRITRAUKIA PANAŠŲ. Jeigu

Jeigu jums nepatinka kokie nors kitų žmonių bruožai, tai jie būtinai

mūsų mintys agresyvios, tai ir įvykiai sukuriami nemalonūs ir skausmingi.

yra ir jūsų pasąmonėje (jeigu patinka, irgi yra). Atsisakykite noro pakeisti

Jei gu mintis kuriamoji, tai ji įsikūnija tikrovėje ir sukelia tik malonius išgy­

aplinkinį pasaulį, žmones, savo artimuosius. Priimkite juos tokius, kokie jie

venimus. Kokiomis mintimis mąstyti, spręskite patys.

yra. Keiskitės patys - tada pasaulis pasikeis. Jeigu jūs ko nors vengiate, tai už

TARP PAČIOS TIRKOVĖS IR TO PASAULIO MODELIO,

to slypi baimė ar skausmas - tai, ką jūs turite patirti ir tokiu būdu gauti

K U R I A M E MES GYVENAME, NEIŠVENGIAMAI E G Z I S T U O J A

svarbią pozityvią pamoką. Kai žmogus prisiima atsakomybę už savo pasaulį,

DIDŽIULIS SKIRTUMAS. Mūsų pasąmonė kuria pasaulio modelį, nau­

už savo gyvenimą, jis gauna pasirinkimo laisvę. Jis pats renkasi, kokias mintis

dodama iš tikrovės sklindančią informaciją bei energiją ir pateikia šį gyveni­

siųsti į aplinką. Išsinagrinėkite savo elgesio programas, savo mintis ir emoci­

mo modelį mūsų sąmonei. O sąmonė atlieka tam tikrą stebėtojo ir vertintojo

jas. Peržvelkite savo gyvenimą, išsiugdykite naują požiūrį į pasaulį.

vaidmenį - ji stebi bei vertina pasąmonės teikiamą medžiagą. Kiekvieno iš mūsų kuriami pasaulio modeliai yra skirtingi. KIEKVIENAS ŽMOGUS GYVENA SAVO PASAULYJE, kuris skiriasi nuo kitų. Tas Tikrovės modelis, kuriame mes gyvename, atitinka mūsų pasąmo­ ninę programą, kuri formuojasi nuo vaikystės, taigi išorė atspindi vidų.

VIENTISUMO DĖSNIS. Kadangi žmogus tėra tik visatos dalis, tai jis veržiasi į tą visumą. Niutonas atrado visuotinį materialių kūnų traukos dės­ nį. Bet šis dėsnis veikia ir gyvus kūnus, kurie yra informacinės-energinės struktūros. Kiekviena gyva būtybė jau nuo pat pradžių nėra vientisa (ir žmo­ gus taip pat), nes atskirti nuo Tikrovės, nuo Dievo. Ir todėl žmogus visą savo

Visata (Tikrovė, Dievas, Pasaulis) yra nesuvokiama jėga, aukščiausioji są­

gyvenimą nesąmoningai siekia šio vientisumo, jis veržiasi į Dievą. Tai jungia

monė, ir žmogaus sąmonė yra tik dalis visuotinės dieviškosios sąmonės. Mes

visus žmones. Ir ne tik šiame „žmogiškajame" pasaulyje, bet ir kituose pasau­

nuolat turime prisiminti, kad pasaulis nesuvokiamas ir paslaptingas ir kad

liuose, ir apskritai visoje visatoje. Vadinasi, visų galutinis tikslas vienas. DALIS

žmogus turi žiūrėti į pasaulį ir į save kaip į mįslę.

SIEKIA V I S U M O S , SIELA VERŽIASI Į DIEVĄ. Žmogus nerimauja, nes

KIEKVIENAS IŠ M Ū S Ų PRIVALO PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ

yra nutolęs nuo pirminio šaltinio. Intuityviai jis tą jaučia ir veržiasi į jį. Tai

UZ SAVO PASAULĮ. Atsakomybės dėsnis - tai esminis asmeninio tobulė-

atrodo kaip dvasinės ramybės, laimės ar malonumų paieškos. Žmogus, ieš-


182

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

183

kodamas amžinosios palaimos, siekia žemiškų dalykų: pinigų, maisto, daik­

daugiau nei sąmonė. Be to, prisiminkite, kad pasąmonė tiesiogiai surišta su

tų, pramogų, sekso, bendravimo. Bet laikui bėgant jis ima jausti praradimo

pačia Tikrove, arba Dievu. Todėl svarbu pasąmonei ne kliudyti, o padėti

skausmą. Artėjant senatvei, kyla skausmingas pojūtis, kad ne taip pragyven­

savo sąmoningais veiksmais. Būtina sujungti sąmoningumą ir pasąmoningu-

ta, kad praleista svarbiausia — tai, dėl ko, tiesą sakant, ir buvo duotas gyveni­

mą ir tokiu būdu pasiekti vientisumą.

mas. Bet jėgos jau ne tos.

PASĄMONĖJE S A U G O M A INFORMACIJA APIE V I S U S

Dievas žmogui duoda gyvenimą ir sąmonę, kad jis praturtintų šią sąmo­

VISATOJE VYKSTANČIUS ĮVYKIUS. Įsivaizduokite organizmo ląstelę.

nę pačiu savo gyvenimo vyksmu ir įneštų unikalų indėlį į visuotinį evoliuci­

Ji negali matyti viso organizmo. Bet joje laikoma informacija apie visą orga­

jos procesą. Tai ir yra atsakymas į amžinąjį klausimą: „Kokia gyvenimo pras­

nizmą. Ji užkoduota genetiniame lygmenyje. Žmogus - tai tokia pati visatos

mė ir tikslas?" Kiekvienas žmogus pasąmoningai atlieka pagrindinę savo funk­

ląstelė. Jo pasąmonėje saugoma visa informacija apie visatos praeitį, dabartį

ciją - gyvena šiame pasaulyje ir siekia, kad jo tikrovės modelis atitiktų pačią

ir net ateitį. Šiuo dėsniu paaiškinama daug fenomenalių reiškinių: pavyz­

Tikrovę. Kitaip sakant, jis stengiasi sujungti sąmoningumą ir pasąmoningu-

džiui, aiškiaregystė ir pranašavimai. Arba minčių skaitymo ir jų perdavimo

mą. T i k taip jis galės atrasti savo paties vientisumą.

per atstumą fenomenas. Būrimas taip pat priklauso šiai sričiai. Šiuos gabu­

POZITYVAUS KETINIMO DĖSNIS. Visas mūsų gyvenimas - tai nė akimirkai nenutrūkstantis pasąmoningų ir sąmoningų sumanymų įgyvendi­

mus ir net daugiau gali išlavinti kiekvienas žmogus. T i k svarbu, kad ketini­ mai būtų tyri.

nimo procesas. Kiekvienas žmogus turi unikalų gyvenimo kelią, kuris for­

K U O D A U G I A U TYRŲ KETINIMŲ TURI Ž M O G U S , T U O

muojasi pasąmoningai. Labai svarbu suprasti, kad mūsų pasąmonė visada

D A U G I A U J I S IŠLAVINA SUGEBĖJIMŲ, T U O PLATESNIS J O

atlieka tam tikrus pozityvius sumanymus. Aš įsitikinęs, kad žmogus yra labai

VISATOS PAŽINIMAS. Tai galima pasakyti ir paprasčiau: kuo mažiau ag­

sudėtinga ir pusiausvira būtybė. Ir todėl jam niekas niekada neatsiranda iš

resijos jūsų sieloje ir jūsų pasąmonėje, tuo malonesnis ir įdomesnis jūsų gy­

niekur. Dar daugiau: kiekvienas žmogaus poelgis (taip pat ir liga) turi savo

venimas, geresnė sveikata ir daugiau gebėjimų. Pakeisti save - tai visų pirma

pozityvų aspektą. Todėl išaiškinti susitgimo priežastį - tai reiškia rasti tą

atsikratyti agresyvių minčių ir emocijų, kilusių iš puikybės.

užslėptą pozityvų ketinimą, kurį per ligą bando įgyvendinti pasąmonė. Kad

ŽMONĖS PATYS KURIASI LIGAS. O TAI REIŠKIA, KAD PATYS

ir ką mes darytume, kad ir kokias situacijas kurtume, kad ir kokiomis ligomis

IR TIK PATYS GALI JŲ ATSIKRATYTI, PAŠALINĘ JŲ PRIEŽASTIS.

sirgtume, - tai tik būdai, kaip įgyvendinti mūsų pozityvius ketinimus.

O susirgimų priežastys glūdi mumyse pačiuose, ne išorėje. Jos tokios:

Ketinimai negali būti negatyvūs, kadangi negatyvios patirties gamtoje

- savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties nesuvokimas;

tiesiog nėra. Neigimas atsiranda tik mūsų kalboje, kai mes bandome pasaky­

- Visatos dėsnių nesupratimas ir nesilaikymas;

ti, ko nenorime. Bet taip kalbėti reikia apgalvotai.

- pražūtingų, agresyvių minčių, jausmų ir emocijų pasąmonėje ir sąmo­

Žmogus negali atsisakyti ketinimo. Tai neįmanoma. Todėl nereikia ko­

nėje kaupimas.

voti su savimi - reikia keisti savo mintis ir elgseną, reikia suvokti savo ketini­

Liga - tai signalas apie pusiausvyros ir harmonijos su visata pažeidimus.

mus, kurti naujus ir keisti jų įgyvendinimo būdus. Toks požiūris daro gyve­

Todėl elkitės su savo liga pagarbiai, priimkite ją. Liga - tai mūsų pražūtingų

nimą prasmingą ir sąmoningą.

minčių, elgesio bei ketinimų atspindys. Tai pasąmoninė asmenybės apsauga

Visos žmonių problemos - tai sąmoningų norų bei jų įgyvendinimo

nuo mūsų destruktyvaus elgesio ar minčių. Ligonis - tai žmogus, turintis

būdų ir pasąmoningų ketinimų neatitikimo rezultatas. Reikalas tas, kad pa­

liguistą pasaulėžiūrą. Vadinasi, norint pasveikti, savo pasaulėžiūrą būtina

sąmonė žino apie mus ir apie mūsų gyvybiškai svarbius ketinimus kur kas

keisti.


184

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Žmonės priprato prie tokio mąstymo stereotipo, pagal kurį liga yra prie­ šas ir su ja reikia kovoti bet kokiais būdais, neatsižvelgiant į padarinius. Ta­ čiau kovoti su liga - tai kovoti su savimi. Todėl priimkite ją ir atsisakykite kovos su savimi. Visatoje nėra tokios jėgos, kurios nebūtų galima panau­ doti pozityviai. Ir jūsų liga yra būtent tokia jėga. Naudokitės ja kaip saviug­ dos priemone.

BAIGIAMASIS ŽODIS Kai šios knygos rankraštis buvo baigtas, mano žmona, perskaičiusi vieną iš skyrių, pasakė, kad knygoje daug agresijos, nukreiptos prieš gydytojus ir šiuolaikinę mediciną. „Tai man primena kai kuriuos amerikiečių pamoksli­ ninkus, kalbančius per televiziją, - pasakė ji. - Taip, jie kalba apie Dievą, apie meilę, bet daro tai labai agresyviai, ir todėl jų nesinori klausytis." Tą pačią dieną mano kabinete suskambo telefonas, ir susierzinęs vyriškas balsas pareikalavo, kad aš nekritikuočiau alkoholizmo gydymo kodavimu. Susimąs­ čiau. Supratau, kad negalima kurti ką nors nauja, griaunant sena. Aš persvarsčiau savo požiūrį į gydytojus bei mediciną, paprašiau Dievo atleidimo už savo agresiją ir perrašiau iš naujo daugelį knygos vietų. Šioje knygoje pabandžiau, kiek tai leido mano žinios ir sugebėjimai, atskleisti sveikatos ir ligos struktūrą. Jokiu būdu nebandžiau sukurti naujo gydymo metodo. Jų jau sukurta daugybė. Aš norėjau aprašyti naują medici­ nos modelį. Tokį modelį, kuris apjungs visus jau esančius poveikio žmogui būdus. M a n o sumanymas buvo toks: parodyti būtinybę keisti patį požiūrį į ligonį ir ligą. Dabar aš tikrai žinau, kad tai įvyks spontaniškai ir tik tuo atveju, jei patys žmonės pradės keisti savo požiūrį į save bei aplinkinį pasaulį, kai jų ketinimai taps tyresni. Modelis, kurį aš pasiūliau šioje knygoje, leis ne tik pagerinti sveikatą, bet ir išspręsti daugelį kitų problemų. Ši knyga - tik patrauklaus saviugdos darbo pradžia. Perskaitę ją, pritaikykite gautą infor­ maciją. Kitos knygos, kurias planuoju išleisti artimiausiu metu, atskleis keti­ nimų kūrimo paslaptis. Tai, kas anksčiau buvo įveikiama tik burtininkams ir magams, bus pasiekiama ir įmanoma jums.


186

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Dirbdamas su ligoniais, aš supratau, kad žmonės apskritai gyvena labai nuobodžiai ir monotoniškai. Bet dėl to jie nejaučia ypatingų kančių, nebent artėjant senatvei, kai ima silpti jėgos. Ir, kaip aš išsiaiškinau, tai vyksta todėl, kad jie mažai žino apie gyvenimą ir apie pačią Tikrovę. Žmonės gyvena savo susikurtame pasaulėlyje, savo modelyje ir neperžengia jo ribų. Jie nesupran­ ta, kad tas modelis - tai toli gražu nėra pati Tikrovė su visomis jos paslapti­ mis. Ir liga šiuo atveju atsiranda kaip signalas keisti savo elgesį, o kartu - ir gyvenimą. Tikiuosi, kad šis modelis padės jums gyventi prasmingai ir laimingai. Sėkmės jums!

ANTROJI KNYGA


PRATARMĖ Ilgai bandžiau susisteminti pasąmonines ligų priežastis, sudaryti tam tikrą universalią klasifikaciją. Ilgainiui supratau, kad universalios sistemos sukurti neįmanoma. Kiekvieno žmogaus liga turi savas priežastis. Vis dėlto egzistuoja tam tikras ligų kilimo dėsningumas. Tai susiję su tuo, kad mūsų organizmo organai ir sistemos ne tik atlieka specifines fiziologines funkcijas, tačiau ir atlaiko emocinį krūvį. Galima sakyti, kad kūnas informaciniameenerginiame lygmenyje atspindi įvairias mūsų mintis bei emocijas. Patyrinėkime ryšį tarp konkrečių susirgimų, žmogaus elgesio, minčių ir tų pozityvių ketinimų, kuriuos įgyvendina pasąmonė per ligą. Čia aprašytos galimos ligų kilimo priežastys. Naudokitės šia knyga kaip vadovėliu ieškoda­ mi savo negalavimų priežasčių. Tai jums padės tobulėti.

GALVA

Galvos smegenys yra pagrindinė nervų sistemos dalis, o vadinamosios galvos problemos atspindi jausmų ir proto neatitikimą. Galvos skausmai Kaip mes prisimename, kiekvienas skausmas — tai primygtinis perspėjimas, jog būtina atkreipti į save dėmesį. Todėl svarbu sužinoti, kas slypi už ligos. Galvos skausmas — tai visų pirma mūsų pasąmonės signalas, kad mes kažką darome ne taip.


190

VALERIJUS SINELNIKOVAS

191

PAMILK LIGĄ SAVO

- Toks pojūtis, kad jis siurbia mano energiją, — kalbėjo moteris.

Pavyzdžiui, jūs turite daug darbo, nuvargote, tačiau darbą norite žūt­ būt baigti. Jūsų pasąmonė nusprendžia, kad jums reikia pailsėti, ir sukelia

Aš jai

galvos skausmą, tuo gelbėdama jus nuo perkrovų ir susinaikinimo. Tai pa­

nuoskaudą.

prasčiausias pavyzdys.

uždaviau

keletą

- Be to, — pridūrė ji,

Antroji svarbi galvos skausmų priežastis yra veidmainystė. Pavyzdžiui,

manim

jūs bendraujate su žmogumi, kuris jums nemalonus. Tačiau jūs priversti jam šypsotis ir gražiai kalbėti. Tokio bendravimo rezultatas - galvos skaus­ registruoja nemalonius jausmus, kuriuos sukėlė šis žmogus, kitas - jūsų iš­

fizinius

kad

viršininkui ji jautė

— jis man primena vieną vyriškį,

seną

kuris kažkada su

kad ši moteris labai kritiška pati sau,

žemai vertina savo

duomenis.

Po

seminaro ji persvarstė praeities įvykius,

pakeitė požiūrį į

save,

į

viršininką

ir apskritai į situaciją.

orinį elgesį. Todėl viena galvos pusė suglebusi, o kita įsitempusi. M i n t i n i ų vaizdinių ir jausmų neatitikimas sukelia skausmą.

Pasirodė,

blogai pasielgė.

Taip pat paaiškėjo,

mas. Jo atsiradimo mechanizmas labai paprastas. Vienas smegenų pusrutulis

klausimų.

Po kurio laiko galvos skausmai visiškai išnyko, su ja

kaip su

o jos viršininkas pradėjo elgtis

vertinga darbuotoja.

skundėsi periodiškais

Žema savivertė ir savikritika dažnai sukelia galvos skausmus. Be to, jeigu

galvos skausmais. Skausmai atsirado prieš pusę metų. Aš pradėjau klausinėti apie

žmogus priprato žemai vertinti save ir kritikuoti, tai taip jis elgiasi ir su

tuos įvykius,

aplinkiniais.

Kartą atėjau pas savo draugą į svečius. Jis,

kurie

firmos problemas, —

nutiko prieš atsirandant

o

kalbėdamas

apie

tarp

ligai.

Jis

kitko,

ilgai pasakojo

vieną partnerį,

apie

savo

automatiškai pareiškė:

nių savybes. Žinokite: ką jūs įpratę matyti žmonėse, tą jie jums ir parodys.

Tas Sergejus — vienas galvos skausmas.

Po tos frazės, kuri, mano nuomone, ir buvo esminė, jis toliau tęsė savo pasa­

Žinoma, jis neprisiminė, pasakėme jam

apie

kalbėjai

apie

savo partnerį

Po kiek laiko jis išėjo iš tos

labai firmos

jūsų pasaulis, pati saugiausia vieta visatoje. Meilė sau ir pasitikėjimas aplin­

Sergejų?

kadangi buvo labai įsijautęs.

tą frazę, jis

Baimė irgi yra skausmo priežastis. Ji kelia pernelyg didelę įtampą, neri­ mą. Suraskite tą baimę savyje. Išmokite pasitikėti aplinkiniu pasauliu - tai

kojimą. Po kiek laiko aš jį nutraukiau ir paklausiau: -Artu prisimeni,

Mylėkite save tokius, kokie esate. Išmokite pastebėti tik teigiamas žmo­

Kai mes su jo žmona

kiniu pasauliu ištirpdo visas baimes. Dažnai galvos skausmas gali atlikti tam tikras funkcijas. Pavyzdžiui, pa­

nustebo. ir paliko ten savo „galvos skausmą ".

deda išvengti kokių nors pareigų. Tarkime, moteris, stengdamasi išvengti lytinio bendravimo, skundžiasi galvos skausmu. Tai padaro vieną kartą, kitą,

Jeigu galvos skausmų priežastis yra jūsų minčių ir elgesio neatitikimas,

o paskui, vos atėjus vakarui, jai pradeda skaudėti galvą. Ir tabletės čia nebe-

tai sutapatinkite vidų su išorę. Šiuo atveju galimi du variantai. Pirma, niekas

pagelbės. Reikia ramiai išsiaiškinti santykius ir priimti tinkamą sprendimą.

jūsų neverčia bendrauti su tuo žmogumi. J ū s galite jį tiesiog palikti ramybė­ je. Antra, pasvarstykite, kuo jūs prisitraukėte į savo gyvenimą šį žmogų. Jei­

Apie tai yra anekdotas. Vyras ir žmona vaikščiojo po zoologijos sodą. Narvas

gu j u m s nepatinka kokios nors žmogaus savybės, tai jas būtinai turite ir jūs.

su gorila,

Keiskitės pats, ir tada aplinkiniai žmonės pasikeis tarsi savaime.

moterį ir įsitempė į savo narvą. Patinui, matyt, moteris patiko, ir jis rengėsi su ja lytiškai

Viena

mano seminaro dalyvė skundėsi,

kad jos

viršininkas su ja

blogai elgia­

si, nuolat ją kritikuoja. Po bendravimo su juo jos galva stačiai p lyšdavo. O ben­ drauti su juo

tekdavo

kiekvieną

dieną.

kaip pasirodė,

buvo

neužrakintas.

Beždžionė ištrūko į laisvę, pagriebė

santykiauti.

Moteris

vyrui šaukia:

- Brangusis, ko gi tu stovi? Argi nematai, kad jis bando mane išprievartauti? Daryk, ką nors!


192

VALERIJUS SINELNIKOVAS

—O

tu jam pasakyk,

kad esi pavargusi arba kad tau skauda galvą.

žmonėms į akis, aš jaučiausi puolusi moteris. Aš netgi persikėliau į kitą miestą, vildamasi,

Išmokite atidžiai ir pagarbiai elgtis su savo galvos skausmu. Suvokite jį

193

PAMILK LIGĄ SAVO

skausmas

kad viskas pasimirs ir manęs

mano

sielos skausmas praeis.

Tačiau,

deja,

nepaliko.

visų pirma kaip signalą. Neslopinkite jo tabletėmis. Jos suteiks tiktai laikiną palengvėjimą. Malšindami skausmą, jo negydote. Atraskite savo skausmo prie­

Kartais migrena atspindi visokias baimes.

žastis ir pašalinkite jas. Jos užslėptos jūsų mintyse ir jausmuose. - Daktare, —į mane kreipiasi jauna mergina, — aš turiu problemų dėl galvos. Migrena Migrena - tai neuralginis galvos skausmas, kuris dažniausiai lokalizuojasi vienoje vietoje ir turi tendenciją kartotis tam tikru periodiškumu. Pa­

- Kuo gi

tas pasireiškia?

- Neseniai

man prasidėjo

—Ar yra

prastos nuskausminamosios priemonės čia nepadeda. Dažniausiai tokie skaus­

koks jų

stiprūs galvos skausmai.

atsiradimo

vaikinu, jis labai geras.

nai, nes tabletės pačių priežasčių nepaliečia. O migrenos atsiradimo priežas­

mane pabučiuoti,

tys tokios pat kaip ir paprastų galvos skausmų, tik čia dar prisideda tam tikri

mas.

neurotiniai charakterio bruožai.

mais arba

Migrenos dažnai pasitaiko tiems žmonėms, kurie nori būti tobuli. Ta­

o paskui

Dabar skausmas atsiranda labai dažnai,

Taigi kai jis pirmąkart bandė atsirado

stiprus galvos

visada tai susiję su

skaus­

mūsų susitiki­

mintimis apie jį.

Įvedžiau ją į transą ir mes išsiaiškinome tokios reakcijos į jauną žmogų prie­

čiau tobulumo jie siekia nuolat bardami, kritikuodami, kaltindami ir baus­

žastis.

dami save. Juos drasko daugybė nepilnavertiškumo ir kaltės kompleksų. At­

sprendė duoti jai pirmąją seksualinio

sikratę šių kompleksų, jie drauge atsikratytų ir skausmų.

- Neseniai aš susipažinau su

Tačiau aš ne apie tai.

mane pradėjo pykinti,

netgi su

tabletės.

dėsningumas?

- Taip, yra, — ir čia mergina nuleido akis.

mai laikinai pašalinami trankvilizatoriais ir neuroleptikais. Tačiau tik laiki­

Nepadeda jokios

Kai

mergaitei

buvo

13

metų

ir jai prasidėjo

mėnesinės, jos

auklėjimo pamoką. Ji paaiškino,

motina

nu­

kad seksas —

tai labai nešvaru ir kad visiems vyrams reikia tik vieno dalyko. Kai jie „tą"pasie­ kia,

Svetlana pamilo vyrą, kuris dažnai atvažiuodavo į komandiruotes į jos

tai tuoj pat palieka

moteris,

o dažnai dar ir besilaukiančias.

Jūs jau žinote, kad viena iš pasąmonės funkcijų - apsauginė, tad šios mergi­

gimtą miestą. Jis buvo vedęs, tačiau tikino ją, kad greitai išsiskirs. Po kurio

nos

laiko ji pajuto, kad laukiasi. Ji apie tai pranešė jam. O vyras pažadėjo išsiaiš­

rumu

pasąmonė

rado

„labai

gražų"

būdą

(neturėdama

geresnių)

rūpintis

jos

pado­

ir nekaltybe.

kinti santykius su žmona ir grįžti. Tačiau ji jo daugiau niekada nematė. Svetlana nedarė aborto ir pagimdė mergytę. Ir iškart po gimdymo jai prasidėjo stiprūs galvos skausmai.

Taigi nuo pat vaikystės reikia formuoti teisingą požiūrį į seksą. Seksas negali būti nuodėmingas. Tai fizinė dvasinės meilės apraiška. Seksą suvokite

Ir štai dabar ši moteris sėdi priešais mane ir pasakoja man savo istoriją. Jos

ir kaip labai gražų bendravimo su žmogumi būdą, ir kaip pasitenkinimo

dukrai neseniai sukako 14 metų. Ir per visus šiuos metus Svedanai reguliariai kas

šaltinį, ir kaip būdą tyrinti bei tobulinti savo dvasinį pradą. Jeigu jūs vengia­

mėnesį atsirasdavo stipriausi migreniniai galvos skausmai, kurių negalima buvo

te seksualaus bendravimo, laikydami jį nedorovingu, tai reiškia, kad jūs bė­

įveikti vaistais ir kurie trims paroms atjungdavo ją nuo gyvenimo.

gate nuo to, kas žemiška. Tačiau viskas, kas žemiška, sukurta Dievo, Aukš­

— Daktare, pasakoja

aš jaučiuosi

man Svetlana.

artima aš buvau

siaubingai

kalta prieš savo

- Mergaitė neturi tėvo,

tik vieną

kartą.

Buvau

ašarodama

čiausiojo Proto. S tai metafora apie Adomą ir Ievą ir apie žaltį gundytoją mums

ir dėl to kalta aš. Juk su juo

praneša, kad žmogus, pažindamas visa, kas žemiška (taip pat ir seksą), vis

dar mergina.

dukrą, Man gėda

-

buvo žiūrėti

tiek turi ateiti pas Dievą. Tai ar verta einant šiuo keliu kentėti?


194

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Amnezija (atminties netekimas), silpna atmintis

Baimė - tai viena iš svarbiausių amnezijos ir silpnos atminties priežas­ čių. Ir ne šiaip sau baimė, o bėgimas nuo gyvenimo. Jūs stengiatės viską

195

PAMILK LIGĄ SAVO

-

Greičiausiai

sapnus,

taip

ir yra,

- patvirtino jaunuolis,

kuriuose keliauju po kitus pasaulius,

galiu priimti

šį pasaulį,

jeigu jame

tiek

- aš dažnai sapnuoju

esu kitoje planetoje.

daug

Tačiau kaip aš

neteisybės?

užmiršti. Ką nemaloniose situacijose dažniausiai pataria pažįstami? „Nagi,

Reikėjo keleto seansų, kad jis supratu, jog pasaulis, kuriame mes gyvename,

užmiršk tu tą!" Ir jeigu jūs paklausote šio patarimo, tai nesistebėkite pablo­

labai teisingas ir harmoningas. Dabar jis puikiai jaučiasi. Subūrė jaunimo klu­

gėjusia atmintim.

bą,

vedė.

Kartais pasąmonė per amneziją atlieka tam tikrą apsaugos funkciją. Iš at­ minties dingsta įvykiai, susiję su fiziniu skausmu arba dvasinėmis kančiomis. NERVŲ SISTEMA

Prieš kelerius metus mano žmonos draugė pakliuvo į automobilio avari­ ją. Ir kai jos paprašė papasakoti, kaip tai įvyko, tai ji sugebėjo prisiminti tik

Nervai reguliuoja viso organizmo veiklą. Jie suriša visus organus ir orga­

tai, kaip ji sėdo į mašiną ir kaip atsipeikėjo ligoninės palatoje. Viską, kas

nizmo sistemas į visumą. O esant nervų sistemos sutrikimams, mes klaidin­

nutiko tarp šių įvykių, ji pamiršo.

gai suvokiame pasaulį, mums sunku bendrauti su žmonėmis. Neuralgija Pastebėjau, kad nuo neuralgijos dažnai kenčia perdėtai ir pabrėžtinai sąži­

SMEGENYS

ningi žmonės. Tokiais atvejais neuralgija - tai savotiška bausmė už blogą elgesį. Smegenų augliai —Jūs save laikote didžiąja

Smegenų navikai dažnai atsiranda tiems žmonėms, kurie nori pajungti aplinkinį pasaulį sau. Jie labai užsispyrę ir atsisako priimti kitų žmonių nuo­

laiką kenčia

nuo

- O kaipgi,

monę. Tai savo ruožtu pastūmėja į agresiją. Ir smegenys nuo įtampos tiesiog

griežtai nubausti.

„ištinsta".

trišakio

nervo

- sako moteris.

nusidėjėle,

— aiškinu aš moteriai,

kuri jau

ilgą

neuralgijos. -Mes visi nusidėję.

Per kančias ir skausmą apsivalo

Ir už nuodėmes turime būti

mūsų siela.

- Sakykite, — klausiu, - o kas atsitiktų, jeigu jūs nustotumėte save bausti? Į priėmimą pas

mane

visai

neseniai

atėjo jaunuolis,

turintis psichikos pro­

Moteris susimąstė.

Po

kelių

minučių ji su

nuostaba pasakė:

blemų. Iš bendravimo su pasąmone išaiškėjo, kad psichinių sutrikimų priežastis -

- Mano gyvenimas pasikeistų visiškai. Aš pradėčiau gyventi džiaugsmingai.

žmonių

niekinimas,

- Tikra tiesa.

dorumą

bei dorovingumą

tiesiog

sunaikinti.

smerkimas

ir

neapykanta jiems.

ir kiekvieną,

kas

Pacientas

neatitiko jo

labai

matų, jis

vertino pa­

buvo pasirengęs

- O kaipgi mūsų ta

Paskui išaiškėjo, kad prieš kelerius metus jam buvo atlikta sudėtingiausia galvos

išjos

nuodėmės? - klausia ji,

tačiau

nuostabos išraiška

neišnyks­

veido.

- Suprantate, - aiškinu aš jai, - Dievas nieko nebaudžia. Jis kiekvienam

smegenų operacija, ir jis tik per stebuklą liko gyvas. Priežastis ta pati - didelė pasąmo­

suteikia galimybę pasikeisti į gera.

ninė agresija pasauliui

verta prisiminti tą dvejetą metų metais ir už jį save bausti. Stai ir jūs pasinaudo­

viru

ir žmonėms.

Bendraujant su pasąmone

tekstu: „Prieš gimdamas šiame pasaulyje,

tu gyvenai

informacija

kitoje planetoje.

atėjo

at­

Tačiau

dabar tu čia. Tu gimei šioje planetoje. Priimk šį pasaulį su meile. Tada būsi sveikas.

kite šia galimybe.

Aš siūlau jums

Jeigu

mokinys

ištaisė

užsimerkti, pasėdėti keletą

blogą pažymį, minučių

tai

argi

ir dar kartą

pagalvoti, ar verta save kaltinti. Kaltų nėra išvis, - toliau kalbu aš jai, kol ji


196

VALERIJUS SINELNIKOVAS

užhipnotizuota. ningumas. jūs

- Kiekvienas žmogus elgiasi taip, Todėl jūs

atsikratote

visuomet viską darote gerai.

koks tuo

PAMILK LIGĄ SAVO

Vienas

momentu yra jo sąmo­

mano pažįstamas pasakoja:

- Prieš savaitę man

Imdama suvokti pasaulį kitaip, duoji,

kaltės jausmo.

197

sėdžiu

labai suskaudo juosmenį.

vakare prie stalo, geriu arbatą.

noriu atsikelti,

tačiau negaliu.

Taip susuko,

Ir dar taip

Tarytum

viskas

netikėtai.

Įsivaiz­

normalu.

Paskui

kad į tualetą teko šliaužti ropomis.

Gali būti ir kitų priežasčių. Pavyzdžiui, jūsų gyvenime yra žmogus, su

Kitą visą dieną ir visą kitą savaitę pragulėjau lovoje. O tiek reikėjo padaryti darbų!

kuriuo jums labai sunku bendrauti, jūs tiesiog patiriate bendravimo su juo

Negalėjau niekur eiti. Man niekas netrukdė. Galėjau tiktai gulėti, skaityti ir miegoti.

kančias. Tokiu atveju išsiaiškinkite su juo santykius. Kreipkitės į savo vidų ir

Užtat aš taip

sužinokite, kokiomis mintimis jūs sukūrėte tokią padėtį? Ką šitas žmogus

Atsirado

savo elgesiu stengiasi jums pasakyti? Kokias jūsų mintis jis atspindi?

išanalizavau priežastis, ant savęs darbų,

Kartais neuralgiją sukelia nekenčiama situacija.

darbų, Pas

mane

atsirado po —Man

to,

atėjo

mergina,

kai ji

vos

nepatinka ta

davau visai kitaip. ra.

besiskundžianti

trišakio

nervo

neuralgija.

— prisipažino ji.

Tvyro siaubinga atmosfe­

Kiekvienas į visus kitus žiūri kaip į potencialius priešus.

drauti su šiais žmonėmis. Reikia nertis iš kailio.

tu

mokei.

net neįsivaizduoji! Puikiai pailsėjau! besijaučiau

taip gerai.

Aš tik

Pasirodo, pernelyg daug buvau skubėjau.

Po šito atvejo

vėliau

užsivertęs

imuosi tik tų

kuriais galiu susidoroti.

Negaliu atvirai ben­

ir parezės

Dažniausia šitos ligos priežastis - „paralyžiuojantis" pavydas ir neapy­ kanta. M a n o praktikoje buvo daugybė atvejų, kai žmonės (dažniausiai vyrai) pavydėdami įsivarydavo sau insultą ar paralyžių.

O kitą darbą dabar rasti sunku. -

Neuralgija atskirais atvejais taip pat gali padėti įgyvendinti ir pozityvų keti­ nimą. Pavyzdžiui, sirgdami jūs atkreipiate į save dėmesį, jumis ima rūpintis.

Daktare,

vyriškis.

(išijas)

Juosmuo simbolizuoja atramą ir palaikymą. Todėl bet kokios perkrovos

padėkite

man

išsigydyti

- Neseniai turėjau insultą,

nuo paralyžiaus,

-

kreipiasi į

mane

o štai dabar dešinė kūno pusė tarsi ne mano,

nutirpusi. Pabendravęs

Radikulitas

kaip

Seniai

blaškiausi į visas puse,

Insultas, paralyžius

—Aš savo būsimą darbą įsivaiz­

O dabar esu įkišta į griežtus rėmus.

su

aiškumas galvoje.

tu

Liga

baigusi institutą įsidarbino. vieta,

ramybė,

dėkingas tai ligai,

su jo pasąmone

išsiaiškinau,

kad

insulto

priežastis

-

didelis

pavydas. Jo žmona dešimt metų už jį jaunesnė, ir jis nuo pat jų bendro gyvenimo pradžios

labai jos pavydėjo.

Ir štai

neseniai jį

užklupo

liga.

(fizinės ir dvasinės) atsilieps jo būklei. Baimė ir nerimas dėl pinigų, dėl savo finansinės padėties ir dėl savo

Pasipriešinimas gyvenimui, nesusitaikymas su savo likimu taip pat gali

ateities gali sukelti juosmens skausmus. Dažnai nuo šio susirgimo kenčia

sukelti paralyžių. Žmogus jaučiasi nesugebąs ką nors pakeisti ir tiesiogine

žmonės, kurių profesinė veikla susieta su didelėmis pinigų sumomis.

prasme pats save „paralyžiuoja", pasismerkia neveiklumui. Kokios „paraly­

Tais gyvenimo momentais, kai žmogus turi finansinių sunkumų arba jaučia, kad pinigai baigiasi, jis, kad išgelbėtų savo materialinę padėtį, tiesiog „lenkia nugarą". Jei jūs ėmė kamuoti juosmens skausmai, vadinasi, jūs užsikrovėte nepa­ keliamą naštą.

žiuojančios" mintys atvedė jus į aklavietę? Atraskite jas. Kas jums trukdo laisvai gyventi? Mes savo pasaulį kuriame patys, todėl išeitis visuomet yra. Žmonės, linkę į paralyžių, labai nelankstūs, jie mėgsta ginti savo pase­ nusias pažiūras ir dažnai užmiršta, kad esama ir kitų nuomonių. Jie patys atsisako keistis, dažnai iš jų galima išgirsti: „Aš geriau mirsiu, nei pakeisiu savo principus!" Na, ką gi - tai jų pasirinkimas.


198

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Mane neseniai pakvietė į namus pas vieną pensininką, kad jį pakonsultuo­ čiau.

Po

insulto jam

liko paralyžiuota kairė kūno pusė.

Pabendravę su jo pasąmo­

ne, mes išsiaiškinome, kad insulto ir paralyžiaus priežastis yra ta, jog jis nepaten­ kintas savo gyvenimu,

savo

žasties jo pasąmonėje sau pačiam.

vaikų

susikaupė

Iš esmės

likimu,

valdžia ir dar daug kuo.

daug agresijos pasauliui

ligą sukėlėjo

neapykanta

ir

žmonėms,

bei džiaugsmo

Dėl tos prie­ žmonai

PAMILK LIGA SAVO

sukėlė

nemokėjimas

gniaužti savyje pyktį,

199

reikšti

savo jausmų,

nemokėjimas

išreikšti

emocijų.

Juk pastangos

meilės sukuria

sulaikyti,

už­

vidinę įtampą.

Pašalinęs pasąmonines ligos priežastis, aš dar jam skyriau homeopatinį gydymą ir daviau užduotį išmokti reikšti savo jausmus, pykti ir mylėti nuoširdžiai, atvirai.

ir

ir meilės deficitas.

Atsakomybės, įvairių situacijų ar žmonių vengimas, kai jūs jaučiate, kad nieko negalite pakeisti, taip pat gali sukelti paralyžių.

Paralyžius - tai visuomet reikalavimas gyventi naujai, galvoti kitaip. Galvos svaigimas

ir pusiausvyros sutrikimai

Jei jums svaigsta galva, tai priežastis greičiausiai yra jūsų trumpalaikės,

Dar viena priežastis - giliai nusėdusi „paralyžiuojanti" baimė, siaubas.

nerišlios, pakrikos mintys. J u m s sunku susikaupti, sutelkti dėmesį, jus jau

Dažnai insultas įvyksta tuomet, kai pasąmonė siekia suvienyti šeimą.

užkamavo problemos. „Galva sukasi nuo problemų", - taip man pareiškė

Kai nesutarimai šeimoje pasiekia kritinę ribą ir visi sąmoningi metodai ką nors pakeisti yra išnaudoti, tada pasąmonė išlieja kraują (simboliškai - meilę ir džiaugsmą) ant tų smegenų centrų, kurie „atsakingi" už šeimos gerovę.

viena mano pacientė, kuriai dažnai svaigo galva. Blaškymasis taip pat sukelia galvos svaigimą. Jūs neturite aiškaus tikslo gyvenime. Pagalvokite, dėl ko jūs gyvenate šiame pasaulyje. Koks jūsų pa­ grindinis tikslas ir kokie artimiausi tikslai. Pradėkite gyventi drausmingai.

Jelena gyvenimo

ir

Sergejus

metais

susituokę pragyveno penkerius

tarpusavio

santykiai

daug pretenzijų, prasidėjo ginčai, vienąkart Jelena pasiėmusi atėjo

anyta

Sergejus

dukrą

irti:

Jelena

Šeštaisiais vyrui

vis dažniau grįždavo

išėjo gyventi pas

tėvus.

Po

pradėjo

bendro reikšti Ir

Galvos svaigimas vienam vyrui prasidėjo po to, kai jis nutraukė santykius su

laiko pas ją

savo žmona. Žmona sužinojo, kad jis turi kitą moterį, ir pasiūlė skirtis. Iš vienos

namo girtas. kurio

pusės šeima,

ir pasakė:

- Lena,

Sergejus ligoninėje, jam

pas jį. Jis nieko, Jelena

pradėjo

metus.

Tai suteiks jums pasitikėjimo savimi ir tvirtybės.

be tavęs,

insultas.

Prašau

tavęs kaip

motina:

vaikas,

o iš kitos - mylima moteris. Jis niekaip negalėjo apsispręsti.

nueik Yra dar vienas galvos svaigimo variantas - „galvos svaigimas nuo sėkmės".

nenori matyti.

nuėjo į ligoninę ir ėmė slaugyti savo

vyrą.

Sergejus pradėjo sveikti.

Po Poliomielitas

šio įvykio jie susitaikė.

Ligą gali sukelti noras ką nors sustabdyti ir nesugebėjimas tą padaryti. Pamąstykime, kodėl patyrę paralyžių ligoniai taip sunkiai sveiksta. M a ­

To priežastis, kaip ir paralyžiaus atvejais, gali būti pavydas.

nyčiau, todėl, kad žmogus mokosi iš naujo judėti, jausti - vienu žodžiu, veikti. Iki ligos jis buvo pasismerkęs neveiklumui, ir liga atsirado kaip jo požiūrio į save ir gyvenimą rezultatas. Dabar j a m reikia mokytis veikti iš

M a n o kabinete jaunas 28 metų vaikinas, kamuojamas liekamųjų poliomielito reiškinių. Ligos priežastis - pavydas. - Daktare, aš taip pavydėjau savo žmonos, kad net jai trumpam išėjus

naujo.

pas motiną į gretimą kaimą man kildavo pasiutimo priepuoliai. Aš galvoda­ Neseniai jau pagyvenęs

mano praktikoje vyriškis.

buvo

veido

Iš jo pasąmonės

buvo

vau, kad būtų geriau, jei ji mirtų arba kas nors jai atsitiktų, kad tik aš nesi-

kad paralyžių jam

kankinčiau. Kartais aš tuos priepuolius nuslopindavau, kartais pasigerdavau,

nervo paralyžiaus atvejis. aš gavau

atsakymą,

Ligonis


200

VALERIJUS SINELNIKOVAS

201

PAMILK LIGĄ SAVO

kad užsimirščiau, kartais eidavau į kaimą ir daužydavau kam nors snukį už

man tarsi atsijungia sąmonė.

kažkokias senas nuoskaudas. O štai dabar aš jau bejėgis ką nors daryti, netgi

nusprendžiau

atsirado impotencija.

iškart

Tačiau aš susirūpinau ir

ateiti pas jus.

— Galbūt jūs pati man papasakosite priežastis, — pasiūliau aš. — Juk mūsų

Paskutiniu stabdžiu jam tapo liga.

bendro darbo

metu jūs daug ko

— Taip, šalia jų.

PSICHIKA

Dėlto

sukilo senos

išmokote.

aš numanau priežastį,

nusprendžiau stoti į institutą

Epilepsija,

Tai buvo tik vieną kartą.

tarp

kitame

mūsų kilo

— lėtai prakalbo mieste,

konfliktas.

o

tėvai

Taip,

mergina.

— Šiais

reikalauja,

metais

kad mokyčiausi

dabar aš suprantu:

manyje vėl

mintys.

traukuliai, konvulsijos

Tai didelės psichinės įtampos rezultatas. Tokią įtampą gali sukelti pa­

Kartą, kai aš buvau tik pradėjęs gydytojo praktiką, stebėjau, kaip vienas žiniuo­

niška pasąmoninė baimė, persekiojimo manija, didelės vidinės kovos jaus­

nis jaunam vaikinui gydė epilepsiją. Jis pasodino jį į apibrėžtą ratą ir pradėjo skaityti

mas, noras prievartauti. Žmogus taip smarkiai susidirgina savo mintimis,

tam tikras maldas.

kad kūnas kartkartėmis atsisako jo klausyti ir atlieka padrikus judesius. Prie­

maldas,

puolio metu sąmonė išsijungia visiškai arba dalinai. Tai dar kartą patvirtina,

dramatiškas. Pagaliau žiniuonis sustojo,

kad ligos priežastys slypi pasąmonėje.

Vaikinas, perkreipęs lūpas ir akivaizdžiai paklusdamas ne savo valiai, išstenėjo: „Ne­

Vaikiną pradėjo tampyti traukuliai.

Žiniuonis ėjo ratu ir skaitė

o vaikinas sėdėjo rate ir buvo tampomas mėšlungio.

Reginys buvo iš tiesų

iškėlė į viršų rankas ir sušuko: „Beik, šėtone!"

Aš nustačiau, kad linkę į traukulius žmonės turi aukštą pasąmoninės

išeisiu. "Žiniuonis vėl ėmė skaityti maldas ir eiti ratu su žvake. Ritualo pabaigoje jis

agresijos lygį, jų agresija nukreipta į pasaulį ir žmones. Agresija gali reikštis

vėl sušuko tuos pačius žodžius. Vaikinas vėl išstenėjo, tačiau jau tyliau. Viskas pasikar­

neapykanta, panieka, pavydu.

tojo dar kartą. Tada vaikinas visiškai išvargęs susmuko ant grindų ir užmigo. Miego­ jo jis labai ilgai,

Pas

mane

praėjus kiek

jos

ir

neilgam, tėvus.

Ji

tačiau po keistų,

epilepsijos gydėsi

laiko po

tis priežasčių davo

nuo

menstruacijų pradžios.

viską

kurio

vartoti

laiko jų

buvo

tabletes,

labai didelė agresija,

amžiui.

neryškus,

atsisakė. Ji paaiškino:

aiškintis pasąmonines

Priepuoliai jai prasidėjo

žinoma,

nebandė aiškin­

Mergaitei tačiau

sąmonė

„Man

nuo jų

priblokštas.

du

Aš nusprendžiau

— jaučiausi,

atsirado

kažkokių

jau

ne ilgam

vaikiną.

Pusę

metų jis jautėsi gerai,

priepuolių

laikotarpiui,

o

tik

vienai dienai, po

kurios priepuoliai pasikartojo.

kad

tai

pagalbos į oficialiąją mediciną, nors jau iš patirties žinojo, kad tos ligos tabletė­

Šitos programos „tylėjo ",

kol

mis

ir pasirodė,

išgydyti

ligos),

metų ji

vėl atėjo pas

mane.

sakė,

metų priepuolių

labai gerais pažymiais.

Bet štai

nebuvo

ir aš puikiai

neseniai pajutau,

kad

neįmanoma.

Po šio atvejo aš supratau,

dingo.

baigiau

stebėti šitą

resni nei iki gydymo. Žiniuonis atliko tą patį gydymo ritualą. Vėl pagerėjo, tačiau

ir priepuoliai

mokyklą

Tiesiog

Vėliau tos maldos jau nebegelbėjo, ir jauno žmogaus tėvai buvo priversti kreiptis

ligos priežastis,

visus pusantrų

— Aš irgi norėčiau taip išmokti.

neuropatologas,

"

nukreipta į abu tėvus ir į vyrus.

Daktare, jūs žinote,

-pamaniau.

ir

seansus,

Po pusantrų

Priepuoliai daugiau nebesikartojo. Aš buvau

nebuvo. Tačiau štai vienąkart jis atėjo vėl. Priepuoliai prasidėjo ir buvo dar stip­

ji dar buvo vaikas, tačiau aktyviai pradėjo veikti jos lytinio brendimo periodu. Aš jai paskyriau

„Stiprus gydytojas,

namo.

kaip Naujajame Testamente, kai Jėzus išvijo nelabuosius!"

atsijung­

tai labai gąsdino ją

kurias jai prirašė gydytojas

nenormalių pasikeitimų psichikoje.

Mes pradėjome

mergaitė.

Gydytojai,

suvertė pereinamajam

traukulių sindromas bandė

17 metų

o paskui išėjo

išvyti

kad išvytas

baisesnius tamsių,

negalima.

Reikia pašalinti

nelabasis

už pirmąjį.

kad iš sielos nelabojo,

O po

nei šviesių jėgų.

ligos priežastį.

arba šėtono Apie

(o tiksliau -

tai kalbėjo Jėzus. Jis

vėl grįšiąs ir atsivestas su savimi dar septynis, kelerių

metų aš įsitikinau,

Visas jėgas galima panaudoti savo

kad apskritai

nėra

bei aplinkinių

visus nei labui.


202

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

203

Man pavyko

Tai jau ne pirmas kartas mano praktikoje, kai tinkamai parinkus gydy­

homeopatiniais vaistais ir hipnoze gerokai palengvinti jo būkle. Paskui aš jį pa­

mą ši baisi liga dingsta. O juk oficialioji medicina ją laiko neišgydoma. Ko­

mečiau iš akių. Vėliau ištyriau jo pasąmonės programas ir išaiškinau, kad jo trauku­

dėl? Todėl, kad jos požiūris į ligą yra neteisingas.

O

kaip

sekėsi tam

vaikinui? Aš paskyriau jam

lių priežastis — didžiausia pasąmonės agresija,

keletą seansų.

nukreipta į aplinkinį pasaulį.

Susipažinkime su principine epilepsijos priepuolio kilimo schema. Ma­ noma, kad galvos smegenų žievėje susidaro patologijos židinys. Elektroche­

Dažnai epilepsija atsiranda paauglystėje, kaip tik tada, kai prasideda

miniai impulsai laisvai praeiti pro jį negali, krūvis palaipsniui kaupiasi, todėl

lytinis brendimas. T u o metu pradeda veikti tam tikros negatyvios pasąmo­

tam tikru momentu įvyksta visos sistemos „pramušimas". Galingas impulsas

nės programos, kyla vidinė įtampa.

ima sklisti į galvos smegenų apvalkalus ir į visą kūną. Tai pasireiškia trauku­ liais, sąmonės praradimu.

Neseniai į priėmimą pas

mane

rajono

atvažiavo

mama

su penkiolikos

metų dukra. Prieš trejus metus mergaitei naktį buvo priepuolis, kurio metu ji buvo tampoma

traukulių

diagnozavo

turi

ir

prarado

epilepsiją

sąmonę.

Vėliau

ir skyrė atitinkamus

priepuoliai

pasikartojo.

Gydytojai

vaistus.

Cheminiai preparatai slopina ne tik ligos židinį, bet ir visą galvos sme­ genų žievę, tuo būdu sukeldami daug šalutinių padarinių. Aš parengiau iš principo naują požiūrį į šio susirgimo kilmę. Kam slo­ pinti patologijos židinį? Reikia sukurti naujus tiesioginius bei grįžtamuosius

— Sakykite, — aš kreipiausi į jos mamą, — ar mergaitei buvo mėnesinės?

ryšius galvos smegenų žievėje, ir elektriniai impulsai sklis aplenkdami šitą

— Nebuvo iki šiol, — atsakė ji. — Be to, ultragarsinis tyrimas parodė, kad ji

židinį. Palaipsniui ši galvos smegenų dalis atsistatys ir galės iš naujo vykdyti

mažą,

savo funkcijas. Išbandžiau šį modelį su keliais pacientais — rezultatai labai

nepakankamai

— Aš dabar jums kuriuos

jūs

išsivysčiusią gimdą.

skirsiu

vartosite

specialius

griežtai

pagal

homeopatinius

schemą.

Pradžioje

vaistus, būklė

- pasakiau,

pablogės,

gali būti stipresni ir dažnesni. Tačiau paskui jai prasidės mėnesinės ir liga išnyks. Irina,

— paklausiau mergaitės,

cijas,

lytinį

geri.

priepuoliai

— ar mama pasakojo tau ką nors apie menstrua­

Tikai ir hiperaktyvumas Šie du susirgimai dažniausiai pasitaiko vaikams. Viena tokio elgesio priežas­

brendimą?

čių - besąlygiškos tėvų meilės savo vaikui nebuvimas. Yra pareigos jausmas, ta­

— Ne, - atsakė ji sumišusi.

čiau meilės nėra. Tokio vaiko tėvų pasąmonėje veikia vaikų naikinimo programa.

— Tada

aš papasakosiu,

Ir aš perskaičiau funkciją Po

mergaitei

šiame pasaulyje, mėnesio jos

— Kaip jums

drauge

apie atvažiavo

Gal motina norėjo pasidaryti abortą, nes jai atrodė, kad pastojo ne laiku. O

ir mama pasiklausys.

visą paskaitą motinystės

apie

lytinį

džiaugsmą

brendimą,

ir apie

apie

moters

vedybinį gyvenimą.

į priėmimą pakartotinai.

vėliau tėvams gali kilti minčių, kad vaikas trukdo jiems tvarkytis asmeninį gyve­ nimą. Dažnai ligos priežastis yra tėvų tarpusavio nuoskaudos, pretenzijos, ne­ apykanta. Vos tik pasikeičia tėvų elgesys, vos tik jie pradeda iš tikrųjų mylėti savo vaiką, o ne rūpintis juo iš pareigos - vaikas tuoj pat nusiramina, atsipalaiduoja.

sekasi? — pradėjo savo pasakojimą mergaitės mama, — viskas buvo taip,

Tą žinau ne tik iš savo pacientų gyvenimo. Mano sūnų vienu metu taip pat

kaip jūs sakėte. Pradžioje liga paaštrėjo. Taip tęsėsi tris dienas, tiksliau, tris nak­

kamavo tikai, jis buvo labai neramus. Tada visą dėmesį buvau sutelkęs į darbą ir

tis, o paskui viskas baigėsi ir po savaitės prasidėjo mėnesinės. Dabar jinai puikiai

visiškai nesidomėjau vaiku. M a n buvo kur kas įdomiau valandėlę kitą pasėdėti

jaučiasi.

Per tą

prie kompiuterio ir padirbėti prie knygos, nei bendrauti su sūnumi. Be to, ma­

patinimai

nuslūgo.

— Daktare,

laiką priepuolių Ir mes

nebuvo.

Šlapimo

norėtume įtvirtinti šį

išsiskyrimas pasidarė normalus, laimėjimą.

no šeimyniniame gyvenime vyko tam tikros permainos. Motina taip pat turėjo analogiškų pasąmonės programų. Taigi mes, tėvai, buvome užsiėmę savo svar-


204

VALERIJUS SINELNIKOVAS

biais gyvenimiškais reikalais, todėl visiškai užmiršome vaiką. Į meilės trūkumą

Ausies uždegimas (otitas, mastoiditas)

vaikas sureagavo tuoj pat. M a n reikėjo perkainoti vertybes ir pakeisti savo požiūrį į sūnų, į darbą, į šeimą. Tikai liovėsi, vaikas pradėjo rimti, nes pajuto tėvų meilę.

205

PAMILK LIGĄ SAVO

Kyla tada, kai nenorima klausytis, ką kalba kiti žmonės. Pasąmonėje ima kauptis pyktis, susierzinimas, ir tai pagaliau sukelia uždegimą.

Kartais jis vis dėlto dar būna pernelyg aktyvus, ypač mokykloje per pamokas. Aš ir toliau tobulinuosi, mokausi derinti savyje meilę vaikams su meile darbui,

Pas vieną mano pažįstamą,

moteriai, žmonėms ir visa kam šiame pasaulyje, kadangi suprantu, jog mano

tina.

sūnaus sveikata priklauso nuo mano minčių bei emocijų.

žiavo

Gyvena jos skirtinguose tik kelioms dienoms,

įnešti savo įpročius: Nemiga

keitė,

Nemigos priežastys banalios: baimė, nerimas, blaškymasis. Visa tai truk­

ištekėjusią moterį,

miestuose,

buvo seniai

tačiau per šį trumpą

ištisomis dienomis skalbė,

reiškė kažkuo Mano pažįstama

kartą į svečius atvažiavo mo­ nesimačiusios.

Motina atva­

laiką į kitą šeimą ji pasistengė

tvarkė, perstatinėjo

daiktus,

kažką

nepasitenkinimą. nenorėjo gyventi

taip,

kaip gyveno jos

motina.

Kiek supra­

do atsipalaiduoti, atsijungti nuo dienos rūpesčių. Jūsų pasąmonė, sukelda­

tau iš pasakojimo, jos tėvų šeimoje niekada nebuvo tikros meilės. Motina nemylėjo

ma nemigą, stengiasi naktį, kai visas pasaulis miega, spręsti jus jaudinančias

savęs, o tėvas dažnai gėrė. Pažįstama kūrė savo gyvenimo būdą, ir jos gyvenimas

problemas. Tačiau neprotinga iš savęs grobti savo laiką. Privalu keisti požiūrį

jai patiko.

į problemų sprendimą. Aš žinau labai gerą ir, mano nuomone, vienintelį

tinos žodžių. Dėl to prieš pat išvažiuojant motinai, ji pradėjo blogai girdėti kaire

būdą, kaip ramiai bei kietai miegoti - išmokti pasitikėti savimi, žmonėmis,

ausimi

gyvenimu. Kaip sakoma: „Tegul rytdiena pati pasirūpina savimi."

panašią problemą

Per keletą (į

ausį pateko

dienų

susikaupė susierzinimas,

vandens

buvo

ir prasidėjo

pyktis,

nedidelis

nenoras priimti

uždegimas).

mo­

Jaunystėje ji

turėjusi.

Esama ir kitų nemigos priežasčių. Dažnai ausų ligomis serga vaikai, nes jie negali ar nemoka išreikšti savo - Daktare, Padėkite

moteris,

- štai jau pusė metų

mane kankina

nemiga.

man.

-Ar žinote, - Taip, jausmo

- sako

nai į tą reaguoja ausies uždegimu, nes tik tokiu būdu gali išreikšti savo jaus­ kas jums

žinau,

atsikračiusi

jausmų. Kai namuose triukšmas, kai tėvai ar artimieji barasi, tai vaikas daž­

trukdo

- atsako ji.

miegosiu

miegoti?

mus. Jie savo liga tėvams praneša: „Atkreipkite į mane dėmesį! M a n labai

- Mane ėda kaltės jausmas.

ramiai.

Padėkite

man

Neabejoju, jog šito

tą padaryti.

Svarbiausios sveiko ir gaivinančio miego prielaidos yra pavargęs kūnas ir dvasinė pusiausvyra.

svarbu, kad šeimoje būtų tyla, taika, ramybė ir harmonija." Tačiau ar visada suaugusieji tą supranta? Kurtumas, triukšmas ausyse Kurtumas ir triukšmas ausyse - tai didelio priešiškumo rezultatas. Tai nenoras klausytis ir suprasti, taip pat nenoras priimti kitus požiūrius. T a m trukdo užsispyrimas, puikybė. Viduje susikaupia didelė agresija aplinkiniam

AUSYS

pasauliui, ir nuo to kenčia klausa. Iš tikrųjų jei žmogus nenori girdėti ir suprasti, tai jis izoliuojasi nuo aplinkinio pasaulio, ir jo pasąmonei nieko kita

Ausys - tai mūsų gebėjimas girdėti ir klausytis. Ausų problemos - tai nenoras klausytis, nemokėjimas išgirsti kitų žmo­ nių nuomonę.

nelieka, kaip tik jį apkurtinti. O kaip jūs manote, kas įvyktų, jeigu nuolat kartotumėte „Nenoriu tavęs klausytis."?


206

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vienas jaunuolis tuomet,

kai jis

kaire ausim girdėjo

tarnavo

sirgimo priežastis

-

armijoje.

konfliktas

blogiau

Iš bendravimo

su

nei dešine.

Klausa susilpnėjo

su pasąmone paaiškėjo,

kad su­

207

PAMILK LIGĄ SAVO

Kaip dažnai žmonės sako: „Kad mano akys daugiau tavęs nematytų", „Skaudu žiūrėti į visa tai", „Negaliu į tave žiūrėti." Tokiems žmonėms maty­ ti, kas yra gera, trukdo jų puikybė ir užsispyrimas. Jie nesupranta, kad regi

tėvais. moterimi. Ji

vien blogus dalykus tik todėl, kad į pasaulį žiūri per savo agresyvių emocijų

Dažnai susitikinėti mes

prizmę. Išeitis viena — išgryninkite savo ketinimus, tuomet ir pasaulis taps

negalėjome — tik tada, kai aš gaudavau leidimą išeiti į miestą. Mano jausmai jai

geresnis. Susikurkite patys sau tokį pasaulį, į kurį jums būtų malonu žiūrėti.

— Jūs žinote, turėjo

vaiką.

— pasakojo jis man,

Buvo ji ketveriais

buvo šilti, ypač dėl to, pranešiau, į

mano

gyvenimo pavyzdžius, jie kalbėjo,

tuo

metais

vyresnė už mane.

kad aš iki jos neturėjau moters.

kad galbūt vesiu,

atvažiavo

— aš tada susipažinau su

tačiau

dalinį.

Ėmė

įžeidinėti

mažiau

man

dar dvejojau. atkalbinėti

moterį.

O

Parašiau tėvams laišką ir čia

mane,

pasakoti

Ypač stengėsi

norėjosi jų

tai

motina.

ir prasidėjo! įvairius

Tėvai

neigiamus

Ir kuo

daugiau

Mano pradedame

kabinete seansą.

— jauna Kai

moteris,

moteris

- Koks mano elgesys,

susijungė su

klausyti į savo vidinį balsą ir sutaikyti konfliktuojančias pasąmonės dalis.

Paskui planą,

Šitas susirgimas atspindi didelę nervinę įtampą, kai reikia išgirsti kokį nors nemalonų dalyką.

klausos

skundų.

moteris su

diagnozavo

klausos

klausos

aparatu

nervo

kairėje ausyje.

neuritą

ir

Prieš trejus

rekomendavo

naudotis

aparatu. dirbo

Kiek purvo

o pati toliau savo nosies nematai.

tavo

Tu netgi

mes smulkiai

Tai,

išsiaiškinome,

ir tuo pirmasis seansas

Antrąjį

seansą

kas tau nepatinka,

atspindi tik tavo pačios elgesį."

kaip jai keisti elgesį,

sudarėme saviugdos

baigėsi.

moteris pradėjo

sakydama:

- Ir

ką gi jūs padarėte?

—Aš nuploviau visus savo buto langus,

kurie iš tikrųjų buvo plauti tik prieš metus.

Po keleto seansų jos regėjimas labai pagerėjo. Ir dar aš jai patariau perskaityti U. Beitso ir jo mokinės M. Korbett knygą „Kaip pagerinti regėjimą be akinių". Kontak­

tokį

darbą,

kad jai

Metų gale susikaupė daug darbo,

vaikščiotas gripas

vidų.

- Daktare, žinote, ką aš padariau grįžusi po mūsų pirmojo seanso namo?

kabinete sėdi

Moteris

Mes

langus savo bute plauni tik vienąkartper metus. Apsidairyk. Koks nuostabus pasaulis! Kokie nuostabūs žmonės.

Klausos nervo neuritas

trumparegystė.

savo pasąmone, ji paklausė:

Po tam tikro laiko ji gavo atsakymą: „Pasižiūrėk į savo

klausyti.

Ausies uždegimas visada praneša apie vidinį konfliktą. J u m s reikia įsi­

metus gydytojai jai

diagnozuota

mintys bei emocijos sukėlė ligą?

sieloje! Tu visą laiką smerki žmones,

Mano

kuriai

ir didelė

reikėdavo ir ji jį

klausytis žmonių prašymų dirbo

nervinė įtampa sukėlė klausos

net sirgdama gripu. nervo

ir

tai su pasąmone

ir akių pratimai padėjo jai

visiškai atstatyti

regėjimą.

Iš­

neuritą.

Akių uždegimas (konjunktyvitas, keratitas, sausumas) Akių uždegimą sukelia nenoras matyti ir su tuo susijęs didelis pyktis,

AKYS

Akys simbolizuoja gebėjimą aiškiai matyti praeitį, dabartį ir ateitį. Akių ligos atspindi nenorą matyti. J u m s nepatinka tai, ką jūs matote. Jūs tų dalykų savo gyvenime nenorite matyti apskritai. Sieloje ima kauptis agresyvios emocijos: neapykanta, įniršis, pyktis, ir jos sukelia akių susirgi­ mus. J u k akys - tai sielos veidrodis.

neapykanta ir nuoskauda. Kuo stipresnės negatyvios emocijos, tuo sunkesnis uždegimas. Jūsų agresija grįžta jums ir „krinta ant akių". Pavyzdžių galima pateikti daugybę, bet ir kiekvienas jūsų, aš manau, prisimins panašių atvejų iš savo gyvenimo. Kartkartėmis uždegimą gali sukelti piktdžiuga, piktos mintys. O juk kas tai yra vadinamasis „nužiūrėjimas"? Tai blogos lemties linkėjimas kitam žmogui. Ir jis visų pirma palies akis.


208

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Miežis

Man

Jei iškilo miežis, tai reiškia, kad jūs j gyvenimą žiūrite piktomis akimis,

209

PAMILK LIGĄ SAVO

giausia

dažnai

taip

tenka

klausyti agresyvių pasisakymų

kalba pagyvenę žmonės,

vyriausybės adresu.

kurie statė socialistinę

visuomenę,

Dau­

o

dabar

pykstate. Persvarstykite savo elgesį. J u k sakoma apie žmonės: „Jo akys pik­

priversti gyventi kapitalizme, kur j, jie savo laiku smerkė. Taip, nelengva visa tai

tos", o apie kitą — „Jo akys geros." Mūsų akių būklė priklauso nuo to, kokie

perprasti ir priimti. Tiesiog reikia suprasti, kad vyriausybė išreiškia mūsų su jumis

mūsų ketinimai.

kolektyvinę pasaulėžiūrą. sąmone.

O tai reiškia,

Esamą padėtį kad šiuo

sukūrėme

laikotarpiu

mes patys

savo

kolektyvine pa­

mums ji yra pati geriausia.

Be to,

kaip mes žiūrime į vyriausybę, taip ir ji žiūri į mus. Kad gyventume labai geroje

Zvairumas Kai žmogus normaliai mato abiem akimis, abu vaizdai sinchroniškai

valstybėje, reikia jai siųsti ne destruktyvias mintis, o pozityvias. Pasirinkite.

susilieja. Žvairas žmogus mato du skirtingus vaizdus skirtingais regėjimo kampais. Ir jo pasąmonė priversta pasirinkti kažkurį vieną. Taip formuojasi vienašališkas požiūris į daiktus.

Glaukoma žmogui signalizuoja, kad jis turi didelį vidinį spaudimą, kad blokuoja savo jausmus. Tokiu atveju labai svarbu išmokti reikšti savo emoci­

Zvairumas dažniau atsiranda vaikiškame amžiuje ir atspindi tam tikrą

jas, leisti išsilieti jausmams. Vidinius kanalus reikia atlaisvinti. Tokiais atvejais gerai padeda gilus atsipalaidavimas, savihipnozė, autogeni­

tėvų elgesį - nesutarimus, nuolatinius prieštaravimus.

nė treniruotė, kvėpavimo pratimai, joga. Yra sukurti specialūs pratimai akims. kartą atvažiavo pas mane, ji sirgo

Patarčiau išmokti kvėpuoti akimis - įsivaizduokite, kad pro akis įkvepia­

daugeliu ligų, iš kurių viena buvo zvairumas. Dabar jos sveikatos būklė pagerėjo,

te ir iškvepiate. Šitas savotiškas energinis kvėpavimas gerai valo akių kanalus.

AŠ gydau

mažą

zvairumas praktiškai lėtas,

mergytę. išnyko.

Kai tėvai pirmą Padėjo

ir

tėvų pasaulėžiūros,

nors

ir

keitimasis.

Katarakta

O pradžioje tėvai niekaip su

homeopatija

seneliais.

gerovės

Ir

šeimoje

vaikas

savo

negalėjo susitarti. Jie

bei

Kodėl katarakta atsiranda dažniausiai pagyvenusio amžiaus žmonėms?

„nesutarimus",

Todėl, kad jie savo ateityje nemato nieko šviesaus. Ji „miglota". Kas mūsų

nuolat barėsi tarp savęs

ligomis pranešė jiems

apie

vidinius

nebuvimą.

laukia ateityje? Senatvė, ligos ir mirtis. Taip, tarsi nėra kuo džiaugtis. Štai taip mes iš anksto užsiprogramuojame senatvės kančioms. Tačiau mūsų se­ natvė ir išėjimas iš šito pasaulio, kaip ir visa kita, priklauso tik nuo mūsų

Glaukoma Sergant glaukoma padidėja akies vidinis spaudimas, ima smarkiai skau­

pačių, nuo tų minčių, su kuriomis mes gyvename.

dėti akies obuolį. Pasidaro skausminga žiūrėti tiesiogine šių žodžių prasme.

Jeigu taip atsitinka, vadinasi, jus slegia ir spaudžia įsisenėjusios nuoskaudos žmonėms, likimui, kažin koks sielos skausmas. Užsispyrusiai nenorėdami

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMA, KRAUJAS

atleisti, jūs suteikiate skausmą tiktai sau. Laikoma, kad širdis simbolizuoja žmogaus gyvybinį centrą. Jo sugebėji­ Vienas pasakė su

mano glaukoma sergantis pacientas, pensininkas,

mūsų pokalbio

metu

kartėliu:

— Daktare, beteisiškumas.

liu. Mes gyvename, kol plaka mūsų širdis. Kraujas - tai materialus mūsų

man skaudu žiūrėti į žmones, į save.

Štai kur atvedė mus mūsų

mą džiaugtis gyvenimu, gyventi geruoju su pačiu Savimi ir aplinkiniu pasau­

vyriausybei

Salyje viešpatauja skurdas,

sielos simbolis. Kraujas — tai džiaugsmas ir gyvybinės jėgos, o kraujagyslės teikia džiaugsmą ir jėgą kiekvienai mūsų kūno ląstelei.


210

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Širdies skausmai,

211

PAMILK LIGĄ SAVO

stenokardija

Žmogus su gerais ketinimais, suprantantis, suvokiantis ir priimantis sa­

Širdies skausmai atsiranda dėl to, kad trūksta meilės: sau, artimiesiems,

vo vietą ir misiją visatoje turi sveiką ir stiprią širdį.

aplinkiniam pasauliui, pačiam gyvenimui. Žmonėms mylėti trukdo įsisenė­ jusios nuoskaudos ir pavydas, gailestis ir užuojauta, baimė ir pyktis. Jie jau­

Jei širdis gera, jos amžiais neskauda,

čiasi vieniši ir bijo vienatvės. Jie nesupranta, kad atsiribodami nuo žmonių ir

O jei negera - ji vis sunkėja.

aitrindami senas nuoskaudas patys sau susikuria vienatvę. Juos slegia senos emocinės problemos. Jos „sunkiu krūviu", „akmeniu" gula ant širdies. Iš to -

Pyktis pražudė ne vieną širdį

meilės ir džiaugsmo trūkumas. Jūs tiesiog užmušate savyje šiuos dieviškus jausmus. Jūs taip užsiėmę savo ir svetimomis problemomis, kad meilei ir

Turėk gerą širdį,

džiaugsmui nelieka nei vietos, nei laiko.

Už gerumą gerumu atsilygink.

— Daktare,

aš negaliu nesielvartauti dėl savo vaikų,

Dukters vyras girtuoklis,

sūnus išsiskyrė su žmona,

be to,

- sako man pacientė.

Pastebėjau, kad žmonės, turintys ligotą širdį, yra įsitikinę, jog įtampa ir

nerimauju dėl vaikaičių,

stresas būtini. Jie linkę pasaulį ir visa, kas jame vyksta, vertinti negatyviai.

kaip jie, kaip jiems seksis. Man dėl jų visų skauda širdį.

argi

Kiekviena smulkmena jiems kelia įtampą. Tai dėl to, kad jie neišmoko būti

-Aš suprantu, kad jūs tik gera norite savo vaikams ir vaikaičiams. Tačiau

atsakingi už savo gyvenimą. Aš asmeniškai savo gyvenimo situacijas skirstau į

širdies

dvi kategorijas: į malonias ir į naudingas. Malonios situacijos - tai tos, kurios

skausmas—geriausias

būdas padėti jiems?

— Žinoma ne, — atsako moteris. — Tačiau aš kitaip nemoku.

man teikia malonius išgyvenimus. O naudingos - tai tos, kurios gali išmoky­ ti ko nors svarbaus ir pozityvaus.

Širdį dažnai skauda žmonėms, kurie kupini gailestingumo ir užuojau­ tos. Jie stengiasi padėti žmonėms, pasiimdami sau jų skausmą ir kančias („Gailiaširdis žmogus", „Širdis krauju plūsta", „Imti giliai į širdį".) Jie labai

turiu pažįstamą pirtininką,

atšventė auksines

nori padėti artimiems, aplinkiniams žmonėms. O tuo metu save visiškai už­

vestuves.

— Priešpenkiolika

jam jau

Štai ką jis

septyniasdešimt

man papasakojo

metų pakliuvau į ligoninę dėl to,

metų,

neseniai jis

apie save: kad gydytojai

man įtarė

miršta. Tokiu būdu širdis palaipsniui užsiveria meilei ir džiaugsmui. Jos

širdies infarktą. Tada jaučiausi blogai. Maniau, kad jau atėjo galas. Bet nieko,

kraujagyslės susiaurėja.

gydytojai parėmė, pagydė.

Gailestis ir užuojauta - tai ne meilė. Būkite šiltos širdies, bet ne užjau­

gas gydytojas

O kai aš ruošiausi iš ligoninės išeiti,

man pasakė: „jei

nori

turėti sveiką širdį,

tai

atsimink:

vienas protin­ niekada

nieko

tus. Turėkite gerą širdį. Su džiaugsmu ir meile padėkite žmonėms. Suderin­

nekeik ir su niekuo nesibark. Ir netgi jei šalia kažkas kažką keikia, bėk iš ten kuo

kite savyje meilę kitiems ir meilę sau. Svarbu suprasti, kad su kitu žmogumi

toliau.

galima pasidalyti tik tuo, ką pats turi. Jeigu manyje daug gerų ir šviesių jausmų, tai aš galiu dalį jų atiduoti pasauliui.

Ir aš jo žodžius įsidėmėjau išlipu

ir įlipu

Atvirumas ir meilė pasauliui, žmonėms ir drauge rūpestis savimi, savo

pasidarė

interesais ir ketinimais — tai didelis menas. Prisimenate: „Mylėk artimą savo,

neverta.

kaip pats save!"? Kodėl žmonės užmiršta šio priesako antrąją dalį?

Pasirink sau gerus žmones

į

turtingas,

maršrutinį taksi

ir

būk geras pats."

visam gyvenimui. Jeigu taksi.

važinėja."

Pensininkės O

troleibusuose

kaimynės juokauja:

aš manau, jog

keikiasi,

„Semionyčius

taupyti žalojant sveikatą

Užtatai dabar galiu pirtyje vanta išperti tris žmones iš eilės. Ir puikiai jaučiuosi.


212

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Viena

mano pacientė,

turinti širdies ydą,

kalbėdama dažnai

vartojo

tokias

frazes:

tarno darbo aš išėjau į verslą. to,

„Daktare,

man

visą laiką gaila žmonių. "

„Smerkiu

širdyje."

213

PAMILK LIGĄ SAVO

nuolatiniai

duoti.

mokesčių

inspekcijos patikrinimai.

konkurencijos.

Ir kiekvienam

reikia ką

Be nors

Pavargau nuo visa to. — Tas tiesa, — saku aš, — verslo ritmas visiškai kitas. O jūsų širdis jums sako,

„Imu giliai į širdį. "

jog reikia sustoti, nustoti jaudintis ir pradėti gyvenime daryti tą, kas jums įdomu,

„Pasaulis

kas

toks

neteisingas."

teikia

jums

džiaugsmą,

plūsta", „Šalta širdis", „Beširdis", - jei jūs vartojate tokias frazes, tai turite polin­

Bet

juk

—Žinoma,

daugelis

bet daugelis

dalykų. Išsilaisvinkite, nusišypsokite, išsitieskite, pasijauskite lengvai ir laisvai.

išdavė savo širdį.

tiesiog pradėjo

— Tačiau Aš

sutrikimas prisiminiau

bandymus su

darbe fiziologijos

varlėmis.

Varlei

fiziologinį

tirpalą.

organizmo

širdis galėtų plakti

širdyje yra

Irjeigu

nuosavas

paskaitas

medicinos

būdavo

universitete.

išpjaunama širdis

būtų palaikomos atitinkamos sąlygos,

ritmo

kiek

tik

nori

stimuliatorius

ilgai.

(sinusinis

Mes

tada

— Tada,

ir panardinama į

nenatūralų sau

tai atskirta

nuo

tardamas su

kad

darbas, jeigu jį

Tai paaiškinama

tuo,

mą,

man

aš uždirbdavau

darė­

mazgas).

žmonių

— sutinku aš.

kį į širdies ligas arba jau sergate jomis. Nebenešiokite savo širdyje nemalonių

Ritmo

moralinį pasitenkinimą.

Dabartinis jūsų

užsiėmimas

ne

skirtas.

„Imti giliai į širdį", „Gailiaširdis žmogus", „Akmuo ant širdies", „Širdis krauju

me

Ir neišlaikiau šito pašėlusio ritmo,

savimi

pradžioje

pakeitė

profesiją.

Vieniems verslas padėjo atskleisti savyje talentus,

kalti pinigus,

užmiršo

reikia aprūpinti šeimą,

savo

misiją,

- nesutinka jis.

pasikeitė į

bloga,

O ankstesniame

menkai.

— sakau aš, ritmą,

persitvarkymo

— galite

rinktis: arba jūs gyvenate pagal primestą

arba keičiate darbą ir gyvenate savo ir aplinkiniu pasauliu.

tinkamai sutvarkyti,

Be

to,

gali garantuoti

natūraliu

— pridūriau, ne

tik

ritmu,

ir su­

mėgstamas

moralinį pasitenkini­

bet ir materialinį atlygį.

Tačiau, būdama organizme, širdis dar reaguoja į tam tikrus hormonus, nervinius impulsus, kurie eina iš centrinės ir vegetatyvinės nervų sistemos.

Aterosklerozė •

Kai mūsų gyvenime viskas gerai, mes apie savo širdį negalvojam.

Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje rodo, jog užsiteršę kanalai, kuriais

Širdies ritmo sutrikimai - tai pirmas signalas, kad jūs pažeidėte savo asmeninio gyvenimo ritmą. Įsiklausykite į savo širdį. Ji tikrai jums pasakys, kad jūs sau primetate svetimą ritmą. Kažkur skubate, bėgate. Jus pačius ir jūsų jausmus pradeda valdyti nerimas ir baimė.

jums teka džiaugsmas. Ir pagrindinės šito susirgimo priežastys nėra riebus mais­ tas. Nes įrodyta, jog jei ši medžiaga nepatenka į organizmą iš išorės, tai pradeda gamintis savas, vidinis (endogeninis) cholesterolis. Priežastis — ne mityba, kaip kad tvirtina daugelis, o džiaugsmo trūkumas. Išmokite džiaugtis - ir jūsų krau­ jagyslės išsivalys! Medžiagų apykaita priklauso nuo mūsų nuotaikos.

Vienam kiekvienas

mano pacientui atsirado širdies

impulsas

iš minusinio

mazgo pasiekia širdies

iki 30 — 55 tvinksnių per minutę. grėsmė, dirbtinį

kad širdis sustos. ritmo

— Žinote,

blokada.

Medicina

(normalus pulsas tokiu

atveju siūlo

Esant šiam susirgimui, raumenį.

ne

Pyktis ir įtampa daro įtaką kraujagyslėms ir sukelia aterosklerozę. Aš

Pulsas sulėtėja

pastebėjau, kad žmonės, sergantys kraujagyslių ateroskleroze, labai užsispy­

60 - 80 tvinksnių).

Kyla

daryti operaciją

ir įstatyti

— aš jau nebejaunas,

o auginu

stimuliatorių. daktare,

— sako man pacientas,

rę. Jie atkakliai nenori pastebėti to, kas gyvenime gražu, nuolat tvirtina, kad šitas pasaulis blogas, kad gyvenimas sunkus ir nepakeliamas. Yra dar vienas svarbus šios ligos atsiradimo aspektas: aterosklerozės ligo­

mažą sūnų. Reikia spėti jį išmokslinti, aprūpinti materialiai. Dėlto iš savo mėgs-

niai, paprastai pagyvenę žmonės, skundžiasi silpna atmintimi. Taigi liga pa­ deda jiems užmiršti senus nemalonumus.


214

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kraujotakos

PAMILK LIGĄ SAVO

sutrikimai

215

Baigęs institutą aš atlikau praktiką terapijos skyriuje.

Sutrikusi kraujotaka rodo, kad pažeistas jūsų gebėjimas pozityviai jausti

tavau savo palatą,

ir reikšti teigiamas emocijas. Visur kur jūs pirmučiausia matote tai, kas blo­ ga, o gerų dalykų nepastebite - tai yra tapę jums savotiška manija.

gerėja Hipertonija

sergantis hipertonine liga,

tik

savo

trumpam. kitko,

Aš nenoriųjų

vartoti

kai aš įėjau į palatą,

kaimynui. Jis plūdo

buvau

reakcija į tam tikrus gyvenimo įvykius.

užsiėmęs

- Tai jūs

Kraujospūdį pasikelia sau tie žmonės, kurie ilgą laiką išgyvena įtampą ir

vyriausybę,

savimi, dėl nenoro susitaikyti su ta ar kita situacija. Jūs slegia tie nemalonu­

naujo paciento iš tikrųjų

- Žinoma noriu,

kurie priešinasi pasauliui, - o tai vyksta dėl įvairių baimių, nepasitikėjimo

- Tai kritika

mai, su kuriais šiuo metu negalite susidoroti.

- Kokiu

savo

kontaktą

elgesiu

su

ir kokiomis savo

savo

būklė pa­

laiką. vyriškis kažką agresyviai įrodinėjo

viršininką.

Pamatę mane, jie apsirami­

norite

ir paklausė:

metu

emocijomis aš pakeliu

sau

arterinį

ir

nelabai

sužinoti savo

klausiausi jų pokalbio.

ligos priežastis? - paklausiau.

o kas gi nenori.

klausykitės,

ir pretenzijos,

- Ne,

savo pasąmone

šitas

apžiūra

-

ramiai jam pasakiau:

kuriomis jūs save

nuolatos

-

ligą jums

sukėlė jūsų pačių

dirginate.

daktare, jūs neteisus. Argi nuo šito gali pakilti mano spaudimas?

Aš nepradėjau jam nieko įrodinėti. užmezgė

visą

tačiau

no, tačiau neilgam. Iki atėjo jų eilė, jie kažką svarstė, guodėsi blogu gyvenimu. Aš

M a n y č i a u , kad hipertonija - tai išvis ne liga. Tai ypatinga organizmo

Pacientė

manęs paklausė:

kokia mano ligos priežastis? O tai geriu šitas tabletes,

Tarp

požiūrį į įvairius įvykius, j kliūtis gyvenimo kelyje.

vyras,

- Daktare, štai jūs neseniai baigėte institutą, todėl jūsų žinios dar šviežios. Sakykite,

Kraujo spaudimas atspindi žmogaus aktyvumo laipsnį ir charakterį, jo

toks

Kai vieną kartą vizi­

tik pradėjau suvokti,

Be to,

kad negeriantis,

žinių tada turėjau mažokai.

Tuo

nerūkantis ir netgi sportuojantis žmo­

gus gali susirgti dėl to, kad turi tokių ydų kaip smerkimas,

kritika,

neapykanta,

pyktis ir kt.

kraujospūdį? Atsakymas neužtruko: „ Tu pyksti ant vyro ir nuolat įsižeidi. " - Daktare, kuoja,

kaipgi

nuolat kažkuo

išsipuošei,

man

nuolat mane kriti­

Hipertonija dažniausiai kamuoja vyrus, kadangi jie įpratę tramdyti savo

ilgą sijoną - ko čia kaip senė

tikruosius jausmus. Po išoriniu ramumu slepiasi agresyvios mintys. Jos slegia

tau jau nebe aštuoniolika.

jus iš vidaus.

nepykti?-piktinasi ji.

nepatenkintas.

Užsisegu

užsisegu trumpą - kur tu susiruošei,

- Juk jis

Ir taip

visur. Jis toks nuoboda.

Pagalvokite, ar verta reaguoti į įvairias gyvenimo situacijas keliant savo

- Imkim dabar ir pagalvokim, - siūlau aš jai, - kodėljūsų vyras taip elgia­ si?

naudinga jums jis

Moteris susimąsto. - Ašsupratau. Jis

nori padaryti Už poros

nori,

savo priekabėmis?

minučių

kad aš geriau

Realiai situaciją pakeisti galima tik tuo atveju, kai jūs pradėsite keistis

atsako: atrodyčiau,

patys. būčiau

be priekaištų. Hipotonija

- Bet juk jūs pati to norite! - Aš visada siekiau,

kad viskas

būtų

be priekaištų:

santykiai,

drabužiai,

išvaizda. - Štai

Arterinio spaudimo kritimas, kartais net sukeliantis alpulį, reiškia, kad jūs prarandate gyvybinę jėgą. Netikite savim, savo jėgomis ir galimybėmis.

matote —

vyras

tik atspindi jūsų priekabumą pačiai sau.

Pakeiskite

požiūrį į save, ir jis nustos kibti prie jūsų. Jūsų palanki reakciją į vyrą normali­ zuos

kraujo spaudimą? Nejaugi tuo būdu jūs ką nors pakeisite?

spaudimą.

Stengiatės išvengti konfliktinių situacijų, išvengti atsakomybės. Tokiu atve­ ju pasidaro neįmanomas visavertis tikrovės pergyvenimas.


216

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Viena nuotaikos. seniai į

žemą

kraujospūdį

Gyvenimas jai viską

numojo

turinti

visuomet

mano pacientė

buvo

kova,

ir ji

buvo

akivaizdžiai prislėgtos

taip pavargo priešintis, jog

217

PAMILK LIGĄ SAVO

dažnai pasakojo apie save ir savo gyvenimą. Išjos pasakojimų pasidarė aiškios jos ligos

ranka:

priežastys. - Liudmila,

„Koks skirtumas?! Vis tiek nieko

neišeis."

žinote,

dėl visuomet pajuntu atsitikti.

aš dažnai galvoju,

baimę,

nerimą.

kas manęs laukia ateityje.

Man atrodo,

kad mano

Ir kažko­

vyrui gali kas nors

Ir kaipgi tada aš gyvensiu?

Žemą spaudimą turintiems žmonėms būtina gyventi aktyvų gyvenimą, užsibrėžti sau visai realius tikslus ir siekti jų drąsiai įveikiant kliūtis. Nereikia

Trombozė

bėgti nuo gyvenimo, nuo konfliktų. Kiekviena „bloga" situacija gali tapti j u m s asmeninės galios kaupimo šaltiniu.

Trombozė - tai susirgimas, kai dėl trombo (kraujo krešulio) sutrinka krau­ jotaka. Trombozė riboja paslankumą ir pavojinga tuo, kad trombas gali pakliūti

Patartina užsiimti sportu, kitokiu aktyviu poilsiu, masažuotis, - žodžiu,

į širdį, smegenis ar plaučius. Ligos priežastys akivaizdžios. Mūsų kraujas, kaip

tinka bet kokia veikla, kad tik ji darytų jūsų gyvenimą turiningą ir visavertį.

energijos nešėjas, nuolat juda, nuolat teka. Ir jeigu mes sustabdome savo augi­ mą, įsikimbame į dogmas ir principus, tai kraujas gali sutirštėti ir sustoti. Esant šiam susirgimui, svarbu nustatyti savo pasaulėžiūros ribas ir jas

Varikozinis venų išsiplėtimas Nuo varikozinio venų išsiplėtimo dažniausia kenčia žmonės, kurie jaučiasi

plėsti. Paklauskite savęs: „Kokia gyvenimo sritį man būtina tobulinti?"

prislėgti ir perkrauti. Viena iš šio susirgimo priežasčių - neteisingai pasirinkta gyvenimo kryptis. Pagalvokite apie savo profesiją. Ar padeda ji atskleisti jūsų

Obliteracinis

endarteritas

kūrybinį potencialą? O gal ji tik stabdo jūsų augimą? Jei profesija tik trukdo,

Šio susirgimo priežastis yra didelė pasąmoninė ateities baimė. Ji sukelia

pakeiskite savo požiūrį į darbą. Darbas - tai ne tik galimybe užsidirbti pinigų.

galūnių kraujagyslių susiaurėjimą, ir dėl to kartais ligoniui tenka amputuoti

Jis turi teikti kūrybinį džiaugsmą, malonumą, skatinti asmenybės augimą.

vieną ar abi kojas.

Venų išsiplėtimą gali sukelti užtrukusios sudėtingos situacijos. Pavyz­ Pas mane atėjo

džiui, esantys aklavietėje šeimyniniai santykiai. ritas. Vyras ir moteris susituokę jau per dvidešimt metų. Jis piktnaudžiauja alkoholiu, užgaulioja ją,

muša. Ji viena

tempia šeimos problemų

vežimą.

Meilės ir savitarpio

Mes

vyras,

išaiškinome pasąmonines ligos priežastis.

sitikėjimas

savo jėgomis,

padėtimi,

ypač dukros

ateities

baimė,

Ojos, pasirodo,

susirūpinimas

savo

tokios:

šeimos

nepa­

materialine

ateitimi.

Šias būsenas savo

supratimo šeimoje nėra jau seniai. Moters tokia situacija netenkina, bet ji niekaip

kurio diagnozė buvo kairės kojos obliteracinis endarte­

ruožtu sukėlė jo elgesys su savo tėvais, ypač — su

motina.

Dalykas tas, kad jo pasąmonėje tūnojo giliai užslėptos nuoskaudos tėvams dėl to,

neišdrįsta žengti ryžtingo žingsnio ir tokius santykius nutraukti.

kad jie neaprūpino jo ateities. - Įsivaizduojate,

Dar viena svarbi priežastis - ateities baimė. Šita baimė trukdo lengvai ir

pradėjo,

laisvai judėti į priekį.

- pasakojo jis,

- dirbo

su tuo ir senatvės sulaukė. Apmaudu.

visą gyvenimą,

o

nuo

ko jaunystėje

Man teko viską pradėti tiesiog nuo

nulio. Pas

mano žmoną

nedirbo, jos

vyras

buvo

masažuotis kurį laiką stambus

verslininkas,

vaikščiojo jauna tad pinigų

moteris. Ji

trūkumo ji

niekur

nejautė. Ji

puikiai atrodė, tačiau viena, kas ją jaudino, buvo kojų venų išsiplėtimas. Moteris

Klausydamas to paciento,

aš dar kartą pagalvojau apie

mų: „ Gerbk savo tėvą ir motiną. "

vieną

iš Dievo įsaky­


218

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Anemija

219

PAMILK LIGĄ SAVO

LIMFA

Pastebėjau, kad anemijos kamuojami žmonės jaučia gyvenimo džiaugs­ mo deficitą. Paskiau literatūroje radau, kad kraujas - džiaugsmo įsikūniji­ mas. M a n o spėlionės pasitvirtino.

Limfos sistema labai artimai susieta su krauju, todėl limfos sistemos susirgimas — tai perspėjimas, kad laikas atkreipti dėmesį į svarbiausius daly­

Pagalvokite, kokia gyvenimo sfera jums neteikia džiaugsmo: darbas, pi­

kus: meilę ir džiaugsmą.

nigai, santykiai?.. Spręskite šias problemas. Galbūt gyvenimo baimė, nepil­ navertiškumo kompleksai ar senos nuoskaudos trukdo jums džiaugtis ir jaus­ ti malonumą. Išsilaisvinkite iš jų.

Limfinių mazgų uždegimas, mononukleozė Sis susirgimas dažniausiai pasitaiko vaikams. Jis signalizuoja, kad iš vai­ ko ir jo tėvų gyvenimo išeina meilė ir džiaugsmas.

Viena pasakojo

mano pacientė,

kuriai

buvo

nustatyta

anemija,

apie savo gyvenimą

taip:

/ mane kreipėsi vienas pažįstamas, kad padėčiau jo sūnui—šiam prasidėjo mo­

- Štai aš, atrodytų, reikia?!Bet...

Ne,

man

viską turiu: ir butą, atrodo

ir šeimą,

ir darbą. Na, ko dar

nėra svarbiausio - džiaugsmo.

riausiai nemyliu.

Nėra meilės. Aš nejaučiu savo vyro meilės, aš ir pati jo tik­

Man

sūnaus žmonos,

motina buvo labai sudėtingi. Jo

mat ji buvo kitos tautybės.

To mano pažįstamo santykiai su motina niekaip

negalėjo priimti

Ir jis pats nepriėmė tam tikro žmonos

elgesio, jam nepatiko kaip ji bendrauja su jo motina. Taigi susikaupęs susierzinimas,

ta dar kažko, kas yra dar svarbiau? tikrai.

Vaiko ligos priežastis buvo jo tėvai.

žmona ir su savo

— O kas gi trukdo džiaugtis, turint visą tą?—paklausiau aš. - Turbūt trūks­ - Taip,

nonukleozė.

taip pat nepatinka

mano darbas,

nuoskaudos,

tėvų pyktis sutrikdė vaikui sveikatą.

nors pinigus ir moka.

Kraujoplūdis

PLAUČIAI

Jeigu jums prasidėjo kraujoplūdis, tai reiškia, kad iš jūsų gyvenimo ište­ ka džiaugsmas. Iš kokios gyvenimo srities džiaugsmas išteka? Nuotėkį su­ stabdysite atsikratę pragaištingų minčių ir emocijų.

Plaučiai atspindi gebėjimą imti ir duoti. Plaučių problemos atsiranda iš mūsų nenoro ar baimės gyventi visavertį gyvenimą, „kvėpuoti pilna krūti­ ne". Kažkas trukdo jums imti iš gyvenimo visa, kas reikalinga. Kažkokios

Pas Kiekviena jimas,

mane

dažnai

turi įvairių su

neapykanta,

ateina

moterys,

besiskundžiančius

vyrais susijusių problemų.

užgniaužtas

pyktis

Senos

gyvenimo

kraujavimu nuoskaudos,

išstumia

iš gimdos.

jūsų mintys ir emocijos tiesiog „spaudžia krūtinę" ir neleidžia laisvai atsi­

nepasitikė­

kvėpti. Pneumonija, tuberkuliozė, vėžys, pneumosklerozė — tai tik įvairios

džiaugsmą.

pasąmoninio nenoro gyventi šitame pasaulyje apraiškos.

Stai neseniai į priėmimą atėjo viena tokia moteris. Be visa ko kita, jai nusta­ tė gimdos miomą ir pasiūlė ją išoperuoti. Išaiškėjo, bandė būti jai nuoskauda,

Pneumonija

kad ne taip seniai tarp jos ir vyro įvyko rimtas konfliktas. neištikimas. Jam

apie kurią ji

visą

tas

nepavyko,

tačiau

moteriai liko

Vyras

labai didelė

Plaučių uždegimą sukelia neviltis, gyvenimo sukeltas nuovargis. Jūsų sieloje gilėja emocinės žaizdos, o joms užgyti neleidžiama.

laiką galvojo.

Kai mes su ja atlikome atitinkamą pasąmoninį darbą, kraujas nustojo plūsti, o dar po kurio laiko ultragarsinis tyrimas parodė, kad auglys visiškai išsisklaidė.

Pas kacijomis.

mane

atėjo jauna

moteris, ji

skundėsi pneumonijos

sukeltomis

kompli­


220

VALERIJUS SINELNIKOVAS

— Svetlana, pasąmonės:

— paprašiau jos,

„Kokie

Moteris

neseni

mano gyvenimo įvykiai sukėlė šią

- sako ji susirūpinusi.

bet dabar viskas galutinai išaiškėjo.

Taigi aš manau,

prieš keletą

atsirado.

mėnesių jis

turi didelį namą, minti,

ūkį,

mašiną.

name aš negaliu

ir šeimininke

— Kas

mano gyvenime

gi

anks­

tokio

vyro.

ėmėme gyventi

Jis

Pradžioje man net sukosi galva nuo tokio turto.

O

Mūsų

santykiai

oficialiai

laiką

uždirbti, to,

stengiuosi jam

- atsakau aš.

-

keistis? -

nesusigaudo jis.

Tačiau prieš mane dabar esate jūs,

o

ne jūsų

- Taip, šitą padaryti bus sunku, - atsidūsta vyriškis, - tačiau aš pasistengsiu. - Pasistenkite, - sakau aš. - Juk nuo tų pastangų priklauso jūsų vaiko sveikata. Po trijų mėnesių sutikau šito vyriškio žmoną, ji dirba sekretore kartu su vienu mano

pažįstamu. - Žinote, -pasakė ji, - nuo to laiko, kai mano vyras buvo apsilankęs pas jus,

šeimininke?—paklausiau.

įrodyti priešingai.

kad parodyčiau,

- Turėtų,

neturėtų

sūnus nesirgo nė karto, dabar šeimoje taika ir ramybė. Mes jums labai dėkingi.

— Man atrodo, jis jaučia, kad mus visų pirma sieja pinigai, o ne meilė. O aš visą

motina pati

tada ligos nereikės.

motina. Keisitėsjūs — keisis ir ji.

neįfor­

aš nesijaučiu.

trukdo jaustis

argi

Ir štai

kartu.

laisvai atsikvėpti.

Mes

numaniau jau

- Tačiau

kad vyras turi mokėti

Todėl visada ieškojau

tame

- Kai išmoksite rasti bendrą kalbą su savo motina,

ir paklauskite

ligą?"

- Aš tą

uždirbti pinigus ir aprūpinti savo šeimą.

dabar

vidų

užmerkia akis.

—Jau žinau atsakymą, čiau,

— kreipkitės dabar į savo

221

PAMILK LIGĄ SAVO

jog esu

Turiu pati

materialiai

daug dirbti

nepriklausoma.

ir padoriai

Aš pavargau

nuo

Kosulys Tai noras suamsėti visam pasauliui ir pranešti apie save: „Pažiūrėkite į mane! Paklausykite manęs!" Taigi išmokite reikšti savo jausmus, negniaužkite savyje emocijų. Kalbėkite drąsiai viską, ką galvojate.

ir mano jėgos senka.

Kai kuriais atvejais kosulys atlieka savotiško stabdžio funkciją. Jeigu jūs smerkiate kitų žmonių elgesį, garsiai išsakote nepasitenkinimą ir kritiką, tai

Bronchitas Iš esmės bronchitas yra neišsakyto pykčio ir pretenzijų atspindys. Tarkime, šeimoje labai nervinga atmosfera, nėra taikos ir harmonijos. Ginčai, barniai, šauks­

kosulys „padeda" jums išsaugoti gerus santykius su pašnekovais, kalbėti jiems tik malonius žodžius.

mai. Tyluma - retai. Tokiais atvejais vaikai būna labai jautrūs šeimos atmosferos indikatoriai. Jie nedelsdami reaguoja viršutinių kvėpavimo takų susirgimais. Vienas kiekvieną

vyras pas

mėnesį

— Su

viršutinių

mes

nuolat

Mano,

— Taip ir yra. nebuvau.

uždegimai:

sūnumi.

bronchitai,

Vaikui

kosulys.

vykstant į sodą. sodą

mumis gyvena dar mano

nepatenkinta.

kokia

kad aš dabar

tik tada,

kai suserga

- O

nedirbu, Stai tada

bet kodėl tu

man jie

O juk jūs visiškai teisus, —

laikui sudaryti paliaubas?

atsako vyras.

— Aš net pagalvojęs

todėl išeiginėmis

dienomis ji

nusprendė

tuo

receptą.

gerklėje peršėjimą. Ji į ją

man

vyras jai pranešė,

kad pas juos į

nepasakei anksčiau?

kad šitie žmonės darbo

ir pasibaigė,

Toliau - dar gražiau. pagal kitą

kai

- atsakė vyras.

reikalingi

erzinti tiesiog viskas: nors kuriam

dirbo,

buvo jos nustebimas,

ir neklausei,

Pokalbis

o ypač aš, su

vaikas.

Koks

- Bet tu juk žinai,

atmosfera šeimoje?

Nepatenkinta,

savaitę įtemptai

dienoms atvažiuos svečių.

-O tu

motina.

ligonį.

liga padeda jums

dviem

- Sergejau,

motina,

Ramybė stoja

visi susiburiame apie vaiko

takų

metų

kad mes blogai auklėjame savo vaiką. Mes,

nuolat konfliktuojame.

— Vadinasi,

savo penkerių

su

santykiai su jūsų

Siaubinga! Ji

su

visą

pailsėti ir pasimėgauti vienuma. Šeštadienį ryte ji pradėjo krauti daiktus, būtinus

kalusiu jo.

žmonos ir vaiko,

kokie jūsų

o dirba žmona. ja

kvėpavimo

kuo jūs gyvenate? -

— Be manęs, —O

mane atvažiavo

Tatjana

man

nepatinka!

reikalais.

tačiau

žmonai

liko

neišsakytos

Kai sode susitiko šeimininkai ir svečiai, ir svečių

Moteris tai

visą

išvaizda, laiką

ir pokalbio

tai

Tatjana jau

Be

to,

nebegalėjo

Tatjaną ėmė

ir šašlykai, paruošti

mintyse smerkė svečius.

nekreipė dėmesio.

elgtis nuoširdžiai ir svetingai.

temos,

vyrui pretenzijos.

Netrukus ji pajuto

šeimininkės padėtis įpareigojo valdyti emocijų,

betsan-


222

VALERIJUS SINELNIKOVAS

tykių su ligonė,

vyru gadinti pasišalino

Stai

nenorėjo.

iš draugijos

todėl jai atsirado

ir pagaliau

galėjo

kosulys, ji,

stiprus

„pasimėgauti"

- Tačiau

kaip

kaip

Didelė gyvenimo baimė, nepasitikėjimas savimi sukelia kvėpavimo takų

materialines gėrybes. visa

spazmus.

kildavo

dusulio

— Daktare, jųjų

buvo

atsirasti po

maciją.

kokių

išraiška

Netrukus jis

kartų per dieną.

— Kokios jūsų

nors įvykių,

Kurį laiką

mintys,

užsiėmiau

kad pasikeitė klimatas, praeitą

rudenį

su pinigais.

giežą

man

pailsėti,

klausimą:

ir situacija.

tapo

Irstai

nuo sausio

tačiau pinigai

nemažą pinigų

o jis siekia įsigyti dar daugiau

televizorių,

ir užmiršta apie

kad kauptumėt pinigus

tas negali ir neturi būti viso gyvenimo

ir

tikslas. Juk

negali.

-

tęsiu aš: -

valgis jam

pavidalu.

Tačiau

erzintis, su

kiekvienu

nebuvo

šeima visiškai.

O priežastis

buvo

buvo

tuomet?

nėra

vien priemonė ener­

Ir štai pagaliau jo

ligas,

o galiausiai tai baigiasi mirtimi.

pinigus

reikia

maitinti

šeimą,

kurią

atsargas

kilogramu

žmogui

darosi

susikurtasis gyvenimo

tikslas

duoda jam pinigų

išvažiavau į Krymą. Tikriausiai dėl to,

pojūčių jums

ima

Kitaip sakant,

kelti jam

kaip

riebalų vis sun­

kančias

į ką jis įsikibo,

tokia pat. Jūs pinigus padarėte savo gyvenimo

žiūrėti

reikia

kaupia

bereikalingu

kiau.

situacija

Organizmas

ir

tas jį ir

tikslu,

o į

- Juk

turiu

į priemonę. būti abejingas pinigams,

- sako pacientas.

maitinti.

tiek,

kiek

reikia jo

o

ne kaip

tikslą,

ketinimams įgyvendinti.

tai Dievas

Kokių

malonių

teikia pinigai?

— Ramybę visų pirma, — Vadinasi,

na,

ir stabilumą.

kuo jūsų požiūris į pinigus

bus

ramesnis,

tuo

daugiau pinigų jūs

Ir štai

pritrauksite į savo gyvenimą. O kol kas susirūpinimas, baimė ir pyktis dėl pinigų ne

vėl ta pati situacija

tik atėmė iš jūsų pinigus, bet ir kirto jums per sveikatą. Supraskite, kad ne pinigai, o

komercija.

jūsų požiūris į pinigus yra jūsų sveikatos problemų priežastis.

-

— Daktare,

paklausiau.

tada priepuoliai pradėjo reikia

nerimauti.

—Jeigu žmogus vertina pinigus kaip priemonę,

bijojau prarasti šiuos pinigus.

pyktį,

kamuoti praktiškai

mėnesio — net keletą kartų per dieną.

baigiasi,

skubiai

videomagnetofoną,

— sutinka pacientas.

tai jis pradeda pykti,

užmuša. Jūsų

didelę sumą.

tačiau kaip aš tokios būsenos ten

reikia

,Ar

to priežastimi?

Čia aš vėl užsiėmiau

iš naujo.

emocijos

investavau

ką gi gali jausti žmogus panašioje situacijoje? Nuoskaudą, o

Jums

uždavė

ir atsirado priepuoliai.

Paskui aš su

šeimą.

Maskvoje

pa­

kiekvie­

Pažįstami siūlė man pasiūlė

o juo labiau darbo,

keisti savo požiūrį į pinigus.

susieto su pini­

aš viską

supratau.

O

man

daryti su pasiūlymu padirbėti

Maskvoje? - Žinoma, analizuokite savo susijusios dėkingumu

važiuosiu?

— Taip, jums nepatartina iš viso dirbti, gais.

ir

— Aš tada

Priepuolių

aš praradau

ir

ir susierzinimą.

ną dieną, darbą,

na

viskas pasikartojo

jausmai

— Na,

ir

tapti dusulio priežastimi?"

išgyvenimai ir emocijos

labai gerai.

Bet šį kartą

— Kokie

galėjusių

komercija

to

baigėsi sėkmingai.

buvo

Tačiau

- Tačiau aš negaliu

Stai iš karto po

viskas

man

drebulys,

kad iš savo pasąmoninio proto jis pradėjo gauti infor­

— Baimė ir nerimas! — atsakė jis. man

Drauge atsiranda

susisiekė su pasąmone

rodė,

metus

sumą į vieną įmonę.

Tiesa,

o po Nau­

man pranešė:

— Prieš trejus

mašiną,

kad gyvenate tik dėl to,

- Įsivaizduokite apsirijėlį,

metus periodiškai

- anksčiau tie priepuoliai buvo reti,

keletą

mano padedamas

veido

kelerius

kairė kūno pusė.

mano gyvenime Jo

kuriam jau

būstą,

gijos atsargoms papildyti. Valgydamas jis siekia ir kitų tikslų. Ir jei nėra valgio,

- sako jis man,

nutirpsta

Vyriškis

vyras,

priepuoliai.

metų pradėjo

baimė,

atėjo

Išeina,

to į kapą žmogus pasiimti —Jūs teisus,

mane į priėmimą

turi

kitas materialines gėrybes,

kitas gyvenimo sferas.

priepuoliai

Pas

tą padaryti?

— Štai žiūrėkite: žmogus

vienuma.

telefoną, Dusulio

223

PAMILK LIGĄ SAVO

sutikite, juk šeimą elgesį.

su pinigais. ir džiaugsmu.

Peržvelkite Peržvelkite jas

maitinti

reikia.

Tačiau pirma

visas savo gyvenimo daug

kartų

Mintyse padėkokite Dievui,

su

situacijas,

būtinai pa­ kurios

naujais jausmais: visatai,

buvo

ramybe,

savo pasąmonei

tas situacijas, kuriose jus nuskriaudė pinigais, apgaudinėjo. Padėkokite tiems žmo­ nėms, kurie savo nedorovingu elgesiu mokė jus teisingo požiūrio į pinigus. Dabar


224

VALERIJUS SINELNIKOVAS

nuo

to,

gyvenime

kaip greitai jus pakeisite savo pasaulėžiūrą, irjūsų sveikata.

Iki

priklauso pinigų

kiekis jusų

išvykimo į Maskvą jūs dar turite laiko.

225

PAMILK LIGĄ SAVO

Pastebėta, kad astmatikų savijauta pagerėja kalnuose arba prie jūros. Būda­ mi kalnuose, jie jaučiasi aukščiau, o prie jūros - švaresni. Tokios gamtinės sąly­ gos padeda jiems įveikti vidinę nešvarą, kurią sąlygoja „nešvarios" mintys.

Astma Astmatikai paprastai neverkia. Tokie žmonės sulaiko ašaras, raudą. Ast­

Tuberkuliozė

ma - tai užgniaužtas kūkčiojimas, ir dažnai jo šaltinis yra koks nors vaikystė­

Tuberkuliozės priežastys visų pirma yra depresija, liūdesys, ilgesys. O

je įvykęs konfliktas su motina, pavyzdžiui, taip ir nerealizuotas vaiko noras

šios emocijos savo ruožtu atsiranda dėl to, kad daugelį metų pasąmonėje

prisipažinti motinai dėl prasižengimo.

kaupėsi agresija pasauliui ir žmonėms, gyvenimui ir likimui, ir ši agresija

Pastebėjau, kad astmatikai - tai žmonės, kurie labai stipriai priklauso

dabar neleidžia gyventi ir kvėpuoti visa krūtine.

nuo motinos. Tokį ryšį nustatydavau praktiškai kiekvienu astmos atveju.

Tokie žmonės nenori arba negali suvokti, kas vyksta gyvenime. Jų gyve­

Astma - tai bandymas išreikšti tuos dalykus, kurių jokiu kitu būdu

nimas - nevisavertis. Ką tuberkuliozininkams pirmučiausia pataria daktarai?

išreikšti neįmanoma. Jūs slopinate savyje tam tikras emocijas. Jūs neturite

Kvėpuoti grynu ir tyru oru ir gerai maitintis, tai yra aprūpinti kūną visa kuo,

emocinės savikontrolės.

ko jam reikia.

Pasekime, kaip elgiasi astmatikas priepuolio metu. Pats jis kvėpuoti ne­ gali. J a m reikalinga pašalinė pagalba. Jis įsitikinęs, kad savarankiškai kvėpuo­ ti neturi teisės (taip pat ir savarankiškai gyventi). Egzistuoja didelė priklau­

— Mano viena

mano pacientė.

somybė nuo išorinių faktorių (vaikystėje - nuo tėvų, dažniausiai nuo moti­ nos). Tokie žmonės nesugeba gyventi dėl savęs, mėgautis gyvenimu.

tėvui

— Kaip davo,

neseniai

rado

— Kaip jūs

dažnai jūsų

tuberkuliozės

manote,

kavernas plaučiuose,

—pasakoja

kokia priežastis?

tėvo gyvenime kildavo

depresija,

kaip

dažnai jis galvo­

koks neteisingas šis pasaulis? — klausiu aš.

Vaikų astma - tai pasąmoninė gyvenimo baimė. Didelė baimė. Nenoras

— Nuolat.

Reikalas tas,

kad mano tėvas labai talentingas žmogus. Jis pada­

būti čia ir dabar. Tokie vaikai dažniausiai turi perdėtai jautrią sąžinę - jie dėl

ręs

visko prisiima kaltę sau.

jį sakant, kad jis pavargo kovoti su valdininkų bukumu. Jis dažnai kritikuoja

daug išradimų,

pateikęs

racionalizacinių pasiūlymų.

Ir aš dažnai girdėdavau

vyriausybę, mūsų valstybės sistemą. Kaltina kitus, kad jam trukdo, daro kliūtis Pas sūnumi,

mane,

kaip pas gydytoją

kuriam periodiškai

kartodavosi

opatinis gydymas davė labai gerų Jau pirmojo elgesys.

seanso

Tai buvo viena iš tų

motinos

rezultatų,

metu pastebėjau,

Tokiu savo „ rūpesčiu "jos nės

homeopatą,

moterų,

į priėmimą

astmos priepuoliai. tačiau

kad sūnaus

iki galo

tyrimas parodė,

ji paveldėjo

apskritai

bijojo

pasireikšti.

home­

neišgydė.

ligos priežastys yra

kad sūnaus

dėl savęs,

kuri

skirtas

savo

— Stai čia antra,

motinos

ir yra jo

ligos priežastis.

nuoskauda dėl tokio gyvenimo

singame,

anot jo,

Pirma, pyktis ir neapykanta sistemai,

ir likimo

bei

nenoras gyventi šitame netei­

pasaulyje.

kurios kontroliuoja vaikus visur ir visada.

nuolatinės baimės — baimės dėl gyvenimo, motinos,

ligos

moteris su

Mano

neduoda jiems „ laisvai atsikvėpti ".

elgesio programos

iš savo

atėjo

Tolesnis pasąmoni­ ligą

buvo

dėl savo sūnaus.

sukėlusios

Tas

baimes

Pastebėjau, kad į tuberkuliozę linkę žmonės turi labai stiprų savininko jausmą. Ir tada, kai iš jų atima jų prisirišimo objektą, jiems dingsta noras gyventi. Iškart kyla gyvenimo prasmės klausimas.

visko.

Kalbėdama moteris vis kartodavo tokias frazes: „Dūstu nuo gyvenimo ", „Le­ kiu kažkur ir negaliu sustoti nei atsikvėpti. "

— Patark, tama.

ką man daryti su savo tėvais,

— pagalbos kreipiasi į mane pažįs­

— Prieš metus aš ištekėjau ir išvažiavau į kitą miestą. Po kiek laiko tėvui


226

VALERIJUS SINELNIKOVAS

rado patamsėjimų plaučiuose, motinai

labai

ir gydytojai nežino,

smarkiai pradėjo

augti

ar tai vėžys,

ar tuberkuliozė,

o

svoris.

emocinę

tuštumą,

Tavo motina

nes

sykį sakė,

buvai

vienintelis jų

džiaugsmas

ir gyvenimo prasmė.

nusprendė šią tuštumą užpildyti valgiu ir todėl ėmė storėti,

susikaupė daug nuoskaudų. - Taip,

tu

Ir ta situacija sukėlė plaučių

tu teisus, - sutinka pažįstama. -

- Noriu pasakyti, nai

- Reikalas tas, - aiškinu aš jai, - kad tau išvykus iš tėvų namų tėvai pajuto o

tėvui

ligą.

227

PAMILK LIGĄ SAVO

sirgdavo gerklės - O

bet negaliu,

vienas pacientas,

kuris daž­

uždegimu.

kodėl negalite? Kas jums

- Nežinau.

- skundėsi man

trukdo

išsikalbėti? - paklausiau

Man atrodo, jog kalbėti garsiai tą,

ką galvoji,

aš.

nepadoru. Jei aš

nuolat kalbėčiau apie viską, kas man slegia širdį, tai žmonės mane ne taip suprastų. - Ką reiškia, „ne taip suprastų"? - paklausiau aš jo. - Jūs bijote pasirodyti

Tėvai vienas kito nemylėjo. Jie ne

kad gyvena kartu tik dėl vaiko.

toks, koks esate iš tikrųjų? - Taip, jūs teisus, - atsako pacientas. Jo veido išraiška byloja, kad jis nieka­

X

da anksčiau

taip

negalvojo ir tik dabar tą suvokė.

- Gerai, prisiminkite, kaip vaikas prašo ko nors sau, kaip jis kalba -girdi visi GERKLĖ

kaimynai. Ir jis to nelaiko blogu dalyku. Jo protas kol kas laisvas nuo įvairių sąlyginu­ mų. Pradėkite ir jūs garsiai reikšti visa tai, ką galvojate. Supraskite, kad kiekvienas

Gerklė simbolizuoja mūsų sugebėjimą apsiginti, paprašyti to, ko mes nori­

žmogus-unikali asmenybė, individualybė, taip pat ir jūs. Nėra žmonių, kurie būtų

me. Gerklės būklė taip pat atspindi mūsų tarpusavio santykius su žmonėmis.

geresni ar blogesni už kitus. Kiekvienam skirta jo unikali vieta visatoje. Jūsų nuomonė

Jeigu mūsų santykiai su artimaisiais puikūs, tai gerklė visuomet bus sveika.

vertinga tiek,

Gerklė - tai ta organizmo sritis, kurioje sukaupta mūsų kūrybinė ener­

kiek ir bet kurio kito žmogaus.

Ir palaipsniui,

stebėdami aplinkinių

žmonių reakciją, suraskite savo tikrąjį „aš". Suderinkite tai, kas išorėje, su vidumi.

gija. Per ją driekiasi ekspresyvumo ir kūrybos kanalas. Su šia sritimi susieta Pastebėjau, kad yra kita svarbi gerklės negalavimų priežastis - nepilna­

žmogaus saviraiška. Be to, gerklėje prasideda priėmimo ir pasisavinimo procesai. Ir ne tik maisto, bet ir idėjų, santykių su žmonėmis. Todėl, jei mes ko nors gyvenime nepriimame, j tą tuoj pat reaguoja mūsų gerklė. Gerklės problemos gali pasireikšti uždegimu, angina, mikčiojimu, užki­ mimu, sunkiu rijimu, skydliaukės susirgimais. Skaudama gerklė,

angina,

laringitas, faringitas

Jeigu jūs susilaikote ir neišsakote grubių žodžių, „praryjate", nuslopina­ te savyje pyktį ir kitas emocijas arba bijote garsiai pasakyti, ką galvojate, tai jūsų gerklė iškart į tą atsako uždegimu. Tokiu atveju liga - tai tam tikra

vertiškumo jausmas. Nepilnavertiškumo kompleksas būtinai paliečia gerklę, kadangi toks žmogus nuolat keikia save, reiškia nepasitenkinimą savimi, savo išvaizda bei veiksmais. Ir pasąmoninis protas priverstas sukelti ligą, kad ap­ saugotų mus nuo mūsų pačių. T u o pačiu būdu pasąmonė reaguoja ir tuo­ met, kai mes keikiame ir kritikuojame kitus. Kamuolys gerklėje Didelė pasąmoninė baimė trukdo išsikalbėti. Jausmai ir žodžiai „ka­ muoliu" įstringa gerklėje. Šitas pojūtis pažįstamas daugeliui, kas buvo paty­ ręs didelę baimę.

kliūtis, kad neišsakytumėte to, kas uždrausta. Žmonės su skaudama gerkle negali išreikšti savęs, savo požiūrio, jiems sunku apsiginti, paprašyti to, ko nori. Jie patys susikuria savo viduje įvairių kliūčių, o paskui kenčia nuo jų.

Nosis Nosis simbolizuoja savigarbą, savo unikalios asmenybės bei jos vertės pripažinimą.


228

VALERIJUS SINELNIKOVAS

229

PAMILK LIGĄ SAVO

Prisiminkime kai kuriuos plačiai vartojamus posakius: „Riesti nosį", „Ne­

Pas

kišk savo nosies...", „Uodas snapo neįkištų".

mane į priėmimą atėjo

tėvai su

— Sūnus labai dažnai sloguoja,

Kad geriau suprastumėte šitą temą, patariu perskaityti puikius kūri­

metų sūnumi.

— pradėjo aiškinti tėvas,

— praktiškai kas

mėnesį. Visi mes jau nusikamavome.

nius: E. Rostando „Sirano de Beržeraką" ir N. Gogolio „Nosį".

Iš tolesnio pokalbio

Užgulta nosis

devynerių

išaiškėjo,

kad vaiko

sūnų jis dažnai naudojo jėgą

ir grasinimus.

pati

auka.

kartais jausdavosi

vyro

O

tėvas — labai griežtas. motina sūnaus gailėjo,

Auklėdamas be to,

ir

Užgulta nosis - tai savosios vertės nepripažinimas. Adenoidal Vienam vyriškiui nuolat buvo užgulta tai viena, mės į pasąmonę Tos abejonės

ir

išaiškinome

ligos priežastį

užgimė dar mokykloje, po

Tuomet jis pradėjo

abejoti savo

-

tai

nepavykusią

vyriškumu,

ir

nuo

tai kita šnervė. Mes kreipė­ abejojimas muštynių to

savo su

laiko jį

vyriškumu.

bendraamžiais. kamuoja

nosies

problemos.

Sis susirgimas pasitaiko vaikams ir būdingas tuo, kad paburksta limfinis audinys nosies ertmėje. Tai apsunkina kvėpavimą pro nosį. Svarbiausia šio negalavimo priežastis — nuolatinė trintis ir ginčai šeimo­ je, dažni barniai, nepasitenkinimas, susierzinimas. Tėvai negali, tiksliau, ne­ nori susitarti dėl bendrų šeimos klausimų. Pasąmoningai vaikas pradeda jausti, kad yra nereikalingas. Sis pojūtis

Sloga

persiduoda nuo vieno iš tėvų. Vaikas labai jautriai reaguoja į tėvų gyvenimo

Nosies išskyros - tai pasąmoninės ašaros, vidinė rauda. Tokiu būdu pasą­

neapibrėžtumą ir į jų nusivylimą. Tėvų tarpusavio santykiams trūksta svar­

monė stengiasi iškelti į išorę giliai užslopintus jausmus: dažniausiai sielvartą ir

biausio dalyko - meilės. M a n o kabinete per kelerius metus dėl šios proble­

gailestį, nusivylimą ir apgailestavimą dėl neišsipildžiusių planų, svajonių.

mos lankėsi šimtai vaikų. Ir visais atvejais šeimoje stigo meilės.

Alerginė sloga rodo, kad trūksta emocinės savikontrolės. Tai dažniausiai atsitinka po didelių emocinių sukrėtimų.

- Abejoju ar mano žmona mane myli, į priėmimą atėjo su savo sūnumi.

Štai vienam vyrui alerginė sloga atsirado po to, kai jis išsiskyrė su mergina. Ji nesulaukėjo grįžtančio

iš armijos,

ir jis

labai dėl to

— Po šio įvykio aš išvis nusivyliau

moterimis,

nepagirs.

Aš jau

pradedu

— Ji

— pasakojo vyriškis,

niekada

man

kuris pas mane

nepasakys švelnaus žodžio,

pavyduliauti.

susikrimto. — prisipažino jis man.

Gydytojai tokiu atveju siūlo tik operuotis. Nors aiškiai supranta, kad operacija — tai ne gydymas. Kaip buvo liga viduje, taip ir liko. O liaukos

Kitas atvejis. vyro

Išskyros

iš nosies

moteriai atsirado praėjus

kuriam

laikui po jos

patines priemones ir pakeitus atmosferą šeimoje, nuo šio susirgimo pasveiks­

mirties. — Aš iki šiol negaliu tuo patikėti,

paskui padidėja ir vėl. Įsitikinau praktiškai, kad parinkus tinkamas homeo­

— sako jinai.

— Kodėl tai atsitiko

būtent

jam? Dabar aš turiu kitą vyrą, bet kaip ir anksčiau apgailestauju dėl praeities.

tama greitai ir visiškai. Vos tik šeimoje įsivyrauja meilė, taika ir ramybė, vaikas pradeda laisvai kvėpuoti pro nosį.

Kartais sloga - tai savotiška pagalbos prašymo priemonė. Taip dažnai apie savo bejėgiškumą pareiškia vaikai. Jie nejaučia savo galios ir vertės.

Viena mano pacientė, kurios sūnui jau buvo pasalinti adenoidai, prisipažino: —Man

atrodo, jogas namuose

tik

tam,

kad tvarkyčiau,

skalbčiau

irgamin-


230

VALERIJUS SINELNIKOVAS

čiau valgį. Su vyru matomės mažai, jis ir aš visa laiką darbe. laiką

mes ginčijamės —O

ir aiškinamės santykius.

Aš nesijaučiu

Visą mūsų bendrą

problemoms ir su sūnumi bendravau mažai. Aš pakeičiau savo požiūrį į sunų, ir kraujavimas

mylima.

231

PAMILK LIGĄ SAVO

daugiau

nebepasikartojo.

vyrą jūs mylite? — klausiu jos.

— Nežinau,

— atsako ji kažkaip abejingai. VIRŠKINIMO TRAKTAS

Kita pacientė,

kurios

apie savo santykius su

sūnų

adenoidai

kamuoja jau

seniai,

pasakoja

man Net ir visai paprasti organizmai turi vadinamąjį žarnų vamzdelį, per

vyru:

— Kai aš už jo tekėjau, ypatingos meilės nejaučiau. Aš žinojau, kad jis bus puikus šeimos žmogus, geras vaikų

tėvas.

tai. O su maistu į organizmą taip pat patenka informacija apie aplinkinį

— Na ir kaip? - klausiu jos. - Ar jis pateisino jūsų viltis?

pasaulį.

— Taip, jis puikus žmogus, vyras ir tėvas. Tačiau meilės aš jam nejaučiu. Suprantate? Nėra

tokio jausmo,

apie kurį

kurį patenka maistinės medžiagos ir šalinami nereikalingi apykaitos produk­

tiek daug rašė ir rašo.

Žinau,

Žmogaus virškinimo organai fdogenetiškai išsaugojo poreikį kartu su

kad

maistu priimti ir informaciją. Todėl mūsų gebėjimas priimti ir apdoroti iš

gyvenime tas yra svarbiausia. Tačiau jis ne tas vyras, kurį aš galėčiau pamilti. O

išorės patenkančias žinias ir laiku išsilaisvinti nuo nereikalingų problemų bei

griauti šeimos ir ieškoti kito

emocijų atsispindi virškinimo organų sveikatos būklę.

vyro aš nenoriu.

—Aš to jums ir nepatariu. Suprantate, — sakau aš, — čia nėra svarbu, tas ar kitas vyras.

Svarbu,

jausmą.

kokių meilės išteklių esama jūsų sieloje.

Pradėkite ugdyti savyje šitą

Keiskite požiūrį į save, į vyrus ir į aplinkinį pasaulį.

BURNA

— Tačiau mano vyras koks buvo, toks ir liks. — Kas žino. Atminkite, aš jums sakiau, kad išorė atspindi vidų. Jūsų vyras, kaip vyras, atspindi jus, kaip moterį. Tai yra jūsų atspindys, tik kitos lyties asmenyje. Jo ne tik nereikia keisti, bet ir negalima. Pradėkite keistis pati, ugdykitės meile savyje vyriš­ kajam visatos pradui ir visam pasauliui. Stai tuomet jūsų vyras būtinai pasikeis. Jis

Burna simbolizuoja naujų idėjų, minčių suvokimą. Stebėkite mažą vaiką, nuo ko jis pradeda pažinti aplinkinį pasaulį visatą jis bando ragauti. Burnos problemos atspindi nesugebėjimą priimti tai, kas nauja.

taps kaip tik tuo vieninteliu jūsų gyvenimo vyru, apie kurį jūs skaitėte romanuose. Žaizdelės lūpose ir burnos ertmėje, stomatitas, herpes Kraujavimas iš nosies

Burnos ertmės susirgimai liudija, kad jūs esate iš anksto nusiteikę prie­

Ar prisimenate, jog kraujas atspindi džiaugsmą, o kai jūs pajuntate, kad

šiškai. Jūsų pasąmonėje paslėpti kandūs ir pagiežingi žodžiai, kaltinimai, o

jūsų nemyli ir negerbia, tai džiaugsmas iš gyvenimo išeina. Kraujo tekėjimas iš

jūsų lūpos juos sulaiko. Arba pasąmonėje susikaupė daug karčių ir piktų

nosies - tai savotiškas būdas, kuriuo žmogus išreiškia pagarbos ir meilės poreikį.

minčių, kurių jūs neišsakėte.

Kartą

mano sūnui iš nosies paplūdo

kraujas.

paklausiau: „Į kokį mano elgesį sūnus reagavo

Aš kreipiausi į savo

kraujo

tekėjimu

iš nosies?"

vidų

ir

Tuojau

Liga tupi kūne ir laukia, Kol tave pyktis apims.

atėjo atsakymas iš pasąmonės: „ Tu mažai skiri jam meilės ir dėmesio!" Tai buvo

Arba kai ilgesys sielą ėda,

tiesa.

Ji ir vėl gali pasirodyt.

Tuo

metu

aš daug pastangų

ir dėmesio skirdavau

darbui

bei asmeninėms


232

VALERIJUS SINELNIKOVAS

233

PAMILK LIGĄ SAVO

Ir laukia nesulaukia,

mų, tai reiškia, kad mes nežinom, kaip „įvaldyti" gyvenimą. Mes pradedame

Kada būsi įveiktas vargo,

bijoti naujovių, nesugebame kontroliuoti tos ar kitos situacijos.

Štai tada ir išlenda ji į paviršių.

Baimė, nerimas, rūpestis, priešiškumas ir susierzinimas tuoj pat atsi­ spindi skrandyje.

Kvapas iš burnos Jūsų „nešvarios" mintys ir jausmai, jūsų praeitis taip paseno, kad jau „pradėjo dvokti". Laikas į savo gyvenimą įnešti ką nors naujo ir šviežio.

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos, gastritas Dažnai tai permainų, naujovių baimė. Užsitęsęs neapibrėžtumas, jaus­ mas, jog esi pasmerktas, baimė keistis veikia skrandį. Sergantys skrandžio

Pas

mane į priėmimą

— Daktare, burnos.

atėjo jaunas

- pasakė jis,

Nežinau,

vaikinas. Jis

- prieš metus

kodėl taip yra.

laikė prie

man atsirado

burnos

nosinę.

nemalonus kvapas iš

Galbūt nuo nosiaryklės uždegimo? Tačiau dak­

tarai mane ištyrė - nieko nerado. O aš jaučiu, kad kažkas ne taip. Iš

bendravimo

pasąmone paaiškėjo,

jog problemos

priežastis yra

mus, o spazmai laikui bėgant - skausmą ir opą. Gal jūsų menka savivertė, jums atrodo, kad regresuojate, bijote, jog ne­ sugebėsite įtikti savo tėvams, viršininkams, artimiesiems. Gal jūs tiesiog ne­

viena

galite „suvirškinti" visos tos padėties, nuolat stengiatės įsiteikti kitiems ir dėl

nemaloni situacija, įvykusi kaip tik prieš metus. Ir štai jau metus laiko vaikinas

to pamirštate save. Vienas dvylikapirštės žarnos opa sergantis pacientas man

savyje

pasiskundė: „Aš nuolat pats save graužiu."

nešioja pyktį

su

ligomis žmonės kupini įvairių baimių, didelių ir mažų. Baimė sukelia spaz­

ir norą atkeršyti.

Aš sugebėjau įtikinti, kad jis pakeistų savo požiūrį į praeitį ir ją vertintų kaip teigiamą

pamoką.

— Pakeiskite savo pašvinkusias senas mintis,

Į šį susirgimą pirmiausia linkę vyrai, kadangi jie skausmingai reaguoja, jei kyla grėsmė jų vyriškumui, savimeilei. Jie liesoki, veiklūs, nervingi. Jiems

kurios jums visą šitą laiką trukdė

nuolat reikia kažkam kažką įrodinėti: sau, artimiesiems, šeimynykščiams, ben­

gyventi, naujomis, kad jos jums teiktų tik malonius išgyvenimus, - patariau aš jam.

dradarbiams. Nuolat reikia kontroliuoti save ir kitus žmones. Tokie asmenys siekia valdžios, nori visą laiką būti geresni ir dėl to bijo pasirodyti prasčiau. Ir

LIEŽUVIS

Liežuviu mes jaučiame skonį. Jame yra receptoriai, reaguojantys į tai, kas rūgštu, kartu ir saldu. Taip ir gyvenime - jame esama malonumų, širdgėlos, pikantiškų situacijų. Liežuvio problemos reiškia, kad mes prarandame gyvenimo skonį. Mūsų negatyvios emocijos ir jausmai „storai padengia apnašomis" gebėji­ mą suvokti gyvenimą, trukdo mums mėgautis gyvenimo malonumais.

dar jie bijo, kad laiku kažkur nespės. Nesugebėjimas priimti įvairių situacijų bei priešiškumas pasauliui taip pat sudaro sąlygas atsirasti žaizdai. J u k ko nors pasaulyje nepripažindami, jūs drauge atsižadate savo asmenybės dalies. Tada apima pyktis, nuoskau­ dos, apmaudas ir neviltis, ima rodytis, kad gyvenimas neteko savo grožio, atsiranda galybė kliūčių, trukdančių mėgautis būties pilnatve. Tačiau visos šios kliūtys - ne aplinkiniame pasaulyje, o jumyse.

—Aš „nevirškinu" šitų išsigimėlių, SKRANDIS

pareiškė

man pacientas,

su kuriais man tenka bendrauti darbe,

turintis skrandžio

opą.

- Ašnekenčiu jų

veidmainystės,

meilikavimo ir godumo, — tęsė jis. T a i maisto talpykla. Skrandis simbolizuoja gebėjimą perdirbti, suvirš­ kinti ir įvaldyti įvairias idėjas bei situacijas. Kai atsiranda skrandžio proble-

Jis kalbėjo prisiminė.

būdamas lengvo transo būsenos,

o kai atsitokėjo,

savo žodžių ne­


234

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Tokiais atvejais geriausias vaistas - meilė ir ramybė. Žmonės, kurie myli

235

PAMILK LIGĄ SAVO

Ši moteris kentėjo

nuo skrandžio

opos ir dažnai vemdavo.

ir gerbia save bei aplinkinį pasaulį, neturi opų. Išmokite priimti save, taip Visokios pasąmoninės baimės - tai dar viena pykinimo priežastis. Suras­

pat ir pasaulį - juk tai jūsų pasaulis.

kite jas savyje ir atsikratykite jų. Vienam tačiau jis

bičiuliui paūmėjo

netikėjo,

tabletėmis.

gastritas.

kad ligą galima

Tačiau skausmai buvo

jis apsisprendė

ir atėjo pas

Mes greitai

siūliau

išgydyti pasitelkus pasąmonę. nepakeliami,

mane į

užmezgėme

Aš seniai jam

vaistai padėjo

savo pagalbą,

Jis pasitikėjo menkai.

tik

Pagaliau

Išmokite lengvai susitaikyti su gyvenimu, kiekvieną situaciją priimkite kaip pozityvią pamoką. Išmokite priimti ir asimiliuoti visas naujas idėjas. Tada jūsų skrandis visada dirbs puikiai.

namus.

kontaktą

su jo pasąmone.

Pasirodė,

kad skrandžio

uždegimas y ra j o elgesio stereotipų, priešiškumo, pasišlykštėjimo ir įvairių baimių

Jūros liga

(užsupimas transporte)

Kai kurie žmonės keliaudami lėktuvu, automobiliu ir jūra jaučia pyki­ nimą, silpnumą, vemia. Tokios būsenos priežastis visų pirma yra pasąmoni­

atspindys. su jo

nės baimės. J u k reikia palikti įprastą ir saugią vietą. Atsiranda nežinomybės

šiukšlėmis, — sakė jis man, visa savo esybe reikšdamas panieką. - Aš nepakenčiu

baimė. Reikės perdirbti ir priimti naujus įspūdžius. O tai ne visuomet būna

nepadorumo

taip paprasta.

— Aš nekenčiu

šito

ir meilikavimo,

pasimėgavimas

-

tai gulėti

būtų švari, graži moteris. tęstis

miesto

ir

niekinu jį

savanaudiškumo lovoje

su

su jo purvinomis gatvėmis,

ir storžieviškumo.

švaria

Didžiausias

iškrakmolyta patalyne

O ant stalo - gardus ir kokybiškas valgis.

mano

kad šalia

Antra, keliaujant būtina pasitikėti tuo žmogumi, kuris prie vairo ar štur­

Tai man gali

valo. Tarp kitko, ar jūs pastebėjote tokią ypatybę: tas, kuris prie vairo, šita

ir

liga neserga. Todėl, kad situacija yra jo rankose tikrąją šių žodžių prasme.

amžinai. Išsiaiškinę pozityvius pasąmoninius ketinimus, mes sukūrėme naujus elgesio bū­

dus. Ir jau į mūsų pokalbio pabaigą aštrus skausmas praktiškai visiškai nurimo.

Dėl tos pačios priežasties neužsupa traukiniuose, nes jie juda griežtai nusta­ tytu maršrutu ir negali nukrypti nuo jo. Be to, paplitusi nuomonė, kad tai saugiausia transporto rūšis.

Pykinimas,

Kad susidorotumėte su šia problema, išmokite pasitikėti ir savimi, ir

vėmimas

Pykinimas ir vėmimas pasąmonės kalba reiškia, kad jūs negalite priimti

kitais - tais, kurie laiko vairą. Atsipalaiduokite ir leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Paprasčiausiai mėgaukitės naujais įspūdžiais. J u k jūs keliaujate po savo

tam tikrų gyvenimo dalykų, norite iš jų išsilaisvinti.

pasaulį. Ir kelionėje jūs visų pirma pažįstate save. Kai jūs tą suprasite, visos Ar

niekada

nepagalvojote,

kodėl daugeliui

nėščių

moterų

būna

toksikozė?

baimės dings ir atsiras smalsumas.

Nes jos negali susitaikyti nei su savo nėštumu, nei su vaiko gimimu. Gal jaučiate didelį priešiškumą, nenorite susitaikyti su situacija. Jūsų

KEPENYS

pasąmoninis protas atsisako priimti esamą padėtį. Tai ūmumo, pykčio ir įtūžio talpykla. Dar nuo Hipokrato ir Aristotelio - Nuo jo prisilietimų savo vyrą. kitą pusę.

mane pykina,

- pasakoja

Ypač kai jis nori su manim permiegoti.

viena pacientė apie

laikų žmonės pagal savo temperamentą skirstomi į cholerikus, melancholi­

Mane visą tiesiog išverčia į

kus, flegmatikus ir sangvinikus. Ū m u s žmogus, arba cholerikas, - tai žmo­

man

gus su tulžies temperamentu.


236

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PAMILK LIGĄ SAVO

Žmonės, sergantys kepenų ir tulžies pūslės ligomis, slopina savyje pyk­

- Negalite

tį, susierzinimą ir įniršį. Užslopintos emocijos pradžioje sukelia tulžies pūs­

- Greičiau

lės uždegimą ir tulžies takų diskineziją, o laikui bėgant neišlieti kartūs jaus­

- O

mai nusėda į akmenis. J u k žmonės dažniausiai laiko blogu tonu reikšti savo agresyvias emocijas. Geriau jie jas sulaikys savyje. Tokie ligoniai linkę kritikuoti save ir kitus. Turintiems nesveikas kepe­

237

ar

nemoku.

kaip

tokiu savo

nemokate?

manote,

- klausiu

aš,

- ką jūsų

dukterėčia

nori parodyti jums

elgesiu?

- Tiktai savo

neišsiauklėjimą,

- Sakykite,

koks jūsų pačios požiūris į anytą?

o

ką gi daugiau!

nis žmonėms dažnai skauda ir sąnarius, - mat sąnariai yra atsakingi už agre­

- Normalus.

syvių jausmų realizavimą. O tai sukelia jų uždegimą. Tokie žmones taip pat

- Bet juk praeityje, - sakau aš, — tarp jūsų buvę daug konfliktų.

būna kupini karčių minčių (nuo to burnoje jiems būna kartu, ypač rytais).

- Taip, mes daug kivirčijomės ir barėmės. O iš kur jūs visa tai žinote?

Tačiau išdidumas trukdo jiems atsisakyti seno negatyvaus mąstymo. Jie nuolat

—Aš taip pat žinau, kad jūsų sieloje vis dar esama nuoskaudų savo uošvei. Ir

skundžiasi ir visaip teisina savo priekabumą.

O kaipgi dar aš galiu į ją žiūrėti? Senas,

ligotas žmogus.

dabar jūs priversta vaikščioti pas ją ir ja rūpintis, tačiau tą darote tik iš pareigos. Jūs tarsi „atidirbate" savo agresiją.

Tulžies akmenligė

O dukterėčia savo

elgesiu

rodo jums,

kaip jūs

pati vertinate anytą. Tad ant jos nereikia pykti, o dėkoti. Ji duoda jums puikią

Akmenys tulžies pūslėje simbolizuoja sukauptas karčias ir piktas mintis,

pamoką.

taip pat išdidumą, kuris trukdo imti mąstyti kitaip. Akmenys — tai kartėlis,

- Taip,

sunkios mintys, prakeikimai, pyktis ir išdidumas, susikaupę per kelerius me­

Pacientė

tus. O diegliai - tai pasiekę maksimumą susierzinimas, nekantrumas ir ne­

—Manyčiau, — tęsiu aš, — kad, vos tik jūs pakeisite savo požiūrį į anytą, jūsų

pasitenkinimas aplinka. J u k mes žinome, kad mintys materializuojasi, ir štai

santykiai su

daktare,

ko gero, jūs teisus.

susimąstė.

dukterėčia

iškart susitvarkys.

toks yra viso šio pragaištingo mąstymo materialusis substratas. Dabar yra daugybė aktyvaus kepenų ir žarnyno valymo būdų, pavyz­ Viena

mano pacientė,

pykčiu pasakojo

apie

kuriai

savo

chamiškai, Ar ji

dar

šlykščiai.

gyvena

Chabarovsko

krašte.

vėliau paveldėtų jos butą. vyro

motiną —Jūs

— Žinoma, — Tačiau — Žinau,

nėra

Būtų

dieglių priepuoliai,

su

Ir ji

nė septyniolikos, mano

o ji su

manim

elgiasi

tulžies pūslė. Pats stebėjau, kaip pašalinus iš pasąmonės agresyvias mintis

nieko nedaro.

Ir man

savo

kad nepasikeis.

o jos tėvai

slaugyti ją,

žmonėms be pėdsako išnykdavo gana stambūs akmenys.

kad

reikia po darbo eiti pas tik pramogos.

KASA

elgesį?

noriu. argi ji pasikeis,

senutę,

O dukterėčios galvoje

kad dukterėčia pakeistų

Iš praktikos žinau, kad, pritaikius homeopatines priemones ir atsikra­ čius senų minčių, visam laikui ištirpdomi akmenys ir išvalomos kepenys bei

valia, pasmaugčiau ją.

turi prižiūrėti senelę, jau

Tačiau

džiui: badavimas, dietos, klizmos. Jie tikrai efektyvūs, tačiau jų veikimas trum­ palaikis, kadangi nepašalinama priežastis. J u k klizma charakterio nepakeisi.

vyro motina. Ji mokosi mūsų universitete,

ir viską daryti pačiai.

norite,

tulžies

su jumis?—paklausiau.

—Ne, ji gyvena su senele, yra

buvo

dukterėčių:

—Jūs įsivaizduojate?! Jai grubiai,

neseniai

Kasa simbolizuoja gyvenimo „saldumą", mokėjimą džiaugtis ir mė­ jei jūs

ant jos pykšite?

Bet aš kitaip

negaliu.

gautis.


238

VALERIJUS SINELNIKOVAS

239

PAMILK LIGĄ SAVO

neretai miršta. Tačiau perskaitę, kas šioje knygoje rašoma apie visų kančių

Pankreatitas Kategoriškas žmogaus, įvykių bei situacijų nepriėmimas gali sukelti ka­ sos uždegimą. Tada žmogus jaučia pyktį ir neviltį, jam atrodo, kad gyveni­

priežastis, jūs pastebėsite vieną dėsningumą: šitų ligų pagrindas - džiaugs­ mo trūkumas.

mas tapo nemielas. „Daktare, kaip aš galiu džiaugtis gyvenimu, jei jis toks sumautas ir sunkus. Prisiminiau vieną atvejį. Baigęs penktą instituto kursą, atlikau ligoninėje prak­ tiką.

Į man priskirtą palatą paguldė vyrą,

kurio diagnozė buvo aštrus kasos uždegi­

mas. Aš pradėjau rinkti ligos istorijos duomenis ir išsiaiškinau, kad skausmo priepuolis atsirado keletą dienų po to,

man

iškrėtė,

aš visiškai praradau pasitikėjimą

kuriama

savo pacientų.

Štai

tokia

bjaurastis",

— panašius žodžius aš dažnai girdžiu

ir dabar kabinete sėdi pagyvenęs

pretenzijas gyvenimui,

žmonėms,

vyras pensininkas

ir pila savo

vyriausybei.

— Tokiais atvejais, — atsakau, — aš visada sakau žmonėms, kad reikia mo­

kai ligonis nutraukė santykius su vienu žmogumi.

—Jūs žinote, — pasakė jis man piktai, - aš galėjau jį tiesiog užmušti. Po to, ką jis

Kai aplink

kytis džiaugtis gyvenimu. Nuo vaikystės mus moko vaikščioti, tyti, skaičiuoti. Mokykloje mes studijuojame matematikos ir

žmonėmis.

žmogaus

dvasinio gyvenimo

dėsnių

mūsų

nemoko.

kalbėti,

fizikos

rašyti, skai­

dėsnius.

Kaip priimti gyvenimą

O štai tokį,

koks jis yra, be pretenzijų ir nuoskaudų — štai ko mums niekas nepraneša. Todėl

Diabetas Yra dvi cukrinio diabeto atmainos. Abiem atvejais kraujyje padidėja cuk­

ir užaugame

tokie

nepasirengę gyventi.

Todėl ir sergam.

raus kiekis, tačiau vienu atveju į organizmą būtina suleisti insulino, kadangi kasa jo nebegamina, o kitu - pakanka vartoti tik cukrų mažinančias priemo­ nes. Įdomu, kad antra diabeto atmaina dažniausiai atsiranda pagyvenusiems

t

ŽARNYNAS

žmonėms ir susieta su aterosklerozės apraiškomis. Būtent į senatvę žmonės sukaupia galybę nemalonių emocijų: sielvarto, ilgesio, nuoskaudų. Pamažu jiems formuojasi pasąmoningas ir sąmoningas pojūtis, kad gyvenime neliko

Žarnyno veikla simbolizuoja naujų idėjų, minčių įsisavinimą, taip pat sugebėjimą atsikratyti visa to, kas sena ir nereikalinga.

nieko malonaus, „saldaus". Tokie žmonės jaučia didelį džiaugsmo deficitą. Diabetikai negali valgyti saldumynų. Jų organizmas jiems tiesiog sako: „Tu

Vidurių

užkietėjimas

galėsi iš išorės gauti saldumo tik tuomet, kai padarysi savo gyvenimą „saldų".

Išmatų užsilaikymas žarnyne simbolizuoja nenorą išsiskirti su pasenu­

Išmok mėgautis. Iš gyvenimo rinkis sau tik maloniausius dalykus. Padaryk taip,

siomis mintimis. Jūs įklimpote praeityje. Jūs tikite suvaržymais ir nepritek­

kad viskas šiame pasaulyje tau teiktų džiaugsmą ir pasimėgavimą."

liumi, todėl pasąmoningai bijotės atsisakyti kai kurių senų dalykų, nes nesa­ te tikri, kad paskui sugebėsite šitą netektį kompensuoti.

Mano

vienos pacientės kraujyje cukraus kiekis buvo

beveik 9 vienetai.

Tab­

letės ir dieta jį mažino, tačiau nežymiai. Kai jinai pabendravo su savo pasąmone ir išsivalė negatyvias mintis bei išgyvenimus, daugiau

cukraus kiekis sumažėjo iki normos ir

nebepakilo.

Jūs įsikimbate į senus, skausmingus praeities prisiminimus. Galbūt jūs bijote nutraukti santykius, kurie jums jau nieko nebeduos. Arba bijote prarasti darbą, kuris jums nepatinka. Arba nenorite išsiskirti su daiktais, kurie jums nebereikalingi. Išmeskite iš namų visus nereikalingus daiktus ir padarykite vietos nau­

Diabetas baisus savo komplikacijomis: glaukoma, katarakta, skleroze, galūnių, ypač kojų, kraujagyslių susiaurėjimu. Nuo šių komplikacijų ligonis

jiems. Ir tuo metu garsiai pasakykite: „Aš atsikratau tuo, kas sena, ir valau vietą tam, kas nauja!"


240

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kartais vidurių užkietėjimas atspindi šykštumą, godumą. Prisimenu

vieną

įdomų

atvejį.

Pas

mane į priėmimą

Kol būdavo bute, jausdavosi puikiai. Tačiau vos tik ji kur nors susiruošdavo, pilve

atėjo

trisdešimtmetė

pradėdavo gurgėti. Ji pas

mane atvažiavo

nojo,

kabineto yra

moteris. Nuo mokyklos laikų ją kamavo smarkus vidurių užkietėjimas. Laisvina­ mieji

vaistai

nebepadėdavo.

Bet pasąmonino įsitikinimo.

Klizmas ji

programavimo

Ir jau

kitą

darydavosi

retai,

tik

atsikratė

vieno

seno

metodu ji

dieną

žarnynas pradėjo

dirbti

241

PAMILK LIGĄ SAVO

kraštutiniu ir

atveju.

mano

duriavimo priežastis

buvo

baimė

ir iškart nusiramino,

kai suži­

tualetas.

Kai užmezgėme kontaktą sujos pasąmone,

nereikalingo

normaliai.

kad šalia

mašina

mes išsiaiškinome,

ir nerimas dėl savo

kad tokio

vi­

vaikų.

—Jūs gi žinote, koks dabar baisus laikas, — sakė ji man. — Aplink tiek banditų ir nusikaltėlių. Vos tik mano dukros (o jos labai gražios) užtrunka po paskaitų insti­ tute, kaip aš sau neberandu vietos! Sėdėčiau lygperekšlė namuose, laikyčiau vaikus prie

Meteorizmas

(pilvo pūtimas,

dujos)

savęs ir niekur neleisčiau. Štai tada būčiau rami.

Dažniausiai meteorizmas atsiranda tada, kai žmogus valgo pernelyg „sun­ kų" maistą arba daug įvairaus maisto.

Pasitelkus pasąmoninį programavimą gurgėti

nustojo.

O po

ir sukūrus

mėnesio pacientė

naujus

atėjo pas

elgesio

būdus,

mane pakartotinai

pilvas

ir pasakė,

kad visą tą laiką nė karto neviduriavo. —Jūs žinote,

daktare,

- sako

man

vienas pacientas,

— perskaitęs jūsų knygą

aš pradėjau įdėmiau stebėti savo būklę ir pastebėjau vieną dalyką: kai tik mano gyvenime atsitinka

daug įvairių įvykių, ypač

tuoj pat atsiranda

dujų

ir

tokių,

kuriuos

man

sunku priimti,

IŠANGĖ IR TIESIOJI ŽARNA

išsipučia pilvas. Išangės ir tiesiosios žarnos funkcija simbolizuoja mokėjimą atsikratyti

Geriausias vaistas nuo meteorizmo - ramybė ir nuoseklumas. Nusistatykite

susikaupusių problemų, nereikalingų emocijų, nuoskaudų.

sau tikslus. Aktyviai formuokite įvykius ir ryžtingai veikite. Tačiau neužsikrauki­ te sau pernelyg daug. Nesiblaškykite. Ir į gyvenimą žvelkite paprasčiau.

Hemorojus,

abscesas, fistulė, įtrūkimai

Išangės ir tiesiosios žarnos problemos patvirtina, kad jums sunku atsi­ Viduriavimas,

kolitas

kratyti to, kas jūsų gyvenime sena ir nereikalinga. „Išmetimas" vyksta sun­

Normaliomis sąlygomis mūsų organizmas plonojoje žarnoje iš maisto

kiai ir skausmingai. Dėl praėjusių įvykių jūs jaučiate įniršį, pyktį, baimę,

pasiima visa, kas reikalinga ir naudinga. Likutis pereina į tiesiąją žarną ir

kaltės jausmą. Jūsų jausmai apsunkinti nemalonių emocijų. Jūs jaučiate „pra­

paskui pašalinamas iš organizmo.

radimo skausmą".

Didelė baimė ir nerimas visuomet žarnyną paveikia. Tokie žmonės jau­ čia, kad šitas pasaulis nepatikimas. Jie nepasirengę priimti įvykių iš baimės.

Atsimenu

vieną įdomų atvejį.

Pas mane gydėsi vyriškis,

kuriam

noras tuštin­

J u k žinomi posakiai „meškos liga" arba „iš baimės prikrauti į kelnes". Taip

tis

būna, kai žarnynas pradeda trikti prieš įvairius svarbius įvykius (pavyzdžiui,

kiekis gleivių ir dujų. Jam buvo sunku sutramdyti šitą norą, jis dėl to labai kentė­

studentams prieš egzaminą).

jo,

kildavo

labai

kadangi Atkreipiau

Neseniai pas mas.

mane atėjo pacientė,

Kiekvieną kartą,

vos

tik ji

kurią

išeidavo

kamavo

labai

neįprastas

iš namų, jai prasidėdavo

negalavi­

viduriavimas.

požiūriu

į

buvo

dažnai,

tačiau

iš išeinamosios angos

tiesiog pririštas prie

dėmesį,

jog

daugelį gyvenimo

tie

tik

nedidelis

unitazo.

nusiskundimai

dalykų.

išsiskirdavo

Be

to, jis

susiję

su jo

išankstiniu priešišku

nuolat kartodavo

„Nusišikt man ant visa to", „Įsikiškite į užpakalį kuo giliau"...

tokias frazes:


242

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Atsikratymas tuo, kas sena, turi vykti lengvai, maloniai ir be skausmo. Įpratinkite save prie minties, kad iš jūsų kūno išeina tik tai, ko jums visiškai

243

PAMILK LIGĄ SAVO

jūsų motina jaučia smarkią nuoskaudą gyvenimui. Visą tą ji perdavė jums kaip ga­ lingą susinaikinimo programą. Ir tai atsiliepė jūsų inkstams.

nereikia. Taip ir jūsų gyvenime: jus palieka tik tie dalykai, kurie trukdo ir stabdo jūsų augimą. Neįsikibkite į tai, kas sena.

Vienam

vyriškiui

susirgimas. Vienąkart pas uždegimas. tį,

Kai

mane mes

atėjo pacientė,

kurios

diagnozė

kreipėmės įjos pasąmonę,

buvo

tiesiosios

kad sužinotume susirgimo priežas­

tai gavome tokį atsakymą: „ Tu pernelyg užsisėdėjai vienoje vietoje.

susirasti

naują

darbą, pakeisti požiūrį į šeimą.

žarnos

Laikas tau

buvo

diagnozuotas potrauminis

Periodiškai atsirasdavo

tis - didelė nuoskauda, ma — linkėjimas nįjį inkstą

skausmai,

inkstų

neapykanta ir kerštas tikram

mirties

dešiniojo

inksto

kraujavimas. broliui.

broliui — labai greitai grįžo jam

ir kepenų Ligos priežas­

Ir štai tokia progra­

atgal ir „smogė" į deši­

bei kepenis.

" Kad inkstai visada būtų sveiki, būtina žiūrėti, kad jūsų ketinimai būtų visada tyri. Iš gyvenimo pašalinkite baimę, pyktį. Nustokite jaustis auka.

INKSTAI

Inkstų akmenys Akmenys inkstuose - tai materializuotos agresyvios emocijos, kurias žmo­

Inkstai simbolizuoja gebėjimą atsilaisvinti nuo to, kas gali „apnuodyti"

gus metų metais slopino savyje ir kaupė. Tai neištirpusio pykčio, baimių,

jūsų gyvenimą. Inkstai iš kraujo išvalo šlakus.

nusivylimo ir nesėkmės jausmo santirščiai, nemalonios kokių nors įvykių nuo­ sėdos. O inkstų diegliai - tai pasiekęs maksimumą susierzinimas, nekantru­

Inkstu ligos Inkstų susirgimus sukelia emocijų derinys: kritikos ir smerkimo, pykčio

mas ir nepasitenkinimas tuo, kas yra aplink.

ir įniršio, nuoskaudų ir neapykantos, nevilties ir nesėkmės pojūčio. Tokiems žmonėms atrodo, kad jie amžini nevykėliai ir viską daro blogai. Jiems dažnai būna gėda.

- Daktare, susidaryti

Baimė dėl ateities ir dėl savo materialinės padėties, liūdesys ir nenoras gyventi visada paveikia inkstus.

gi

liga — tai nenoro gyventi šitame pasaulyje

rezultatas,

— pasakoju

negali

veikia

galinga

susinaikinimo

Tai

štai,

senelei,

aš paprašiau

kad mes numirtume abi kartu.

dalį

mano

Buvo ir kitų atvejų.

— Susinaikinimo programa susieta su jūsų

mitybos.

gyvenimo

susirgo senelė. ir

atiduotų

Iš kur man visa tai?

man

dabar pasakojate,

niekai.

Negali akmenys

ir emocijų.

dėl didelio kairiajame

skausmo

inkste.

tęsė jis susierzinęs,

O jūs

Viso mūsų

- kai aš buvau dar visai mažytė,

Dievo, jog jis paimtų

didelį akmenį

blogos

programa.

—Jūs žinote, - sako mergina,

minčių

laisvai judėti

— Manau,

pacientei, visai dar jaunai merginai, kenčiančiai nuo nefrito. — Jūsų pasąmonėje

mano

ką jūs

Mano kabinete sėdi pagyvenęs vyriškis. Atėjo pas mane jis su lazdele, kadan­ atrado

—Jūsų

nuo

viskas,

man

apie

kairėje

kirkšnyje.

Prieš metus jam

Gydytojai siūlė operuotis. — kad jie atsirado

kažkokias

dėl negero

vandens

ir

mintis pasakojate pasakas.

valandos pokalbio metu jis neleido man praverti burnos. Jis tiesiog

virė iš pykčio. Apmaudžiai įrodinėjo man,

koks sunkus gyvenimas,

kokia bloga mūsų

vyriausybė, kokie niekšai šitie valdininkai, kurie algą gauna laiku, o štai jam neišmo­ ka jau

trečias mėnuo, Tą

motinos elgesiu jai būnant nėščiai. Ji

dieną

ilgai nenorėjo turėti vaikų, tačiau kai pastojo, tai susitaikė su tuo ir pagimdė. Tačiau

ciją.

nenorėjimas gimdyti—tai jau palinkėjimas to būsimojo vaikučio sielai mirties. Be to,

nant sąmonę,

kaip jam sunku prižiūrėti savo sergančią žmoną.

aš supratau,

kad ne kiekvienas pasirengęs suvokti

Tikriausiai reikėjo gydymą pradėti nuo žolių palaipsniui

diegti

ligoniui

naujas

ir homeopatijos, mintis.

naują

informa­

o paskui,

apei­


244

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Šlapimtakių

uždegimas,

uretritas,

245

PAMILK LIGĄ SAVO

Moterų lytinių organų ligos - tai taip pat vyrų neigimo ir vengimo arba

cistitas

Šlapimtakių uždegimą sukelia susierzinimas ir pyktis ant priešingos ly­

blogų santykių su priešinga lytimi rezultatas. Jeigu moteris, būdama artima su vyru, nemoka dovanoti ir gauti fizinio bei dvasinio pasitenkinimo, tai ji

ties asmens ar sekso partnerio.

tikrai turi lytinių organų negalavimų. Viena

mano pacientė skundėsi,

kad ji dažnai serga šlapimo pūslės

—Jūs žinote, — pasakoja ji, — tereikia man tik atšalti kojas, šlapinantis Mes vyro

atsiranda išsiaiškinome,

Mažojo dubens organų būklė taip pat atspindi seksualinės energijos kiekį

uždegimu.

kaip tučtuojau

ir kokybę.

diegliai. kad chroniško

cistito priežastis —

tai jos susierzinimas dėl

Gimda Gimda simbolizuoja moters kūrybos šventovę. Gimdos būklė atspindi,

elgesio. — Aš niekada apie tai negalvojau,

— stebisi moteris.

O juk tai panašu į

kiek jūs sugebėjote išreikšti save kaip moteris, motina, žmona.

tiesą. Kaip tik mes su vyru susivaidijame - taip iškart paūmėjimas. Ir liga prasi­ dėjo po vedybų.

O iki tol aš buvau visiškai sveika.

Endometriozė Jūs, kaip moteris, jaučiatės neapginta. Jus nuolat puola, o iš vyrų tikitės

Taip pat pastebėjau, kad nerimas ir rūpestis taip pat gali skatinti šla­ pimtakių ligas.

tik to, kas bloga. Jūs negalite realizuoti savo moteriškumo ir nežinote, kaip tai padaryti. Dėl to sau nuolat priekaištaujate. Taip pat priekaištaujate, reiškiate preten­ zijas ir nuoskaudas vyrams. Graužatis ir nusivylimas gyvenimu moterims sukelia gimdos pakitimų.

M O T E R Ų LIGOS

Dažnai tokiais atvejais moterys meilę iškeičia į kitas aukštai vertinamas ypa­ Moteriškos ligos atsiranda tuomet, kai moteris nepatenkinta savimi

tybes, pavyzdžiui: į garbingumą, sąžiningumą, dorovingumą.

(išvaizda, vienu ar kitu poelgiu). Ji nenori ar negali jaustis tikra moterimi, Viena

mylima ir geidžiama. Tokios moterys visokias būdais slopina savo moteriš­ kumą, atsisako paties moteriškojo prado. Kai kurioms moterims negalias sukelia įsitikinimas, jog viskas, kas susiję su genitalijomis, yra nuodėminga ir nešvaru.

rioze,

mano pacientė,

visiškai jauna

moteris,

kuriai diagnozuota

endomet­

prisipažino: —Jūs žinote,

aš turiu puikų vyrą. Jis geras žmogus, puikus vaikų tėvas.

Ta­

čiau meilės aš jam nejaučiu. Nors žinau, kad tai turi būti visų svarbiausia.

Feministinis judėjimas, prasidėjęs XIX amžiaus pabaigoje, tęsiasi ir da­ bar. Jis moterims atnešė daug pergalių, tačiau pagimdė ir daugybę „moteriš­

Kita pacientė,

besiskundžianti

kų problemų". J u k labai svarbu realizuoti savo moteriškumą, bet kartu pri­

mu, pareiškė trumpai

ir aiškiai:

imti ir vyriškąją energiją. Vyriška ir moteriška — tai du poliai, dvi visumos

—Aš vyrų

nemyliu!

pasaulį, padalijo jį iš karto į vyriškąjį ir moteriškąjį pradą, į vyro energiją^ra

Dar

tokiu pat susirgimu

ir moters energiją in. Kai šių energijų pusiausvyra sutrinka, tai iš karto atlie­

— Mano vyras labai padorus,

endometrioze

ir

nuolatiniu gimdos

puselės. Ne be reikalo jas traukia vieną prie kitos. Dievas, kurdamas mūsų

pia lytinių organų būklei.

viena

serganti

moteris pasakė:

tačiau aš myliu kitą!

kraujavi­


246

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Gimdos

PAMILK LIGĄ SAVO

fibromioma

247

-Aš su jumis

Jei jūs atsimenate, „nešiojatės savyje" vyro įžeidimą ir negalite atleisti,

- Taigi žiūrėkite,

tai saugokitės! Gimdos auglys - tai sukauptos pretenzijos ir nuoskaudos vy­

kad jums

rams, nuolatinis ankstesnių nuoskaudų peržiūrinėjimas mintimis.

pasąmonė galvoja

Jūs manote, kad jūsų moteriška savimeilė nuolat patiria smūgius. Jūs

visiškai sutinku,

- sako pacientė.

kas įvyko,

atsirastų gimdos

- sakau aš,

mioma,

kitaip.

Ji

na,

- sąmoningai vargu ar norėjote,

ir ji jums

„parūpino" jums

dabar

auglį.

Ir

trukdo.

Tačiau jūsų

aš įsitikinęs,

kad ji

padarė ne dėlto, kad jus greičiau nuvytų į kapus.

dažnai priekaištaujate sau, kaip moteriai, ir nuolat kaltinate vyrus.

- O dėl ko gi? — išsigandusi klausia ji.

Į mane, kaip į gydytoją homeopatą, labai dažnai kreipiasi moterys, kurioms

- Tikriausiai dėl to, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į save, kaip į moterį. Ir

diagnozuoti gimdų augliai. Dabartinė medicina savo arsenale neturi priemonių

pakeistumėte savyje tam tikras mintis bei jausmus. Ir kodėl gi mums to nesužinoti

šitai ligai gydyti ir praktiškai visoms ligonėms siūlo operaciją. Tačiau ne kiekvie­

iš pačios pasąmonės?

na moteris nori prarasti tokį svarbų organą. Tuo labiau kad operacija - tai ne

dalį, kuri išaugino gimdos auglį, sužinokime, kokios jūsų mintys ir kokie jausmai

gydymas. Gydant chirurgiškai ligos priežastys nepašalinamos.

ją privertė

Kelerius metus aš gydžiau tik homeopatinėmis priemonėmis. Rezulta­ tais buvau patenkintas. Kartais pavykdavo pasiekti, kad auglys išsisklaidytų

taip

Imkime

dabar

ir

kreipkimės

- Nereikia kreiptis, - sako moteris, - aš ir taip žinau. Kol jūs kalbėjote, aš jau gavau

atsakymą

iš savęs pačios.

- Pasidalykite su manimi, - prašau aš jos.

pasąmonę ir šalinti pačias ligos priežastis — visi procesai tapo pastebimai

- Priežastis yra

greitesni ir efektyvesni.

-Jūsų

dabar prieš mane

zavo prieš metus, jau sėkmingai gydžiau) dą.

sėdi

keturiasdešimtmetė

ne kartą siūlė operuoti. vaistus.

Paaiškinau,

Auglį jai

diagno­

Tačiau ji iš draugės (ašją anksčiau

išgirdo apie mane ir atėjo

Paruošiau jai

moteris.

čia,

kaip

nutarusi išbandyti mano

vartoti.

Moteris jau pasisuko

išeiti,

Juk

mes

nepakalbėjome

apie patį

svarbiausią

dalyką.

apie

ką? Juk

Jūs sutinkate su - Taip, ko aš išjos - O

- sutinka jinai,

išgydyti

kaip

- Na, jinai

į savo manyje,

ligą,

turime pašalinti jos priežastis.

tačiau

iš veido

išraiškos

matyti,

kadji nesupranta,

manote apie savo

vertinate pačią man

trukdo,

kaip jūs sakote, tai moteris,

vyro išsišokimus,

negalvoju.

ir aš noriu jos greičiau

—Žinote, — sakau, — esu įsitikinęs, kad ligas žmonės susikuria sau patys.

klausia ji

manęs su

kai jos vyras geria,

ašaromis

kelia skandalus,

turi normalų vyrą,

- atsakau aš.

kuri laiko save normalia,

- Na,

užuot metų metais turi kreiptis

vidų ir užduoti logišką klausimą: „O kodėl aš visą tą kenčiu? Ir kas yra kokios

mintys ir koks elgesys pritraukė tokį vyrą į mano gyvenimą?"

vertinate savo

- Na, sieloje,

atsikratyti.

-

kaupusi nuoskaudas ir reiškusi pretenzijas,

tačiau

argi

tėvą? - klausiu

-Jūs žinote, jis taip pat mėgo

ligą?

Bet sakykite,

klausiu jos.

mylėjote save? Prisiminkite,

kyta Biblijoje: „Mylėk savo artimą kaip pats save.

ligos priežastis?

— Apie tai niekada

elgesį? -

- Tačiau aš jį mylėjau, - sako moteris, - o jis šitą meilę manyje užmušė.

kaip jūs

- sako ji.

reakcija.

-Jįjūs galbūt ir mylėjote,

noriu. ką jūs

o jei vyras nenormalus,

manim?

- Net nežinau, - O

norėdami

reakcija į jo

normali moteris turi reaguoti,

- Normali moteris, kentusi girto

- Apie ką gi? - suglumusi klausia ji. - Kaip

- kaip

mano

vyras.

įžeidinėja?

meto­

bet aš ją stabdau: - Palaukite.

akyse,

mano

vyras ar jūsų

- Greičiau ir

tą jūsų pasąmonino proto

pasielgti.

visiškai, o kartais - kad gerokai sumažėtų. Vėliau ėmiau kreiptis į ligonių

Štai

į

manau, jūs supratote,

susiformavo

dar

vaikystėje,

man

dabar daryti?-

"Kaip pats save! Tarp kitko,

o

aš pacientės.

išgerti ir blogai elgėsi su kad tos

mintys

motina.

ir jausmai,

kurie

ir tai jie pritraukė į jūsų gyvenimą

tiesa? - Ką gi

kaip pasa­

klausia

moteris.

tūno jūsų tokį

vyrą,


248

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Paskui

mes

„namų darbą", Po kad

dar apie

valandą

ir mes išsiskiriame

aiškinamės

ligos priežastis.

kaip sakoma, apranga

ir šukuosena

rodo,

džiaugsmingai praneša ji,

laiko

— skausmai pilvo

ryte ir tiek pat vakare

vyras taip pat pradeda keistis į gera.

apačioje

užsiimu saviugda.

Visą mėnesį svaigalų

— ginekologą

mėnesių ji skambinu

ir onkologą —

kad gimda

Pastebiu,

kad

visiškai

labai sau

—Jokiu santykiai su

— sutinka ji.

Išorinių lytinių organų uždegimas, baltosios

net į burną neėmė.

man

Moters genitalijos simbolizuoja moteriškus principus. Išorinių lytinių

jums,

moninę agresiją vyrams, turi daug nuoskaudų, pretenzijų, pykčio, paniekos,

telefonu pranešė:

kad

pasidalyčiau

džiaugsmu.

mane išbraukė iš įskaitos.

Vakar

buvau

pas

ji mano, kad priešingos lyties atstovams nesugeba daryti jokios įtakos.

Ultragarsinis tyrimas parodė,

sveika.

Egzistuoja toks dėsningumas: vyrai su įžeista savimeile dažniau kenčia nuo dvylikapirštės žarnos opos, o moterys - nuo išorinių lytinių organų už­

— Sveikinu jus, — sakau jai. — Bet ar negrįšite į praeitį, gal jūs ten palikote kažką

— Tada šios išeities paieškokime kartu, - siūlau aš jai.

organų susirgimai atspindi abejones savo moteriškumu, moteris jaučia pasą­

dviejų

Daktare,

Tačiau sau aš išeities nematau.

visiškai

gydymą.

Dar po

žydi ir žaliuoja.

— Paieškokime,

Valandą

Tęskime

—Ne, kodėl gi? Aš turiu draugę, ji turi tris vaikus, vyras irgi daug dirba, o ji,

permainų.

—Jūs žinote, praėjo.

moteriai

mėnesiui.

mėnesio ji atvyksta į priėmimą. Jos nuotaika,

įvyko

Aš duodu

249

PAMILK LIGĄ SAVO

degimo.

svarbaus?

būdu,

— atsako

moteris,

man patinka dabartinė mano

būsena.

Ir

vyru dabar visiškai kiti.

Gimdos kaklelio erozija

Pas nų

uždegimais.

turi

daugybę Stai

Gimdos kaklelio erozija simbolizuoja įžeistą moterišką savimeilę. Šios negalios kamuojamos moterys abejoja savo verte. Jos nesugeba realizuoti savo moteriškumo.

mane į priėmimą dažnai ateina Tokiais atvejais

ka pienligė,ją čių palengvėja

tik

Pasąmonines

Dabartinė medicina siūlo eroziją prideginti, o tiksliau - įvaryti ligą dar

lytinių

orga­

vyrams.

kabinete sėdi jauna

vargina dažnos

besiskundžiančius

moterų pasąmonėje slypi didelis susierzinimas, jos

neįsisąmonintų pretenzijų

ir dabar mano

moterys,

ir gausios

moteris. Jos

negalavimas - chroniš­

nemalonaus kvapo

išskyros.

Nuo

table­

trumpam.

priežastis

mes

jau

išaiškinome

tai

„chroniškas"

priešiškumas

vyrams.

giliau. Aš nustačiau, kad 90 procentų gimdos augliais sergančių moterų pra­

— Jūs žinote,

eityje turėjo gimdos kaklelio eroziją ir buvo gydomos prideginimu. Medici­

— Ką reiškia „ne tokie"?

na kovojo su ligos padariniais, o reikėjo šalinti priežastis - pradėti kitaip

— Nežinau.

galvoti apie save ir vyrus, kitaip elgtis.

— Iš viso? — nustembu aš.

man nuolat pasitaiko kažkokie ne tokie vyrai, Man atrodo,

- sako ji.

kad padorių vyrų iš viso nebūna.

— Na, ne visai visiškai, daktare. Galbūt jų esama. Tiesiog aš dar nesutikau. — Kaip

man

nesijausti įskaudintai,

— skundžiasi

atsirado išskyros iš makšties dėl gimdos kaklelio erozijos. ruotėse arba budi. nematau.

Kaip

Sėdžiu namuose su dviem man

tokioje situacijoje jaustis

vaikais.

vyras

daug dirba,

negali jaustis geidžiama.

kuriai

neseniai

Vyras nuolat komandi­

Kaip sakoma,

moterimi,

— Jūs tvirtinate, — sakau jai, — kad moteris,

moteris,

Su pirmu dabar

vyru išsiskyriau - negalėjau kęsti jo neištikimybės. Antras išėjo pats.

man pasitaiko

vis

Ir

kažkokios „šiukšlės".

dienos šviesos

argi aš esu geidžiama?

kuri turi du vaikus ir kurios

Dismenorėja (mėnesinių ciklo sutrikimas) Tai reiškia, kad moteris nekenčia savo moteriško kūno, neigia savo mo­ teriškumą, jo nepriima arba juo abejoja.


250

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vienai jaunai buvo

merginai

nereguliarios vaikystę.

berniuką, buvo

o

Kai

Laikui neigiamai

ji

buvo

kur kas

bėgant, paveikė

hipnozinio

mažytė,

motina

Be to,

daugiau

ciklas.

transo

Menstruacijos

dažnai

kartodavo,

mergina prisi­

kad

norėjo

(mėnesinių nebuvimas)

Mėnesinių nebuvimas atspindi nenorą būti moterimi, priešiškumą sau pačiai, savo moteriškumo nepripažinimas.

turėti

Dar iki lytinės brandos pradžios mergaitės dažniausiai žino, kad joms turi

kad broliui jos šeimoje

prasidėti menstruacijos. Ir jos identifikuoja save su savo motinomis. Tad jei mo­

dėmesio.

moterišką

Amenorėja

mes išsiaiš­

būsenos,

mano pacientei atrodė,

viskas pasimiršo, jos

menstruacinis

Kai kreipėmės į pasąmonini protą,

Būdama

ne mergaitę.

skiriama

sutrikęs

ir skausmingos.

kinome sutrikimo priežastis. minė

buvo

251

PAMILK LIGĄ SAVO

tinai sutrikęs menstruacinis ciklas ar mėnesinės būna skausmingos, tai greičiau­

tačiau

tos

negatyvios pasąmoninės

nuostatos

savimonę.

siai ir dukrai viskas bus taip pat. Pastebėjau, jog kai kurios moterys netgi nežino, jog normalios mėnesinės gali būti be jokio skausmo, be skausmingo pieno liau­ kų pabrinkimo, be krešulių. Jeigu pastebite bent vieną iš šių požymių, tai susi­

Abejonės savo moteriškumu būtinai susijusios su pasąmonine prieš vy­

mąstykite, kas trukdo jums gerai jaustis mėnesinių metu.

rus nukreipta agresija. Mergina perima jas iš savo motinos, ir tai daro įtaką jos lytiniam brendimui.

Pernai į

Dar viena priežastis, galinti sukelti mėnesinių sutrikimą - tai kaltės jaus­

prasidėjusios.

mas ir baimė dėl sekso. Moteris tvirtai įsitikinusi, kad viskas, kas susiję su

buvo

genitalijomis, nuodėminga arba nešvaru.

labai

neįprastą

diagnozė buvo gimdos mioma. 4 dienas ji

tiesiog

Norėdami buvo

tokia:

žinote, rodydavo

negalėdavo judėti,

o

persigando,

Dabar aš suprantu, daktare,

kodėl

nepraleisdavau

merginas su

bikiniais,

daryti? - paklausė ji susirūpinusi.

kankinsiesi.

- Argi

moteris,

pasakė:

trumpo sijono.

taip

- atsakė pasą­

kojas.

Jūs

Arba kai per televizorių

žiūrėti.

Tačiau

ir kankinsiuos

ką gi

iki savo

man

dienų pa­

baigos? Mes

su pasąmoniniu

pakeis požiūrį į save, buvo

neskausmingos.

į

protu

visas

susitarėme,

moteris

kad jis

ir vyrus. Jau po

pirmąkart sustojo

klubai

siauri,

balsas

Kartą

susijaudino.

nebekels

skausmo,

mėnesio

kitos

jei jinai

menstruacijos

namieji

merginą,

tarp

12

vaikiškas.

Ir

ir

vaistai. Jos

dukrai,

14

visą savaitę,

netaptų

moterimi,

visus specialistus,

visus

susidarė

metų:

vaistus,

motyvai.

visada

kad motina

su

elgdavosi labai šiurkščiai.

metu

mano

tarp

nuolat pasakodavo,

maža.

metų. Mergytė

didžiausi

skausmai,

nepadėdavo jokie nuskausmi­ laikotarpio.

Mergytė slapčio­ visa,

kas galima,

Į ugnį aliejaus įpylė dar ir ta

kaip ji sunkiai gimdė;

Ir štai ar

nebuvo,

12

menstruacijos.

būdavo

jos

ir buvo.

buvo

Viešpaties Dievo padaryti liktų

kad

spėjimą.

Taip

kai jai

be to,

laukdavo šio

įspūdis,

krūtinės praktiškai

kas įvyko,

menstruacijų

siaubu

aplinkybė, motina

man

kad greitai jai prasidės

melsdama o

išbandę

kiti požymiai patvirtino

viską,

motinai

motina su

tai

tikri pasąmoniniai

mergina prisiminė jos

seniai. Jie perėjo praktiškai

reikėdavo gulėti keletą dienų lovoje,

mis praverkė kad ji

kažkur

Juk

mėnesinės dar nebuvo

viskas perniek.

pamačiau

motina paaiškino

kuriai

klasės" ekstrasensus,

kad čia slypi tam

Užhipnotizuota

dėl kurių

moteriškas

Tačiau

branda

labai į

tuojau

netgi „tarptautinės

lytinė

Informacija

"

atsitokėjusi

visuomet puldavau

3 -

rūpinosi

ir hormoninius.

iškart įtariau,

įjos pasąmonę.

visuomet žiūrėdavau

nė vieno

kurios

menkai.

vyras ir žudei

tačiau

moteris,

labai skausmingos mėnesinės.

kreipėmės

buvai

Todėl šiame gyvenime

pradžių

atėjo

tabletės padėdavo

mes

„Praeitame gyvenime tu —

Į priėmimą

Be to, jai buvo

išsiaiškinti priežastis,

moninis protas. Moteris

atvejį.

Tėvai

aplankę

Kai Neseniai stebėjau

mane kreipėsi dvidešimtmetė mergina,

Viešpats Dievas

be to,

ir tėvas

išgirdo

mergytės

maldas, ar jos noras buvo pernelyg karštas, tačiau ji nustojo bręsti. Mergina tebebuvo lytinį

hipnozės

tą apie

normalų

normalų

nėštumą,

kalbėjau

apie tuos dalykus,

apie

būsenos,

brendimą,

o aš jai skaičiau dviejų

apie tai,

motinystės džiaugsmą

kaip

turi

vykti

ir dar daug apie

apie kuriuos jai savo

laiku

valandų paskai­

menstruacijos, ką.

Žodžiu,

turėjo papasakoti

apie aš

motina.


252

jau

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Tą dieną jiems

reikėjo

išeinantį lauką.

O po

žino,

išsikviesti dviejų

taksi,

nes

menstruacijos

savaičių į priėmimą

kad bandė pati suprasti savo

atėjo jos

Cista ir kiaušidžių uždegimas

motina. Ji prisipa­

Kiaušidžių ligos - tai problemos, atsirandančios realizuojant šiame pa­

nieko neišėjo. Jos problema pasirodė kur kas sudėtingesnė, nes ją buvo sukūrę savęs

saulyje savo moteriškąjį pradą. Šį vyksmą trikdo negatyvūs minčių dariniai,

baudimo ir kaltės jausmo motyvai. Pasirodė, kad jaunystėje ji nusižengė, ir už tai

kurie nukreipti ir prieš moteris, ir prieš vyrus.

jus

baudėją

didžiausiais

menstruaciniais

skausmų priežastis,

Kiaušidės simbolizuoja kuriamąją moterystės galią.

tačiau jai

jos pasąmonė

menstruacinių

merginai prasidėjo

253

PAMILK LIGĄ SAVO

skausmais

net dvidešimt

dve­

metus!

Pas

Dar po pusės metų

mergina vėl atėjo pas mane,

tačiau jau su kiek neįprastu

prašymu - sustabdyti krūtų didėjimą. Perpusę metų ji labai smarkiai pasikeitė: tapo moteriška,

nepaprastai patraukli.

Iš tikrųjų jos krūtinė pasidarė gana didelė,

mane į priėmimą

ciklo sutrikimai. atkreipiau

ir man

— Daktare,

apie

—Argi jūs

nevartojate

kol mes nesimatėme, ji susirado draugą ir jie

— Vartoju.

Hormonines.

vėl jai sukelti

normalų ir sveiką seksą (per tą laiką,

hipnozes

būseną

ir papasakoti

rengėsi susituokti, tačiau motina ir draugėmis ji jau nebepasitikėjo).

nustoju -

duokite man

mėnesinės

ant kojų pradėjo Gimdos

kraujavimas

kamavo

adneksitas

kai tik atsirado

buvo

kažkaip

ir mėnesinių

mėnesinės. Aš iškart

berniokiškai.

tiesiog pareikalavo:

dinti

Paskui ji paprašė

kurią

tada,

kad apsirengusi ji

teko patenkinti jos prašymą (nors iki tol aš, atvirkščiai, padėdavau moterims pasidi­ krūtis).

mergina,

„ Trikdžiai"prasidėjo

dėmesį,

O ji

atėjo

Tačiau jūs,

tokių tablečių,

Kol

nutrūksta.

jas

geriu,

mėnesinės

būna

normalios.

Nerysiu gi aš visą gyvenimą o

hormonų.

Kaip

tik

Man jau

nuo galvos atvirkščiai — slenka.

turite specialių grūdelių

iš žolių.

Kraujo ištekėjimas iš gimdos simbolizuoja išeinantį džiaugsmą. T a d jaus­

— Turiu.

kitės tikromis moterimis ir susigrąžinkite džiaugsmą j savo pasaulį. O tai

— Tai jūs

padaryti j u m s trukdo senos nuoskaudos ir pyktis - atsikratykite jų.

— Duosiu. O ar jūs pasirengusi vykdyti visas gydymo sąlygas?

man jų

veikti.

tablečių? — klausiu jos.

intensyviai augti plaukai,

aš girdėjau,

kad mano kiaušidės pradėtų

ir duokite.

— Žinoma!'— atsako ji. - O kas tai per sąlygos? / priėmimą atėjo moteris, kuri jau ilgą laiką kentėjo nuo gimdos kraujavi­ mo.

O

neseniai gydytojai nustatė ir gimdos

Priežastys pasirodė iškėlėjam skandalą, —Ašjam

tokios: prieš keletą

norėjo

atidaviau

vau dar mergaitė,

mėnesių ji įtarė savo

išvyti iš namų,

visą savo gyvenimą,

kai ištekėjau.

Kitų

miomą.

vyrų

vyrą

neištikimybe,

vieną

tačiau sulaikė vaikai.

tik jį

turite

— Tačiau aš jau

moteris,

vieną.

— Bu­ O jis taip

tapti

moterimi.

— atsako

nėra

ko.

Aš turiu galvoje

mis,

man praeiti

— Daktare, iš kur jūs visa tai žinote?

vienas gydytojas žolininkas

siūlė. Jis turi didelį namą ir užsieninį automobilį. šeimą. "Kai vyras sužinojo,

man

netgi

ranką

O aš ne — atsakiau,

kad aš galiu išeiti pas kitą,

- kalbėjo ji,

ir širdį kad turiu

-Aš

- tai savaitę

suglumusi žiūri į

tapti

ne seksualia prasme,

netgi

— Taip,

numanau,

mane.

kad

jūs

su

ar kada

visokius mechanizmus. Jūs žinote,

mašinų

mokotės

„vyriškos"

profesijos.

tikrai. Aš mokausi technikume ir noriu susieti savo

man po kojomis voliojosi ir prašė atleisti. Bet aš jam iki šiol neatleidau, ir vargu nors galėsiu.

moterimi

bet su berniukais, dėvėti vyriškus rūbus. Mergina

O

— Aš netgi turėjau

o sieloje. Nes sieloje jūs — vaikinas. Jūs nuo vaikystės mėgote žaisti ne su draugė­

niekšiškai pasielgė. Aš jam tada pasakiau, — tęsė ji: „Ar tu žinai, kad darbe vyrai neduoda?

mergina suglumusi.

abortą. —Abortu girtis

— pasakojo ji susijaudinusi. neturėjau,

— Visų pirma jūs

remontu.

dešimt metų pabūčiau

Be to, vyru.

labai mėgstu atiduočiau

krapštytis su

būsimą profesiją

mašinomis ir remontuoti

visą savo gyvenimą

už tai,

kad nors


254

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Frigidiškumas,

255

PAMILK LIGĄ SAVO

orgazmo nebuvimas

Normalių ir visaverčių seksualinių potyrių nebuvimas gali paveikti ir

Labai dažnai frigidiškumo priežastis būna baimė. Bijoma įvairių daly­ kų: gyvenimo, vyrų, tėvų.

kitas gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, kelios frigidiškos moterys tapo vegetarė­ mis. Tai jokiu būdu nereiškia, kad kiekviena vegetarė yra frigidiška. Gali

Griežtas tėvas, pamišęs dėl moralės ir padorumo, gąsdinantis dukrą prievar­

būti, kad tai tiesiog sutapimas. Tačiau kartą nusprendžiau tuo pasinaudoti:

tautojais ir jaučiantis panieką prostitutėms (visa tai darantis, žinoma, su gerais

aš įtikinau vieną pacientę, jog žmogus neprivalo tapti vegetaru „iš idėjos",

ketinimais), nenoromis formuoja dukrai negatyvų pasąmoninį požiūrį į seksą.

esą gyvulių lavonus valgyti negerai. J u k kitam mėsa gali atrodyti kaip labai skanus ir maistingas kepsnys. Ir ji, palaipsniui savo racioną papildžiusi mėsa,

— Mano

tėvas

labai griežtas,

—pasakoja

man jauna

moteris,

negalinti pa­

pradėjo jausti seksualinį pasitenkinimą.

net absurdiškai.

Lytinio gyvenimo problemas visų pirma sukelia nepasitikėjimas vyrais ir

Iškart baigusi mokyklą pradėjau susitikinėti su vaikinu, ir jei užtrukusi grįždavau

apskritai visa kuo gyvenime. Tada moteriai kyla įtampa, ji negali atsipalai­

namo

duoti ir todėl nepatiria pasitenkinimo.

tirti orgazmo.

ir

— Jis

vėliau paskirto

imdavo gąsdinti,

visada laiko, esą

rūpinosi tai jis

mano

nekaltybe.

Kartais

iškeldavo skandalą,

nusiųs pas ginekologą

mane

visaip

išvadindavo

apžiūrėti. Seanso

Frigidiškos moterys į savo gyvenimą fizinio pasitenkinimo neįsileidžia, jos nemoka mėgautis seksu. Joms trūksta dvasinės ir fizinės sferos pusiausvy­ ros. Prioritetas atiduodamas dvasiai, o fizinis pradas neigiamas. T a m palan­

siu

metu

moteris kreipėsi į savo pasąmonę ir paklausė: „Kokiu savo

ir kokiomis savo

mintimis

trukdau sau patirti

elge­

orgazmą?"

Pasąmonė jai atsakė paprastai ir trumpai: „ Tai yra nepasitikėjimas vyrais ir apskritai

žmonėmis."

kias sąlygas gali sudaryti ne tik baimės, bet ir, pavyzdžiui, įsitikinimas, kad seksas - tai blogai, nuodėmė. Tokios moterys, idant pateisintų savo bejaus­

Paprastai nuo frigidiškumo kenčia moterys, išaugusios šeimose, kuriose tarp

miškumą, dažnai į gyvenimą prisitraukia nevykusius partnerius. Seksą jos

motinos ir tėvo nebuvo meilės bei savitarpio supratimo. Tokiose šeimose vyrą ir

stengiasi pakeisti kitais dalykais.

moterį jungia ne meilė, o tokios sąvokos kaip padorumas ir pareigos jausmas. Pastaruoju laiku per televiziją gausiai demonstruojama meninių filmų

Viena papasakojo motinos

mano pacientė, savo

vaikystės

kuri sceną.

dejones. Ji pagalvojo,

sprendė pažiūrėti,

skundėsi

kad motinai

kas atsitiko. Ji pravėrė

orgazmo,

užhipnotizuota

(dažniausiai amerikietiškų), kur kultivuojamas primityvus gyvuliškas seksas.

sklindančias

iš miegamojo

Šitaip seksualus elgesys atskiriamas nuo žmogaus asmenybės. Moterys ir vy­

nejaučianti

Vienąkart ji

išgirdo

labai

negera, jei ši

miegamojo

duris

dejuoja,

ir pamatė,

kaip

ir

nu­ tėvas

prispaudė motiną prie lovos, sugriebė ją už rankų ir „ėmė ją skriausti, todėl ji dejavo,

tačiau

ištrūkti negalėjo ".

— Dabar supratau,

rai atlieka biorobotų vaidmenį. Tiesiog nebeliko tokių sąvokų kaip meilė, siela, ketinimų tyrumas. Ir štai jaunos merginos ir vaikinai, prisižiūrėję tokių filmų, ieškodami laimės ir malonumo, šitą primestą modelį bando pritaikyti savo gyvenime.

dėl ko taip negatyviai žiūriu į seksą,

kaip išėjo iš transo būsenos. — Taip pat žinau,

— pasakė moteris,

iš kur kilo toks keistas priešiškumas

Tokie eksperimentai dažnai baigiasi frigidiškumu ar nevaisingumu, jaunuo­ liai nusivilia gyvenimu.

kad vyrai moterims kelia skausmą ir

Jaunystėje mažai kas žino, kad šalia fizinio pasitenkinimo turi būti ir

verčia jas kentėti. Iki šiol atsimenu, — tęsia pacientė, — kaip motina tėvui sakyda­

dvasinis artumas. Sielų susiliejimas pažadina kūnų geidulius. T i k meilė do­

vo:

vanos jums tikrąjį pasimėgavimą.

tėvui ir vyrams apskritai. Aš visada maniau,

liniu

„Netampyk

man

bendravimu.

nervų!" Ir pasakymą „tampyti

nervus" aš susiejau

su

seksua­


256

VALERIJUS SINELNIKOVAS

257

PAMILK LIGĄ SAVO

Ir liksiu aš viena su vaiku." Arba nepasitikėjimas savo jėgomis: „Ne dabar -

NĖŠTUMAS

vėliau." Moteris jaučia, kad pasirinktas netinkamas nėštumo ir vaiko gimimo Nėštumas - gyvybės pradžia, pasirengimas gyvenimo vyksmui. Labai

laikas. Kaip ir toksikozės atveju, moteris slapta, pasąmonėje nenori gimdyti.

svarbu, kad moteris jaustų tik teigiamas emocijas ne tik būdama nėščia, bet ir gerokai prieš pastodama. Krikščionybėje tam yra labai gera procedūra -

Jos organizmas atstumia vaisių.

vidinio apsivalymo sakramentas: atgaila ir Komunija. / mane

Reikia žinoti, kad motinos mintys įdiegiamos į pasąmoninę vaiko elge­

kreipėsi

labai jauna

- paprašė ji

moteris.

sio programą ir paskui veikia jo sveikatą bei likimą. Pavyzdžiui, jei motina

- Daktare,

nėštumo metu galvojo apie abortą, tai toks vaikas bus ligotas, jo imuninė

- Kas gi atsitiko? - paklausiau

sistema bus silpna, nes negatyvus motinos ketinimas vaiko pasąmonėje pa­

- Prieš mėnesį aš praradau man įvyko persileidimas.

leidžia veikti susinaikinimo programą.

labai

manęs,

- padėkite

man

įveikti stresinę

situaciją.

aš.

vaiką,

Aš nerandu sau

- pasakė ji, vietos,

vos sulaikydama ašaras,

negaliu

ramiai

-

miegoti. Jaučiuosi

kalta. Pabendravę

Nėščiųjų toksikozės

sujos pasąmoniniu protu,

mes

atradome persileidimo priežastis.

Girdėjau nuomonę, kad nėščiųjų toksikozės — tai civilizacijos produk­

Prieš pusę metų ji susipažino su vaikinu ir jau po mėnesio nuo jo tapo nėščia.

tas. Ir tai tiesa, nes, tarkime, kokios nors Afrikos genties moteris tiesiog nežino,

Jaunuolis nebuvo pasirengęs kurti šeimos ir tapti tėvu. Jis pasiūlė jai darytis abor­

kas tai yra.

tą.

Jei moteriai toksikozė, tai reiškia, kad ji pasąmoningai nenori turėti vai­

Mergina įsižeidė ir nusprendė,

šeimyninio gyvenimo pradžią ji įsivaizdavo dvejojo.

ko. Jos organizmas atstumia vaisių.

daryti Viena nėščioji, kuriai buvo nustatyta toksikozė,

labai bijojo gimdymo. Pasirodė,

kad jos motina gimdė labai sunkiai. Ją vos išgelbėjo.

Ir šios baimės persidavė dukrai.

kad vaiką gimdys ir auklės viena.

Be to, buvo jau

visai

ne

ir jos tėvai buvo prieš betėvystę. vėlu.

nesugebėjusi atleisti, jam

Ir štai po

Kas šitoje situacijoje kaltas? O kaltų

ir dėl

vaiko gimdymo ji

Tris mėnesius ji dvejojo.

Vaikinas ateidavo pas ją atsakė.

taip

Tačiau savo

ir siūlė tekėti

kelių

už jo,

Abortą

tačiau ji,

mėnesių jai įvyko persileidimas.

nėra. Juk kiekvienas žmogus pats kuria

savo pasaulį. Vadinasi, abiem jiems — ir merginai ir jaunuoliui — reikėjo pergy­ Kita manė,

būsimoji

mama,

kuriai

kad nėštumas — ne laiku.

irgi

buvo

diagnozuota

toksikozė, pasąmoningai

Esą iš pradžių reikia baigti mokslus,

o paskui

gimdyti.

Tokiais atvejais aš moterims aiškinu, kad jų pasąmonė visada parenka patį tinkamiausią momentą, kada reikia pastoti. Todėl nėštumą reikia tiesiog priimti ir pasikliauti savo pasąmone, o ji pati pasirūpins, kad vaikas gimtų sveikas.

venti šią Po kratyti

situaciją

ir gauti

keleto seansų,

teigiamą pamoką.

išmokusi būti atsakinga

už savo gyvenimą, ji sugebėjo atsi­

kaltės jausmo.

Nevaisingumas Viena svarbi pasąmonės funkcija yra garantuoti sveikų ir gyvybingų pa­ likuonių atsiradimą šiame pasaulyje. Jei moteris nevaisinga, tai reiškia, kad jos pasąmonėje užkoduotas toks elgesio modelis, kuris naikina būsimo vaiko

Persileidimas Tai įvyksta dėl didelės pasąmoninės baimės. Baimė dėl vaiko gimimo, dėl ateities, taip pat nepasitikėjimas vyru: „O jei staiga jis ims ir paliks mane!

sielą. Didžiulė motinos pasąmoninė agresija vaiko pasąmonėje bus sustiprin­ ta daugybę kartų. Toks vaikas bus tiesiog negyvybingas. Nevaisingos moti­ nos pasąmonėje veikia vaikų naikinimo programa.


258

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Visose religijose moteris asocijuojasi su tuo, kas žemiška, su kūnu, su derlingumu. Vyras - su tuo, kas dvasinga, su dvasia, su apvaisinimu. Krikš­ čionybėje yra priesakas: „Lai bijosi žmona vyro savo." Kodėl moteris turi

Kol pasąmoningai nepasirengta gimdyti, dėl pastojimo problemų bus. Kad ir kaip teoriškai jums norėtųsi vaiko, kad ir kokias aistringas kalbas kal­ bėtumėte - pirmiausia tam reikia pasiruošti.

bijoti vyro? Todėl, kad tokiu būdu ji negalės jausti j a m agresijos. Yra toks priežodis: „Bijo - vadinasi, gerbia." Baimė trukdo paleisti negatyvias emoci­

Išeitis viena - ištyrinėkite savo pasąmonę. Turbūt jūs rasite ten gimdy­ mo baimę — j u k tai atsakomybė, suvaržymai ir pareigos.

jas. Taigi moteris turi gerbti vyrą, bet jeigu negerbia, tai tegul nors bijosi. Moteris, kurios pasąmonėje slypi panieka vyrui, yra nevaisinga, nes ji nieki­

259

PAMILK LIGĄ SAVO

O kartais moteris bijo, kad pagimdžiusi ji pasidarys nepatraukli, susiga­ dins figūrą ir krūtinės formą.

na dvasią. O niekinantis moterį vyras neigia tą, kas žemiška, ir turi ligotą kūną. Ir dažnai tampa impotentu.

Prisimenu Irstai,

Neseniai į Auglio priežastis

mane —

kreipėsi

moteris,

didelė pasąmoninė

kuriai agresija

buvo

diagnozuotas gimdos

auglys.

kurie

taip pat neturėjo.

baigėsi

kiaušintakių

Buvo

du

kai po

laidą

daugelio

apie garsią

metų jai

manekenę.

tas pavyko, ji savo

Ilgą

laiką ji

negalėjo pastoti.

vyro paklausė:

— Tu dar vis mane myli? Juk aš tapau tokia stora ir negraži.

vyrams.

„Man geriau, kad jų nebūtų iš viso ", — pasakė ji man. Vaikų ji

vieną

abortai

ir du

Moterų nepatrauklumas po gimdymo yra mitas. Jeigu moteris nėštu­ negimdiniai

nėštumai,

operacijomis.

mui pasirengusi fiziškai ir dvasiškai, tuomet nėštumas - moters organizmo žydėjimas. Tos moterys, kurios moka rūpintis savo kūnu iki gimdymo, pa­ gimdžiusios puikią fizinę formą atstato. Rūpinimasis vaiku, naujo žmogaus

Kartais pastoti moteriai trukdo nedori ketinimai.

auklėjimas moterį daro dar gražesnę, atskleidžia naujus jos esybės aspektus. Kai tik moteris persvarstys savo vertybes, ji sugebės pastoti ir turėti svei­

Mano pažįstama papasakojo

tokią

istoriją.

kų palikuonių.

— Vienos mano draugės santykiai su vyriškiu tapo kritiški. Ir ji nusprendė jį

M. Eriksonas, amerikiečių psichiatras, aprašo tokį atvejį iš savo praktikos.

prisirišti prie savęs — pagimdyti vaiką. „Štai pastosiu nuo jo, - sakėji, - ir jis tada manęs

nepaliks.

kvailė.

Nė vieno

gyvenimą. Tačiau

Pareigos jausmas vyro

neleis." - „Mieloji,

negalima sulaikyti

vaiku.

Geriau su juo išsiskirk arba susigerink. tada ji manęs

vyru. Jie susituokė

ir po

kokia

tu

ir vaikui

Tada viskas bus gerai. "

važinėjo į kurortus.

metų jie vis tiek išsiskyrė.

-

Tiktai sugadinsi sau

nepaklausė ir nusprendė padaryti savaip.

nuo jojai nepavyko. Ji ilgai gydėsi, Po kelerių

— sakau jai,

Tačiau pastoti

Dabar aš suprantu priežastį.

Viena tik

pasitaiko

dešimt

13

metų.

Aš jai buvau

mediko ji manęs rimtai nevertino — tai,

beje,

tarp giminių

Taigi ji pasiimdavo globoti

naujagimius

kūdikius,

dėl įvairių

metų,

ir pagaliau ji

atsakymas

buvo

kreipėsi į

mane patarimo.

labai paprastas: „ Tu seniai

bandai pastoti.

Tačiau

tau trukdo vidinės priežastys. Bet vos tik tu įsisūnysi vaiką ir pajusi, kad jis visas (turiu

galvojeirfizinį

mą — net nežinau,

pat gali būti nevaisingumo priežastis. J u k vaikai - tai mūsų ateitis. Tiesiog

Kovo

nėra noro tapti tėvais. Tai sąlygoja tam tikros nuotaikos šeimoje, tėvų santy­

vaikų.

kiai ir jų požiūris į vaikus.

kaip

dažnai.

Mano

tavo Baimė ir pasipriešinimas gyvybės vyksmui, netikrumas dėl ateities taip

o

beviltiškai stengėsi pastoti ištisus

priežasčių likusius be tėvų, ir juos prižiūrėdavo, kol atsirasdavo įtėviai. Tai truko

O po pusės metų ji susipažino su kitu

metų jai gimė dukra.

brolis,

išmano seserų

artumą,

kaip

mėnesį ji įsisūnijo

ir

giminystę,

ir

tą dar galima išreikšti),

vaiką,

o

birželyje pastojo.

ypatingą tai po

priklausomybės trijų

jaus­

mėnesių pastosi."

Vėliau ji pagimdė dar keletą


260

VALERIJUS SINELNIKOVAS

261

PAMILK LIGĄ SAVO

Prisimenu,

P I E N O LIAUKOS

kaip pirmojo seanso

metu

moteris

niekaip

negalėjo susitaikyti su

mintimi, kad pirmuosius dėmesio ženklus reikia skirti sau. - Tačiau pirma galvoti apie save - tai blogai,

Jos simbolizuoja motinišką rūpestį, puoselėjimą, maitinimą, žindymą.

tai egoizmas,

- tvirtino ji.

— Egoizmas — kai jūs galvojate ir rūpinatės tiktai savimi ir negalvojate apie Pieno

kitus. Kai jums nerūpi ir jūsų visai nejaudina kito žmogaus gyvenimas. Kai visi

liaukų susirgimai

Tai atsisakymas „maitinti" save, meilės ir dėmesio sau bei rūpinimosi savi­

kiti jums nė motais. O kai galvojate apie save ir stengiatės keistis dėl kitų - tai jau

mi stoka. Svarbiausias principas yra toks: „Pradžioje - artimam, o tik paskui -

aukštoji

meilės

sau." Jūs užmirštate vieną iš priesakų: „Mylėk savo artimą kaip pats save."

kaupdama

žmonėms

ir gailestingumo

meilę sieloje, jūs

apraiška.

mylite save, jūs

kuriate

Keisdama

savo pasaulį

ir

meilės erdvę aplink save.

Ir

štai ateina toks momentas, kai jūs artimiems žmonėms pradedate dalyti ne gailes­ tį, o meilę. Nustoję kištis į kito žmogaus reikalus, mes vis dėlto keičiame jo gyveni­

Cistos ir sukietėjimai Šie negalavimai atspindi rūpinimosi perteklių, bereikalingą protekciją. Jūs taip labai kažkuo rūpinatės, kad tiesiog užgniaužiate save kaip asmenybę.

mą, į

keisdamiesi patys.

visatos

Savo gyvenimą

darydami geresnį,

mes įnešame savo

indėlį

evoliuciją.

Jūsų svarbiausias principas: „Viskas kitiems, o aš paskui." Oficialioji medicina atsiradus krūtyje augliams siūlo tik operaciją, nes ji savo arsenale neturi šios ligos slopinimo priemonių. Tačiau, kaip jūs jau

Mastitas Mastitą sukelia baimė ir pernelyg didelis nerimas dėl vaiko, karštligiškas

žinote, pašalinimas - tai ne gydymas. O atsikratyti šios ligos galima visai paprastai - tą aš žinau iš savo praktikos. T i k reikia pakeisti požiūrį į save ir į

rūpestis. J u m s atrodo, kad nesusitvarkysite.

aplinkinį pasaulį. Pas mane iš rajono atvažiavo moteris, kurią kamavo mastitas. Kai ji kreipėsi Viena mano pacientė taip labai „rūpinosi" sūnumi ir nerimavo dėl jo, kad tai ne tik sukėlė krūties auglį jai, elgesiu

tiesiog neleido jam

bet ir astmos priepuolius pačiam

laisvai gyventi,

vadinasi,

vaikui.

Nes ji savo

į savo pasąmonę, kad

-Žinoma,

ir kvėpuoti. pinsi.

Įmanė kreipėsi moteris, taktą

su jos pasąmone,

kuriai buvo nustatytas krūties auglys.

mes

rūpinimosi žmonėmis atspindys, ji gyveno

išaiškinome,

dar sumišęs su gailesčiu

kitų žmonių gyvenimą,

vo kas tik nori,

kad auglys

-

Užmezgę kon­

bei

užuojauta.

visiškai nesirūpindama savimi.

mėnesių ji

auglys kito.

vieną gražią

dieną

tai gavo atsakymą: „ Tu

bijai,

vaiko priežiūra."

— moteris sutinka su savo pasąmoniniu protu,

Vyras ištisomis dienomis darbe, o senelių nėra.

- kaip čia

nesirū­

Viską darau viena. Padėti,

patarti — nėra kam.

Faktiškai

Svarbiausia

bu­

Kartais mastitą gali sukelti elementarių žinių, kaip rūpintis savo krūti­ mis, trūkumas.

tačiau ne ji pati.

vartojo

Liudmila pagimdė

homeopatinius preparatus,

ir tuo pat metu — skirti dėmesio kitiems. seansu

su

ligos priežastis,

tai jos pernelyg didelio

— Man sau laiko nelieka, — pasakė ji. Keletą

nesusitvarkysi

kad išsiaiškintų

Pradžioje jis išnyko

tapo

visiškai.

mokėsi

Buvo įdomu stebėti,

minkštas

rūpintis

savimi

kaip su kiekvienu

ir paslankus, paskui sumažėjo

ir

kaip įprasta

maitinančioms

pritvinko,

pasidarė

nustebusi

ilgai žiūrėjo į

atžymos.

berniuką.

kietos

Gimdymas

buvo

motinoms, jai pradėjo ir

karštos.

termometrą.

sėkmingas.

Į

trečią

aktyviai gamintis pienas.

Liudmila pamatavo

temperatūrą.

Gyvsidabrio stulpelis pakilo

virš 42

dieną, Krūtys Paskui laipsnių


262

VALERIJUS SINELNIKOVAS

„Keista, kitą

ir

čiau,

-pagalvojo

vėl pamatavo

moteris,

-

temperatūrą.

iki aukščiausio

termometro

tikriausiai

termometras

Šįkart gyvsidabrio

sugedo.

" Ji paėmė

Liudmilos

stulpelis pakilo

dar aukš­

- Gal palaukime su injekcijomis, — pasakė jis, - jos temperatūra normali.

taško.

medicinos

Vyras

Po

ji,-irjokiu

minutės atbėgo gydytojas

nurodymus

medicinos

— Tuoj pat

į

būdu

nesikelkite.

ir akušerė.

Gydytojas

tuoj

pakviesiu

gydytoją.

nedelsdamas pradėjo

duoti

seseriai:

ruoškite

atidžiai

kai

dimedrolį,

hormonus

ir antibiotikus.

ištyrinėjo

termometrus,

išmesti, jie sugedę.

Gydytojas pridėjo

savo

delną prie

- nustebo gydytojas,

-Manyčiau,

- pasakė Liudmilos

- paklausė ji.

— Ne, - atsakė Liudmila, — o man niekas ir nesakė. mieloji,

traukė,

— ramiai pasakė akušerė,- tada su tavim

Liudmilos

- kreipėsi jis į medicinos seserį,

- Stebuklai,

— Na,

žmonos

kaktos

delną

ir

Temperatūra

visiš­

kaktos. — atneškite kitą

termometrą.

Po kelių minučių naujas termometras parodė visiškai normalią temperatūrą.

-Ar

nutraukei?

pridėjo prie

Daktare, pasižiūrėkite.

Akušerė ramiai žiūrėjo į krūtis. tu pieną

kaktą.

normali.

- Lenočka,

analginą,

žmoną į

termometrą.

- Galite juos

-šūktelėjo

ir pabučiavo

pasakė:

siaubas.

— Gulėkite,

viskas aišku.

Akušerė pradėjo masažuoti krūtis ir traukti pieną. Liudmila raitėsi ir dejavo iš

pasižiūrėkite

seserį."

Medicinos sesuo atėjo labai greitai. Ir kai ji pažiūrėjo į termometrą, jos veide suspindo

vyras priėjo

- Kaip normali?— vienu balsu nusistebėjo gydytojas ir medicinos sesuo. — Jūs

„Keista, — vėl pagalvojo ji, - jaučiuosi aš gerai. Stai tiktai krūtys dega. Rei­ kia pasikviesti

263

PAMILK LIGĄ SAVO

skausmo.

sąstovispraėjo

Liudmila - Tai

ir

- negali iškart du vyras,

temperatūra

iš tikrųjų jautėsi gerai. aš dabar

visą

-

termometrai būti sugedę.

kad termometrai geri.

Pieną

nu­

nukrito. Pieno

laiką

turėsiu

atsakė

akušerė,

liaukos taip

suminkštėjo.

nutraukinėti pieną? — paklausė ji

akušerės.

— Kentėk,

brangioji,

- kalbėjo akušerė,

-pradžioje bus sunku,

už tai paskui

palengvės.

- Tiktai pradžioje, pieno latakai.

— Kokia „pieninga" mama,

- pasakė gydytojas.

-

O štai

kai

mano žmona

Akušerė

-

O paskui bus viskas gerai. buvo

-

kol pradės

normaliai funkcionuoti

Pieno gaminsis tiek,

teisi. Jau po savaitės Liudmila galėjo apsieti

kiek reikės vaikui. be

nutraukimo.

gimdė, — tęsėjis, —pieno buvo mažai. Teko pirkti jai riešutus, girdyti arbata su pienu, dėti po liežuviu grūstus kmynus. kur dėti.

Pusę gimdymo

Tuo

metu su

— Suleiskime

O po dviejų dienų pieno buvo tiek,

namų galima

medikamentais atėjo

vaistus,

kad nežinojome,

buvo pamaitinti.

Nepakankamai išsivysčiusios pieno liaukos Į mane dažnai kreipiasi jaunos moterys, kad aš hipnozės būdu padėčiau

medicinos sesuo.

padidinti joms krūtis. Dažniausiai tai pavyksta.

— pasakė daktaras.

Mažų krūtų priežastis dažniausiai viena — savo moteriškumo atsisaky­

— O galbūt išsiversime be vaistų? - paklausė Liudmila.

-

Vis dėlto

chemija.

mas. Tokiais atvejais kiti antriniai lytiniai požymiai taip pat būna silpni.

Vaikui bus blogai. — Ką kepti

tu! - pasipiktino gydytojas.

kiaušinienę. Tuo

momentu į palatą

— Kas

atsitiko?

Medicinos sesuo toliau

Temperatūra pakilo

traukė pieną.

užėjo

- Pasižiūrėk į savo

krūtis.

Ant jų galima

virš keturiasdešimt.

Liudmilos

vyras.

manęs

ar galite jūs

hipnozės

būdu padidinti

man

krūtis? - paklausė

mergina.

- Galiu, jei jūs vykdysite visas mano instrukcijas, - atsakiau aš jai.

- paklausė jis. ir gydytojas išaiškino situaciją.

- Daktare,

Man pasisekė labai greitai panardinti ją į gilų transą, ir mes išsiaiškinome, kad O akušerė dirbo savo darbą -

vaikystėje jai susiformavo jos buvo skausmingos,

negatyvus požiūris į save, dažnai vėluodavo.

kaip į būsimą

moterį.

Menstruaci­

Kiti antriniai lytiniai požymiai - neryškūs.


264

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Tada nimas, rodė,

jai

papasakojau,

kas

yra

moteriškumas,

normali lytinė branda. Ji taip pat kad to pakako, jog dviem

susiformavo

išmatavimais padidėtų

motinystė,

265

PAMILK LIGĄ SAVO

vedybinis

gyve­

infekcija „atsibunda".

naują savo įvaizdį.

Pasi­

jo mechanizmo vaidmenį.

krūtinė.

Tokiu

O atmosferos

atveju

pasaulėžiūrą.

labai

Be šito

reiškiniai ir alkoholis

svarbu pašalinti pačias

išgyti

neįmanoma,

atlieka

ligos priežastis

paleidžiamo­

- pakeisti

kad ir kokius stiprius antibiotikus

savo varto­

tumėte. VYRŲ LIGOS

Į mane dažnai pagalbos kreipiasi pagyvenę vyrai, kuriuos kamuoja prostatos Vyrų ligos - tai neteisingo vyro požiūrio j patį save ir į moterį rezultatas.

adenoma. Susergama, kai didėdamas auglys užspaudžia šlapimo kanalą ir atsi­

Galima sakyti, kad vyras, neigiantis savo vyriškumą ar abejojantis savimi,

randa šlapinimosi problemos: šlapimo tekėjimas maža srove, dažnas šlapinimasis

suserga lytinių organų ligomis. Jeigu vyras jaučia neigiamas emocijas prie­

naktį, skausmai tarpvietėje, diegliai šlapinantis ir kt. Oficialioji medicina siūlo

šingai lyčiai (nuoskaudos, pyktis, pretenzijos ir kita), tai panašių susirgimų

tik operaciją. O aš jau įsitikinau praktiškai, kad puikių rezultatų duoda homeo­

neišvengs.

patiniai vaistai ir pasąmoninio elgesio modelio pakeitimas.

Ir dar: vyro lytinių organų būklė atspindi jo seksualinės energijos kiekį Štai

bei kokybę.

vienas

zuota prostatos Sėklidės,

varpa ir prostata

Šie organai simbolizuoja vyriškus principus ir vyriškumą, o jų susirgi­

toks pavyzdys.

adenoma.

rius metus.

O prieš savaitę jam

kad visiškai

uždarė šlapimo

mai atspindi sukauptas nuoskaudas ir pyktį, pretenzijas ir nepasitenkinimą

atliko pirmąjį

seksualiniu partneriu. Tokios emocijos tiesiogine prasme „smogia" į lytinius

vamzdelį,

organus. Todėl vyro ir žmonos, vyro ir moters santykių harmonija yra abiejų

racijos etapas turėjo

valandą Vienas vyras pas mane gydėsi nuo chroniško prostatito. Prieš kelerius metus jis paskui

ir apskritai į moteris.

trichomonoze. O

Jo

viskas prasidėjo

„nuotykių nuo

"priežastis

— požiūris į žmoną

noro atkeršyti žmonai

už neištikimy­

mas sunkiai. timis.

Ši

nuomonė

Gydytojai

liga kitokia.

organizmą,

o

medikamentinėmis

tą aiškina ypatinga šio

kaipmat paaštrėja persisaldžius ar Antibiotikais tikrosios,

ja „snaudžia" organizme vyras,

šiuolaikinėmis

infekcija

metafizinės ir laukia

remdamasis senais

elgesio

tiesiog laiko,

priemonėmis

organo sandara išgėrus svaigalų. nuslopinama

ligos priežastys

savo

dalyvavo

simptomai

Auglys tapo

Greitoji pagalba jį

atvežė į

iš pūslės per priekinę pilvo indą,

dirbome su juo,

mane

vyrui jau

ir į priėmimą

aiškindamiesi

sienelę į

į kurį tekėjo šlapimas. O

diagno­

beveik prieš septyne­

tekėti šlapimas.

būti labai sudėtingas. apie

vyriškis, jam

atsirado

toks didelis, ligoninę

ir jau

išorę

išvedė

Antrasis ope­

apie septyniasdešimt.

atvažiavo

ligos priežastis.

su

dukra.

Visą

Labai padėjo,

kad

dukra.

Ligą jam sukėlė susikaupusios nuoskaudos jau mirusiai žmonai ir moterims ap­ skritai.

Šeimos gyvenime jis sukurdavo

tokias situacijas,

kuriose jo

vyriška savimeilė

nuolat patirdavo smūgius. Aš jam paruošiau homeopatinių vaistų, daviau namų už­

bę. Ir tas jo noras atsisuko prieš jį patį. Paprastai prostatitas

nustojo

o prie vamzdelio pritvirtino

mes

kabinete pagyvenęs

ligos

kanalą.

etapą:

Ligoninėje jis sužinojo

sveikatos pagrindas.

sirgo gonorėja,

operacijos

Mano

Pirmieji

modeliais, pradeda

ir kitomis priežas­ Tačiau

mano

ir įvaroma giliau

nepašalinamos.

kad primintų

gydo­

Irstai

apie save.

negatyviai galvoti ar

į

infekci­

duotį peržiūrėti savo gyvenimą ir pakeisti požiūrį į daugelį praeities įvykių. Po

dviejų

savaičių

laimingas jis

atėjo pas

mane.

Šlapimas pradėjo

tekėti

natūraliai. Dar po savaitės jam ištraukė vamzdelį. O po dviejų mėnesių šlapimas išvis pradėjo

tekėti

laisvai.

Aš džiaugiausi kartu su juo.

Ir kai

tus, ypač malonūs.

veikti,

septynerius metus,

Tačiau o

Tokie momentai,

mane nustebino

kai matai savo darbo

toks greitas

išgijimas įvyko per nepilnus tris

išgijimas. Juk liga

mėnesius.

rezulta­ tęsėsi


266

VALERIJUS SINELNIKOVAS

- Įprastas adenomos gydymas pirmieji

rezultatai pasirodė

buna

labai

ilgas,

- pasakiau jam.

-

267

PAMILK LIGĄ SAVO

Su amžiumi problemos vyrams gilėja. Tai vyksta dėl to, kad vyrai prade­

O jums

da pasiduoti. Įsitikinimas, kad sensti, daro savo „juodą" darbą.

labai greitai.

-Žinote, daktare, kai išėjau iš jūsų, tai pasijutau kur kas geriau. Aš pradė­ jau kiekvieną dieną melstis ir dėkoti Dievui už šitą,

ne, jau už aną ligą.

Ir dariau

Impotencija Baimė, įtampa, kaltės jausmas dėl sekso silpnina potenciją ar netgi visiš­

viską, ką jūs sakėte. Pirmąją savaite aš meldžiausi po keletą valandų per dieną. Ir kai šlapimas pradėjo

tekėti,

stengtis dar labiau.

aš supratu,

Nusprendžiau,

kad viską darau

kad sustoti

teisingai.

Tada ėmiau

kai ją užgesina.

nereikia.

- Kaip sakė Jėzus Kristus: „ Visko, ko prašysite maldoje su tikėjimu, gausite. "

Mano

- Taip,

— Daktare, jūs žinote,

daktare,

bei jūsų saldžiosios

aš manau,

kad mano

kruopelės atliko savo

tikėjimas savimi, jumis ir išgijimu

susipažinau

darbą.

kabinete sėdi su

viena

truputį išgėrėme, P.

S.

Po kelerių

manęs priėjo

metų aš skaičiau paskaitą kino

teatre.

Po paskaitos prie

pas

moteris.

- Daktare,

ar jūs

mane prisimenate?

- Žinoma prisimenu, penkerius metus su

tėvu.

-

iškart ją pažinau,

— jūs

kad

Kiekvieną

buvote pas

knygą

kartą jus prisimena

moterimi. Ji pasikvietė

bobulę. Ji pasakė,

mane į savo

pasiteisinau

Pasėdėjome,

kad ir kaip stengiausi.

nuovargiu.

kad mane „užkerėjo".

Tačiau neseniai

namus.

man nieko neišėjo,

kad neužsitraukčiau gėdos,

— Žmona

mane prieš

čia

kai ėjote pas tą

nusipirkčiau jūsų

su žmona man viskas būna puikiai.

o kai sugulėme į lovą,

žinoma, vieną

ir sutrikęs pasakoja:

Paskui

nuėjau

Ir esą greičiausiai tai padarė

žmona.

- paklausė ji.

Kaip jam sekasi?

- Aš specialiai priėjau, Tėvas gyvas, jaučiasi gerai.

Aš,

vyras

- Žinoma,

ir jums padėkočiau. su

dėkingumu.

bijojau,

nekalta,

- pasakiau aš.

- Sakykite,

ar jautėte kaltės jausmą,

moterį? dar ir kokį, - atsakė jis.

- Aš ne tik jaučiausi kaltas,

bet dar ir

kad žmona apie tai nesužinotų. Juk ši moteris gyvena gretimoje laiptinėje.

- Staijūsų

kaltė ir baimė padarė jus lytiškai nepajėgų. Jūsų

vyriškas organas

Jeigu jūs nerimaujate dėl savo vyriškumo, tai turėsite lytinių organų

jums nepakluso, tokiu būdu jus gelbėdamas. Jis pasirodė kur kas „protingesnis" užjus.

problemų. Vidinės baimės slopina vyriškumą. Negalima ne tik neigti savo

— Tai reiškia, - sužibo vyro akys, - kad jeigu aš sugebėsiu atsikratyti kaltės

vyriškumo ir jėgos, tačiau pavojinga netgi abejoti savim, savo sprendimų

jausmo ir baimės, — O jūs

teisingumu.

tai man su ta moterim viskas bus gerai?

susirengėte

- Ne, jokiu Vienas mano pacientas, visai jaunas vaikinas, gyvenime patyrė įvykių, po ku­ rių pradėjo

labai smarkiai abejoti savimi.

sėklidžių

vandenligė.

Sių

negatyvių

išgyvenimų

rezultatas-

būdu! Mano puiki šeima.

puikūs santykiai. rau,

skirtis?—paklausiau

Tiesiog paskutiniu

kaip sakoma,

laiku

aš. Du

vaikai.

Su žmona

su ja

dažnai

baramės.

visada Štai

buvo

ir pano­

„pasukti"į šalį.

- Tačiau juk jūsų pasąmonė, sukeldama impotenciją, rūpinosi šeimos išsau­ gojimu ir norėjo, kad jūs pakeistumėte savo santykius su žmona. Pats sakėte, kad

Seksualinė įtampa ir kaltės jausmas dėl sekso taip pat gali sukelti ligą, kadangi vyras tokiu būdu prašosi baudžiamas.

su

ieškoti savo

Vyras žmonai buvo neištikimas keletą kartų ir kiekvieną kartą už tai „gau­ davo " vis naują lytinių organų ligą.

žmona jums tų

viskas puikiai pavyksta.

dalykų,

kurių jums paskutiniu

šeimyninius santykius,

nes paskui

bėdų

neišvengsite.

Galbūt prieš metu

nesuteikia

supraskite pats save. Aš negaliu jums

bėgdamas pas žmona,

kitą

moterį

išsiaiškinkite

Nesistenkite peržengti per save,

nei drausti,

nei patarti.

teisės. Dabar jūs žinote savo negalavimų priežastis ir galite rinktis.

Neturiu


268

VALERIJUS SINELNIKOVAS

—Aš manau, kadjūs teisus, - sutinka vyras. — Iš pradžių reikia suprasti save.

269

PAMILK LIGĄ SAVO

- Tomis

dienomis

bemaž

išprotėjau

pykčio

ir

nuoskaudos,

-prisipažino

jis man. — Aš netgi norėjau ir šitą namą, ir ją su tuo namu sudeginti. Aš prakei­ Potenciją labai silpnina pyktis ant sekso partnerės, taip pat senos nuos­ kaudos moterims.

kiau tada ne tik šitą moterį, -Ar jūs

iki

šiol

tačiau ir visas moteris pasaulyje.

negatyviai galvojate

apie

buvusią

žmoną?

— Aš jos nekenčiu. Pas

mane į priėmimą

— Daktare,

atėjo

aš turiu

— Kokią problemą? — Paskutiniu

metu

56 metų

vyras

ir

užsikirsdamas pradėjo pasakoti:

tokią problemą...

-

- Taip,

- Silpna erekcija, greitas sėklos išsiveržimas ar

kas nors kita? — Silpna

lipšni.

moteris,

moteris jūs su

Suprantate, prieš metus aš išsiskyriau

viena moterimi. Ji taip gerai su

su savo

žmona.

manim elgiasi, gera,

Tačiau kai tik sugulame į lovą - nieko

prakeiksmų.

bet jūsų

neišeina. Ji,

Ir

— Visų pirma

atleisti!

dėmesin­

- Bus sunku,

tačiau

žinoma,

mane

-Ne,

aš tai padarysiu.

pas seksopatologą. Jis

man

Aš jam sakau,

ten

kažką stimuliavo

kad man

mano galvoje ar sieloje.

kažkokiu prietaisu,

reikia gydyti O jis juokiasi

ne

varpą,

ir sako,

tačiau

nie­

-Jūs

nes jaučiu,

kad

agresyvias

kad viskas praeis.

Paskui aš pradėjau vartoti „Iochimbe" - tai tokios tabletės. Tai po jų man išvis neišeina. kad lytinio

silpnumo priežastis yra jūsų

viduje,

sieloje?—

jo.

pykčio,

neapykantos

ir

netgi

bet ir visas moteris pasaulyje.

minkite

pabandysite?

turite atleisti mintis,

prakeikimus,

ir palinkėkite

greičiau jums

buvusiai žmonai, prašyti Dievo,

visa,

viskas pradės

kuriuos

jai

kas geriausia.

siuntėte.

visatos atleidimo

Paskui

jai

Ir kuo greičiau jūs

padėkokite, tą padarysite,

tas

palai­ tuo

veikti.

šimčia

procentų.

- Aš padariau viską, ką man sakėte.

— Na,

sieloje ar galvoje,

aš nežinau.

Tačiau kažkur viduje - tai tikrai.

— Tada pabandykime kreiptis į jūsų vidų ir išaiškinti priežastis. Ar jūs pasi­ rengęs?

- Ir toliau atsilaisvinkite nuo siminkite emocijas

— Tai,

žinoma,

Paskui mes priežastis.

visiškai kitokia. Ji ir namą

Po savaitės jis atėjo pas mane ir pranešė, kad jo būklė pagerėjo aštuoniasde-

— Tai jūs jaučiate, klausiu

lytiškai pajėgus.

aš pabandysiu.

tik

nieko

nuoskaudų,

Tai liečia ne tik buvusią žmoną,

-Ar

priežastis —

kad būtumėte

kuria aš susipažinau,

sieloje susikaupė

ramina, kad j ai esą ir taip su manim gerai, tačiau aš jaučiuosi nevisavertis. Ėjau

kas nepadėjo.

norite,

— Tai ką gi man daryti? — klausia vyras. erekcija.

štai susipažinau su ga,

žiūrėdamas į

turi, ir jai iš manęs nieko nereikia.

moterimis nesiseka.

— Kas nesiseka? - klausiu aš.

taip

— Bet juk ta

klausiu jo. man su

— Ir

daktare. Juk aš sau

noriu

tiktai gera.

šimtas

užmezgėme kontaktą su jo pasąmone ir išaiškinome to

Priešdešimt metų, pasirodo, jisantrą

kartą

vedėmoterįsu

vaiku.

visas

gyvenimo

moterims,

situacijas,

negatyvių

minčių,

kai jūs jautėte

ir pažvelkite į šiuos įvykius su

kaupkite sieloje meilę. nors

mažiausias

naujais jausmais.

Pri­

negatyvias Tada

bus

procentų.

negalavimo Iš pirmos

santuokosjis turėjo jau suaugusį sūnų. Ypatingos meilės ir šilumos antrajai žmonai jis

Pasąmoninė jaunuolių impotencijos priežastis gali būti moterų ir moti­ nos baimė.

nejautė. Mano pacientas buvo pasiturintis, ir, kaip jis sakė, ta moteris tekėjo už jo dėl išskaičiavimo. Tadajis pradėjo statyti naują didelį namą. Prieš metus baigė irperrašė

Vienam

vaikinui niekaip nepavykdavo seksas su merginomis.

Tam trukdė dide­

jį žmonai. O ji jį išvijo ir padavė pareiškimą skyryboms. Taigi lytinio silpnumo prie­

lis drovėjimasis ir netgi moterų baimė. Iš pasąmoninio proto sužinojome, kad jo šei­

žastis yra jo negatyvus požiūris į šitą situaciją ir į buvusią žmoną.

moje viskam

vadovavo motina. Ji buvo labai griežta ir visuomet užslopindavo tėvą.


270

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Aš cialiai

padėjau

jaunuoliui

treniravosi,

pranešė,

išsilaisvinti

kad įgytų

kad į kitą seansą

- Daktare,

pasąmoninių

vyriškumo.

Po

kurio

baimių. laiko jis

Jis

taip

pat

man paskambino

271

PAMILK LIGĄ SAVO

spe­

Pažinojau vieną senelį, kuris būdamas aštuoniasdešimties vedė šešiasdešimt-

ir

metę. Tai ši moteris po dviejų savaičių nuo jo pabėgo. Kai pažįstamos pensi­ ninkės domėjosi, kokia to priežastis, tai ji atsakė: „Vos ne iki mirties užmylė­

nebeateis.

aš prieš savaitę susipažinau

su

mergina.

Ir man

viskas pavyko

jo, nelabasis." O j u k ypatinga fizine jėga tėvukas neišsiskyrė. Ištisomis die­ nomis sėdėjo sau taikiai ant suolelio prie savo namo ir gliaudė saulėgrąžas.

puikiai.

Potenciją silpnina abejojimas savo vyriškumu bei veiksmų teisingumu.

Greitas sėklos išsiveržimas Šio sutrikimo priežastis paprastai būna žinių apie seksą stoka, taip pat

Mano mas.

Mes

kabinete sėdi tada,

- Kaipgi

darbo praradimas gali

lytinis silpnu­

kad šis

negalavi­

būti

susijęs

su

koks

reikalas,

- šūktelėjo

lytinės galios praradimu? -

vyriškis.

kad vyras turi aprūpinti šeimą.

tai save ėmiau Tada

-Ir ką gi jūs

- Mat visada

Ir štai,

kai aš ilgai negalėjau

barti, priekaištauti sau: „Koks aš vyras, jei

atsirado

lytinis

maniau, negaliu

beprasmiška.

rengiatės dabar daryti? - paklausiau

Aš anksčiau

mėgau save graužti.

Tiesiog reikia

mėnesio jis

rasti darbą.

aš.

- Priekaištausite sau

Tačiau dabar supratau,

Ir kažkodėl aš dabar įsitikinęs,

kad tai kad dar­

laiku. vėl atėjo pas

atėjo

norite

užsirašyti pakartotinei

pasipiršti.

— Ne,

daktare.

Tik norėjau pranešti,

kad viskas gerai.

O žmona prašė per­

duoti jums nepaprastą padėką irstai šią dovaną, - tai pasakęs vyriškis padėjo ant stalo ryšulį. - Tarp kitko, - pridūrė jis, - darbą aš susiradau praėjus savaitei po Darbas geras,

man patinka.

- pradėjo jis sumišęs,

ir aš labai greitai baigiau. baigiau.

- prieš keletą

Kažkaip

- Kokią

trukdo.

mėnesių

aš susipažinau

su

Prieš savaitę mes buvome lytiškai artimi,

Prieš kelias dienas

Ir štai dabar bijau,

—Ar iki pažinties su šita

mergina

mes dar kartą pabandėme,

kad tai netaptų

turėjote

lytinių

negalėjau sutikti mylimos merginos,

literatūrą

Aš iškart supratau,

kad tam jaunuoliui problemų

blogu įpročiu.

kontaktų?—paklausiau. be to,

labai drovėjausi.

atsakė jis. kilo dėl tam

tikrų žinių

ir

trūkumo. ar

jūs

paauglystėje

užsiiminėjote

- Iš viso keletą kartų, - atsakė jis. minga

tačiau

skaitėte apie seksą?

- Praktiškai jokios,

ir gali

neigiamai paveikti

- Visa tai niekai. dienos jūs pradedate Vaikinas

Socialiniai įsitikinimai ir pojūtis, kad sensti, taip pat gali būti lytinės

metų jaunuolis.

Tačiau štai kas man

- Sakykite,

konsultacijai?

26

mergina. Visą tą laiką merginausi jai. Ji man labai patinka, aš netgi galvoju jai

patyrimo

mane.

-Arjūs

seanso.

/ priėmimą

- Ne.

rasiu artimiausiu Po

liams, kurie tik pradeda lytinį gyvenimą.

aš vėl greitai

silpnumas.

ir anksčiau? - Ne.

abejonės, baimės ir nepasitikėjimas savimi. Tai dažniausiai pasitaiko jaunuo­

—Jūs žinote,

ir dabar,

išlaikyti šeimos?"

atsirado

aš.

rasti darbo,

kaip

mėnesius jam

kai jis neteko darbo.

- Aš supratau, manau

Prieš du

užmezgėme kontaktą su jo pasąmone ir išaiškinome,

mas atsirado

paklausiau

vyriškis.

onanizmu.

- Kažkur buvau girdėjęs,

lytinius gebėjimus

ir

kad tai kenks­

net psichiką.

Taip kalba tie, kurie nieko apie tai neišmano. Nuo šian­

užsiiminėti

nustebęs žiūri į

onanizmu. mane.

- Ir ne šiaip sau užsiiminėti, — tęsiau aš, — o labai atidžiai, kreipiant dėmesį

funkcijos susilpnėjimo priežastis. Aš įsitikinęs, kad potencijos problemų prie­

į visus pojūčius. Jūs mokysitės pajusti patį save. Jūs

žastis yra ne amžius, o įsitikinimas, kad funkcija gęsta. Tarp amžiaus ir lyti­

kuriuo susijaudinimo

nės galios nėra jokio ryšio, jeigu jūs kartu šių abiejų sąvokų nesusiesite patys.

savaitę aš nepatariu jums turėti lytinių

momentu.

Tokiu

būdu

mokysitės pradėti ir užbaigti bet

išmoksite kontroliuoti save.

kontaktų su savo sužadėtine.

Pirmąją

Galima susi-


272

VALERIJUS SINELNIKOVAS

tikti, bendrauti, bučiuotis, bet ne daugiau. Ir štai jums reikalinga literatūra. Aš daviau jam

kelias

Jis atėjo sutartu

knygeles

ir pasakiau

ateiti po

dviejų

galite

baigti

tada,

kada

sąmoningai panorėsite.

savaičių.

laiku.

— Daktare, man viskas labai gerai, — džiugiai pranešė jis. — Po mėnesio mes nusprendėme

273

PAMILK LIGĄ SAVO

VENERINĖS LIGOS

susituokti. Sifilis, gonorėja, pūslelinė, trichomonozė, ZIV

Greito sėklos išsiveržimo priežastis gali būti ūmumas ir nesivaldymas, taip pat noras viską daryti greitai, neatidėliotinai, - žodžiu, skubėjimas gyventi.

Kaltės jausmas dėl sekso ir poreikis būti nubaustam, taip pat įsitikini­ mas, kad genitalijos nuodėmingos ir nešvarios, kitaip sakant, priešiškumas savo lyties organams - tai svarbiausia priežastis, dėl kurios sergama venerinė­

Į priėmimų pas mane iš kito kelerius

metus jis kentėjo

miesto atvažiavo

nuo greito sėklos

vidutinio amžiaus

išsiveržimo,

vyriškis. Jau

bet pagalbos nesikreipė —

drovėjosi. Užmezgę kontaktą su jo pasąmoniniu protu, mes išaiškinome, kad grei­ tas sėklos išsiveržimas yra ūmumo

tam

tikrų jo

charakterio

nesusivaldymo

ir

— atspindys.

— Taip,

požiūriu į savo lytinius organus ir į savo seksualumo apraiškas. Aš netgi pasakysiu daugiau: visus šiandien žinomus venerinių ligų sukė­ lėjus sukūrė iš baimės ir gėdos kilę žmonių įsitikinimai, kad seksas - nuodė­ minga ir Dievo baudžiama veikla.

daktare,

greičiausiai

taip

ir yra.

išlendu su savo pastabomis.

Negaliu susilaikyti.

aš taip pat labai greitai.

Stengiuosi

pat

bruožų —

mis ligomis. Visas šias problemas mes susikuriame negatyviu ir agresyviu

Netgi susirinkimuose aš visada

O paskui nuo to kenčiu.

maistą praryti

nekramtęs.

Valgau

Rūkydamas

taip

Pažvelkime į istoriją. Iki Atgimimo epochos bažnyčia ir inkvizicija griežtai sekė savo ganomųjų papročius, kad būtų laikomasi septintojo Dievo įsakymo, ir nepakentė lytinio palaidumo. O Atgimimo epochoje prasidėjo seksualinė revo­

skubu.

liucija. Tada ir atsirado sifilis. Kažkodėl manoma, kad šią ligą iš Naujojo Pasaulio

Mes su juo sukūrėme naujus elgesio būdus, ir aš jam daviau „ namų užduotį ".

atvežė Kolumbas. Bet Kolumbas čia nekaltas. Tiesiog žmonės, neatsikratę kaltės

— Dabar, jeigu taip:

kai

taps

vientisas,

kartų maistą.

valgysite,

norite tai

išsigydyti maistą

ir kontroliuoti sėklos

kramtykite

visiškai sumirks seilėse.

lėtai,

nei minkštą.

kad rupų

jausmo bei savęs baudimo ir neišmokę teisingos sekso elgsenos, uždraustiems

tegul maisto gumulėlis

burnoje

jausmams leido išeiti laukan. Bažnyčia jau nebegalėjo kaip anksčiau tvardyti

kiek

žmonių aistrų. Ir tuomet kolektyvinis pasąmoninis protas sukūrė tokią ligą, ku­

Paskaičiuokite,

kad visiškai susmulkintumėt

Tačiau bėgant šimtmečiams sifilį ir kitas venerines ligas medicina išmo­

Taip elkitės su kiekviena maisto porcija. Ar daug rūkote? — klausiu jo.

ko slopinti antibiotikais. Būtent slopinti, o ne gydyti, nes tuo priežastys

rūkote,

tai

būna

iš pradžių

maistą sukramtyti judesių

ir mažiau, ištraukite

reikia

rią žmonės suvokė kaip bausmę už savo nuodėmes.

daugiau

— Pusę pakelio per dieną, — Kai

elgsitės

Tik tada prarykite.

reikia žandikauliu atlikti kramtymo judesį, Atkreipkite dėmesį,

išsiveržimą, jūs

- atsako pacientas.

iš dėžutės degtuką.

nėra pašalinamos. O priežastys - tai palaidas elgesys ir kaltės jausmas dėl

Padėkite jį ant

sekso.

vieno kelio. Paskui ištraukite cigaretę ir padėkite ant kito kelio. Paskui uždarykite

Septintajame XX amžiaus dešimtmetyje įvyko eilinė seksualinė revoliu­

dėžutę ir paslėpkite cigarečių pakelį. Tada užsidekite cigaretę ir rūkykite ją labai

cija. Ją lydėjo narkotikų bumas. Tačiau žmonių mintys ir jausmai mažai

lėtai.

pasikeitė. Ir štai kolektyvinis pasąmoninis protas sukuria naują bausmę -

Paskaičiuokite,

kiek kartų turite užsitraukti,

Paskui pradėkite eksperimentuoti. kite.

Užsitraukite

vieną du

O kitą cigaretę surūkykite lėtai iki galo.

sekite savo pojūčius.

Po

kurio

laiko pajusite,

kad surūkytumėte visą cigaretę. kartus

ir cigaretę

Dar kitą rūkykite greitai. kad galite save

išmes­

ligą, kurios pavadinimas ŽIV. Šita liga virusinės kilmės, ji šiuolaikinės medi­

Be to,

cinos vaistais neįveikiama. Tačiau mokslininkai ir toliau švaisto milžiniškus

kontroliuoti,

kad

pinigus vaistams nuo ŽIV sukurti. Ir aš esu tikras, kad tokie vaistai bus su-


274

VALERIJUS SINELNIKOVAS

275

PAMILK LIGĄ SAVO

kurti. Tačiau kokių pastangų kaina? Ir su kokiomis pasekmėmis? Jie negydys -

nasi, jei

jie tik slopins ligą, o kartu su liga - ir visą organizmą. Ir paskui tai sukels dar

sveikas žmogus),

rimtesnę negalią. Tačiau toks procesas tęstis iki begalybės negali.

pasąmoninis

mergina

labai

trokšta seksualaus

tačiau

bendravimo

to įgyvendinti negali dėl tam

savęs prievartavimas.

O

(o jo tikrų

trokšta

tabu,

vidinė prievarta pritraukia

kiekvienas

tuomet vyksta išorinę.

Nuo visų ligų vaistai seniai sukurti - tai ketinimų tyrumas! T i k šie vaistai yra ne tabletė, kurią žmonės svajoja gauti iš gydytojo, o slypi mumyse.

Seniai laikas suprasti, kad draudimai nepadeda. Seksualinė energija -

Labai svarbu nuo pat vaikystės mokyti žmogų sveiko požiūrio į seksą. Ir

tai neatsiejama mūsų pasaulio dalis. Ji yra jo raidos ir funkcionavimo pagrin­

tas mokymas turi remtis ne nuodėmės ir purvo sąvokomis. Svarbu išmokti

das. Ją reikia ne atmesti ir drausti, o priimti ir išmokti protingai ja naudotis.

elgtis su pačiu savimi, su priešinga lytimi, apskritai su žmonėmis ir su aplin­

Seksas - tai harmoninga vyro ir moters santykių apraiška. Išmokite mėgautis

kiniu pasauliu. O geriausi to mokytojai yra tėvai. Tiksliau, jų tarpusavio

bendravimu su priešinga lytimi, dovanokite ir gaukite meilę. Si sąjunga pa­

santykiai ir požiūris į seksą.

deda prisiliesti prie kito originalaus ir savotiškai labai gražaus pasaulio. O tai

M a n patinka daoizmo, senovinės kinų filosofinės sistemos, požiūris į

praturtins jūsų asmeninius išgyvenimus ir jūsų pasaulį.

seksą. Lytinį aktą jie laikė bendrosios tvarkos ir harmonijos gamtoje dalimi ir niekada nesiejo jo su nuodėmės jausmu, moralės pažeidimu. Jų požiūris į

Aukštas pasąmoninės agresijos (nuoskaudos, pyktis, neapykanta) lygis

meilę ir į seksą, taip pat seksualinis nebaudžiamumas senovės Kinijoje garan­

priešingai lyčiai, moterų ar vyrų skirstymas į blogus ir gerus, į švarius ir

tavo sveiką lytinį gyvenimą, be patologinių nukrypimų bei sutrikimų.

purvinus sukelia lytinių organų uždegimus. Sia tema aš jau pateikiau daug

Dažnai tėvai įteigia vaikui uždraustas mintis dėl jo seksualumo, neįtar­

pavyzdžių. Stai dar keli.

dami tokių draudimų pavojaus. O pavojus toks, kad uždraustas sekso jaus­ mas, išsiverždamas laukan, tampa nebevaldomas ir žmogui sukelia ligas arba

Kartą pas mane atvyko

vyriškis,

kuris skundėsi liekamaisiais gonorėjos

reiški­

neviltį. Seksualinis auklėjimas turi remtis ne kaltės jausmu, o nepriekaištin­

niais. Tuo metu aš jau žinojau, kad maža tiesiog užslopinti ligą antibiotikais,

gumo sąvoka.

nes

organizme

nėmis, / mane pagalbos problemų mąjį

niekaip

užmezgė

atsirado po

to,

kreipėsi jauna negalėdavo

mergina.

atsipalaiduoti

ryšį su pasąmone. kai prieš kelerius

Išaiškėjo, metus ją

Ji

turėjo

lytinio

seksualinio

akto

metu.

bendravimo Mano padeda­

kad didelis priešiškumas

mu,

aš nusprendžiau

eiti dar toliau.

Man pasidarė tiesiog įdo­

o kas išprovokavo tą bandymą išprievartauti. Jei tarsime,

savo gyvenime kė

Tačiau

mes susikuriame patys,

tai kuo

ši

kad visas situacijas

mergina į savo gyvenimą pritrau­

prievartautojus? Pasirodė,

dėl sekso.

kad nuo

vidinių

dieta

kad dažnai

lusias žmogui tokią Sito paciento su jo pasąmone,

Trauminė situacija buvo surasta. Požiūrį į ją mes pakeitėme. Mergina galėjo atsipalaiduoti.

žolėmis,

supratau,

vyrams jai

bandė išprievartauti.

lieka

ir išorinių

iš organizmo pašalinti ir šito

nepakanka.

merginai buvo diegiamos tik negatyvios nuostatos

Be to, ji visą laiką bijojo netekti nekaltybės.

Būtina

homeopatinėmis priemo­

ligos produktus.

Tačiau paskui

Svarbu pašalinti pačias priežastis,

sukė­

ligą. ligos priežastys pasirodė

mes

sužinojome,

esančios

kad ligą

sukėlė

banalios. keletas jo

Užmezgę

kontaktą

asmeninio gyvenimo

įvykių. Pradžioje jis susipyko su žmona, pavydėdamas jos vienam bičiuliui. Paskui nusprendė jai atkeršyti irpermiegojo su rėja.

nepažįstama moterimi.

O priežastis — jo agresyvios emocijos: pavydas,

kaltės jausmas.

Dabar šitas

vyras,

sužinojęs priežastis,

kaip ir anksčiau ir sirgti kitomis ligomis, vaikystės

toksinų.

žmona

To

rezultatas—gono­

nuoskaudos, pyktis, gali

rinktis:

arba pakeisti savo elgseną,

arba

kerštas, elgtis

santykius su

ir pasveikti.

Koks žodis — „nekaltybė"!

J ame jau užkoduotas kaltės jausmas. O kaltė visuomet reikalauja bausmės. Vadi-

Seniai laikas suprasti, kad antibiotikai nepašalina susirgimo priežasčių.


276

VALERIJUS SINELNIKOVAS

277

PAMILK LIGĄ SAVO

Priežastys slypi pačiuose mumyse - tai yra ydingi mūsų elgesio modeliai. Ir

savo gyvenimo situacijas,

pasąmonė per ligą dovanoja žmogui svarbią pamoką. O vaistais ligą galima

miršk į šį sąrašą įtraukti

tik nuslopinti. Tačiau ar ilgam?

— Tačiau

Kaip tik todėl paskutiniu laiku venerinės ligos pradėjo virsti chroniško­

tam

kuriose tu ir savo

negatyviai galvojai apie moteris. motinos. Juk

reikia daug laiko.

tai pirmoji

Ir sunku štai

moteris

taip

Beje,

nepa­

tavo gyvenime.

iš karto pakeisti savo

požiūrį.

mis. Sukėlėjai - trichomonos ir gonokokai - išmoko transformuotis j įvairias

— Tu gali

rinktis:

ar gyventi su senomis mintimis

ir į savo gyvenimą

traukti

atsparias gydymui formas arba įsiterpti į kitas ląsteles. Ir štai nepalankiomis

venerines ligas ir „ blogas " moteris, ar pakeisti senas mintis naujomis ir turėti gerus

sąlygomis (atšalimas, girtumas) liga jau ir čia, siunčia mums pranešimą. O

santykius su priešinga

mes šitą žinią slopiname tabletėmis.

— Žinoma,

lytimi.

antrą

renkiesi?

variantą.

Iš praktikos žinau, kad vos tik žmogus atsikrato pragaištingų jausmų ir minčių, liga išnyksta, išeina į niekur, iš kur ir buvo atėjusi.

Viena pagrindinių venerinių ligų priežasčių yra paleistuvystė ir svetima­

Štai dar vienas pavyzdys. Vienam

vimas — ji ne tik sukelia ligą, bet ir sekina gyvybines organizmo jėgas.

mano pažįstamam po pasimatymo

su

mergina

ant gaktos

atsirado

/ mane kreipėsi jaunas vyras ir pareiškė, kad jis serga sifiliu.

pūslelių.

— Kaip jūs sužinojote, kad jums sifilis? — paklausiau aš.

—AŠ dar prieš suguldamas su ja, ar ji

— pasakojo jis

man,

— pradėjau abejoti:

o

sveika?

—Man gerklėje atsirado gai

—Jeigu abejoji, - atsakiau aš jam, — vadinasi, reikia palaukti ir pradžioje pašalinti

visokias

abejones.

kauluose

ir kažkokie spuo­

jis atliktų

tyrimus

tačiau

ir ateitų pas

nieko

mane po

bloga

neradau,

todėl pasakiau,

kad

savaitės.

- Bet juk norisi . Ką daryti tuomet?

Po savaitės jis atėjo sutartu laiku.

— Na, tada sėdėk, kasykis ir pyk. Ar nori žinoti tikrąsias savo bėdos priežastis?

—Daktare, tyriausi netgi du kartus - viskas švaru. Tačiau aš kažkodėl įsitikinęs,

— Žinoma,

atsakė jis.

- Tiktai pradžioje

kad sergu sifiliu ar bent galiu juo susirgti. Paskutiniu laiku šios ligos labai bijau. Netgi

man pasakyk,

ar

turi įprotį skirstyti

moteris į „geras" ir

ant kūno atsirado spuogelių.

„blogas"?

Mes

— Taip, —Ar ant jų?

— atsakė bičiulis.

iki pasimatymo

- paklausiau

- Turėjau, savo drauge.

su

šia

mergina

nuoskaudų

moterims,

ar pykai

ir išaiškinome,

kad tokiu

ir nori išmokyti doro požiūrio į moteris,

būdu ji

į savo žmoną,

į

šeimą, į seksą. Reikalas tas, kad dar jaunystėje jis gyveno palaidą gyvenimą. O prieš pusan­

- prieš savaite iki

to įvykio aš išsiskyriau su

viena

Tai ką gi man dabar daryti? reikia padėkoti

kuri yra ydingo požiūrio į

Dievui

moteris

Pažįstamas nustebęs žiūri į mane, - Antra,

turėjai

Padėkite man atsikratyti šios baimės.

užmezgėme kontaktą su jo pasąmone

baudžia jį už ištvirkimą

aš.

- atsakė jis,

- Pirmiausia ligą,

skausmai

ant kūno. Aš atidžiai jį apžiūrėjau,

1

keistas pojūtis,

reikia padėkoti

metų

nusprendė sukurti šeimą

ir pradėti

naują gyvenimą.

Po

devynių

mėnesių

jam gimė dukra. O prieš mėnesį jis pirmą kartą žmonai buvo neištikimas. Paskui ir

savo pasąmoniniam protui

rezultatas. o aš tęsiu:

merginai.

trų

Trečia,

dar kartą.

Ir štai jam

išsigalvoti

simptomai.

atsirado paniška

baimė susirgti sifiliu.

Netgi ėmė

reikštis

Tada aš susitariau su jo pasąmone, kad ji sukurs naujus elgesio modelius ir reikia padėkoti pačiai

ligai,

kuri tave moko. Ir pagaliau būtina peržiūrėti su naujais pozityviais jausmais visas

išugdys jam naują požiūrį į save, šeimą, seksą, moteris.


278

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Mes baigėme seansą, Iš pirmo žvilgsnio

tokį

vyriškis išėjo, vyro

o aš toliau analizavau šį bei kitus atvejus.

elgesį galima

būtų pavadinti liguistu,

o švelniau —

keistu. Tačiau tai tik iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų toje situacijoje jo pasąmoninis protas parinko jam patį tikrųjų

privertė

tinkamiausią

apsaugos

būdą.

Juk

mintys

apie

ligą

susimąstyti.

PAMILK LIGĄ SAVO

279

Kūnas reaguoja į kiekvieną mūsų mintį. Sveikata ir puikia savijauta - į geras mintis ir į meilę bei rūpestį juo, o skausmu ir kančiomis - į pražūtingas mintis. Mes patys pasirenkame sau kūną. Todėl kvaila ir netgi pavojinga reikšti nepasitenkinimą savo išvaizda. Mūsų aukštasis protas parinko mums patį tinkamiausią kūną, jis - tai instrumentas, kuriuo mes šiame pasaulyje vyk­

Paskui aš prisiminiau man papasakojo nepajėgumo.

Jaunystėje

ant kaklo. Jis, geliu,

tačiau

jį į namus.

dar

vieną įdomų

keturiasdešimtmetis jis

buvo

vyriškis.

labai

atvejį Jis

simpatiškas.

iš savo praktikos. atėjo pas Merginos

Irstai kartą

istoriją lytinio

Mūsų kūnas - mūsų minčių atspindys. Todėl jei mes norime pakeisti

jam

savo kūną, pavyzdžiui padaryti jį lieknesnį, gražesnį, tai pirma reikia keisti

susitikinėjo su dau­

savo mintis. Labai svarbu pamilti ir priimti savo kūną tokį, koks jis yra. Ir tik

tiesiog

kaip dažnai būna, gyveno palaidą gyvenimą, nė karto „negavo"jokios ligos.

Šią

mane gydytis

viena

kabinosi

moteris pasikvietė

paskui veikti.

Visą dieną jis dvejojo — eiti ar neiti. Į vakarą jo vidinis balsas atvirai

ir primygtinai jam pareiškė:

„Neik." Be

siautėjo tikra stichija: lietus su sniegu,

to,

likus

valandai

labai smarkus vėjas.

iki išėjimo

lauke įsi­

Tačiau nei oras,

nei

vidinis balsas jo nesustabdė. Nuėjo. Ir štai tą vakarą jis „susigriebė" venerine ligą, nuo

dome savo misiją.

kurios gydosi jau Esu įsitikinęs,

nino proto patarimų.

dvidešimt metų,

ir to

rezultatas — lytinis

kad gyvenime mes visi sulaukiame tam Tačiau

ar

visuomet

Kairioji kūno puse Ji simbolizuoja jautrumą, visa ko absorbavimą, moteriškąją energiją, mo­ terį, motiną.

nepajėgumas.

tikrų ženklų, pasąmo-

mes įjuos įsiklausome?

Dešinioji kūno pusė Ji simbolizuoja vyriškąją energiją, vyrą, tėvą.

Savo praktikoje dar nebuvau sutikęs ŽIV ligonio. Todėl apie tikrąsias

Neužmirškite, kad žmogus - integrali esybė. Joje cirkuliuoja tiek vyriš­

šios ligos priežastis galiu tiktai spėlioti - reikėtų patyrinėti konkretų atvejį.

koji, tiek ir moteriškoji energija. Rytų filosofijoje labai daug dėmesio skiria­

Nors apskritai imant, ŽIV sukelia tos pačios čia jau minėtos priežastys,

ma vyriškojo prado jan ir moteriškojo irt energijų pusiausvyrai. Kitaip sa­

tik sustiprintos didelio bejėgiškumo, nevilties, nusivylimo žmonėmis ir gy­ venimu. Tokie žmonės įsitikinę, kad yra niekam nereikalingi. Jų pasąmonėje slypi didelis priešiškumas sau.

kant, tarp vyriškojo ir moteriškojo prado turi vyrauti harmonija. Kaip sužinoti, ar jūsų kūne esama energinės pusiausvyros. Tą padaryti labai lengva. Jūsų santykiai su moterimis ar vyrais atspindi vidinių energijų sąveiką. Išanalizuokite savo požiūrį į priešingą lytį. Pradėkite nuo tėvų. Jei jums kyla nors menkiausios negatyvios mintys apie tėvus ir priešingos lyties

KŪNAS

žmones, tai reiškia, kad pusiausvyra pažeista. O pusiausvyros nebuvimas su­ kelia daugybę negalių: skoliozę, lytinės sferos susirgimus ir t. t.

M ū s ų kūnas - tai pasaulio, kuriame gyvename, suvokimo įrankis. Jis

Peržiūrėkite savo santykius su tėvais, nes tėvas vaiko gyvenime simboli­

betarpiškai atspindi mūsų įsitikinimus ir mūsų mintis. Mes patys sukuria­

zuoja vyriškąjį visatos pradą, o motina - moteriškąjį. Atsikratykite negatyvių

me ligas. O ligos — tai signalai, kuriuos siunčia mums kūnas. Reikia išmokti

minčių apie tėvus, apie priešingą lytį. Taip jūs subalansuosite kūno energi­

juos išgirsti ir suprasti.

jas, kairiąją ir dešiniąją kūno puses.


280

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Antsvoris,

281

PAMILK LIGĄ SAVO

nutukimas

Neabejoju, kad pagimdžiusi moteris turi skirti sau du kartus daugiau

Jau rašiau, kad dabartinė mūsų kūno būklė - tai mūsų minčių, jausmų

dėmesio, nei skyrė jo sau iki gimdymo. Tą ji turi pradėti daryti dar būdama

ir emocijų atspindys. Jei turite antsvorį, tai neskubėkite ieškoti stebuklingų

nėščia. Be to, dėmesys turi būti skiriamas ne tiek išvaizdai (nors būtina ir

tablečių. Kreipkitės į savo vidų - priežastys ten. Nereikia prievartauti savęs ir

tas), kiek savo mintims, jausmams, elgesiui. J u k vaiko sveikata visiškai pri­

savo kūno - marintis badu ir alintis įvairiomis dietomis. Žinoma, tokiu bū­

klauso nuo jo tėvų minčių ir emocijų. Todėl motinos meilė ir ramuma ga­

du galima pasiekti tam tikrų laikinų rezultatų. Tačiau jei iš esmės nepakeisi­

rantuoja vaiko sveikatą. O sveikas vaikas - mažiau bemiegių naktų.

te požiūrio į save, tai numesti kilogramai grįš. Antsvorį skatina baimė ir apsaugos poreikis. Dažnai apkūnūs žmonės jaučiasi nesaugūs. O riebalai atlieka apsauginę, buferinę funkciją.

/ mane kreipėsi prieš keletą mėnesių pagimdžiusi moteris. Iškart po gimdymo ji pradėjo

Pastebėjau, kad apkūnūs žmonės labai jautrūs, o kadangi jie negali susi­

gausybę

gintis.

—Jūs

ateidavo

neįtikėtinai

nutukusi

mote­

— Taip,

kai tik

matydavo į save panašius.

Visus nutukusius žmones jungia viena ypatybė - nemeilė sau.

kitoks.

Kai tokie pacientai ateina pas mane, tai pradžioje aš juos išmokau mylė­

kinimą gauti

ti save, priimti savo kūną. hormoniniu otganizmo persitvarkymu, be to, ir gydytojai sako tą patį. Ta­

ir rasdavau savyje

— kad antsvoris privers jus pažvelgti į save kitaip.

kitų

antsvorio priežasčių? — paprašiau

aš jos

užduoti

klausimą

daktare, yra,

— atsakė pacientė,

išeidama iš transo

tačiau jai iš akių pasipylė ašaros.

būsenos.

Kai nusiramino, ji

tęsė: — Po

Daugeliui moterų svoris pradeda augti po gimdymo. Tą jos sieja su

— sakau aš,

Ji norėjo kažką sakyti,

— Šitie nutukę kerėplos, tos baisios riebalų kbstės, bjauru žiūrėti. Aš jų tie­ — sakydavo ji,

Netgi iki vedybų. Aš visuomet ieškojau

pasąmonei.

ris. Ji nekentė ir niekino storus žmones.

siog nekenčiu,

save.

teisus.

— Ar yra kirpyklą

kad nutukimo priežastis —

trūkumų.

— Manau,

mano pažįstamą į

sužinojome,

— Taip, — sutiko moteris, — tai tiesa. Aš visada buvau savimi nepatenkinta.

savimi ir taip dažnai kritikuojate bei barate save, kad jūsų kūnas priverstas

vieną

į

Dar iki vaikui gimstant.

Nutukimas - tai viena iš autoagresijos apraiškų. Jūs taip nepatenkinti

Pas

Kreipęsi įjos pasąmonę,

negatyvus požiūris

tvarkyti su savo jausmais, tai riebalai simboliškai padeda jiems susilpninti nepageidaujamas emocijas ir nemalonius išgyvenimus.

tukti.

vaiko gimimo pasikeitė mūsų su

Mūsų santykiai — nors

vyru santykiai. Jis pasidarė kažkoks

be meilės ir pasitenkinimo.

Todėl aš stengiuosi pasiten­

iš valgio.

— Tačiau jūs pati savęs nemylite,

o

norite,

kad mylėtų

vyras. Juk jis tik at­

spindi jūsų požiūrį į save pačią. Viskas labai paprasta! Pamilkite save ir pamaty­ site,

čiau argi priežastis ta? J u k yra moterų, kurios pagimdo ir du, ir tris vaikus, ir

kaip

vyras pakeis požiūrį į jus.

Toliau

mes jos pasąmoninėje programoje

sukūrėme

naujus

elgsenos

būdus.

netgi daugiau, tačiau vis dėlto išlieka lieknos. Žinoma, po gimdymo moters

Paskui aš jai papasakojau apie teisingą mitybą ir parinkau homeopatinius vais­

organizmas tampa kitoks: pasikeičia kalcio kiekis kauluose, praplatėja du­

tus

medžiagų

apykaitai

buo, milimetro dalimi pailgėja nosis, kažkiek pasunkėja smakras ir t. t. Ta­

Po

čiau antsvorio priežastis ne ta. Manyčiau, moteris, gimus kūdikiui, svorio

— Daktare, jūs žinote,

priaugą todėl, kad ji ima mažiau skirti dėmesio sau. Visas dėmesys — vaikui. Ir tai didelė klaida.

normalizuoti.

mėnesio pas mane atėjo

visai kita moteris: graži,

neatpažįstu savo vyro.

liekna, pasitempusi.

Toks jausmas,

kad mums me­

daus mėnuo. Rytoj aš pas jus atvesiu vieną draugę. Ji taip pat nori sulieknėti.


282

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Pamilti ir priimti save — labai svarbu. Jeigu jūs nepatenkinti savimi, tai būtinai atsiras išorinė šito nepasitenkinimo apraiška. Išorė atspindi vidų. Se­

283

PAMILK LIGĄ SAVO

kauda - tai siekis pakeisti požiūrį į save, kitaip sakant, siekis mylėti, gerbti ir vertinti save.

niai pastebėta, kad, kai žmogus save myli, jo kūnas yra idealaus svorio ir Viena

formos. Labai dažnai žmogus meilės ir pasitenkinimo gyvenimu trūkumą riais

stengiasi pakeisti valgiu, nes tuštumos siela nepakenčia.

kilogramais,

sužinojome, Viena

įspūdingos

kompleksijos pacientė

— Daktare, jūs žinote, mano gyvenime svorio.

Tačiau — Žinau

labai stora

Tik

susitikimo

vasarą

iš viso

viena

romanas,

— pasakoju

aš jai.

atostogavo Jaltoje

tik vieną naktį. namo

veikiama ji pradėjo

dėjo sveikai maitintis,

aš iškart

liesėju

ir

tiksliau,

tampu

kai

idealaus

Viena

ir susipažino

mano pažįstama,

su garsiu

tai padarė didelę įtaką jos išvaiz­

suliesėjo

dvidešimčia

kilogramų.

Buvusio

savimi: pakeitė šukuoseną,

— patvirtino pacientė.

mą,

įsimylėkite,

kad,

trukdo

Pabendravę sujos pasąmone

nuoskauda

savo

tėvui

ir

jo

kai mano pacientei buvo keturiolika metų, Kaip tik tada

ir pakeitusi požiūrį į savo

mergina sugebėjo pasiekti idealų

tėvą

mes

naujajai tėvas su

mergaitė ir pradėjo

bei į jo

asmeninį gyveni­

svorį.

įvyksta dėl to, kad sumaišomos tokios sąvokos kaip sveikata ir gausi mityba.

pra­ Turėjau vieną tokį įdomų atvejį.

Tik artistų dar nepasi­

ji pradėjo

nėštumo

metu,

Pas mane atėjo labai stora moteris.

o po gimdymo

sustorėjo

Taisytis

dar labiau.

reikalinga

ir problema

mano pagalba'.' — klausiu aš.

— Susipažinkite su

jau

savęs

nekęsti.

Slepiuosi

Pacientė pasirodė

bus išspręsta.

nuo pažįstamų,

esanti

labai geras

hipnozės

pasąmone,

mes

—Aš tai vargu ar galėsiu tapti jūsų naujo meilės romano herojumi, — sakau

rūpinosi jos

vaiko,

— Jūs,

moteris pastojo, jos motina ėmėjai kalti į galvą: „Jeigu

žinoma, patraukli moteris,

romanas jau prasidėjo,

Moteris

man patinka

ir aš nesirengiu jo

kita.

Mano gyvenimo

— Žinoma.

o ši ją kasdien skatino ką aš turėjau

Mes pasirinksime

būseną,

kitą

būdą.

Mes

to,

neseniai sukako devyneri,

išvaizda.

Pabendravę

sujos

kuri sukėlė besaikį apetitą, sveikata. nori,

Pasirodo,

kad tavo

vos tik

vaikas

būtų

valgyti.

Tarp kitko,

šios moters motina irgi buvo labai

stora. Visoje šioje istorijoje įdomiausia tai, kad pacientė galėjo iš tikrųjų pasigirti

omenyje. sužadinsime jums

ir nereikalingi kilogramai išnyks. Jūs

nepriklausomai nuo

kuriam

kad ta pasąmonės dalis,

subjektas.

savo

sveikas, daug valgyk." Visus devynis nėštumo mėnesius ji gyveno motinos namuose,

nutraukti.

juokiasi:

— Daktare, jūs gi žinote,

įsimylėjimo

tačiau

išsiaiškinome,

kad negąsdinčiau jų

—Na, tai sunku taip iš karto,—atsako ji. — Pradžioje reikia sutikti tokį vyrą.

meilės

graži,

Reikalas tas,

lieknėti

ketu­

— Daktare, — paprašė ji manęs, —gelbėkite mane nuo apsirijimo. Aš jau pradė­ — Tai kam jums

jai.

toliau

sulieknėjo

Nutukimą gali sukelti motinos nerimavimas dėl vaikų sveikatos. Tai

taikė.

vyru,

jai

sustojo.

seanso

storėti.

vaikščioti į sporto salę ir masažuotis.

istorija tokia pat,

kad

po pirmojo

dainininku.

Tačiau

rūpintis

tačiau paskui procesas

Suvokusi priežastis —

mergina,

motina išsiskyrė ir išėjo gyventi pas kitą moterį.

nutrūkus aš vėlsustorėju.

naktis! Ji grįžusi

įspūdžio

— Mano

meilės

tokį atvejį,

moteris,

žmonai.

pasakojo:

kai tik aš susižaviu kokiu nors vyriškiu,

santykiams

vieną

Praleido su juo dai.

atsiranda

man

mano pacientė, jaunutė

visada

chroniško

būsite liekna

ir

savo

sūnaus sveikata.

vaiku galima

rūpintis

Tačiau ir

kokia

kaina! Jos pasąmonė

tiesiog nežinojo,

kad

kitaip.

turite jūs vyrą ar ne. Labai dažnai apsirijimas yra neurotinis pozityvių pasąmonės ketinimų įgy­

Užslėptas pyktis ir nenoras atleisti taip pat gali būti antsvorio priežasti­

vendinimo būdas. Besočiams maistas reikalingas ne tik fiziologiniam alkiui nu­

mi. Pastebėta, kad apkūnūs žmonės labai įžeidus. Nuoskaudos sudaro pa­

malšinti. Pavyzdžiui, valgiu žmogus stengiasi kompensuoti jausmų stoką. Pasą­

lankias sąlygas kauptis riebalams. Kaip prisimenate iš pirmos knygos, nuos-

monėje nusistovi ryšys: skrandžio užpildymas drauge užpildo emocinę tuštumą,


284

VALERIJUS SINELNIKOVAS

padeda pasiekti emocinę pilnatvę. Kai trūksta meilės ir pasitenkinimo gyveni­ mu, žmogus greitą, momentinį pasitenkinimą bando pasiekti valgydamas. O

285

PAMILK LIGĄ SAVO

Kartais artritas trukdo pasireikšti pykčiui, įtūžiui ir neapykantai. Kai žmogus nori kam nors smogti, pasąmonė tokiu būdu jį sulaiko.

kadangi tai yra saviapgaulė, tai organizmas reikalauja vis naujų porcijų. Pas Norėtųsi pridurti dar štai ką: pasitikėkite tik savo vidiniais resursais, o ne kokiais nors „stebuklingais" vaistais. Jeigu tikitės, kad jums padės cheminės prie­

tus.

mane atėjo

Liga jai atsirado prieš kelerius

Hormonais ir kitokiais vaistais ligos eigą pavyko pristabdyti,

būklė po

monės, tai jūs neigiate savo vidinę galią. Kad pasiektumėte idealų svorį, visų

artritu serganti moteris.

vis dėlto

me­ moters

truputį sunkėjo.

— Prieš penkerius

metus aš patyriau

didžiausią

pirma turite pasikliauti savimi: harmoningai palaikyti minčių ir ketinimų pu­

Mes tada su vyru gyvenome kitame mieste.

siausvyrą, išvalyti iš organizmo šlakus, sveikai maitintis ir reguliariai mankštintis.

paaugliai.

Kai jis parėjo

namo,

tai

buvo

stresą,

-pasakojo

moteris.

-

Vienąkart mano sūnų smarkiai sumušė baisu

žiūrėti į jį.

medžiotojas, jis turėjo šautuvą. Jis griebė ginklą ir,

Mano

surikęs „ Užmušiu

vyras

buvo

tuos niek­

šus!", puolė prie buto durų. Tačiau aš į jį mirtinai įsikibau ir neišleidau tol, kol jis „neatvėso".

SĄNARIAI

Ir po

savaitės

Suvokusi situacijos, Sąnariai simbolizuoja gyvenimo tėkmės pokyčius ir judesių lengvumą.

riau.

Be to,

ilgametės Artritas,

ligos

aš skyriau jai homeopatinius simptomai

Šis atvejis dar kartą

reumatizmas

Si liga įsivaroma nuolat kritikuojant save bei kitus. Žmonės su skaudamais

man pradėjo sukti sąnarius.

o drauge ir ligos priežastis, vaistus.

moteris pasijuto Ir jau po keleto

kur kas ge­ mėnesių

visi

išnyko. mane įtikino,

kaip svarbu pašalinti tikrąsias susirgimo

priežastis.

sąnariais visada ir visur stengiasi būti „tobuli" ir nori, kad aplinkinis pasaulis taip pat būtų tobulas. Ir jiems tai tampa „nepakeliama našta". Argi galima kritika ir smerkimu ką nors pagerinti? Ar galima blogį nugalėti blogiu?

KAKLAS

Aš pastebėjau tokią ypatybę: reumatikai paprastai prie savęs prisitraukia juos nuolat kritikuojančius žmones, nes patys jie labai kritiškai nusiteikę

Kaklas simbolizuoja lankstumą, gebėjimą matyti tai, kas vyksta šalia ir

aplinkinių atžvilgiu. Prisimenate: panašus pritraukia panašų? Tokių žmonių

už nugaros. Kaklo problemos (pavyzdžiui, raumenų rigidiškumas) - tai užsis­

mintyse labai daug prievartos, jie nemyli savęs ir jaučia, kad pasaulis jų ne­

pyrimas, nelankstumas, nenoras matyti kitų klausimo aspektų.

myli taip pat. Gyvenimas jiems atrodo sunkus ir nepakeliamas. Jiems atro­ Aš turėjau vieną pacientę, kuriai kiekvieną kartą, kai ji nesutardavo su savo

do, kad ant jų užgriuvo pernelyg sunki našta. Tačiau tą nepakeliamą naštą vyru,

jie sau užsiverčia patys.

imdavo sukti kaklą. — Kai jis pradeda

Viena

sąnarių

skausmais

— Aš negaliu pakęsti,

besiskundžianti pacientė

kai mane spaudžia.

man pareiškė:

malti

visokius

niekus,

- sakė ji,

- tai aš demonstratyviai

nusisuku ir stengiuosi jo neklausyti.

Tai siaubinga. Kitai

Kodėl artritu dažniausiai serga pagyvenę žmonės? Todėl, kad jie „užsi­ stovi", „sukietėja", pasidaro nelankstūs, jų įsitikinimai pasensta.

kaklas

moteriai,

vos

tik ji

tuoj pat sustingdavo.

užsispirdavo

ar pradėdavo

kritikuoti aplinkinius,


286

VALERIJUS SINELNIKOVAS

287

PAMILK LIGĄ SAVO

Prieš mane sėdi jauna moteris. Priežastis, kuri privertė ją kreiptis į gydytoją, -

NUGARA

skausmas

nugaroje.

— Daktare,

Nugara ir stuburas simbolizuoja lanksčią gyvenimo atramą. O nugaros ir stuburo problemos rodo, kad žmogaus gyvenime nėra atramos ir palaiky­

daugiau

mo. Tokie ligoniai gyvenimą suvokia kaip nepakeliamą naštą, kaip nuolatinį

padedu

vargą ir kančią.

jam

nei

aš visą gyvenimą

mano

vyras,

mes pradėjome —Jūs, — Kokio

moteris,

aiškintis pasąmonines

žinote,

daktare,

kuriai neseniai buvo lūžęs stuburas. traumos priežastis,

aš niekada

palaikymo?—paklausiau

nejaučiau savo

Kai

ant savęs

taip pat padedu. Jeigu jūs žinotumėte,

maisiais

lengvai

ir su

naštą.

visus ir viską.

todėl mane laiko „maitintoja" ir „gavėja".

tėvams ir turiu savo gyvenimo „kryžių".

nusimesti šitą sunkią Pas mane į priėmimą atėjo

tempiu

Padėkite

kaip

Tai

neįgalus mano

aš pavargau,

man! Išmokykite mane

kaip

Aš uždirbu O dar aš brolis — aš man

rūpintis savo

norisi arti­

džiaugsmu.

ji pasakė: M a n a u , kad visas gyvenimo aplinkybes turime priimti džiaugsmingai.

vyro palaikymo.

J u k gyvenimas atrodo kaip našta tik todėl, kad mes tokį jį matome. Todėl

aš.

—Na, jūs žinote, kad moteris nori visada jausti vyro atramą. O aš jos nejau­

prieš užsiversdami sau ant pečių svetimas problemas, išspręskite savąsias. Pa­

čiau. Aš jaučiau, kad jis manęs nemyli, o gyvena su manimi tik dėl vaikų. Be to,

keiskite pasaulėžiūrą: išmokite matyti, kaip gyvenimas rūpinasi jumis ir jus

ir ypatingo

palaiko.

materialaus palaikymo

nebuvo.

Kalbėdamas apie save galiu pasakyti, kad mano gyvenimas palengvėjo Labai dažnai, apatinės nugaros dalies negalavimus sukelia baimė dėl pi­

pečių nukrito sunki kaltės, nuoskaudų, kritikos ir smerkimo našta.

nigų, dėl savo materialinės gerovės. Neseniai

užėjau pas savo

tiek, kiek aš sugebėjau už jį atsakyti. Kai prisiėmiau tą atsakomybę, man nuo

draugą į svečius.

— Klausyk, — sako jis, — šiandien visą dieną suka juosmenį, net į koją skaus­

Kojos

mas metasi. Su kuo tai susiję? — Turi finansinių problemų, — Iš tikrųjų! Šiandien

Kojų būklė rodo, kaip mes gyvenime judame į priekį.

atsakau jam.

ryte paskolinau

didelę pinigų

sumą

ir nežinau,

grįš jie

man ar ne.

Kojų

susirgimai

Tokio pobūdžio negalavimai praneša apie didelę ateities baimę. Taip Kai pas mane ateina žmonės, sergantys stuburo osteochondroze, tai daž­

pat tai yra nenoras arba baimė judėti į priekį.

nai iš jų girdžiu tokias frazes: „Aš užsiverčiau viską ant savo pečių." ,Aš prisiimu sau gyvenime pernelyg daug."

Vyriškiui prasidėjo

kojų

venų

susirgimas.

Mes

išsiaiškinome pasąmoninę prie­

žastį - tai baimė dėl savo vaikų ateities.

„Tai man nepakeliama našta." „Tiesiog jaučiu, kad sūnus užsisėdo man ant pečių ir kojeles nukorė." „Tai mano kryžius, ir aš turiu jį nešti visą gyvenimą."

Kojų negalavimus gali sukelti tikslo nebuvimas arba neteisingai pasi­ rinkta gyvenimo kryptis.


288

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Mes

kreipėmės

į

vieno

paciento

pasąmonę.

Jis

neseniai

stipriai pasitempė

norėjai atlikti per šitą

traumą?" — pa­

raiščius.

mes jo

,Aš rūpinausi

sumanymą

tu

man

pasąmonės. tavo

sandorį. Jis abejojo šio

mintimis gavo

atsakymą pacientas.

veiksmo

teisėtumu,

bet vis dėlto

firma

nusprendė eiti.

Odos ligos - tai senos, giliai paslėptos drumzlės, purvas, atgrasumas, stambų

ir štai visa tai ima veržtis į paviršių. Tokiais atvejais oda veikia kaip apsauginis

Ir štai,

vožtuvas, per kurį visi tie teršalai išeina laukan. Ligos apraiškos odoje - tai

Trau­

giliai užslopintos negatyvios emocijos, kurias organizmas siekia pašalinti. Tai

išeidamas iš savo namo, jis suklupo ant laiptelių ir smarkiai nikstelėjo koją. ma jį privertė

dieną pasilikti

namuose.

gali būti nerimas, baimė, nuolatinės grėsmės pojūtis, susierzinimas, neapy­

— O žinote, po savaitės ta firma bankrutavo, — pranešė pacientas. — Tačiau šių dviejų įvykių aš kažkaip nesusiejau. kodėl mano pasąmonė išrinko —Matyt,

gražiuoju

— Tikrai. Jau neatkreipiau

Nors ir džiaugiausi,

tokį skausmingą apsaugos

kad bėda mane aplenkė.

Bet

būdą?

tais žmonėmis susipažinau,

kanta, nekantrumas, pyktis, nuoskaudos ir kaltės jausmas. Kita galima priežastis — jūs jaučiatės esą bejėgiai.. Juk oda atlieka apsauginę funkciją. Sutrikdytas jūsų sveikas ir ramus aplinkinio pasaulio suvokimas.

nesupratote.

kai su

nė ir utėlėtumas (pedikuliozė). Tačiau tokiais atvejais šalia išorinio gydymo būtina atlikti gilų organizmo ir pasąmonės „valymą".

saugumu",

Pasirodo, kad traumos išvakarėse vyriškis turėjo sudaryti su viena

tačiau

Aš asmeniškai pripažįstu viso labo tris odos ligas (ir tai tik su didele išlyga), sergant kuriomis galima vartoti išorinius vaistus. Tai niežai, dedervi­

„Kokį pozityvų klausėme

289

PAMILK LIGĄ SAVO

Štai kelios frazės, kurios atspindi odos susirgimų priežastis: pajutau

kažką

negera,

dėmesio.

M a n e viskas erzina; Rankos taip ir niežti tą padaryti; M a n nuo to rankas niežti; Aš susiteršiau tokiu elgesiu.

ODA

O d a apsaugo mūsų individualumą. Be to, tai didžiausias savo plotu kūno organas, juo mes gauname daugybę informacijos apie aplinką.

Alergija, dilgėlinė Tai yra emocinės savikontrolės trūkumo požymis. Jūsų pasąmonė tokiu būdu iškelia į paviršių tuos jausmus ir emocijas, kuriuos jūs slopinate savyje

Odos susirgimai M a n o nuomone, tokio dalyko kaip odos susirgimai nėra apskritai. Yta vi­

(tiksliau - kurie teršia jūsų sielą). Pavyzdžiui: susierzinimą, nuoskaudas, gai­ lestį, pyktį.

daus ligos su išorinėmis apraiškomis odoje. Todėl absurdiška ir netgi kenksmin­

Jeigu j u m s alergija, tai reiškia, kad jūs ko nors nepriimate, negalite pa­

ga vartoti kokius nors tepalus - tuo būdu mes tik įstumiame ligą giliau j vidų.

kęsti. Tai gali būti žmonės, gyvenimiškos situacijos. O štai maisto produktai

Išorinių priemonių vartojimas - tai ne gydymas, o ligos slopinimas. Juk kiekvie­

ar medžiagos, kurios provokuoja alergines reakcijas, - tai nėra alergijos prie­

na liga - tai signalas, kad žmogus elgiasi pražūtingai arba j savo sielą įsileido

žastis. Priežastis viduje, o ne išorėje.

negatyvių minčių bei emocijų. Tai labai akivaizdu sergant odos ligomis. Per histologijos paskaitas medicinos institute būsimuosius gydytojus mo­

į

priėmimą

atėjo

dilgėlinės

kamuojamas

vyras.

Mes

išsiaiškinome

pasąmoni­

ko, kad nervų audinys ir oda formuojantis vaisiui atsiranda iš vieno gemalinio

nes ligos priežastis.

lapelio. Tai kodėl gi medicina iki šio laiko į tą faktą nekreipia jokio dėmesio ir

tris dienas, po to, kai jo darbe įvyko konfliktas su viršininku. Jis niekaip negalėjo

tebeskiria visiems išbertiems ligoniams tepalus, be to, dar ir hormoninius?

sulaikyti

negatyvių

Tai buvo susierzinimas, pyktis ir nuoskaudos. emocijų.

Susirgo jis prieš


290

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Aš jam paaiškinau, užuot ką kitko,

kad konfliktinės

situacijos priežastis yra jis pats

nors kaltines, jis privalo pakeisti požiūrį Į save,

nemėgo)

į darbą

291

PAMILK LIGĄ SAVO

ir

kad

dabar jūs

(kurio jis,

tarp

atvejais.

ir į viršininką.

turite

ir

O jūs

vaiką,

ir pinigų.

Vadinasi, jūsų

tebejaučiate jai priešiškumą

ir

motina padėjo jums abiem

nuoskaudas.

- Tai ką gi man daryti?

Jau kitą dieną jo oda tapo visiškai švari. Šis vyras ligos „neužtepė", neslopino jos tabletėmis. Jis ją suvokė kaip signalą.

Taigi liga šiam

vyrui tapo saviraidos

postūmiu.

— Peržiūrėkite visus to laiko įvykius su naujais jausmais ir emocijomis. Svar­ biausia yra

meilės jausmas.

Būtina

atleisti

savo

motinai

ir pakeisti požiūrį į ją,

padėkoti jai. Atminkite: „ Gerbk savo tėvą ir motiną. "Jūs turite suvokti, kad tokio motinos elgesio priežastis buvote jūs pati.

Alergija dažnai pasitaiko vaikams, kadangi vaikai, skirtingai nei suaugu­ Mokslininkai nustatė įdomų faktą: užhipnotizuotas ar narkozės veikia­

sieji, dar yra neišmokę kontroliuoti savo emocijų. Alerginė vaikų reakcija -

mas žmogus alergiškai nereaguoja. Vadinasi, esant alerginėms reakcijoms,

tai tėvų elgesio atspindys.

svarbiausią vaidmenį vaidina sąmonė. Pas mane tėvai dažnai atveda savo alergiškus vaikus.

vejais visada buvo labai efektyvi. O kai aš pradėjau derinti vaistus su pasąmonės „valymu",

tai

rezultatai

tapo

Kad išgytumėte, turite kreiptis į savo vidų, sąžiningai ir drąsiai pasižiū­

dviejų

vaikų motina:

vienam devyneri metai,

o

mažojo

kelia

daktare,

- klausia ji manęs,

labai stipri alerginė

reakcija?

- kodėl vyresniajam

Visus susirgimus,

nėra alergijos,

netgi peršalimą, jis pa­

labai sunkiai. - O

koks

buvo jūsų

emocinis fonas pirmojo

ir antrojo

nėštumo

metu? -

klausiu aš. - Supratau,

ką jūs

norite pasakyti,

- atsako

moteris.

- Iš tikrųjų pirmojo

nėštumo metu aš buvau rami, o štai antrojo... Mano motina norėjo, kad pasida­ ryčiau

abortą,

-

Kodėl?

-Ji sakė,

kad antrą vaiką turėti per anksti ir kad mes jo

tuometiniai

mintys - Tačiau

santykiai su ja

dabar sukuria kaip

materialiai neap­

reikalavo

(beje,

negatyvios

ir dabartiniai) mintys

bei

ir yra jūsų jaunes­

emocijos

irjūsų

moti­

alerginį foną.

aš galėjau

- Visų pirma jūsų Antra, ji juk

Bėrimas, niežulys Išbėrimas — tai visoks susierzinimas, išeinantis per odą į paviršių. Jūsų kažkas netenkina, jūs slepiate savo jausmus. Tačiau visa, kas paslėpta, tampa akivaizdu - jūsų oda išduoda jūsų emocijas. Jūs „susiteršėte" savo elgesiu ar veiksmais ir dabar valotės.

Pas

niojo sūnaus alergijos priežastis. Jūsų nos

auksinę taisyklę: „Iš visa ko šiame pasaulyje galima gauti naudos."

tačiau aš nepaklusau.

rūpinsime. —Jūsų

rėti į tai, ko iki šiol vengėte. Pakeiskite savo požiūrį. Te jūsų pasaulis nebūna sterilus. Nereikia bijoti gyvenimo. Priimkite visas jo apraiškas. Atminkite

kitam — ketveri.

o

slopinate savyje agresiją. Visi tie jausmai ieško kelio į paviršių.

dar geresni.

Štai mano kabinete moteris,

- Sakykite,

Sis susirgimas aiškiai rodo, kad jus drasko neapykanta, kad jūs slepiate,

Homeopatija šiais at­

nereaguoti į

motina daryti

tik

abortą

tokį jos požiūrį? - stebisi

atspindėjo jūsų pačios norėdama jums

baimes

abejones.

materialios gerovės.

atėjo

moteris, jos

veidas

buvo

nusėtas pleiskanojančio-

mis dėmėmis. Priežastis - kaltės vyrui jausmas. Prieš keletą veidą. jausmą

Ji

mėnesių ji

buvo jam

norėjo jam prisipažinti,

neištikima tačiau

ir tuo „suteršė "savo garbę - savo

bijojo.

O pasąmonė padarė jos

kaltės

akivaizdų.

Niežulį gali sukelti nuslopinti norai. J u k sakoma: „Rankos niežti tą pa­

moteris. ir

mane į priėmimą

Stai

daryti." Arba jūs turite norų, kurie yra nerealūs. Niežulį ir odos paraudimą taip pat gali sukelti nepasitenkinimas. Nie­ žulys - pasąmoninis libido (aistros) analogas, o odos kasymas pakeičia sim-


292

VALERIJUS SINELNIKOVAS

293

PAMILK LIGĄ SAVO

bolinį pasitenkinimo aktą. Tiksliau, jus norite pasitenkinti, tačiau jums to

pasųmonėje

veikė tėvo perduota

daryti neleidžia moraliniai įsitikinimai, todėl jus užklumpa niežulys.

kėjimu jomis.

Liga kuriam

moterų

naikinimo programa,

besireiškianti

laikui tų programų neutralizavo.

nepasiti­

Išsigydyti jis nuo

ligos

galės tik tuo atveju, jeigu pakeis savo požiūrį į moteris ir į save, kaip į vyrų. Viena

mano pacientė skundėsi

išorinių

lytinių

organų

niežuliu.

Praktiškai Dažniausiai egzemą ir neurodermitą sukelia didelis stresas. Tokiais gy­

kiekvienų vakarų prieš guldamasi ji kasydavo tų vietų. Priežastis — nepasitenkini­ mas seksualiniu gyvenimu su

savo

venimo momentais į paviršių išsilieja milžiniška agresija.

vyru.

Pas

Vaikų išbėrimai — tai signalas tėvams peržiūrėti savo elgesį, tarpusavio

— Štai,

santykius. Bet kokios negatyvios motinos emocijos nėštumo metu ir netgi metus iki nėštumo gali sukelti vaikams bėrimus.

Mano zė.

kabinete

sėdi

jauna

mama

su

maža

mergyte.

Oda sausa ir išberta, ją vaikas nuolat prakaso.

Mergytei

limfinė

diate-

Tepalai ir tabletės jau išban­

nors.

Rankos

buvo

mes

išsiaiškinome,

kad diatezės prie­

žastis yra motinos elgesys nėštumo metu. Pirma, ji iš pradžių nenorėjo gimdyti vaiko. mergytės pasųmonėje

hipnozę

kentė baisų

ir

nusprendžiau

išbandytos,

— Sakykite,

ar buvo praeityje įvykių,

Vaikas savo liga motinai rodė, jog jai būtina keisti savo elgesį.

— Papasakokite apie

Skyriau

— Tai atsitiko prieš du

kartodama ji galėtų

be to,

neutralizuoti

mes su motina sukūrėme specialių negatyvias

mintis. Jau po

mėne­

žmona buvo

sio vaiko oda buvo švari.

tačiau

homeopatų,

iš jo pasųmonės

— Taip,

kurią

buvo

Daugiau

iš po nieko

kentėti negaliu.

kurių

sunkėsi pūliai.

nepadėjo.

Ligonis ka­

tačiau

tuo

aš tyrinėjau

sužinoti

metu

ligos priežastis.

Mes

lengvai

užmezgėme kontaktų su pasųmone ir aš jo paklausiau:

susinaikinimo programų.

vaistų,

rankos.

egzema.

niežulį ir peršėjimų.

Antra, beveik visą nėštumo laiką ji konfliktavo su vyru. O po metų jie išsiskyrė.

vaikui homeopatinių

besiskundžiantis plaštakų

kokios mano

Įmanė jis kreipėsi kaip į gydytojų

Testuodami pasąmoninę elgesio programą,

malda,

vyras,

baisios: padengtos pūlingais šašais,

Tepalai ir kitos priemonės mavosi,

atėjo

daktare, pažiūrėkite,

Darykite kų

dyta — nepadėjo.

Tuo ji paleido

mane į priėmimų

man tiek

— atsakė pacientas,

neištikima.

nuoskaudos,

kurie tapo šito susirgimo priežastimi?

būdamas transo

tuos įvykius smulkiau, mėnesius, Irstai

—pradėjo jis.

būsenos. — paprašiau aš. — Aš seniai įtariau,

vienųkart meilužius aš užtikau

neapykantos ir pykčio,

kad kilo

mašinoje.

kadmano Manyje

noras aplieti mašiną

ben­

zinu ir juos ten sudeginti. — Dėl ko

Suerzinta oda duoda signalą, kad jūsų gyvenime trūksta ramybės ir švel­ numo, dėmesio ir paglostymų. Atkreipkite dėmesį į save. Tenkinkite savo

reikalinga

šita

egzema? — paklausiau

aš savo paciento

pasąmonės. — Sulaikyti jį, kad jis nepadarytų to iš tikro, — atsakė man vyriškis pasųmo­

kūno reikmes. nės Egzema,

tada jam

vardu.

neurodermitas

Šios negalios praneša apie labai didelį pasipriešinimą, kokios nors situa­

Štai taip pavydas gali sukelti labai nemalonią odos ligą.

cijos ar žmogaus nepriėmimą. Vaikų egzema būtinai susieta su tėvų elgesiu. O vėliau, kai vaikas auga, Vienas vyras jautėsi labai įžeistas žmonos, o po kurio laiko jam atsirado varpos galvutės uždegimas, paskui — kairės rankos egzema.

Be to,

kaip vėliau išaiškėjo, jo

jis jau pats formuojasi sau ligą, remdamasis senomis tėvų mintimis ir senais savo išgyvenimais.


294

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Pakartotinai į priėmimą egzemą

ar

neurodermitą

mų srityse. gilyn

į

atėjo

(šiuo

18

metų

atveju

mergina.

Nuo

ligos pavadinimas

trejų

nesvarbu)

Visą tą laiką tėvai pažeistas vietas tepė tepalais,

vidų.

Pats pirmas

homeopatijos

kursas sukėlė didelį

metų ji kūno

tuo ligą varydami

ligos paaštrėjimą,

vien

homeopatiniais

vaistais,

tai prireiktų

labai daug laiko

ar

— O ar didelis —Aš to

negalima tavo

noras

labai noriu.

išsigydyti greičiau?—paklausiau

Esu pasirengusi atlikti viską,

tikrąsias

ligos priežastis

pašalina

šias priežastis.

žmonės patys susikuria ligos

Tačiau

Viskas priklauso sau

negydo

— Aš pasirengusi. — Koks

ir jas pašalinti.

pati išsirinko tokį vyrą.

ligas,

o

—jis padeda Pasakykite,

tavo požiūris į

tai

reiškia,

Mama sakė,

Pacientas pats

tėvą? - paklausiau

man,

reiškia

Iš vakaro aš kalbėjausi su jos išsiaiškinau

tiek

tėvui praktiškai

motinos, niekada

tiek

ir panieka.

kas gera.

esame verti.

Tėvus reikia tik mylėti ir gerbti, o ne niekinti.

„Gerbk

savo

žemiškų vertybių.

tėvą

ir

motiną. "Meilė

negali

ir

Tavo motina nemylėjo nei savęs,

Pakilk

virš žemiškos

Vienas iš priesakų skel­

neturi priklausyti

nei tavo tėvo. Ir tavo tėvas gėrė

tą žinote?

save sukuria meilės erdvę, Merginos

žiūrėdamas jai į akis.

dažnai gėrė.

O paskutiniu

laiku

bet ir padėti savo tėvams.

Kai žmogus myli, jis aplink

kuri teigiamai veikia aplinkinius žmones.

akys sudrėko, jos

būtų apsiverkusi,

tai gausi

o ji laikosi.

veido

bruožai sušvelnėjo.

Kita

tikriausiai seniai

Ir vis dėlto jos vidus pradėjo keistis.

— Ar tu save myli? — klausiu aš jos po nedidės pauzės.

aš.

negalavimų priežastis.

nuo jokių

kaip tik dėl to, kad jam trūko meilės.

galimybę ne tik išsigydyti pati,

mane pagalbos, Motina O

ir

mergaitės

moteris

atsirado

— Turbūt Ir mes

nelabai.

Kartais

aš savęs

nekenčiu.

kalbamės toliau.

su juo

Meilė iš jų šeimos seniai išėjo ir liko tik senos nuoskau­

smerkimas

kokių

— Vakar kalbėjausi su tavo motina. Jeigu tavo sieloje atgims meilė,

kuri pati kreipėsi į

nejautė šiltų jausmų. Jis

kartu gyveno tik dėl vaiko. susierzinimas,

dukters

mums tokius tėvus,

ir pašalinti.

„normalus"? - paprašiau

motina,

O ir tu taip pat pasirinkai sau tokį tėvą.

kad patys privalo jas

— Normalus, — atsakė ji abejingai ir kažkaip šaltai, sukdama žvilgsnį į šalį. — Paaiškink

girtuoklia­

— Iš kur jūs

ligos priežastys?

aš,

normaliai gyventi,

norų. Juk

sveikti.

mano

mums

visą gyveni­

ir

nuo jo paties pastangų

ligoniui kokios

tik padedu.

neleido

- Jis

— Kaip tai aš jį sau pasirinkau?

bia:

motiną,

balsu.

gyvybę. Ir už tai, kad jis pats geriausias tėvas tau. Pradėk pastebėti jame tik tai,

aš jos atsakydamas.

ką pasakysite.

mano

mergina drebančiu

logikos. Priimk ir pamilk savo tėvą tiesiog už tai, kad jis tavo tėvas ir davė tau

išsigydyti greičiau?'—paklausė pacientė.

—Aš nieko neįteigiu, — atsakiau. — Aš tiesiog padedu savo pacientams suvokti

netgi abe­

Tokiais atvejais pasveikti galima tik atlikus didžiulį saviugdos darbą. Jeigu vaikas jau suaugęs, tai turi keistis pats, o jei mažas, tai keistis reikia tėvams. Ne odą reikia valyti, o ketinimus. Vidinis išsivalymas išvalo ir išorę.

jingumas. — Aš stengiuosi jo

tiesiog

nepastebėti,

—pasakė

— Anksčiau buvo nuoskaudos ir panieka,

mergina,

bet jos

balsas jau

o dabar liko kažkoks abejin­

Psoriazė Psoriazės priežastis gali būti didelis kaltės jausmas ir noras bausti save.

gumas. — Sakei,

kad esi pasirengusi daryti viską,

galėsi turėti tiktai tada, —Aš

ir

mylėti?-sako

— Ne, ne už tai. O už tai, kad jis tavo tėvas. Turi suprasti, kad tavo motina

ir

kad jūs kažką įteigiate į pasąmonę, ir liga praeina.

pasikeitė.

mane

— Dievas duoda

— Daktare,

dos,

man jį

vo. Ir už visa tai aš jį turėčiau gerbti?

atkaklumo.

Gydytojas

už ką

mą žemino

ta­

čiau netrukus pacientė ėmė pastebimai sveikti. Iš patirties aš jau žinojau, kad jei tokį atvejį gydyčiau

-O

turi

sulenki­

295

PAMILK LIGĄ SAVO

negalėsiu

-Kodėl?

kad išgytum.

kai tavo sieloje atsiras meilė tėvui.

to padaryti.

Tai štai,

sveiką odą Pas

mane į priėmimą

atėjo jaunas

vyriškis,

kuriam

buvo

nustatyta psoriazė.

Liga atsirado prieš metus. Mes užmezgėme kontaktą su jo pasąmone, ir jis kreipėsi į savo

vidų:


296

VALERIJUS SINELNIKOVAS

— Koks mano elgesys sukėlė ligą? Jo

veido spalva pradėjo

švarioje

keistis, jį visą

užliejo gėdos

297

PAMILK LIGĄ SAVO

iškrakmolytoje lovoje su

švaria

moterimi

ir gerti gerą

vyną,

valgyti gerą

maistą.

raudonis.

— Daktare, aš supratau, kokia yra priežastis, — pasakė jis. — Ar galiu aš jums apie

tai

Sergant šia liga nenatūraliai padidėja odos ragėjimas. Pažeistose vietose

nepasakoti?

— Žinoma, galite,

— atsakiau aš.

savo pasąmoninio proto, jūs

turite

teisę

— Su visa informacija, elgtis,

kaip

kurią gaunate iš

oda pasidaro grubi. Tai aiški nuoroda, jog žmogus nori apsisaugoti nuo ap­ linkinio pasaulio.

norite.

Psoriazės ligoniui svarbu suprasti, kad jis gyvena švariame, harmoninga­

— Ne, ko gero, aš jums pasakysiu, - pasiryžo vyriškis. Ir pacientas

man papasakojo,

mas žmonai su savo jam

ligą.

draugo žmona.

Įdomu dar ir tas,

davo į savo

dėmes,

kaip prieš metus jis „susitepė" —

tai

buvo

neištiki­

me ir saugiame pasaulyje. Ir ne šiaip sau gyvena, o kuria jį pats.

Ir štai šitas „dvigubas " kaltės jausmas sukėlė

kadjo žmona taip pat turi psoriazę.

tuoj pat prisimindavo

savo

žmoną

Ir kai jis žiūrė­

ir jį

Vitiligo Sis susirgimas atspindi susvetimėjimą, nutolimą nuo realaus pasaulio.

imdavo graužti

Tarytum jūs nesate tarp savų, nesijaučiate visaverčiu visuomenės nariu.

kaltė.

Vienam

Pastebėjau, kad psoriazė dažnai atsiranda po stresinių situacijų. Tokių pernelyg didelių psichinių apkrovų metu žmonės numarina vienus ar kitus

sidėjo

savo jausmus, pavyzdžiui: pasitikėjimą, meile, vidinį saugumą.

labai liesas,

vitiligo.

formavo Vienam prarado

vyriškiui psoriazė prasidėjo po

didelę pinigų

to,

kai jį

apgavo;

dėl apgavystės jis

mano

tiesiog

pacientui,

drovus,

kalbėjo plonu,

nepilnavertiškumo izoliavosi

kartu su juo

— Po tos situacijos aš praradau pasitikėjimą žmonėmis, — tarė jis man.

nuo

moteriai psoriazė

atsirado po jos

tėvo

pradėjo

mirties.

vaikinui, ant kūno

prieš ir

kelerius

metus

pra­

veido. Jaunuolis

buvo

tyliu, panašiu į mergaitės balseliu. Jam susi­

kompleksas

ir

atitolino jį

nuo

pasaulio.

Jaunuolis

bendraamžių. homeopatinį gydymą,

mes sukūrėme naujus elgesio

Jau po pirmojo gydymo Kitai

jaunam

Bepigmentinės dėmės atsirado

Aš skyriau jam

sumą.

visiškai

rastis pigmentinių

kurso jaunuoliui

nes jis sirgo

ir kitais susirgimais,

ir

būdus. vienos

dėmės sumažėjo,

o

ant kitų

salelių.

—Aš praradau patį mylimiausią žmogų savo gyvenime, — kalbėjo ji su aša­ romis.

Spuogai, inkštirai

— Dėl ko man dabar gyventi?

Nepasitenkinimas savimi, savo išvaizda — tai svarbiausia inkštirų atsiradimo Dar pastebėjau, kad psoriazės ligoniai labai linkę šlykštėtis. Kai kurie

priežastis. Inkštirai paprastai atsiranda lytinio brendimo periodu, ir kaip tik tuo

turi silpnybę švarai. Ar prisimenate iš pirmosios knygos dalies, kad pasibjau­

metu jaunuoliams ir merginoms labai aštriai iškyla savo išvaizdos ir patrauklumo

rėjimo jausmas atspindi didelę neapykantą ir panieką. Pasąmonėje veikia at­

klausimas. Tuo metu visos savivokos problemos tuoj pat atsispindi veide. Kiek teikia stengtis jauniems žmonėms, kad paslėptų įvairius trūkumė­

stūmimo programa, o tai pasireiškia odoje.

lius ir nors kiek pagerintų savo išvaizdą! Per šią ligą jie gauna meilės sau —Aš nekenčiu šitos šalies,

— sako man jaunas vyriškis.

Aš nekenčiu

šitų purvinų gatvių.

Aš niekinu

pataikūnus.

Didžiausias man pasimėgavimas,

storžievius — tęsia jis,

ir

Serga jis jau seniai.

pamoką ir mokosi priimti save bei savo seksualumą tokį, koks jis yra.

ir

Jauno žmogaus gyvenimą pradeda valdyti nauja iki šiol nežinota energi­

visų dieną gulėti

ja. Ji nori išeiti į paviršių. Ir tuo pat metu moralės ji yra sulaikoma, įvaroma

niekšus, — tai

pavyduolius


298

VALERIJUS SINELNIKOVAS

vidun. Šituo periodu labai svarbu suaugusiųjų palaikymas. Daugelyje gen­

299

PAMILK LIGĄ SAVO

NAGAI •

čių iki šio laiko išliko specialūs vyrystės bei moterystės ritualai. Lytinio brendimo periodu riebalinės liaukos pradeda aktyviai veikti. Kodėl?

Nagai įasmenina gynybą.

Todėl, kad suteptų kūną, pagerintų jo kontaktą su aplinka. Atsiradus inkštirams, liaukos užsiteršia, užsikemša ir kyla uždegimas. Todėl labai svarbu išvalyti

Nagų susirgimai

savo sąmonę nuo „nešvarių" ir „uždegiminių" minčių, kurios nukreiptos j priešingą lytį ir seksą. Reikia atsiverti gyvenimo naujovėms. Reikia nusiraminti ir seksua­ lumą suvokti kaip natūralią šio pasaulio jėga. Viskam savas laikas.

Jūs jaučiate bejėgiškumą, nuolatinį pavojų, grėsmę. J u m s būtina pasi­ rūpinti savo saugumu. - // aplinkinių žmonių neseniai

Furunkulai

ėmė kamuoti

nagų

nuolat sklinda grėsmė,

— sako

man

vyriškis,

kurį

liga.

Tai į paviršių išsiveržęs pyktis, nuolatinis vidinis virimas ir burbuliavimas. Vėliau išaiškėjo, kad tokių baimių priežastis — iš jo paties sklindanti panie­ Neseniai

užėjau pas savo

didžiulis furunkulas. karto

manęs

Jie jau

draugą,

o jo žmonai ant dešinio skruosto

susipažinę su

mano

metodika,

ir

iškilęs

todėl žmona

ka

ir

pasibjaurėjimas.

Ne

Taigi jo pasąmonė gadindama

veltui

nagai

nagus

pažeidžiami

neutralizavo

esantpsoriazei kitų

žmonių

(žr.

Psoriazė).

naikinimo pro­

gramą.

klausia:

— Pasakyk man, su kuo tai susiję? —Argipati

nežinai? Ant ko

tu paskutiniu

— Daktare,

laiku pykai?

— sako man pacientė,

— noriu jums šį tą parodyti.

Ji nusiauna batus ir rodo man savo kojas.

— Kaip ant ko? — atsako ji. — Žinoma, ant vyro.

—Žiūrėkite atidžiai, — rodo ji nykščio nagą. — Matote, štai čia sena serganti dalis.

Utėlėtumas Leidžiate kitiems žmonėms „kapstytis" jūsų galvoje ir mintyse, kištis j

O čia prasideda

auga lėtai.

naujas ir sveikas nagas.

Tarp jų

O sveikas nagas pradėjo augti kaip

tik po

matosi juostelė.

Nagas

mūsų pirmojo susitikimo,

buvusio prieš pusantro mėnesio. Aš tuomet atidžiai perskaičiau jūsų knygą ir su­

jūsų gyvenimą.

tvarkiau daugelį minčių. O dabar pažiūrėkite į mano plaukus, — tęsė jinai pa­ Vienos

mano pacientės

vaikui atsirado

utėlių.

Iš savo pasąmonės ji sužinojo

—Jūs žinote,

daktare, o

— pridūrė ji,

— aš turiu įprotį kalbėti ir galvoti apie

veido

išraiška,

trečiuoju asmeniu: „Ji pagalvojo ",

„Kam jai to

reikia?" ir 1.1.

ti.

O pleiskanas aš jau pamiršau.

mūsų

gimtojoje

vau Grybelis, pėdų

tokia

lyg būtų pasirengusi atskleisti paslaptį.

- Ma­

no plaukai buvo labai prasti, slinko. Dabar jie pasidarė tankūs ir pradėjo blizgė­

priežastis.

save ne pirmuoju,

tenkinta ir su

epidermofitija

Pastebėjau, kad žmonės, kurie turi vadinamąjį grybelį, labai įsikibę į senus išgyvenimus bei nuoskaudas. Jūsų įsitikinimai seniai „supelijo". Jūs nenorite išsiskirti su praeitimi ir leidžiate jai valdyti šią dieną. O tai trukdo jums judėti į priekį.

Ukrainoje.

O juk

brangius importinius šampūnus,

Ir galvą plaunu paprastu buvau kuriuos

šampūnu,

pagamintu

išbandžiusi galybę priemonių! Pirkda­ reklamuoja per televiziją.

O pasiro­

do, reikalas visai kitas. Viskas mums ateina iš vidaus. Jūsų ir jūsų knygų dėka aš tą dabar aiškiai supratau.

Toliau

tobulinuosi,

keičiu savo

charakterį.

Ir žinote,

ką aš pastebėjau? Mano vyras taip pat pradėjo keistis. Mūsų santykiai tapo kur kas

geresni.


300

VALERIJUS SINELNIKOVAS

PLAUKAI

PAMILK LIGĄ SAVO

301

INFEKCINĖS LIGOS, UŽDEGIMAI

Plaukų slinkimas,

nuplikimas

Manau, kad žmonės patys susikuria ne tik ligas - jie taip pat yra sukūrę

Plaukų slinkimą sukelia baimė, didelė vidinė įtampa. Tada plaukų šak­

visus ligas sukeliančius mikroorganizmus. Jie juos sukuria savo mintimis iš

nų maišeliai susitraukia, jie gauna mažiau maistinių medžiagų ir palaipsniui

nieko, iš vakuumo, iš tyros energijos. Tik štai mintys, kuriomis kuriami tie

miršta. Pliki žmonės stengiasi kontroliuoti tiesiog viską. Jie nepasitiki gyve­

mikroorganizmai, yra pražūtingos. Žodžiu, virusus ir mikrobus sukuria ko­

nimu.

lektyvinės pasąmonės netvarka ir įtampa.

Apie tai, kaip dideli emociniai krūviai veikia plaukus, žinoma iš mo­

Organizmo uždegimas reiškia, jog „karščiuoja" mūsų sąmonė, vaizduo­

mentinio pražilimo atvejų. Didelė psichinė įtampa taip pat gali sukelti grei­

tė. Tokią būseną gali sukelti didelis pyktis, įtūžis, nuoskauda, noras atkeršy­

tą plaukų slinkimą.

ti, baimė. „Karščiuojančios" mintys pasireiškia votimis, pūliniais, karštlige. „O kaip infekcija?" — paklausite jūs.

— Daktare, jo

— sako

man pacientė,

- man prieš

mėnesį labai smarkiai pradė­

slinkti plaukai. —O

kas

Pačios bakterijos ir virusai visiškai nepavojingi. Jie - aplinkos, gamtos dalis ir atlieka tam tikras svarbias funkcijas. Pavyzdžiui, esama bakterijų,

tokio ypatinga

atsitiko jūsų gyvenime prieš mėnesį? -

klausiu.

kurios gyvena mūsų žarnyne ir dalyvauja virškinimo procese. Mikrobai ir

— Žuvo mano sūnus, — atsako moteris.

virusai patys savaime nėra agresyvūs, tačiau pakliuvę į agresyvią terpę jie su­ kelia ligas. „Piktžolės želia šiukšlinoje žemėje." Garsus mikrobiologas Lui

Dabar noriu pateikti vieną greito ir stebuklingo išgijimo atvejį.

Pasteras sakė: „Mikrobai - niekas, viskas yra dirva." O dirvą mes kuriame savo mintimis. Geromis — tręšiame, agresyviomis — užteršiame.

Pas depresijos

mane į priėmimų ir

buvo

atėjęs šešiasdešimtmetis

vyriškis,

apimtas

didelės

nerimo.

— Valerijau

Č i a yra du keliai. Pirmas - sunaikinti infekciją antibiotikais. Tačiau kaip parodė praktika - tai aklakelis, nes laikui bėgant ima formuotis patvarūs

- kai aš

mikroorganizmų štamai, kurių preparatai jau nebeįveikia. Farmacijos pra­

išsamiai susipažinau su jūsų gydymo modeliu ir pradėjau jį taikyti savo gyvenime,

monė priversta kurti vis stipresnius cheminius vaistus, bet taip yra nuodija­

mano plaukai įgijo jaunystės laikų spalvų,

mas visas organizmas.

ypatybę: plaukai

kai

Vladimiroviciau,

tik pasinervuoju

- pasakė jis

-plaukai

tapo

man po tankūs.

tuoj pat pradeda

trijų

mėnesių,

Aš netgi pastebėjau žilti.

Nusiraminu

tokių -

ir

tamsėja.

Yra ir antras kelias - atsikratyti agresyvių minčių ir emocijų, sukurian­ čių mikrobus maitinančią terpę, ir tuo būdu padidinti savo imunitetą. Turi­ te rinktis. Kovoti su mikrobais nereikia, su jais reikia draugauti.

Plaukai - žmogaus gyvybinės jėgos simbolis. Jie labai gerai atspindi jo vidinę būseną. Kodėl senstant plaukų sumažėja? Kodėl jie nublanksta? Atsa­

Štai toks dažnas susirgimas kaip gripas ar bet koks peršalimas praneša,

kymas tik vienas: sendamas žmogus praranda savo gyvybinę jėgą. Pragaišina

jog jūsų gyvenime pernelyg daug vienu metu įvykių, kurie kelia įtampą,

ją negatyviomis mintimis ir emocijomis. Kokia išeitis? Keisti požiūrį į save,

netvarką, susierzinimą ir sąmyšį. Prisikaupė didelių ir mažų emocinių pro­

žmones, gyvenimą. Ir kaupti asmeninę jėgą.

blemų, nuoskaudų. Tokiu atveju liga atlieka pozityvią funkciją - ji padeda sulaukti dėmesio, išvengti nemalonių pareigų, pailsėti, vieną kitą dienelę pagulėti lovoje ir susitvarkyti mintis.


302

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Kartą —

aštuonmetis

Tėti,

mano pažįstamo

aš taip pavargau mokytis.

atvejais priežastys buvo panašios - tai kaltės jausmas, didelis pyktis, neapy­

sūnus pareiškė: Kad taip susirgčiau! Nereikėtų eiti į mo­

kanta ir nepaprastas susierzinimas bei nuoskaudos. Visos šitos emocijos pa­ leidžia susinaikinimo mechanizmą.

kyklą. Manau, kaip

303

PAMILK LIGĄ SAVO

tai kiekvienam pažįstama situacija. Ji būdinga ne tik vaikams.

dažnai jūs patys

išsirašydavote

nedarbingumo

O Štai

lapelį?

vieno pavydaus vyro atvejis. Jis pas

mane atėjo su sutvarstyta koja.

— Kas kojai? — paklausiau aš. Ligą gali sukelti baimė dėl savo sveikatos, baimė susirgti, aklas tikėjimas statistika. Tokiu atveju jūs pritariate neigiamoms visuomeninėms nuosta­

— Pasitempiau spėjau

susilaužyti

— Ir

toms ir reaguojate į negatyvų aplinkinių nusiteikimą.

sukosėjo,

kaip dažnai būdavo štai taip:

o jūs jau

išsigandote,

kad kažkur siaučia gripo

kas nors šalia nusičiaudėjo arba

kad galite susirgti.

virusas,

Arba per

televizorių pranešė,

o jūs jau susirūpinote ir iš anksto

bėgate į

vais­

tinę. Tokiais atvejais aš visuomet savęs klausiu: ,Ar reikalinga man liga? Kokių ji man gali

duoti

naudą? Ar

skaudama gerkle ir sloga, nuo realybės? Ne,

reikia tokiu

man

savaitęprasivolioti

būdu gelbstintis

nuo

lovoje

su

temperatūra,

neišspręstų problemų,

bėgant

- atsakau aš pats sau, - to man nereikia. Juk aš moku spręsti

visas savo gyvenimo problemas, nes savo gyvenimų kuriu aš pats. Tai reiškia, jog iš bet kokios situacijos visuomet surandu geriausių išeitį. Ir jei dabar mano gyveni­ me yra

neišspręstų problemų,

sutvarkytas pačiu geriausiu ramus.

būdu.

"Ir liga praeina pro šalį.

Aš noriu

būti sveikas,

bei mąstymo

modelį,

mano

smegenų

aš per

vienų

mėnesį su­

sutrenkimų.

iš manęs? — pasidomėjau.

kad jūs hipnotizuojate-pažįstami sakė.

kad jūs užhipnotizuotumėte mano žmoną.

Ir aš jūsų prašau,

Ir tokiu būdu sužinotu­

mėte išjos visą tiesą — ar ji iš tikrųjų miegojo su kitu vyru. Reikalas tas, kad prieš mėnesį ji užtruko po darbo visą valandą, mašinos.

Tai buvo

ir aš mačiau pro langą,

kaip ji išlipo iš

vieno jos bendradarbio automobilis.

— O ką sako jūsų žmona? -Ji

viską

neigia.

Ką gali veikti visą — Na, kalbėtis

apie

Bet pasvarstykite pats, juk jūs vyras,

valandą moteris su svetimu

moteris su

vyru

daugybę

dalykų.

vyru

- įpykęs kalbėjo jis.

mašinoje?

mašinoje gali daryti daug ką:

Žinoma, aš nepuoliau vykdyti jo prašymo. Bet man pavyko šį pavyduolį įtikinti,

Tai

veikia

viską

tiesiog

būtų

Todėl esu

ir

mylėtis arba

kad tas rūpestis visata.

užhipnotizuokite

-

— Staijūsjų

imuninė sistema

mėgautis ir džiaugtis gyvenimu!

O pirmiau

savo

Aš visiškai pasitikiu savimi ir Nes

ir gauti galvos

norėtumėt

aš žinau,

ne — reikalauju,

durys privėrė.

Aš prašau

tai aš visas savo jėgas skiriu joms.

pasųmoninįprotų sukurti naują elgesio

ranką

ko gi jūs

-Daktare, Prisiminkite,

troleibuse,

sužinokite.

kad jam pačiam neprošal pasigydyti pas mane ir išsilaisvinti iš pavydo gniaužtų.

labai gerai.

mano pasirinkimas.

Pyktis, noras keršyti, mušti, taip pat nevilties pojūtis akimirksniu pri­ traukia nelaimingą atsitikimą ar trauminę situaciją. Mes esame šio pasaulio dalis, todėl, kai pykstame ant kitų, tai imame naikintis patys, paleidžiame

TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI

susinaikinimo programą. J u k energijos tvarumo dėsnio dar niekas neatšaukė. Kai pykstame ar kai jaučiamės kalti, tai tiesiog ieškomės sau bausmės, ir ji

Nelaimingų atsitikimų nei kitokių atsitiktinumų nebūna. T u o aš tvirtai įsitikinęs. Nelaimingi atvejai - tai pasąmoninis dėsningumas, ir nieko kita. Traumines situacijas mes susikuriame patys. Hipnozės būdu aš ištyriau keletą žmonių, kurie įvairiu laiku buvo pa­ kliuvę į traumines situacijas (gamybinės traumos, avarijos ir panašiai). Visais

ateina nelaimingo atsitikimo pavidalu. Traumos - tai išorinis kaltės jausmo, savibaudos atspindys. Tai nukreiptas į save pyktis. Jeigu jums buvo tokia situacija, tai nežiūrėkite į save kaip į nelaimingą auką. Kreipkitės į savo vidų ir raskite tas mintis ir tą elgesį, kurie sukūrė trauminę situaciją.


304

VALERIJUS SINELNIKOVAS

305

PAMILK LIGĄ SAVO

Trauminės situacijos turi tam tikrų pozityvių aspektų. Dažnai tai būna

Fizikoje yra toks dėsnis: „Veiksmas lygus atoveiksmiui." Išmokite juo

galimybė sulaukti kitų dėmesio ir užuojautos. Mes dejuojame iš skausmo,

remtis. Jei tikite, kad teisingumą galima atstatyti tik prievarta, tai jūs auto­

kartais daug laiko praleidžiame lovoje. M u m s plauna žaizdas, mus slaugo,

matiškai pritraukiate į savo gyvenimą tą pačią prievartą.

mumis rūpinasi. Ir polinkis prievartai, kuris sukėlė trauminę situaciją, pa­ laipsniui išnyksta.

— Jūs žinote, daktare, — pasakoja man pacientas, kuris neseniai buvo

Bet koks skausmas - tai pirmas kaltės jausmo požymis. Tai gali būti fizinis

pakliuvęs į avariją, - aš visuomet jutau, jog gyvenimas mane spaudžia. Ilgai

ir sielos skausmas. Kaltė visuomet ieško bausmės, o bausmė sukelia skausmą ir

priešinausi tam tikroms gyvenimo aplinkybėms, kovojau. Ir štai neišlaikiau —

kančias. Chroniškas skausmas yra pastovaus kaltės jausmo požymis. Kreipkitės į

„sulūžau".

savo vidų, suraskite tą kaltės jausmą. Išsilaisvinkite iš jo - ir skausmas praeis. Atminkite, kad kiekvienas žmogus kiekvienoje situacijoje pasielgia visų ge­

Lūžių situacijos praneša,

kad reikia sutvarkyti savo „minčių griaučius ",

„są­

riausiai. Pasąmonė taip sukurta - ji parenka patį efektyviausią elgesio būdą. Tuo­

monės skeletą ". Reikalingas tvirtas ir tvarus jūsų įsitikinimų pagrindas. Ir drauge

met, praeityje, toje situacijoje jūs pasirinkote patį geriausią atsaką. Tai ar verta

reikia pašalinti

bausti save už tą geriausią poelgį, kurį jūs tuomet sugebėjote pasirinkti?

lankstumą ir įsitikinimų tvirtumą, nes tvarūs kaulai—tai kaulai, kurie yra lankstūs

J a u rašiau, jog kaltės jausmas moko, ko daryti negalima, tačiau nepa­

sąstingį,

surambėjusias

sąmonės

sritis.

Būtina

suderinti

elgesio

ir tvirti.

kužda, ką gi daryti derėtų. Tai pavojingas jausmas. Jis reikalauja bausmės, o bausmė visada susijusi su skausmu, nuoskaudomis, kančiomis, pagieža.

Išnirimai,

raumenų

ir sausgyslių patempimai

Bausdami save ir jausdamiesi kalti, jūs savo noru atsiduriate tam tikruo­

Pyktis ir įniršis, pyktis ir pasipriešinimas, nuoskaudos, noras keršyti, —

se rėmuose, kurių ribų peržengti nevalia. Jūs patys apsiribojate sau laisvę.

tai dar ne visas sąrašas negatyvių emocijų, galinčių sukelti tokio pobūdžio

Atsikratykite kaltės jausmo ir tapkite laisvi.

traumas. Pasąmonė gali sulaikyti žmogų, kad jis nepaskleistų pykčio ir prievartos.

Sumušimai, mėlynės, nudegimai, skauduliai, opos, žaizdos

Agresijai ji sukuria savotišką kliūtį.

Visa tai neišleistas į išorę pyktis. Jis grįžta jums atgal žaizdų ir skausmo pavidalu.

/priėmimą pas išniręs peties

Pažįstama

moteris

nusiplikino

išaiškinti pasąmoninę priežastį.

Tai

koją

verdančiu

buvo jos

vandeniu.

kivirčas su

Mes

nusprendėme

vyru.

Mes egzemos

— Tu žinai, aš taip ant jo supykau, — sakė ji. — Mano viduje viskas virė iš pykčio

ir

nuoskaudos.

mane

mergina,

kuriai

buvo

delnų

egzema

ir

sąnarys.

iškart ir peties

užmezgėme

kontaktą sujos pasąmone.

išnirimo priežastis —

—Jūs žinote, būsenos,

atėjo jauna

daktare,

tai tikra

O pasąmonė pasakė,

kad

tai pyktis ant tėvo. tiesa,

— pasakojo pacientė,

būdama

— mano tėvas — alkoholikas. Jis dažnai prisigeria ir muša motiną.

transo Tai

tęsiasi jau seniai. Egzema ant rankų man nuo tada, kai jis pradėjo gerti. Visą tą Kaulų lūžiai ir skilimai T a i maištas prieš svetimą valdžią, taip pat nesugebėjimas ir nemokėji­

laiką

noriu jį užmušti.

tėvas girtas sumušė

Tiesą sakant,

motiną,

tai

„niežti" rankos tą padaryti.

aš puoliau į

koridorių,

iš kur

O neseniai

norėjau pasiimti

mas apginti savo interesų. Jūsų pyktis ir neapykanta grįžta atgal ir priverčia

kirvį, bet jis sugriebė mane už rankos ir stipriai patraukė. Jis išsuko man ranką.

„sulaužyti" savo pasipriešinimą arba įsitikinimus.

Aš iš skausmo

surikau

ir

nesugebėjau įvykdyti savo

ketinimo.


306

VALERIJUS SINELNIKOVAS

SKYDLIAUKĖ

307

PAMILK LIGA SAVO

„Aš noriu, Motina

Šis organas simbolizuoja kūrybinę saviraišką, o jo susirgimai liudija, kad turite saviraiškos problemų.

savo emocijų,

kad iš sūnaus gyvenime būtų

ir sūnus jautėsi aukomis.

nauda",

Vaikas negalėjo

— sakydavo jis. ir nemokėjo

nes bijojo tėvo. Jos susikaupė gerklės srityje,

viešai reikšti

o kaip jau žinome,

ši

sritis susijusi su saviraiška. —Jei aš ką

Struma

nors padarau,

tai tėtis beveik visuomet tuo

bijau net ką nors ir daryti, — pasakė berniukas,

Skydliaukės padidėjimas rodo, kad jums daromas didelis spaudimas. Tiks­ liau, jūs patys sau darote spaudimą per aplink esančius žmones. Jums atrodo,

Aš berniukui daviau požiūrį

vienas į kitą

homeopatinių

ir į sūnų. Jau po

vaistų,

nepatenkintas.

Aš jau

kai mes likome su juo vieni. o

tėvai gavo

užduotį pakeisti savo

mėnesio skydliaukė sumažėjo

dvigubai.

kad gyvenimas jus puola, kad jus nuolat žemina, o jums reikia visa tai kęsti. Jūs jaučiatės auka, negalinti išreikšti savo asmenybės. Jus kamuoja nuoskauda dėl primetamų jums gyvenime dalykų. Jums atrodo, kad gyvenimas sudarkytas. Viena

struma

besiskundžianti

moteris

man pasakė:

-Jaučiuosi, tarsi mane būtų įspraudė į kažkokį koridorių ir verstų eiti juo, o pasukti

nėra

kur.

AUGLIAI, VĖŽYS

Tarp žmonių paplitęs mąstymo stereotipas, esą vėžys neišgydomas. Ir kai gydytojai praneša ligoniui arba giminaičiams tokią diagnozę, tai dauge­ liui jis skamba kaip nuosprendis. Tačiau nusiminti neverta. Kaip sako iš­

Dažnai struma atsiranda moterims, kurių vyrai piktnaudžiauja svaiga­ lais. Tokiais atvejais neišreikštos negatyvios mintys ir emocijos, smulkios nuos­ kaudos ir pretenzijos „kamuoliu" įstringa gerklėje. Tačiau taip atsitinka ne

mintis: „Nėra neišgydomų ligų, yra neišgydomų ligonių." Dar prieš du tūkstančius metų garsus kinų gydytojas Sma Thienas išvar­ dijo penkis tipus žmonių, kurių išgydyti negalima:

tik tose šeimose, kurių vyrai yra alkoholikai. - užsispyrėliai, kuriuos įtikinėti beprasmiška; - Mano

vyras nuolat kimba prie manęs dėl smulkmenų,

man pacientė,

- nepasotinami gobšuoliai, kurie vaikydamiesi pinigų apleido savo sveikatą;

kuriai nustatė keletu mazgų skydliaukėje. - Tai ne tų suknele apsivilkai, taip ne taip

- ištvirkėliai, kurie nenori atsisakyti pražūtingo nesaikingumo ir žalin­

pasidažei. Jis tiesiog neleidžia

man

- sako

ramiai žengti nė žingsnio.

gų įpročių; - ligoniai, kurie jau tokie silpni, kad negali vartoti vaistų;

Labai svarbu išmokti rūpintis savimi, žinoti savo norus ir poreikius, mo­

- visi tie, kurie labiau pasitiki šarlatanais nei gydytojais.

kėti juos reikšti atvirai. Būti savimi - labai geri vaistai! Neabejoju, kad visus susirgimus galima išgydyti, jei ligonis imasi at­ Kartais struma atsiranda vaikams. Tokiais atvejais liga atspindi tam tik­

sakomybės už savo ligą ir savo sveikatą.

rą ir vaiko, ir tėvų elgesį. Jei norite išgyti, tai visų pirma liaukitės tikėję, kad jūsų liga neišgydoma. Ji jam buvo

Berniukui padidėjo

skydliaukė.

nustatė diagnozę.

Mes su

labai griežtas

ir vaikui,

„Antros

-

tėvais pradėjome

trečios stadijos struma " aiškintis

ligos priežastis.

ir žmonai - darė jiems didelį spaudimą.

tokią

neišgydoma išoriniais vaistais, ortodoksinės medicinos priemonėmis, nes šios

Tėvas

priemonės nepašalina priežasties, o kovoja su padariniais. Norėdami išgyti, turi­ te pažvelgti į savo vidų. Ir tuomet, atsiradusi iš niekur, liga į niekur ir išeis.


308

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Vienas judėjų karalius susirgo sunkia liga. Jam patarė kreiptis į Dievų. Ta­ čiau jis

kreipėsi į gydytojus

ir po

dviejų

metų

„Jei

tau sudavė per vieną skruostą — atsuk

atleidžiu greitai

numirė.

309

PAMILK LIGĄ SAVO

ir

nuoskaudų

savo pasaulėžiūra: „Manau, Kreiptis į savo vidų - tai reiškia kreiptis į Dievą. J u k Dievas kiekvieno

tave įžeidė,

savyje

nesinešioju. Jis pasidalijo

— sakė jis,

tai slėpk savyje

ir kitą." Aš pasakiau,

nuoskaudą,

su

kad žmonėms manim

tokia

— kad elgtis reikia kitaip: jeigu kas nors kol tam

žmogui pasidarys

blogai.

Štai

sieloje. Būtina atverti savyje amžiną galios ir sveikatos šaltinį. Jį turi kiekvie­

tada, kai jis bus nusilpęs, ir atkeršyk jam, smok savo mirtiną smūgį. "Jūs žinote,

nas. Jūsų viduje yra visi reikalingi ištekliai. Pasiekite juos.

daktare,

ne taip seniai mano

bendradarbis mirė nuo

vėžio.

O dabar pagalvokite, kokios jūsų pražūtingos mintys bei emocijos sukė­ Puikybė, kaltės jausmas ir savibauda, smerkimas ir panieka, priešišku­

lė ligą.

mas žmonėms, - štai pagrindinės vėžio priežastys. Jeigu žmogus savo pasau­ lėžiūra supanašėja su vėžio ląstele, tai jis savo kūne sukuria vėžį.

Augliai, cistos Jie susidaro tuomet, kai jūs sieloje sulaikote senas nuoskaudas ir sukrėti­

Kaip funkcionuoja sveika ląstelė? Visų pirma ji rūpinasi visu organizmu

mus. Juos jūs nuolat „persukate" galvoje, puoselėjate, kaupiate tam tikroje

ir vykdo jo labui savo specifines funkcijas. Ir organizmas atsako jai tuo pačiu:

savo kūno vietoje. Pastebėjau, kad ryžtingas senųjų nuoskaudų atsikratymas

duoda tai ląstelei viską, ko reikia. Sveika, normali ląstelė „supranta", kad jos

visiškai išgydo bet kokį auglį.

gerovė priklauso nuo viso organizmo gerovės, todėl visas savo jėgas atiduoda

Šioje knygoje daug kalbėjau apie gimdos miomą - gana paplitusią ligą Kai tik moteris visiškai atsikrato savo nuoskaudų ir pykčio vyrams, auglys

jam. Normaliai ląstelei visas organizmas - tai Dievas, jos gyvenimo, gerovės ir klestėjimo šaltinis.

rezorbuojasi. Ortodoksinės medicinos gydytojai tokiu atveju tik skėsčioja

Kaipgi elgiasi vėžinė ląstelė? Jai nesvarbūs viso organizmo interesai. Ji

rankomis. Jiems nesuprantamas išgijimo mechanizmas. O jis paprastas: išėjo

rūpinasi tiktai savimi. Ji nežino, iš kur gauna visas maistines medžiagas. Vė­

nuoskaudos - išnyko ir tai, kas jas atspindėjo fiziniame lygmenyje.

žinė ląstelė netgi neįtaria, kad savo elgesiu naikina visą organizmą, o tai reiškia,

Yra it kita auglių atsiradimo priežastis - tai stiprėjantis ir didėjantis priešiškumas pasauliui, sau, žmonėms. Formuojasi įsitikinimas, kad gyveni­

kad po organizmo mirties žus ir ji pati. Kitaip sakant, savo veiksmais, savo gyvybine veikla vėžinė ląstelė naikina ir visą organizmą, ir save pačią. Tačiau visata, šitas vientisas organizmas, kuriame mes gyvename, negali

mas neatneš nieko gera. Kartais augliai - tai vis didėjantis ir „išsikerojantis " sąžinės graužimas.

leisti, kad vienas žmogus su vėžine pasaulėžiūra sunaikintų viską aplinkui. Todėl toks žmogus pagal visatos įstatymus turi būti sunaikintas pats. Taigi matome, kad žmogų sunaikina jo pasaulėžiūra.

Vėžys T a i sena, užslėpta nuoskauda, pyktis ir įniršis, neapykanta ir noras at­

Vėžine pasaulėžiūra dabar užsikrėtę daugybė žmonių. Kaip tik dėl to

keršyti, - šios pragaištingos emocijos tiesiog „ryja" kūną. Tai gili, pasąmoni­

mirtingumas nuo piktybinių auglių, kaip skelbia statistika, dabar užimą an­

nė, negyjanti sielos žaizda. Tai didelis ir nuėjęs gilyn vidinis konfliktas su

trą vietą. Tokie žmonės pasiruošę sunaikinti pasaulį, kuriame jie gyvena, dėl

pačiu savimi ir aplinkiniu pasauliu.

tariamo jo netobulumo. Jie niekina, įsižeidžia, nekenčia ir keršija, mintimis naikindami planetą ir visatą. Turintys vėžinę pasaulėžiūrą žmonės papras­

Vienas

mano

— Daktare, me

ir

žinote,

išsikalbėjome,

čiausiai nesupranta, kad aplinkinis pasaulis - tai jų pasaulis. Ir generuodami

pacientas pasakojo: turėjau tokį bendradarbį. o paskui pradėjome ginčytis

Kartų kompanijoje mes išgėrė­ dėl žinomo

Kristaus priesako:

destruktyvias mintis, jie naikinasi patys. Aš tvirtai įsitikinęs, kad visata labai harmoninga, teisinga ir tobula. Nes joje veikia universalus įstatymas: „Kiek-


310

VALERIJUS SINELNIKOVAS

311

PAMILK LIGĄ SAVO

vienam atlyginama pagal jo tikėjimą, pagal jo mintis." Žmonės turi suprasti,

rūpesčio savimi, neskiriate sau dėmesio, o paskui „mirtinai" įsižeidžiate ant

kad ne visata yra ydinga, o jų pasaulėžiūra, tiksliau - ne pats pasaulis, o jų

kitų žmonių, nes jie su jumis blogai elgiasi.

susikurtas šio pasaulio modelis. Vėžys - IŠGYDOMA liga. Ir čia tradicinių poveikio priemonių - chemijos,

Viena

moteris ilgai neturėjo

vaikų.

Pagaliau ji ištekėjo

ir po kelerių

metų

švitinimo, chirurgijos - negana. Visa tai ligą tik nuslopina ir ją tik atideda, nes

pagimdė sūnų.

nepašalinamos ligos priežastys. J u k vėžys - tai viso organizmo liga. Vėžinio aug­

išėjo

lio išgydymas - tai visų pirma vėžinės pasaulėžiūros atsikratymas.

cialistė. Įsidarbino valytoja, kad tik būtų šalia namų, šalia sūnaus, nes jis dažnai

Tai buvo labai ilgai lauktas vaikas.

iš labai prestižinio

ir perspektyvaus

darbo,

Visas dėmesys teko jam. Ji

kuriame

buvo

vadovaujanti spe­

pradėjo sirgti bronchų ir plaučių ligomis. Kiekvienais metais santykiai su vyru vis Vienas mano pacientas, kuris išsigydė nuo vėžio, -Daktare,

aš tapau

visai kitas žmogus.

blogėjo, jis pradėjo gerti,

taip apsakė savo būseną:

Įvyko

vertybių perkainojimas. Jeigu

Anksčiau

aš galėjau

jei stovėdavau stotelėje ir ilgai kailyje. mą,

susierzinti dėl bet kokios smulkmenos. nebūdavo

troleibuso,

O dabar esu ramus kaip dramblys.

Pavyzdžiui,

tai aš tiesiog netverdavau savo

Visiškai kitas požiūris į save, gyveni­

Kartą,

kai ji

aiškinosi

santykius

su

girtu vyru, jis jai smogė į krūtinę. Po kurio laiko toje vietoje jai nustatė vėžį.

palygintumėte mano būseną iki ligos ir būseną dabar, tai jos skiriasi kaip dangus ir žemė.

gyventi palaidai.

Ir jos liga, rezultatas.

ir vaiko liga,

Gimus vaikui, ji nustojo „ maitinti "save dėmesiu ir meile.

pasaulį ji pastatė į paskutinę kaupusi

žmones.

ir blogi santykiai su vyru, — tai jos požiūrio į save

meilę, ji

kaupė

vietą.

Užuot pakeitusi požiūrį į save

nuoskaudas,

pretenzijas

Save ir savo ir savo

sieloje

ir kaltinimus.

Stai kodėl aš visuomet jaunoms mamoms patariu, kad pagimdžiusios jos turi sau skirti dėmesio ir meilės du kartus daugiau nei iki gimdymo. Juk vaikas pasą­

Ligos lokalizacija - vieta, kurioje ji pasireiškia - taip pat priklauso nuo mūsų minčių bei emocijų.

moningai meilė,

Pavyzdžiui, lytinių organų pažeidimas reiškia, kad užgautas jūsų mote­

vėžys — tai „mirtinos" moters nuoskaudas

vyrui,

dėl kurių ji

nenori

gyventi. aš niekada iš tikrųjų

kuriai nustatytas gimdos

nuolat

važinėjo

į

būseną.

Jei

motinos

tai jos vaikas taip pat bus ramus ir sveikas,

kitiems.

Savyje

džiaugsmingesnį,

vėžys.

komandiruotes.

nesijaučiau moterimi,

- Mano O

dabar

- sako

vyras gėrė,

buvo

mano

amžius...

toks

man

man pacien­

ti

kaupdamos

jūs padedate

meile ir džiaugsmu.

— Daktare,

motinos

Turi egzistuoti stabilus balansas tarp to, date

tė,

į

sieloje

viešpatauja

ramybė

ir

o pati motina visuomet turės

laiko sau.

riškumas ar vyriškumas.

Gimdos

reaguoja

meilę

kitiems.

ką jūs „sugeriate",

ir to,

ir savo pasaulį darydamos Jūs

rūpinatės

savimi,

Tokiu būdu kaupiate tas vertybes,

ką atiduo­

laimingesnį

ir

„maitinate" save

kurias paskui galite išdaly­

aplinkiniams.

neištikimas, Jau prasidėjo

klimaksas. Tai reiškia, kad aš jau niekada nepasijusiu moterimi. Skaudu!

Virškinimo trakto augliai atspindi tolerancijos situacijoms bei žmonėms stygių, taip pat nesugebėjimą atsikratyti visa to, kas gyvenime jau nebereika­ linga.

Vyrams viskas būna taip pat, tik nuoskaudos kitokio pobūdžio. Vėžys gali pažeisti jų sėklides arba prostatą. Tai yra tuos organus, kurie, kaip jūs jau žinote, yra atsakingi už vyriškus principus.

- Daktare,

aš iki mirties

neseniai nustatė skrandžio šiol negaliu suprasti,

Krūties vėžys reiškia, kad jūs visiškai nevertinate savęs, pati atsisakote

- Vadinasi,

prieš

kaip

vėžį.

neatleisiu savo — Jis taip

- sako

niekšiškai pasielgė su

tikras brolis galėjo

mirtį jam

broliui,

vyriškis,

manim. Aš iki

taip pasielgti?

atleisti jūs pasirengęs? -

kuriam

klausiu jo.


312

VALERIJUS SINELNIKOVAS

— Pasirengęs,

— atsako

— Tik ar verta dėl to — Negaliu, ima

— atsako jis.

vyriškis. mirti?

313

PAMILK LIGĄ SAVO

...Vieną gražią srityje.

Galbūt padarykite tą dabar.

— Kai tik prisimenu

tą situaciją,

tai mane tiesiog

dieną

man

Mane apėmė panika.

aš supratau,

nustatė

vėžį.

Vėžys

buvo

moteriškas,

makšties

Iki šiol mano darbas buvo padėti žmonėms,

kad turiu

unikalią galimybę patikrinti

savo

o dabar

skleistus principus prak­

tiškai. Galų gale aš juk pati parašiau knygą apie tai, kad vėžys — tai tik sukaupta

pykinti.

nuoskauda, ir jei jos atsikratysi, tai ligą galima išgydyti. Ir dar supratau, kad iki Kvėpavimo organuose atsiradęs auglys atspindi didelį nusivylimą gyve­

šiol aš nesugebėjau laukė

nimu.

daug

ištirpdyti

visų savo

- pasakoja

man pacientas,

kurio plaučių

įmanoma išgydyti tradiciniu rasti gydymo

važinėjo po kitus miestus,

kad atsikratyčiau senų įsitikinimų,

Dėl ko gi gyventi?

jos

nieko

būdų. Jeigu

nebūtų

Ką reikia daryti, kad pasveiktumėte?

sukėlusių galvoseną,

Pirma, reikia prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo ligą ir už

ne dėl to,

savo sveikatą. Antra, būtina turėti didelį norą gyventi. Ir svarbiausia - nusistatyti, dėl ko. Pagalvokite apie gyvenimo tikslą ir prasmę. Trečia, būtina savo sąmonėje atsikratyti visa to, kas svetima: negatyvių

no

džiaugsmo.

Kartų

daugybė pavyzdžių. Visi žino garsų rašytoją Solženicyną, kuriam gydytojai

kad šiuo

ir

viskų,

mokslas apie odos refleksus. nuėjau į paskaitą.

aš ieškojau

(dirbo

triskart per savaitę

ir

labai

tol,

kol iš

turėjusi pakeisti

operacijai

tai,

vėžį

manau,

nereikės.

neturiu,

o jis

tik trys mėnesiai. Aš tuoj pat ėmiausi

visas

būdus.

knygas apie

Pasirodė,

Nuėjau į specia­

vėžį.

rasti apie šią ligą.

Aš užsimojau surasti ką

odos

dariusi,

operacijos man

Paprastai aš mėgstu sėdėti priekyje,

su

ir ten

nors galbūt kitoje kūno dalyje.

momentu pinigų

ką galėjau

vidų

ne­

kad žmogus savo sųmonėje nieko

netradicinius gydymo

nusipirkau

kurios

nebūčiau

vargšę Luizą

mentalinį lauką,

Prie manęs priėjo žmogus ir atsisėdo šalia. kurio

būklė,

vėžys ar kita liga grįžta,

Priežastis ta,

daug skaityti apie

bibliotekų ir perskaičiau

tai

operuotis aš būčiau

kad man gyventi liko

sveikatos parduotuvę

mitybą, darbą, fizinį aktyvumą. Į savo gyvenimą įliekite žvalumo, šviesos,

viena:

vėl susikūrė tų pačią ligą,

aš pasakiau,

Pradėjau

tik

būtų pjaustę

kad liga negrįžtų. Jeigu

ruožtu pareiškė,

lių

Esama daugybės pranešimų apie žmonių išgijimą nuo vėžio, užfiksuota

eidama

kad jei išvalysiu savo

bulintis.

dojamos šiuolaikiniuose vėžio centruose.

Taigi

Taip pat tikėjau,

veikti.

Yra sukurtos specialiosios aktyvios vizualizacijos technikos, kurios nau­

likę.

gydytojai

kad ne viskų išpjovė.

Savo gydytojui

reiškia

aš būčiau sutikusi operuotis ir nieko

būdu

savo

tad šioje srityje manęs

Todėl mes turime nusileisti į savo

nepakeitė ir tuo

minčių, emocijų ir charakterio bruožų, kurie jus veda į mirtį. Pradėkite to­

Atkreipkite dėmesį ne tik į savo galvoseną. Pakeiskite ir gyvenimo būdą:

man

būdu.

rentgeno nuotraukoje neseniai pastebėjo vėžinį patamsėjimą. — O dabar, kai jie išsimano gyvenimas neteko prasmės.

nuoskaudų,

darbo.

Žodis „neišgydoma"asmeniškai —Aš visą gyvenimą gyvenau dėl vaikų,

vaikiškų

Paskui

nuėjau į

Ypač mane sudomi­

nors, o

kas tą padarytų. čia atsisėdau gale.

kad tai kaip tik tas žmogus,

refleksais). Jis pradėjo

lankytis

mano

namuose

man padėjo.

Aš taip pat žinojau, jog

man

reikia

išmokti

labiau

mylėti

ir gerbti save.

buvo nustatę vėžį. Tačiau jis sugebėjo įveikti savyje šitą ligą. Aš manau, kad

Mano vaikystėje meilės buvo labai mažai. Aš tiesiog priėmiau tada mane supusių

j a m išgyti padėjo jo kūrybinė veikla. Jis sugebėjo savo knygose išreikšti tuos

žmonių požiūrį į save su nuolatine jų kritika, ir tai tapo mano antrąja prigimtimi.

jausmus, kurie tiesiog „ėdė" jį. Yra ir kitų garsių pavyzdžių. Pateiksiu ištrauką iš Luizos Hei knygos, aprašančios jos ligos istoriją ir pasveikimą.

Kai pradėjau teigiamai

dirbti Religinio

mokslo

vertinti savo pačios poelgius.

bažnyčioje,

Vis dėlto

tai supratau,

nuolat atidėdavau

kaip

svarbu

rytdienai

tik­

rai svarbius dalykus, žodžiu, gyvenau pagal principą „Pradėsiu laikytis dietos nuo rytojaus".

Pradžioje

man

buvo

neįtikėtinai sunku pasakyti savo

atvaizdui

veidro-


314

VALERIJUS SINELNIKOVAS

dyje: „Luiza, paskutiniųjų

aš myliu tave. Aš iš tikrųjų myliu tave. " Tačiau aš nusprendžiau iš tęsti pratimus su

veidrodžiu

paprastai jausdavausi pažeminta, man pasidarė aišku,

laikui

kad nestoviu

ir pastebėjau, bėgant ėmiau

kad į žvelgti jau

situacijas,

kuriose

kitaip.

Taigi

ligą, nuo kurios kenčia ne tik patys ligoniai, bet ir daugybė kitų žmonių. O šitos priežastys paslėptos giliai žmogaus pasąmonėje. Ilgai ir kruopščiai dirbęs, aš išsiaiškinau, kad žmonės, kenčiantys nuo pernelyg didelės traukos svaigalams, pasąmonėje turi tam tikrų elgesio pro­

vietoje.

Sunkiausia buvo nustoti kaltinti kitus.

315

PAMILK LIGĄ SAVO

Taip,

aš turėjau sunkią vaikystę ir

gramų. Aš jas pavadinau „alkoholizmo programomis". Jos paveldimos arba

Tačiau tas buvo taip

formuojasi dėl didelių emocinių sukrėtimų. Norint išgydyti alkoholizmą,

seniai ir visiškai nepateisino mano požiūrio į save dabar. Aš pati naikinau vėžiu

labai svarbu surasti šias programas, jas neutralizuoti ir sukurti naujas, kurios

savo kūną, nes negalėjau atleisti. Paskui susiradau gerą psichiatrą ir jo padedama

skatintų gyventi blaiviai ir sveikai. Kitaip sakant, norint atsikratyti seno ža­

pradėjau

lingo įpročio, būtina sukurti naują gerą įprotį.

visi mane skriaudė — mentališkai,

fiziškai

lieti iš savęs sukauptą pyktį.

ir seksualiai.

Aš daužiau pagalves ir iš įtūžio

rėkiau.

nuotrupas aš susida­

Dabartiniai alkoholikų gydymo metodai (ampulių įsiuvimas, injekci­

riau jų vaikystės vaizdą. Ir man pasidarė jų beprotiškai gaila, o jų kaltė dėl visa

jos, tabletės, arbatos, kodavimas) teikia tik laikiną efektą, ligą tik nuslopina,

to,

nustumia ją giliau į pasąmonę. Dažnai tokia psichikos prievarta sukelia rim­

dalies mane tai išvalė.

Vėliau prisiminusi savo

kas man įvyko, pradėjo tirpti.

kuris padėjo

tėvų gyvenimo

Be visa to,

aš susiradau gerą gydytoją dietologą,

man atsikratyti mėšlo, per daugelį metų susikaupusio

man skyrė griežtą dietą —ją sudarė vien žalios daržovės. kartus savaitėje

valė storąją žarną.

gydytojai buvo priversti sutikti mano vėžys dingo visiškai. me išsigydyti, jeigu

tik patys

Kartais pati didžiausia duoti, pradėjau

kaip

Operacijos man

ir man pranešti

norim pakeisti savo

neteikdavau jokios

žiūrėti į gyvenimą,

Įvyko

daugiau

o po šešių

depresija, žmogus ima „keistai elgtis", padidėja traumų tikimybė). Vaistai ir

mėnesių

kodavimas tik atideda problemos sprendimą ir nepašalina tikrųjų šitos ligos

kad

priežasčių. O priežastys, kaip sakėme, slypi pasąmonėje.

kad bet kokią ligą gali­ įsitikinimus

laimę. Jūs visiškas

tų komplikacijų (kyla susierzinimas ir agresyvumas, atsiranda impotencija ir

tris

beje aš jau žinojau pati),

mintis,

tragedija persimaino į

kūne. Jis

Pirmą mėnesį man

nedarė,

Dabar iš savo patirties žinau,

liga pakeitė mano pasaulį.

kitaip

(tai,

mano

ir elgesį.

Neseniai}

net negalite įsivaiz­

vertybių perkainojimas.

vertinti dalykus,

kuriems

iki

Aš ligos

likui. vi.

Pokalbio

Taip, ji užsikodavo, maniera

kad

pasiekti

neįtikėtinų

laimėjimų,

jei

ji

būtų

- Visam

blaivesnė. -

Man susidarė įspūdis,

sūnui

alkoho­

kad ji neblai­

o pati vartoja svaiga­

rodė

tačiau liga sieloje liko.

esant

Tos moters išvaizda ir

konkrečią problemą.

— kalbėjo ji kažkaip labai susijaudinusi,

- aš taip džiaugiuosi,

laikui jūs

užsikodavote?- paklausiau

likusiam gyvenimui. Aš taip patenkinta.

aš. Tiktai sūnus pradėjo gerti.

Si moteris niekaip negalėjo suprasti, kad jos liga „perėjo" sūnui. Užsikoda­

Gėtė

Ar alkoholizmas išgydomas?

prašydama padėti jos

negeriu. -Kuriam

galėtų

moteris,

metu ji elgėsi truputį keistai.

— Daktare,

Žmonija

viena

lus. " Toliau išaiškėjo, kad prieš kelerius metus ji užsikodavo nuo priklausomybės

bendravimo

ALKOHOLIZMAS

kreipėsi

Ir aš tada pagalvojau: „Nieko sau, prašo padėti sūnui,

alkoholiui.

reikšmės...

mane

vusįjį

nuslopino

savyje potraukį

tačiau

nepašalino jų.

O

svaigalams,

gilyn

įjos pasąmoninę programą

į pasąmonę sureagavo

nugrūdo priežastis, sūnus.

T a i p , alkoholizmas išgydomas! Aš tą galiu patvirtinti visiškai atsakingai. Tuo mane įtikina daugiametė gydytojo praktika. M a n pavyko atskleisti, kokios priežastys sukelia šią baisią

Užsikoduodamas ir nenorėdamas šalinti vidinių, pasąmoninių alkoholizmo priežasčių, žmogus suserga kita liga arba problemą permeta savo palikuonims.


316

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Prieš kelerius metus kodavimas dar buvo pažangus gydymo metodas, bet dabar šią problemą jau reikia spręsti kitaip. Ar yra išeitis? Žinoma, yra! Dabar aš tikrai tą žinau. Ir visi sveikimo resursai yra pačiame žmoguje. Reikia tik turėti galimybę prie jų prieiti. Išgydyti (būtent išgydyti, o ne nuslopinti) alkoholizmą galima tiktai tada, kai žmogus būna pasirengęs atsakyti už savo ligą ir savo išgijimą. Visų pirma turi gimti neįveikiamas noras bet kokia kaina atsikratyti šio negalavimo, atsisveikinti su praeitimi, tapti kitu žmogum, pradėti gyventi naujai, blaiviai. Labai daug kas priklauso nuo jūsų ir tik nuo jūsų. Begalinis tikėjimas savimi ir gydytoju daro išgijimo stebuklus. M a n o programa jau padėjo šimtams žmonių išsigydyti sergančią sielą ir kūną. Aš įsitikinau, kad tokios rimtos problemos kaip paciento alkoholizmas gydytojas per vieną seansą neišspręs. Ligonis privalo tobulintis pats. Atrodo, jog viskas aišku: alkoholis - nuodai. Jis kenkia sveikatai. Dėl jo kyla visos gyvenimo negandos, žlunga šeimos, prarandamas darbas, degra­ duoja psichika. Apie tai tiek prirašyta, prikalbėta... Tačiau kodėl gi žmonės ir toliau nuodijasi?

cheminiam preparatui, kuris palengvintų jo būklę. Todėl pirmiausia reikia gy­ dyti ligonio sielą, o narkotiko poreikis nuslops savaime. Įsivaizduokite žmogų, turintį nesveiką širdį. J a m būtinas nitrogliceri­ nas, kad sumažintų kraujagyslių spazmus ir palengvintų jo būklę. Sis prepa­ ratas faktiškai negydo ir ligos priežasčių nepašalina. Tačiau kas gi atsitiks, jei staiga ligonis nebegaus šito vaisto? Jis gali mirti. Todėl tokiam ligoniui pir­ miausia reikia išgydyti širdį, pašalinti susirgimo priežastis, ir tada nebereikės nitropreparatų. Toks yra ir alkoholikas. Jo siela serga. Ji užsikrėtusi baimės ir neapykan­ tos, pavydo ir nuoskaudos, pykčio ir nusiminimo virusu. O alkoholis šias destruktyvias emocijas padeda laikinai neutralizuoti. Žinoma, alkoholis sergančios sielos negydo. Jis tik laikinai palengvina dvasines ir fizines ligonio kančias. Ir kaip bet koks kitas cheminis preparatas, alkoholis kelia žalingus šalutinius padarinius ir kūnui, ir psichikai. Toksiniai ir skilimo produktai (alkoholio metabolitai) kaupiasi vidaus organuose, ypač kepenyse ir galvos smegenyse, ir šiuos organus naikina. Tai štai, nors alkoholis - tai nuodai, tačiau padeda ligoniui (tegul ir laikinai) palengvinti savo kančias.

To savęs klausiau jau ne vieną kartą. J u k tiek metų kovojama su svaiga­ lais, su alkoholizmu — ir viskas veltui.

317

PAMILK LIGĄ SAVO

Žalioji gyvatė iki šiol gyva tik todėl, kad kai kuriems žmonėms jos rei­ kia. Jie pasirengę būti jos vergais ir atiduoti jai savo valią ir energiją už trum­

Šios problemos sprendimo būdų ieškojau kelerius metus. Taikiau ho­

palaikę galimybę pasijusti ramiau ir tvirčiau. Argi verta taip brangiai mokėti

meopatiją, žoles, maldas, užkalbėjimus, autotreningą. Kiek vėliau pradėjau

už laimės iliuziją? Ar verta už keletą narkotinio užsimiršimo minučių atiduo­

taikyti ir hipnozę. Visa tai davė puikių rezultatų, tačiau aš jaučiau, kad trūksta

ti savo brangų gyvenimą ir energiją?

kažko labai svarbaus, kas padėtų visiškai, greitai ir efektyviai išgydyti šią ligą.

Viskas, užteks! Reikia ne kovoti su alkoholizmo blogiu, o tobulinti žmo­

Ir vieną gražią dieną man staiga atsivėrė tikroji tiesa. „Veiksmo jėga yra

nes. Žmogus - tai didingiausias gamtos kūrinys, ir jam duota tai, ko neturi

lygi pasipriešinimo jėgai." Sį pagrindinį fizikos dėsnį žinome dar nuo mo­

nei augalai, nei gyvūnai. Šita dovana - saviraidos galimybė, galimybė moky­

kyklos suolo. Pasirodo, kuo daugiau mes kalbame, kad alkoholis - tai blogis,

tis ir pažinti tiesą.

ir kuo daugiau mes su juo kovojame, tuo aktyvesnis jis tampa ir tuo sunkiau

Tai ką gi daryti?

jį įveikti.

Pirmiausia - nustoti suvokti alkoholį kaip blogį! Dar Omaras Chajamas

Ir aš pažvelgiau į šitą problemą kitaip. Aš supratau, kodėl žmonėms atsiran­

rašė:

da liguistas potraukis svaigalams. Alkoholizmas - tai asmenybės liga, ir alkoholis yra savotiški „vaistai" sergančiai sielai. Kitaip sakant, ligą iš pradžių sukuria ne

Draudimas vyno turi būti išmintingas —

alkoholis, o ligota žmogaus siela. Ir jam atsiranda liguistas poreikis narkotiniam

Kas geria ir kada, ar daug, su kuo.


318

VALERIJUS SINELNIKOVAS

319

PAMILK LIGĄ SAVO

Kai paisoma visų šitų dalykų,

pasijusti arčiau žmonos,

arčiau

vaikų.

Kai apsvaigdavo, jam

norėdavosi su jais švel­

Tai vynas - išminties šaltinis, ne yda.

niai kalbėtis, padaryti jiems kų nors gero ir gražaus. Meilės trūkumų ir bendravimo problemas jis trumpam laikui kompensuodavo alkoholiu. Jis bandė koduotis, bet efek­

Jei jūs turite problemų dėl alkoholio vartojimo, neskubėkite koneveikti

tas

būdavo

tik laikinas,

kadangi potraukio svaigalams priežastys

niekur nedingdavo.

savęs. Visų pirma kreipkitės j savo vidų ir sužinokite, kodėl turite potraukį

Mes pakeitėme jo požiūrį į save, kaip į vyrą, į žmoną, į vaikus, taip pat pašalinome

svaigintis? Ką naudinga jums tai duoda?

kai kuriuos jo

nepilnavertiškumo

išnyko jam dar besigydant,

T a i p taip! Ką naudinga!

o

kompleksus ir kaltės jausmą.

Potraukis svaigalams

vėliau susiformavo visiška alkoholio vartojimo kontrolė.

Kad geriau suprastumėte mano mintį, pateiksiu pavyzdžių. Svaigalai yra patikima narkotinė priemonė, kuri padeda pasiekti tam

Daugelis alkoholį vartoja norėdami atsipalaiduoti, atsijungti nuo realy­

tikrą emocinę būseną. Kitaip sakant, kiekvienas žmogus svaigalus vartoja vie­

bės ir susikaupusių problemų. Kaip sakoma, „prisigerti ir užsimiršti". Ta­

nu tikslu - pakeisti savo nuotaiką.

čiau tai savęs apgaudinėjimas. J u k tokiu būdu problemos ne tik kad neiš­

Pavyzdžiui, daugeliui žmonių alkoholis suteikia atsipalaidavimo ir lais­

sprendžiamos, tačiau jų prisikaupia ir naujų. Problemas reikia spręsti, o ne

vės pojūtį. Vieniems jis padeda sudaryti dalykinius sandorius, atlieka ritualo

bėgti nuo jų. Nuo savęs nepabėgsi! Argi galima pabėgti nuo realybės? T u o

vaidmenį. Kiti geria todėl, kad jiems tokiu būdu maloniau bendrauti su

labiau kad šią realybę mes susikuriame patys. O jei patys, tai reikia ją keisti,

draugais.

o ne nuo jos bėgti. Pradėti reikia nuo savęs. Svaigalai pakelia nuotaiką, padeda įgyti pasitikėjimą savimi. Argi nėra

Viena laisvai,

moteris,

daugjuokdavosi

vieną kartą po

tokių

kai

išgerdavo,

tapdavo

kompanijos siela. Ji jausdavosi

labai

svarbu gyvenime jausti pasitenkinimą, džiaugsmą, būti puikios nuotaikos?

ir

juokaudavo.

Žodžiu,

būdavo

kiek­

Taip, tačiau kokiu būdu?

dėmesio

centre.

vakarėlių ji namo grįždavo siaubingos nuotaikos,

Bet

nei šiokia,

Alkoholio sukelta pakili nuotaika tėra apgaulė. Linksmumas - tai sielos poilsis. O linksmybė ir džiaugsmas nuo alkoholio - tai linksmybė esant nar­

nei tokia. Ji kreipėsi į mane pagalbos, ir mes išsiaiškinome, kad potraukį svaigintis jai

kozės būsenos. Narkozė praeina - lieka dvasios tuštuma. Svaigalai nemoko

kelia meilės ir dėmesio trūkumas jos gyvenime. Vos tik ji išmoko priimti ir išreikšti

spręsti gyvybiškai svarbių problemų, o greičiau priešingai - papildo gyveni­

šiuos

mą kitomis. Ir tuomet ratas užsidaro.

esminius jausmus,

alkoholio problemos

neliko.

Žinoma, nėra nieko bloga, jei žmogus vartoja alkoholį, kad pajustų tam Kartais alkoholis padeda susipažinti ir užmegzti intymius ryšius. Vyrai

tikras emocijas. Bet jei alkoholis yra vienintelė priemonė tai būsenai pasiekti,

turbūt prisimena, kaip jaunystėje patys išgerdavo „dėl drąsos" ir girdydavo

tai randasi priklausomybė, žmogus apsiriboja, tampa alkoholio vergu. Alko­

merginas, kad šios būtų sukalbamesnės. Kartais to sunku išvengti, nes visuo­

holis pajungia žmogaus valią. Kokią didelę kainą tenka mokėti už kelias nar­

menė seksą apipynusi įvairiais draudimais. Tačiau kai vyras ir moteris iš­

kotinio sapno minutes!

moksta laisvai ir natūraliai reikšti savo seksualumą, alkoholio poreikis atkrin­

Žemiau esančiose eilutėse surašykite teigiamus, kaip jums atrodo, alko­ holio vartojimo aspektus (jei turite šią problemą). Tai bus pirmas jūsų žings­

ta savaime.

nis išsigydymo link Vienas

mano pacientas gerdavo

bendrauti su artimais žmonėmis. Jis

dėlto, buvo

kad išgėrusiam jam labai drovus,

sklandžiau

sekdavosi

o svaigalai jam padėdavo


320

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Dabar pradėkite kurti kitus metodus, kaip pasiekti norimas būsenas. Lai jie bus efektyvesni ir patikimesni už svaigalus. Yra auksinė taisyklė: „Jei­

PAMILK LIGĄ SAVO

Pradėkite iš karto dabar vaduotis iš negatyvių sukėlusių alkoholizmą minčių bei emocijų. Už jus to niekas nepadarys. Štai keletas jų:

gu norite atsikratyti žalingo įpročio, tai sukurkite naują gerą įprotį." Pradė­

- visokios baimės: fizinės prievartos baimė, ateities baimė;

kite rinktis! Neatidėliokite vėlesniam laikui. Nustokite nuodyti savo ir savo

- kaltės jausmas ir siekis bausti save;

artimųjų gyvenimą.

- apgailestavimas dėl praeities;

Noriu paaiškinti, ką reiškia „nauji elgesio būdai". Nauji elgesio būdai -

- ilgesys ir nuobodulys;

tai naujos mintys, jausmai ir emocijos, naujas požiūris į save ir į artimuosius,

- vienatvės jausmas;

į žmones ir į aplinkinį pasaulį. Tai naujos pažiūros į įvairias gyvenimo situa­

- nuoskaudos, pyktis, įniršis, panieka ir neapykanta;

cijas, naujos reakcijos į įvykius.

- pretenzijos, priešiškumas, pasišlykštėjimas;

Iki šio momento pasirinkimo jūs neturėjote, jūs vergavote narkotikui ir

321

- pavydas;

negalėjote jo atsisakyti. Dabar galite rinktis. J u k esama naujų elgesio būdų

- nepasitenkinimas savimi, gyvenimu ir aplinkiniu pasauliu;

bei įpročių, geresnių už svaiginimąsi. Pasveikinkite save! Nuo šio momento

- neviltis;

jūs pradedate išsilaisvinti!

- nepilnavertiškumo kompleksas, abejojimas savo vyriškumu arba mo­

J a u rašiau, kad alkoholizmas - tai asmenybės liga. Alkoholikas - tai

teriškumu.

žmogus su sergančia siela. Ilgą laiką gydydamas alkoholizmą aš įsitikinau, kad žmogus, kurio gyvenime vyrauja harmonija, niekada nenusigers. Ir tokiu

Taigi besaikio alkoholio vartojimo problemą galima išspręsti tik atsikra­

atveju kvaila bei nenaudinga kovoti su svaigalais. Būtina iš sielos išvalyti ag­

čius pasąmoninės agresijos sau ir aplinkiniam pasauliui. Būtina pakeisti savo

resiją. Alkoholikais tampa tik tie žmonės, kurių aukštas sąmonės ir pasąmo­

pasaulėžiūrą, sukurti naujus elgesio būdus. Į savo gyvenimą įsileisti meilę ir

nės agresijos lygis. Visa tai kuria skausmą ir sielos kančias. Ir tuomet svaiga­

džiaugsmą, dvasios ramybę ir harmoniją. Tuomet nebereikės jokių narkoti­

lai, kaip narkotikas, atpalaiduoja sergančios sielos „spazmus". Tačiau šių „vais­

kų, jokių svaigalų. J u k sveikai sielai ir sveikam kūnui nereikia jokių narkoti­

tų" poveikis laikinas, jis sukelia daug žalingų šalutinių padarinių - griauna ir

nių „vaistų".

sveikatą, ir gyvenimą. Štai keletas pavyzdžių.

Kaipgi atsikratyti negatyvių minčių ir emocijų? Pirmučiausia būtina pa­ keisti savo pasaulėžiūrą, perkainoti vertybes. Kito kelio nėra.

— Aš nekenčiu šitų

moralinių

išsigimėlių,

su kuriais dirbu,

— sako

man

vyriškis, kenčiantis nuo polinkio į alkoholį. Jo pasąmonėje sukaupta daug panie­ kos, pykčio,

įniršio.

Padarykime išvadas. Jei žmogus turi priklausomybę alkoholiui, tai norė­ damas visiškai pasveikti jis turi: - išsiugdyti tvirtą norą bet kokia kaina atsikratyti negalios ir pradėti

Kitas neištikimybe.

mano pacientas pradėjo gerti Alkoholis padėdavo

nuo

to

laiko,

kai

ėmė įtarinėti žmonų

neutralizuoti pavydų.

- suvokti, dėl ko jis vartoja svaigalus. Kuo jie jam yra naudingi? - susikurti naujus elgesio būdus, naujus gerus įpročius, kitaip sakant,

Vienas vyras kaupdavo savyje smulkias ir dideles riausybei,

viršininkams,

gyventi naujai — blaiviai ir sveikai;

nuoskaudas gyvenimui,

o paskui keletą dienų „ užsimiršdavo ".

vy­

įsigyti pasirinkimo laisvę; - atsikratyti neigiamų agresyvių minčių, nukreiptų į save ir į aplinkinį pasaulį. Pakeisti savo pasaulėžiūrą.


322

VALERIJUS SINELNIKOVAS

RŪKYMAS

PAMILK LIGĄ SAVO

323

- darbingumo padidėjimas; - prastumto laiko pojūtis, poilsis, atsipalaidavimas;

Negerkite

vyno,

neliūdinkite širdies

tabaku

ir pragyvensite

tiek,

kiek gyveno

Ticianas!

-

cigarete „pradedama nauja diena", pajuntamas dienos ritmas;

- rūkymas padeda pademonstruoti materialią gerovę („rūkau brangias - 1 . P . Pavlov

Dauguma rūkalių pradėjo rūkyti dar jaunystėje. Ir pirmosios cigaretės jiems

cigaretes"). Kokias asociacijas rūkymas kelia jums?

nei buvo labai skanios, nei jie nuo jų geriau jautėsi. O pirmoji reakcija į surūky­ tas cigaretes - tai pykinimas, galvos svaigimas, kosulys. Paskui rūkalius apdova­

Pirmučiausias žingsnis metant rūkyti - tai atsisieti nuo paties rūkymo

nojamas skaudančia gerkle, degančiais plaučiais, bjauriu kvapu, dusuliu, gelto­

proceso. Kitaip sakant, reikia suvokti štai ką: „Aš - žmogus, kuris rūko tik

nomis dėmėmis ant dantų ir rankų, papildomomis piniginėmis išlaidomis, jį

norėdamas sukelti sau tam tikras malonias asociacijas."

ima persekioti plaučių vėžio ir širdies ligų šmėkla. Puikiai žinoma, kokios yra šalutinės rūkymo pasekmės. Tai kas gi verčia žmogų užsidegti vis naują cigaretę? Žmonės rūko ne iš malonumo, o dėl susijusių su rūkymu asociacijų.

Dabar pasvarstykite, ar verta visuomet naudoti tokį žalingą sveikatai me­ todą? Gal verčiau paieškoti kito būdo?

Pavyzdžiui, paaugliai rūkyti pradeda, kad įrodytų savo nepriklausomybę nuo tėvų, kad būtų priimti į bendraamžių būrį, kad pasijustų grupės dalimi, kad

Pasirinkite!

jaustųsi gerbiami ir reikalingi. Jaunoms merginoms rūkymas dažnai asoci­ juojasi su nepriklausomybės bei subtilumo sąvokomis.

Jeigu jūs apsisprendėte gyventi sveikai, tai susikurkite pozityvų ketini­

Augant ir bręstant šie kriterijai keičiasi. Suaugusieji rūkymo ritualą pra­

mą (galite užsirašyti jį ant lapelio kaire ranka) ir kiekvieną dieną jį kartokite:

deda asocijuoti su gebėjimu kontroliuoti savo jausmus, su gerovės, komforto

„Aš lengvai atsisakau cigarečių; aš gyvenu sveikai ir blaiviai; mano švarūs

ir ramybės pojūčiu. Gana užsidegti cigaretę, ir žmogus pasijunta geriau.

plaučiai ir gaivus malonus kvapas. Aš kuriu naujus elgesio būdus, naujas

Štai kai kurios asociacijos, atsirandančios rūkant: - nepriklausomybės jausmas, jausmas, jog esi suaugęs; - jausmas, kad esi priimtas į kompaniją, į bendravimo procesą, tapimas grupės dalimi; - gero gyvenimo, komforto ir ramybės jausmas, vidinio m i n k š t u m o jausmas; - emocinės savikontrolės, atsipalaidavimo pojūtis; - atsiranda minties kryptingumo, susikaupimo pojūtis, minčių proce­ so, mąstymo sureguliavimas;

mintis ir tokiu būdu lengvai atsisakau cigarečių." Pavyzdžiui, jums rūkymas asocijuojasi su vyriškumu. Pagalvokite, kokiais dar būdais galėtumėte pasijusti esąs vyras? Yra daug vyriškumo požymių: valin­ gumas, mokėjimas prisiimti atsakomybę, gebėjimas laikytis žodžio, vykdyti įsi­ pareigojimus, savarankiškai spręsti. Jūs galite kiekvieną dieną pradėti ugdytis vieną iš šių naujų vyriškumo kriterijų. Tokiu būdu jūsų pasąmoninis protas galės pasirinkti patį efektyviausią ir saugiausią vyriškumo įrodymo būdą. Jeigu rūkymas padėdavo jums išgyventi gerovės, komforto ir ramybės pojūtį, tai būtina išsiaiškinti, kokios jūsų gyvenimo sritys kelia jums nepasi­

- subtilumo, unikalumo jausmas;

tenkinimą, diskomfortą ir susierzinimą. Kai išspręsite savo asmenines pro­

- vyriškumo pojūtis, rūkyti — vadinasi, būti vyru (prisiminkite „Malbo-

blemas, poreikis rūkyti atkris savaime, kadangi pasitenkinimą ir ramybę mo­

ro" reklamą: gražus kaubojus ant arklio, stiprus ir nenugalimas);

kėsite pajusti kitais būdais.


324

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Dabar, kai jau pajutote, jog vieną ar kitą pojūtį galite sau sukelti įvairiai, ne tik rūkydami, pradėkite vaduotis iš rūkymo. Padėkokite kiekvienai surū­

PAMILK LIGĄ SAVO

325

mūsų santykius, jei mes juos slepiame nuo jo? Jam matant, mes nesibarame ir nesipykstame."

kytai cigaretei ir ją „paleiskite". Sakykite: „Aš tau dėkoju, kad tu padėjai man

Vaikui nebūtina tėvų matyti ar girdėti. Jo pasąmonėje yra visa informa­

įvykdyti mano sumanymus; aš išsilaisvinu nuo priklausomybės, su meile lai­

cija apie tėvus, apie jų jausmus ir mintis. Jis apie juos žino viską, tik negali

minu tave ir paleidžiu iš savo gyvenimo visam laikui." Jei jūs iš tikrųjų keti­

išreikšti savo jausmų žodžiais. Ir jei jo tėvai turi kokių nors problemų, tai jis

nate mesti rūkyti, tai tą jūs padarysite lengvai.

serga arba pradeda „keistai" elgtis.

Kartais brangių cigarečių ar cigarų rūkymas asocijuojasi su turtingo ir

Daugelis girdėjo tokį posakį: „Vaikai atsako už savo tėvų nuodėmes."

klestinčio žmogaus įvaizdžiu. Prisimenu interviu laikraštyje su vienu labai

Taip ir yra. Visos vaikų ligos - tai jo tėvų elgesio ir minčių atspindys. Tą

turtingu žmogumi. Jo paklausė: „Kokias jūs rūkote cigaretes?" Jis atsakė: ,Aš

dalyką suprasti labai svarbu. Tėvai gali padėti savo vaikui pasveikti, keisdami

labai turtingas ir labai myliu save ir gyvenimą, todėl dopingo nevartoju.

savo mintis ir įsitikinimus, savo elgesį. Gydydamas vaiką, aš tėvams pasakau,

M a n o nuomone, rūko tik tie žmonės, kurie turi daug problemų. M a n asme­

kad vaiko ligą reikia vertinti kaip signalą visai šeimai.

niškai rūkymas nesiderina su mokėjimu kalti pinigus." Galbūt milijardie­

Vaikas - tai jo tėvų ateitis, taip pat jų santykių atspindys. Iš vaikų reak­

riaus žodžiai padės jums susikurti naują įvaizdį: sveikas, gražus, turtingas

cijos galima spręsti, ar visa tai, ką mes, suaugusieji, darome, yra teisinga.

žmogus, mokantis be cigarečių spręsti dalykinius klausimus ir mėgautis gy­

Vaikas susirgo — tai signalas tėvams. Kažkas jų santykiuose ne taip. Laikas tą

venimu, norintis kvėpuoti švariu, grynu oru.

išsiaiškinti ir bendromis pastangomis siekti šeimoje taikos bei harmonijos.

Yra dar vienas labai svarbus ir bendras visiems rūkaliams aspektas: rū­

Vaiko liga - tai signalas tėvui ir motinai keistis!

kantys žmonės vienaip ar kitaip neigia gyvenimą. Jie, naikindami save cigare­

Ką gi daro suaugusieji, kai jų vaikas suserga? Argi jie vaiko ligą supranta

tėmis, nemyli nei savęs, nei gyvenimo. Pamilkite save, pamilkite gyvenimą.

kaip ypatingą pranešimą sau? Anaiptol. Tėvai šį signalą ima slopinti - verčia

Ir ateis toks momentas, kai jūsų meilė sau tiek sustiprės, kad jūs lengvai

vaiką vartoti tabletes. Toks ydingas požiūris į vaiko ligą situaciją tik blogina,

atsisakysite cigarečių.

kadangi liga niekur nedingsta, ji ir toliau ardo subtilias vaiko energinio lauko struktūras. Vaikai patys pasirenka sau tėvus. Bet ir tėvai pasirenka sau vaikus. Visata

VAIKŲ

LIGOS

konkrečiam vaikui parenka reikiamus, labiausiai jam tinkančius tėvus. Vaikas atspindi tėvą ir motiną. Jame egzistuoja ir plėtojasi vyriškasis ir

Pusė mano pacientų - vaikai. Jei vaikas jau ūgtelėjęs, tai aš bendrauju be­

moteriškasis visatos pradai. Vaiko pasąmonėje slypi tėvų mintys, emocijos ir

tarpiškai su juo. Ir man visuomet malonu stebėti, kaip sveikstant vaikui kei­

jausmai. Tėvas įasmenina vyriškąjį visatos pradą, o motina - moteriškąjį. Ir

čiasi ir jo tėvai. Dirbti su vaikais lengviau ir įdomiau. Jie dar mąsto laisvai -

jei šios mintys agresyvios ir destruktyvios, tai vaikas jų sujungti kartu negali

jų galva neužteršta smulkiais kasdieniniais rūpesčiais ir įvairiais draudimais.

ir net nemoka. Štai jis tą negalėjimą išreiškia arba keistu elgesiu, arba ligo­

Jie labai imlūs ir tiki stebuklais. O jei vaikas dar visai mažas, aš bendrauju su

mis. Ir todėl nuo tėvų požiūrio vienas į kitą, į save ir į aplinkinį pasaulį

tėvais. Pradeda keistis tėvai - pasveiksta vaikas.

priklauso jų vaiko sveikata ir likimas.

J a u seniai nustatyta, kad tėvai ir vaikai informacinio-energinio lauko lygmenyje sudaro vieną esybę. M a n ę s suaugusieji dažnai klausia: „Daktare, kaip gali vaikas žinoti apie

Pateiksiu pavyzdį. buvo labai dažni.

Visiškai

mažam

vaikui

atsirado

epilepsija.

Tokiais atvejais medicina yra tiesiog bejėgė.

Priepuoliai

Vaistai padėtį tik


326

VALERIJUS SINELNIKOVAS

blogina.

Tėvai kreipiasi į liaudies gydytojus,

į

bobutes.

Tai,

deja, padeda

tik

išlieja savo jausmus ir duoda tėvams signalą: „Atkreipkite dėmesį į mane! M a n labai svarbu, kad šeimoje būtų tyla, taika, ramybė ir harmonija." O ar

laikinai.

visuomet suaugusieji tą supranta?

Į pirmąjį seansą su vaiku atėjo tėvas. — Jūs labai pavydus žmogus, didžiulį pasąmoninės

agresijos

mė, jūs šitos situacijos

— aiškinu aš tėvui.

krūvį.

Kai jūsų

nevertinote

kaip

O pavydas savyje turi

santykiams su

sukurtos

Dievo

kilo grės­

Labai dažnai negatyvios programos vaikų pasąmonėje ima formuotis dar

nebandėte savyje

motinai esant nėščiai. Aš visuomet klausiu tėvų apie šį periodą, mane domi­

moterimi

ir jūsų,

nieko keisti, o tiesiog ėmėte skleisti milžinišką agresiją. Todėl jūsų sūnus iš pirmo­ sios santuokos

tapo

narkomanu,

epilepsijos priepuolius. naikinimo

Vaiko

o liga

štai šis

vaikas

iš antrosios santuokos

blokuoja jūsų pasąmonine

moterų

na netgi tai, kokie jų santykiai buvo likus metams iki nėštumo pradžios.

kenčia

bei

savęs

programą.

— Nėštumo pradžioje jūs galvojote daryti abortą, - sakau aš moteriai,' kuri į priėmimą atėjo su — Taip,

— Tai ką daryti? — klausia tėvas. — Vaiką

išgydyti gali

tiktai

viena

-jūs

turite

tačiau

nustoti pavydėti.

Mylėti save,

žmo­

ną, vaikus. Pavydas — tai ne meilė. Tai nepasitikėjimo savimi požymis. Pažvelki­

tas situacijas,

o

ne kaip į nuosavybę.

kai jūs pavydėjote ir nekentėte,

gavo

— Ką gi sako,

— Vaistų

yra.

Keturiasdešimt dienų

išmokytų jus mylėti sūnų ir visus jūsų būsimuosius palikuonis.

už tai,

Aš ilgai slypėjo

galinga

Gydymas psichiatrijos

kalbėjausi su jos

tėvu.

aplinkinio pasaulio

Pavyko

ligoninėje padėtį

surasti

tik pablogino.

ligos priežastis: jo pasąmonėje

naikinimo programa.

Tai pasireiškė

tačiau pasąmonėje pasiliko jo

dabar

daryti? Ar galima jam

kad vaistų nuo šios ligos nėra,

kad ir kaip jos tada elgėsi. Ir dar - o tai labai svarbu - prašykite Dievo, kad Jis

depresija.

tėvai įtikino gimdyti.

man

aštrės,

staiga prasidėjo

kad pastojau ne laiku,

sunaikinimo progra­

Nenoras gimdyti — tai tiesioginė grėsmė vaiko gyvybei. Ji į tai rea­

agresiją šiose situacijose ir dėkokite Jam už visas moteris, buvusias jūsų gyvenime,

Štai dar vienaspavyzdys. Pas mane į priėmimą atvežė merginą, kuriai prieš pusę

— Aš maniau,

liga.

Peržiūrėkite visą savo

kai įsižeisdavote ant bu­

neseniai atsirado diatezė.

tas tiesa, — atsako moteris.

mos pėdsakas.

vusių savo moterų ir kai abejojote savo vyriškumu. Prašykite Dievo atleisti už jūsų

metų

Vaikui

— Vaiką jūs pagimdėte,

—Jūs tą galite padaryti tik tuo atveju, jei išmoksite mylėti.

te į žmoną kaip į savo atspindį,

kūdikiu.

vyras ir vyro

— Tačiau kaip? — klausia vyras.

gyvenimą,

327

PAMILK LIGĄ SAVO

jums

o paskui vaiko oda melskitės

duosiu

išsivalys.

nors padėti?

homeopatinių

priemonių.

Pradžioje

Dievo

atleidimo

vaikui meilės erdvės.

Tai padės neutralizuoti

ką.

kad bet kokios pretenzijos ir nuoskaudos

konfliktas šeimoje šeimoje.

kiekvieną dieną mylėkite save,

tuoj pat atsispindės

pa­

mintis apie abortą,

Be to,

atminkite,

liga

Tačiau svarbiausia — reikia „išsivalyti"jums.

jo sunaikinimo programą. Ir dar:

Gydytojai

tik dieta.

ir prašykite

kad nesugebėjote sukurti savo

kaip

vaiko

sieloje.

Sukurkite

vyrą ir savo vyrui, meilės

vai­

bet koks erdvę savo

Nuo to visiems bus gera.

dažno­ Jis

Nėščios moters minčių ir emocijų būsena labai svarbi būsimo vaiko svei­

šią programą perdavė savo vaikui. Kol mergaitė mokėsi mokykloje, ji jautėsi paly­

katai. Mintys apie nepageidaujamą nėštumą, gimdymo baimė, pavydas, nuos­

ginti gerai.

kaudos vyrui, konfliktas su tėvais, - visa tai persiduoda vaikui ir jo pasąmo­

mis

nuoskaudomis, pykčiu

visu galingumu

Tačiau jai ir

ir

neapykanta gyvenimui,

baigus

išsiliejo į

mokyklą

savo

likimui,

žmonėms.

ši pasąmoninė programa pradėjo

veikti

nenorą gyventi.

nėje atsiranda susinaikinimo programa. Toks vaikas pasaulį išvysta jau su nusilpusia imunine sistema ir tiesiog iškart, gimdymo namuose, suserga in­

Kai namuose triukšmas, tėvai ir artimieji kivirčijasi, tai vaikas dažnai

fekcinėmis ligomis. Ir gydytojai čia nekalti. Priežastis yra ir pats vaikas, ir jo

reaguoja ausies uždegimu arba bronchų bei plaučių ligomis - tokiu būdu jis

tėvai. Svarbu suvokti priežastis ir atgailaujant jas pašalinti, išsivalyti. Diate-


328

VALERIJUS SINELNIKOVAS

zės, alergijos, enteritai, stafilokokinės infekcijos, — visa tai negatyvių tėvo ir

PAMILK LIGĄ SAVO

329

Pastaruoju metu aš dažnai kreipiuosi patarimo į savo aštuonmetį sūnų. Ir beveik visuomet jo atsakymai būna teisingi, paprasti ir drauge nepaprastai

motinos minčių rezultatas.

prasmingi. Vienąkart aš jo paklausiau:

Kai vaikai jaučia visokias baimes, priežastis vėlgi yra tėvų elgsena.

- Dima, sakyk, ką man reikėtų daryti, kad tapčiau turtingas? Kartą paaiškėjo,

mane iškvietė į namus prašydami išgydyti vaikus nuo kad motina pati jaučia

vartoja narkotikus. Štai kitas tę. Jai Mes

baimių pavyzdys.

nuo

namų,

o

tėvas

motina pradėjome

mergytei skyrybos?

vienai

mane

kambaryje,

aiškintis pasąmonines priežastis.

visai dar mažą

mergy­

taip pat tamsos

baimė.

Pasirodė,

ir moteris vis pagalvodavo apie skyrybas. Tai

tėvo praradimas.

O

kad šeimoje Tačiau

tėvas įasmenina atramą,

ką ap­

saugą. Motinai atsirado tik negatyvios mintys, o vaikas tuoj pat reagavo į tai savo baimėmis, Vos šeimą,

tuo tik baimės

parodydamas motina

tėvams,

atsisakė

minčių

jog

jis

nesijaučia

apie skyrybas

saugus.

ir savo

elgesiu

ėmė stiprinti

mergytei dingo.

Vaikų elgesio priklausomybė nuo tėvų elgsenos ypač akivaizdi gydant alkoholizmą. Į mane dažnai kreipiasi tėvai ir prašo padėti jų jau suaugusiems vaikams alkoholikams. Patys vaikai gydytis nenori, ir aš pradedu bendrauti su tėvais. M e s atskleidžiame tėvų pasąmonines programas, skatinančias vaiko alkoholizmą, neutralizuojame jas, ir prasideda nuostabūs (tačiau iš tikrųjų dėsningi) dalykai: sūnus arba duktė nustoja vartoti svaigalus. Šiame ir ankstesniuose skyriuose aš pateikiau daug vaikų ligų pavyz­ džių. Tęsti galima iki begalybės. Svarbu, kad mes, suaugusieji, suprastume vieną paprastą tikrąją tiesą: jei šeimoje viešpatauja meilė, taika ir harmonija, tai vaikas bus visiškai sveikas ir ramus. Menkiausia tėvų jausmų disharmonija ir vaiko elgesys bei jo sveikatos būklė tuoj pat keičiasi. Sklando nuomonė, esą vaikai kvailesni už suaugusiuosius ir pastarieji vaikus turi mokyti. Tačiau gydydamas vaikus aš pastebėjau, kad jie žino kur kas daugiau už mus. Vaikai - tai atviros sistemos. Nuo pat vaiko gimimo mes, suaugusieji, „uždarinėjame" jas, primetame mažiesiems savo pasaulio suvokimą ir elgseną.

Truputį pagalvojęs, jis paprastai atsakė: - Reikia padėti žmonėms. - Tačiau juk aš esu gydytojas ir žmonėms jau padedu, - tariau.

Moteris atvedė pas

baimė likti

buvo labai įtempti santykiai, reiškia

nueiti toliau

Vėliau

Tai ką gi reikia gydyti?

neseniai atsirado

su

baimę — bijo

baimių.

- Reikia, tėti, padėti ne tik tiems sergantiems žmonėms, kurie ateina pas tave į priėmimą, o visiems žmonėms. O svarbiausia — žmones reikia my­ lėti. Tada būsi turtingas.


APIE AUTORIŲ Dar studijuodamas Valerijus svajojo tapti neįprastu daktaru. Baigęs Kry­ mo medicinos universitetą, jis iškart išvyksta į Vladimiro miestą, kur prade­ da vykdyti privačią medicinos praktiką. Ten jis studijuoja homeopatiją, hipnozę ir gilinasi į savo bei savo pa­ cientų pasąmonės paslaptis. Atradimai seka vienas paskui kitą. Kyla idėja parašyti savo pirmąją knygą. Knygos pavadinimas „Pamilk ligą savo" atsiran­ da netikėtai, kaip apreiškimas. Šiuo nepaprastu jo gyvenimo periodu įvyksta pranašiškas susitikimas su nuostabiu žmogumi, Vladimiro srities senoliu, senovės kerėtojų ir žiniuonių palikuoniu. Šis susitikimas, prisilietimas prie pasąmonės paslapčių ir ypatin­ ga senovinio Rusijos miesto aura smarkiai paveikė V. Sinelnikovo pasaulėžiū­ rą. Apie tai jis parašys atskirą knygą. „O galbūt viskas prasidėjo gerokai anksčiau, - pasakoja pats Valerijus. M a n tuomet buvo 14 metų. Į mūsų kosminį karinį miestelį atvažiavo tar­ nauti jaunas leitenantas iš Leningrado Vladimiras Zikarencevas. Dabar jis garsus rašytojas ir mokytojas. O tuomet apie jį mažai kas žinojo. Jis subūrė apie dešimt berniukų ir vieną mergaitę ir pradėjo mus mokyti kovos ir medi­ tacijos meno. Aš laikau jį savo pirmuoju dvasiniu mokytoju." O galbūt viskas prasidėjo dar anksčiau...

Dabar daktaras Sinelnikovas žinomas praktikuojantis psichoterapeutas, psichologas, homeopatas. Jis rašo knygas, skaito paskaitas, veda seminarus, yra įkūręs Sveikatos ir džiaugsmo mokyklą.


332

VALERIJUS SINELNIKOVAS

Jeigu norite įsigyti garso ir vaizdo įrašų su daktaro Sinelnikovo paskaito­ mis bei instrukcijomis, kreipkitės šiais adresais: Валерий Синельников, а/я 1592, r. Спмферополь-34, 95034, Крым, Украина el. paštas. v_sinelnikov@maiI.ru Netrukus pasirodys kitos V. Sinelnikovo knygos: Sveikatos ir džiaugsmo mokyklos atstovų telefonas Vilniuje: 8 684 45268

KELIAS LINK TURTŲ, ARBA KUR UŽKASTI LOBIAI KETINIMO

JĖGA

SKIEPAI NUO STRESO,

ARBA

PSICHOENERCINIS AIKIDO


Ml J ALBA kviečia į knygų autorių praktinius seminarus.

Panašia tema skaitykite:

Seminarų grafiką GYVENIMAS

ŠVIESOJE.

KURIAMOJI

VIZUALIZACIJA.

ATLAIDUMO,

MEILĖS

DĖKINGUMAS -

Shakti

IR

Gawain

Shakti

Gawain

TAI GYVENIMO BŪDAS.

Jack

Louise L.

Kornfield Hay

TOLTEKŲ KELIAS. Dr. Susan Gregg Dr.

Susan

Gregg

GALIOS ŠOKIS. Dr. Susan Gregg SEPTYNI

DVASINIAI SĖKMĖS

SIELOS

BUVEINĖ.

SIELOS

ISTORIJOS.

SEPTYNI SĖKMĖS

DĖSNIAI.

adresu:

www. m i ja Iba. com/rengin i a i

RAMYBĖS MENAS.

ŠVENTOSIOS SAVASTIES SURADIMAS.

žiūrėkite

Deepak

Chopra

Gary Zukav Gary Zukav LYDIMŲ ŽMONIŲ ĮPROČIAI.

S.

Covey


Синельников,Валерий Si nei n i ko vas, Valerijus Si94 Pamilk ligą savo : pasąmonės paslaptys / Valerijus Sinelnikovas. - Kaunas : Mijalba, 2006. - 336 p. ISBN 9955-599-36-7

Valerijus Sinelnikovas - žinomas psichoterapeutas, psichologas ir homeopatas. Jis yra unikalių, tačiau paprastų ir be galo veiksmingų g y d o m ų j ų m e t o d i k ų a u t o r i u s . J o p s i c h o t e r a p i n i a i m e t o d a i padėjo tūkstančiams žmonių susigrąžinti sveikatą, pakelti asmeninio gyvenimo gerovę, patirti gyvenimo džiaugsmą. Valerijaus Sinelnikovo knygos moko, kaip, pažadinus pasąmonės galias, atsikratyti kaltės jausmo, įveikti depresiją ir pavydą, išsigydyti nuo daugybės susirgimų, kaip užkirsti jiems kelią ir siekti laimės. Knyga turi gydomųjų galių ir pradeda veikti pozityviai nuo tos akimirkos, kai tik jūs paimate ją į rankas.

UDK 159.96

Valerijus Sinelnikovas PAMILK LIGĄ SAVO

Iš rusų kalbos vertė Ona Daržininkairytė Redaktorius Andrius Rondomanskis Viršelio dailininkas Eitautas Marčiukaitis Tiražas 2000 egz. Užsakymo Nr. 6104 Išleido leidykla „Mijalba", www.mijalba.com Kaunas, tel.: 8-687-86760, el. paštas: info@mijalba.com Spausdino „Mažoji poligrafija", A.Smetonos al. 35-1, 3016 Kaunas, tel. 8-37 345698

Pamilk liga savo  
Pamilk liga savo  

Valerij Sinelnikov Visa knyga Pasąmonės paslaptys

Advertisement