Mylift Event

Page 7

OMRÅDESIKRING PUBLIKUMSGJERDER MED FLAT FOT Publikumsgjerder med flat fot er designet for bruk ved innslipp og barkøer. Gjerdene passer veldig bra der man har begrenset med plass og vil unngå snublefaren skråføter gir. Gjerdene festes enkelt i hverandre og står stødig når sammenkoblet.

TEKNISK INFORMASJON Lengde

250 cm

Høyde

110 cm

Vekt

15 kg

Barreller

25 gjerder / 62,5 meter

Transport

20 barreller / 1250 meter

POLITIGJERDER Politigjerdene passer utmerket til bruk der det er mer press en hva et publikumsgjerde tåler. Gjerdene er konstruert for å tåle høyere press uten å velte. Dette er et produkt som gjerne benyttes på siden av scenene, langs med innganger og rundt delay-tårn. Politigjerdene skal ikke benyttes foran scene, uavhengig av størrelse på arrangementet.

TEKNISK INFORMASJON Lengde

210 cm

Høyde

110 cm

Bredde

60 cm

Vekt

23 kg

Barreller

25 gjerder / 52,5 meter

Transport

-

Side 7